Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 384
1. oldal

A Családi Nevelésért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1026 Budapest, Orló u. 11-15. fszt./1.
képviselő: Csizmadia Ferencné
Hátrányos helyzetű fiatalok eredményesebb nevelésének támogatása, Családpedagógiai Módszerteni Központ létrehozása és működtetése. ... >>

A Dunától az Óceánig Képzési és Társadalomfejlesztési Alapítvány

(oktatási)

1024 Budapest, Margit körút 5/a. fsz./2.
képviselő: dr. Kelemen András
Az európai integrációs folyamat társadalomból fakadó elősegítése térségünkben, a gyermekek és az ifjúság felkészítésével. ... >>

A Gyermek Évszázada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Virág árok 8.
képviselő: Derzsényi Imréné
A Budapest, II. Virág árok 8.szám alatt működő Napköziotthonos Óvodában az alapellátást meghaladó, azt kiegészítő tevékenység biztosításának elősegítése. ... >>

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1028 Budapest, Arad u. (reptér)
képviselő: Dúzs István
A Hármashatárhegyi Sportrepülés és sportrepülő kiképzés támogatása. A magyarországi sportrepülők és egyesületeik érdekvédelme. ... >>

A Jót Meg Kell Tenni Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Ötvös u. 7.
képviselő: Fábián Emília
A Budapest Főváros Önkormányzata Ötvös J. utcai Általános Iskola és Diákotthon többszörösen hátrányos helyzetű növendékei szabadidős programjának a támogatása. ... >>

A Kalmáros Diákokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1027 Budapest, Jurányi u. 1.
képviselő: Dr. Stúr Dénesné
Járuljon hozzá a Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola sajátos arculatának erősítéséhez, gazdagitásához. ... >>

A Klebelsberg Kuno Oktatást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1028 Budapest, Szabadság 35-37.
képviselő: Rósa Viktor
A szabadság úti Általános Iskola célkitűzéseinek támogatása, az oktató-nevelő munka korszerübbé tétele érdekében. ... >>

A Matematika Műveléséért, a Matematika Oktatásáért Alapítvány

(oktatási)

1027 Budapest, Fő u. 68.II.em.224.
képviselő: Urbán János
Diákok, tanárok, kutatók támogatása a matematikai ismeretek és tudomány terjesztéséért és támogatásáért, továbbá a matematikai oktatás támogatása. ... >>

A Rotary Klub Budapest Sasad Hátrányos Helyzetű Fiatalokat Támogató Alapítványa

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1022 Budapest, Bimbó út 3.
képviselő: Kerekes János
hátrányos helyzetű fiatalok támogatása;
a hátrányos helyzetű fiatalok pályakezdésének támogatása, segítése;
Állami és gyermekotthonban lévő gyermekek támogatása; életkörülményeik javítása;
Az abonyi József Attila gyermekotthon segítése, támogatása;
Halmozottan hátrányos és beteg gyermekek határon belül és határon kívüli támogatása;
Pályázatok kiírásával a fiatal tehetséges gyerekek támogatása;
Hazai és nemzetközi találkozók, versenyek szervezése;
Tanulmányutak szervezése, ösztöndíjak biztosítása a fiatalok részére. ... >>

A Törökvész úti Általános Iskola Támogatására Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Törökvész 67-69.
képviselő: Hildebrandné Rugási Éva
A Budapesti Törökvész úti Általános Iskola oktató-nevelő tevékenységének a támogatása. ... >>

A XXI.század diplomásaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Csévi köz 15.
képviselő: Somfai Ildikó
Elsődlegesen a felsőoktatában résztvevő főiskolai és egyetemi hallgatók részére olyan lehetőségek biztosítása, amelyek lehetővé teszik az érintettek szakmai területeken történő alaposabb vagy széleskörűbb ismeretek szerzését támogatások, ösztöndíjak vagy tanulmányutak költségeinek biztosításával, valamint az adott oktatási területhez kapcsolódó, minőségi szabadidős tevékenységek kifejtését. Az alapítvány a későbbiek során tervezi szakkolégiumi képzés beindítását, az ahhoz szükséges kollégiumi elhelyezés biztosításával. ... >>

Ács Kató Irodalmi Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Nagy Béláné
Ács Kató írónő emlékének ápolásán keresztül az általános iskolás korú gyerekek irodalmi nevelésének az elősegítése. ... >>

Action Company Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Keleti Károly utca 26. 3//1.
képviselő: Világ Viktória
Szórakoztatás és művelés - a klasszikus és kortárs irodalmi, zenei és táncművészeti alkotások szakmai adaptálása, feldolgozása és előadása által - mely a diszkrimináció felszámolását és a tehetséges magyar művészek nemzetközi érvényesülését célozza. ... >>

Ad perpetuam memoriam (örök emlékezetre) Adorans Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1021 Budapest, Bölöni György u. 16.
képviselő: Simala Péter
Különböző mozgásfejlesztési alternatívákat alkalmazó oktatási intézmény létrehozatala. Folyamatos pedagógiai, ortopéd orvosi felvilágosítás, háttér információk szolgáltatása az ilyen intézmények munkájáról, az igényelhető állami és alapítványi támogatásokról. A külföldi mozgássérült gyermekek hazai oktatása, fejlesztése, részükre gyógyászati segédeszközök juttatása. A mozgássérült emberek foglalkoztatása, részükre munkaeszközök fejlesztése. ... >>

Adyliget Barátai Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Szent István u. 49.
képviselő: Horváth Judit, Szenváry-Lukács György
Budapest II/A. kerület Adyliget elnevezésű területe társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatási, művészeti, természeti és néprajzi hagyományainak megőrzése és sokirányú fejlesztése. ... >>

Afrikai - Magyar Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida utca 17. 1.
képviselő: Balogh Sándor
Az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységek támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. ... >>

Akadálymentes Kommunikáció /Iskola/ Alapítvány Siketeknek

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Nagybányai út 9-13.
képviselő: Muzsnai István
Siket emberek oktatási és szociális rehabilitációja (speciális iskolák) feltételeinek megteremtésével. ... >>

Alapítvány a II. kerületi Muzsikáló Ifjakért

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
képviselő: Vimmer Erika
A Zeneiskola oktató munkájának támogatása, a feltételek megtermtésében való segítségnyújtás. ... >>

Alapítvány a Kamaszokért

(intézményi,oktatási,szociális)

1025 Budapest, Törökvész u.95-97/B.VII.em.42.
képviselő: dr. V. Komlósi Annamária
Anyagi és szellemi bázis létrehozása egy olyan szabad, nem intézményhez kötött társulásnak, amelyben a serdülőkor pszichológiai és pedagógiai kérdéseiben legautentikusabb elméleti és gyakorlati szakemberek fognak össze a serdülőkor progresszív kimenetelének, a testi és lelki egészség megalapozásának, az érett felnőtté válás folyamatának elősegítéséért.

Az alapítvány célja az alábbiakkal kiegészült, illetve módosult.
Az alapítvány fő feladata, hogy módszert dolgozzon ki annak megoldására, hogyan lehet a középiskolai és felsőoktatási intézmények informális közösségeknek (diákönkormányzatoknak , baráti társaságoknak, önképző köröknek stb.) eszközöket adni arra, hogy tagjai individuális és közösségi fejlődése párhuzamosan (sőt egymást erősítve) az autonóm felnőtt válás irányába haladhasson. Az alapítvány szakemberei adjanak segítséget a középiskolai és felsőoktatási intézmények 21 év alatti diákjainak ahhoz, hogy közösségi kereteken belül - társaik "tükrét" is felhasználva - mélyebben ismerjék meg önmagukat: képesek legyenek tudatosítani vágyaikat, megfogalmazni terveiket és képesek legyenek aktívan, személyiségük kiteljesítésének érdekében alakítani iskolai életüket (egyéni életvezetésüket, valamint diáktársaikkal és tanáraikkal való kapcsolataikat). Legyenek képesek extenzív és intenzív ismeretszerzésre, merjék és tudják használni a korszerű technika nyújtotta kommunikációs (információszerző és információadó) eszközöket (számítógép, internet hálózat, iskolarádió, helyi TV csatorna és egyéb, saját működtetésű médiák). Ahol erre adottság és reális esély van, kapcsolódjanak be a helyi felnőtt közösségek (pl. vidéken a helyi önkormányzat vagy helyi gazdasági vállalkozások) tevékenységébe - legalábbis az információszerzés szintjén. Az alapítvány szakemberei külön hangsúlyt helyeznek arra, hogy a fent megfogalmazott célok mind a szociálisan, mind a lelki egészség szempontjából hátrányos helyzetű (pl. depressziós hajlamú, visszahúzódó) fiatalok körében is megvalósíthatók legyenek. Ennek érdekében dolgozzák ki a mentálhigiénés támogatás olyan formáit, amelyen belül növelhető a hátrányos helyzetű fiatalok szociálpozitív asszertivitása, valamint az un. "egészséges" (előnyös helyzetű) fiatalok toleranciája és együttműködési (illetve segítő-) készsége. ... >>

Alapítvány a MÁV Kórház Szemészeti Osztályának Támogatására

(intézményi,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1025 Budapest, Kapy út 38/F. 2./2.
képviselő: dr. Vogt Gábor
A gyógyításhoz szükséges gépek berendezések, gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzése; a gyógyító tevékenység továbbfejlesztése, szűrővizsgálatok szervezése, szakmai továbbképzés, oktató és ismeretterjesztő tevékenységek, kutatások és más tudományos tevékenységek támogatása. ... >>

Alapítvány a Vasutas Fiatalokért

(oktatási)

1023 Budapest, Ürömi u. 8.
képviselő: Kovács Róbert
A vasutas ifjúság valós helyzetének feltárása, elemzése és szükséges intézkedések kezdeményezése. Az alapítvány a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének, esélyeinek javítása érdekében oktatásokat, képzéseket szervez, illetve közreműködik azok, lebonyolításában. ... >>

Alapítvány a XI. Kerületi Mérei Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Pasaréti u. 36.
képviselő: Dr.Fonyó Ilona, Kelemen Mária
Tehetséges és rászoruló diákok, valamint kiemelkedő pedagógusi tevékenységet végző tanárok támogatása. ... >>

Alapítvány az új Polgári Törvénykönyvért

(oktatási,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Ribáry utca 8. alg.
képviselő: dr. Csehi Zoltán, dr. Kisfaludi andrás, dr. Vékás Lajos
-Magyarország új Polgári Törvénykönyve tervezeteinek és végleges változatának tudományos és szakmai előkészítése, kiadása, mindezek anyagi támogatása;
-tudományos igényű kommentárjának elkészítése, kiadása,
-népszerűsítése honi és külföldi tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon, rendezvényeken. ... >>

Alapvető Emberi Értékek az Emberiségért és a Kétnyelvű Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Szalamandra u.44.
képviselő: Bodrogi Katalin
Olyan óvoda és iskola támogatása, ahol biztosított az óvodások és iskolások német nyelvű oktatása és támogatása. ... >>

Áldás utcai Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1025 Budapest, Áldás 1.
képviselő: Horváth Attiláné
Az Áldás utcai Általános Iskola részére korszerű oktatási eszközök beszerzése, a kiemelkedő tanulók és oktatók díjazása. ... >>

Alexander-technika Tanárok Egyesülete

(oktatási)

1026 Budapest, Cirok utca 9.
képviselő: Bátori Zsuzsanna, Gusztos Éva, Heincz Orsolya
Az egészség holisztikus megközelítésének hangsúlyozása, megismertetése és népszerűsítése. Célja továbbá az Alexander-technika tanárainak szervezetbe integrálása, érdekképviseletének megteremtése; az Alexander-tanári tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése; az Alexander módszerben rejlő prevenciós és rehabilitációs lehetőségek kiaknázása. ... >>

ALICE Lederer Alapítvány, Alice Lederer Foundation, Alapítvány az Iszlám, Kanada és Európa megismeréséért, Association to Learn Islam, Canada and Europe

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Törökvész út 1/c. 1./2.
képviselő: Barlay Zsuzsanna
Az iszlám világ (múltja és jelene), Kanada és Európa (ez utóbbiba az európai eszmények is beletartoznak, mint a környezetvédelem, az emberi, kisebbségi és szociális jogok, a demokrácia, a színvonalas oktatás és egészségügyi) elsősorban a tanulmányozás, a megismertetés és a nemzetközi kapcsolattartás. ... >>

Alumni Alapítvány a Képzett Vezetőkért

(oktatási)

1021 Budapest, Tárogató u. 2-4.
képviselő: Bajusz Tamás, Dr.Stefán Tamás, Rück Edina
A magyar vezetőképzés támogatása és színvonalának emelése. ... >>

Analogikus Társaságok Országos Egyesülete

(oktatási)

1022 Budapest, Hermann Ottó utca 21. 2./4.
képviselő: Lázár Miklós Pál
Az Egyesület az analogikus gondolkodás gyakorlását és népszerűsítését hivatott elősegíteni a politikatudomány, a közgazdaságtan, a jog, a szociológia és a filozófia iránt érdeklődő egyetemi hallgatók és oktatók körében.
Az Egyesület feladatának tartja az interdiszciplináris ismeretközvetítést és a különböző tudományágak közötti kapcsolatteremtés elősegítését. Az Egyesület neve az analogikus hasonlóság fogalmára utal. ... >>

Angyalszárnyak Hídja Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1028 Budapest, Tárkony u. 28.
képviselő: Kássa Edit / együttesen, Lévai György /önállóan
A hátrányos helyzetű isklás korú gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességeinek fejlesztéséhez, tanulásához való hozzájárulás és annak segítése. Elsősorban a különórákat kifizetni képtelen családok törekvő gyermekei részére, de általánosságban anyagi helyzettől függetlenül igénybe vehető továbbképző programok és különórák szervezése és biztosítása a tanulás, a sport, a művészet, valamint a kutúra területén. A hajléktalanok támogatása, számukra munkaalkalom teremtése. ... >>

Anno Tőzsdeklub Egyesület

(oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Széher út 23. II/11.
képviselő: Dr.Jen Sándor, Kecskeméti Judit
A hazai befektetői kultúra népszerűsítése, valamint fórumot bizto- sítani az intézményi és magánbefektetőknek, továbbá a tőkepiac egyéb szereplőinek (pl. befektetési alapok, bankok, stb.) a talál- kozásra, lehetőséget adni a tőzsdei cégeknek a bemutatkozásra. A legfontosabb feladat az egyre szélesedő hazai magánbefektetői réteg információval való ellátása annak érdekében, hogy megismerjék a befektetési szolgáltatókat, és közismertek legyenek körükben a be- fektetők jogai a szolgáltatókkal szemben illetve biztosítani azon információkat, amelyek a vitás esetekben jogorvoslathoz segítik az ügyfeleket. Mindemellet a klub a szakembereknek is szervez rendez- vényeket, talákozási lehetőségeket biztosít, hogy tovább fejlődhes- sen az intézményi szabályozás, és a piaci szereplők egymással szem- ben is nyitottak legyenek. Az Egyesület továbbá különös hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a tőkepiac szereplő számára a továbbképzés lehetőségét biztosítsa, illetve, hogy kulturális- és oktatási célú rendezvényekkel, szabad- idős tevékenységek folytatására alkalmas fórumok szervezésével se- gítse elő tagjainak szakmai fejlődését. Az Egyesület a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről szóló 114/1992/VII.23./ Kormányrendelet alapján célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagos gazdasági -vállalkozási tevékenységet is folytathat, szolgáltatásokat végez- het, különösen elhatározhatja gazdasági társaság alapítását, illet- ve tevékenységében való részvételét. ... >>

Áprily Lajos Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna u. 3.
képviselő: Dr. Kovács Gáborné
az Áprily Lajos Országos Református Középiskola Vers- és Prozamondó Verseny megrendezésének elsősegitése Áprily /Jékely/ lajos feledhetetlen emlékének megörökitése végett:Áprily Irodalmi Dij alapitása a Baár-Madas Református Gimnázium azon diákjai számára, akik Áprily Lajos irodalmi munkásságának, költészetének felderitése körében a legjobb eredményt érik el. ... >>

Apró Nyelvészekért szülői Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Fillér utca 70-76.
képviselő: Schvajdáné Gyovai Anikó, Soós Klára
Az újfajta oktatási és nevelési terveknek megfelelő általános iskolai oktása segítése, az ebbe a körbe tartozó tankönyvek, munkafüzetek és segédanyagok létrejöttének anyagi segítése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. Kulturális programok szervezése. At ilyen típusú munkát vállaló pedagógusok kísérleti pedagógiai tevékenységének anyagi támogatása, ösztöndíjak adása. A személyesen átélt ismerethez, valóságban való önálló eligazodáshoz vezető ismeretek megszerzéséhez szükséges eszközök, nyelvi és természeti táborok megszervezésének és lebonyolításánek anyagi támogatása. Az általános iskolai idegen nyelvoktatás új modszereinek kidolgozása. Az ebben az irányban folytatott kísérletező műhelymunka anyagi bázisának megteremtése. A tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának megismertetése. A diákok környezetének szépítése tárgyi eszközök beszerzésével. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület

(oktatási,egyéb)

1024 Budapest, Keleti Károly utca 26. fszt./4.
képviselő: Szűcs Imre Lóránt
A magyar tehetséggondozás, a fiatalok, a népesség, a tudomány és kultúra támogatása, a magyar társadalom beilleszkedésének segítése az Európai Uniós társadalomba. ... >>

Aranykapu Baár-Madas Épületfejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 3.
képviselő: Arany János elnök, Szőlőssy Gábor elnökhelyettes
Anyagilag támogatni az iskola épületeinek felújítását, karbantartását és építészeti fejlesztését. ... >>

Art-Today Képző-és Iparművészekért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Muraközi u. 13.
képviselő: Boldis Zoltán
Támogatni és segíteni a főként fiatal és tehetséges képző- és iparművészeket. ... >>

ASTARTE Alapítvány a nők egészségéért, oktatásáért és jogaiért

(egészségügyi,oktatási)

1025 Budapest, Szikla u. 20/1.
képviselő: Dr.Boros Edina
A nők teljes testi-lelki egészségének kialakítása és fenntartása. Az egészségügyi ellátás színvonalának emelése. A fogamzásgátláshoz való jog és lehetőség megteremtése a fejlődő országokban. A szülés biztonságos feltételeinek megteremtése. Optimális családtervezés elősegítése. Küzedelem a magzati jogokért, a nők egyenjogúságáért. Küzdelem a betegségek ellen. ... >>

Aurin Nevelési és Képességfejlesztési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Aszu u. 2/h.
képviselő: Élesné Sabján Ilona
Gyermekek és családtagjaik pszichológiai természetű problémáinak alapellátásba nem tartozó megoldása érdekében szakmai munkát segítő eszközök beszerzése, alkalmazása és karbantartása. Egyéni és csoportos pszichológiai terápiás tevékenység. Módszertani szemináriumok, továbbképzések anyagi feltételeinek támogatása. A szakmai előrelépést biztosító tanulmányok, tanfolyamok, konferenciákon való részvétel, módszerek anyagi támogatása. Gyermekek és családtagjaik nevelési, oktatási és képességfejlesztési ellátása. Megelőző tevékenység, egészséges életre nevelés, életmód tanácsadás. Annak biztosítása és támogatása, hogy az alapítvány szolgáltatásait a rászorulók térítés nélkül is igénybe vehessék.
Gyermekek, felnőttek és családok pszichológiai természetű problémák feltárása, diagnosztikája és terápiás javaslat elkészítése. Egyéni és csoportos verbális és non-verbális pszichoterápiás tevékenység folytatása. Szakmai módszertani szemináriumok, továbbképzések megszervezése, tartása és azokon való részvétel támogatása. .Pszichológiai kutatások támogatása (ösztöndíj). Nevelési tanácsadás, képesség zavarok diagnosztikája, felmérés, képességfejlesztés, szakvélemény készítése, esetenként külső szakértő bevonásával. ... >>

Aurora Musis Amica Alapitvány

(oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Frankel Leó út 14. 4./1.
képviselő: Csemiczky Miklós, Devich János, Fekete Győr István, Körmendi Klára, L.Menyhért László elnök
A Zeneakadémián zeneszerző szakon, klasszikus zenei szakirányon oklevelet szerző fiatal tehetségek művészeti pályán való elindulásának támogatása. ... >>

Az Egészséges Lelkű Ifjúságért - Pro Juventa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 116.
képviselő: Herczeg Ilona Dr.
A hazai gyermek- és ifjúságpszichiátriai oktatás, rehabilitációs módszerek, művészeti és kreatív terápiás eljárások fejlesztésének elősegítése, hasonló célú szervezetek, rendezvények stb.támogatása. ... >>

Az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 11.
képviselő: Réti László Róbert
A egészséges táplálkozás és környezet, a jó levegő, a sokoldalú sportolás alapján álló gyermekintézmények támogatása. ... >>

Az Euro-atlanti Integrációért és Demokráciáért Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Árvácska utca 12.
képviselő: dr. Gálszécsy András, Dr.Gyarmati István, Köles Sándor, Várkonyi Gáspár Dénes
Tudományos, kutatói, ismeretterjesztési és oktatási tevékenység végzése, a közép- és kelet-európai térség stratégiai kérdéseinek kutatása és elemzése, különös tekintettel a régió országainak európai és euro - atlanti biztonságpolitikai és gazdasági integrációjára, valamint a kutatásban résztvevő fiatal tudósok támogatása, és minden olyan ügynek a kivizsgálása, amely elősegíti a közpolitikai diskurzust. ... >>

Az Iskolai Esélyegyenlőségért Egyesület

(intézményi,oktatási)

1024 Budapest, Ady Endre 14.
képviselő: Lukács Barnabás ... >>

Az Uroonkológia Feladatainak Támogatásáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1021 Budapest, Tárogató utca 52.
képviselő: Romics Endre Dr.
Az uroonkológiai betegek megfelelő diagnosztikus, therápiás és kontroll ellátásának segítése, uroonkológiai profil kialakításának, oktatása megszervezésének támogatása, segítése. ... >>

BAÁR-MADAS Alapítvány

(oktatási)

1022 Budapest, Lórántffy Zsuzsanna 3.
képviselő: Gyimesi Zoltán, Tombor László
A Budapesti Reformáétus Gimnázium (Baár-Madas) támogatása. ... >>

Babahordozásért Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1029 Budapest, Gyulai Pál utca 3.
képviselő: Nagy-Turi Nagy Éva
A babahordozás megismertetése és népszerűsítése a kisgyermekes családok és a gyermekekkel foglalkozó szakemberek köreiben. A bahordozással kapcsolatos helyes és helytálló, szakszerű információk terjesztése, a hordozással kapcsolatos tévhitek eloszlatása. A kötődő nevelés, válaszkész gondoskodás gyakorlatának megismertetése a családokkal. A helyes, biztonságos babahordozás gyakorlatának támogatása, a megfelelő hordozóeszközök és helyes hordozási technikák elterjesztése. ... >>

BÁBEL 2000 Alapítvány a Művelt Ifjúságért

(intézményi,oktatási,szociális)

1027 Budapest, Frankel Leó u. 9.I.5.
képviselő: Csipes Ferenc, Varga Éva
Magyarország európai integrációs szervezetekhez csatlakozás folyamatában fiatalok képzésének és az Egyesült Világ Kollégiumok Magyarországi Egyesülete célkitűzéseinek elősegítése. ... >>

Baleseti Ellátásért a Honvéd Kórházban

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1027 Budapest, Fazekas u. 19-23. II.13.
képviselő: Dr. Iványi János
A baleseti ellátás fejlesztése érdekében a modern gyógyászati eljá- rások megismertetésének és elterjesztésének, a sérültellátásban al- kalmazott új eszközök és módszerek elterjesztésének, valamint a sé- rültek ellátását végző egészségügyi dolgozók szakmai képzésének és továbbképzésének, tudományos tevékenységének, a baleseti ellátás tárgykörében megjelenő tudományos publikáció megismertetésének, to- vábbá az ellátásban aktívan résztvevők egészségmegőrzésének, szoci- ális helyzete javításának elősegítése. ... >>

Bányai Júlia Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1026 Budapest, Pasaréti 191-193.
képviselő: Zoltán László
A Bányai Júlia Általános Iskola tanulóinak szellemi és testi fejlődése elősegítése, az oktatás színvonalának fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal