Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 390
1. oldal

A CÉH Művészeti Alkotó és Kutató Egyesület

(kulturális)

1023 Budapest, Vérhalom u. 20.
képviselő: Benkő Dániel ... >>

A Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány

(kulturális)

1027 Budapest, Szász K.u.1.IV.em.1.
képviselő: Balázs György
A csehszlovákiai magyarság tudományos kutató, művészeti tevékenységének támogatása. ... >>

A Gyermek Évszázada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Virág árok 8.
képviselő: Derzsényi Imréné
A Budapest, II. Virág árok 8.szám alatt működő Napköziotthonos Óvodában az alapellátást meghaladó, azt kiegészítő tevékenység biztosításának elősegítése. ... >>

A Humánus Környezetért és a Tisztességért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Medve utca 19. II./3.
képviselő: dr. Szuromi András, Ipacs János, Sebők László
emberhez méltó humánus életkörülmények létrejöttének és fenntartásának elősegítése a lakóhelyen,
az épített lakókörnyezet esztétikus létrejöttének és megóvásának segítése,
játszóterek építésének és védelmének előmozdítása,
az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel elősegíti, hogy a településrendezés során az önkormányzatok fokozottan figyelembe vegyék a helyi lakosság érdekeit és azt, hogy a helyi lakosság, illetve a népesség fizikai, testi, szellemi és lelki igényei ne sérüljenek. Az egyesület ezen tevékenysége során különösen figyelembe veszi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a gyermekek és fiatalok, az idősek, illetve nyugdíjas személyek igényeit és alapvető érdekeit.
saját eszközeivel előmozdítja, hogy az önkormányzatok a településrendezés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy az érintett lakosság életkörülményei ne sérüljenek, a lakosság értékrendjében és társadalmi, szociális helyzetében hátrányos változás ne következzen be,
szükség esetén annak érdekében, hogy a településrendezés a helyi lakosság érdekeinek messzemenő figyelembevételével történjen a maga eszközeivel érdek képviseleti és érdekvédelmi tevékenységet folytat és gondoskodik a megfelelő nyilvánosságról,
a településrendezés során szükség esetén közreműködik vitafórumok tartásában és szükség esetén közvetít az önkormányzat és a lakosság között,
előmozdítja a kulturális örökség megóvását,.
Környezetvédelem, állatvédelem és a ?fenntartható fejlődés? biztosítása:
- természeti erőforrások megőrzése,
- állat- és növényfajok védelme, különös tekintettel arra, hogy az épített környezet kialakítása az erőforrások optimális kihasználásával, valamint a növény- és élővilág megőrzésének a figyelembevételével történjen.
Tisztességes közélet kialakulásának és fenntartásának elősegítése:
- szükség esetén lakossági bejelentés alapján törvényes eszközökkel megvizsgálja a korrupciós eseteket és vizsgálódásának eredményeit nyilvánosságra hozza. Amennyiben bűncselekmény elkövetésének az alapos gyanúját észleli szigorúan a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályok alapján büntetőfeljelentést tesz és együttműködik a sértettekkel
- elősegíti az emberi és állampolgári jogok védelmét
- támogatja a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét.
Érdekvédelmi tevékenység:
- tagjai érdekében az alapszabályban foglalt célok tekintetében érdekvédelmi (jogvédelmi) és érdek képviseleti tevékenységet folytat,
- szükség esetén tagjai érdekében pereket, illetve más hatósági eljárásokat indít.
Kulturális tevékenység:
- elősegíti a kulturális értékek gyarapítását és megőrzését. ... >>

A Szabadfoglalkozású Színészekért Alapítvány

(kulturális)

1024 Budapest, Margit krt. 35/37. I/2.
képviselő: Koffler Gizella
A szabadfoglalkozású színészek és előadóművészek alapszervezete tagjainak segítése abban, hogy megfelelő fellépési lehetőséghez jussanak és ezáltal jövedelemhelyzetük javuljon. ... >>

AB OVO Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Szeréna út 51.
képviselő: Kutassy Kálmán Dr., Mencz Julianna, Szabó Gáborné
A magyar és külföldi irodalom és publicisztika magyarországi megismertetése és terjesztése az AB OVO Könyvkiadó működésének elősegítésével és támogatásával. ... >>

Academia Scientiarum et Artium Europaea Magyar Tagozat Alapítvány

(sport,kulturális)

1026 Budapest, Endrődi Sándor u.33/A.
képviselő: Asbóth Tibor, Várszegi Asztrik
Az ASAE nemes céljai megvalósításának magyarországi előmozdítása, a tudomány és a művészet egységes szemléletének a kialakítása. ... >>

Action Company Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Keleti Károly utca 26. 3//1.
képviselő: Világ Viktória
Szórakoztatás és művelés - a klasszikus és kortárs irodalmi, zenei és táncművészeti alkotások szakmai adaptálása, feldolgozása és előadása által - mely a diszkrimináció felszámolását és a tehetséges magyar művészek nemzetközi érvényesülését célozza. ... >>

Adyliget Barátai Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Szent István u. 49.
képviselő: Horváth Judit, Szenváry-Lukács György
Budapest II/A. kerület Adyliget elnevezésű területe társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatási, művészeti, természeti és néprajzi hagyományainak megőrzése és sokirányú fejlesztése. ... >>

Afrikai - Magyar Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida utca 17. 1.
képviselő: Balogh Sándor
Az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységek támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. ... >>

Alapítvány a Magyar Honvédség Fejlesztéséért

(kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G.u.26.
képviselő: Szalai Péter Dr.
A Magyar Honvédség technikai és műszaki színvonalának fehlesztése, és személyi állományának támogatása. ... >>

"Alapítvány Székelyföld hagyományaiért, kultúrájáért és fejlődéséért"

(kulturális)

1027 Budapest, Fő utca 77.
képviselő: k.tag Péri Benedek
Székelyföld, ezen belül a Sóvidék, különösen Siklód község hagyományos szellemi és anyagi kultúrájának megismerése, megőrzése és megismertetése.
- A székelyföldi falvak műemlékei, népi építészeti emlékei és hagyományos falukép megőrzése.
- A Székelyföld falvaiban élők, elsősorban a siklódiak éltkörülményeinek javítása, a falvak infrastukturális fejlesztése. ... >>

ALICE Lederer Alapítvány, Alice Lederer Foundation, Alapítvány az Iszlám, Kanada és Európa megismeréséért, Association to Learn Islam, Canada and Europe

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Törökvész út 1/c. 1./2.
képviselő: Barlay Zsuzsanna
Az iszlám világ (múltja és jelene), Kanada és Európa (ez utóbbiba az európai eszmények is beletartoznak, mint a környezetvédelem, az emberi, kisebbségi és szociális jogok, a demokrácia, a színvonalas oktatás és egészségügyi) elsősorban a tanulmányozás, a megismertetés és a nemzetközi kapcsolattartás. ... >>

Angyalszárnyak Hídja Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1028 Budapest, Tárkony u. 28.
képviselő: Kássa Edit / együttesen, Lévai György /önállóan
A hátrányos helyzetű isklás korú gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességeinek fejlesztéséhez, tanulásához való hozzájárulás és annak segítése. Elsősorban a különórákat kifizetni képtelen családok törekvő gyermekei részére, de általánosságban anyagi helyzettől függetlenül igénybe vehető továbbképző programok és különórák szervezése és biztosítása a tanulás, a sport, a művészet, valamint a kutúra területén. A hajléktalanok támogatása, számukra munkaalkalom teremtése. ... >>

Anno Tőzsdeklub Egyesület

(oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Széher út 23. II/11.
képviselő: Dr.Jen Sándor, Kecskeméti Judit
A hazai befektetői kultúra népszerűsítése, valamint fórumot bizto- sítani az intézményi és magánbefektetőknek, továbbá a tőkepiac egyéb szereplőinek (pl. befektetési alapok, bankok, stb.) a talál- kozásra, lehetőséget adni a tőzsdei cégeknek a bemutatkozásra. A legfontosabb feladat az egyre szélesedő hazai magánbefektetői réteg információval való ellátása annak érdekében, hogy megismerjék a befektetési szolgáltatókat, és közismertek legyenek körükben a be- fektetők jogai a szolgáltatókkal szemben illetve biztosítani azon információkat, amelyek a vitás esetekben jogorvoslathoz segítik az ügyfeleket. Mindemellet a klub a szakembereknek is szervez rendez- vényeket, talákozási lehetőségeket biztosít, hogy tovább fejlődhes- sen az intézményi szabályozás, és a piaci szereplők egymással szem- ben is nyitottak legyenek. Az Egyesület továbbá különös hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a tőkepiac szereplő számára a továbbképzés lehetőségét biztosítsa, illetve, hogy kulturális- és oktatási célú rendezvényekkel, szabad- idős tevékenységek folytatására alkalmas fórumok szervezésével se- gítse elő tagjainak szakmai fejlődését. Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992/VII.23./ Kormányrendelet alapján célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagos gazdasági -vállalkozási tevékenységet is folytathat, szolgáltatásokat végez- het, különösen elhatározhatja gazdasági társaság alapítását, illet- ve tevékenységében való részvételét. ... >>

Antagon Újságíró Egyesület

(kulturális)

1024 Budapest, Káplár utca 10/b. I./6.
képviselő: Galambos Márton
A magyarországi újságírói kultúra fejlesztése, az újságírói munka alapértékeinek tisztázása a szakmai nyilvánosság erősítésével és kommunikációs hálózat létrehozásával. ... >>

ANTHROPOLIS Antropológiai Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1026 Budapest, Érmelléki út 4. fszt./1.
képviselő: Lerner Balázs
Szellemi műhely létrehozása a társadalomtudományok, különösen a kulturális, szociális és vizuális antropológia tárgykörébe tartozó jelenségek népszerűsítése. ... >>

Antrop-arte Kulturális Egyesület

(kulturális)

1021 Budapest, Bölöni György utca 10.
képviselő: dr. Aczélné Halász Magdolna, Endrődiné Érdy Magdolna, Jakab Andrea
A kulturális másság kutatása és kulturális antropológiai vizsgálata. ... >>

Április 14. Alapítvány

(kulturális)

1029 Budapest, Elődvezér u.25.
képviselő: Déri Balázs, Déri Bea
A Déri János emlékére alapított díj kiosztása. ... >>

Áprily Lajos Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
képviselő: Dr. Kovács Gáborné
az Áprily Lajos Országos Református Középiskola Vers- és Prozamondó Verseny megrendezésének elsősegitése Áprily /Jékely/ lajos feledhetetlen emlékének megörökitése végett:Áprily Irodalmi Dij alapitása a Baár-Madas Református Gimnázium azon diákjai számára, akik Áprily Lajos irodalmi munkásságának, költészetének felderitése körében a legjobb eredményt érik el. ... >>

Apró Nyelvészekért szülői Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Fillér utca 70-76.
képviselő: Schvajdáné Gyovai Anikó, Soós Klára
Az újfajta oktatási és nevelési terveknek megfelelő általános iskolai oktása segítése, az ebbe a körbe tartozó tankönyvek, munkafüzetek és segédanyagok létrejöttének anyagi segítése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. Kulturális programok szervezése. At ilyen típusú munkát vállaló pedagógusok kísérleti pedagógiai tevékenységének anyagi támogatása, ösztöndíjak adása. A személyesen átélt ismerethez, valóságban való önálló eligazodáshoz vezető ismeretek megszerzéséhez szükséges eszközök, nyelvi és természeti táborok megszervezésének és lebonyolításánek anyagi támogatása. Az általános iskolai idegen nyelvoktatás új modszereinek kidolgozása. Az ebben az irányban folytatott kísérletező műhelymunka anyagi bázisának megteremtése. A tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának megismertetése. A diákok környezetének szépítése tárgyi eszközök beszerzésével. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Ars Sacra Alapítvány

(kulturális)

1026 Budapest, Torockó utca 28. II./1.
képviselő: Dragonits Márta
A különböző művészeti ágakon belül felszínre hozni és népszerűsíteni a szakralitást. Feladata a kultúra mélyén nyugvó, az annak alapját képező Istenhez fordulás felkutatása és bemutatása, a párbeszéd megindítása. ... >>

ART-MA Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1023 Budapest, Daru 2/c.
képviselő: Berényi Péterné, Marosi Ilona dr. ... >>

Art-Today Képző-és Iparművészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Muraközi u. 13.
képviselő: Boldis Zoltán
Támogatni és segíteni a főként fiatal és tehetséges képző- és iparművészeket. ... >>

Artpool Alapítvány

(kulturális)

1023 Budapest, Frankel Leó 68/b.
képviselő: Szkárosi Endre
A mai magyar képzőművészet eredményei hazai és külföldi megismertetésének támogatása, az ARTPOOL kortárs művészeti gyűjtemény állandó bemutatása, gyarapítása, archiválása. ... >>

Arts Harmony Szabad Művészeti Társaság

(kulturális)

1029 Budapest, Csongor u. 39.
képviselő: Bartha Katalin ... >>

Aurora Musis Amica Alapitvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Frankel Leó út 14. 4./1.
képviselő: Csemiczky Miklós, Devich János, Fekete Győr István, Körmendi Klára, L.Menyhért László elnök
A Zeneakadémián zeneszerző szakon, klasszikus zenei szakirányon oklevelet szerző fiatal tehetségek művészeti pályán való elindulásának támogatása. ... >>

Autonóm Búvár Club Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1027 Budapest, Medve utca 15. II./26.
képviselő: Halpern Bálint
Víz alatti életformák megismertetése az érdeklődőkkel, különös hangsúlyt fektetve a fiatalabb korosztályok bevonására. Víz alatti életformák és élővilág dokumentálása, tudományos igényességgel. Vízi életközösségekkel és élőlényekkel kapcsolatos természetvédelmi problémák feltárása, azok széles közönséggel való megismertetése, lehetőségek szerint orvoslása. A veszélyeztetett vízi életközösségek, illetve élőlények megóvásának elősegítése. Szabadidős és rekreációs célú ? készülékes és szabadtüdős ? búvárkodás minél szélesebb körű lehetőségének megteremtése. A merüléssel kapcsolatos ismeretek és képességek folyamatos frissen tartása, bővítése. Lakosság szemléletformálása a víz és az emberiség kapcsolatrendszeréről. ... >>

AVE DOMINE Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/b.
képviselő: Dr. Kiss Rigó László, Szalóky Mária
Az Ave Domine Sírbolt (kripta) ápolása és karbantartása. ... >>

Az Egészséges Lelkű Ifjúságért - Pro Juventa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Herczeg Ilona Dr.
A hazai gyermek- és ifjúságpszichiátriai oktatás, rehabilitációs módszerek, művészeti és kreatív terápiás eljárások fejlesztésének elősegítése, hasonló célú szervezetek, rendezvények stb.támogatása. ... >>

Az Ezredvég Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Kupeczky 8.
képviselő: Ágai Ágnes
Kulturális, tudományos tevékenység támogatása. ... >>

BACKSLASH Alapítvány az Egyetemi Fiatalság Kölcsönös Kulturális és Tudományos Tájékoztatásának Megteremtéséért, Szervezéséért és Közléséért

(kulturális)

1027 Budapest, Szász Károly u. 3.fsz.4.
képviselő: Zelei Miklós
A művészetek és tudományok területén tanulmányaikat folytató, valamint a pályájukat megkezdő fiatalok önkifejezésének támogatása. ... >>

"Baráti Kör a Holokauszt Emlékőrzésért" Egyesület

(kulturális)

1026 Budapest, Nagyajtai utca 1/b. 1./1.
képviselő: Bullain Bernardoné (Lévai Katalinnal együtt), Lévai Katalin önálló
hozzájárulni a Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány (HDKE) jó hírének növeléséhez azzal, hogy széles körben megismertetik tevékenységét,
- képzőművészeti, zenei, film és egyéb művészeti ágak együttműködésének lehetővé tétele a HDKE számára. ... >>

Bartók Béla Ifjúsági Szimfónikus Zenekari Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Kavics utca 17. a.
képviselő: Szabó Tibor
Ifjúsági szimfónikus zenekari tevékenység támogatása, elsősorban a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban folyó zenekari nevelő munka támogatása útján. ... >>

Batthyány Emlékmű Alapítvány

(kulturális)

1024 Budapest, Ady E. u. 19.
képviselő: Erdődy Gábor, Gerő András, Tarlós István
Batthyány Lajos gróf -az első felelős magyar kormány miniszterelnöke- emlékművének létrehozása és felállítása a Budapest III.ker. Bokor utca, Bécsi út és Galagonya utca által határolt területen. ... >>

BESZT Befogadó Színházak Társulása Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/a. 2/5.
képviselő: Hudi László, Magács László
A kortárs művészet lehetőségeinek fejlesztése. ... >>

Bibliai Rögtönzések Egyesülete

(intézményi,kulturális)

1027 Budapest, Medve utca 16. fsz./2.
képviselő: Bognár Éva
A Meglepetés Színház ? olyan alternatív színtársulat, amely az interaktív bibliodramatikus rögtönzés eszközeivel az egészséges társadalom megőrzéséér és fejlesztéséért, a közösségek megerősítéséért, valamint a kultúraközvetítésért tevékenykedik - fenntartása és támogatása. ... >>

Bimbó Egyesület

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G. u. 49. fsz.2.
képviselő: Gilyén Magdolna alelnök, Kenessei Péter, Takácsi Réka Hajnalka alelnök
Olyan tevékenységek támogatása és szervezése, amely a nemzeti kultúra és hagyományok ápolását és megőrzését segítik elő. Oktatási és ismeretterjesztő programok szervezése, támogatása. Szociális tevékenység. ... >>

Blagovest Alapítvány ("Örömhír")

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1029 Budapest, Köztársaság utca 34/ A. fszt./5.
képviselő: Loverova Ljudmila Mihajlovna
Családsegítés, időskorúak gondozása, menekültek, háborús konfliktusokból menekültek, hontalanok és egyéb hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, idősek otthona, szeretetházak építése és / vagy fenntartásának támogatása, magyarországi ortodox egyházi kulturális örökség megóvása, és annak gyarapítása, a tehetséges hátrányos szociális helyzetű diákok tanulásának segítése ösztöndíjak odaítélése. ... >>

Blood Mountain Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Vérhalom utca 27/C. fsz./1.
képviselő: Thomas Stuart Sloan
A kortárs vizuális kultúra támogatása, terjesztése és népszerűsítése; tehetséges, karrierje közepén álló külföldi művészek támogatása abban, hogy meghatározott ideig Budapesten dolgozzanak, elősegítvén ezzel olyan művészeti alkotások születését, amelyek a magyar kulturális közeg jegyeit is magukon hordozzák. Kultúrával, történelemmel, közéleti kérdésekkel kapcsolatos eszmecsere, továbbá a kulturális párbeszéd elősegítése a külföldi és hazai művészek, művészeti csoportok között; bekapcsolódás a nemzetközi kulturális és művészeti életbe. Művészeti kiállítások szervezése, rendezése; művészeteket érintő kulturális foglalkoztatások szervezése. ... >>

BLUEPORT Nemzetközi Jazz Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Csibor utca 1/ E.
képviselő: Duca Andrea, Fodor Péter, Sárik Péter
-Az autentikus jazz zenei kultúra népszerűsítése, elterjesztése Magyarországon és Európában, tudásának és tudástárának bővítése.
-Széleskörű kapcsolatteremtés, a jazz zene művelői között, fórum biztosítása az egymás autentikus zenei tudásának kicseréléséhez, oktatásához, fejlesztéséhez,
-Nemzetközi szinten is rangossá váló jazz zenei rendezvények kezdeményezése, útra bocsátása. ... >>

Bohémia Baráti Kör

(kulturális)

1027 Budapest, Bem rkp.49.
képviselő: Zachár Ottó ... >>

Bokody Károly Kosárlabda Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 22.
képviselő: Gyímesi János
Az alapítvány általános célja a magyar kosárlabda újbóli felemelkedésének elősegítése, hagyományi őrzése és értékeinek közvetítése révén. Ennek keretében segítséget kíván nyújtani a magyar kosárlabda történetének feltárásához ? nyomtatott és tárgyi emlékeinek összegyűjtésével, rendszerezésével és bemutatásával. Ennek érdekében az alapítvány létre kívánja hozni a jövőben magyar kosárlabda múzeumát ( Halhatatlanok Csarnoka). ... >>

Bozay Attila Alapítvány

(kulturális)

1025 Budapest, Vend utca 4.
képviselő: Bánkövi Gyula, Csák P.Judit, Faragó Béla, Fekete Gyula, Horváth Barnabás, Kovács Zoltán, Olsvay Endre, Szerző Katalin, Tallér Zsófia, Tihanyi László
Bozay Attila művészi, szellemi és szakmai emlékezetének ébrentartása. ... >>

Budai Főnix Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 84. II.6.
képviselő: Csorba Géza
Elsősorban Budapest, II. kerületében lakók számára kulturális és ismeretterjesztő előadások szervezése, múzeumok, képzőművészeti tárlatok, kiállítások, színházi előadások látogatása, a látogatás megszervezése, valamint koncerteken, kirándulásokon és egyéb kulturális rendezvényeken való részvétel elősegítése a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében. ... >>

Budai Képzőművész Egyesület

(oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Gazda utca 22.
képviselő: dr. Hatvani Imréné, Eőry Krisztián, Tarcsányi Ottilia Ilona
Évente két alkalommal az Egyesület tagjai számára az Egyesület székhelyén kiállítás szervezése. Az Egyesület székhelyén kívül egyéb kiállítások szervezése. Időszaki, illetve rendszeres kiadvány (újság, katalógus) létrehozása. Pályázatokon való részvétel, (kiállítás, tanulmány, utazás támogatására). Továbbképzéseken, képzéseken, alkotótáborokban való csoportos részvétel. Bel- és külföldi kiállítások, biennálék, művészeti fesztiválok együttes látogatása szakmai fejlődés céljából. A fentiekben vázolt célok megvalósítása érdekében hasonló tevékenységi körű szervezetekkel való együttműködés. ... >>

Budai Liberális Klub Alapítvány

(kulturális)

1021 Budapest, Margit krt.48.
képviselő: Kollár György
Liberális és demokratikus elvek alapján szerződő II. kerületi társadalmi és kultúrális közélet kialakítása és támogatása. ... >>

Budai Lövész Egylet Sportegyesület

(sport,kulturális)

1022 Budapest, Alvinci út 54. fszt./1.
képviselő: Varga Tibor
Az egyesület fő célja a magyar lövész hagyományok ápolása; mint sporttevékenység a lövészet kulturált és biztonságos feltételek közti gyakorlásának elősegítése, annak feltételei megteremtése és javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Budai Vasas Pólósuli Egyesület

(sport,kulturális)

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 66.
képviselő: Faragó Tamás Dr.
A vizilabda sport eredményeinek, hagyományainak megőrzése. ... >>

Budapest Artisan Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1026 Budapest, Virágárok utca 11.
képviselő: Alexandra Babcock, Ellen Elizabeth Helgeson Hayes
A fiatal magyar művészek, különösen diákok művészete iránti figyelem felkeltése, és a művészek anyagi és egyéb módon történő támogatása. Művészeti szövetségek, egyesületek, iskolák és egyéb non-profit szervezetek részére történő adománygyűjtések, kiállítások és egyéb gyűjtések szervezése. Fiatal művészek támogatása felszerelések vásárlására és ösztöndíj létesítése révén, műveinek értékesítésének elősegítése.
Az alapítvány célja, az európai üzleti kultúra ismertetése, meghonosítása, elősegítése, terjesztése, oktatásának megszervezése és támogatása a Magyarországon magyar és külföldi vállalkozások, leendő és gyakorló üzleti kultúrával kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást, a magyarországi üzletemberek üzleti kultúrájának elsajátítására vonatkozó oktatást, képességfejlesztését, művelődését. Célja továbbá, hogy biztosítsa a fentiek érdekében az állandó információ cserét és felkeltse külföldi vállalkozások, üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek Magyarországra irányuló befektetési kedvét, illetve magyar üzletemberek és vállalkozások külföldre irányuló befektetési kedvét. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal