Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 187
1. oldal

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1028 Budapest, Arad u. (reptér)
képviselő: Dúzs István
A Hármashatárhegyi Sportrepülés és sportrepülő kiképzés támogatása. A magyarországi sportrepülők és egyesületeik érdekvédelme. ... >>

A Humánus Környezetért és a Tisztességért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Medve utca 19. II./3.
képviselő: dr. Szuromi András, Ipacs János, Sebők László
emberhez méltó humánus életkörülmények létrejöttének és fenntartásának elősegítése a lakóhelyen,
az épített lakókörnyezet esztétikus létrejöttének és megóvásának segítése,
játszóterek építésének és védelmének előmozdítása,
az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel elősegíti, hogy a településrendezés során az önkormányzatok fokozottan figyelembe vegyék a helyi lakosság érdekeit és azt, hogy a helyi lakosság, illetve a népesség fizikai, testi, szellemi és lelki igényei ne sérüljenek. Az egyesület ezen tevékenysége során különösen figyelembe veszi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a gyermekek és fiatalok, az idősek, illetve nyugdíjas személyek igényeit és alapvető érdekeit.
saját eszközeivel előmozdítja, hogy az önkormányzatok a településrendezés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy az érintett lakosság életkörülményei ne sérüljenek, a lakosság értékrendjében és társadalmi, szociális helyzetében hátrányos változás ne következzen be,
szükség esetén annak érdekében, hogy a településrendezés a helyi lakosság érdekeinek messzemenő figyelembevételével történjen a maga eszközeivel érdek képviseleti és érdekvédelmi tevékenységet folytat és gondoskodik a megfelelő nyilvánosságról,
a településrendezés során szükség esetén közreműködik vitafórumok tartásában és szükség esetén közvetít az önkormányzat és a lakosság között,
előmozdítja a kulturális örökség megóvását,.
Környezetvédelem, állatvédelem és a ?fenntartható fejlődés? biztosítása:
- természeti erőforrások megőrzése,
- állat- és növényfajok védelme, különös tekintettel arra, hogy az épített környezet kialakítása az erőforrások optimális kihasználásával, valamint a növény- és élővilág megőrzésének a figyelembevételével történjen.
Tisztességes közélet kialakulásának és fenntartásának elősegítése:
- szükség esetén lakossági bejelentés alapján törvényes eszközökkel megvizsgálja a korrupciós eseteket és vizsgálódásának eredményeit nyilvánosságra hozza. Amennyiben bűncselekmény elkövetésének az alapos gyanúját észleli szigorúan a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályok alapján büntetőfeljelentést tesz és együttműködik a sértettekkel
- elősegíti az emberi és állampolgári jogok védelmét
- támogatja a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét.
Érdekvédelmi tevékenység:
- tagjai érdekében az alapszabályban foglalt célok tekintetében érdekvédelmi (jogvédelmi) és érdek képviseleti tevékenységet folytat,
- szükség esetén tagjai érdekében pereket, illetve más hatósági eljárásokat indít.
Kulturális tevékenység:
- elősegíti a kulturális értékek gyarapítását és megőrzését. ... >>

A Jászságért Alapítvány

(érdekképviselet)

1022 Budapest, Lórántffy Zs. 14.
képviselő: Győző Gyula
A Jászság és a jászok társadalmi és gazdasági érdekvédelmét, felvirágzását segítő törekvések támogatása. ... >>

Árpád Ház Alapítvány

(szociális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Csalán u. 34. fsz.1.
képviselő: Hunyadi László
A hadtörténelem írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, gondozása, az I. és II. világháborús veterán szövetségek, hadirokkantak, hadiöz- vegyek, egykori hadiárvák felkutatása, támogatása. ... >>

Art és Design Manager Egyesület

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Henger 2.
képviselő: Gerely Miklós ... >>

Bethlen Gábor Szövetség

(érdekképviselet)

1026 Budapest, Pasaréti út 1.
képviselő: Bethlen Farkas
A protestáns örökség megőrzése, protestáns kultúra támogatása. ... >>

Bolyai János Matematikai Társulat

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Katona Gyula, Recski András
Elősegíti a matematikai tudományos kutatásokat, a matematika széleskörű alkalmazását, oktatásával kapcsolatos kérdések megoldását, népszerűsítését, a matematikusok és a matematikát tanítók szakmai tájékozódását és érdekvédelmét. ... >>

BONITÁS Érdekvédelmi Szervezet

(érdekképviselet)

1024 Budapest, Budenz 1/c.
képviselő: Hajdu Erzsébet Dr. ... >>

Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. Munkavállalói Érdekvédelmi Testülete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

1027 Budapest, Árpádfejedelem u. 7.
képviselő: Dr. Lányi Éva
A Budai Irgalmasrendi Kórház Kht. munkavállalóinak érdekképviselete. ... >>

Budai Petőfi Természetbarát SE.

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány utca 53. 1/2.em./6.
képviselő: Csonka Károly, Pelyhe István
A testedzési, túrázási lehetőségek biztosítása az életkori sajátosságoknak megfelelően könnyű, középnehéz és nehéz túrák szervezésével. A természetjárás népszerűsítése, különös figyelemmel a városi ember egészséges életmódjára. Utánpótlás biztosítása az ifjúság köréből. Részvétel a Magyar Természetbarát Szövetség túramozgalmán, rendezvényein. Fiatalabb tagjaink részére a túravezetői tanfolyamokon való részvétel biztosítása. A jelvényszerző és minősítő túrák teljesítésének fokozása. ... >>

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Tulipán utca 6.
képviselő: dr. Vermes László
a Budai Hegység és Zsámbéki medence területére eső térségben a meglévő társadalmi megosztottság és ellentétek feloldása, szövetségek kialakítása a térség különféle társadalmi tényezői között a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében
az említett térségben a természeti és az épített környezet megóvása, értékeinek kiteljesítése, valamint a fenntartható fejlődés elősegítése, kiemelten a természet- és környezetvédelmi oktatás-képzés-ismeretterjesztés legújabb módszereinek alkalmazása
a térségben a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása, továbbá annak támogatása, hogy a térség fejlődéséért elkötelezett polgárok és szervezetek hatékonyan tevékenykedhessenek környezetük értékeinek megvédésén és fejlesztésén
Budapest főváros és az agglomeráció érintett része közötti harmonikus kapcsolatok kialakításának előmozdítása, a fejlesztési tervek összehangolásának megvalósítása
mindezek érdekében a térséget lefedő, régebb óta tervezett Budakörnyéki Natúrpark Alapítvány és szervezetének eredményes szervezése és megalapítása, hosszú távra szóló tevékenységének megalapozása és a működés megindítása. ... >>

Budapest Artisan Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1026 Budapest, Virágárok utca 11.
képviselő: Alexandra Babcock, Ellen Elizabeth Helgeson Hayes
A fiatal magyar művészek, különösen diákok művészete iránti figyelem felkeltése, és a művészek anyagi és egyéb módon történő támogatása. Művészeti szövetségek, egyesületek, iskolák és egyéb non-profit szervezetek részére történő adománygyűjtések, kiállítások és egyéb gyűjtések szervezése. Fiatal művészek támogatása felszerelések vásárlására és ösztöndíj létesítése révén, műveinek értékesítésének elősegítése.
Az alapítvány célja, az európai üzleti kultúra ismertetése, meghonosítása, elősegítése, terjesztése, oktatásának megszervezése és támogatása a Magyarországon magyar és külföldi vállalkozások, leendő és gyakorló üzleti kultúrával kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást, a magyarországi üzletemberek üzleti kultúrájának elsajátítására vonatkozó oktatást, képességfejlesztését, művelődését. Célja továbbá, hogy biztosítsa a fentiek érdekében az állandó információ cserét és felkeltse külföldi vállalkozások, üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek és vállalkozások külföldre irányuló befektetési kedvét. ... >>

Burkolástechnika Egyesület

(érdekképviselet)

1023 Budapest, Lajos utca 24. III./1.
képviselő: Bartók Csaba, Brassnyó László elnök, Vajda Blandina alelnök
Annak elősegítése, hogy a Magyar Köztársaság területén a burkolatok megbízható minőségben, a mindenkori műszaki-, tudományos és technikai ismereteknek, érvényes szabványoknak, rendeleteknek, szabályozóknak megfelelően készüljenek. ... >>

Cartoon Heroes (Mesehősök) Floorball Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1029 Budapest, Zerind vezér utca 29/ a.
képviselő: Kovács Gergely, Monszpart Áron főtitkár
A floorball sportág népszerűsítése, a Magyar Floorball Szakszövetségbe tartozó egyesületek számának növelése, szervezett keretek között edzési és versenyzési lehetőség biztosítása az egyesület tagjai számára, a megszűnő Arcadom SE Floorball Szakosztálya helyének átvétele a hazai és nemzetközi versenysorozatokban. Sportolási lehetőség biztosítása, tehetségkutatás és utánpótlás nevelése. ... >>

Csecsemőket és kisgyermekeket befogadó otthonok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1022 Budapest, Lóczy Lajos 3.
képviselő: Kálló Éva, Kovácsné Horváth Mária Erzsébet ... >>

Egészségügyi és Szociális Területek Munkavállalóinak Szakszervezete

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1027 Budapest, Frankel Leó út 16.
képviselő: dr. Bariska János
Az ESZSZ célja elsősorban az egészségügyi-, a szociális ellátásban, a gyermek és ifjúságvédelem, valamint a közszolgáltatás más területein dolgozó szakszervezeti tagok - ideértve az aktív dolgozókat, a vállalkozókat, az egyéb szakirányú továbbképzésben résztvevőket, a jogfenntartókat, továbbá az átmenetileg munka nélkül lévőket - érdekeinek feltárása, védelme és szakszerű képviselete. Az ESZSZ az Alkotmány 4. §-a alapján feladatának tekinti továbbá szerveződési területén nem a szakszervezeti tag munkavállalók, a külföldön munkát vállalók, a Magyarországon munkát vállaló külföldi állampolgárok, továbbá a munkavállalókkal hasonló helyzetű magánvállalkozók érdekeinek felvállalását is. Az ESZSZ tevékenysége során feladatai és céljai között - saját ingatlanait is felhasználva - szervezi, és lehetőségei szerint támogatja tagjai és családtagjaik üdülését, részükre testületi döntései szerint képzési, biztosítási jóléti, segélyezési, ingyenes jogsegélyszolgálati és egyéb szolgáltatásokat biztosít. ... >>

Első Magyar Direktmarketing Szövetség

(érdekképviselet)

1022 Budapest, Horváth 9.
képviselő: Bokor Gábor, Molnár G. András, Siklósi Miklós ... >>

Első Magyar Vállalati Felelősségvállalás Egyesület

(érdekképviselet)

1026 Budapest, Riadó utca 12.
képviselő: Takács Julianna
hogy szakmai támogatást nyújtson a vállalati felelősség vállalásában érintettek részére oly módon, hogy Magyarországon a vállalati felelősségvállalás (Corporate Responsibility) átlátható alapelvei érvényesülését előmozdítva, valamint segítse a vállalati felelősségvállalásban érintettek tevékenységét. ... >>

Építésgazdasági és Szervezési Intézet Szakszervezeti Alapszervezete

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány 9.
képviselő: Bittner László, Drukker Márta dr., Gáti Péter ... >>

Építéstudományi Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: dr. Nagyugyomi-Sényi Gábor, Gerencsér László
A tagok szakmai fejlődésének, tájékoztatásának, továbbképzésének, érdekvédelmének elősegítése, a szakma kiemelkedő képviselőinek egyesítése, szakmai tevékenységük kifejtésére lehetőséget biztosítva. A tagok kezdeményezésére építve elősegíteni a szakma fejlődését. ... >>

Érdekvédők Polgári Közössége

(érdekképviselet)

1025 Budapest, Mandula u. 24.
képviselő: Dr. Gyulai József ... >>

Erőművi Berendezéseket Gyártó Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1020 Budapest, Fény 15.
képviselő: Babusa Sándor, Cséfalvay István ... >>

Európai Íráselemzők Rezonometriai Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1022 Budapest, Mák utca 3.
képviselő: dr. Szidnai László
A rezonometrikus íráselemzési módszer szakmai presztizsének növelése, szakmai fórum kialakítása és működtetése. ... >>

Ezüsthíd Vitorlássport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1023 Budapest, Szemlőhegy utca 1/ B.
képviselő: Rácz Sándor
A tagok vitorlássport tevékenységének szervezése, a tagok versenyeken elindulásának lehetővé tétele, a tagok érdekvédelme és érdekképviselete, tanácsadás, önsegélyezés, szakmai gyakorlati képzés, minősítési feltételek, kívánalmak közvetítése a tagok felé, e feltételek kidolgozása tekintetében a tagság álláspontjának összesítése, véleményének kifejezésre juttatása, a célok megvalósítása. ... >>

Feldolgozók Biokultúra Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Margit krt. 1. III. 16-17.
képviselő: Bódi Csaba
az ökológia mezőgazdálkodás népszerúsítése, elterjedésének előmozdítása - a feldolgozók érdekvédelme - az ökológiai termékek feldolgozását folytatók összefogása - az ember és természeti környezete harmónikus kapcsolatának fejlesztése. ... >>

Fiatal Alternatíva Társaság Egyesület

(érdekképviselet)

1023 Budapest, Frankel Leó utak 21-23. B. 3./7.
képviselő: Roskó Péter
Az ifjúság érdekérvényesítésének támogatása. ... >>

Fogászati Kereskedők és Gyártók Szövetsége

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Horváth utca 25-27. 4./15.
képviselő: Kuntner Zoltán
Olyan vállalkozások önkéntes szervezete, amelyek a kulturált, etikus kereskedelem fejlesztését, a vevők bizalmának a megerősítését, a hazai fogászati gyógyellátás színvonalának emelését tűzte ki célul. ... >>

Független Ásványolaj Termék Forgalmazók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1024 Budapest, Rómer Flóris u. 4/a.
képviselő: Bárics László, Dórczi istván ketten együtt, Dr.Szebenyi-Brindza Zoltán ketten, Németh Miklós ketten együtt
A független ásványolaj termék cégtulajdonosok és üzemeltetők gazdasági önállóságának biztosítása és erősítése, az ásványolaj termékek kereskedelemben lévő szabadpiaci viszonyok megőrzése, a tagok szakmai, gazdasági és szociális érdekeinek védelme és hatékony képviselete, illetve az ehhez szükséges nyilvánosság támogatásának megszervezése, a tagság általános gazdasági, jogi és szociális kérdésekben történő képviselete. ... >>

Független Vasas Koalició Szakszervezeti Szövetség

(érdekképviselet)

1021 Budapest, Tárogató út 2-4.
képviselő: Sárközi István ... >>

Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: dr. Kaposvári Bertalan, dr. Tóth János ... >>

Gépipari Tudományos Egyesület

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Dr. Bánky Tamás, Dr.Takács János
Elősegíteni és erősíteni a tudásalapú társadalom kihívásának megfelelve, a tagok és minden - az egyesület szolgáltatását igénylő - személy szakrételmét, szakmai hivatástudatát és elkötelezettségét. ... >>

Globex Károsultak Érdekvédő Egyesülete

(érdekképviselet)

1024 Budapest, Margit krt. 11.
képviselő: Vavra László ... >>

Hidegkúti Érdekvédő Egyesület

(érdekképviselet)

1028 Budapest, Máriaremetei út 37.
képviselő: Járai Zoltán ... >>

II. Kerületi Érdekvédő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1028 Budapest, Hunyadi J. utca 18.
képviselő: Mészárovits Antal Géza
A II. Kerületi Érdekvédő egyesület célja, hogy olyan közösséget teremtsen, ami segíti nemzetünk kulturális értékeinek megismerését, azok ápolását és a demokrácia magyar nemzeti hagyományoknak és az európai uniós normáknak is megfelelő megszilárdítását. ... >>

Informatikai Érdekegyeztető Fórum

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Jurányi utca 6.
képviselő: Dombi Gábor, dr. Tárkány Szűcs Attila, Dr.Reszler Ákos, Gáspár Mátyás, Lerch Attila, Martos Balázs, Molnár Szilárd, Pajna Sándor
Az információs társadalmi felhasználók és fogyasztók érdekeinek védelme, képviselete, a jogérvényesítésükhöz való segítségnyújtás. ... >>

ISACA Magyarországi Egyesület

(érdekképviselet)

1024 Budapest, Horváth utca 14-24.
képviselő: Csuri Vilmos, Dombora Sándor, dr. Kisfaludi Gábor, Hontert Gábor, Kirner Attila elnök, Ralph Van Uden, Róth Dénes, Szabolcs András, Weisz János ... >>

Jelnyelvi Oktató Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1024 Budapest, Fény utca 4.
képviselő: Csömör Károly, Szabó Szilveszter Farkas
Az egyesület alapítói - akik, mint hallássérültek (siketek és nagyothallók), a saját anyanyelvüknek számító magyar jelnyelvet művelik, fejlesztik és szervezett formában oktatják - célul tűzték ki mindazon Magyarországon jelnyelvet oktató személyek érdekeinek képviseletét, szervezett, szakszerű védelmét és szakmai képzését, akik megfelelő oktatói képesítéssel rendelkeznek. ... >>

Karbantartók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1020 Budapest, Felhévizi 8.
képviselő: Krammarics Tamás, Vödrös Erzsébet ... >>

Képesített Ingatlanvagyon-értékelők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Szász Károly utca 2. II./12.
képviselő: dr. Horváth Csaba
A magyar ingatlanpiacon az ingatlanvagyon-értékelés területén a törvényesség, különös tekintettel a minőségbiztosítás, versenytisztaság és fogyasztóvédelem érvényesülésének biztosítása, a Szövetség tagjai törvényességen alapuló érdekeinek érvényesítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal