Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 108
2. oldal

Kék Csillag Alapítvány a Beteg Gyemekekért

(intézményi,egészségügyi)

1031 Budapest, Zaránd u. 1.
képviselő: Bódi Ferencné, Makrai Magdolna
Egészségileg rászoruló kiskorú személyek gyógykezelésének és jobb életminőségének elősegítése, kórházak műszerezettségének támogatása. ... >>

Kelj fel és járj!Alapítvány a Mozgáskorlátozott Gyermekek Támogatásáért

(egészségügyi,szociális)

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A.
képviselő: Burkus József, Szendi Horváth Éva
Olyan könnyű- és középsúlyosan mozgássérült gyermekek mozgásrehabilitációjában segíteni, akiknek acsaládjuk a kezeléshez szükséges speciális gyógyászati segédeszközhöz nem tudnak Magyar- országon hozzájutni, mivel ezek az eszközök hazánkban egyetlen kór- házban sem találhatók meg. Az alapítvány célja továbbá: hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Florida Államban, Tampa városában található SHRINERS Hospitalsal olyan kapcsolatot alaktson ki, amelynek eredményeképpen magyar származású ,egészségügyileg rászoruló gyermekek folyamatos rehabilitációját, elősegítse,hogy minél előbb beilleszkedjenek a normál társadalomba, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a sérült gyerekek leküzdhessék a negetív társadalmi egzisztenciális megkülönböztetéseket. ... >>

KENDE HANNA Játékdráma Egyesület

(egészségügyi)

1037 Budapest, Remetehegyi út 106/ A.
képviselő: Drinóczky Viktória, Tölg-Molnár Zsófia
Lelki egészségvédelem, lelki segítségnyújtás Kende Hanna által kifejlesztett játékdráma módszerrel. ... >>

Klauzál Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1032 Budapest, Kiscelli u. 4. III.em. 7.
képviselő: dr. Kárpáti Katalin, Radnainé dr. Fogarasi Katalin elnök, Szickné Tóth Kornélia, Varga Gábor
A testi, szociális vagy más módon hátrányos helyzetű emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. Családsegítés és időskorúak gondozása. A fiatalok oktatásával, nevelésével, képességfejlesztésével összefüggő, az ismeretterjesztéssel kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Klinikai Pszichológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Bécsi út 324. V.ép.
képviselő: Dr.Márkus Attila, Ladányi Klára
Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhigiéniai, egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A lelki betegségek megelőzésére alkalmas módszerek kutatása, fejlesztése, oktatása. Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés. Nemzetközi kapcsolatok tartása, hasonló célú külföldi és nemzetközi intézményekkel, egyetemekkel, főiskolákkal. a./ Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhgigiéniai, valamint egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A munka és a képzés középpontjában a lelki betegségek megelőzése, az ere alkalmas módszerek oktatása, fejlesztése, kutatása és alkalmazása áll. b./ Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés, népszerűsítő előadások tartása. c./ Dolgozni, képezni, kutatni. d./ Nemzetközi kapcsolatok tartása a hasonló célú külföldi, illetve nemzetközi intézményekkel. (Amszterdam: prof.Alfred Lange; Amszterdam: Egészségügyi Főiskola és Szociális Munkaképzés: Inse Stapert, Nijmegen: Louis van Kessel; Strassburg: Susanne Stanisiere) e./ A határon túli magyar nyelvű felsőfokú (egyetemi és főiskolai) lélektani, illetve alkalmazott pszichológiai képzések elősegítése. f./ Pályázatokon vesz részt céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 8. 4/38.
képviselő: Péter Edit
Önkéntes programok tervezése és szervezése egészségügyi és szociális intézmények részére; A fizikai, lelki és spirituális támasz, illetve segítségnyújtás képzése önkéntes segítők Hospice szellemű munkája által a gyógykezelés, illetve ápolás céljából egészségügyi intézményekben tartózkodó betegek és családtagjaik számára; A program feladatának érzi az egészségügyi dolgozók munkájának segítését is; Megfelelő képzések szervezése az önkéntes szolgálathoz csatlakozó segítők, illetve a fogadó egészségügyi és szociális intézmények részére; A kórházi önkéntes mozgalom céljainak megvalósításához szükséges nyomtatott irodalom szerkesztése, kiadása és terjesztése; Önsegítő csoportok ... >>

LÉLEKHÍD EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Orbán Balázs utca 35. fszt./1.
képviselő: Greskó Anikó
Az egyesület célkitűzéseinek megfelelő, szellemi alkotások és egyéb termékek (pl. könyvek, lélekkártya, meditációs és relaxációs hanganyagok), művészeti alkotások támogatása. Dr. Czeizel Beatrix és Gresko Anikó által kidolgozott Antares-kód asztrológiai kiegészítő program továbbfejlesztése, terjesztése és oktatása. ... >>

Magyar Egészségügyi Menedzser Klub

(egészségügyi)

1039 Budapest, Pozsonyi utca 1.
képviselő: dr. Rácz Jenő ... >>

Magyar Gerontológiai és Geriátriai Társaság

(egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: dr. Székely Béla
A gerontológia, mint tudományág és a geriátria, mint orvosi szakma szélesebb körű elismertetése és színvonalának emelése. ... >>

Magyar Hospice Alapítvány

(egészségügyi)

1032 Budapest, Kenyeres utca 18-22.
képviselő: Deák Andrea
Haldokló betegek szeretetteljes testi-lelki gondozása, segítségnyújtás és tanácsadás a családtagoknak. ... >>

Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1035 Budapest, Vihar u. 8.
képviselő: Szabó János
A nemzetközi Kolping Mozgalom keretében a Nyugat Európában már nagy hagyományokkal rendelkező családi üdülő bázisok magyarországi létrehozásának és működtetésének elősegítése a nemzetközi szolidalítás szellemében, támaszkodva a magyarországi Kolping mozgalom keretében létesített és fenntartott intézményekre. A fiatalok, a családok az idősek, a hátrányos helyzetűek kedvező árú üdültetésének képzésének, oktatásának támogatása, biztosítása. A családok szabadságának közös eltöltésének lehetővé tétele, üdülésük, egészséges és kényelmes elszállásuk útján. * Az alapítvány tulajdonában álló Alsópáhok, Fő út 120. szám alatti ingatlanon lévő Kolping Családi Hotel, szabadidős - ,oktató - és Egészségügyi Centrum működtetése, a Kolping mozgalom céljainak szolgálata. * Kulturális és szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a családok együttes közreműködésére. Ifjúsági találkozók, nemzetközi találkozók, sportesemények és konferenciák rendezése. ... >>

Magyar Menopausa Társaság

(egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi u. 132.(Margit Kórház)
képviselő: dr. Pap Károly ... >>

Magyar Pszichoonkológiai Társaság Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1037 Budapest, Perényi utca 28.
képviselő: Rohánszky Magdolna elnök
Összefogni és támogatni a daganatos betegek pszichológiai, pszichoszociális problémával foglalkozó szakemberek munkáját az alapszabály II. fejezete szerint ... >>

Manifeszt Alapítvány

(egészségügyi)

1037 Budapest, Királylaki út 97.
képviselő: Vidák Vera
Rehabilitáció, gyógyítás, terápiás ellátás. ... >>

"MEDpont" Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1036 Budapest, Kiskorona utca 4. VI./33.
képviselő: dr. Fehérvári Tibor
elősegíteni az egészségvédelem problémáinak és eredményeinek bemutatását. ... >>

"Memeke" Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1031 Budapest, Rozália utca 10.
képviselő: Dr. Szécsi Gábor, Guptáné Felföldi Gabriella
A Tápai Klára (1918-) és Felföldi Sándor (1909-1992) leszármazottai által létrehozott közhasznú egyesület céljai:
A családok, mint a társadalom alapvető és meghatározó elemeinek tagjai közötti kapcsolatok kiépítése, ápolása és a családi szolidaritás, a családokhoz tartozás érzésének erősítése.
A Tápai-Felföldi család tagjai közötti kapcsolatok és szolidaritás erősítése.
A közös gyökerek, a családi tudat, a közösségi szellem és az összetartozás érzésének ápolása révén a családi és nemzeti önazonosság erősítése.
Közreműködés olyan egészségügyi, szociális, oktatási, vagy egyéb élethelyzetek megoldásában, amelyekkel a családok tagjai szembe kerülnek, illetőleg kerülhetnek és amelyek megoldására anyagi, vagy egyéb okokból külső segítség nélkül nem képesek. ... >>

Mérnökök Az Egészségügyért - Az Emberért, A Holnapért Társadalmi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1036 Budapest, Evező u. 1. I/2.
képviselő: Lőrinczi Ferenc
Az egészségügy területén dolgozó mérnökök, műszaki szakemberek továbbképzése, az egészségügyi technika ismereteinek terjesztése, a gyógyítás eredményességének biztosítása érdekében. ... >>

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1032 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Dr. Hegedűs Lajos
A mozgáskorlátozott emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt érdekek képviselete, érvényesítése, védelme. A mozgáskorlátozott emberek hazai szervezeteinek összefogása, tevékenységük segítése, összehangolása, közösségi érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete. A MEOSZ egyesületi tagságától függetlenül és a kizárólagosság igényétől mentesen törekszik valamennyi magyar mozgáskorlátozott személy érdekeinek védelmére, és nyújtja részükre közhasznú szolgáltatásait. A MEOSZ szolgáltatásaiból bárki részesülhet, tagszervezetei és azok tagjai számára a MEOSZ előre, meghatározott feltételek szerint a szolgáltatások igénybevétele során kedvezményt nyújthat. ... >>

N.O.SZ.A. (NeuroOphthalmológiai SzakAmbulancia) Alapítvány az agyérbetegségek szemészeti szűrése és kezelése érdekében

(egészségügyi)

1033 Budapest, Polgár utca 3. 3./17.
képviselő: Dr. Somlai Judit
Annak az egészségügyi tevékenységnek a támogatása amely a látórendszert érintő sérülések megelőzésével és gondozásával, a központi idegrendszerben elhelyezkedő látóideg és szemmozgató rendszert érintő betegségek szűrésével és kezelésével látja el a nagyszámú ideggyógyászati és belgyógyászai betegek közösségének érdekében közhasznú feladatait. ... >>

Nagyok a Kicsikért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

1031 Budapest, Malomkerék utca 6. IV./10.
képviselő: Dajkáné Máté Judit
Gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi, művelődési, diák- és szabadidősport szervezése. ... >>

NEKO Magyar Gerinc Alapítvány

(egészségügyi)

1031 Budapest, Rozália 38-42. D/4.
képviselő: Dr.Rudas János
A gerinc- és gericvelőkárosodottak korszerü-orvosi, egészségügyi és rehabilitációs ellátását szolgáló tudomán eredményeinek terjesztése, gyakorlati alkalmazásának elősegitése. ... >>

Nueva Aurora Új Hajnal Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1032 Budapest, Selmeci u. 3. fszt.2.
képviselő: Keresztes Edit
A szenvedélybetegek ( alkohol, drog ) leépült fizikai állapotának helyreállítása, testi - lelki egyensúlyuk szakemberek bevonásával, fül akupunktúrás addiktológiai tevékenységgel, csoportterápiával, kreatív foglalkoztatással és sporttal. ... >>

"Nyitott szív, szerető gondoskodás" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1032 Budapest, Nagyszombat út 1. 4./1.
képviselő: dr. Koltai Dénes
Gyermekek és fiatalok védelme, megóvása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 197. évi XXXI. tv. szerint. Szociális és egészségügyi, családügyi, kisebbségi intézmények, szervezetek, rendezvények támogatása. Határon túli magyar szervezetek, személyek támogatása. Oktatási, közoktatási célok támogatása. Sportszervezetek, sportrendezvények támogatása. Kulturális szervezetek, események, rendezvények támogatása. Környezetvédelmi szervezetek, események, rendezvények támogatása. Sajtó támogatása. Dél-Dunántúli Régió, Pécs támogatása. ... >>

Óbuda Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: Markovits György dr., Nemes József, Vock Lászlóné
Életmentő orvosi gépekkel, műszerekkel biztosítani a Margit Kórház korszerűbb betegellátását. ... >>

Óbuda-Békásmegyer Mentő Alapítvány

(egészségügyi)

1035 Budapest, Mátyás király u. 52.
képviselő: Dr. Mártai István
Óbuda - Békásmegye lakosságát érintő sürgősségi betegellátás színvonalának emelése, korszerű mentőállomás létrehozásának, fejlesztésének támogatása. ... >>

Óbudai Ifjúsági Sport és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
képviselő: Moravcsik Zoltán
működési területén található gyermekek, fiatalok, egyetemisták közösséggé szervezése, egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenységeken keresztül.
Hasonló érdeklődési körű vidéki, határon túli magyar fiatalokkal kapcsolattartás, szociális tevékenység, a tevékenységi körbe tartozó tudományos tevékenység, kutatás.
A sport szeretetére nevelés, drogprevenció, versenyek szervezésével. Óbuda lakosságának rendszeres sportolásra ösztönzése.
Segítséget nyújtani a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához.
A civil társadalom összefogását erősítve együttműködik hasonló helyi, országos, sport-, egészségvédő, mozgalmakkal, nőszervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel nevelés, képességfejlesztés.
Utánpótlási nevelés a nevelési és oktatási intézményekkel, önkormányzattal és a többi magyarországi önkormányzatokkal kötött megállapodások, iránymutatások alapján oktatás, ismeretterjesztés.
Ifjúsági, diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése.
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása az óbudai sportolási lehetőségek kedvezményes áron történő elérhetőségének biztosításán keresztül. ... >>

Onko-Cell Alapítvány

(egészségügyi)

1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
képviselő: Dr.Baki Márta
A daganatos betegségek megelőzésére irányuló törekvések támogatása, részvétel a daganatos betegségek megelőzését célzó szűrővizsgálatok megszervezésében. ... >>

Orvostechnikai Eszközök Gyártóinak és Forgalmazóinak Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1034 Budapest, Tímár utca 21. III./1.
képviselő: Csató András, dr. Hodosi György, dr. Polák László, dr. Zátrok Zsolt, Hornyák László, Jóbai Zsolt, Tóth Zoltán
Az egészségügy ellátását biztosító gyártás reális társadalmi, szakmai és hatósági megítélésének elősegítése. - A tisztességes piaci magatartás minél szélesebb körű elterjedésé- nek elősegítése. - A betegek és a felhasználók érdekeit szolgáló ipari szabványok kialakításának és használatának elősegítése. - Az egészségügyi termékek gyártói egységes érdekképviselete kiala- kításának elősegítése. - Az egészségügyi szakmai egyesületek közötti, valamint a hasonló célú európai és nemzetközi szervezetekkel kapcsolattartás előse- gítése. - Tevékenységükkel való hozzájárulás az ország társadalmi, gazdasá- gi céljainak megvalósításához. - A szakterület érdekeinek képviselete, tagok közötti egyeztetés és kapcsolattartás ellátása, folyamatos figyelemmel kísérése a szak- ma hazai és külföldi kutatási, fejlesztési termelési, kereskedel- mi folyamatainak és ezek alapján szakmai információ nyújtása a tagoknak. ... >>

Önmagadért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

1031 Budapest, Nánási út 2. A.ép. 4.em./61.
képviselő: Horváth Ágnes
A prevenció keretében az alapítvány célja az egészségtudatos életmód szemléletének kialakítása; a segítségnyújtás keretében az alapítvány célja a betegséggel, életvezetési problémákkal küzdő emberek segítése, melynek során az Alapítvány a hozzá fordulókat gyógyulásukban, életvezetési problémáik leküzdésében különböző eszközökkel támogatja, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre; a folyamatkövetés keretében az Alapítvány célja a már gyógyult emberek egészséges életmódjának és életvezetésének segítése, követése, melynek során az Alapítványhoz fordulók minőségileg emberhez méltóbb, egészség-tudatos életet élhetnek testi - lelki- szellemi értelemben egyaránt. ... >>

Örökmozgó Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Tüzér utca 7.
képviselő: Dóczy Anna, Kolumbán Erika, Pulay Márk Ágoston
A központi idegrendszeri sérült (Cerebral paresis, Parkinson és parkinsonizmus, Sklerosis Multiplex, Hemiplégia, stroke) felnőttek és gyermekek esetmenedzselése, szolgáltatások nyújtása az egészségügy és a szociális ellátórendszer határterületén.

A központi idegrendszeri sérült fiatalok iskolán túli rehabilitációjának segítése, főként a szociális integráció céljából, megfelelő munkahely keresés segítése, a nem formális tanulás által. Országos és nemzetközi ifjúsági találkozók szervezése.

A krónikus, mozgáskorlátozottsággal járó betegségben szenvedő felnőttek és gyermekek teljes körű (egyéni és csoportos) rehabilitációjának elősegítése, a lakóhelyükhöz közeli terápiás lehetőségek megszervezése, a betegek személyre szabott, képességeinek megfelelően az egészséget támogató, illetve megtartó közösségek felkutatása, azokkal való szoros kapcsolattartás (társadalmi, civil és karitatív szervezetek, szerveződések, a szociális ellátórendszer intézményei, stb.)

Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását.

Az egyesület különös figyelmet fordít arra, hogy a szociálisan és anyagilag is hátrányos személyekről gondoskodjon.
A mozgássérültek integrációjának segítése az összes tevékenységi kör kapcsán. ... >>

Összefogás a Kórházi Dolgozókért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: dr. Haris Ágnes
A kórházi dolgozók és hozzátartozóik életkörülményeinek javítása, a munkakörülmények és a munkahelyi légkör javítása, kulturális és szellemi fejlődésük elősegítése. ... >>

Pannon-Híd Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.
képviselő: Dr. Horváth Gábor / tag + elnök, Dr. Péntek Irén / elnök + tag, Lékai Attila / tag + elnök
A szabadidősport- tevékenység és mindennemű testmozgás népszerüsítése; szervezett versenyek és rendezvények, valamint az ezeken történő részvétel támogatása; Oktatási intézmények támogatása anyagi, technikai feltételek mgteremtése és javítása, műszaki - technikai berendezések beszerzése érdekében; A nyelvtanulás segítése tanulók kiutazásához töténő hozzájárulás útján, nyelvi képzésben való részvétel támogatása; A betegségek leküzdésést, gyógyítását célzó kezdeményezések, programok események, gyógyító intézmények támogatása; A Kárpát-medencei magyarság helyes önértékelésének előmozdítása, a magyarságtudat erősítése, ehhez kapcsolódóan rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

Pilishegyi János Alapítvány a Szent Margit Kórház Szülészetéért

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132. Szent M. kórház
képviselő: Dr.Lacza Tibor
A szülészeti és nőgyógyászati osztály dolgozói munkakörülményeinek javítása. ... >>

San Marco a Szakrendelőért Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.
képviselő: dr. Várszegi József, Hanzikné Ádámi Erzsébet
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység, az Óbuda- Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató KHT-ban folyó gyógyító és egyéb egészségügyi tevékenység támogatása és fejlesztése. Ezen belül kiemelt célja és feladata: a Közhasznú Társaságban folyó gyógyító, megelőző munka technikai feltételeinek javítása, fejlesztése. ... >>

Sárkány Ferenc és Dr. Reisz Béla Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1031 Budapest, Nánási út 4/a. I/2.
képviselő: Dr. Faragó András
A Nyírő Gyula Kórház Organikus Idegosztályán dolgozó orvosok, ápolók és technikai golgozók tevékenységének elismerése és további munkájuk támogatása, továbbá Sárkány Ferenc és Dr.Reisz Béla emlékének megőrzése, közvetve az orvostudomány támogatása. ... >>

Schering Alapítvány a Sclerosis Multiplexes Betegekért

(sport,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Szépvőlgyi út 35-37.
képviselő: Dr.Bencsik Krisztina
Egészségügyi felvilágositó, ismeretterjesztő tevékenység a sclerosis multiplexes betegek körében. ... >>

Schering Klub a Nők Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.
képviselő: Karaszi Erika
Egészségügyi felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenység a szexuálisan érett korú nők körében, különösképpen interaktív módzserek bevezetése, klubszerű foglalkozások szervezése és lebonyolítása a családtervezés és a nők egészségvédelme érdekében, kommunikációs módszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása a nők családtervezési stratégiájában, egészségszervezési programok közvetlen és közvetett szakmai, valamint financiális támogatása. ... >>

Segítő Kéz 2010. Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1033 Budapest, Hévízi út 5/A. 1./1.
képviselő: Csatári Zoltán
Hozzájáruljon a beteg, sérült és fogyatékossággal élő emberek rehabilitációjának és gyógyításának elősegítéséhez, és élhető környezetük megteremtéséhez. A társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak, illetve egyéneinek természetbeni és lelki támogatást nyújtson, és elősegítse a jótékonyság fejlődését a magyar társadalomban. Hozzájáruljon a családok egységének óvásához, testi-lelki egészségük védelméhez, az egyedül élők felkészítéséhez a párválasztásra, házaséletre, illetve a társadalmi konfliktuskezeléshez és lelkigondozáshoz. ... >>

Segíts, hogy segíthessünk Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1035 Budapest, Hunor utca 3-7. 3./3.
képviselő: Balázs Gyula együttesen, Huszárné Dobi Mercédesz önállóan, Orlik István együttesen
az alapítvány legfőbb célja, hogy a gyermekrák és a daganatos betegségek érintettjeit támogatásban részesítse, közvetítsen a családok, a gyermekklinika és a segítő szándékú magánszemélyek, cégek között. A sok esetben halálos lefolyású, hosszú időtartamú ellátást igénylő kórképek fizikai és lelki következményei nagy megterhelést rónak a betegre, családjára és a társadalomra egyaránt. Az egészségügy jelenlegi helyzetének javítása és segítése az egész ország területén. Kórházak műszerellátásának bővítése, sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése a gyermekegészségügy minden területén.
Szociális tevékenység mindennemű gyakorlása, sérült, hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok életkörülményeinek javítása, időskorúak és hajléktalanok segítése.
Csecsemő és gyermekotthonok kicsinyei fejlődésének segítése szakemberrel, berendezéssel, játékkal, illetve a készségfejlesztéshez szükséges mindennemű hozzájárulással.
TB által nem támogatott beavatkozások finanszírozása, főként gyermekeknél.
Gyermekek otthoni rehabilitációjához hozzájárulás (gyógyszerköltség átvállalása, vitaminok, kiegészítő élelmiszerek), amit az orvos előír, de a szülő nem tud fedezni. ... >>

Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: dr. Sebestyén Zsuzsanna
Az alapítvány célja a Szent Margit Kórház kardiológiai osztály szakmai és tudományos munkájának támogatása a betegellátás színvonalának emelése, az osztály körülményeinek és a szakmai munka feltételeinek javítása és a dolgozók szakmai fejlődése érdekében. ... >>

Szent Margit Kórház Vese Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi u. 132. II.Belgyógy.
képviselő: Dr.Polner Kálmán
A vesebetegellátás támogatása. A vesebetegek kezelésének és ellátásának javítása. ... >>

Szent Margit Újszülött Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: Dr.Váradi Valéria elnök
A Szent Margit Kórház újszülött osztálya gyógyítási lehetőségeinek a továbbfejlesztése, a tárgyi feltételek javítása, a dolgozók to- vábbképzésének támogatása. ... >>

Szerény Anyagi Lehetőségű Szülők Tartósan Beteg vagy Sérült Gyermekeiért Al.

(egészségügyi)

1039 Budapest, Gyűrű utca 26. III/11.
képviselő: György István
Elsődelgesen Csukás Benedek gyógykezeltetésének segítése, másodlagosan a szerény anyagi lehetőségű szülők tartósan egészségkárosodott gyermekei gyógykezelésének támogatása. ... >>

Szülészeti Nőgyógyászati Prevenciós Tudományos Társaság Közhasznú Egyesület

(egészségügyi)

1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I./10.
képviselő: dr. Garamvölgyi György alelnök, dr. Lun Katalin elnök, dr. Szabó László titkár, dr. Szőnyi György főtitkár
Olyan szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű megelőzés lehetőségeinek bemutatását. ... >>

"Tégy a parlagfű ellen" Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,környezetvédelmi)

1037 Budapest, Laborc utca 48.
képviselő: Monszpart Sarolta
A parlagfű elleni küzdelem nemcsak növényvédelmi kérdés, hanem elsősorban környezetvédelmi és humán egészségügyi problematika, amelyben a kötelezés és szankcionálás mellett a növény virágzását, pollentermelését akadályozó megoldásokat szükséges találni. Az egyesület alapvető célja az allergizáló növények szaporodása és elterjedése visszaszorításában, a biológiai allergének koncentráció-csökkentésének elősegítésében, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzésében való közreműködés. Az egyesület kiemelt célja a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos regionális modellek kidolgozása, a mentesítés koordinálása a helyi önkormányzatokkal, szakhatóságokkal. ... >>

Terápiás Együttműködésért az Egészségügyben Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

1037 Budapest, Montevideo utca 3. /a.
képviselő: Dr. Lantos Zoltán
Az egészségügy és az egészségipar (gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök gyártása és forgalmazása, stb.) területén tevékenykedők együttműködésének elősegítése, a betegek gyógyulási esélyeinek, egészségben eltöltött életéveinek növelésére, valamint a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és orvostechnikai eszközök felhasználása hatékonyságának növelése és a társadalombiztosítási támogatásukra szolgáló költségvetési kiadások csökkentése érdekében, továbbá az ehhez kapcsolódó speciális érdekvédelmi feladatok ellátása. ... >>

Tiszta Fény az Egészségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1034 Budapest, Bécsi út 126-128. I/106.
képviselő: Cser Zoltán
A természettudományokon belül, különösen az orvostudomány területén - az alternatív orvosi kutatások támogatása, a betegellátás segítése. Természettudományos kutatásokon alapuló alternatív terápiakutatás végzése, az alternatív orvosi kutatással és betegellátással foglalkozó, illetőleg más hasonló célkitűzéssel működő alapítványokkal, társadalmi és egyéb szervezetekkel e téren való szoros együttműködés kialakítása. Ennek érdekében az Alapítvány segíti az alternatív gyógyászati, és terápiás eljárások kutatását pályázatok kiírásával, előadások, konferenciák szervezésével, kutatóműhelyek, orvosok, és kutatók támogatásával, orvosi eszközök és műszerek beszerzésével, iletőleg az azok beszerzéséhez szükséges segítség biztosításával tevékenykedik. Segítséget nyújt továbbá az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő betegek ellátásában, kezelésében, gyógyításában, szociális helyzetük javításában. Támogatja a tudomány (orvostudomány) mai állása szerint gyógyíthatatlannak minősülő betegségek alternatív orvosi kezelését. A betegek otthoni látogatásával szervezi és elősegíti a betegekkel való rendszeres orvosi, szociális és segítői kapcsolattartást. Ennek során fő célkitűzésének tekinti az egészségmegőrzést, a betegségmegelőzést, a gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatását, valamint a sürgős segítségre szorulók ellátását, elsősegélyben részesítését, és mentését. Különös figyelmet igyekszik fordítani a rendkívüli természeti és egyéb körülmények (katasztrófák) bekövetkezése esetén felmerülő problémák megoldásához szükséges emberi erőforrások felderítésére, adott esetben kép- zésére, ilyen tudással rendelkező szakemberekkel való kapcsolat felvételére és a velük való együttműködésre az esetlegesen szükségessé váló mentés és katasztrófaelhárítás során. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal