Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest I. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

ALTERNATAL Alapítvány a háborítatlan szülésért, születésért

(természetvédelem)

1015 Budapest, Batthyány u. 31.
képviselő: Dr. Klein Sándor
A természetes szülés és születés elterjedésének előmozdítása, az e célt szolgáló intézetek és személyek támogatása. ... >>

Budai Polgári Kör

(természetvédelem,kulturális)

1011 Budapest, Fő u. 28.
képviselő: dr. Szilvágyi József, Szigethy Gábor
A budai polgári hagyományok fenntartása, ápolása. A lokálpatriotizmus erősítése. A környezet épített és természeti értékeinek védelme. A budai polgárok kulturális igényeinek színvonalas ellátása. A helyi nyilvánosság szélesítése. ... >>

Budavári Nemzeti Kör Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1011 Budapest, Corvin tér 1.
képviselő: Molnár György, Zord Károly, Zord Károlyné
Hagyományőrzés, épített és természeti környezet védelme. ... >>

Civil Egyeztető Fórum Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1011 Budapest, Hunyadi János utca 9.
képviselő: Ékes Ilona (elnök)
a polgárok és közösségek együttműködései az értékrend megszilárdulását és gazdagodását, az erkölcs és emberi méltóság szellemi, lelki, kulturális és természeti értékek védelmét és megerősödését elősegíteni. ... >>

Connemara Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem)

1011 Budapest, Fő utca 56-58. 2./10.
képviselő: Schlezák Melinda
Pest Megye és az egész ország elsősorban fiatalokból álló közösségei, valamint a lovagolni vágyó felnőtt lakosok, családok számára megteremteni és lehetőséget biztosítani az amatőr sportolás, testedzés, felüdülés széleskörű és színvonalas gyakorlására. Ezen belül kiemelt célként kezelve az amatőr lovas sportolás, - túrázás megszerettetését, népszerűsítését valamennyi korosztályban. Az amatőr- és versenysportolás, túrázás, lótenyésztés által további cél hazánk, és a környező országok tájainak, kultúrájának megismerése, a természetben való tájékozódás, a természet védelme, az egészség és a jó erőnlét fenntartásának ápolása, az egészséges életmódra nevelés. ... >>

Életkép Alapitvány

(természetvédelem,kulturális)

1011 Budapest, Battyhyány tér 3.
képviselő: Fers Sándor
Azon művészek segítése, akik igazi emberi, természeti, kulturális értékeket mutatnak be és ezzel jelentős szerepet tudnának betölteni a mai ifjuság egészséges szemléletű nevelésében. Értékes alkotások nézőhöz, olvasóhoz való eljuttatásának segítése. ... >>

"Kristálykapu" Természetgyógyászatért és Egészséges Életmódért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 34/A. fszt./4.
képviselő: Árvai János
A természetgyógyászat népszerűsítése, megismertetése, az egészséges életmódra való nevelés támogatása, segítése. ... >>

Kultúrkör Művészeti Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 34/a.
képviselő: Bodor Pál Csaba
Az alapítvány célja az, hogy segítse azokat a művészeket, akik igazi emberi, természeti, kulturális stb. értékeket mutatnak be, s ezzel jelentős szerepet tudnának betölteni a mai ifjúság egészséges szemléletű nevelésében. Cél az, hogy az alapítvány véleménye szerint értékes alkotások nézőhöz, olvasóhoz juttatását is segítse, hisz egy-egy alkotó önmagában, megfelelő anyagi és szervező segítők nélkül ennek megoldására képtelen. ... >>

Kultúrvákum Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1015 Budapest, Batthyány utca 48. II/1.
képviselő: Fekete Ilona, Rákos Katalin
A szellemi, kulturális és természeti örökség megőrzése, védelme, dokumentálása, Magyarország értékeinek népszerűsítése és megismertetése. A megismertetési folyamat nem szorítkozik kor- és időhatárok közé, megvalósítva ezzel az élethosszig tartó tanulás elvét. ... >>

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1011 Budapest, Hunyadi János út 13.
képviselő: Karagich István
egészségügyi, szociális vagy egyéb más szempontból hátrányos helyzetben lévő gyermekek társadalmi integrációjának elősegítése, mindennapjaik megkönnyítése. Gyermekjóléti feladatok alapellátása (pénzbeni, természetbeni, személyes gondoskodás) környezettudatos pihenést biztosító projekt kialakítása. Hátrányos helyzetben élő kisiskolás gyermekek tehetséggondozása. A nyári hónapokban egy olyan élmény-központú erdei iskola és tábor működtetése a segítségre szoruló gyermekek szabadidejének szervezett és minőségi eltöltése céljából. Kiemelkedő tehetségek támogatása évente egy alkalommal ösztöndíj formájában. ... >>

Napfesztivál Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1013 Budapest, Váralja utca 9. b.
képviselő: Hábermann Jenő, Strack Mária
Összegyűjteni és bemutatni Magyarország különböző régióinak kulturális, történelmi és természeti örökségeit, hagyományait. Az egyesület célja, hogy tevékenységével hidat teremtsen a határon innen és túl élő magyarság, valamint a régióban élő kisebbség képviselői között. Az egyesület az általa szervezett programokkal a "NAPFESZTIVÁL"-ok sorozatával a hagyományteremtés céljának megvalósításán túl erősíti a vidéki Magyarország és a régiókban élők életének megismerését itthon és nemzetközi viszonylatokban egyaránt. Az egyesület célja továbbá a magyar nők közéleti esélyegyenlőségének javítására irányuló, az egyenlő esélyeket célzó közösségi programok megvalósítása, amelyek az egyenlő esélyek gyakorlati érvényesülését szolgálják. ... >>

Sláger Angyal Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1011 Budapest, Fő utca 14-18.
képviselő: Kovács Andrásné
kulturális művészeti rendezvények szervezése, támogatása,
a magyar lakosság körében az egészséges életmód népszerűsítése, a rendszeres testmozgás ösztönzése,
Magyarországon, illetve a világ bármely országában háborús, politikai, vagy egyéb okból válságövezetnek minősülő, továbbá természeti katasztrófa sújtotta területek lakosságának, valamint gyógyító, szociális és egyéb intézményeinek anyagi támogatása. ... >>

Szent József Közhasznú Társas Kör

(sport,természetvédelem,szociális)

1011 Budapest, Jégverem u. 6.
képviselő: Labundy Péter/ ketten együtt, Nacsa János/ ketten együtt, Szita Gábor /ketten együtt
A családok, különösen a többgyermekes családok közti, katolikus erkölcsi értékeken alapuló kapcsolatok erősítése, rendszeressé tétele, kibővítése; karitatív tevékenység szervezése és bonyolítása; hazánk természetes növény és állatvilágának földtani, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megismerése, megőrzésének támogatása; környezeti és természetvédelmi szemléletformálás; a gyermekek nevelésének kölcsönös segítése és támogatása, szellemi, erkölcsi és testi fejlődésük elősegítése; a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének megszervezése és lebonyolítása; a rendszeres, nem versenyszerű sportolás feltételeinek biztosítása és szervezése. ... >>

Várkerületi Lokálpatrióták Szövetsége

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)

1016 Budapest, Zsolt utca 1. mfszt./1/b.
képviselő: Darabos Márta Ilona alelnök, Görög Tibor László
Az I. kerület természeti, építészeti, kulturális és társadalmi értékeinek magóvása, történelmi hagyományainak ápolása és a település fejlődésének elősegítése, a kerület kulturális és közéletében való tevékeny részvétel. ... >>

Via Vita Veritas Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

1015 Budapest, Ostrom u. 31. II.4.
képviselő: dr. Varga Levente
Az emberek társadalmi jólétének elősegítése az egészség és szociális ügy, valamint az oktatás és kultúra ápolásával, fejlesztésével, átalakításával, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre és népcsoportokra. A természetes és épített környezet értékeinek megóvása és új értékek teremtése, hogy mind a jelen, mind a jövő embereinek örömforrása lehessen. ... >>

Zen-Do Barátok Köre Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1015 Budapest, Batthyány utca 54. 2./4.
képviselő: Dr. Bessenyei Tibor, Réti István, Sinkó Andrea
Az önismeret csoportos, közös fejlesztése, természetjárás, természetkutatás. A testi, szellemi erő közös fejlesztése, az egészséges életmódra nevelés. A fenti célokkal összefüggő ismeretterjesztés, rendezvények, táborok szervezése. Tradicionális japán és egyéb küzdősportok művelése, hagyományok ápolása. ... >>
1. oldal