Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 36
1. oldal

A Tűzkakas Megfékezéséért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1021 Budapest, Budakeszi út 45.
képviselő: Móró János ... >>

Aktív Közösségekért Egyesület

(környezetvédelmi)

1029 Budapest, Máriaremetei út 212. B.
képviselő: Bihari László, Havas Péter Gergő
Az aktív állampolgári magatartás, az alulról szerveződő, kooperatív cselekvés, valamint az önálló, civil összefogáson alapuló megoldáskeresés ösztönzése és segítése, a környezeti fenntarthatóság elősegítése érdekében. ... >>

Alapítvány a Macskákért

(környezetvédelmi)

1027 Budapest, Frankel L. u. 1.
képviselő: Böhm Zsuzsanna
A kóbor vagy gazdátlanná vált macskák új gazdához juttatásában, állatorvosi ellátásukban, ivartalanításuk költségeinek fedezésében anyagi segítség nyújtása. ... >>

Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért

(oktatási,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Ribáry utca 8. alg.
képviselő: dr. Csehi Zoltán, dr. Kisfaludi andrás, dr. Vékás Lajos
-Magyarország új Polgári Törvénykönyve tervezeteinek és végleges változatának tudományos és szakmai előkészítése, kiadása, mindezek anyagi támogatása;
-tudományos igényű kommentárjának elkészítése, kiadása,
-népszerűsítése honi és külföldi tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon, rendezvényeken. ... >>

Állatvédelem Informatikai Fejlesztését Segítő Alapítvány

(környezetvédelmi)

1028 Budapest, Leshegy utca 7/ a.
képviselő: Tóth Mária elnök
Állatvédelemmel foglalkozó egyesületek, alapítványok és egyéb közösségek informatikai segítése. ... >>

Álmunk Egy Új Világ Állatvédő Alapítvány

(környezetvédelmi)

1024 Budapest, Káplár u. 11-13. IV. 15.
képviselő: Dr. Tarján Béla
Kóbor kutyák, macskák vagy egyéb, veszélyhelyzetbe került állatok mentésének, elhelyezésének megszervezése. Állatok mentésére alkal- mas tehergépkocsi /k/ vásárlása, Pest megye területén történő üzem- be helyezése. A mentő tehergépkocsi /k/ mobiltelefonnal történő el- látása. A mentő tehergépkocsi /k/ szakszemályzettel történő ellátá- sa. Működő állatmenhelyek fenntartásának anyagi támogatása. Ameny- nyiben az Alapítvány anyagi lehetőségei lehetővé teszik, állatmen- hely létesítése, működtetése az Alapítvány által. ... >>

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Tulipán utca 6.
képviselő: dr. Vermes László
a Budai Hegység és Zsámbéki medence területére eső térségben a meglévő társadalmi megosztottság és ellentétek feloldása, szövetségek kialakítása a térség különféle társadalmi tényezői között a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében
az említett térségben a természeti és az épített környezet megóvása, értékeinek kiteljesítése, valamint a fenntartható fejlődés elősegítése, kiemelten a természet- és környezetvédelmi oktatás-képzés-ismeretterjesztés legújabb módszereinek alkalmazása
a térségben a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása, továbbá annak támogatása, hogy a térség fejlődéséért elkötelezett polgárok és szervezetek hatékonyan tevékenykedhessenek környezetük értékeinek megvédésén és fejlesztésén
Budapest főváros és az agglomeráció érintett része közötti harmonikus kapcsolatok kialakításának előmozdítása, a fejlesztési tervek összehangolásának megvalósítása
mindezek érdekében a térséget lefedő, régebb óta tervezett Budakörnyéki Natúrpark Alapítvány és szervezetének eredményes szervezése és megalapítása, hosszú távra szóló tevékenységének megalapozása és a működés megindítása. ... >>

Cseppkő Környezet- és Gyermekvédelmi Alapítvány

(környezetvédelmi)

1025 Budapest, Törökvész 33-37.
képviselő: Villányiné Simén Marianna
A kürnyezetvédelem és a gyermekvédelem támogatása. ... >>

Élőlánc a Városért Közhasznú Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Tulipán utca 17.
képviselő: Gerle János
Az Élőlánc a Városért Közhasznú Egyesület célja, hogy a főváros környezet- és városvédelmi problémáinak feltárásával, szakmai megoldási javaslatok kidolgozásával és képviseletével hatékonyan elősegítse a városvédelmi és ökológiai szempontok önkormányzati döntéshozatalban való érvényre juttatását. Célja továbbá, hogy a főváros kulturális értékeinek megóvása érdekében saját eszközeivel erősítse a társadalmi önszerveződést. ... >>

Fenyőgyöngye Környezetvédő és Területfejlesztő Egyesület

(környezetvédelmi)

1020 Budapest, Szépvölgyi út 165.
képviselő: Szegedy Krisztina dr. ... >>

Green Globus Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1026 Budapest, Hermann O. út 32
képviselő: Dr. Láng Péter
A természeti örökség és a környezeti értékek megőrzése, védelme az élővilág és az ember egészsége, életminősége szempontjából alapvető fontosságú, s egyben garanciát jelent az emberi tevékenység és a természet közötti összhang, a jövő generáció életfeltételeinek biztosítása érdekében (1995. évi LIII. tv.) a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítására törekszik. ... >>

Házi Kedvencek Állatvédő Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1028 Budapest, Leshegy utca 7/ a.
képviselő: Nagy Zoltán
aktív részvétel az állatvédelemmel - ezen belül kifejezetten az elütött és beteg állatok megsegítése érdekében, ún. házi kedvencnek minősülő állatok védelmével - összefüggő célkitűzések megvalósításában, az állatvédelem fejlesztésében. ... >>

HOPE FOR THE ANIMALS Állatvédő Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli utca 15.
képviselő: Rábainé Balogh Ilona
Hontalan, elhagyott, sérült állatok mentésének, az állatokkal való kíméletes bánásmódnak, tudatos magatartásnak, valamint felelős, humánus állattartási és állatvédelmi kultúrának minél szélesebb körben való terjesztése, népszerűsítése; az állategészségügyi ellátás színvonalának emelése, új nemzetközi módszerek ismertetése mellett; állatkísérleteket helyettesítő alternatív tudományos módszerek, eljárások bevezetésének támogatása; kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel; a természet-, és környezetvédelem népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, intézmények, nemzeti parkok, egyesületek, alapítványok, szervezetek tevékenységének segítése, kapcsolataik fejlesztése. Az ehhez kapcsolódó kutatások, tudományos munkák, hatástanulmányok elkészítésének elősegítése, a természeti értékek népszerűsítése, a klímaváltozásnak a bioszférára, ezen belül az állatvilágra gyakorolt hatásaival kapcsolatos kutatások támogatása, a környezettudatos életmód népszerűsítése. ... >>

Hungária Kuvasz Klub

(környezetvédelmi)

1027 Budapest, Margit krt. 40.
képviselő: Dr.Nagy Ferenc ... >>

Komposztfórum Magyarország Egyesület

(környezetvédelmi)

1029 Budapest, Eskü utca 10.
képviselő: Eleőd-Faludy Gabriella
Az egyesület célja, hogy tevékenyen közreműködjön környezetvédelmi célok érvényesítésében és megvalósításában az alapszabályban rögzített tevékenységek útján. ... >>

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 11/A.
képviselő: Bálint Mária, dr. Kemény Attila, Dr. Kovács László, Székely Anna
A szövetég a magyarországi környezet-állapot javítását, a környezeti kultúra fejlesztését, a környezetvédelmi tudásformálást a saját eszközeivel végzi és szolgálja. ... >>

LÁT-KÉP Gondolatalapító Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Jurányi utca 9.
képviselő: Hanzély Ákos
Olyan kampányok, akciók, médiaesemények szervezése, amelyek javítanak a hazai köztisztasági, kulturáltsági állapotokon. Felhívni az állampolgárok figyelmét a kultúrált környezet, a köztisztaság fontosságára. Tudatni, hogy a természetes és épített környezetünk minősége, hogyan befolyásolja hangulatunk, egészségünk, életminőségünk mindennapjait. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontatkoztatása. Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Lili Állatvédő Alapítvány

(környezetvédelmi)

1024 Budapest, Margit körút 49.
képviselő: Villányi Boróka elnök
a magyarországi gazdátlan és más háziállatok helyzete, életminősége javításának elősegítése, gazdátlan állatok számának csökkentése, továbbá az állatokkal szembeni tisztelet népszerűsítése. ... >>

Magyar Állatvédők Országos Szervezete Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Tölgyfa utca 20.
képviselő: alelnök Parraghné Almási Katalin Eszter, alelnök Stellekné Szilágyi Judit, elnök Dr.Akszentievics Györgyi, elnökhelyettes Leposa Anita, titkár Varga András
Az elővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása; szemléletformálás, a környezettudatos életmód kialakítása és elterjesztése, a természet, ezen belül különösen az állatok ismeretének elterjesztése, megóvása az állattartási kultúra szintjének emelése az oktatás, nevelés és ismeretterjesztés eszközeivel; az állat-, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és hatályosulásának elősegítése; a krízishelyzetbe lévő vagy sebesült, beteg, gazdátlan, megkínzott balesetet szenvedett állatok mentése, gyógyítása, ideiglenes elhelyezése és az új gazdákhoz juttatása, vadállatok esetében repatriálása; a kóbor állat populáció csökkentése; az állati és emberi élet és a vagyonbiztonság, a természet és épített környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében és károsító hatásai elleni védekezésben való együttműködés az illetékes állami és önkormányzati szervekkel; a természetes és épített környezet védelme; a hazai állatvédő mozgalom fejlesztése, érdekérvényesítő képességének növelése, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése. ... >>

Magyar Biológiai Társaság

(oktatási,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: Borbás Miklósné, dr. Surányi Dezső
A biológia és határtudományainak művelése, társadalmi hasznosításának, fejlődésének előmozdítása, a biológia oktatás színvonalának emelése, a magyar biológusok érdekképviselete. ... >>

Magyar Értékes Hulladék Kezelők Közhasznú Egyesülete

(környezetvédelmi)

1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. C. 6./612.
képviselő: Garanadra Gyula
A környezet védelme érdekében a küönböző hulladékok szelektív gyűjtésének szervezett, ellenőrizhető módon történő újrahasznosításának és környezetkímélő technológiák elterjesztésének elősegítése. ... >>

Magyar Faápolók Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Fő utca 68.
képviselő: dr. Varga Szabolcs
A városi (urbanizált, épített) környezetben lévő és a természetvédelem szempontjából fontos fák védelme, a faápolási tevékenység színvonalának fejlesztése a kutatás-fejlesztés és információcsere biztosításával, kapcsolódás a nemzetközi faápoló egyesülethez. Cél a fák tulajdonosai, fenntartói között az ismeretterjesztés, a korszerű faápolási lehetőségek, a fák élettartam meghosszabbítás módszereiről, a biztonság maximális fenntartása mellett. Cél a faápolók részére szakmai tapasztalatcsere biztosítása, az oktatás, képzés, minőségbiztosításon keresztül. ... >>

Magyar Fajtanemesítő Macskatenyésztők és Macskavédők Országos Társasága

(környezetvédelmi)

1027 Budapest, Frankel Leó u. 1. fszt. 1.
képviselő: László Erika
A háziasított macskák és macskafajták védelme; a fajnemesítést szolgáló tenyésztéshez szükséges, a pedigrés macskafajták fenntartását szolgáló ismereti és tárgyi feltételek biztosítása; a macskák kulturált tartását elősegítő biológiai ismeretek terjesztése, kulturált állattartásra nevelés érdekében. ... >>

Magyar Hidrológiai Társaság

(környezetvédelmi)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: dr. Ijjas István, dr. Szlávik Lajos
A tudományos és műszaki haladás előmozdítása, a hidrológiával kapcsolatos területen működő emberek képzettségének emelése, a tagok szakmai érdekképviselete, a tudományos ismeretterjesztés és a tájékoztatás. ... >>

Marczibányi István Egyesület

(környezetvédelmi)

1022 Budapest, Marczibányi tér 9. 1/2em.1.
képviselő: Fáber András ... >>

Marczibányi-téri Kutyabarátok Baráti Egyesülete

(környezetvédelmi)

1026 Budapest, Marcibányi Tér 5/a.
képviselő: Molnár Jánosné ... >>

Mavad ZRt.Vad-és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1023 Budapest, Rómer Flóris utca 57.
képviselő: Jankovich Bésán András
A vadon élő állatok és természeti környezet védelme, a hazai vadállomány ésszerű hasznosításához való hozzájárulás, szakemberképzés. ... >>

Otthonunkért a II. Kerületért Egyesület

(környezetvédelmi)

1026 Budapest, Orsó u. 44.
képviselő: Horváthné Kovacsics Zsuzsa ... >>

ÓVÁS! KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(környezetvédelmi)

1026 Budapest, Branyiszkó út 13/a.
képviselő: Perczel Anna
Műemlékvédelmi, településvédelmi tevékenység, így különösen Budapest épített környezetének védelme, az egyes városrészek értékeinek megóvása, egyedi épületek és a teljes urbanisztikai egység megőrzése érdekében. A Károly körút - Andrássy út - Erzsébet körút - Rákóczi út által határolt terület veszélyeztetett, várostörténeti szempontból értékes épületeinek megóvása, a városvédelem rehabilitáció által történő megvalósítása. Jelentős építészeti emlékek felkutatása, felmérése, értékelése, védetté nyilvánításuk kezdeményezése, fenntartásuk elősegítése. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az illetékes hazai hatóságokkal és szervezetekkel, valamint az Európai Únió tagállamainak városvédelmi intézményeivel, szakértőivel. Könyvek és egyéb sokszorosított kiadmányok kiadása és forgalmazása, szakmai kiállítások készítése, szakmai és lakossági fórumok szervezése. A fenti célok megvalósítása érdekében szellemi és anyagi erőforrások felkutatása és megszerzése. ... >>

Partaljai Tájvédő Egylet, Balatonakarattya

(környezetvédelmi)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 114/b.
képviselő: Szieberth István dr. ... >>

Reális Zöldek Klub

(környezetvédelmi)

1026 Budapest, Endrődi S.26.
képviselő: dr. Juhos Katalin, Fejér Levente, Juhos László elnök, Pálosné Zörög Zsuzsa, Pesszer László
a környezetet lényegesen befolyásoló döntések szakmai-társadalmi vitájában jó megállopodások elősegítése. ... >>

Rugalmas Megoldás Alapítvány

(sport,környezetvédelmi)

1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4.
képviselő: Nagy Tímea
A társdalom széles rétegeit érintő ifjúsági és sportlétesítmények kialakításához, illetve a települések infrastruktúráját fejlesztő projektek megvalósulásához szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez segítséget nyújtson.
Az alapítvány célja továbbá, hogy a meglévő ilyen létesítmények felújítását támogassa, hogy azok megfeleljenek az európai uniós előírásoknak.
Az alapítvány célja, hogy a nevezett projektek támogatásával hozzájáruljon a Magyarországon folyamatosan képződő, valamint a korábbról visszamaradt, még fellelhető gumiabroncs hulladék készletek hasznosításához. ... >>

SZALONKA VÖLGY Érdekvédelmi Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1025 Budapest, Kondor utca 1/b.
képviselő: Schmidt Viktória
A Szalonka utca és a szomszédos utcák (Görgényi, Madár, Keselyű, Kondor stb. - a továbbiakban "Szalonka Völgy" vagy "Völgy") természeti és épített környezetének - erdő, utcák, rézsük és padkák - tisztaságának védelme, összefogással történő megóvása, valamint e tárgyban érdekvédelem és érdekképviselet a Pilisi Parkerdő, II. Kerületi Önkormányzat és hatóságok irányában. A Völgy csatornázásának elősegítése, szennyvízkérdés megoldása, érdekvédelem és érdekképviselet a Fővárosi Önkormányzat, Csatornázási Művek, a II. Kerületi Önkormányzat irányában és a hatóságoknal. ... >>

Tiszta Forrás Egyesület az Élhető Környezetért

(sport,környezetvédelmi)

1028 Budapest, Hűvösvölgyi út 128. fsz./3.
képviselő: Baki Zoltán
Az egyesület célja megvalósítható, hosszútávon élhető és fenntartható környezet létrehozása Magyarországon, ennek érdekében olyan személyek egyesítése, akik elhivatottságot éreznek az iránt, hogy az ilyen környezet megvalósulhasson. Ennek során az Egyesület célja az energetika, a vízgazdálkodás, a növény- és állatgazdálkodás, a környezetvédelem, az egészségmegőrzés, és a tömegsport fejlesztése, a fenntartható környezet szolgálatába állítása. Az Egyesület az ezen gondolkodásmóddal azonosulni kívánó embereket kívánja összefogni, munkájukat koordinálni, és ennek érdekében a társadalmi öntevékenységet és közösségi élet kibontakoztatását kívánja elősegíteni. ... >>

Zöld Kapu Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 10. III./1.
képviselő: Gombos Pál
Az egyesület célja általában: a környezet-, és természetvédelem, ökológiai szemlélet szélesebb körű megismertetése. A céljának kifejtése: a környezet-, természet és állatvédelem az ökológiai, a humánökológia, illetve a fenntarthatóság elveinek szélesebb körben való megismertetése, ismeretterjesztő előadások, kirándulások, nemzetközi nyári táborok, konferenciák, kulturális rendezvények szervezésén keresztül. Az egyesület további célja a hagyományos és ökológiai építészet, tájépítészet népszerűsítése, oktatása, egy állandó ökológiai nyári akadémia létrehozása. ... >>
1. oldal