Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 155
1. oldal

3R Magyar Remix Egyesület

(egyéb)

1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13.
képviselő: Doromby Géza
A meglévő közutak felújítása során előálló bontott burkolati anyagok újrahasznosítása elterjedésének elősegítése a remix-eljárás alkalmazásának támogatásával, a szükséges szakmai, gazdasági ismeretek terjesztésével. Az útügyi újrahasznosítás megismertetése, támogatása, a remix-eljárás népszerűsítése. ... >>

A Humánus Környezetért és a Tisztességért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Medve utca 19. II./3.
képviselő: dr. Szuromi András, Ipacs János, Sebők László
emberhez méltó humánus életkörülmények létrejöttének és fenntartásának elősegítése a lakóhelyen,
az épített lakókörnyezet esztétikus létrejöttének és megóvásának segítése,
játszóterek építésének és védelmének előmozdítása,
az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel elősegíti, hogy a településrendezés során az önkormányzatok fokozottan figyelembe vegyék a helyi lakosság érdekeit és azt, hogy a helyi lakosság, illetve a népesség fizikai, testi, szellemi és lelki igényei ne sérüljenek. Az egyesület ezen tevékenysége során különösen figyelembe veszi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a gyermekek és fiatalok, az idősek, illetve nyugdíjas személyek igényeit és alapvető érdekeit.
saját eszközeivel előmozdítja, hogy az önkormányzatok a településrendezés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy az érintett lakosság életkörülményei ne sérüljenek, a lakosság értékrendjében és társadalmi, szociális helyzetében hátrányos változás ne következzen be,
szükség esetén annak érdekében, hogy a településrendezés a helyi lakosság érdekeinek messzemenő figyelembevételével történjen a maga eszközeivel érdek képviseleti és érdekvédelmi tevékenységet folytat és gondoskodik a megfelelő nyilvánosságról,
a településrendezés során szükség esetén közreműködik vitafórumok tartásában és szükség esetén közvetít az önkormányzat és a lakosság között,
előmozdítja a kulturális örökség megóvását,.
Környezetvédelem, állatvédelem és a ?fenntartható fejlődés? biztosítása:
- természeti erőforrások megőrzése,
- állat- és növényfajok védelme, különös tekintettel arra, hogy az épített környezet kialakítása az erőforrások optimális kihasználásával, valamint a növény- és élővilág megőrzésének a figyelembevételével történjen.
Tisztességes közélet kialakulásának és fenntartásának elősegítése:
- szükség esetén lakossági bejelentés alapján törvényes eszközökkel megvizsgálja a korrupciós eseteket és vizsgálódásának eredményeit nyilvánosságra hozza. Amennyiben bűncselekmény elkövetésének az alapos gyanúját észleli szigorúan a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályok alapján büntetőfeljelentést tesz és együttműködik a sértettekkel
- elősegíti az emberi és állampolgári jogok védelmét
- támogatja a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét.
Érdekvédelmi tevékenység:
- tagjai érdekében az alapszabályban foglalt célok tekintetében érdekvédelmi (jogvédelmi) és érdek képviseleti tevékenységet folytat,
- szükség esetén tagjai érdekében pereket, illetve más hatósági eljárásokat indít.
Kulturális tevékenység:
- elősegíti a kulturális értékek gyarapítását és megőrzését. ... >>

A Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány

(egyéb)

1022 Budapest, Herman Ottó út 15.
képviselő: Dr. Balázs Klára, Dr. Mészáros Zoltán, Mogyorósyné Dr. Szemessy Ágnes
Korszerü, környezetkimélő módszerek, eljárások és technológiák kidolgozása, ezek megismerésének, széleskörű elterjesztésének elősegitése. ... >>

A Magyar Földtanért Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fő 68. I.em.102.
képviselő: dr. Baksa Csaba, dr. Fogarasi Attila
A Magyarhoni Földtani Társulat tudományos és közművelődési tevékenységének támogatása. ... >>

A XXI.század diplomásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Csévi köz 15.
képviselő: Somfai Ildikó
Elsődlegesen a felsőoktatában résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatók részére olyan lehetőségek biztosítása, amelyek lehetővé teszik az érintettek szakmai területeken történő alaposabb vagy széleskörűbb ismeretek szerzését támogatások, ösztöndíjak vagy tanulmányutak költségeinek biztosításával, valamint az adott oktatási területhez kapcsolódó, minőségi szabadidős tevékenységek kifejtését. Az alapítvány a későbbiek során tervezi szakkolégiumi képzés beindítását, az ahhoz szükséges kollégiumi elhelyezés biztosításával. ... >>

Alapítvány a Magyar Nyelv Ápolásáért

(egyéb)

1025 Budapest, Törökvész 119/d.
képviselő: Herczegh Károly dr.
Minden olyan tevékenység támogatása, amely az élő magyar nyelv meg- újulását segíti elő. ... >>

Alapítvány a MÁV Kórház Szemészeti Osztályának Támogatására

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Kapy út 38/F. 2./2.
képviselő: dr. Vogt Gábor
A gyógyításhoz szükséges gépek berendezések, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése; a gyógyító tevékenység továbbfejlesztése, szűrővizsgálatok szervezése, szakmai továbbképzés, oktató és ismeretterjesztő tevékenységek, kutatások és más tudományos tevékenységek támogatása. ... >>

Alsóbélatelepi Fürdőegyesület

(egyéb)

1024 Budapest, Fény utca 8.
képviselő: Dr.Jáky Miklós ... >>

Ambassador Club Budapest

(egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly 22.
képviselő: Gálszécsy András, Lukács György dr., Naszály Attila dr., Seregélyesi János dr. ... >>

Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület

(oktatási,egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 26. fszt./4.
képviselő: Szűcs Imre Lóránt
A magyar tehetséggondozás, a fiatalok, a népesség, a tudomány és kultúra támogatása, a magyar társadalom beilleszkedésének segítése az Európai Uniós társadalomba. ... >>

Ars Erotica Alapítvány - a szexuális nevelésért és a szexuális kultúrák elfogadásáért

(egyéb)

1024 Budapest, Keleti K. utca 33. I/4.
képviselő: Mester Dóra Djamila
Az alapítvány alapvető célja, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára váljon lehetővé a szexualitás tudatos megélése, egy nyitottabb és pozitívabb szexuális szemlélet és magatartás megvalósítása. Célunk, hogy mind a magánélet területén, mint a szexualitásért felelős intézmények nyilvános diskurzusaiban egyre több teret kapjon a szexuális magatartásformák és szexuális sokféleség előítélet-mentes és elfogadó megközelítése. ... >>

Bendes Tibor Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Frankel Leó út 24.
képviselő: Oroszki Lajos
A villamosenergia rendszer relévédelmi és automatizálaási szakterületén végzett mérnöki tevékenység, a szakmai képzés támogatása. ... >>

Bertóti István Pestmegyei Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

1026 Budapest, Balogh Á. utca 37.
képviselő: Nagy János Nándor
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Betegápoló Irgalmas Rend

(egészségügyi,egyéb)

1023 Budapest, Frankel L. út 54.
képviselő: képviselő Kozma Imre
betegápolás, gyógyszertár üzemeltetés. Ingatlan bérbeadás tevékenység. Fekvőbeteg ellátás tevékenységgel. ... >>

BikeMaraton Klub Túramotor és Közlekedésbiztonsági Egyesület

(egyéb)

1026 Budapest, Bimbó út 157/B.
képviselő: dr. Magyar Csaba önálló, Kis Zoltán önálló, Marjai Péter önálló
A magyar motorkerékpáros-kultúra és a közlekedésbiztonság javítása, valamint a motorkerékpározás társadalmi elfogadottságának növelése, amit elsősorban rendezvények - előadások, tanfolyamok, tájékozódási és tematikus túrák - megszervezésével valósít meg. Az Egyesület kiemelt rendezvénye a minden évben megrendezendő BikeMaraton országúti és tájékozódási és közlekedésbiztonsági túraverseny. ... >>

Bolyai Egyetem Barátainak Egyesülete

(egyéb)

1027 Budapest, Csalogány utca 23.
képviselő: dr. Zsigmond Barna Pál ... >>

Bolyai János Matematikai Társulat

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Katona Gyula, Recski András
Elősegíti a matematikai tudományos kutatásokat, a matematika széleskörű alkalmazását, oktatásával kapcsolatos kérdések megoldását, népszerűsítését, a matematikusok és a matematikát tanítók szakmai tájékozódását és érdekvédelmét. ... >>

"Borok bora" Alapítvány

(egyéb)

1022 Budapest, Fillér utca 53.
képviselő: dr. Kerényi Zoltán Gábor
A Tokaji aszú íz anyagának vizsgálata, az íz anyag struktúra-változásának kutatása az idő függvényében. ... >>

Budapest Artisan Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1026 Budapest, Virágárok utca 11.
képviselő: Alexandra Babcock, Ellen Elizabeth Helgeson Hayes
A fiatal magyar művészek, különösen diákok művészete iránti figyelem felkeltése, és a művészek anyagi és egyéb módon történő támogatása. Művészeti szövetségek, egyesületek, iskolák és egyéb non-profit szervezetek részére történő adománygyűjtések, kiállítások és egyéb gyűjtések szervezése. Fiatal művészek támogatása felszerelések vásárlására és ösztöndíj létesítése révén, műveinek értékesítésének elősegítése.
Az alapítvány célja, az európai üzleti kultúra ismertetése, meghonosítása, elősegítése, terjesztése, oktatásának megszervezése és támogatása a Magyarországon magyar és külföldi vállalkozások, leendő és gyakorló üzleti kultúrával kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást, a magyarországi üzletemberek üzleti kultúrájának elsajátítására vonatkozó oktatást, képességfejlesztését, művelődését. Célja továbbá, hogy biztosítsa a fentiek érdekében az állandó információ cserét és felkeltse külföldi vállalkozások, üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek és vállalkozások külföldre irányuló befektetési kedvét. ... >>

Budapest Rózsadomb Lions Klub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 84
képviselő: Ignácz Beáta
hogy segítséget nyújtson, illetve segítséget szervezzen a fogyatékos és hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, szabadidő eltöltése, üdülés, valamint környezetvédelem (természetvédelem) területén. ... >>

Budapest Science Centre Alapítvány

(sport,egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.II.em.221.
képviselő: Szabó Gábor
A Budapest Science Centre (BSC) létrehozása. ... >>

Budapest, II. Kerületi Polgárőrség Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1028 Budapest, Szabadság út 95.
képviselő: Fogarasi Gábor ... >>

Budapesti Innovációs és Kutatás-Fejlesztési Alapítvány

(egyéb)

1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 11.
képviselő: dr. Bozsonyi Károly
Az alapítvány elsődleges célja, hogy non profit kutatóhelyként működve, támogassa és segítse a magyar gazdasági élet szereplőinek innovációs tevékenységét. Ezen cél elérése érdekében az alapítvány kutatás-fejlesztési ill. innovációs szolgáltatásokat nyújt azoknak a gazdasági társaságoknak, akik ezen igényükkel az alapítványhoz fordulnak. Az alapítvány mind alapkutatási, mind alkalmazott (vagy ipari) kutatási mind kísérleti ( vagy pre kompetitív) fejlesztési tevékenységet végez, a konkrét igényeknek megfelelően. ... >>

Budapesti Különleges Mentők Alapítvány

(egyéb)

1023 Budapest, Margit körút 1. I./1.
képviselő: Bellei Barbara
A hazai lakosság katasztrófák idején való segítése, mentése, illetve azon felkészült szakemberek alapítványi égisz alatt történő összefogása, akik a rendkívüli körülmények között képesek mentési feladatokat ellátni, elsősorban belföldön és másodsorban külföldön. ... >>

Byblos Alapítvány a Magyar Ókortudomány támogatásáért

(kulturális,egyéb)

1026 Budapest, Pasaréti út 66. /b.
képviselő: Hudecz András
a.) A magyar egyiptológia és szélesebb körben a magyar ókortudomány tudományos életének támogatása.
b.) Az Egyiptomban zajló magyar ásatások támogatása.
c.) A magyarországi vízalatti kulturális értékek felkutatásának, feltárásának és megőrzésének támogatása.
d.) A Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Gyűjteményének gyűjtőkörébe tartozó képzőművészeti alkotások és dokumentumok felkutatásának, gyűjtésének, őrzésének, rendszerezésének, raktározásának, nyilvántartásának és restaurálásának támogatása, a tárgyakhoz kapcsolódó tudományos feldolgozás segítése, kiállítások tervezésének és rendezésének támogatása, valamint az osztály nemzetközi kapcsolatainak erősítése, nemzetközi közös kutatómunkában való részvétel, kiállítás- és műtárgycserék, valamint az ezekhez kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása révén. ... >>

C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1022 Budapest, Szpáhi utca 20.
képviselő: Maurer Dóra, Pléh Csaba, Pohárnok Mihály
Az új tudományos-technológiai eredmények, felfedezések kulturális alkalmazásának, kreatív használatának, innovatív művészeti lehetőségeinek kutatása, fejlesztése, támogatása. Új projektek létrehozása, művészeti, tudományos, kommunikációs, oktatási és kulturális programok kezdeményezése, megvalósítása és támogatása. ... >>

CEEweb a Biológia Sokféleségért

(egyéb)

1021 Budapest, Széher út 40.
képviselő: Flachner Zsuzsanna elnök ... >>

CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1023 Budapest, Mecset utca 8. III//1.
képviselő: Székely Miklós
Olyan szabad fórum és független szakmai műhely létrehozása művészetelméleti szakemberek - művészettörténészek, múzeológusok, kurátorok és művészeti írók számra - ahol a tagok nyílt és érdekmentes diskurzust folytathatnak szakmájuk aktuális helyzetéről és kérdéseiről, valamint az egyesület szellemiségével összhangban működő tudományos műhelyt hoznak létre. Az egyesület politikailag és világnézetileg semleges, mindazonáltal tiszteletben tartja tagjainak politikai és világnézeti meggyőződését. z egyesület alapítóinak elsődleges célkitűzése olyan szemlélet meghonosítása, amelynek középpontjában a tagok közötti érdek nélküli eszmecserek, a közös szakma művelőinek, mint emberi közösségnek fejlődését és gyarapodását az egyéni szakmai érdekeken felülemelkedő együttműködésben látják. Ebben a szellemben kívánják végezni tevékenységüket, amely a kor kívánalmainak megfelelő építő jellegű reformok és új kezdeményezések támogatása és felkarolása; az együttgondolkodás és együttműködés fórumának megteremtése; közös projektek kidolgozása és megvalósítása az együttműködés szellemében; a magyar művészeti örökség ápolása elméleti és gyakorlati tevékenységgel. ... >>

CIB Társadalmi Felelősségvállalás Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Medve utca 4-14.
képviselő: Pálmainé Baán Rita, Petzné Lomboy Judit, Thomas Spurny
Széles körű társadalmi felelősségvállalás keretében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§.c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységeket végző szervezetek, személyek közvetlen, vagy közvetett - e célokra létrehozott más alapítványok, egyéb szervezetek támogatása útján történő - támogatása, illetve ezen feladatok eredményeinek a társadalom felé történő közvetítésével a polgárok figyelmének felhívása e közérdekű célok fontosságára. ... >>

Civil Demokraták - Tiszta Fejjel és Tiszta Kézzel - Összefogás az Új Magyarországért

(egyéb)

1026 Budapest, Fillér utca 22. 2./1.
képviselő: Kassai Ervin
A politikai egyensúly helyreállítása. ... >>

Civil Képviseleti Fórum Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 16.
képviselő: Somogyi István
Az Egyesület célja a magyarországi civil szervezetek jogainak és érdekeinek megfogalmazása, hatékony képviselete és érvényesítése érdekében olyan egyeztető, konzultatív tanácskozási rendszer működtetése, amely véleményt nyilvánít és javaslatokat tesz az illetékes államhatalmi, közigazgatási és helyi önkormányzati szervek részére, új jogszabályok megalkotására, illetve a hatályos jogszabályok felülvizsgálata iránt. ... >>

Derű Egyház

(egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 93. földszint 3.
képviselő: Rózsahelyi Márk egyházi képviselő - önállóan, a bankszámla feletti rendelkezésre a képviseleti jog nem terjed ki.
A Biblia igazságát elfogadó, az alapszabály mellékletét képező hitelvek gyakorlása,melynek népszerűsítésére a mosolyt, a derűt használják. ... >>

Dósa Elek Társaság

(egyéb)

1027 Budapest, Bem rakpart 52.
képviselő: Markó Attila ... >>

Dr. Sebők Ferenc Alapítvány

(egyéb)

1022 Budapest, Marczibányi tér 9. b.
képviselő: Hans P. Rajner
Az alapító, dr. Sebők Ferenc költészetének és mérnöki alkotásainak megismertetése. Hozzájárulás a vasbetonépítés humanizálásához az alapító tudományos és szakmai munkássága által kijelölt irányvonalon. Az alapító lakóhelyéül és az alapítvány székhelyéül szolgáló, műemléki védelem alatt álló a budapesti II. ker. Marczibányi tér építészeti és környezeti értékeinek fejlesztése és védelme. ... >>

Dr. Tankó Béla Alapítvány

(egyéb)

1027 Budapest, Fő 68. III.em.314.
képviselő: Sajgó Mihály dr., Szajáni Béla dr. ... >>

Duna-Tisza Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Egyesület

(egyéb)

1025 Budapest, Szász Károly u. 1.IV./1.
képviselő: Regéczy - Nagy Enikő
A határon túli magyarság érdekeinek képviselete és igényei megfogalmazásának elősegítése regionálisan és az Unió szintjén, hátteret, információt, kapcsolatrendszert biztosítva a határon túli szakemberek és döntéshozók számára. ... >>

E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért

(oktatási,egyéb)

1026 Budapest, Radna utca 14.
képviselő: Dr.Tózsa István
Gyorsan fejlődő, modern információ-technológiák vívmányainak alkalmazása a központi és a helyi közigazgatásban. Az új eljárások és technikák, valamint az elektronikus igazgatás bevezetésével és elterjedésével járó szervezeti struktúrák kialakításának elősegítése. Az ehhez kapcsolódó képzési, továbbképzési és kutatási programok irányítása, szervezése és megvalósítása. ... >>

Egyesület a Fenntarthatóság Kommunikációjáért

(oktatási,egyéb)

1021 Budapest, Eötvös út 39/b.
képviselő: dr. Simon András
A vállalatok társadalmi felelősségvállalási tevékenységével összefüggő közcélú információk közzétételének segítése elsősorban az elektronikus médiumokban, többek között tanácsadási tevékenységgel, képzéssel, a társadalmi célú reklám minősítési rendszerének kialakításával. ... >>

Emberi Méltóság Tanácsa Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1021 Budapest, Budakeszi út 79.
képviselő: Prof.dr. Lomniczi Zoltán, Szunai Miklós
Az egyetemes kultúra alapvető és elengedhetetlen részeként az egyenlő emberi méltóság néphez, nemzethez, valláshoz és társadalmi csoporthoz való tartozástól független szabad gyakorlásának elősegítése, ezen elv szerinti működés elősegítése a társadalmi lét minden területén, az emberek közti kapcsolatrendszerben a természeti és épített környezet méltó védelmével, fejlesztésével és megbecsülésével. ... >>

Energiapolitika 2000 Társulat

(egyéb)

1026 Budapest, Torockó u. 7.
képviselő: Dr.Járosi Márton ... >>

Építéstudományi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: dr. Nagyugyomi-Sényi Gábor, Gerencsér László
A tagok szakmai fejlődésének, tájékoztatásának, továbbképzésének, érdekvédelmének elősegítése, a szakma kiemelkedő képviselőinek egyesítése, szakmai tevékenységük kifejtésére lehetőséget biztosítva. A tagok kezdeményezésére építve elősegíteni a szakma fejlődését. ... >>

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület

(egyéb)

1025 Budapest, Zöldlomb utca 24/ a. IV.emelet/18.
képviselő: Dr. Farkas Ferenc
az univerzum és az élővilág intelligens tervezésének gondolatát minél szélesebb körben megismertetni és elfogadtatni. ... >>

Euro-Contact Menedzserképző Brit-Magyar Egyetem Távoktatási Alapítványa

(oktatási,egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: Bérczy Antal, Dőri Tibor, Székely Attila ... >>

Európai Rönk- és Gerendavázas Építésfejlesztési és Információs Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1021 Budapest, Széher út 5.
képviselő: Décsy László, Dr. Décsy Gábor
Elsődlegesen a hazánkban szociális és társadalmi problémát jelentő lakáshiány megoldására gyorsan építhető és gazdaságos rönk- és gerendavázas építészeti kultúra széles körben történő megismertetése, másodlagos a fenti építészeti kultúra iránt érdeklődő fiatal építészek posztgraduális képzésének támogatása. ... >>

FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület

(egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 193.
képviselő: Dr. Visnyei Orsolya, Veperdi Zoltán
A Magyarországi Evangélikus Egyház hivatásának megfelelően a hitélet ébresztése és mélyítése, valamint a segítő szeretet gyakorlása. ... >>

Fénymag Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1021 Budapest, Kuruclesi út 63.
képviselő: Titz Boglárka, Titz Józsefné
Az Egyesület célja olyan szellemi műhely és munkacsoport létrehozása, amely támogatja és szervezi a testi-lelki-szellemi egészség, a természettel harmóniában lévő életmód és az élhető környezet tudatos kialakításához szükséges tevékenységeket, valamint megteremti azok feltételeit. ... >>

Ferences Alapítvány

(egyéb)

1024 Budapest, Margit körút 23.
képviselő: Fejes Ottó Pál
A ferencesek lelkiségű események, tevékenységek, intézmények fejlesztése, támogatása. ... >>

FORUM HUMANUM EGYESÜLET

(egyéb)

1027 Budapest, Margit körút 1. III./16-17.
képviselő: Sallay László
környezettudatos életforma, településszerkezet és- működés kialakítása, a társadalmi igazságosság szolgálata. ... >>

Fotoszintézis - Élet a Fényből Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1020 Budapest, Fő u.68.
képviselő: Dr. Láng Ferenc
A fotoszintézis multidiszciplináris oktatása és kutatása fejlesztésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal