Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 139
2. oldal

Hétszínvirág Békásmegyeri Lakótelep Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Medgyesy F. 1.
képviselő: Vályi Attiláné
Az óvodai oktatás tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Hittel Békásmegyerért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Templom u. 5.

A hittantanítás segítése a szociálisan hátrányos helyzetű családok, a határon túli magyar diákok cseretáborozásának a támogtaása, az óvodai és iskolai nevelés segítése. ... >>

Holnapért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1032 Budapest, Bécsi u. 134.
képviselő: Farkas Istvánné dr.
Az iskola pedagógiai célkitűzéseinek és hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása. ... >>

Humanisztikus Alapítvány a Bárczi Géza Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Bárczi Géza 2.
képviselő: Csákiné Kiss Ilona
A Bárczi Géza u-i Általános Iskola oktató- nevelő munkájának támogatása. ... >>

INTER HUMÁN Alapítvány

(intézményi,szociális)

1035 Budapest, Szentendrei út 16. V./29.
képviselő: Konyhás Mihály, Kovács Renáta
Idősellátás keretében idősek otthona üzemeltetése. ... >>

Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Gyógyszergyár 22-24.
képviselő: Dr.Bihariné Lukács Ágnes
A Gyógyszergyár u. 22-24.sz. alatti iskola személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Járművezető- Szakoktatók és Képző Szervek Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1039 Budapest, Szent János utca 16.
képviselő: Faragó Zoltán, Németh György, Ostyánszki Attila
A gépjárművezető - képző szervek (autósiskolák) és szakemberek (szakoktatók) összefogása. ... >>

"Játéktér" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Kiscsillag utca 16.
képviselő: Juhász Péter
Az alapítók jelen alapítvány létrehozásával támogatni és elősegíteni kívánják: Színművészek és kapcsolódó művészeti ágak művészeinek képzését, továbbképzését; tehetséges fiatal művészek bemutatkozását és kibontakozását; színházi és más színművészeti vagy ahhoz kapcsolódó előadott, vagy rögzített, illetve sokszorosított produkciók, alkotások létrehozását, beleértve filmművészeti, zeneművészeti, televíziós, díszlettervezési, jelmeztervezési alkotásokat, és más a színház világához kapcsolódó művészeti produktumokat. ... >>

Junior Stage Alapítvány

(intézményi)

1037 Budapest, Folyondár u. 30/a. I.6.
képviselő: Kisignácné Schaefer Andrea
Gyermekszínház létrehozása, gyermekek bevezetése a színházi kultúrába. ... >>

Kalimpa Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1036 Budapest, Lajos utca 118-120. C. 3./10.
képviselő: Medgyesi Anna
Színházi nevelési csoport létrehozása és működtetése, alternatív színházi/bábszínházi műhely létrehozása és működtetése, ehhez kapcsolódóan színházművészeti, képzőművészeti és zenei produkciók létrehozása és ezek reklámozása, a tagok színházi, pedagógiai képzési lehetőségeinek biztosítása, drámapedagógiai csoportok oktatása. ... >>

Kastély Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Bécsi út 236.
képviselő: Baloghné Horváth Mária
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda (1037 Bp. Bécsi út 236.) támogatása. ... >>

Kék Csillag Alapítvány a Beteg Gyemekekért

(intézményi,egészségügyi)

1031 Budapest, Zaránd u. 1.
képviselő: Bódi Ferencné, Makrai Magdolna
Egészségileg rászoruló kiskorú személyek gyógykezelésének és jobb életminőségének elősegítése, kórházak műszerezettségének támogatása. ... >>

Kerekecske Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Kerék 12-14.
képviselő: Szabó Sándorné ... >>

Kisközösség Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Emőd 12.
képviselő: Barabás Hunorné
Keresztény szellemű óvoda létrehozásának támogatása. ... >>

Klinikai Pszichológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Bécsi út 324. V.ép.
képviselő: Dr.Márkus Attila, Ladányi Klára
Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhigiéniai, egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A lelki betegségek megelőzésére alkalmas módszerek kutatása, fejlesztése, oktatása. Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés. Nemzetközi kapcsolatok tartása, hasonló célú külföldi és nemzetközi intézményekkel, egyetemekkel, főiskolákkal. a./ Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhgigiéniai, valamint egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A munka és a képzés középpontjában a lelki betegségek megelőzése, az ere alkalmas módszerek oktatása, fejlesztése, kutatása és alkalmazása áll. b./ Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés, népszerűsítő előadások tartása. c./ Dolgozni, képezni, kutatni. d./ Nemzetközi kapcsolatok tartása a hasonló célú külföldi, illetve nemzetközi intézményekkel. (Amszterdam: prof.Alfred Lange; Amszterdam: Egészségügyi Főiskola és Szociális Munkaképzés: Inse Stapert, Nijmegen: Louis van Kessel; Strassburg: Susanne Stanisiere) e./ A határon túli magyar nyelvű felsőfokú (egyetemi és főiskolai) lélektani, illetve alkalmazott pszichológiai képzések elősegítése. f./ Pályázatokon vesz részt céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Kollégium a Jövőért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1037 Budapest, Laborc u. 39/a.
képviselő: Szabó Gábor
Iskolai tananyagon kívüli oktatás támogatása, szabadidős és diáksport támogatása, diákok nyári táborozásának, üdültetésének elősegítése, és az ifjúság állampolgári jogai védelmének elősegítése. ... >>

Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 8. 4/38.
képviselő: Péter Edit
Önkéntes programok tervezése és szervezése egészségügyi és szociális intézmények részére; A fizikai, lelki és spirituális támasz, illetve segítségnyújtás képzése önkéntes segítők Hospice szellemű munkája által a gyógykezelés, illetve ápolás céljából egészségügyi intézményekben tartózkodó betegek és családtagjaik számára; A program feladatának érzi az egészségügyi dolgozók munkájának segítését is; Megfelelő képzések szervezése az önkéntes szolgálathoz csatlakozó segítők, illetve a fogadó egészségügyi és szociális intézmények részére; A kórházi önkéntes mozgalom céljainak megvalósításához szükséges nyomtatott irodalom szerkesztése, kiadása és terjesztése; Önsegítő csoportok ... >>

Kortárs Táncszínházi Egyesület

(intézményi,kulturális,érdekképviselet)

1036 Budapest, Perc utca 2.
képviselő: Angelus Iván
A kortárs táncművészet képviselőinek összefogása, érdekvédelme, képviselete. ... >>

Köszi , Köszönet a Szél utcai Oviban Eltöltött Évekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Szél u. 23-25.
képviselő: Arany Jánosné
A Szél-utcai óvoda tárgyi, személyi feltételeinek támogatása. ... >>

KROKO Gyermek Stúdió Képességfejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Bivalyos utca 3.
képviselő: Dankóné Kapuvári Ágnes
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek iskolai rendszerű oktatáson kívüli képzéséhez, hogy ezúton segítséget nyújtson számukra képességeik fejlesztésében, ismereteik kiszélesítésében, műveltségük elmélyítésében és így elősegítse az életben való sikeres helytállásukat. ... >>

Magyar Alapítványi, Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Szentendrei út 9.
képviselő: Bak Zsófia, Dr. Sipos Mihály, Horn György
Az alapítványi és magániskolai hagyományok fejlesztése és ápolása, a külföldi modern tapasztalatok megismerése és adaptálása.
Az állami, önkormányzati oktatáson kívüli oktátási, nevelési tevékenység jogi és anyagi elismertetésének hatékony képviselete, az egyenlőség, az egyenjogúság és az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésére;
a nem állami, nem önkormányzati oktatási, nevelési tevékenység hazai és nemzetközi tekintélyének, társadalmi és erkölcsi elismerésének szervezett előmozdítása; az egyesületnek etikai kódexe van;
a meghatározott feltételek mellett jogi, gazdasági, pedagógiai és egyéb szakmai támogatás nyújtása a jelenlegi és jövőbeni tagoknak;
szolidaritási alap létrehozása és fenntartása tagjai működésének hitelnyújtással és esetleg más alkalmas módon történő elősegítésére. ... >>

Magyar Cserkész Iskolakooperáció

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Kerék 28.
képviselő: Bárdos István, Budaváry Julian, Rácz Zsuzsanna ... >>

Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: elnök Hornyák Tibor
a tagok gazdasági és szakmai érdekeinek védelme és kifejezésének elősegítése; az egyetemi újságírás hagyományainak megőrzése; hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése lapokkal, szerkesztőségekkel, kiadókkal és még hasonló szervezetekkel; a hálózati újságírás tereinek bővítése; az egyetemi és főiskolai lapok és munkatársaik érdekvédelme, szakmai etikai felügyelete; az egyesület és tagjai érdekeinek és jó hírnevének védelme; segítségnyújtás a pályakezdésben; a lapok közötti együttműködés elősegítése; a tagok közreműködésével naprakész hírháló működtetése és ennek informatikai hátterének biztosítása; az "Év Írása" pályázat meghirdetése és lebonyolítása minden évben; 24 órás lapkészítő verseny szervezése valamely egyetemen, vagy főiskolán hagyományteremtő jelleggel; kapcsolattartás az országos oktatáspolitika szereplőivel, megfelelő háttéranyagok összeállítása a témában; tematikus mellékletek, műsorok indítása és működtetése a magyarországi médiákban; kapcsolatfelvétel a határon túli fiatal magyar értelmiségnek szóló médiumokkal; valamint integrálódásuk elősegítése a Magyarországon működő felsőoktatási médiában; a megfelelő nyilvánosság érdekében rendszeres sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések szervezése vidéken és a fővárosban.
A nyilvántartásban már szereplő célokon túl az egyesület további célja:
hogy elősegítse az ifjúság ? és médiakultúra-nevelést, valamint a felsőoktatási média kialakítását és fejlődését, hogy annak véleményformáló, közösséget erősítő szerepe kibontakozzon.
Célja még olyan kiemelkedően tehetséges hallgatók felkutatása, akik anyagi és egyéb hátrányos helyzetük miatt önerőből nem képesek tehetségük, képességeik fejlesztésére, kamatoztatására, továbbá ezen személyek erkölcsi és anyagi támogatása, tehetségük kibontakozásának elősegítése, valamint fiatal, tehetséges újságírók felkutatása, tehetségük gondozása ... >>

Magyar Kolping Szövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1035 Budapest, Vihar 8.
képviselő: Laczhegyi László
Kolping Adolf szellemének átadása a Kolping család egyesületeknek. A Kolping család egyesületek katolikus társadalmi tanítása szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában közreműködni. Egyben a szervezet, mint egyházi jogi személy egyházi iskolafenntartóként és szociális intézmény fenntartóként közfeladatot is ellát. ... >>

Magyar Kultúra Egyesület (MKE)

(intézményi,kulturális)

1031 Budapest, Huszti út 39. X/83.
képviselő: Klacsmann Péter
a tagok korábbi egyéni kezdeményezéseit koordinálva támogassa a magyar irodalom, képzőművészet, zene-, tánc és színházművészet minél szélesebb körben történő megjelenésének lehetőségeit kiállítások, bemutatók, közönségtalálkozók szervezésével. Továbbá, hogy közreműködjön irodalmi és művészeti albumok, kiadványok szerkesztésében, azok kiadásának, terjesztésének segítésében közvetlenül, illetve a lehetséges támogatók felkutatásával. Az Egyesület, mint társadalmi szervezet, a nemzeti és összeurópai kultúra és értékrend alapján előmozdítani kívánja egy szélesebb körű, az európai értékekre és a magyar hagyományokra egyaránt nyitott, a helyi összefogásra épülő támogatói rendszer kialakítását.
Az Egyesület kiemelt célja a magyar kultúra, a tudomány és a művészet nagy alakjainak emlékének ápolása. Fontos törekvése a társművészetek közötti kommunikáció elősegítése, továbbá, hogy időszakos alkotóházak szervezésével lehetőséget teremtsen hazai művészek számára alkotói céljaik megvalósításához. Az Egyesület elősegíteni kívánja az európai integrációban a magyar kultúra megismertetését, és erősíteni akarja a polgároknak a magyar értékekhez, a hazához és a nemzethez való kötődését. ... >>

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Miklós u. 32.
képviselő: Sashalmi László
A 16. életévét betöltött, általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok részére piacképes szakképzettség megszerzésének elősegítése. ... >>

Magyar Színházi Videóarchívum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Mécsvirág u. 10.
képviselő: Buzásy Éva
A lehetséges legtöbb magyar színházi előadás archiválása profi digitális videófelvételeken. A felvételek megőrzése, oktatási és kutatási célokra való felhasználása. ... >>

Meseforrás- Dósa utcai Óvodásokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Dósa 4.
képviselő: Katona Mária
Az óvoda szemléltető játékeszközeinek, könyvtárának bővítése és beszerzése, az óvoda audovizuális eszközökkel való felszerelése. Gyermekkirándulások és hagyományőrző ünnepek költségeinek fedezése.
Esztétikus környezet és egészséges életmódot biztosító eszközök beszerzése. ... >>

Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Váradi 9-11.
képviselő: Balatoni Katalin
Az óvoda tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Miklós Téri Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1035 Budapest, Miklós tér 5.
képviselő: Illésné Doricsák Anna
A Budapest, 1035. Miklós tér 5.sz. alatti Általános Iskola és Diákotthonban tanuló és nevelkedő, alapvetően enyhén értelmi fogyatékos, neurotikus, személyiségükben súlyosan sérült, sok esetben halmozottan fogyatékos, szociálisan hátrányos helyzetű és állami gondoskodásban részesülő tanulók támogatása. ... >>

Mocorgó Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Polgár utca 5. X./55.
képviselő: Kiss Lászlóné
A testedzés, felüdülés biztosítása, a rendszeres sportolás lehetőségeinek megteremtése; tömegsport, iskolai testnevelés; iskolák és egyesületek között sport - és versenylehetőségek szervezése és bonyolítása, a versenysport utánpótlásának nevelése és a tagok versenyeztetése ( labdajáték, atlétika, úszás, sakk, szakágakban, ill. az időközben felmerülő igények szerint ); rendszeres turisztikai-, vizitúrázó-, természetjáró-, síprogramok szervezése; az ifjúság számára verseny és tömegsport lehetőségek megteremtése, sport célú utaztatás sportegyesületekkel; sporteseményekkel kacsolatos kulturális események szervezése. ... >>

Mosolygó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Kelta u. 8.
képviselő: Dr.Nagy Lajosné dr.Formaggini Margit, Szikora Pál
Az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök bővítése, játékok, óvodai szemléltető, segítő és egyéb eszközök fejlesztése, bővítése, óvodai programok támogatása. ... >>

Napsugár Kanóc utcai Óvoda Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1030 Budapest, Kanóc 3.
képviselő: Cser Gabriella
A Budapest, III.kerületi Kanóc u.3.szám alatti Napköziotthonos Óvoda óvodásainak jobb ellátása érdekében támogatás nyújtása. ... >>

NAPSUGÁR Kelta Vendéglátó Szakiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Zipernowsky Károly u. 4.
képviselő: Horváth Józsefné
Az iskola működési feltételeinek, fejlesztése elképzelései megvalósításának támogatása. ... >>

Napsugárka Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1032 Budapest, Solymár utca 12-14.
képviselő: Horváthné Vislóczki Judit
Az óbudai lakótelepen működő, Budapest III. kerület, Solymár u.12-14. és Törzs u. 2. alati Napköziotthunos Óvoda (2008-tól Szín-Kör-Játék Óvoda) támogatása. ... >>

Német-Magyar Képző Központ Egyesület

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Pais D. 1-3.
képviselő: Borosné Huber Mária ügyvezető elnök, Gabriel A. Brennauer elnök
A gazdaság és társadalom igényének megfelelő képzés biztosítása. Ezen belül részletesebben:
- A fiatalok és felnőttek szakmai képzését megvalósító szakképzési központok létrehozása, működtetése;
- Az üzemekkel és munkavállalói intézményekkel közösen, a speciális követelményeknek megfelelő szakmai képzési anyag elkészítése, kidolgozása, hogy a képzés tovább- és átképzés e követelményeknek megfeleljen;
- A szakmai tanfolyamok (képzési formák) modellszerű fejlesztése
- Üzemek, szakképző iskolák, egyéb szakképzési és továbbképzési intézmények, valamint állami szervek részére tanácsadás nyújtás a szakmai képzés és továbbképzés területén;
- Szakmai továbbképzési rendezvények kigondolása és lebonyolítása;
- A vállalatoknál a fenntartható fejlődést és a foglalkoztatást gátló problémák feltárása, humán kutatási és fejlesztési tevékenység végzése, főként kísérleti megoldási koncepciók, innovatív képzési programok kidolgozása és megvalósítása révén. ... >>

"Népszabadság-Ringier" Újságiró Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
képviselő: dr. Bayer József, dr. Gálik Mihály, dr. Gönczöl Katalin, Kozák Márton
A sajtóoktatás támogatása, szervezése, valamint a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány céljai megvalósítására oktatási szervezetet létesíthet, támogathat, illetve iskola fenntartói tevékenységet végezhet. ... >>

Neptun Brigád Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1032 Budapest, Zápor utca 67. 1./8.
képviselő: Baksa Imre
A Neptun Brigád színházi társulat működésének támogatása, új színházi produkciók szakmai támogatása, népszerűsítése. ... >>

Neptunus Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1031 Budapest, Rozsgonyi Piroska utca 2/ B.
képviselő: Domokos Dóra, Faraga Szilvia, Kiss Judit
Tagjai és a közeli lakótelepek, valamint iskolák, gyermekek sporttevékenységének biztosítása. ... >>

NEST - Új Európai Iskola Alapítvány az Elméleti Biológiáért és Ökológiáért

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 5.I/8.
képviselő: Papp László
A magyarországi elméleti biológiai kutatások nemzetközi szintű művelésének, fejlesztésének segítése és támogatása. ... >>

Óbuda Egészségéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: Markovits György dr., Nemes József, Vock Lászlóné
Életmentő orvosi gépekkel, műszerekkel biztosítani a Margit Kórház korszerűbb betegellátását. ... >>

Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Szellő 9-11.
képviselő: Faragóné Bircsák Márta/ elnök, Riskó István/ alelnök
A III.kerület Szellő u.9-11. sz. alatti enyhe értelmi fogyatékos gyerekeket nevelő-oktató Általános Iskola támogatása. ... >>

Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1033 Budapest, Rádl árok u. 1.
képviselő: Dr.Török Ottó
Óbuda-Békásmegyer sportéletének átfogó és folyamatos, nyílt pályázati rendszerben történő támogatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, Budapest III. kerületi iskolai sportjának, szabadidősportjának és versenysportjának segítése. ... >>

Óbudai Gimnázium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1033 Budapest, Szentlélek tér 10.
képviselő: Fuszek Róbert
Rendszeres testedzés, sportolás lehetőségének biztosítása az iskola diákjai számára. Az iskolán belüli és az iskolák közötti versenylehetőségek szervezése, bonyolítása. A tagok versenyeztetése elsősorban a labdajátékok, atlétika, úszás, asztalitenisz, sakk sportágakban. Turisztikai és természtjáró programok tervezése, szervezése. ... >>

Óbudai Ifjúsági Sport és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
képviselő: Moravcsik Zoltán
működési területén található gyermekek, fiatalok, egyetemisták közösséggé szervezése, egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenységeken keresztül.
Hasonló érdeklődési körű vidéki, határon túli magyar fiatalokkal kapcsolattartás, szociális tevékenység, a tevékenységi körbe tartozó tudományos tevékenység, kutatás.
A sport szeretetére nevelés, drogprevenció, versenyek szervezésével. Óbuda lakosságának rendszeres sportolásra ösztönzése.
Segítséget nyújtani a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához.
A civil társadalom összefogását erősítve együttműködik hasonló helyi, országos, sport-, egészségvédő, mozgalmakkal, nőszervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel nevelés, képességfejlesztés.
Utánpótlási nevelés a nevelési és oktatási intézményekkel, önkormányzattal és a többi magyarországi önkormányzatokkal kötött megállapodások, iránymutatások alapján oktatás, ismeretterjesztés.
Ifjúsági, diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése.
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása az óbudai sportolási lehetőségek kedvezményes áron történő elérhetőségének biztosításán keresztül. ... >>

Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1037 Budapest, Remetehegyi út 35. 1./1.
képviselő: Győri-Dani Zsolt, Kerényiné Magyar Éva, Nádori Pálné Hornok Klára
Kézilabda sportágban az utánpótlás nevelésében történő közreműködés az 5-18 éves korosztályba tartozó gyermekek bevonásával. Kézilabda sportágban az 5-18 éves gyermekek korosztályos- és utánpótlás versenyeztetése. ... >>

Óbudai Múzeum Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Pintér Endre, Gyimesi László
A főváros III.kerületének helytörténeti múzeuma, az Óbudai Múzeum ellátandó közfeladatának (9231/könyvtári tevékenység, 9232/múzeumi tevékenység, kiállítások), múzeumi tevékenységének részleges átvétele, ennek keretében a meglévő helytörténeti, játéktörténei gyűjteményének Kun Zsigmond népművészeti és Földes Andor zenetörténeti hagyatékának és egyéb magángyűjtemények, hagyatéki anyagoknak a védelme, fejlesztése, menedzselése. A múzeumnak jelenleg helyt adó, állami tulajdonban lévő Zichy Kastély műemléki megóvása, kulturális funkciójának újraélesztése, erő- sítése, továbbá előkerült régészeti emlékek védelme. A helytörténeti értékek mentését, védelmét, népszerűsítését szolgáló polgári kezdeményezések támogatása. A kerület kiemelkedő személyiségei, díszpolgárok, tudósok, művészek szellemi hagyatékának szaktudományos feldolgozásához, megismertetéséhez segítség nyújtása. ... >>

Óbudai Waldorf Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Csikóvár utca 12.
képviselő: Nagy József
Egy Waldorf pedagógiai rendszerű óvoda létrehozásának, működtetésének elősegítése és támogatása. ... >>

Okosodó Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1034 Budapest, Tímár u. 32. I.em.11.
képviselő: Bánkuti Zsuzsa
Az egyesület célja általános és középiskolás gyermekek számára rendszeres tanulmányi segítséget nyújtani, valamint elősegíteni és szervező munkával hozzájárulni az Egyesület tagjainak kulturális és művelődési lehetőségeinek szélesítéséhez. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal