Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 233
1. oldal

226 Triatlon és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 50.
képviselő: Bezzeg Péter
a triatlon és duatlon sportágak gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése. ... >>

A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1028 Budapest, Arad u. (reptér)
képviselő: Dúzs István
A Hármashatárhegyi Sportrepülés és sportrepülő kiképzés támogatása. A magyarországi sportrepülők és egyesületeik érdekvédelme. ... >>

A Hátrányok Dacára Alapítvány

(sport)

1025 Budapest, Alvinci utca 2.
képviselő: Suhajda Endre
Rehabilitációs módszerek támogatásával és a fogyatékosok sportolási lehetőségeinek fejlesztésével elő kívánja segíteni, hogy a fogyatékosok képesek legyenek az önálló életre, helyreállított vagy megmaradt képességeik felhasználásával ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. ... >>

Academia Scientiarum et Artium Europaea Magyar Tagozat Alapítvány

(sport,kulturális)

1026 Budapest, Endrődi Sándor u.33/A.
képviselő: Asbóth Tibor, Várszegi Asztrik
Az ASAE nemes céljai megvalósításának magyarországi előmozdítása, a tudomány és a művészet egységes szemléletének a kialakítása. ... >>

Afrikai - Magyar Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida utca 17. 1.
képviselő: Balogh Sándor
Az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységek támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. ... >>

Állatorvosi Shito-Ryu Egyesület

(sport)

1026 Budapest, Volkmann u. 13.
képviselő: Dr.Tancsa Nóra ... >>

Amphora Búvár Club

(sport,természetvédelem)

1027 Budapest, Varsányi 33/b.
képviselő: dr. Pálfi Zoltán
Szervezeti egységbe összefogni azokat, akik a búvár sportot és a búvár tevékenységet űzni óhajtják, akik a természet és elsősorban a víz alatti világ megismerését és megismertetését tűzték ki célul maguk elé. Akik a víz alatti természet kutatása során szerzett élményeiket, tapasztalataikat közkinccsé kívánják tenni. Túrák, edzőtáborok, expedíciók, sportolási lehetőségek, versenyek szervezésével széles körben lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra, testedzésre, versenyzésre és ezen tevékenységeken keresztül a közösségi élet, a társadalmi öntevékenység kibontakoztatására. Versenyek és túrák szervezése során szem előtt tartja a természet- és tájvédelem jogszabályi és szakmai előírásait, felvilágosító programokat szervez és más szervezetek természet- és tájvédelem körében szervezett eseményein képviselteti magát. A jogszabályokban meghatározott körülmények között nemzetközi tevékenységet folytat. Saját gazdálkodásának fenntartása érdekében olyan gazdasági vállalkozási és egyéb tevékenységeket végezhet, mely a speciális a víz alatti munkavégzés, mint szakterülethez kapcsolódik, valamint a sporthoz, szabadidős tevékenységekhez kapcsolódóan reklám és propaganda tevékenységeket végezhet. ... >>

Angyalszárnyak Hídja Közhasznú Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1028 Budapest, Tárkony u. 28.
képviselő: Kássa Edit / együttesen, Lévai György /önállóan
A hátrányos helyzetű isklás korú gyermekek neveléséhez, oktatásához, képességeinek fejlesztéséhez, tanulásához való hozzájárulás és annak segítése. Elsősorban a különórákat kifizetni képtelen családok törekvő gyermekei részére, de általánosságban anyagi helyzettől függetlenül igénybe vehető továbbképző programok és különórák szervezése és biztosítása a tanulás, a sport, a művészet, valamint a kutúra területén. A hajléktalanok támogatása, számukra munkaalkalom teremtése. ... >>

Aprónép Alapítvány a Gyermekek Megsegítésére

(sport,egészségügyi,szociális)

1023 Budapest, Bolyai utca 5-7.
képviselő: Dr. Madarasi Anna
A beteg gyermekek helyzetének megkönnyítése, segítségnyújtás gyógyításukban. A rászoruló gyermekek üdültetésének, utaztatásának, művelődésének és sportolásának támogatása. ... >>

Aquila Életmód és Szabadidő Sportegyesület

(sport)

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 74.
képviselő: Dechert Áron, Nemes Koppány ... >>

Aranykártya Póker Klub Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Napsugár lépcső 28. a.
képviselő: dr. Solt Mariann, Fried András
A póker kártyajáték, mint sport és mint hobby tevékenység terjesztése, megismertetése és elfogadása. ... >>

Art Off Road Autósport Egyesület

(sport)

1026 Budapest, Trombitás 26.
képviselő: Bakondi Károly ... >>

Astra Motorsportklub

(sport)

1020 Budapest, Hidegkuti 46.
képviselő: Balogi Zoltán, ifj. Balogi Lajos, Tyukodi László ... >>

Athlészisz a Sérült Sportolókért Alapítvány

(sport,szociális)

1024 Budapest, Keleti Károly u 16.
képviselő: Lukácsi Tamás elnök
A magyarországon élő sérült (értelmi, mozgás, érzékszervi) emberek sportolási tevékenységének elősegítése, a sportoláshoz való joga feltételeinek megteremtése, különböző sporteseményeken (helyi, országos, nemzetközi) való részvétel anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Atlanta Sportegyesület

(sport,szociális)

1028 Budapest, Kőrózsa u. 5.
képviselő: Barabás Balázs
A mozgássérült emberek szabadidő és versenysportjának elősegítése. ... >>

ATR Yacht Club

(sport)

1026 Budapest, Bimbó 199.
képviselő: Ébner László ... >>

Az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1022 Budapest, Lóczy Lajos utca 11.
képviselő: Réti László Róbert
A egészséges táplálkozás és környezet, a jó levegő, a sokoldalú sportolás alapján álló gyermekintézmények támogatása. ... >>

Babzsák SE

(sport)

1025 Budapest, Vöröstorony u. 9.
képviselő: Bogó Tamás, Bohanek R. Olivier ... >>

Bánki Vízisport Egyesület

(sport)

1023 Budapest, Ürömi u. 30/32. III./1.
képviselő: Liska István /Gazd.v. ketten együtt, Molnár Péter /titkár ketten együtt, Turda Elek / Elnök ketten együtt ... >>

Bence Sport Club 1990.

(sport)

1020 Budapest, Battai 13/a.
képviselő: Szöllös László, Thurzó Tibor ... >>

Bertóti István Pestmegyei Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

1026 Budapest, Balogh Á. utca 37.
képviselő: Nagy János Nándor
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Black Magic Vitorlás Sportegyesület

(sport,oktatási)

1022 Budapest, Zilah utca 2-4. fszt./1.
képviselő: Simon Tamás
szabadidősport szervezése; kiadványok megjelentetése;
- tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék;
- sportélet támogatása;
- tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása;
- tehetséges fiatalok egészséges, sportos életmódra oktatása-nevelése, továbbá ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés;
- a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

BMW Drift Racing Sportegyesület

(sport)

1021 Budapest, Kuruclesi út 61.
képviselő: Kerényi Ádám
Az egyesület sporttevékenységet folytat, amelynek keretein belül elsősorban olyan személyeket tömörít, akik érdeklődnek az autósport iránt. Az egyesület népszerűsíti és ismerteti az autósport iránt érdeklődők körében a drift autózást. Rendezvényeket és versenyeket szervez, amelyeken az egyesület tagjain kívül más személyek is részt vehetnek. Az egyesület gondot fordít a drift autózás iránt érdeklődő kül- és belföldi partnerkapcsolatok kiépítésére és fenntartására. ... >>

Budai Alpinista Klub

(sport)

1025 Budapest, Szépvölgyi 84.
képviselő: Alpári Miklós ... >>

Budai Ifjúsági Sportegyesület

(sport)

1024 Budapest, Tizedes utca 3. alagsor/1.
képviselő: Kovács Károly
Az ifjúság egészséges életmódra való nevelése, szabadidő és tömegsport feltételeinek biztosítása. ... >>

Budai Lövész Egylet Sportegyesület

(sport,kulturális)

1022 Budapest, Alvinci út 54. fszt./1.
képviselő: Varga Tibor
Az egyesület fő célja a magyar lövész hagyományok ápolása; mint sporttevékenység a lövészet kulturált és biztonságos feltételek közti gyakorlásának elősegítése, annak feltételei megteremtése és javítása, az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. ... >>

Budai Petőfi Természetbarát SE.

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány utca 53. 1/2.em./6.
képviselő: Csonka Károly, Pelyhe István
A testedzési, túrázási lehetőségek biztosítása az életkori sajátosságoknak megfelelően könnyű, középnehéz és nehéz túrák szervezésével. A természetjárás népszerűsítése, különös figyelemmel a városi ember egészséges életmódjára. Utánpótlás biztosítása az ifjúság köréből. Részvétel a Magyar Természetbarát Szövetség túramozgalmán, rendezvényein. Fiatalabb tagjaink részére a túravezetői tanfolyamokon való részvétel biztosítása. A jelvényszerző és minősítő túrák teljesítésének fokozása. ... >>

Budai Vasas Pólósuli Egyesület

(sport,kulturális)

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 66.
képviselő: Faragó Tamás Dr.
A vizilabda sport eredményeinek, hagyományainak megőrzése. ... >>

Budakeszi Sport Club

(sport)

1021 Budapest, Üdülő út 40.sz.
képviselő: Budai László ügyvezető elnök, György László elnök ... >>

Budapest Autósport Egyesület

(sport)

1027 Budapest, Frankel Leo u. 24.
képviselő: Dr. Simon Lajos ... >>

Budapest Főnix Kendó és Iaido Klub

(sport,kulturális)

1022 Budapest, Ribáry utca 12. alagsor/1.
képviselő: Bárány Tibor
Sporttevékenység folytatása, a kendo és iaido japán harcművészeti irányzatok gyakorlása, szélekörű megismertetése, az érdeklődés felkeltése, versenyek, edzőtáborok szervezése. A tagok - különös tekintettel az ifjúság - testi, szellemi, erkölcsi nevelése. ... >>

Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub

(sport)

1025 Budapest, Törökvész út 1/c.
képviselő: Novák Tibor ... >>

Budapest Lions American Football Egyesület

(sport)

1024 Budapest, Rózsahegy 4.
képviselő: Boda Gábor ... >>

Budapest Rózsadomb Lions Klub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 84
képviselő: Ignácz Beáta
hogy segítséget nyújtson, illetve segítséget szervezzen a fogyatékos és hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, szabadidő eltöltése, üdülés, valamint környezetvédelem (természetvédelem) területén. ... >>

Budapest Science Centre Alapítvány

(sport,egyéb)

1027 Budapest, Fő 68.II.em.221.
képviselő: Szabó Gábor
A Budapest Science Centre (BSC) létrehozása. ... >>

Budapesti /Budai/ Torna Egylet

(sport)

1027 Budapest, Bajvívó utca 4.
képviselő: Ligeti Imre ... >>

Budapesti Bikák Sport és Egészségmegőrző Közhasznú Egyesület

(sport)

1024 Budapest, Buday László utca 5/c.
képviselő: Kutasi Kelli, Marossy Gergely
ifjúságvédelem a sporttal, a sport segítségével a fiatalok távol tartása a társadalmunkban egyre jobban eluralkodó negatív hatásoktól, a szabadidő minél hasznosabb eltöltése, a sport, a kosárlabda szeretetének átadása a fiatal generációnak, a tagok részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, egészségmegőrző programok, előadások szervezése, egészséges életmódra nevelés, a tanulás és a sport összeegyeztetése és az egészséges életmód terjesztése a sport által. Az egyesület célja nem csak leendő élsportolók, hanem egészséges, sportot szerető emberek nevelése. ... >>

Cartoon Heroes (Mesehősök) Floorball Sportegyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1029 Budapest, Zerind vezér utca 29/ a.
képviselő: Kovács Gergely, Monszpart Áron főtitkár
A floorball sportág népszerűsítése, a Magyar Floorball Szakszövetségbe tartozó egyesületek számának növelése, szervezett keretek között edzési és versenyzési lehetőség biztosítása az egyesület tagjai számára, a megszűnő Arcadom SE Floorball Szakosztálya helyének átvétele a hazai és nemzetközi versenysorozatokban. Sportolási lehetőség biztosítása, tehetségkutatás és utánpótlás nevelése. ... >>

Casablanca TáncSport Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1025 Budapest, Csalán utca 10-12.
képviselő: Bánkúti Ágnes
a táncművészet image-nak ápolása, tánctörténeti ismeretek terjesztése, a modern és klasszikus tánctevékenység (kiemelten a társastánc tevékenység) népszerűsítése, gyakorlása, oktatása, támogatása a gyermekek és a felnőttek körében egyaránt. ... >>

Cent-air Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Turista út 47.
képviselő: Szentes János
Az ejtőernyőzés, mint sportág magyarországi népszerűsítése, fejlesztése, a tagok részére a biztonságos sportolás lehetőségének biztosítása, működése során érvényre juttatni a biztonságos légi közlekedés és sport elvét. ... >>

City Squash Club SE.

(sport)

1022 Budapest, Marcibányi tér 13.
képviselő: Böhm Gabriella ... >>

Contest Sport Club

(sport)

1025 Budapest, Pusztaszeri 44.
képviselő: Fekete József dr., Hosszú Zoltán dr. ... >>

COSMOS ÖKÖLVÍVÓ ÉS SZABADIDŐ SPORT EGYESÜLET

(sport)

1025 Budapest, Nagybányai út 74. a.
képviselő: Szalma Zoltán
Ifjúsági és felnőtt testedzés, sportolás, valamint versenyzés feltételeinek biztosítása. ... >>

Csata Kosársuli Alapítvány

(sport,szociális)

1026 Budapest, Pasaréti út 11-13.
képviselő: Bolyó Judit
Hozzájárulni a Magyarországon élő utánpótlás korú (7-16 éves) lányok testileg és szellemileg harmonikus fejlődésének, a serdülő korú gyerekek egészséges életmódra neveléséhez, sport-szakmai képességeik fejlesztéséhez, továbbá mentális fejlődésük pozitív irányú kiteljesítéséhez, elsősorban az ezekhez szükséges szakmai eszközök beszerzése, edzőtáborok szervezése, külföldi hasonló műhelyekkel való kapcsolattartás útján, magasan képzett szakemberek bevonásával. Külön feladatnak tekinti az alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, támogatását. ... >>

Csellengés Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

1022 Budapest, Retek utca 18. I./10.
képviselő: Papné Sipos Katalin
Alapvető cél a közösséggé szerveződés; a kapcsolatépítés, az egymásra figyelés, az együttműködés, kölcsönös megértés és elfogadás, segítőkészség fejlesztése, a közös gondolkodás, a csapatszellem erősítése. Célja a természetjárásba való bevonás, gyalogtúrázás, magashegyi túrázás és mászás, sziklamászás mellett kerékpáros-és vízi túrázás gyakorlatának megszerzése. Olyan lelki és fizikai állóképesség megszerzése, amely teljesítményen alapuló önbecsülést, egészséges önbizalmat eredményez. Fejleszti a vállalkozókészséget és bátorságot, a cél eléréséhez szükséges áldozatvállalás gyakorlatát". ... >>

Csepeli Öttusa és Triatlon Sportegyesület

(sport)

1027 Budapest, Jurányi u. 9.
képviselő: Hanzély Ákos ... >>

DE MENTOR Sportegyesület

(sport)

1025 Budapest, Szépvölgyi út 184.
képviselő: Joó Péter, Kemény Gábor, Láb Balázs
Az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, biliárd versenyek szervezése, a biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése és fenntartása, a magyarországi biliárdsport kedvelőinek, önszerveződéseinek összefogása és támogatása. ... >>

DIEGO VITORLÁS KLUB Egyesület

(sport)

1026 Budapest, Kövidinka utca 6.
képviselő: Kisgyörgy Gergely elnök
a./ tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, elsősorban a technikai vízi sportok művelésével, b./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése, c./ minősített versenyzők nevelése. ... >>

Dobogó Alapítvány

(sport)

1025 Budapest, Baba u. 6
képviselő: Dr. Királyhidi Gyula, Timárné Deibler Ilona
A gyermek és ifjúsági úszósport támogatása,- ifjúsági versenyeken eredményt elérő versenyzők és edzők dijazása, - a fejlődéshez elengedhetelenül szükséges eszközök vásárlásának elősegitése, edzőtáborok anyagi támogatása. ... >>

Dr.Csík Ferenc Diáksport Egyesület

(sport)

1027 Budapest, Bem József 1.
képviselő: Papp Zoltán ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal