Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 54
1. oldal

Afganisztánért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1014 Budapest, Dísz tér 13.fsz.3.
képviselő: Dr. Yarné Dr. Katona Magda Nasrin
Afganisztánnal kapcsolatos kutatások, tudományos és ismeretterjesztő munkák kiadásának támogatása, afgán menekültek támogatása, szakmai és anyagi segítség Afganisztán újjáépítéséhez, a háborús károk felszámolásához. ... >>

Artemisszió Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Mészáros u. 10.
képviselő: Szántó Diana
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

AURA MUSICALE Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Tigris u. 19.II/11.
képviselő: Máté Balázs
A hazai és nemzetközi kulturális élet gazdagítása, hangversenyek, hangversenysorozatok, hanglemezfelvételek, film-, színházi- és tv-produkciók, ismeretterjesztő programok és kiadványok létrehozásával. Az ilyen irányú kutatómunka végzése. A gasztronómiai kultúra fejlesztése különös tekintettel a borkultúrára. E célok megvalósítása érdekében csatlakozás hasonló szellemű bel- és külföldi állami és magánkezdeményezésű programokhoz, pályázatokhoz. A gyermekek és fiatalok iskolán kívüli egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének szervezése kulturális programok formájában. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka korszerűsítésének (pl.:audiovizuális eszközök, egyéb, az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, a könyvtár fejlesztése, a zeneoktatás színvonalának emelése, pályázatok kiírása stb.) elősegítése. 1./ közreműködés jobb feltételek megteremtésében a humán műveltség ápolása, terjesztése érdekében (Kht.26.§.5.); 2./ e műveltség hagyományainak átmentése a XXI. századba, ezáltal az egyre terjedő szubkultúra ellensúlyozása (Kht.26.§.6.); 3./ a zeneművészet illetve az irodalom, a képzőművészetek, az építészet, a kézművesség, a színház- és filmművészet, valamint a gasztronómia sokrétű kapcsolatának kutatása, feltárása és ezirányú ismeretterjesztés (Kht.26.§.4.); 4./ támogatja és szervezi a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelését a testi-lelki egészség megőrzése érdekében (Kht.26.§.4.); 5./ a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (Kht.26.§.c.)11.); 6./ gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet (Kht.26.§.c.)10.; ... >>

Budavár Rotary Barátság és Jóakarat Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1011 Budapest, Fő u. 28. I.2.
képviselő: Dr.Kovács Ernő
A Rotary Clubok együttműködése érdekében végzett munkásság elismerése és támogatása, a Rotary eszme népszerűsítésének elősegítése. A későbbiekben a hátrányos helyzetű, beteg emberek, fiatalok, menekültek támogatása, a környezetvédelmi tevékenység segítése. ... >>

Budavári Kereskedö Céh Alapítvány

(szociális)

1014 Budapest, Országház 16.
képviselő: Csapkai Györgyné ... >>

Civil Film Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Hunyadi János u. 3. TE. 1a.
képviselő: Papp Bojána, Szily Sarolta
A civil szféra nyilvános kommunikációjával kapcsolatos országos kutatások, felmérések, vizsgálatok készítése. Antropológiai és szociológiai filmek készítése. Az alapítvány által végzett mozgóképes tevékenység ( civil szervezetek tevékenységének dokumentációja a civil gondolkozást, tevékenységet népszerűsítő filmek, hanganyagok, civil szervezetek tevékenységével kapcsolatos ismeretterjesztő anyagok ) oktatási, nevelési célú hasznosítása, terjesztése. A civil gondolat kulturális, művészeti tevékenységen keresztüli megjelenítése, terjesztése. Dokumentumfilm-készítés, a civil gondolat erősítését célzó kulturáis események, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, hatékonyabb önkifejezési formák megteremtésével. Emberi és állmpolgári jogok védelmével foglalkozó civil szervezetek tevékenységének segítése, tevékenységük népszerűsítése, megismertetése. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarság helyzetének elősegítése kommunikációs eszközök segítségével. A kisebbségekkel foglalkozó civil szervezetek tevékenységének segítése, tevékenységük népszerűsítése, megismertetése. Olyan audióvizuális non-profit foglalkozási projektek létrehozása és fenntartása, amelyek a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok tagjainak közreműködésével készülnek, képességfejlesztő, átképzési, pályaorientációs,illetve rehabilitációs céllal. A fair trade (igazságos kereskedelem) eszméjének hazai megismertetése, a civil gondolat elterjesztése a fair trade eszmélyének közismerté tételén keresztül. Alternatív szolgáltatási hálózatok kialakításának és fejlesztésének elősegítése. Az euroatlanti övezet országaibanműködő nem-kormányzati, civil és non-profit szervezetek és nemzetközi civil szervezetek tevékenységének és tapasztalatainak hazai megismertetése, terjesztése, adaptálása. Az euroatlanti országok nem kormányzati szerveivel történő együttműködés. Az Európai Unió emberi jogi,kisebbségvédelmi állásfoglalásának hazai megismertetése. Tanácsadás civil és nonprofit szervezetek számára, stratégia kidolgozása a civil gondolat, szemlélet terjesztése (public awareness raising), ennek érdekében figyelemkeltő filmek, akciók, kampányok létrehozása. A civil szervezetek társadalmi ismertségét és elismertségét segítőkommunikációs célú közhasznú tevékenység: civil szervezetek tevékenységének dokumentálása. ... >>

Csemegi Károly Alapítvány

(szociális)

1014 Budapest, Országház u.30.
képviselő: Dr. Ligeti Katalin elnök, Szick Károlyné
A magyar büntetőjogászok nemzetközi tudományos kapcsolatainak ápolása. ... >>

Drog Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1016 Budapest, Fenyő 11.
képviselő: Bácskai Erika
A szenvedélybetegségek megelőzése, kutatás, szakemberképzés, utógondozás, gyógykezelés támogatása. ... >>

Egymásért-Együtt Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1011 Budapest, Fő 34-36.
képviselő: Bakai Lehel elnök, Petke László titkár
A Villamosenergia-ipari dolgozóknak elhalálozásuk esetén -ezek hozzátartozóinak- foglalkozási baleset, vayg foglalkozási betegség esetén anyagi támogatásban való részesítése, függetlenül a munkáltató által fizetett kártérítéstől, vagy társadalombiztosítási juttatástól. ... >>

Építsünk együtt Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Fő u.30.sz.
képviselő: Visontai Kovách Zoltán elnök
A Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium támogatása. Az alapítványi vagyon mindenkori év vé- gi záróállomány értékesítésének 20%-át köteles tartalékolni, továbbá 20 % pe- dig elkülöníthetetlen a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek támogatá- sára kell fordítani. ... >>

Farkas Edith Szociális Szolgáltató és Oktatást Segítő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1013 Budapest, Krisztina körút 61/a.
képviselő: dr. Forgó Éva
A koruknál vagy egészségi állapotuknál fogva illetve szociálisan rászoruló időskorú emberek, valamint családok, fiatalok segítése. ... >>

Gyógypedagógiai Figyelő Közhasznú Egyesület

(szociális)

1013 Budapest, Pauler utca 5. V//5.a.
képviselő: Jobbágy Eszter Zsuzsanna
Magyarország területén élő fogyatékkal élő személyek és családjaik megsegítése aktuális információk szolgáltatásával és szakmai tanácsadással. Az egyesület kiemelt feladatának tartja a gyógypedagógiai ellátásban résztvevő intézmények és a gyógypedagógia illetékességi körébe tartozó személyek közötti kapcsolat létrehozását, fenntartását. A fogyatékos személyek ellátásával kapcsolatos információ szolgáltatásával elősegítjük, hogy mindenki a megfelelő, törvény szerint előírt ellátást kapja, illetve törvény által előírt jogának megfelelően mérlegelhessen a felkínált lehetőségek közül. Egy európai szintű hálózat kiépítésével a fogyatékos személyek és ellátó intézmények közötti kapcsolat kiépítésén túl az egyesület a társadalmi inklúziót hivatott elősegíteni. ... >>

Hanák Péter Alapítvány

(szociális)

1014 Budapest, Úri u. 51-53. MTA Törttud.Int.
képviselő: Dr. Somogyi Éva
A fiatal és pályakezdő történészek támogatása. ... >>

Heinzely Alapítvány a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium javára

(intézményi,oktatási,szociális)

1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.
képviselő: Körmendy Károly
A szegény sorsú tanulók támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a családjuktól távollevő tanulók támogatása, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók díjazása. Az Egyetemi katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium Pedagógiai programjában foglalt célok és feladatok támogatása. ... >>

ISKOLATÁSKA Kisdiákokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 30.
képviselő: Puskás Balázs
A Szent Benedek Bencés Általános Iskola és Gimnázium /1011.Budapest Fő u. 30./ magasabb színvonalú oktatási tevékenységének elősegitése, a diákok nevelési, oktatási, kulturális és művelődési lehetőségeinek javítása, a rászoruló diákok részére támogatás biztosítása.
Szociális- karitatív célok ellátása, az elesettek, a magányosak és reményvesztettek, a hátrányos helyzetűek, a fogyatékkal élők, a szegénységben élők, romák lelki támogatása és felemelése, segélyezése, valamint a tört családok, árvák, hajléktalanok, munkanélküliek és nyugdíjasok segítése, a börtönviseltek és szenvedélyfüggők társadalomba történő visszavezetése ... >>

Kairos Oktatási és Szociális Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Mikó út 3. II//9.
képviselő: Dr. Varga Irma
Hozzájárulni idős és beteg emberek, otthonukban vagy szociális intézményekben való magas színvonalú ellátásához, az ehhez szükséges innovatív módszerek kidolgozásával, szakemberek, laikus segítők, önkéntesek képzésével, ill. továbbképzésével. ... >>

Képzett Fiatalokkal a Jövőért! - MICE Program Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Kuny Domonkos utca 4/D. 5./1.
képviselő: Kulcsár Viktória Annamária, Mészáros László
az alapítvány tevékenysége legfőképpen a középiskolai, és felsőfokú oktatásban résztvevő magyar anyanyelvű fiatalok oktatására, továbbképzésére, tanulmányaik elősegítésére és támogatására irányul, különös tekintettel az alábbiakra:
Kiemelkedő tehetségű diákok kiválasztása, oktatása, ösztöndíjjal támogatása
Tehetséges, de hátrányos helyzetű diákok támogatása
A magas szakmai tudású, de etikus gazdasági kultúra meghonosítása
Kapcsolatteremtés hat földrész magyar nemzetiségű polgáraival
Szakmai tanulmányutak szervezése és támogatása, szakemberek képzése
Olyan magas felkészültségű fiatal szakembergárda felkutatása, képzése és továbbképzése, akik megállják a helyüket ma, és a jövőben bármikor a világ minden gazdasági szférájában.
- az oktatási, képzési tevékenység során kiemelt figyelmet kell fordítani a tudományos tevékenység, kutatás támogatására, a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységre, valamint a környezetvédelemre és környezettudatos magatartásra való nevelésre. ... >>

"Kincs - Ő" a Csecsemők és az Eltérő Fejlődésű Gyermekek Gyógyítását és Fejlesztését Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1012 Budapest, Kuny Domokos utca 4/D. fszt./4.
képviselő: Bedők Andrea
Az eltérő fejlődésű gyermekek terápiájának, az ilyen gyermekeket nevelő családoknak, a velük foglalkozó védőnők, óvodák, bölcsődék, illetve gyógykezelésüket végző gyógyintézményeknek a támogatása.
A csecsemők korai fejlesztésének elősegítése. ... >>

Kisgazda Jövő Alapítvány

(oktatási,szociális)

1010 Budapest, Mária tér 1.
képviselő: Hittig Gusztáv
A magyar fiatalok taníttatásának, továbbképzésüknek, ill. a magyar hazafiak hátrányos helyzetű özvegyeinek a támogatása. ... >>

KultúraKerekítő Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 62/A. III./12.a.
képviselő: Jakabosné Kovács Judit Eszter
A kultúra beépítése a mindennapi életbe, az általános műveltség javítása a magaskultúra terjesztésének, a népi mondókák felelevenítésének, a zenei, művészeti, drámapedagógiai nevelésnek támogatása, az internetes kultúra - virtuális közművelődés, oktatás, képzés - kialakításának, hátrányos helyzetű vidékekre való eljuttatásának támogatása. A hátrányos helyzetben élő csoportok, személyek kulturális esélyei javításának, kulturális szegénység elleni küzdelem támogatása. ... >>

Labdazsonglőrök Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1014 Budapest, Bécsi kapu tér 1. fsz./2.
képviselő: Nadrássy Mihály Dávid
A Budapesti Labdarúgó Szövetség versenyszabályai szerinti futballklub létrehozása, működtetése, ezen belül a tagság rendszeres testedzésének és sportolási lehetőségének biztosítása.
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolás, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése;
Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése.
Hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő személyek sportolás lehetőségeinek megteremtése és támogatása. ... >>

Lions Klub Buda

(szociális,egyéb)

1016 Budapest, Krisztina körút 99.
képviselő: dr. Lékó László
karitatív tevékenység ... >>

Magyar Gasztronómiai Akadémia Alapítvány

(oktatási,szociális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. III./1.
képviselő: Molnár Tamás
A magyar gasztronómiai kultúra és gasztronómiai oktatás színvonalának és feltételeinek emelése, a közízlés javítása, valamint a szakács szakma presztizsének növelése, a jó minőségű mezőgazdasági termékek honosítása és újrahonosítása, valamint népszerűsítése. ... >>

Magyar Kortárs Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

1015 Budapest, Donáti utca 40-42.
képviselő: Nacsa Kornél
Az Egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban művészeti tevékenységek és rászoruló, hátrányos helyzetű emberek támogatását tekinti céljának, alapvetően kulturális és szociális céllal alakult meg. ... >>

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1014 Budapest, Fortuna u. 10.
képviselő: Szabadhegy Péter
Betegek,szegények,menekültek és hazátlanok, elhagyott gyermekek segélyezése. ... >>

Mankó Szociális- és Egészségügyi Segítő Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1010 Budapest, Hunyadi J. 6.
képviselő: Szász Gyöngyi dr., Ungi Tibor ... >>

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Hunyadi János út 13.
képviselő: Karagich István
egészségügyi, szociális vagy egyéb más szempontból hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése, mindennapjaik megkönnyítése. Gyermekjóléti feladatok alapellátása (pénzbeni, természetbeni, személyes gondoskodás) környezettudatos pihenést biztosító projekt kialakítása. Hátrányos helyzetben élő kisiskolás gyermekek tehetséggondozása. A nyári hónapokban egy olyan élmény-központú erdei iskola és tábor működtetése a segítségre szoruló gyermekek szabadidejének szervezett és minőségi eltöltése céljából. Kiemelkedő tehetségek támogatása évente egy alkalommal ösztöndíj formájában. ... >>

Muro Phral - Testvérem Cigány - Magyar Társadalmi és Kulturális Egyesület

(szociális,kulturális)

1014 Budapest, Országház utca 15. fszt./2.
képviselő: Varasdy Gabriella
Az egyesület célja az előítéletekből adódó társadalmi konfliktusok megelőzése, a békés együttélés, a magyar-cigány szolidaritás és a roma népesség iránti lojalitás erősítése, ennek érdekében a kisebbség és az emberi jogok propagálása, civil kezdeményezések szervezése, támogatása és a mediációs és békéltetési tevékenységek terjesztése. Az egyesület célja a cigány kisebbséghez tartozók és a hátrányos helyzetben élők magánéleti, munkahelyi, munkaerőpiaci és közéleti esélyeinek figyelemmel kísérése, az esélyegyenlőség javítása, a csoportos szerződések és magánszemélyek érdekérvényesítésének támogatása. Az egyesület célja a Magyarországon élő cigány kisebbség kultúrájának és egyedi értékeinek bemutatása és elismertségük növelése. Az egyesület a szervezettség előnyeit érvényesítve támogatja, szervezi, képviselő tagjai és a szolgáltatásait igénybe vevők kulturális tevékenységét valamennyi művészeti ágban. Az egyesület kulturális tevékenysége kiemelten a cigány zenei értékek és vizuális művészetek elektronikus médiában való bemutatására összpontosít. Közvetíti és oktatja azon látásmódot, amely ezen művészetek és művészek sajátja. Az egyesület törekszik a médiában és a társadalmi tudatban megjelenő romakép elemzésére; fellép a sztereotip megjelenítéssel, ítéletekkel és előítéletekkel szemben. Feladatának tekinti a színvonalas szervezeti és társadalmi kommunikációt, valamint, hogy szervezeti hátteret, fórumrendszert kínáljon egy támogató cigány-magyar társadalmi-kulturális hálózat működéséhez és mentorrendszert kialakításához. Az egyesület célja az országos hálózat kiépítése, a kooperáció más hazai roma, hátrányos helyzetűeket támogató és emberi jogi szervezetekkel, valamint a nemzetközi kapcsolatok építése. Az egyesület elkötelezi magát az egész életen át tartó tanulás szellemisége, megvalósítása és a civil társadalom fejlesztésének elősegítése mellett. ... >>

Nemzetközi Jótékonysági Hölgy Klub Alapítvány Budapest

(szociális,kulturális)

1013 Budapest, Krisztina krt. 59/b.
képviselő: Joyce Freed, Linda Horváth, Maria Takáts
Karitatív tevékenység, kultúrális , szociális programok támogatása. ... >>

Present Tehetségpártoló Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1012 Budapest, Logodi utca 5-7. II//3.
képviselő: Gémes Dávid
A kulturális, azon belül szubkulturális kisebbségek, a magyarosrszági nemzeti és etnikai kisebbségű (pl:romák), határontuli magyar, illetve a hátrányos helyzetű (Pl: állami gondozottak ) csoportok támogatása a kultúra területén- minden művészi ágban (képzőművészet, irodalom, zene, film, színház, foto, tánc, stb.) az egyén vagy csoport maga által is igényelt önérvényesítő, társadalmilag konstruktív felzárkozásának elősegítéséhez, olyan módon, hogy az egyesület segítséget nyújtana ezen csoportok kulturális törekvéseik megvalósításában, teret, lehetőséget és módot biztosítva tehetségük kibontakoztatásában: készségfejlesztő foglalkozások, szakkörök, ongyenes művészeti klubbok, táncházak kiállítások, művészeti táborok, kultúr- események látogatásának és rendezésének megszervezésével. Továbbá az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárulna ezen csoportok kulturális tevékenységeinek megismertetéséhez Magyarországon és külföldön is, valamint a hasonló helyzetű és törekvésű határon túli szubkulturális kisebbségek kulturális tevékenységeinek Magyarországon való bemutatásához és megismertetéséhez járulna hozzá. A cél egy kulturális hálózat kiépítáése Magyarországon ( vidéki egyesületi központok létrehozása), Nemzetközi (csere) kapcsolatokra is építve. Az egyesület további céélitűzései között szerepel a kultúra iránti szeretet és érdeklődés megerősítése azokban a társadalmi rétegekben is, melyek eltávolodtak a művészeti élettől. Az egyesület olyan rendezvényeket is kíván szervezni, melyek egyszerre több generációt érintenek, sőt családok számára is kellemes és hasznos szabadidőt, illetve kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak. ... >>

Pro-Cserehát Egyesület

(kulturális,szociális)

1011 Budapest, Corvin tér 8.
képviselő: Kassai Melinda
A Csereháton élő emberek, leginkább a hátrányos helyzetben lévők, és ezen belül is elsősorban, de nem kizárólag a roma lakosság kulturális, szociális és gazdasági felzárkóztatása, esélyegyenlőségének biztosítása, életminőségének javítása különböző tevékenységeken keresztül. ... >>

"Prolife - az életért" Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 11.
képviselő: Prof.dr. Tulassay Zsolt
A kutatás támogatása a XXI. század leggyakoribb és legveszélyesebb betegségeinek leküzdésére; a kutatásnak a már kész és leendő termékeinek gyártásának és forgalmazásának támogatása a rászorulókhoz való eljuttatásig; a rászorulók karitatív szervezeteken keresztül való támogatása; a kutatás-fejlesztéshez, gyártáshoz, forgalmazáshoz kapcsolódó járulékos tevékenységek támogatása, illetve a megszületett eredmények publikálása és a marketing tevékenység hatékonnyá tétele; a támogatott tevékenységek jogi hátterének biztosítása; a témához kapcsolódó szakértők és az általuk készített szakvélemények támogatása; ösztöndíjak, kiállítások, előadások, tanulmányutak, prezentációk támogatása; a témákhoz kapcsolódó rendezvények lebonyolításának támogatása. ... >>

Rotary Club Budapest-Duna Alapítvány

(szociális)

1014 Budapest, Dísz tér 16. 1./4.
képviselő: dr. Legeza László, Dr.Eszter Elemér elnök egy taggal, Dr.Ferenczy Emil elnökkel együtt
Karitatív célú projectek támogatása, az ipolytölgyesi gyermekotthon lakói életkörülményeinek javítása, a kárpátaljai magyaroknak ajándékozantó pékség berendezési és felszerelési tárgyainak megvásárlása, kialakítása. ... >>

St. Elisabeth Németnyelvű Közösség Alapítvány

(intézményi,szociális,kulturális)

1011 Budapest, Fő utca 43.
képviselő: Alfred Brychta, dr. Willi Klinkhammer, Hans Friedrich Freiherr von Solemacher.
Az alapítvány anyagi forrás biztosításával támogatja a St. Elisabeth Németnyelvű Közösség gyermekeknek és időseknek szervezett programjait, így különösen a havonta szervezett kulturális programokat, kirándulásokat, az ünnepek alkalmával és a hagyományok ápolására szervezett rendezvényeket. Az alapítvány ruha- és pénzadományokat gyűjt, amelyeke az idős emberek, a magyarországi végrehajtási intézetekben fogva tartott német ajkú foglyok és a hajléktalanok támogatására, segítésére fordít. Az alapítvány szervezi és támogatja az időskorúak otthoni és intézményi keretek közötti gondozását. ... >>

Suli S.O.S. Jövő Nemzedékéért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1015 Budapest, Hattyú u. 4.
képviselő: Kéhlné Jezsek Margit
A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, különös tekintettel az elszegényedett, főleg vidéki általános és középiskolákban folyó oktató-nevelőmunka anyagi támo- gatására. ... >>

Szent István Lovagrend

(szociális)

1014 Budapest I., Úri u. 49.
képviselő: Ferencz Csaba
Karitatív, szociális, evangelizáló és önnevelő tevékenység. ... >>

Szent József Közhasznú Társas Kör

(sport,természetvédelem,szociális)

1011 Budapest, Jégverem u. 6.
képviselő: Labundy Péter/ ketten együtt, Nacsa János/ ketten együtt, Szita Gábor /ketten együtt
A családok, különösen a többgyermekes családok közti, katolikus erkölcsi értékeken alapuló kapcsolatok erősítése, rendszeressé tétele, kibővítése; karitatív tevékenység szervezése és bonyolítása; hazánk természetes növény és állatvilágának földtani, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megismerése, megőrzésének támogatása; környezeti és természetvédelmi szemléletformálás; a gyermekek nevelésének kölcsönös segítése és támogatása, szellemi, erkölcsi és testi fejlődésük elősegítése; a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének megszervezése és lebonyolítása; a rendszeres, nem versenyszerű sportolás feltételeinek biztosítása és szervezése. ... >>

Szenvedélybeteg Fiatalokért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1013 Budapest, Attila út 97. II./4.
képviselő: Moravcsik Anita
a kábítószer fogyasztás visszaszorításának elősegítése, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény létrehozása. ... >>

Szócső Ifjúsági Tömegkommunikációs Egyesület

(szociális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 4. II.em.4.
képviselő: Fényes András ... >>

Szörfi-Szabó Alapítvány

(oktatási,szociális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
képviselő: Árvainé Fördös Katalin
Nehézsorsú, tehetséges gyermekek közép vagy felsőfokú egyházi oktatási intézményekben való tanulásának támogatása. Határon túli fiatalok magyarországi tanulásához való hozzájárulás. Útiköltség, tankönyv, tandíj hozzájárulás. ... >>

Sztehlo Gábor Gyermek- és Ifjúságsegítő Alapítvány

(szociális)

1014 Budapest, Táncsics Mihály 28.
képviselő: Merényi Zsuzsanna
A nevelő intézetek, illetőleg az onnan kikerülő fiatalok életkezdésének támogatása, továbbá Sztehlo Gábor életútjának, munkásságának publikálása. ... >>

Szubjektiv Értékekek Alapítvány

(oktatási,szociális)

1013 Budapest, Alagút utca 1.
képviselő: kuratóriumi elnök Lőrincz Marcell
A hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású fiatalok képzésének elősegítése, társadalmi beilleszkedésük támogatása képzési programokkal, hatékony információs központok és hálózatok kiépítésével, valamint környezetvédő mozgalmak, etnikai kisebbségek kultúrájának és hagyo-mányának megőrzését végző egyének formális és informális csoportok támogatása. ... >>

Taita Alapítvány Afrikai Gyermekekért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Hunyadi J. út 22.
képviselő: Borbély Emese, Miklós Ákos
Az alapítvány célja, hogy anyagi és erkölcsi segítséget nyújtson a kenyai társadalom perifériáján élő családoknak és árvaházakban nevelkedő gyermekeknek, továbbá előmozdítsa, hogy a támogatott gyermekek a mostoha körülmények ellenére egészségügyi ellátáshoz jussanak. Ezen túl anyagi eszközökkel támogassa a kenyai gyermekeket és családokat, elősegítse, hogy megfelelő oktatásban és képzésben részesüljenek és mindezen tevékenységekkel hozzájáruljon ahhoz, hogy felkészüljenek a munkaerő piac és az önálló élet kihívásaira. Hosszút távú cél továbbá a támogatás kiterjesztése Kenya más részeire is és ennek megvalósítására hazai, illetve kenyai munkára önkéntesek szervezése.
Az alapítvány célja, hogy anyagi és erkölcsi segítséget nyújtson a kenyai társadalom perifériáján élő családoknak és árvaházakban nevelkedő gyermekeknek, továbbá előmozdítsa, hogy a támogatott gyermekek a mostoha körülmények ellenére egészségügyi ellátáshoz jussanak. Ezen túl anyagi eszközökkel támogassa a kenyai gyermekeket és családokat, anyagi eszközökkel támogassa és erkölcsi segítséget nyújtson a Magyarországon élő kenyai családoknak, és azok segítőinek, elősegítse, hogy megfelelő oktatásban és képzésben részesüljenek, és mindezen tevékenységekkel hozzájáruljon ahhoz, hogy felkészüljenek a munkaerőpiac, és az önálló élet kihívásaira. Hosszútávú cél továbbá a támogatás kiterjesztése Kenya más részeire is, és ennek megvalósítására hazai, illetve kenyai munkára önkéntesek szervezése. ... >>

Telefonnal a Rászorultakért Alapítvány

(szociális)

1013 Budapest, Krisztina krt. 32.
képviselő: Dr. Búzás Ottó
A mozgáskorlátozottak, a vakok és gyengénlátók távbeszélő állomáshoz jutásának támogatása. ... >>

Tihanyi Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1013 Budapest, Krisztina krt. 30. II/16.
képviselő: Szalai Zoltán
Középiskolás tanárok, diákok és egyetemi hallgatók támogatása a magyar társadalom műveltségi szintjének emelésére."Az alapítvány célja középiskolás tanárok, diákok és egyetemi hallgatók támogatása a magyar társadalom műveltségi szintjének emelésére, a tudományos tevékenység és kutatás fejlesztésére, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportba tartozó és a határon túli magyarságba tartozó diákokra és hallgatókra." ... >>

Tordai Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3. fszt./3.
képviselő: Balázsi Péter
olyan sportoló vagy oktatási intézményben tanuló személyek támogatása, aki a sport és tanulás közepette életminőségének javítására, ismereteinek bővítésére, sporttevékenység végzésére törekszik.
- Olyan rendezvények, sportesemények és versenyek támogatása, amelyek széles körben népszerűsítik a sport, kulturális, oktatási, tanulási és továbbképzési tevékenységeket
- Gyermek- és aktív kori sportolási lehetőségek javítása.
- Minden olyan gyermek - fiatal- és felnőtt korú magyar állampolgár támogatása, aki saját szellemi fejlődése érdekében oktatási intézményben, vagy intézményen kívül tanfolyamon kíván részt venni, vagy ilyen jellegű rendezvényt, sport, kulturális vagy oktatási programot szervez. ... >>

ÚJ FILM Művészeti Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1016 Budapest, Szirtes u. 5/A.
képviselő: Fái András együttesen, Mécs Mónika együttesen
A filmművészet iránt érdeklődő, de hátrányos helyzetű fiatal filmművészek képzésének elősegítése, támogatás nyújtása filmjeik elkészítéséhez. ... >>

Urbanizált Gyermekekért Egyesület

(szociális,egyéb)

1015 Budapest, Csalogány utca 6-10.
képviselő: Szeverényi Gábor
Nagyvárosokban élő gyermekek számára szabadidős és közösségfejlesztő programok szervezése és lebonyolítása, általános prevenciós tevékenység, önsegítő és kortárs csoportok szervezése, vezetése és szakmai támogatása, elméleti és gyakorlati tanácsadó szolgálat kialakítása. Hajléktalan személyek reintegrációja, reszocializációja. ... >>

Védőszárny a mozgásban korlátozottakért Alapítvány

(szociális)

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
képviselő: Kovács Márta
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.2. pontjában rögzített közhasznú tevékenység végzése, a szociális igazgatásról és szociális ellátásáról szóló 1993. évi III. törvény IV. fejezetében szabályozott, a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátások, mint állami és önkormányzati közfeladatok körében a mozgáskorlátozott személyek (gyermekek és felnőttek), valamint az időskorúak gondozásában, rehabilitációjában és szociális ellátásában való közreműködés. ... >>
1. oldal 2. oldal