Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 104
1. oldal

424-es Vasútmodellező Klub Egyesület

(egyéb)

1037 Budapest, Pirkadat utca 4.
képviselő: Horváth György, Kovács Endre, Ritter Rudolf
A vasútmodellezés fortélyainak elsajátítása, vasútmodellezés népszerűsítése. ... >>

A Fordulópont Nemzetközi Holisztikai Egyesület

(egyéb)

1036 Budapest, Lajos 131.
képviselő: Sárvári György dr. ... >>

ABSZOLÚT RITMUS ALAPÍTVÁNY, a szív egészségéért, az aritmia ellen

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Kiscelli köz 14. B.lh. 3./1.
képviselő: dr. Duray Gábor Zoltán
Az aritmia (szívritmuszavar) kutatás; a ritmuszavarok gyógyszeres és nem gyógyszeres kezeléséhez (pacemaker, cardioverter defibrillátor beültetéséhez, rádiófrekvenciás ablációhoz) kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, ismeretterjesztés és ezen feladatok támogatása. A betegellátás során szükségessé váló sebészeti, kis sebészeti és katéteres beavatkozásokhoz szükséges technikai háttér biztosítása. ... >>

Aktív Állampolgárság Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1032 Budapest, Kenyeres utca 15. I.em./1.
képviselő: Szelényi Zsuzsanna
Az Aktív Állampolgárság Közhasznú Alapítvány célja, hogy hozzájáruljon az önmagáért és a közösségért felelősséget vállaló, öntudatos, jogait érvényesíteni képes, aktív magyar polgárok minél szélesebb körének kialakulásához, ennek révén erősítse a részvételi demokráciát, növelje az esélyegyenlőséget, és elősegítse a gazdasági fejődést és a valódi nyitott társadalom kialakulását Magyarországon. ... >>

Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft park)
képviselő: Kroó Róbert
A magyarországi középiskolai természettudományos oktatás támogatása. ... >>

Aquincum - Mocsáros Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1031 Budapest, Gladiátor utca 33.
képviselő: Pál József, Strampfné Erdélyi Katalin
Fórumot biztosítson a lakóterületén élők számára, a közösséget érintő közérdekű, lényeges kérdésekben képviselje érdekeit. Építse és szépítse, védje a lakókörnyezetet, megőrizze régmúlt korok emlékeit. ... >>

Aquincum Baráti Kör

(egyéb)

1031 Budapest, Szentendrei 139.
képviselő: Lengyelné Kurucz Katalin ... >>

Astra Hungária Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 57.III/13.
képviselő: dr. Kriza Zsigmond elnök
a szolidaritás, közösségi szerepvállalás, közösségi értékteremtéserősítése ... >>

Autonóm Közösségek Konföderációja

(egyéb)

1039 Budapest, Jendrassik Gy. u. 1.
képviselő: Mátiás András ... >>

Az Amerikai Kémiai Társaság Magyar Szekciója

(egyéb)

1031 Budapest, Záhony utca 7.
képviselő: dr. Guttmann András, dr. Kiss Tamás
Jó kapcsolatot létrehozni és fenntartani az amerikai ésa a magyar kémikusok között. Az Amerikai Kémiai Társaságot népszerűsíteni és Európában érdekeit képviselni, tanfolyamokat, workshopokat és konferenciákat szervezni. Minél jobban megismertetni az Amerikai Kémiai Társaságot Magyarországon, illetve hosszabb-rövidebb ideig Amerikában élő megyar kémikusok körében. A magyar kémikusok figyelmét az ACS tevékenységre felhívni, illetve amerikai kémikusok figyelmét felhívni a magyar kémikusikra, illetve a magyar részlet tevékenységére. A külföldi hosszabb-rövidebb ideig élő magyar kémikusok érdekeit képviselni, intézménylátogatásokon, konferenciákon stb. az USA-ban. ACS publikációk terjesztése/fordítása, megjelentetése Magyarországon. Kapcsolatfelvétel az Amerikában ideiglenesen dolgozó magyar kémikusokkal, illetve a külföldön élő magyar származású kémikusokkal. A Magyar Kémikusok Egyesületének éves közgyűlésén egy fél napos szimpóziumot szervezni, a sikeres magyar-amerikai közös kutatások bemutatása céljából. Kezdeményezni az amerikai kémikusok meghívását pl. Fullbrigt Ösztöndíj révén, hogy magyar egyetemekre látogassanak a magyar egyetemi tantervek hatékonyságának növelésére. ... >>

Békásmegyeri Polgárőrség

(közbiztonság,egyéb)

1039 Budapest, Boglár u. 12.
képviselő: Boros László ... >>

Bichon Fajták Egyesülete

(egyéb)

1038 Budapest, Óbor u. 18.
képviselő: Máté István ... >>

Bike Segély Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Hunor út 56-58. C./14.
képviselő: Lövey Ádám Gergely
Bike Segély Alapítvány elsődleges célja a motoros balesetek megelőzése és számának csökkentése. hazánkban a motoros balesetek száma egyre növekszik. Ennek fő oka az, hogy egyre több motorkerékpárt értékesítenek, de a motorozás, illetve a motoros kultúra még kevéssé ismert, kialakulatlan. A motorosokat a forgalom többi résztvevője sokszor nem veszi észre, mert eddig kevés motoros vett részt a forgalomban, így a többi forgalomban résztvevő nem is számít rá. Az alapítvány a balesetek megelőzése érdekében az autósok figyelmét szeretné felhívni a motorosokra és ezzel csökkenteni a balesetek számát. ... >>

Bolyai Makett Klub Egyesület

(egyéb)

1032 Budapest, Ágoston utca 1.
képviselő: Hajba László alelnök, Somogyi Balázs elnök, Szabó Zoltán alelnök
A makettezés, mint hasznos szabadidős tevékenység minél szélesebb körben történő megismertetése. ... >>

Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 2. VII/64.
képviselő: Szűcs János
1. A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a közrend- és közbiztonság védelme, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenység a társszervekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve.
2. A bűnalkalmak korlátozása, a felderítetlen bűncselekmények számának csökkentése, a lopott gépjárművek felkutatása, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Citrus Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Gúla utca 26/b.
képviselő: Földházi Árpád
Az európai közösség népeihez való tartozás tudatos elkötelezettségű vállalása és annak teljesítésére való folyamatos törekvés az élet mindenterületén. Az egészség építésének, megőrzésének, helyreállításának segítése. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Tudományos tevékenység. Nevelés-oktatás, ismeretterjesztés. Környezetvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem. Továbbá az egyesület alapszabályában foglaltak szerint. ... >>

Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5.
képviselő: Tálosi Tamás
Diákok egészséges életvitelének és oktatásának elősegítése a közoktatási intézményekben tanuló iskolatejjel történő ellátásával.
Az alapítvány másodlagos célul tűzi ki a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyegyenlőségének biztosítását és beilleszkedésük elősegítését az információs társadalomba. ... >>

Családi Válságban Élők és Egyedülállók Országos Érdekvédelmi Társadalmi Szervezete

(érdekképviselet,egyéb)

1032 Budapest, Vörösvári út 7.
képviselő: Farkas Ilona, Országbíró Zoltán
a párkapcsolati válságban élők és gyermekeik, magánéleti válságban élők, egyedülállók, gyermekeiket különélőkként nevelő szülők családi-társadalmi környezet és egészséges életmód, jogi szabályozói környezeti feltételek területein érdekvédelmének elősegítése. ... >>

Csillagrendszer Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Verhovina u. 4.
képviselő: Gajzágóné Bényei Mária
Egyesítse a legkorszerűbb technikai, tudományos ismereteket, oktatási módszereket. Tevékenységével széles körben elősegítse az ipar, a kereskedelem, illetve a fogyasztók európai integrációs folyamatokban elvárt fejlődését mind tartalmában és mind minőségében. Munkánk során fokozott hangsúlyt kívánunk fektetni a már említett tényezők társadalmi kultúránkban történő megfelelő beillesztésére, mely által elérhetjük, hogy célcsoportjaink számára az Európai Unió természetes működési közeggé és élettérré váljon. ... >>

Demos Magyarország Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1036 Budapest, Perec utca 8. III.
képviselő: dr. Dessewffy Tibor
A XXI. században Magyarországra, illetve a földrajzi és történelmi régióban való beágyazottsága folytán a közép-európai régióra váró társadalmi, gazdasági és kulturális kihívások feltárása és azokra a gyakorlatban is alkalmazható megoldások keresése, illetve e megoldások keresésének elősegítése. ... >>

"Dr. Gidai Erzsébet Emlékéért" Alapítvány

(egyéb)

1038 Budapest, Blanka köz 4. D./9.
képviselő: Tóth Attiláné dr.
Dr. Gidai Erzsébet emlékének ápolása, szobrának felállítása. ... >>

Egészség és Környezet Nyíregyháza Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1036 Budapest, Kiskorona utca 3.
képviselő: Seres Mária
Levegő tisztaságának biztosítása. Vizek, erdők, állatok védelme, emberek gyógyítása. Káros radioaktív sugárzás és vegyi mérgeződés elleni védelem. Védett természeti területek gondozása, különleges rendeltetésű erdők és területek gondozása. Egészségkárosító tényezők mérése, vizsgálata, elemzése. Szennyvíz és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás. Állat és növényi kertek bemutatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Együtt Óbudáért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1033 Budapest, Szőlőkert utca 1.
képviselő: Füredi István
Óbuda fejlesztése, a helybeliek lokálpatriozmusának erősítése, ezen belül különösen - a kerületben lévő tárgyi és szellemi értékek megóvása, - a kerület közbiztonságának, nyugalmának fejlesztése, - a fás - virágos, jó levegőjű Óbudáért való munkálkodás, - a kerületi sportolási, szabadidős, kulturális és egészségmegőrző programok kialakítása, fejlesztése. Az egyesület tagjai sportolási lehetőségeinek elősegítése. (Az egyesület a sport- és sportolással kapcsolatos tevékenységeit csak kiegészítő jelleggel gyakorolja, így nem kéri a 2004. évi I.törvény szerinti sportegyesületként való nyilvántartásba vételét. ... >>

Élménytár Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Lángliliom utca 3. 8/ A. I//6.
képviselő: Benyó Dorottya, Borsányi Gábor elnök
Feladatain keresztül a gyermekek és fiatalok közösségi életének céltudatos szervezése, baráti kapcsolatok létesítésének, a közösségi élmény kialakulásának elősegítése. ... >>

EMMAUS Baráti Társaság

(egyéb)

1030 Budapest, Kórház 37.
képviselő: Becker Pál dr., Blanckenstein Miklós, Zöldy Pál ... >>

Európa Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1037 Budapest, Ilonka utca 6.
képviselő: Flóri Anna, kuratóriumi tag, Radics Péter a kuratórium tagja
A könyvkiadás, a tudományos kutatás és az ehhez kapcsolódó egyéb művészeti és tudományos szakágak támogatása. ... >>

Európai Biztonsági és Együttműködési Alapítvány

(egyéb)

1039 Budapest, Batthyány utca 45.
képviselő: Lugovcov Alekszej
Az európai integrációs folyamat összoldalú fejlődésének és a nemzetközi együttműködés biztonságának elősegítése. ... >>

Európai Kínai Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1039 Budapest, Jókai utca 17.
képviselő: Sharon Lai
Később csatlakozó szervezeteire támaszkodva: kulturális tevékenység, népművészet, ezen belül a kínai kultúra megismerése, a magyar-kínai kulturális és baráti kapcsolatok elősegítése, oktatási és művészeti tevékenység támogatása és segítése, a kínai és a magyar nyelvoktatásban való kiemelkedő segítségnyújtás - a kommunikáció és az emberi kapcsolatok kialakítása érdekében; művészeti és kulturális jellegű oktatások segítése és támogatás. Nemzetközi-tevékenység; nemzetközi kulturális, baráti és humán-, valamint művészeti vonatkozású cserekapcsolatok kialakítása, erősítése; művészeti, tanulmányi és kutatói ösztöndíjak; érdekképviseleti jogi-, társadalmi-, és kulturális területeken ... >>

Felelős Border Collie Barátok Egyesülete

(sport,egyéb)

1037 Budapest, Domoszló köz 11.
képviselő: Friderics Cecília, Füredi Mária, Némethné Marjai Mónika
A kutya motivációs hatásának segítésével népszerűsíteni és elterjeszteni az aktív, sportos életvitelt, az állatterápiát, továbbá a felelős állattartói és állattenyésztői magatartást. ... >>

Fiatalok az Ifjúságért Egyesület

(egyéb)

1037 Budapest, Szépvölgyi út 57-61. C. III./2.
képviselő: Fercs János
A helyi ifjúság segítségére lenni szabadidejük hasznos eltöltésében. A gyermekek és fiatalok játszva tanítása, nevelése. A gyermekek közéletre való fekészítése. A gyermekek érdekeinek képviselete, védelme, helyzetének megjelenítése helyi, regionális, megyei és országos szinten. Az ifjúsági önkormányzatok között a párbeszéd és a kapcsolattartás megteremtése. Az ifjúsági közösségek együttműködésének elősegítése. A gyermekek életvitelének, helyzetének felmérése, segítése. Kapcsolattartás és együttműködési lehetőségek keresése más szervezetekkel, intézményekkel, államigazgatási szervekkel. Szolgáltatások nyújtása a szervezet céljainak elérése érdekében. ... >>

Fiatalok Kulturális Szervezete - FIKSZ Egyesület

(kulturális,egyéb)

1039 Budapest, Hadrianus utca 5. 3./25.
képviselő: Lechner István Zoltán elnök
segítségnyújtás a Magyarországon élő fiatalok számára az Európai Unió rendszerébe történő integrációhoz , egyéni és közösségi aktivitásuk támogatása , cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése ... >>

Filatorigáti Katolikus Ifúsági Egyesület

(egyéb)

1033 Budapest, Szentendrei út 69.
képviselő: Elnök tartós akadályoztatása esetén, Konta Gyula /elnök/, Waigand Marcell ... >>

Fórumosok Baráti Köre Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1039 Budapest, Berzsenyi Dániel út 68.
képviselő: Vida Gábor
A jogszabályok megtartásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és természetvédelem előírásainak tiszteletben tartásával, valamint a magyar vadászati kultúrával és hagyományok keretein belül tagjai részére vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Bécsi út 324.
képviselő: dr. Szilágyi Tivadar, Dr.Szelezsán János, Havass Miklós
A Gábor Dénes Informatikai Főiskola szervezeti, jogi, gazdasági és szellemi alapjainak a megteremtése. ... >>

Global Trends Politikai és Civilizációs Kutatások Központja Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Seregély köz 12.
képviselő: Fazekas Csaba
A XX. század végétől, különösen az európai? rendszerváltó?fordulattól kezdődően, valamint a globalizálódott világban zajló események hatására egyre világosabbá vált, hogy a társadalomtudományi és politológiai kutatások számára alapvető kihívást jelent a világban zajló civilizatorikus, illetve primordiális identitásban gyökerező jelenségek logikájának, menetének, s folyamatainak meghatározása és értelmezése. Az alapítvány célkitűzése tehát, hogy fentiek szellemében olyan interdiszciplináris think-tank-ként ( szellemi műhelyként) működjön, amely a fent vázolt hazai és nemzetközi összefüggések elemzésével, illetve a lehetséges folyamatok, veszélyek, kihívások stratégiai szintű kutatásával foglalkozik. Az alapítvány mindenekelőtt elemző és értékelő, illetve stratégiai kutatások végzésére koncentrál, emellett a nemzetközi vérkeringésbe való fokozatos bekapcsolódásra törekszik ... >>

Haza és Haladás Közpolitikai Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1037 Budapest, Seregély utca 3-5.
képviselő: Hegedűs Dóra
A hazafias elkötelezettségű haladó közpolitika hazai és európai gyakorlatának fejlesztése és népszerűsítése. Az esélyegyenlőség erősítése, állampolgári jogok és a demokrácia alapértékeinek védelme. A felelős költségvetési politika, és a tartós felzárkóztatást elősegítő gazdaságpolitika gyakorlatának nemzetközi összefüggésben történő tanulmányozása, annak megismertetése. Magyarország sikeres euroatlanti elkötelezettségének erősítése, az ehhez szükséges ismeretek fejlesztése és továbbadása. Magyarország nemzetközi elismertségének és gazdasági szerepének megerősítése. A roma integráció elősegítése. ... >>

HERDER Alapítvány a Magyar-Német Filozófiáért és Tudományért

(egyéb)

1037 Budapest, Domoszló útja 10/b..1.
képviselő: Dr. Fehér M.István
Az alapítvány célja a hazai és nemzetközi tudományos kutatás, kutatásfejlesztés, a nemzetközi kutatási együttműködés támogatása, kutatási projektek gondozása, ezen belül kiemelten magyar-német filozófiai és tudományos kutatási kapcsolatok ápolása, fejlesztése, elmélyítése, intenzításának növelése, különösképpen a következő módokban: Hazai és külföldi intézményekben oktató, kutató, illetve tanulmányait folytató személyek támogatása, nemzetközi szakmai tanácskozások, konferenciák, előadások, konzultációk, kutatási és publikációs projektek előmozdítása és bennük való részvétel. elősegítése, támogatása. ... >>

Hungária Műszaki Fejlesztő Alapítvány

(egyéb)

1030 Budapest, Fiedler Rezsö 10.
képviselő: Kárpáti György
A műszaki értelmiség anyagi gondjainak enyhítése, találmányok, újítások létrehozásának ösztönzése, tanulmányutak támogatása, a gyártástechnológia területén felsőfokú talámányaikat befejezők és pályakezdők segítése. ... >>

IAA Alapítvány a Fiatalokért

(oktatási,egyéb)

1036 Budapest, Lajos utca 80.
képviselő: Dr. Egri Gábor, Dr. Takács Györgyné, Viszkeiné Kaminszky Adrienne
Tehetséges, fiatal kommunikációs szakemberek gyakorlati képzésének elősegítése. ... >>

Ifjúsági Médiakultúráért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1032 Budapest, Szőlő utca 74. X./58.
képviselő: Kisfalvi Gábor
Elősegíti a magyarországi és határon túli felsőoktatási médiában tevékenységet végzők szakmai munkájának fejlődését, továbbá a kábítószerfogyasztás visszaszorításának elősegítése és az egységes életmód népszerűsítése a felsőoktatási média segítségével. ... >>

Irodagép Szerviz Munkástanácsa

(egyéb)

1030 Budapest, Királyi Pál 5.
képviselő: Mayer Lajos ... >>

Jó Pásztor Alapítvány

(egyéb)

1032 Budapest, Zápor 50.
képviselő: Janssen Johanna
Fizikai és lelki segítség nyújtása olyan lányok és asszonyok számára, akik valamilyen okból nehéz, vagy kilátástalan helyzetbe kerültek; továbbá a Jó Pásztor Nővérek Rendjéhez tartozó külföldi nővérek támogatása. ... >>

Jogászokkal a demokratikus jogállamért Egyesület

(egyéb)

1037 Budapest, Szépvölgyi út 113.
képviselő: Dr. Muskovszky Gábor
A jogállam fogalmára, " a jogállamiság " egyes kérdéseire vonatkozó ismeretterjesztés annak érdekében, hogy " a jogállamiság " lényegi tartalmát, fontosságát a társadalom részletesebben megismerhesse, annak egyes részeit és összefüggéseit a társadalom széles rétegei megérthessék. A jogállam szabályainak a mindenkori kormányzat illetőleg az állami szervek részéről történő behatásának és betartatásának folyamatos figyelemmel kísérése. A jogállamiság tartalmát adó normatív szabályoknak a mindenkori Kormányzat, vagy az állam szervei által történő megsértése esetén a jogsértés tényének felderítése, a jogsértés mibenlétének kifejtése, és ennek értelmezése, ide értve a jogállamban elvárható,- a jogállami normából levezethető - de írott szabályok által közvetlenül nem megkövetelt gyakorlattól történő eltéréseket is. A jogállamisággal összhangban nem álló kormányzati, önkormányzati, illetőleg államigazgatási gyakorlat megváltoztatására vonatkozó javaslatok kidolgozása és ezen javaslatoknak az illetékes kormányzati, államigazgatási szervek részére történő előterjesztése. ... >>

Kárpátia 2004 Egyesület

(egyéb)

1034 Budapest, Pacsirtamező utca 40. fsz./1.
képviselő: Kató István
A Kárpát-medencei térséget gazdasági egységként kezelve javítani kívánja a térség versenyképességét az itt található vállalkozások közötti együttműködés erősítésével. Különösen a legtöbb munkahelyet biztosító kis- és középvállalkozások támogatásával, megerősítésével hozzá kíván járulni a munkahelyteremtéshez, ezáltal növelni kívánja e térség népességmegtartó képességét. A K2E tagsága, a magyar nemzettudat hordozói, kötelességükből eredő céljuknak tekintik az anyaország segítésére lenni a magyar öntudat erősítésében más nemzetek tiszteletben tartása mellett. A K2E célja továbbá az erdélyi és a határon túli magyar nemzetközösség ügyének támogatása. Az áttelepültek körében a magyar szellemiség ébrentartása, erősítése, kopásának megelőzése. Hozzájárulni a megbékélés és együttműködés eszméjének megvalósulásához a a magyarság és a vele szomszédos nemzetek között. ... >>

Keresztény Európa Párt

(egyéb)

1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 41.
képviselő: dr. Szabó Péter elnök, Holdampf Lajos ügyvezető alelnök
az Európai Unió valamennyi tagországában a keresztény vallási tanítás, és keresztény erkölcs álláspontjának a képviselete a politikában, a közéletben, a társadalmi és gazdasági élet minden területén. ... >>

Kikötő Ifjúságépítő Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1034 Budapest, Szőlő utca 22. III./2.
képviselő: Bálint Zsombor
Segítségnyújtás az ifjúsági korosztály hitéleti és életvezetési szokásainak megfelelő kialakításában és gyakorlásában. Ennek érdekében foglalkozunk az ifjúság egészségi, erkölcsi, vallási, családi és értékteremtő közösségi nevelésével, helyi, regionális és országos szintű rendezvények megszervezésével, az evangélium tananinak mind szélesebb körben való megismertetésével, hitoktatói tevékenység keretében. ... >>

Kompetencia Alapítvány

(egyéb)

1033 Budapest, Akác köz 5. V./13.
képviselő: Hajnácsné Fábián Éva, Kiss Álmos Péter
a humán képességek fejlesztése és tudományos kutatása. ... >>

Kontakt Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1035 Budapest, Váradi u. 17. VIII.48.
képviselő: Bánhidyné Dr. Szlovák Éva, Dr. Kupa Mihály, Dr. Szilágyi Klára
A humán tudományok és a modern kommunikációs eszközök kapcsolatát és működését támogató kutatások és ezek fejlesztése. Az egyéni életminőség és a közösség szerveződését és működését elősegítő szakemberek (tanácsadók, szervezők, választott tisztségviselők) részére szakmai fórumok teremtése, továbbképzések, konferenciák szervezése, tananyagok, segédanyagok, kézikönyvek készítése, írott és elektronikus úton történő forgalmazása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal