Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 87
1. oldal

A Humánus Környezetért és a Tisztességért Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1027 Budapest, Medve utca 19. II./3.
képviselő: dr. Szuromi András, Ipacs János, Sebők László
emberhez méltó humánus életkörülmények létrejöttének és fenntartásának elősegítése a lakóhelyen,
az épített lakókörnyezet esztétikus létrejöttének és megóvásának segítése,
játszóterek építésének és védelmének előmozdítása,
az egyesület a rendelkezésre álló eszközeivel elősegíti, hogy a településrendezés során az önkormányzatok fokozottan figyelembe vegyék a helyi lakosság érdekeit és azt, hogy a helyi lakosság, illetve a népesség fizikai, testi, szellemi és lelki igényei ne sérüljenek. Az egyesület ezen tevékenysége során különösen figyelembe veszi a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a gyermekek és fiatalok, az idősek, illetve nyugdíjas személyek igényeit és alapvető érdekeit.
saját eszközeivel előmozdítja, hogy az önkormányzatok a településrendezés során fokozottan ügyeljenek arra, hogy az érintett lakosság életkörülményei ne sérüljenek, a lakosság értékrendjében és társadalmi, szociális helyzetében hátrányos változás ne következzen be,
szükség esetén annak érdekében, hogy a településrendezés a helyi lakosság érdekeinek messzemenő figyelembevételével történjen a maga eszközeivel érdek képviseleti és érdekvédelmi tevékenységet folytat és gondoskodik a megfelelő nyilvánosságról,
a településrendezés során szükség esetén közreműködik vitafórumok tartásában és szükség esetén közvetít az önkormányzat és a lakosság között,
előmozdítja a kulturális örökség megóvását,.
Környezetvédelem, állatvédelem és a ?fenntartható fejlődés? biztosítása:
- természeti erőforrások megőrzése,
- állat- és növényfajok védelme, különös tekintettel arra, hogy az épített környezet kialakítása az erőforrások optimális kihasználásával, valamint a növény- és élővilág megőrzésének a figyelembevételével történjen.
Tisztességes közélet kialakulásának és fenntartásának elősegítése:
- szükség esetén lakossági bejelentés alapján törvényes eszközökkel megvizsgálja a korrupciós eseteket és vizsgálódásának eredményeit nyilvánosságra hozza. Amennyiben bűncselekmény elkövetésének az alapos gyanúját észleli szigorúan a törvényesség betartásával, a hatályos jogszabályok alapján büntetőfeljelentést tesz és együttműködik a sértettekkel
- elősegíti az emberi és állampolgári jogok védelmét
- támogatja a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét.
Érdekvédelmi tevékenység:
- tagjai érdekében az alapszabályban foglalt célok tekintetében érdekvédelmi (jogvédelmi) és érdek képviseleti tevékenységet folytat,
- szükség esetén tagjai érdekében pereket, illetve más hatósági eljárásokat indít.
Kulturális tevékenység:
- elősegíti a kulturális értékek gyarapítását és megőrzését. ... >>

Adyliget Barátai Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Szent István u. 49.
képviselő: Horváth Judit, Szenváry-Lukács György
Budapest II/A. kerület Adyliget elnevezésű területe társadalmi, gazdasági, kulturális, oktatási, művészeti, természeti és néprajzi hagyományainak megőrzése és sokirányú fejlesztése. ... >>

Afrikai - Magyar Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida utca 17. 1.
képviselő: Balogh Sándor
Az afrikai országok fejlesztése, az egyes afrikai országokban folyó sport - oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális, műemlékvédelmi, egészségügyi, szociális, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, műszaki, természettudományi és kutatási tevékenységek támogatása, ezekben való aktív részvétel, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, a kulturális örökség megóvása. ... >>

Amphora Búvár Club

(sport,természetvédelem)

1027 Budapest, Varsányi 33/b.
képviselő: dr. Pálfi Zoltán
Szervezeti egységbe összefogni azokat, akik a búvár sportot és a búvár tevékenységet űzni óhajtják, akik a természet és elsősorban a víz alatti világ megismerését és megismertetését tűzték ki célul maguk elé. Akik a víz alatti természet kutatása során szerzett élményeiket, tapasztalataikat közkinccsé kívánják tenni. Túrák, edzőtáborok, expedíciók, sportolási lehetőségek, versenyek szervezésével széles körben lehetőséget biztosítani a rendszeres sportolásra, testedzésre, versenyzésre és ezen tevékenységeken keresztül a közösségi élet, a társadalmi öntevékenység kibontakoztatására. Versenyek és túrák szervezése során szem előtt tartja a természet- és tájvédelem jogszabályi és szakmai előírásait, felvilágosító programokat szervez és más szervezetek természet- és tájvédelem körében szervezett eseményein képviselteti magát. A jogszabályokban meghatározott körülmények között nemzetközi tevékenységet folytat. Saját gazdálkodásának fenntartása érdekében olyan gazdasági vállalkozási és egyéb tevékenységeket végezhet, mely a speciális a víz alatti munkavégzés, mint szakterülethez kapcsolódik, valamint a sporthoz, szabadidős tevékenységekhez kapcsolódóan reklám és propaganda tevékenységeket végezhet. ... >>

Apró Nyelvészekért szülői Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1022 Budapest, Fillér utca 70-76.
képviselő: Schvajdáné Gyovai Anikó, Soós Klára
Az újfajta oktatási és nevelési terveknek megfelelő általános iskolai oktása segítése, az ebbe a körbe tartozó tankönyvek, munkafüzetek és segédanyagok létrejöttének anyagi segítése. Az oktatást segítő eszközök beszerzése. Kulturális programok szervezése. At ilyen típusú munkát vállaló pedagógusok kísérleti pedagógiai tevékenységének anyagi támogatása, ösztöndíjak adása. A személyesen átélt ismerethez, valóságban való önálló eligazodáshoz vezető ismeretek megszerzéséhez szükséges eszközök, nyelvi és természeti táborok megszervezésének és lebonyolításánek anyagi támogatása. Az általános iskolai idegen nyelvoktatás új modszereinek kidolgozása. Az ebben az irányban folytatott kísérletező műhelymunka anyagi bázisának megteremtése. A tanult idegen nyelvet beszélő népek kultúrájának megismertetése. A diákok környezetének szépítése tárgyi eszközök beszerzésével. Hátrányos helyzetű gyermekek segítése. ... >>

Aurin Nevelési és Képességfejlesztési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Aszu u. 2/h.
képviselő: Élesné Sabján Ilona
Gyermekek és családtagjaik pszichológiai természetű problémáinak alapellátásba nem tartozó megoldása érdekében szakmai munkát segítő eszközök beszerzése, alkalmazása és karbantartása. Egyéni és csoportos pszichológiai terápiás tevékenység. Módszertani szemináriumok, továbbképzések anyagi feltételeinek támogatása. A szakmai előrelépést biztosító tanulmányok, tanfolyamok, konferenciákon való részvétel, módszerek anyagi támogatása. Gyermekek és családtagjaik nevelési, oktatási és képességfejlesztési ellátása. Megelőző tevékenység, egészséges életre nevelés, életmód tanácsadás. Annak biztosítása és támogatása, hogy az alapítvány szolgáltatásait a rászorulók térítés nélkül is igénybe vehessék.
Gyermekek, felnőttek és családok pszichológiai természetű problémák feltárása, diagnosztikája és terápiás javaslat elkészítése. Egyéni és csoportos verbális és non-verbális pszichoterápiás tevékenység folytatása. Szakmai módszertani szemináriumok, továbbképzések megszervezése, tartása és azokon való részvétel támogatása. .Pszichológiai kutatások támogatása (ösztöndíj). Nevelési tanácsadás, képesség zavarok diagnosztikája, felmérés, képességfejlesztés, szakvélemény készítése, esetenként külső szakértő bevonásával. ... >>

Autonóm Búvár Club Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1027 Budapest, Medve utca 15. II./26.
képviselő: Halpern Bálint
Víz alatti életformák megismertetése az érdeklődőkkel, különös hangsúlyt fektetve a fiatalabb korosztályok bevonására. Víz alatti életformák és élővilág dokumentálása, tudományos igényességgel. Vízi életközösségekkel és élőlényekkel kapcsolatos természetvédelmi problémák feltárása, azok széles közönséggel való megismertetése, lehetőségek szerint orvoslása. A veszélyeztetett vízi életközösségek, illetve élőlények megóvásának elősegítése. Szabadidős és rekreációs célú ? készülékes és szabadtüdős ? búvárkodás minél szélesebb körű lehetőségének megteremtése. A merüléssel kapcsolatos ismeretek és képességek folyamatos frissen tartása, bővítése. Lakosság szemléletformálása a víz és az emberiség kapcsolatrendszeréről. ... >>

Bertóti István Pestmegyei Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

1026 Budapest, Balogh Á. utca 37.
képviselő: Nagy János Nándor
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok megtartásával, a társadalom érdekeivel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Budai Petőfi Természetbarát SE.

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Csalogány utca 53. 1/2.em./6.
képviselő: Csonka Károly, Pelyhe István
A testedzési, túrázási lehetőségek biztosítása az életkori sajátosságoknak megfelelően könnyű, középnehéz és nehéz túrák szervezésével. A természetjárás népszerűsítése, különös figyelemmel a városi ember egészséges életmódjára. Utánpótlás biztosítása az ifjúság köréből. Részvétel a Magyar Természetbarát Szövetség túramozgalmán, rendezvényein. Fiatalabb tagjaink részére a túravezetői tanfolyamokon való részvétel biztosítása. A jelvényszerző és minősítő túrák teljesítésének fokozása. ... >>

Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1022 Budapest, Tulipán utca 6.
képviselő: dr. Vermes László
a Budai Hegység és Zsámbéki medence területére eső térségben a meglévő társadalmi megosztottság és ellentétek feloldása, szövetségek kialakítása a térség különféle társadalmi tényezői között a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében
az említett térségben a természeti és az épített környezet megóvása, értékeinek kiteljesítése, valamint a fenntartható fejlődés elősegítése, kiemelten a természet- és környezetvédelmi oktatás-képzés-ismeretterjesztés legújabb módszereinek alkalmazása
a térségben a közösségi élet kibontakoztatásának előmozdítása, továbbá annak támogatása, hogy a térség fejlődéséért elkötelezett polgárok és szervezetek hatékonyan tevékenykedhessenek környezetük értékeinek megvédésén és fejlesztésén
Budapest főváros és az agglomeráció érintett része közötti harmonikus kapcsolatok kialakításának előmozdítása, a fejlesztési tervek összehangolásának megvalósítása
mindezek érdekében a térséget lefedő, régebb óta tervezett Budakörnyéki Natúrpark Alapítvány és szervezetének eredményes szervezése és megalapítása, hosszú távra szóló tevékenységének megalapozása és a működés megindítása. ... >>

Budapest Rózsadomb Lions Klub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli út 84
képviselő: Ignácz Beáta
hogy segítséget nyújtson, illetve segítséget szervezzen a fogyatékos és hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, szabadidő eltöltése, üdülés, valamint környezetvédelem (természetvédelem) területén. ... >>

Childrens International Summer Villages-Hungary Gyermek Alapítvány

(természetvédelem)

1025 Budapest, Verecke út 120/4.
képviselő: Indra Dániel, Mohai Anna
A gyermek- és ifjúsági táborozás és természetjárás támogatása. ... >>

Civil Európa Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1021 Budapest, Bölöni Gy. utca 22.
képviselő: elnök dr. Arató Krisztina, gazdasági elnökhelyettes Selényi Zsolt, ügyvezető elnök Kónya Márton
Az Európai Unió fejlődésének elősegítése. Európai integrációs folyamat népszerűsítése. Európai régió együttműködésének kölcsönös megismerésének ösztönzése. Európai Unióban zajló politikai folyamatok nyilvánosság tételében, véleményezésében történő részvétel. Európai Unió elmaradottabb régióiban abszorpciós kapacitás növelésében való közreműködés. Emberi élet minőségét javító tudományos, kutatási, fejlesztési tevékenység ösztönzése. Tudásalapú társadalom megteremtésében való közreműködés. Természeti, környezeti élhetőségét, sokszínűségének óvását szolgáló tevékenység segítés. Társadalmi mobilitás, oktatás, társadalmi felemelkedés előnyeihez történő hozzájutás ösztönzése a hátrányos helyzetűeknél. Emberi, állampolgári jogok védelmében való részvétel. Fogyasztói tájékoztatás elősegítése. Hátránnyal induló munkavállalóknak környezetbarát, jövőorientált munkaerő-piaci körülményekre történő felkészítése. Európai kulturális tradíciók, kulturális javak, műemlékek, épített környezet emberléptékű kincseinek óvása, védelme. Gazdasági szereplők együttműködésének ösztönzése. Ifjúság európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Az európai integrációs folyamat valósághű megismertetése. Hasonló célú szervezetekkel történő együttműködés. ... >>

Csellengés Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem)

1022 Budapest, Retek utca 18. I./10.
képviselő: Papné Sipos Katalin
Alapvető cél a közösséggé szerveződés; a kapcsolatépítés, az egymásra figyelés, az együttműködés, kölcsönös megértés és elfogadás, segítőkészség fejlesztése, a közös gondolkodás, a csapatszellem erősítése. Célja a természetjárásba való bevonás, gyalogtúrázás, magashegyi túrázás és mászás, sziklamászás mellett kerékpáros-és vízi túrázás gyakorlatának megszerzése. Olyan lelki és fizikai állóképesség megszerzése, amely teljesítményen alapuló önbecsülést, egészséges önbizalmat eredményez. Fejleszti a vállalkozókészséget és bátorságot, a cél eléréséhez szükséges áldozatvállalás gyakorlatát". ... >>

Életreform Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1027 Budapest, Bem József u.18.IV/3.sz.
képviselő: Gillich István
Egészségvédelemmel, betegség megelőzés- sel kapcsolatos tevékenység segítése, természetgyógyászati ismeretek terjesz- tése. ... >>

Élhető Kis-Dunáért Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1027 Budapest, Tölgyfa utca 6. I./4.
képviselő: Skultéti Attila
Alapítványunk célja az, hogy felhívjuk az emberek figyelmét a Kis-Duna mentén lévő természetvédelmi terület kiaknázatlan lehetőségeire, kortól függetlenül a sportolás, a mozgás, az egészséges környezetben való pihenésre. Az utazás, a turisztika nem csak testi, de szellemi fejlesztő hatásaira, hogy hazánk ezen területét jobban meg lehessen ismerni, lehetőségeit kihasználni. ... >>

Emberi Méltóság Tanácsa Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1021 Budapest, Budakeszi út 79.
képviselő: Prof.dr. Lomniczi Zoltán, Szunai Miklós
Az egyetemes kultúra alapvető és elengedhetetlen részeként az egyenlő emberi méltóság néphez, nemzethez, valláshoz és társadalmi csoporthoz való tartozástól független szabad gyakorlásának elősegítése, ezen elv szerinti működés elősegítése a társadalmi lét minden területén, az emberek közti kapcsolatrendszerben a természeti és épített környezet méltó védelmével, fejlesztésével és megbecsülésével. ... >>

Építők Technikai Sport Klub

(sport,természetvédelem)

1023 Budapest, Bécsi út 11.
képviselő: Koroknai Tamás, Sabler András Jánosné
Tömeg- és egyéni sport szervezése (pl. lövészet, természetjárás, labdarúgás). ... >>

Essencelle Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1029 Budapest, Honfoglalás utca 38.
képviselő: Keisz Judit
Az alapítvány célja a nők kulturális, tudományos, művészeti és közéleti tevékenységének segítése támogatása. Az alapítvány céljául tűzi ki továbbá a nők egészségét veszélyeztető körülmények kutatását és a korszerű egészségügyi ismeretek terjesztését, valamint a természet és a környezet védelmét. ... >>

FAKULT Falvakért Kulturális Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1025 Budapest, Vérhalom utca 12-16 E. 10.
képviselő: Kiss Szabolcs Márk
közreműködik a Magyar Köztársaság területén a falvak kulturális tevékenységének fejlődését elősegítő programok szervezésében és lebonyolításában
hozzájárul és elősegíti a falvak kulturális értékek nyilvánossághoz való közvetítését
támogatja a Magyar Köztársaság területén lévő falvak területfejlesztési céljait szolgáló célkitűzéseket, mely koncepció általános célja az egészséges szellemi és egzisztenciális környezet, a munka- a lakó- és a rekreációs funkciók szimbiózisának megteremtése az életminőség javításával és a gazdasági jövedelmezőség hosszú távon fenntartható növelésével a környezeti és épített értékek megőrzése mellett.
A falvak meglévő környezeti és természeti értékeinek óvása, gazdagítása, a falukép javítása.
A falvak partnerkapcsolatainak erősítése a Magyar Köztársaság területén. ... >>

Feldolgozók Biokultúra Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Margit krt. 1. III. 16-17.
képviselő: Bódi Csaba
az ökológia mezőgazdálkodás népszerúsítése, elterjedésének előmozdítása - a feldolgozók érdekvédelme - az ökológiai termékek feldolgozását folytatók összefogása - az ember és természeti környezete harmónikus kapcsolatának fejlesztése. ... >>

Fénymag Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1021 Budapest, Kuruclesi út 63.
képviselő: Titz Boglárka, Titz Józsefné
Az Egyesület célja olyan szellemi műhely és munkacsoport létrehozása, amely támogatja és szervezi a testi-lelki-szellemi egészség, a természettel harmóniában lévő életmód és az élhető környezet tudatos kialakításához szükséges tevékenységeket, valamint megteremti azok feltételeit. ... >>

Green Globus Környezetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1026 Budapest, Hermann O. út 32
képviselő: Dr. Láng Péter
A természeti örökség és a környezeti értékek megőrzése, védelme az élővilág és az ember egészsége, életminősége szempontjából alapvető fontosságú, s egyben garanciát jelent az emberi tevékenység és a természet közötti összhang, a jövő generáció életfeltételeinek biztosítása érdekében (1995. évi LIII. tv.) a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok megvalósítására törekszik. ... >>

Hahó! Természetjáró és Kalandterápiás Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi)

1029 Budapest, Ördögárok utca 150/a.
képviselő: Galamb Kassa Gabriella ügyvezető, Mátravölgyi Orsolya gazdasági vezető, Mersdorf Anna elnök
A természeti környezet preventív és terápiás közegként való alkalmazása a testi- lelki egészség megőrzése és fejlesztése érdekében. Testi-, lelkiállapot, társadalmi helyzet, életkor és meggyőződésbeli különbségekre tekintet nélkül minden érdeklődőnek lehetőséget adni a fenti cél felé haladásban az esélyegyenlőség növelése érdekében. A környezettudatosság növelése, a természeti-, környezeti értékek megóvása érdekében. ... >>

Hajléknélküliek Jövőjéért Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1024 Budapest, Lövőház utca 2-6.
képviselő: Ács Sándor, Csuba Károlyné Baranyi Edit, dr Balogh Péter, dr. Bíró Tibor, dr. Verebes Pál, Horváth Csaba, Molnár Sándor, Pálffy Gábor, S.Nagy Endre, Tardos Julianna
A társadalom egyes hátrányos helyzetű csoportjainak - különösen a társdalom perifériájára szorult, bármely okból/módon, akár önhibájából is kirekesztésre került vagy hajléktalanná vált, illetve más módon veszélyeztetett természetes személyek életkörülményeinek jobbításával az emberi életmódhoz történő visszatéréshez való segítségnyújtás. Az alapítvány legfőbb célja a szociális biztonsághoz való alkotmányos alapjog, illetve a lakhatáshoz való alapvető állampolgári jog biztosítására vonatkozó tevékenység tárgyi feltételei létrehozásának támogatása közhasznú tevékenységként, mely szolgáltatásokból bárki arra rászoruló részesedhet. Az alapítvány célja a a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása. Az alapítvány céljai között kiemelten szerepel az úgynevezett "hajléktalan szállás" építési tevékenység támogatása. ... >>

Heti Válasz Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Horvát utca 14-24 V.
képviselő: Halász Csilla
Az alapítvány gondoskodik a fenntartható fejlődés értékrendjének erősítéséről a magyar nyilvánosságban. Vagyis a környezetbarát, az egyéni, közösségi és természeti erőforrásainkkal takarékosan bánó fejlődés szemléleti feltételeinek erősítéséről. Segíti a természeti és a társadalmi környezetével harmonikus viszonyban élő, ép, egészséges ember eszményének népszerűsítését. Erősíti a közösségi - helyi, nemzeti, európai, globális - felelősségtudatot szellemi, kulturális környezetünkért. Erősíti a médiafogyasztói tudatosságot. Támogatja nemzeti történelmünk tágan értett környezettudatos szellemi hagyományainak ápolását és minél szélesebb körben történő megismertetését - a teljes magyar nyelvterületen. Az alapítvány célja a közművelődési, oktatási és kulturális javak védelmével, valamint a fogyasztó- és környezetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok ellátásának segítése a civil szerveződés eszközeivel. ... >>

Hidegkúti Spartacus Sport- és Környezetvédő Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Kővári u. 14/b.
képviselő: Lenkei Győző, Néda László
A környezet védelme és tisztasága érdekében az önkormányzattal és a helyi erdőgazdálkodókkal együttműködve a településrész belterületeinek, de különösképpen a településrész körüli erdők tisztántartása, az illegális szemétlerakás jelzése a környezetvédelmi hatóságok számára. Pesthidegkút, ill. Budapest II. kerülete környezetvédelmi eseményein való részvétel. Sporttevékenység végzése, annak működési feltételeinek biztosítása az egyesület tagjain kívül Pesthidegkút, ill. Budapest II. kerületi lakossága számára, különös tekintettel a szabadban űzhető sportolási formákra. A tervszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása Pesthidegkút és környéke lakossága körében. Pesthidegkút környezetének fokozott védelme, ezzel kapcsolatos ismeretterjesztés, oktatás-nevelés. Tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása különböző sportágakban: tájfutás, futás, sítájfutás, sífutás, tájkerékpározás, kerékpározás, természetjárás, tájlovaglás, duatlon, triatlon, vízitúrázás, hegymászás és egyébb szabadban űzhető sportágak. A szabadidő hasznos eeltöltése, az egészséges életmódra való nevelés, ennek ösztönzése a lakosság körében. Elsősorban Pesthidegkúton, ill. Budapest II. kerületében sportesemények megrendezése illetve ezek támogatása. ... >>

HOPE FOR THE ANIMALS Állatvédő Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1025 Budapest, Felsőzöldmáli utca 15.
képviselő: Rábainé Balogh Ilona
Hontalan, elhagyott, sérült állatok mentésének, az állatokkal való kíméletes bánásmódnak, tudatos magatartásnak, valamint felelős, humánus állattartási és állatvédelmi kultúrának minél szélesebb körben való terjesztése, népszerűsítése; az állategészségügyi ellátás színvonalának emelése, új nemzetközi módszerek ismertetése mellett; állatkísérleteket helyettesítő alternatív tudományos módszerek, eljárások bevezetésének támogatása; kapcsolattartás hazai és külföldi szervezetekkel; a természet-, és környezetvédelem népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek, intézmények, nemzeti parkok, egyesületek, alapítványok, szervezetek tevékenységének segítése, kapcsolataik fejlesztése. Az ehhez kapcsolódó kutatások, tudományos munkák, hatástanulmányok elkészítésének elősegítése, a természeti értékek népszerűsítése, a klímaváltozásnak a bioszférára, ezen belül az állatvilágra gyakorolt hatásaival kapcsolatos kutatások támogatása, a környezettudatos életmód népszerűsítése. ... >>

IBUSZ Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1025 Budapest, Csalán u. 39/a/B/7.
képviselő: Ifjú György ... >>

II.kerületi Területi Természetbarát Sportkör

(sport,természetvédelem)

1026 Budapest, Branyiszkó utca 12/b.
képviselő: Czirbik Sándor
A sportkör célja, hogy széleskörű és változatos lehetőséget biztosítson a természetjárók számára a haza és más országok, népek megismerésére. A természetjárás sajátos eszközeivel segítse a hazafiság és a népek közötti barátság és egyetértés elmélyítését. ... >>

Ivóvíz Magyarország Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1024 Budapest, Lövőház utca 26.
képviselő: Bodor Edina
A Magyarországon élő emberek és közösségek tudatosan és aktívan alakítsák környezetüket, részt vegyenek a társadalmi életben, a gazdaság fenntartható fejlesztésében és természeti értékek (kifejezetten a természetes vízbázisok, a források, a kisvízfolyások és a vizes élőhelyek) megóvásában. ... >>

Kamanduk Programok Közhasznú Egyesület a gyerekekért

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Bem J. utca 2.
képviselő: Gulyás Magda
Az egyesület alapvető célkitűzése minél szélesebb programok szervezése gyermekek és fiatalok számára. Az egyesület célja nyári táborok, év közbeni kirándulások szakkörök és más rendezvények létrehozása és lebonyolítása. Az egyesület célja továbbá, hogy az egyesület programjain eltérő háttérrel rendelkező gyermekek és fiatalok is részt vehessenek, így a városi és falusi gyermekek integrált nevelése, a különböző szocio-ökonomiai státusú gyermekek kevert nyaraltatása, illetve más országokkal lebonyolított csereprogramok szervezése is a szervezet tervei között szerepel. Különféle kulturális programok megvalósítása, amatőr és professzionális művészek, alkotócsoportok meghívása. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet a gyermekek speciális fejlesztésére, természetes kreativitásuk kibontakoztatására,m alkotói és kulturális érdeklődésük kiterjesztésére, illetve személyiségük, toleranciájuk és széles látókörük fejlesztésére. Az egyesület alapvető célként tekint mindezek mellett a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítására, a természetes környezettel való minél gyakoribb találkozás elősegítésére. ... >>

Karszt és Barlang Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.
képviselő: Hegedűs Gyula
A magyar karszt- és barlangkutatás szakmai és tudományos tevékenységének az ezzel összefüggő természetvédelmi, oktatási, népszerűsítési tevékenységek támogatása. ... >>

Kor Kontroll Társaság (KKT)

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 55.
képviselő: B. Király Györgyi
Felmérni, megtervezni: mit tehetünk azért, hogy lassítsuk az öregedés folyamatát, hogy az idősödő ember sokáig legyen képes örömét lelni az őt körülvevő természeti és épített környezetben, a kulturális és egyéb - egészségügyi, táplálkozási, mozgásra, lelki harmóniára épülő - szolgáltatásokban. ... >>

Kutyák és Farkasok az Emberekért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi)

1023 Budapest, Borbolya 7.
képviselő: Kulifai Erzsébet
Farkasokkal kapcsolatos etológiai, természettudományi kutatások támogatása. Állatmenhelyek, állatkórházak, befogadók anyagi segítése, állatvédelemmel kapcsolatos propaganda /kiadványok/ támogatása. ... >>

LÁT-KÉP Gondolatalapító Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Jurányi utca 9.
képviselő: Hanzély Ákos
Olyan kampányok, akciók, médiaesemények szervezése, amelyek javítanak a hazai köztisztasági, kulturáltsági állapotokon. Felhívni az állampolgárok figyelmét a kultúrált környezet, a köztisztaság fontosságára. Tudatni, hogy a természetes és épített környezetünk minősége, hogyan befolyásolja hangulatunk, egészségünk, életminőségünk mindennapjait. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontatkoztatása. Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

LEVELIBÉKA Gyermekek Játékos Környezetismereti és Egészségvédelmi Alapítványa

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1028 Budapest, Kolozsvári út 15-19.
képviselő: Bartusné Tóth Györgyi
A Budapest, II.kerületi Önkormányzat Összevont Napköziotthonos Óvoda gyermekcsoportjai természet- és környezetismereti fejlesztésének támogatása. ... >>

Magyar Alagútépítő Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1024 Budapest, Lövőház utca 37.
képviselő: dr. Horváth Tibor
Előmozdítja a természetes és mesterséges földalatti terek célszerű felhasználását, gazdaságos létesítését, hasznosítását, a káros környezeti hatások csökkentését.
Elősegíti a nemzetközi véleménycserét, tanácsadói szerep kialakítására törekszik a mindenkori kormányszervekkel. ... >>

Magyar Állatvédők Országos Szervezete Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Tölgyfa utca 20.
képviselő: alelnök Parraghné Almási Katalin Eszter, alelnök Stellekné Szilágyi Judit, elnök Dr.Akszentievics Györgyi, elnökhelyettes Leposa Anita, titkár Varga András
Az elővilág érdekeinek védelme, az ember és a többi élőlény együttélésének javítása; szemléletformálás, a környezettudatos életmód kialakítása és elterjesztése, a természet, ezen belül különösen az állatok ismeretének elterjesztése, megóvása az állattartási kultúra szintjének emelése az oktatás, nevelés és ismeretterjesztés eszközeivel; az állat-, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos egységes jogi szabályozás és jogi védelem kialakításának és hatályosulásának elősegítése; a krízishelyzetbe lévő vagy sebesült, beteg, gazdátlan, megkínzott balesetet szenvedett állatok mentése, gyógyítása, ideiglenes elhelyezése és az új gazdákhoz juttatása, vadállatok esetében repatriálása; a kóbor állat populáció csökkentése; az állati és emberi élet és a vagyonbiztonság, a természet és épített környezetet veszélyeztető természeti és civilizációs katasztrófák megelőzésében és károsító hatásai elleni védekezésben való együttműködés az illetékes állami és önkormányzati szervekkel; a természetes és épített környezet védelme; a hazai állatvédő mozgalom fejlesztése, érdekérvényesítő képességének növelése, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítése. ... >>

Magyar Egyetemi Si és Természetjáró Egyesület

(sport,természetvédelem)

1021 Budapest, Budenz utca 30 /A.
képviselő: Dudás Péter, Farkas Krisztina, Vincze Ákos
Egyetemi hallgatók sporttevékenységének elősegítése, sportlehetőségek felkutatása egyetemisták számára, hallgatók egészséges életmódra, egészségtudatos életformára nevelése, az egyetemi síversenysport fellendítése, az egyetemi síbajnokság szervezése és megrendezése, sporttáborok szervezése és elérhetővé tétele az egyesület tagjai számára. ... >>

Magyar Faápolók Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Fő utca 68.
képviselő: dr. Varga Szabolcs
A városi (urbanizált, épített) környezetben lévő és a természetvédelem szempontjából fontos fák védelme, a faápolási tevékenység színvonalának fejlesztése a kutatás-fejlesztés és információcsere biztosításával, kapcsolódás a nemzetközi faápoló egyesülethez. Cél a fák tulajdonosai, fenntartói között az ismeretterjesztés, a korszerű faápolási lehetőségek, a fák élettartam meghosszabbítás módszereiről, a biztonság maximális fenntartása mellett. Cél a faápolók részére szakmai tapasztalatcsere biztosítása, az oktatás, képzés, minőségbiztosításon keresztül. ... >>

Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1026 Budapest, Gárdonyi G. utca 40.
képviselő: Bognár Erzsébet, Monzák Péter
A szerves műveltség kutatása és terjesztése, a néphagyományon alapuló emberformálás, a természetes műveltség világképének közvetítése, gyermek és ifjúságneveléshez mintaadás, amely minták segítségével a gyermek a vele született adottságaiban, "gyermekségében" megerősödjék, az ifjú önmagával és környezetével harmóniában élő felnőtté váljék. Ez az a világkép, amelynek velünk született alapformái, az ősképek a társadalmi és gazdasági változások mellett is alig módosulnak, amelyeket a természettel közvetlen kapcsolatban lévő, annak törvényeit tiszteletben tartó ember mindig időszerűen alkalmazott. Ezt a folyamatot a mai ember már - már elfeledte, érdemes azonban hagyományőrző vidékeken kutatni, feltárni, az eredményt azután terjeszteni. ... >>

Magyar Hőszivattyú Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő utca 68.
képviselő: Ádám Béla
szervezi és összefogja a magyar hőszivattyú piacon a fejlesztő, gyártó, kereskedő, kivitelező, karbantartó cégek és magánszemélyek érdekvédelmét, képviseli mindezen személyek érdekeit szakmai szempontból; egyezteti és képviseli a szabályozási környezet államigazgatási kialakítása során, eljár a piackonform szabályozás megvalósulása és érvényesülése érdekében; kezdeményezi a hazai és nemzetközi hőszivattyús műszaki tudományos és gazdasági kapcsolatok fejlesztését; kezdeményezi és szolgálja a hőszivattyú alkalmazással kapcsolatos információk szabad áramlását; tevékenységével az energiatakarékossági, és energiahatékonysági szemlélet fejlődését szolgálja; a szakmai ismeretek terjesztését szolgálja; kötelességének tartja a szakterületen működő számos társ-szervezettel a kiegyensúlyozott szervezeti és szakmai együttműködést; célként tűzi ki a természet, környezet és az állatok fokozott védelmének megvalósítását. ... >>

Magyar Karszt-és Barlangkutató Társulat

(természetvédelem,egyéb)

1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.
képviselő: Dr.Leel-Össy Szabolcs, Kiss Attila
A karsztvidékek és barlangok bejárásának, megismerésének, feltárásának, tudományos kutatásának szervezése, ismertetése, hasznosítása, elismertetése, a környezet- illetve a természetvédelem, ezen belül is alapvetően a karsztvidékek és barlangok védelme. A hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel való együttműködés. Az ifjúság barlangjárással kapcsolatos tevékenységének elősegítése. ... >>

Magyar Növényvédelmi Társaság

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1022 Budapest, Herman O. utca 15.
képviselő: dr. Kőmíves Tamás
A Társaság a növényvédelem tudomány ügyét hivatott képviselni a döntéshozók, a szakma és a társadalom irányába, egy nyitott szervezet keretein belül. Célja a szakmai területen a párbeszéd és véleménynyilvánítás lehetőségének a fenntartása, tudományos és szakmai kapcsolatok létrehozása a kutatás, az oktatás, a gyártók, a forgalmazók, a szakigazgatás és a termesztés területein dolgozó szakemberek között. Célja továbbá a növényvédelem társadalmi elismertségének, tapasztalatai hasznosításának és fejlődésének előmozdítása, a növényvédelem oktatás színvonalának emelése és mindezeken keresztül az emberi egészség, a természeti környezet, növény és állatvilág megóvása, védelme. ... >>

Magyar Sportturisztikai Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1024 Budapest, Lövőház utca 39.
képviselő: Siményi Miklós, Wagner László
Az MSTSZ a sportturisztika sportág hazai és nemzetközi feladatainak ellátására létrehozott sportági szakszövetség, amely részt vesz az állami sportfeladatok ellátásában; szervezi, irányítja és ellenőrzi a Magyar Köztársaságban a regionális sportturisztikai szövetségek, valamint a sportturisztikai tevékenységet folytató természetes és jogi személyek ez irányú tevékenységét; népszerűsíti a sportturisztikát; részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében; képviseli a sportág tagjainak érdekeit belföldön és külföldön. ... >>

Magyar Természetgyógyászok Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

1023 Budapest, Frankel Leó u. 49. I/3.
képviselő: Dr. Milesz Sándor alelnök, Dr. Mótusz János alelnök, Dr. Taraczközi István elnök ... >>

Magyar Vadászati Múzeum és Trófeatár Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Medve u. 34-40.
képviselő: Dr.Jakabházy Miklós, Szilágyi István
Közgyűjteményként is működő Természeti Ismeretterjesztő, Kulturális és Oktató Központ létrehozása és fenntartása. ... >>
1. oldal 2. oldal