Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 133
1. oldal

A Magyarországi Kolping Mozgalomért Alapítvány

(érdekképviselet)

1035 Budapest, Vihar u. 8.
képviselő: Bolberitz Pál dr.
A Magyar Kolping Szövetség támogatása. ... >>

Akciószövetség Magyarországért

(érdekképviselet)

1033 Budapest, Huszti út 37.
képviselő: Bordás Ákos, Dr. Várhelyi W. Péter ... >>

Aquincum Munkavállalók Demokratikus Szakszervezete

(érdekképviselet)

1036 Budapest, Árpádfejedelem útja 94.
képviselő: Papp Gábor ... >>

Aranyhegy-Ürömhegy Ingatlantulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Jeles 97-99.
képviselő: Fodor András, Imre Károly, Szénási János, Varga Gyula, Winter Ede ... >>

Astra Hungária Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 57.III/13.
képviselő: dr. Kriza Zsigmond elnök
a szolidaritás, közösségi szerepvállalás, közösségi értékteremtéserősítése ... >>

Balatonudvari Kövesdombi Üdülőépítők Egyesülete (4365/2003)

(érdekképviselet)

1038 Budapest, Ürömi út 18/B.
képviselő: Láng László
Balatonudvari 015/5-től 31-ig, 021/5-től 39-ig, 017/2től 8-ig terjedő hrsz. alatti ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatásával, üdülőövezetté történő minősítésének, nyilvántartásba vételének, közművesítésének elérése, s a cél érdekében az egységes fellépés ... >>

Baloldali Ifjúsági Társulás Óbudai Szövetsége

(érdekképviselet)

1033 Budapest, Szérűskert u. 1.
képviselő: Pánczél Ferenc ... >>

Bécsi út 343.sz. Bérlőinek Egyesülete

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Bécsi út 215. IV.19.
képviselő: Tálas István ... >>

Biztonságos Motorozásért Egyesület és Motoros Érdekvédelem

(sport,érdekképviselet)

1031 Budapest, Csikóvár utca 12. b.
képviselő: Juhász Varga Gábor
a biztonságosabb motorozás elősegítése. ... >>

Budai Kórház Dolgozóinak Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,érdekképviselet)

1039 Budapest, Kabar u. 13. III/18.
képviselő: Steiner Sándor
A B.I.K. kht.-nál munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok érde- keinek képviselete. ... >>

Budapesti Panziósok Szövetsége

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Remetehegyi 91.
képviselő: Antal József dr. ... >>

Cargo Mozdonyvezetők Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1035 Budapest, Miklós utca 13. VIII/42.
képviselő: Révész György
A Rail Cargo Hungaria Zrt. mozdonyvezetőinek érdekvédelmi tevékenységeinek ellátása. Rendezvények lebonyolítása az érdekvédelemmel összefüggésben. ... >>

Civil Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1031 Budapest, Ányos utca 11.
képviselő: Balázs Ferenc
A társadalmi és tudományos haladás elősegítése a demokratizmus, pluralizmus, a hozzáértés és a nyíltság elvei alapján. ... >>

Családi Válságban Élők és Egyedülállók Országos Érdekvédelmi Társadalmi Szervezete

(érdekképviselet,egyéb)

1032 Budapest, Vörösvári út 7.
képviselő: Farkas Ilona, Országbíró Zoltán
a párkapcsolati válságban élők és gyermekeik, magánéleti válságban élők, egyedülállók, gyermekeiket különélőkként nevelő szülők családi-társadalmi környezet és egészséges életmód, jogi szabályozói környezeti feltételek területein érdekvédelmének elősegítése. ... >>

Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület

(érdekképviselet)

1039 Budapest, Mátyás király út 77.
képviselő: Láng László
lehetőséget biztosítani a Csillaghegyen élők, alkotók számára a közösséget érintő, közérdekű kérdésekben való részvételre, érdekeinek képviselete. ... >>

Élj tovább! Közlekedésbiztonsági Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1033 Budapest, Laktanya utca 2.
képviselő: Berkes Gábor
Az Egyesület elsődleges célja a kerékpárosok, segédmotorosok, motorosok közlekedésbiztonsági érdekeinek védelme, szerepvállalás az őket érintő közlekedési, jogszabályi, gazdasági és etikai kérdésekben. Ezen célkitűzés elérésének érdekében véleményt kíván formálni és részt kíván venni az oktatásuk fejlesztésében és korszerűsítésében, a tanulóvezetők jogainak és érdekeinek védelmében, a közlekedésükre vonatkozó előírások kidolgozásában és jobbításában. Az egyesület működése során képzéssel, továbbképzéssel, szakmai tanácsadással, reklámtevékenységgel, a médiában, interneten, közösségi rendezvényeken történő figyelemfelhívással óhajtja segíteni a közlekedésbiztonság javulását és fokozását. ... >>

Első Magyar Informatikai Borklub Egyesület

(érdekképviselet)

1035 Budapest, Vörösvári út 103-105.
képviselő: Szeberényi Gábor ... >>

ÉMI Értünk és Mindenkiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1037 Budapest, Jutas köz 17.
képviselő: Szegner László, Szénási János
Anyagi lehetőséget és hátteret biztosítani a fiatalokkal való foglalkozás személyi és tárgyi feltételeinek javításához (ismeretterjesztő, továbbképző tanfolyamok szervezése, megfelelő helyszínek és előadók biztosítása stb.); zenei és más kulturális események megrendezéséhez, a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez; olyan táborok szervezéséhez, melyek keretében a fiatalok fejleszthetik magyarságtudatukat és nemzeti örökségünkre vonatkozó ismeretüket; kapcsolatteremtéshez más helység- és országbeli vallási és kulturális csoportokkal (baráti és cseretalálkozók szervezése); rászoruló fiatalok alkalmankénti vagy rendszeres szociális segítéséhez (ideértve a tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatását); rászoruló idősek, betegek és nagycsaládosok alkalmankénti segítéséhez, pénzbeli vagy tárgyiasult juttatással való támogatásához; rendezvények, ifjúsági versenyek támogatásához; Óbuda kulturális örökségét képező, kápolnák műemléki felújításához, fenntartásához és megóvásához; az alapítványi célok megvalósításához szükséges nyomtatványok és egyéb kiadványok beszerzéséhez, esetleges elkészítéséhez és kiadásához; nélkülözhetetlen élelmiszerek, háztartási, ruházati és egyéb árucikkek olcsó beszerzését elősegítő akciók szervezéséhez; életviteli és érdekvédelmi tanácsadáshoz; alapítványi célok megvalósulást elősegítő tevékenység támogatása (más közhasznú szervezetek programjainak támogatása, ha az elősegíti az alapítványi célok megvalósítását). ... >>

Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetsége

(érdekképviselet)

1033 Budapest, Fő tér 3.
képviselő: Bús Balázs, Hiesz György
A hatékony energiagazdálkodás magyarországi megszervezése és koordinálása az önkormányzati működés fejlesztése, közös érdekek képviselete, együttműködés más társadalmi szervekkel. ... >>

Építőipari Fogyasztók Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1038 Budapest, Tündérliget u. 3. IV. A6.
képviselő: Flórián Zsolt elnök ... >>

Értékesítők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1037 Budapest, Kunigunda utca 15.
képviselő: Andor László
A Magyar Köztársaság területén értékesítő tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megítélésének elérése, illeve elősegítése. ... >>

"ÉSZ-AGY" Észak-budai Hagyományörző Ifjúsági Kulturális és Sport Egylet

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1039 Budapest, Hímző utca 11.
képviselő: Balázs Lajos
tagjai számára hagyományőrzési, környezetvédelmi, valamint kulturális, szabadidős, gyermek-, ifjúsági és sportprogramok kezdeményezése. ... >>

Európai Gyöngyök Roma Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Huszti út 37. X./91.
képviselő: Sárközi Sándor
Kulturális , jogi , szociális érdekvédelem ... >>

Ezüsthegyi Földbérlők, Kertbarátok és Környezetvédők Egyesülete

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Lukács Gy. u. 1.
képviselő: Kálmán Péter
Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer és Budakalász önkormányzata területén az ezüsthegyi kerttulajdonosok, földbérlők és környezet- védők érdekvédelme, törvényes jogainak biztosítása és képviselete, érvényesítése az Uniós környezetvédelmi jogszabályokkal összhangban. ... >>

Fiatal Autonóm Közgazdászok Társasága Egyesület

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Seregély utca 17.
képviselő: Jendrolovics Máté Dávid
A tagok számára konvertálható, magas szintű szakmai tudás megszerzésének segítése.
A tagok gazdasági és társadalmi kapcsolatrendszere fejlesztésének támogatása az Egyesület keretében szervezett szakmai rendezvényeken és kutatási programokban való részvételen keresztül. ... >>

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1031 Budapest, Csikóvár utca 12.
képviselő: Kovács Patrik
a magyar fiatalok vállalkozási kedvét serkentse,
a jogkövető és törvénytisztelő vállalkozási kultúra kialakulását segítse,
a tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő általános - a gazdálkodás, vállalkozás feltételeit befolyásoló kérdésekben - a tagok véleményét összefoglalja, valamint képviselje,
elősegítse olyan környezet kialakítását, amely biztosítja a Fiatal Vállalkozók számára, hogy az üzleti élet egyenjogú szereplőivé válhassanak,
a Fiatal Vállalkozók érdekeit képviselje és a magyar vállalkozó szellemű fiatalok számára érdemi segítséget nyújtson. ... >>

Fogyatékos Emberek Szövetségeinek Tanácsa

(érdekképviselet)

1032 Budapest, San Marco u. 76.
képviselő: Dr.Hegedűs Lajos
A Magyar Köztársaság területén a fogyatékos emberek érdekeit érvényesítő szervezetek tevékenységének összehangolása. ... >>

Független Gépszer Szakszervezet

(érdekképviselet)

1031 Budapest, Huszti 32.
képviselő: Melha István ... >>

Független Magyar Kaszkadőrök Szövetsége

(érdekképviselet)

1031 Budapest, Amfiteátrum u. 32.
képviselő: Gulyás Kis Zoltán, Kruchió Ágnes, Pintér Tamás, Piroch Gábor
Jelentős szakmai - érdekvédelmi szervezet működtetése, amely hozzásegít ahhoz, hogy Magyarországon kaszkadőri tevékenységet hivatásszerűen, vagy egyéb módon folytató személyek hazai, illetve nemzetközi viszonylatban hatékony módon érvényesüljenek. További cél a szervezet tagjai szakmai versenyképességének elősegítése a hazai, illetve a nemzetközi megmérettetések során. ... >>

Gödöllői Gépgyárak Dolgozóinak Szakszervezete

(érdekképviselet)

1036 Budapest, Pacsirtamező út 65.
képviselő: Pintér András önállóan, Tímár Mihály önállóan ... >>

Gyár- és Gépszerelő Vállakozások Dolgozóinak Szakszervezeti Alapszervezete

(érdekképviselet)

1035 Budapest, Szentendrei út 29.VII.37.
képviselő: Dékány Ildikó, Szebenyi Zsuzsánna ... >>

Gyár-és Gépszerelő Vállalat Önkéntes Segélyezési Alapítvány

(érdekképviselet)

1035 Budapest, Szentendrei út 29.VII.em.37.
képviselő: Eperjessy Istvánné, Szebenyi Zsuzsánna
Azoknak az idős és aktív családos szakszervezeti tagoknak a támogatása, akiknek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori létminimum összegét nem éri el, rászorultságuktól függő mértékben. ... >>

HELP Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1035 Budapest, Kiskorona u.14.
képviselő: Dr. Szeles Géza
Gyermek és fiatalkorúak védelme, érdekvédelme, a társadalom perifériájára szorult, illetve szenvedélybeteg fiatalok segítése, továbbá a bűnmegelőzés és a Humanitás Ifjúságvédelmi Egyesület támogatása. ... >>

Herkules Óbudai és Békási Taxisok Egyesülete

(érdekképviselet)

1039 Budapest, Napfény 2.
képviselő: Szentpéteri Attila ... >>

Hunyadi Szövetség

(érdekképviselet)

1034 Budapest, Szomolnok 20. (levélcím:1061 B
képviselő: Pecze Ferenc dr. ... >>

III. ker Gyermekorvosok Érdekvédelmi Tanácsa

(érdekképviselet)

1030 Budapest, Beszterce 22.
képviselő: Faragó Sándor dr. ... >>

III.kerületi Védőnők Érdekvédelmi Tanácsa

(érdekképviselet)

1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 3.
képviselő: Tisza Ildikó ... >>

Itt Élünk Egyesület

(érdekképviselet)

1038 Budapest, Ezüsthegy utca 6.
képviselő: Borbély László
Az Egyesület tagjainak, Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer polgárainak érdekképviselete, érdekérvényesítése, a civil nyilvánosság megteremtése. ... >>

Járművezető- Szakoktatók és Képző Szervek Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1039 Budapest, Szent János utca 16.
képviselő: Faragó Zoltán, Németh György, Ostyánszki Attila
A gépjárművezető - képző szervek (autósiskolák) és szakemberek (szakoktatók) összefogása. ... >>

Kézművesek és Ötletgazdák Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1039 Budapest, Kabar u. 2. I.em.4.
képviselő: Szabó Attiláné, Tamás Lajosné, Törköly Jánosné ... >>

Kis és Mikrovállalkozások Fejlesztéséért Országos Egyesület

(érdekképviselet)

1037 Budapest, Góbé utca 27/b.
képviselő: Cseszneki Gyula, Eberhardt Zoltán
A kis és mikrovállalkozások fejlődésének elősegítése, a kis és mikrovállalkozások számára a gazdasági szerepüket és fejlődési lehetőségeiket megvitató fórum létrehozása, információáramlás elősegítése, a fejlődés szükséges, vagy azt segítő jogi, gazdasági, számítástechnikai információk terjesztése, aktív részvétel a kis és mikrovállalkozások helyzetét érintő jogszabályok társadalmi vitájában, a kis és középvállalkozások érdekének képviselete, a kis és középvállalkozások társadalmi életének fellendítése, kapcsolatok fejlesztése, az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket, amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. ... >>

Klímabarát Települések Szövetsége

(érdekképviselet,környezetvédelmi)

1038 Budapest, Templom utca 64.
képviselő: Dr. Antal László
Település szintű klíma-programok kidolgozása és azok megvalósításának támogatása ... >>

Kortárs Táncszínházi Egyesület

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1036 Budapest, Perc utca 2.
képviselő: Angelus Iván
A kortárs táncművészet képviselőinek összefogása, érdekvédelme, képviselete. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal