Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 187
2. oldal

Keresztény Önkéntesek Szövetsége az Ifjúságért és Gyermekekért Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1025 Budapest, Kavics utca 10.
képviselő: Kelényi Zsolt György elnök
olyan programok szervezése , amelyekben a gyermekek és fiatalok megtapasztalhatják a Krisztus közösségében jelenlévő valódi öröm élményét. ... >>

KÉT-KEDÖK EGYESÜLET

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 37.
képviselő: Soborné Siegl Csilla
A KÉT-KEDŐK Egyesület aktívan és tevékenyen kíván közreműködni: A II. kerületi diákság képviseletében és érdekvédelmének ellátásában, továbbá emberi és állampolgári jogainak védelmében jogi tanácsadással. A II. kerületi diákok nevelésének, oktatásának, képességfejlesztésének és ismeretszerzésének támogatásában - képzések, szabadidős, tehetséggondozó táborok szervezésével. Azoknak a diákoknak a támogatásában, akik az egyesület céljaihoz kapcsolódó tevékenységekben vesznek részt. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok jogszerű működésének és gazdálkodásának segítésében - jogi tanácsadással, szponzori kapcsolatok kiépítésével. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatoknak és Kerületi Diákönkormányzatnak (KEDÖK) az országos diákszervezetekkel való hatékonyan működő kapcsolatainak kialakításában. A KEDÖK működésének segítésében, szakmai képzések feltételeinek megteremtésében, pályázatokon való részvétel támogatásában. A II. kerületi iskolai diákönkormányzatok és a KEDÖK által szervezett kulturális és szabadidős programok szervezésének, lebonyolításának és értékelésének segítésében. ... >>

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 11/A.
képviselő: Bálint Mária, dr. Kemény Attila, Dr. Kovács László, Székely Anna
A szövetég a magyarországi környezet-állapot javítását, a környezeti kultúra fejlesztését, a környezetvédelmi tudásformálást a saját eszközeivel végzi és szolgálja. ... >>

Közlekedéshatósági Alkalmazottak Szakszervezete

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Bajvívó 5. III.em. 10.
képviselő: Klein Péter
Tagjainak érdekvédelme és édekképviselete, a munkavállalói erkölcsi és anyagi érdekek képviselete. ... >>

Központi Statisztikai Hivatal Szakszervezete

(érdekképviselet)

1020 Budapest, Keleti Károly 5-7.
képviselő: Millerné Tarr Dóra
Az Alkotmányban, a Munka Törvénykönyvében és más vonatkozó jogszabályokban rögzített szakszervezeti jogosultságoknak megfelelően ellátja tagjai érdekvédelmét, határozott érdekérvényesítési tevékenységet gyakorol. ... >>

Külügyminisztériumi Dolgozók Önálló Szakszervezete

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Bem rkp. 47.
képviselő: Sziklavári Vilmos
A KMDSZ testületei és tisztségviselői, szükség esetén külön e célra választott képviselői jelen vannak és önállóan képviselik a munkavállalók érdekeit minden olyan tanácskozáson, illetve testületben, ahol a KMDSZ tagságával vagy szakterületével kapcsolatos (állami, önkormányzati, ágazati, stb.) célokat megfogalmazzák, a döntéseket előkészítik és meghozzák. ... >>

Külügyminisztériumi Dolgozók Társainak Egyesülete

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Gyorskocsi u. 46.
képviselő: Papp Sándorné
A Külügyminisztériumban dolgozók társainak érdekvédelme, nemzetközi tevékenység. ... >>

LIONS Clubok Magyarországi Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet,szociális)

1026 Budapest, Pasaréti utca 108.
képviselő: dr. Buzási Gábor
A jó kormányzat - jó állampolgárok elvének érvényesítése.
A közösség állampolgári, kulturális, társadalmi és erkölcsi állapotának és jólétének aktív figyelemmel kísérése, segítése. A szervezet a Kszt. 26.§.c.) 1.,2.,4.,5.,9.,10. és 11. alpontjában meghatározott közhasznú tevékenységet folytatja. ... >>

Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1021 Budapest, Budakeszi út 91.
képviselő: dr. Sárvári János ügyvezető elnök, Luzsi József elnök
a magán erdőtulajdonosok, a magántulajdonon alapuló egyéni, vagy társas és a közösségi erdők tulajdonosainak, gazdálkodóinak országos érdekképviselete. ... >>

Magyar Ásványolaj Szövetség

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány u. 23-33. C. II./206-207.
képviselő: Erényi Balázs alelnök, Horváth Dori Jenő alelnök, Tóth József dr. elnök
Védje és segítse elő az ásványolaj-ipar és kereskedelem általános érdekeit és társadalmi elismertségét ... >>

Magyar Autisták és Értelmi Fogyatékosok Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1023 Budapest, Frankel Leó u. 49. I./3.
képviselő: Dr. Mátyás István
Az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek és szüleik az ellátásukkal foglalkozó személyek és segítőik helyzetének és az ellátó rendszerének felmérése, és annak figyelemmel kísérése; Az igények ismeretében szolgáltatások nyújtása, ill. annak megszerve- zésében aktív közreműködés; Országos hatáskörű érdekvédelmi, képvi- seleti tevékenység az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek, családjuk, a szakemberek és segítőik érdekében; Szakértői részvétel a törvényelőkészítő, törvényalkotó és jogalkal- mazói munkában; Adatgyüjtés, téjékoztatás és kapcsolatok építése országos és európai szinten. Forrásteremtés és annak kompenzációs elosztása; Autista és Értelmi Fogyatékos Életházak megépítése, melyben az autizmussal és értelmi fogyatékossággal élő személyek óvodás koruktól kezdődően az iskolás korukig, valamint azt követően igényeik és szükségleteiknek megfelelő ellátásban, oktatásban és munkában részesülnek. ... >>

Magyar Bányászati Szövetség

(érdekképviselet)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
képviselő: Cseh Zoltán alelnök, Derekes Barnabás alelnök, Dr. Zoltay Ákos ügyvezető főtitkár, Holoda Attila elnök, Kovacsics Árpád alelnök
A bányászati és a tevékenységükkel a bányászathoz kapcsolódó vállalkozások országos munkaadói, szakmai érdekképviselete. A hazai Bányászat (szén-, kőolaj és földgáz-, víz-, érc-, kő-, kavics-, homok és egyéb ásványi nyersanyagok bányászata) működési feltételrendszerének javítása, a tagvállalkozások érdekérvényesítése. ... >>

Magyar Cserkészszövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1025 Budapest, Tömörkény 3/a.
képviselő: Buday Barnabás, dr. Henn Péter
A gyermekek és fiatalok - leányok és fiúk - nevelése és oktatása, a személyiség fejlődésének irányításával jellemes egyéniséggé, azaz emberebb emberré, magyarabb magyarrá nevelése a közösségben, valláserkölcsi alapon. ... >>

Magyar Disszeminációs Szövetség Egyesület (MADISZ)

(oktatási,érdekképviselet)

1027 Budapest, Bem rakpart 40. V/11.
képviselő: dr. Zsuffa Ákos Kálmán, Perlaky-Papp József
a disszeminációval foglalkozó szervezetek érdek-képviseleti tevékenységének elősegítése a kommunikációval érintett célcsoport, a kormányzat, a közszolgálat és az Európai Unió-s pályázati döntéshozók felé, valamint a disszemináció szakmai színvonalának kutatásokkal, elemzésekkel, vitákkal, képzésekkel valamint a külföldi és belföldi konferenciákon és rendezvényeken gyűjtött tapasztalatok összegyűjtésével és átadásával való emelése.
Az egyesület célja a marketingkommunikációs-, PR-, rendezvényszervező ügynökségek, a médiaszereplők, a pályázati szektorban tevékenykedők, oktatók, képző intézmények, kommunikációs eszközökkel foglalkozók, nyomdai kivitelezők és szakértők egy Szövetségbe integrálása, valamint további szakmai Szövetségekkel, Egyesületekkel együttműködve a szakmai érdekek eredményes érvényesítése. ... >>

Magyar Elektronikai Szövetség

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
képviselő: Stark István
Tagjaival, társszervezeteivel, a Kormány és az Országgyűlés illetékes bizottságaival, minisztériumokkal, egyéb hatóságokkal, hivatalos szervekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal és általában az elektronikai iparág érintettjeivel együttműködve hozzájáruljon tevékenysége és a megvalósított programjai által tagokról és általában az elektronikai iparágról kialakult pozitív szakmai, fogyasztói képhez, új technológiák, megoldások megismertetéséhez, bevezetéséhez, a fogyasztók alapvető elektronikai ismereteinek megalapozásához, annak folyamatos bővítéséhez, a fogyasztók környezettudatos magatartásának kialakításához, és annak fejlesztéséhez, a fogyasztók általános jólétének növeléséhez. ... >>

Magyar Elektronikus Újságírók Szövetsége

(érdekképviselet)

1028 Budapest, Hidegkúti út 298.
képviselő: Gazsó L. Ferenc
Az informatikai társadalom megteremtésének elősegítése. A közszolgálati műsorszolgáltatás színvonalának emelése; Az elektronikus és az írott médiában a közszolgálati elvek és követelmények érvényesítésének elősegítése; Az elektronikus újságírók érdekképviselete. ... >>

Magyar Építésügyi Kamara

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Fö 68.
képviselő: Földvári György ... >>

Magyar Épületgépészeti Koordinációs Szövetség

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Matuz Géza
Az épületgépészet szakterület szervezeteinek összefogása, képviseletének koordinálása. ... >>

Magyar Fallabda /Squash/ Szövetség

(érdekképviselet)

1022 Budapest, Marcibányi tér 13.
képviselő: Szőcs István ... >>

Magyar Fémhulladék Forgalmazók és Feldolgozók Szövetsége

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Szablyár Péter, Vincze Gábor ... >>

Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Jurányi utak 4. 4./1.
képviselő: Köbli Norbert
a filmgyártásban, televíziózásban és kapcsolódó szakmákban tevékenykedő forgatókönyvírók összefogása annak érdekében, hogy elősegítse és védje tagjai szakmai, anyagi, erkölcs érdekeit. ... >>

Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő utca 68. II./308.
képviselő: Versits Tamás elnök
a gázipari termékgyártók, forgalmazók, vezetéképítők, szervizek, tervezők érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Magyar Geofizikusok Egyesülete

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő u. 68.
képviselő: Király András
Az egyesület geofizika területein és a rokon szakmákban dolgozó szakembereket tömörítő, szakmai szervezet, amely tagjai számára lehetőséget teremt ismereteik, tapasztalataik, eredményeik kicserélésére és ismertetésére, valamint részt vesz a tagság szakmai érdekvédelmében. Együttműködik más hazai, külföldi és nemzetközi szakmai tudományos egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel. Segítséget nyújt a geofizika területén tevékenykedő, vagy azzal kapcsolatban lévő intézmények szakmai és egyéb feladatainak megoldásához. ... >>

Magyar Gyógyszerész Egyesület

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Kapás utca 31.
képviselő: dr. Buzásiné Bölcs Judit ... >>

Magyar Hőszivattyú Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő utca 68.
képviselő: Ádám Béla
szervezi és összefogja a magyar hőszivattyú piacon a fejlesztő, gyártó, kereskedő, kivitelező, karbantartó cégek és magánszemélyek érdekvédelmét, képviseli mindezen személyek érdekeit szakmai szempontból; egyezteti és képviseli a szabályozási környezet államigazgatási kialakítása során, eljár a piackonform szabályozás megvalósulása és érvényesülése érdekében; kezdeményezi a hazai és nemzetközi hőszivattyús műszaki tudományos és gazdasági kapcsolatok fejlesztését; kezdeményezi és szolgálja a hőszivattyú alkalmazással kapcsolatos információk szabad áramlását; tevékenységével az energiatakarékossági, és energiahatékonysági szemlélet fejlődését szolgálja; a szakmai ismeretek terjesztését szolgálja; kötelességének tartja a szakterületen működő számos társ-szervezettel a kiegyensúlyozott szervezeti és szakmai együttműködést; célként tűzi ki a természet, környezet és az állatok fokozott védelmének megvalósítását. ... >>

Magyar Hullámlovas és Kitesurf Sportági Szakszövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1025 Budapest, Barlang utca 21.
képviselő: Tancsa Péter
A szövetség célja vizisport, az extrémesport és Hullámlovas, Kitesurfsport rendszereivel foglalkozó magyar és nem magyar állampolgárságú személyek, szervezetek, egyesületek feladatainak összehangolása, egyesítése országos és nemzetközi megjelenítése, tevékenységük elősegítése. Az extreme vizisportok, a rekreáció és a Hullámlovas Kitesurfsport értékeinek ápolása, terjesztése, népszerűsítése, oktatása és átörökítése, a rekreáció és extreme vizisportok fejlődésének szolgálatában, a népek közötti barátság elősegítése a sport által. ... >>

Magyar Ingatlanszövetség

(érdekképviselet)

1024 Budapest, Margit krt. 43-45.
képviselő: Mehril Péter ... >>

Magyar ITF TAEKWON-DO Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1026 Budapest, Bimbó út 160/162. 4.lh. 1./4.
képviselő: Harmat László
Az ITF taekwon-do széleskörű magyarországi elterjedésének szorgalmazása, a tömegek sportolási lehetőségének biztosítása; az ITF irányzat népszerűsítése itthon és külföldön és mint élsport és nemzetközi versenysport támogatása; egészséges életmódra és gondolkodásmódra való ösztönzés, a taekwon-do művelésén keresztül minden tekintetben edzett, egészséges és sportszerető ifjúság nevelése. ... >>

Magyar Jamboree Alapítvány

(sport,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A. C.
képviselő: Csepregi Márton
A World Organization for Scout Movement /Cserkész Világszövetség/ vagy külföldi cserkészszövetségek által szervezett nemzetközi, külföldön tartott cserkészrendezvényeken, táborokon, elsősorban a négyévenként megrendezésre kerülő Cserkész Világtalálkozón /World Sclut Jamborlee/ magyar cserkészek, illetve a Magyar Cserkészszövetséget képviselő kontingensek kiutazásának és kinntartózkodásának anyagi támogatása, különösen a hátrányos helyzetű családokból származó cserkészek kiutazásának lehetővé tétele. A Cserkész Világszövetség és a Magyar Cserkészszövetség által Magyarországon rendezett nemzetközi táborok, rendezvények támogatása. ... >>

Magyar Jógaoktatók Szövetsége Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1026 Budapest, Volkmann utca 10. I./2.
képviselő: Nagy József
A jóga értékeinek képviselete, és minden, megfelelő fórumon való megnyilvánítása. Biztosítja a jógaoktatók érdekképviseletének ellátását. Célja, hogy a jógázni vágyó emberek csak felkészült, legalább a nemzetközileg előírt minimális követelményeknek megfelelő jógaoktató által részesüljenek elméleti és gyakorlati oktatásban. A hazai jógaélet fellendítése, annak elérése, hogy a hazai jógaoktatás mindenki számára tiszta, átlátható, rendezett körülmények közé kerüljön. A jógaoktató képzés és vizsgáztatás elismert egységes rendszerének kidolgozása. Szakmai rendezvények, konferenciák, előadások rendezése. Új jógaközpontok és ashramok építésének elősegítése. ... >>

Magyar Kalandsport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1024 Budapest, Keleti Károly u. 22.
képviselő: Balogh Gábor ... >>

Magyar Képregénykiadók Szövetsége Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Palánta utca 21.
képviselő: Halmos Ádám
A képregény magyarországi társadalmi elfogadottságának a növelése. Rendezvények, ezen belül kiemelten egy minden év tavaszán megrendezendő képregényfesztivál és egy késő őszi képregényvásár megszervezése és lebonyolítása. A képregény népszerűsítési formáinak kidolgozása, jelenlét kulturális eseményeken. Együttműködés kialakítása és javítása más hasonló céllal megalakult egyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Magyar Korfball Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 52. B. I./5.
képviselő: Babusa Árpád
A Magyar Korfball Szövetség - továbbiakban MKLSZ) - a Magyar Köztársaságban működő, a korfball sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a korfball sportágat irányító, önkormányzati elven, közhasznú szervezetként tevékenykedő, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései szerint közhasznú tevékenységet ellátó köztestület, a korfball sportág országos szakszövetsége. A MKLSZ működését a sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján fejti ki. ... >>

Magyar Korróziós Szövetség

(érdekképviselet)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 59/67.
képviselő: dr. Telegdi Lászlóné, dr. Török Tamás
A magyar korrózióvédelemmel foglalkozók összefogása, a szakmai színvonal emelése. ... >>

Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége

(érdekképviselet)

1025 Budapest, Kapy út 15.
képviselő: Antolik Gyula, dr. Erdélyi László, Keleti József, Pongrác László, Thummerer Péter önálló
A szövetség célja a cég- és hitelinformáció szolgáltatás és a követelés behajtás területén dolgozó cégek tevékenységének elősegítése. Közreműködés a szakma jogi hátterének biztosításában. Azegyesület tagjai közötti kollegális együttműködés és szakmai megértés ápolása, folyamatos tájkoztatás és szakmai tanácsadás a tagok és ügyfeleik részére. A gazdasági élet szereplői üzleti kockázatának csökkentése, az üzleti vállalkozások védelme. Törekvés a tagok és az ügyfelek közötti vitás kérdések elsimítására,. Valamennyi szakmai kérdés feldolgozására, a szakmai érdekek képviselete a nyilvánosság előtt, és kapcsolattartás más egyesületekkel. Etikai Kódex betartása és betartatása, a szakma társadalmi megbecsültségének megteremtése. ... >>

Magyar Közbeszerzési Oktatói és Tanácsadói Egyesület

(érdekképviselet)

1025 Budapest, Törökvészi út 95-97.B.38.
képviselő: Seres Péter ... >>

Magyar Közgazdasági Társaság

(érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő utca 68.
képviselő: dr. Kovács Árpád, Halm Tamás dr., Szél Ervin
A szervezet célja, hogy tagjai révén és a rendelkezésre álló eszközökkel segítse a közgazdaságtudomány fejlődését és gyakorlati alkalmazását, a társtudományok képviselőivel való kapcsolattartást, a közgazdasági gondolkodás erősítését, hozzájáruljon a nemzet gazdagodásához, valamint tagjainak és általában a közgazdászoknak a szakmai érdekképviseletéhez és érdekvédelméhez. ... >>

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete

(érdekképviselet)

1026 Budapest, Pasaréti u. 16.
képviselő: dr. Bazsó Sándor, dr. Velkei Krisztina elnökhelyettes
A közjegyzői hivatásra történő felkészülés segítése, a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek érdekeinek képviselete. ... >>

Magyar Közterületi Média Szövetség

(érdekképviselet)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54. VI. fszt.
képviselő: Somogyi Miklós
A közterületi reklámkultúra elősegítése. ... >>

Magyar Lakástextil-Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1025 Budapest, Törökvész út 123/B.
képviselő: Bánáti János
A magyar lakás- és közületi környezetkultúra szakmai színvonalának emelése. Szakmai programok, kiállítások és árubemutatók rendszeres szervezése és kivitelezése. Közös kiadványok megjelentetés és terjesztése. Szakmai oktatás és továbbképzés megszervezése. ... >>

Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.
képviselő: Czerny József
A létesítménygazdálkodás, mint stratégiai jelentőségű üzleti testület magyarországi és nemzetközi fejlődésének elősegítése, hazai gyakorlattal való integrálása, a világszínvonallal összemérhető hazai szakmai kiválóság megteremtése, fenntartása és fejlesztése, a létesítménygazdálkodási szakmai szabályok megalkotása, tudományos kutatás, szakmai viták bonyolítása, oktatás, környezetvédelem, szakmai és gazdasági érdekképviselet. ... >>

Magyar Magán-nőgyógyászok Társasága

(egészségügyi,érdekképviselet)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 74.
képviselő: Dr. Csermely Gyula István
Magyarországon egyéni egészségügyi vállalkozóként, vagy társas vállalkozás tagjaként magánpraxist folytató szülész-nőgyógyász orvosok szakmai érdekképviselete. ... >>

Magyar Múzeumok Szövetsége

(kulturális,érdekképviselet)

1020 Budapest, Budavári palota.
képviselő: Fodor István, Szabadfalvi József dr. ... >>

Magyar Nemzeti Automatasport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1021 Budapest, Tárogató 56.
képviselő: Seemann Miklós ... >>

Magyar Növényvédelmi Társaság

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1022 Budapest, Herman O. utca 15.
képviselő: dr. Kőmíves Tamás
A Társaság a növényvédelem tudomány ügyét hivatott képviselni a döntéshozók, a szakma és a társadalom irányába, egy nyitott szervezet keretein belül. Célja a szakmai területen a párbeszéd és véleménynyilvánítás lehetőségének a fenntartása, tudományos és szakmai kapcsolatok létrehozása a kutatás, az oktatás, a gyártók, a forgalmazók, a szakigazgatás és a termesztés területein dolgozó szakemberek között. Célja továbbá a növényvédelem társadalmi elismertségének, tapasztalatai hasznosításának és fejlődésének előmozdítása, a növényvédelem oktatás színvonalának emelése és mindezeken keresztül az emberi egészség, a természeti környezet, növény és állatvilág megóvása, védelme. ... >>

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

(érdekképviselet)

1026 Budapest, Pasaréti út 16
képviselő: dr. Tóth Ádám
Köztestületi és szakmai érdekképviseleti feladatok ellátása, a közjegyzői kar és szervezeteinek képviselete. ... >>

Magyar Önkéntes Egészségpénztárak Szövetsége

(érdekképviselet)

1022 Budapest, Bimbó utca 18.
képviselő: dr. Lukács Marianna
szakmai érdekképviselet. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal