Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest II. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 87
2. oldal

Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1022 Budapest, Tulipán utca 8.
képviselő: Salgó István
Az egyesület célja általánosságban, hogy elősegítse tagvállalatainak, illetve a hazai gazdaság szereplőinek körében a fenntartható fejlődés három alappillére: a gazdasági eredményesség, az ökológiai egyensúly és a társadalmi életminőség javítása elveinek a gazdasági gyakorlatba való átültetését és alkalmazását, ezen keresztül új és innovatív megoldásokkal javítsa a versenyképességüket, egyben hozzájáruljon a magyar gazdasági fenntartható fejlődéshez, a környezeti és természeti értékek megőrzéséhez. Ezen belül különösen a fenntartható fejlődés vállalati szektort érintő kérdéseiben hiteles és mértékadó üzleti fórumként részt venni más üzleti, társadalmi és kormányzati szervezetek közötti párbeszédben. Elősegíteni, hogy a jogszabályok, gazdasági ösztönzők és a szakpolitikák elismerjék és támogassák a fenntartható fejlődésnek megfelelően működő, illetve az ilyen termékeket előállító és szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat. Fórumot biztosítani az üzleti fenntarthatóság terén elért tagvállalati eredmények, legjobb gyakorlatok bemutatásához, tapasztalatok megosztásához és gazdaságilag hasznos projektek kidolgozásához. A tagvállalatok által megvalósított önkéntes környezeti vagy társadalmi jellegű projektek, intézkedések sikertörténetét megismertetni a döntéshozókkal, a szakmával, illetve a szélesebb közvéleménnyel. Hozzájárulni ahhoz, hogy a tagvállalatok a WBCSD és annak Regionális Hálózata nyújtotta lehetőségeket (információkhoz jutás, rendezvényeken, projektekben való részvétel, tapasztalatcsere, kapcsolatépítés stb. ) maximálisan kihasználhassák. Aktívan és konstruktívan részt venni a kormánnyal, a civil szervezetekkel, tudományos intézményekkel, más üzleti, szakmai és érdekvédelmi szervezetetekkel a fenntartható fejlődés hazai kérdéseiről folytatott párbeszédben és együttműködésben. A fenntartható fejlődés vállalati eredményeinek és lehetőségeinek bemutatása és tudatosítása elsősorban a közgazdasági, üzleti és műszaki oktatásban részt vevő hallgatók, tanulók számra előadások, vállalati látogatások formájában. Nem egyesületi tagok számára is nyitott rendezvények (konferenciák, szemináriumok, kerekasztal-megbeszélések, workshopok stb.) kezdeményezése és szervezése, amelyeken hazai és külföldi vállalati gyakorlati tapasztalatok bemutatásán keresztül s szélesebb szakmai közvélemény is megismerheti a fenntartható fejlődés vállalati alkalmazását és lehetőségeit. ... >>

Mavad ZRt.Vad-és Természetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1023 Budapest, Rómer Flóris utca 57.
képviselő: Jankovich Bésán András
A vadon élő állatok és természeti környezet védelme, a hazai vadállomány ésszerű hasznosításához való hozzájárulás, szakemberképzés. ... >>

Mazsola Tájfutó és Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 102/C. 1./6.
képviselő: Harkányi Zoltán elnök, Horváth Sándor alelnök, Mörk Péter ügyvezető
tagjai részére a rendszeres testedzés és versenyzés lehetőségének biztosítása;
- a természetben űzhető szabadidő sportok iránti igény felkeltése;
- gyermekek és fiatalok sport- és környezetvédelmi kultúrájának fejlesztése;
- szabadidős sportrendezvények szervezése és bonyolítása;
- a közösségi élet kibontakozása;
- sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

MEANDER Természetjáró, Barlangjáró és Oktató Egyesület

(sport,természetvédelem)

1026 Budapest, Gábor Áron utca 11.
képviselő: Kovács Gergely, Mihranian Dikran, Zbiskó Sándor
barlangászat, természetjárás népszerűsítése, természetvédelem ... >>

Méhészek Biokultúra Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Margit krt. 1. III. 16-17.
képviselő: Czédulás István
Az ökológiai mezőgazdálkodás népszerűsítése, elterjedésének előmozdítása, a bioméhészek érdekvédelme, az ökológiai méhészkedést folytatók összefogása, az ember és természeti környezete harmonikus kapcsolatának fejlesztése. ... >>

Morális Hitel Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 5. mf./2.
képviselő: dr. Madari Tibor, Könye Zsolt, Kőrösi Ákos
Egy emberközpontú társadalmi kultúra kialakulásának elősegítése. Ennek érdekében az egyesület a rendelkezésére álló eszközökkel az alábbiakat teszi: korszerű, az embert, a környezetet és a kultúrát tisztelő, morális szellemiségű kezdeményezéseket kutat fel, ismer meg és szorgalmazza az ilyen kezdeményezések közötti együttműködést. Társadalmi felelősséggel kapcsolatos kutatási és fejlesztési tevékenységet végez és támogat egyéni szellemi szabadságon, emberek közötti egyenlőségen és morális gazdasági alapokon álló közösségi kezdeményezések létrehozását támogatja. Szervezetfejlesztési tanácsadási és szakértői tevékenységet támogat. Az egyesületi céloknak megfelelő támogató szervezeteket kutat fel, pénzügyi és természetbeni támogatásokat gyűjt. Az egyesületi célokat szolgáló civil és gazdasági kezdeményezéseket megvizsgálja és értékeli. Az egyesületi célokat szolgáló civil és gazdasági kezdeményezéseket pénzügyileg és természetben támogatja. Konferenciákat szervez. A létrejött eredményeket közzéteszi és erjeszti. ... >>

Mozgalom a Margitszigetért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1022 Budapest, Alsó-Törökvész út 3.
képviselő: Tahi Tóth László
Az egyesület célja, hogy megóvja a Margitsziget természeti és épített környezetét. ... >>

Nagy Terv Ifjúsági Környezet- és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1024 Budapest, Erőd utca 4.
képviselő: Csabainé Prunner Andrea
A környezetvédelem fontosságának tudatosítása, különösen a fiatalabb korosztály, illetve a gyermekek körében; Olyan közművélődési rendezvények szervezése, amely bemutatja és népszerűsíti a környezet- és természetvédelem fontosságát; óvodai, alap ? és középfokú oktatási programok kidolgozása, ilyen intézmények fenntartóival hosszú távú kapcsolatok kialakítása a környezetvédelemre, természetvédelemre, állatvédelemre való tudatos nevelés érdekében; A természeti környezet védelmére kidolgozott programok beépítése az óvodai, általános és középiskolai nevelésbe, mely egyben elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeinek már gyermekkorban hangsúlyozott fontosságát. ... >>

Nagyréti Erdei Iskola Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

1029 Budapest, Csongor u. 32.
képviselő: Kékesi Márton
Az állami és nem állami oktatáshoz illeszkedő egészséges életmódra, természet és állatszeretetre, a szabadidő aktív, értelmes eltöltésére, sport és turisztika szeretetére, környezet megóvására, védésére, nevelés elősegítése iskolás korú gyerekeknek természetes környezetben. A fenti célok elérése érdekében az alapítvány iskolák részére erdei kirándulásokat kíván szervezni, a természetben az élővilág még közelebb megismerésére szakemberek bevonásával, erdei klubot kíván működtetni játékos oktatással, sporttevékenyésget kíván szervezni a szabadban. Távlati céljaként az alapítvány Erdei Iskolát kíván létrehozni és támogatásával működtetni Budapesten a budai környezetben azzal, hogy céljait centralizáltan azon keresztül valósítsa meg. ... >>

Navigátor Kulturális és Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

1024 Budapest, Margit körút 15-17. III/4.
képviselő: Molnár Gergely
Az egyesület fő célja, hogy megismertesse és terjessze Magyarországon az egészséges életmódot, amely rendszeres sportolásból, egészséges táplálkozásból és pozitív, konfliktus kezelő életszemléletből áll. Az egyesület elő kívánja segíteni tagjai, valamint a programjain résztvevők önismeretének fejlesztését, az egyén testi-lelki-szellemi harmóniájának megtalálását, valamint a külső és belső világ közötti öszhang megteremtését. Mindezekkel szoros összefüggésben céljának tekinti a természet ismeretét, tiszteletét, és szeretetét, vagyis a környezettudatos életmód népszerűsítését. Az egyesület célja a továbbiakban a különböző kultúrák megismerése, és megértése, valamint azok egymáshoz közeledésének előmozdítása. Az egyesület egyik kiemelt célja az ősi megyer hitvilág, néphagyományok, és kézműves illetve harcos tradiciók népszerűsítése és tiszteletének megőrzése. Kitüntetett figyelmet fordít az egyesület a gyermek és a fiatalkorúak tájékoztatására, nevelésére, azért hogy hasznos és egészséges tagjai lehessenek a társadalomnak, mivel a korai ingerek és élmények határozzák meg későbbiekben az egyén, és így az egész társadalom életszemléletének az életvezetését. ... >>

Nemzeti Segélyvonal Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1027 Budapest, Csalogány utca 23-33. 4./400.
képviselő: dr. Lehel László
A Nemzeti Segélyvonal Alapítvány karitatív szervezet, amelynek a tevékenysége arra irányul, hogy a társadalmi szolidaritás erejével segítse az akut és kiterjedt krízishelyzetbe ( természeti és egyéb katasztrófák, tömegszerencsétlenségek stb.) került határon belüli és túli közösségeket és/vagy azok tagjait. ... >>

OM AH HUNG Nemzetközi Meditációs és Gyógyító Otthon a Világbékéért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1024 Budapest, Nyúl u. 3. I. 12.
képviselő: Kisgergely Zita elnök
Az OM AH HUNG Badjra Guru Kolostor támogatása. Spirituális tanítások, meditációk segítségével béke és harmónia megteremtése. Természetes gyógymódok elterjesztése, tanítása. ... >>

Országos Erdészeti Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet)

1027 Budapest, Fő 68.
képviselő: Zambó Péter
Az egyesület célja a szárazföldi ökológiai rendszerrel és megújítható természeti erőforrásokkal való tartós gazdálkodás elméleti és gyakorlati alapjainak gazdagítása, a természeti értékek megóvásának elősegítése, valamint a társadalom hosszú távú érdekeinek és a fenntartható fejlődés szakmai alapelveinek a képviselete. Tagjai számára lehetőséget teremt ismereteik, tapasztalataik, eredményeik kicserélésére és ismertetésére. Célja továbbá, hogy fórumot teremtsen az ezen fejezetben felsorolt célokkal azonosulni kívánók számára és tagjai között a szakmai és baráti összetartást építse és fejlessze, az Egyesület tagságának szakmai egyetértését előmozdítsa. Az egyesület részt vesz a tagságának szakmai érdekvédelmében. ... >>

Ökológiai Gazdálkodás Oktató, Kutató és Szaktanácsadó Egyesülete

(természetvédelem)

1027 Budapest, Margit krt. 1. III.16-17.
képviselő: Dr. Márai Géza
Az ökológiai mezőgazdálkodás népszerűsítése, az ember és a természeti környezet harmonikus kapcsolatának fejlesztése. ... >>

People Team Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1028 Budapest, Tárkony u. 76.
képviselő: Balla Hajnalka
A nyelvi ismeretek terjesztésének elősegítése, diák- és tömegsport támogatása, betegségmegelőző és gyógyító, valamint kondícionáló tevékenységek elősegítése, természet és környezet védelmének elősegítése, a kulturális mozgalmak támogatása. Az egész életen át tartó tanulás támogatása. ... >>

"PICOTI" Francia Gyermekfejlesztő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1029 Budapest, Zsolt fejedelem utca 50.
képviselő: Daróczy-Kiss Endre László
Bölcsődei-, óvodai-, és általános iskoláskorú gyermekeknek szóló multi-kulturális nevelés és képességfejlesztés elősegítése mind a gyermekek, mind a gyermekeket oktató és gondozó személyek számára. A természet, az élővilág, a környezet szeretetére, védelmezésére, a fenntartható környezet megteremtésére, az életminőség javítására irányuló gyermeknevelési elvek elterjesztése. Az emberi kultúra-, a művészetek-, a magyar és a francia nemzeti tradíciók-, valamint a hitélet ismeretanyagának terjesztése, a globális nevelési célok elősegítése a korai fejlődési kornak megfelelő speciális módszerekkel. A módszerek kidolgozásának elősegítésére, a továbbképzésekre pályázatok kiírása. ... >>

Pro Lingua Et Cultura Germanica Alapítvány a Német Nyelv és Irodalom támogatására Magyarországon

(természetvédelem,oktatási)

1027 Budapest, Frankel Leo u.24.fsz.1.
képviselő: Bohák György
A német nyelvoktatás és oktatási segédanyagok létrehozásának támogatása. + 4.sz. módosító végzés: A természet és társadalomtudományi ismeretterjesztés német kapcsolatai elmélyítésének, valamint a vizuális kultúra szakemberei közötti együttműködés előmozdításának a támogatása. ... >>

PRO SPIRITUSZ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

1028 Budapest, Községház utca 10.
képviselő: Szentváry Lukács Gábor
A fiatalok szabadidős tevékenységének szervezése, együttműködésben különféle szakmai, társadalmi szervezetekkel. Célja a fiatalok bevonása a különféle kulturális, tudományos, természetvédelmi, műemlékvédelmi, sport projektek lebonyolításába. Az alapítvány fontos feladatának tekinti a különféle szociálisan, vagy egyéb szempontokból hátrányos helyzetű fiatalok számára nyújtott támogatást, az alapítvány által szervezett, illetve egyéb rendezvényeken, tanfolyamokon való részvétel biztosítását ... >>

Rendvédelmi Szervek Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1029 Budapest, Homokóra utca 24.
képviselő: dr. Hangyási Sándor
tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőségek biztosítása,
- a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,
- a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. ... >>

Segítő Kéz az Elesetteknek Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1025 Budapest, Őzgida út 17/1.
képviselő: Balogh Sándor
a rászorulók, hajléktalanok, beteg gyermekek árvízkárosultak, gyógyíthatatlan betegek, hátrányos helyzetűek támogatása, nevelésük, oktatásuk, kulturális tevékenységük, kulturális örökségük és műemlékeik megóvása, a természetvédelem és környezetvédelem útján, a tudományos ismeretterjesztés, társadalmi helyzetük javítása érdekében, a gyermek- és ifjúságvédelem, a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az emberi és állampolgári jogok védelme, rehabilitációs foglalkoztatásuk, munkaerő-piaci képzésük és foglalkoztatásuk elősegítése Magyarországon és a világ bármely országában, ahol ez szükséges. ... >>

Seiken Sport és Természetvédő Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1027 Budapest, Csalogány utca 55. II./2.
képviselő: Kivés Zoltán alelnök, Németh Pál, Spóner Hajnalka alelnök
A kyokushin karate valódi alapját adó kulturális tartalomról szóló ismeretterjesztés ezen belül a harcművészet oktatása a japán kultúra bemutatása, előadások, bemutatók versenyek szervezése. Törekszünk az egyesület tagjainak szellemi és testi megerősödésére, önfegyelmének, erőnlétének megtartására. Erősíteni kívánjuk sportolóink összpontosító képességét, figyelmét. Célul tűztünk ki edzőtáborok szervezését, a sportág sportolóinak minősítését (kyu, dan rendszer). lehetőség szerint olyan karate központokat szeretnénk létrehozni, ahol edzőtermet (dojot) üzemeltetnénk, tantermeket, irodát, japán kertet alakítanánk ki ahová a keleti kultúrát megismerni vágyó embereket várjuk. ... >>

Symurgh Solymász Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1028 Budapest, Szirt utca 4.
képviselő: Wesniczky Csaba
A solymászat és a solymászok ügyének képviselete, támogatása közéleti, polgári fórumokon hivatalos szervek előtt, valamint civil szervezetek körében. Az egyesület célja továbbá, hogy fórumot biztosítson a solymászok részére tapasztalataik cseréjére, a solymászatban elért eredményeik megvitatására, valamint, hogy a tagok együttműködésük révén elősegítsék a solymászat, mint kultúrtörténeti hagyomány fennmaradását. Az egyesület célja továbbá, hogy programok szervezésével, illetve ilyen programokba való bekapcsolódási lehetőség biztosításával népszerűsítse a solymászatot és az ahhoz kacsolódó, egyéb szabadidős és hobbi tevékenységeket, mint pl. Természetjárás. Az egyesület célja továbbá kezdő solymászok tevékenységének támogatása; solymászok részére szervezett helyi, országos és nemzetközi programokba való bekapcsolódás, illetőleg ilyen programok belföldiek és külföldiek részére belföldön történő megszervezése; solymászok és a solymászathoz kapcsolódó, azt kiegészítő tevékenységet végzők közötti kapcsolattartás, tapasztalatcsere, információáramlás különféle lehetőségeinek elősegítése, biztosítása; solymászati tárgyú ismeretterjesztő előadások tartása érdeklődők számára ? elősegítve a hagyományőrzést. ... >>

Szabad Gondolat a Huszadik Században Alapítvány

(természetvédelem,szociális,egyéb)

1027 Budapest, Margit körút 64.a. 2./3.
képviselő: dr. Nagy Péter Tibor
A társadalomtudományok és természettudományok, valamint a magyar társadalom kapcsolata fejlesztésének, e tudományok korszerűsödésének támogatása, a társadalom- és természettudományi műveltség emelésének, a társadalom modernizálódásának elősegítése, valamint a szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Szabadidős Sportturisztikai Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1024 Budapest, Lövőház utca 39. III./310.
képviselő: Mészáros György
A szabadidős sportturisztika tömöríti a természetben történő terepi vándorlások azon módját, amelyek saját fizikai erő igénybevételével ( gépi vagy állati erő kizárásával) űzhetőek. Közlekedési eszköz nélkül űzött terepi vándorlási módok: barlangjárás, gyalogtúrázás, hegymászás, magashegyi túrázás. Közlekedési eszköz segítségével űzött terepi vándorlási módok: kerékpáros túrázás, sítúrázás, vízitúrázás. ... >>

SZALONKA VÖLGY Érdekvédelmi Egyesület

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1025 Budapest, Kondor utca 1/b.
képviselő: Schmidt Viktória
A Szalonka utca és a szomszédos utcák (Görgényi, Madár, Keselyű, Kondor stb. - a továbbiakban "Szalonka Völgy" vagy "Völgy") természeti és épített környezetének - erdő, utcák, rézsük és padkák - tisztaságának védelme, összefogással történő megóvása, valamint e tárgyban érdekvédelem és érdekképviselet a Pilisi Parkerdő, II. Kerületi Önkormányzat és hatóságok irányában. A Völgy csatornázásának elősegítése, szennyvízkérdés megoldása, érdekvédelem és érdekképviselet a Fővárosi Önkormányzat, Csatornázási Művek, a II. Kerületi Önkormányzat irányában és a hatóságoknal. ... >>

Szemlőhegyi Barlangterápia Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1025 Budapest, Barlang 10.
képviselő: Felián István, Laczkovits Gabriella
A Szemlőhegyi barlang természeti adottságaira épülő terápiás rendszer kutatása, gyógyító tevékenység támogatása, a barlang értékeinek védelme. ... >>

Tegnap és Ma Kulturális Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

1026 Budapest, Nagyajtai u. 9/a.
képviselő: Győri Szabina
Sajátos eszközeivel támogatást nyújtani színvonalas alkotások létrehozásához, illetve bemutatásához és megismertetéséhez; ezen belül is elsősorban közreműködni, valamint segíteni a magyarországi lap- és könyvkiadást, továbbá kulturális (színházi, zenei stb.) előadások, rendezvények megszervezését és létrehozását mind az általános, mind az egyes rétegeket érintő kulturális színvonal emelése és javítása érdekében. Cél továbbá a gyermekek művészetek iránti adottságainak színvonalas fejlesztése, anyagi támogatás nyújtása tanulmányi kirándulásokhoz, táborokhoz azért is hogy gyermekek megismerkedjenek a természet-, illetve az állatvédelem fontosságával, valamint az alapítvány támogatni kívánja a gyermekek kulturális rendezvényeken való részvételét (színházi előadások). ... >>

Természetes Vészek Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1022 Budapest, Bimbó út 3.
képviselő: Árvai György
kulturális, azon belül művészeti tevékenység: hiánypótló színházi és egyéb művészeti (zene, valamint képző- és iparművészeti) előadások, installációk, kiállítások létrehozása és szervezése, a hazai színházi és összművészeti kultúra terjesztése és népszerűsítése érdekében
oktatási tevékenység, azon belül ismeretterjesztés: fiatal tehetséges pályakezdők felkarolása, oktatása, műhelymunkák, szakmai gyakorlat biztosítása
nemzetközi tevékenység: kapcsolattartás hasonló tevékenységű külföldi szervezetekkel, csere-programok megvalósítása, vendégjátékok szervezése. ... >>

Új Mozaik Lions Klub Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1025 Budapest, Vihorlát utca 10.
képviselő: Kalocsa János
A Lions Klubok Nemzetközi Szövetsége hálózatához tartozó társa- dalmi szervezet létrehozása és működtetése, amelynek tagjai többek között olyan nemes célok megvalósítása érdekében működnek együtt, mint a rászoruló személyek vagy szervezetek, illetve alapítványok támogatása természetbeni vagy más anyagi juttatás formájában. A juttatások forrásának előteremtésénél az egyesület tagjai szellemi tudásuk és szakmai elismertségükből adódóan elsősorban jótékonysági rendezvényeket szerveznek és bonyolítanak, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározottak figyelembe vételé- vel adományokat gyűjtenek, illetve az alábbiak szerint valósítják meg ezen alapszabályban meghatározott céljaikat: Segítik a rászoruló egyéneket, családokat és közösségeket, ré- szükre nyújtott pénzbeli vagy más támogatással, a rászoruló ifjúságot emberibb életvitelük megteremtésében tanul- mányaik folytatásában, különös figyelmet fordítva a hátrányos hely- zetű tehetséges fiatalokra, részükre életminőségüket javító progra- mok kidolgozásával, megvalósításával és támogatásával, ösztöndíjak biztosításával, a hátrányos helyzetű családok és a fiatalok részére az üdültetés, valamint pihenő-, sport-, szabadidős, környezetvédelmi és művészeti tevékenységet előmozdító táborok, ismeretterjesztő utazások megva- lósítását. ... >>

Újfehértó Városért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1021 Budapest, Budakeszi út 79.
képviselő: Kiss Antal István
a 400 éves település kulturális- történelmi értékeinek, hagyományainak feltárása, megőrzése, országos és nemzetközi fórumokon történő egismertetése, népszerűsítése; történelmi jelentőségű kegyeleti- és emlékhelyek felújítása, rekonstrukciója, a város I. világháborús hősi halottairól történő méltó megemlékezés; a Doberdói Magyar Kápolna Cappella Ungherese felújításának és továbbépítésének támogatása; meghatározott városfejlesztési célok, a város arculatának formálására vonatkozó határozatok megvalósításának támogatása; a város természeti és épített környezetének megóvása, fejlesztése, támogatása; az euro-atlanti gondolat népszerűsítése. ... >>

Vöröspart Kulturális, Természetvédelmi és Érdekképviseleti Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1026 Budapest, Bimbó út 157/B.
képviselő: Dr.Baksa György, Dr.Garbai László, Dr.Magyar Csaba József, Dr.Vörösmarthy Dániel, Papp István, Prazsák László, Temesfői István ... >>

Zöld Kapu Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1027 Budapest, Frankel Leó utca 10. III./1.
képviselő: Gombos Pál
Az egyesület célja általában: a környezet-, és természetvédelem, ökológiai szemlélet szélesebb körű megismertetése. A céljának kifejtése: a környezet-, természet és állatvédelem az ökológiai, a humánökológia, illetve a fenntarthatóság elveinek szélesebb körben való megismertetése, ismeretterjesztő előadások, kirándulások, nemzetközi nyári táborok, konferenciák, kulturális rendezvények szervezésén keresztül. Az egyesület további célja a hagyományos és ökológiai építészet, tájépítészet népszerűsítése, oktatása, egy állandó ökológiai nyári akadémia létrehozása. ... >>

Zöld Nyíl Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1022 Budapest, Marcibányi tér 9. b.
képviselő: dr. Sebőkné dr. Vizelyi Ágnes
Az egyesület célja védeni és fejleszteni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2006. február 7-én kelt 10334/3/2003. számú határozata szerint meghatározott műemléki környezetet, amely magában foglalja a budapesti II. kerületben lévő, ún. Millenáris Park, a Marcibányi tér és a Lövölde területe ( a továbbiakban : Zöld nyíl) hármasát. Megőrizni annak természeti viszonyait és hagyományos építészeti arculatát, biztosítani és javítani az itt lakók életminőségét, elhárítani minden zavaró hatást; akár személyes közreműködéssel és munkával, akár anyagi eszközök szolgáltatásával, és minden más törvényes úton. ... >>

Zöld Pont Alapítvány

(természetvédelem)

1025 Budapest, Turista út 35.
képviselő: Kovács Nóra
Az ember és a természet együttélésének, így a természet részévé váló építés, tárgyformálás támogatása és tanítása. ... >>

Zöld Válasz Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1024 Budapest, Margit körút 25/C. fsz./3.
képviselő: Botos Zoltán, Gajdos Attila
Magyarország és a Kárpát medence növény- és állatvilágának, a természeti tájának, épített környezetének és természeti erőforrásainak védelme. ... >>

Zöldág Egészségmegőrző Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1028 Budapest, Hunyadi János u. 12.
képviselő: Rajta Réka Ágnes/eln.helyettes, Tóth István / elnök
Szabadidős, rekreációs, egészségmegőrző célú, amatőr, illetve versenyszerű sporttevékenység - ide értve a természetjárást, kerékpározás, evezés és a szabadidős teremsportok sportágak - szervezése, ehhez a szükséges személyi, tárgyi anyagi feltételek megtermtése és folyamatos biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal