Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 139
3. oldal

"Oltvány közi Mesekert Óvoda" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Rókavár utca 16.
képviselő: Béres Csenge
az 1121 Budapest, Oltvány köz 1. szám alatti Mesekert Óvoda működtetése. ... >>

Országos Középiskolások Érdekképviselete

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Virág u. 25/D.4.
képviselő: Mórocz János ... >>

Örökmozgó Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Tüzér utca 7.
képviselő: Dóczy Anna, Kolumbán Erika, Pulay Márk Ágoston
A központi idegrendszeri sérült (Cerebral paresis, Parkinson és parkinsonizmus, Sklerosis Multiplex, Hemiplégia, stroke) felnőttek és gyermekek esetmenedzselése, szolgáltatások nyújtása az egészségügy és a szociális ellátórendszer határterületén.

A központi idegrendszeri sérült fiatalok iskolán túli rehabilitációjának segítése, főként a szociális integráció céljából, megfelelő munkahely keresés segítése, a nem formális tanulás által. Országos és nemzetközi ifjúsági találkozók szervezése.

A krónikus, mozgáskorlátozottsággal járó betegségben szenvedő felnőttek és gyermekek teljes körű (egyéni és csoportos) rehabilitációjának elősegítése, a lakóhelyükhöz közeli terápiás lehetőségek megszervezése, a betegek személyre szabott, képességeinek megfelelően az egészséget támogató, illetve megtartó közösségek felkutatása, azokkal való szoros kapcsolattartás (társadalmi, civil és karitatív szervezetek, szerveződések, a szociális ellátórendszer intézményei, stb.)

Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását.

Az egyesület különös figyelmet fordít arra, hogy a szociálisan és anyagilag is hátrányos személyekről gondoskodjon.
A mozgássérültek integrációjának segítése az összes tevékenységi kör kapcsán. ... >>

Összefogás a Kórházi Dolgozókért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: dr. Haris Ágnes
A kórházi dolgozók és hozzátartozóik életkörülményeinek javítása, a munkakörülmények és a munkahelyi légkör javítása, kulturális és szellemi fejlődésük elősegítése. ... >>

Összhang Iskolafenntartó és Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1036 Budapest, Mókus u. 2.
képviselő: Hana György
A zenei művelődés feltételeinek megteremtése, az Andor Ilona Ének- Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium diákjainak zenei ren- dezvényeken, versenyeken való részvételének biztosítása; az iskola oktatási segédeszköz állományának fejlesztése, az intenzív nyelvok- tatás feltételeinek megteremtése, folyamatos finanszírozása; a Kodály módszeren alapuló ének-zene oktatás-nevelés hagyományainak ápolása; az iskola kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákjainak, pe- dagógusainak jutalmazása. ... >>

Pais úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Lukács György út 16. IV/13.
képviselő: Bogár Józsefné
Az alapítvány céljaként tűzte ki, hogy a társadalom széles rétegei számára megismerhetővé és befogadhatóvá váljanak a Pais úti Napköziotthonos Óvodában érvényesülő, az óvodai nevelés alapjául szolgáló, gyermekközpontú szellemiség, a művészeti nevelést megfogalmazó elvek és módszerek. Az alapítvány célja továbbá, hogy a Pais úti Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek fizikai, szellemi és a Helyi Pedagógiai Program alapján történő fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez segítséget nyújtson. ... >>

Pilishegyi János Alapítvány a Szent Margit Kórház Szülészetéért

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132. Szent M. kórház
képviselő: Dr.Lacza Tibor
A szülészeti és nőgyógyászati osztály dolgozói munkakörülményeinek javítása. ... >>

Pók - Kaptár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
képviselő: Tamon István
Az Arató Emil Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása, az iskola épülete karbantartásának, felújításának és bővítésének támogatása. Az oktatás és az egészségeséletmódra nevelés eszközszükséglete kielégítésének elősegítése, valamint a célok elérhetőségét biztosító anyagi források bővítése. Az Arató Emil Általános Iskola tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az oktatás - különösen a nyelvoktatás - és a tanórán kívüli tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése. ... >>

Pöttömfalva Óvodai Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Hévízi út 13. II./6.
képviselő: Ferenczné Gulyás Ilona
A 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7. szám alatt található óvoda nevelési céljainak támogatása, valamint a feladatai megoldásához szükséges anyagi- és személyi feltételek javítása. Az óvoda környezetének egészségessebbé tétele, szépítése, a kül- és beltéri játszóeszközök lecserélése, új EU szabványnak megfelelő játékok beszerzése, az udvar fejlesztése. ... >>

Prím Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Kálvin köz 4.
képviselő: Bánk Judit, Watz Ervin
A óvodáskorú gyermekek zenei nevelésének megteremtése, korcsoportjuknak megfelelő módszerek kidolgozása, zenei oktatásuk folyamatosságának biztosítása iskolai tanulmányuk befejezéséig. ... >>

Prohászka Műhely Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1036 Budapest, Lajos u. 105. I.em. 1.
képviselő: Pilipowski Tamás ( elnök )
Értelmiségiek, kutatók nevelése, tudományos diákműhely keretében. Szakmai kurzusok, műhelyek létrehozása, művészeti, tudományos rendezvények, szakkollégiumokkal való kapcsolat elmélyítése. ... >>

Provektor Oktatást és Átképzést Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1032 Budapest, Szőlő köz 9. 1./1.
képviselő: Bereczky Ákosné, Reményi Tiborné, Takács Péter Pál dr.
A fejlett műszaki technológiák alkalmazásához szükséges ismeretanyag megszerzésének támogatása, elsősorban iskolásorú és pályakezdő fiatalok, illetve idősebb munkavállalók körében és ezzel az elhelyezkedési esélyek növelése. ... >>

Publika Magyar Könyvtári Kör /Publika Hungarian Library Group/

(intézményi,oktatási)

1032 Budapest, Bécsi út 193.
képviselő: Billédi Ferencné dr. elnök ... >>

Rika Reformpedagógiával az Integrált Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1032 Budapest, Szőlő u. 90. VIII/44.
képviselő: Boda Mária elnök
Reformpedagógiai módszerek kidolgozása és terjesztése, elsősorban az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az iskolai oktatásban. Későbbiekben ilyen céllal működő általános és középiskolai intézmény létrehozása. ... >>

Rizspalánta Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Kinizsi utca 65.
képviselő: Vincze Edit
Óvodában nevelkedő gyermekek zavartalan szellemi fejlődésének elősegítése; Speciális nyelvek, iránti fogékonyság, érdeklődés és elsajátítás feltételeinek megteremtése, elősegítése, fejlesztése, támogatása; A dyslexia, dysgrafia és más tanulási zavarok megelőzését elősegítő, igazolt nemzetközi módszerek bevezetése feltételeinek megteremtése. ... >>

Sárkány Ferenc és Dr. Reisz Béla Egészségügyi Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1031 Budapest, Nánási út 4/a. I/2.
képviselő: Dr. Faragó András
A Nyírő Gyula Kórház Organikus Idegosztályán dolgozó orvosok, ápolók és technikai golgozók tevékenységének elismerése és további munkájuk támogatása, továbbá Sárkány Ferenc és Dr.Reisz Béla emlékének megőrzése, közvetve az orvostudomány támogatása. ... >>

SCCH Raoul Wallenberg Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Laborc u.26.
képviselő: Rikard Jonsson elnök
A Raul Wallenberg umán Szakképző Iskola és Gimnázium támogatása. ... >>

Segíts, hogy segíthessünk Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1035 Budapest, Hunor utca 3-7. 3./3.
képviselő: Balázs Gyula együttesen, Huszárné Dobi Mercédesz önállóan, Orlik István együttesen
az alapítvány legfőbb célja, hogy a gyermekrák és a daganatos betegségek érintettjeit támogatásban részesítse, közvetítsen a családok, a gyermekklinika és a segítő szándékú magánszemélyek, cégek között. A sok esetben halálos lefolyású, hosszú időtartamú ellátást igénylő kórképek fizikai és lelki következményei nagy megterhelést rónak a betegre, családjára és a társadalomra egyaránt. Az egészségügy jelenlegi helyzetének javítása és segítése az egész ország területén. Kórházak műszerellátásának bővítése, sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése a gyermekegészségügy minden területén.
Szociális tevékenység mindennemű gyakorlása, sérült, hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok életkörülményeinek javítása, időskorúak és hajléktalanok segítése.
Csecsemő és gyermekotthonok kicsinyei fejlődésének segítése szakemberrel, berendezéssel, játékkal, illetve a készségfejlesztéshez szükséges mindennemű hozzájárulással.
TB által nem támogatott beavatkozások finanszírozása, főként gyermekeknél.
Gyermekek otthoni rehabilitációjához hozzájárulás (gyógyszerköltség átvállalása, vitaminok, kiegészítő élelmiszerek), amit az orvos előír, de a szülő nem tud fedezni. ... >>

SOROPTIMIST Klub, Budapest Szociális és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1036 Budapest, Kiskorona u.7.Óbudai Társaskör
képviselő: Dr.Merényi Judit
Általános, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalok, szociálisan rászorulók, öregek, hátrányos helyzetűek, határon túli magyarok, menekültek támogatása, előtérbe helyezve a nők, fiatalok, az elesettek és sokgyermekes családok helyzetének javítása. ... >>

Spiritusz Plusz Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Folyondár utca 5. II./5.
képviselő: Dóczi János
a tanulásban, mozgásban, egyéb képességek területén akadályozott tanulók integrálásának előmozdítása, képességeik fejlesztése speciális nevelési szükségleteik alapján; a szociálisan hátrányos helyzetű nemzeti kisebbségek integrációjának elősegítése; segítség nyújtása, esély biztosítása minden olyan gyereknek, akik a normál iskolák számára elveszett, reménytelen esetnek számítanak. ... >>

Századvég Politikai Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10.
képviselő: Lánczi András
A társadalomtudományi és politikai képzés támogatása. ... >>

Százszorszép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Erdőszél köz 54.
képviselő: Harmati Magdolna
A Budapest, III.kerület Reménység u.6. sz. alatti "Százszorszép" óvoda és óvodásainak a támogatása. Továbbá a pedagógusok továbbképzésének, konferenciákon való részvételének a támogatásával. ... >>

Szent Margit Kórház Kardiológiai Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: dr. Sebestyén Zsuzsanna
Az alapítvány célja a Szent Margit Kórház kardiológiai osztály szakmai és tudományos munkájának támogatása a betegellátás színvonalának emelése, az osztály körülményeinek és a szakmai munka feltételeinek javítása és a dolgozók szakmai fejlődése érdekében. ... >>

Szent Margit Kórház Vese Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1032 Budapest, Bécsi u. 132. II.Belgyógy.
képviselő: Dr.Polner Kálmán
A vesebetegellátás támogatása. A vesebetegek kezelésének és ellátásának javítása. ... >>

Szent Margit Újszülött Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: Dr.Váradi Valéria elnök
A Szent Margit Kórház újszülött osztálya gyógyítási lehetőségeinek a továbbfejlesztése, a tárgyi feltételek javítása, a dolgozók to- vábbképzésének támogatása. ... >>

Szent Mihály Alapítvány

(intézményi)

1032 Budapest, Érc u. 1.
képviselő: Konyhás Mihály ( elnök ) önálló képv., Kovács Renáta
Idősek otthonának létrehozása. ... >>

Színház - Zene -Tánc Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Remetehegyi 42/a.
képviselő: Zsadon Andrea
Színvonalas színházi produkciók, a színházi kultúra, tehetséges fiatal művészek, munkalehetőségek, továbbképzés támogatása. ... >>

Színház Védelmére Egyesült Játszók és Nézők Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Csobánka tér 7.
képviselő: Gelniczky Sára Flóra
A klasszikus és modern színházi kultúra ápolása, oktatása, terjesztése, népszerűsítése és védelme. ... >>

TACTUS Sport az Egészséges Életért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 11.
képviselő: Mayer Ferenc, Németh Roland
Különféle sportágak - kiemelten a labdarúgás és kosárlabda sportágak - fejlesztése, népszerűsítése - elsősorban a fiatalok körében-, továbbá a sportágak tömegbázisának növelése együttműködve önkormányzatokkal, hasonló célú alapítványokkal, civil szervezetekkel.
Az alapítvány további célja a sport népszerűsítésével az egészséges életmódra való nevelés.
Az alapítvány célja továbbá a gyermekek, fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosítása, valamint a rendszeres mozgás, az egészséges életmód szemléletének terjesztése.
Edzőképzés elősegítése.
Iskolákban felvilágosító, oktató előadások megtartása különféle sportágak - kiemelten a labdarúgás sport - népszerűsítése érdekében.
Amatőr labdarúgó események, tornák, tehetség kiválasztó rendezvények, "sportág választó napok" szervezése. ... >>

Tájékozott Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Domoszló u. 17-19.
képviselő: Dr.Kovácsné Skriba Judit
1./ A fiatalok tájékozottságának elősegítése, különös tekintettel az EU csatlakozásra; 2./ Nyelvtanulás támogatása, külföldi szakmai gyakorlat megszervezése, támogatása; 3./ Fiatalok számára ingyenes vagy kedvezményes hozzájutás különböző kommunikációs eszközökhöz (Internet, könyv, CD, sajtó, mobiltelefon); 4./ A fiatalok kulturális és szabadidős programjainak támogatása; 5./ Közép- és felsőfokú iskola, oktatási intézmények működésének támogatása; 6./ Szakiskolai, középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók tandíj támogatása; 7./ Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, tehetséggondozás; 8./ Fiatalok pályaválasztásának segítése, képzési- és karrier-tanácsadás; 9./ A több szakmára felkészítő oktatási programok, rendszerek támogatása; 10./ Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban résztvevők segítése, az oktatás tárgyi feltételeinek a javítása; 11./ A fenti célok megvalósítását segítő pedagógiai és szakmai programok kidolgozásának, megvalósításának és megjelentetésének támogatása; 12./ A fiatalok kulturális és szabadidős programjainak támogatása; ... >>

Tanulj és Sportolj Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1035 Budapest, Kerék 18-20.
képviselő: Bezák Béláné, Kocsisné Hodosi Eszter
A Kerék utcai Általános Iskola támogatása. ... >>

Tegyünk többet értük Zipernowsky Károly Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Sarkadi utca 6. 9./27.
képviselő: Loór Veronika
Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, idegen nyelv tanítása, ökoszemléletű oktatás, nevelés, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, új oktatási módszerek támogatása, hazai és külföldi diákcsere, nehéz körülmények között élő, jól tanuló diákok segítése. ... >>

TÖRPIKE a Vidám Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1039 Budapest, Czetz János u. 62-64.
képviselő: Nagy Mária Katalin
Tevékenysége a 3-7 éves gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére és támogatására irányul. Gyermekek szociális, emocionális és mentális fejlődésének biztosítása. Sporteszközök, játékok beszerzése. Gyermektáborok szervezése. Óvónők továbbképzésének támogatása. Szakmai tanulmányutak szervezése és támogatása, szakemberek képzése. ... >>

Tűztövis Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.
képviselő: Jávori Ildikó
A pszichoorganikus szindrómában (a továbbiakban POS) szenvedő gyermekek logopédiai, pszichológiai szűrésének megszervezése és anyagi támogatása. - A POS-ban szenvedő, tanulási, teljesítmény-és beilleszkedési za- varral küzdő gyermekek oktatásának megszervezése, oktatásuk, ta- nulmányi felzárkóztatásuk és társadalmi beilleszkedésük támogatá- sa és segítése. - Tanfolyamok szervezése és tanácsadás a POS gyermekek családtagjai részére az otthoni körülmények között alkalmazandó terápiás mód- szerekről, valamint a családok részére terápiás eszközök biztosí- tása. - Az alapfokú iskolai tananyagok elsajátítására képes, de fogyaté- kosnak minősített gyermekek érdekvédelmének segítése és támogatá- sa. - A pszichoorganikus szindrómával kapcsolatos szakirodalmi művek alkotásának támogatása. ... >>

Új Előadóművészeti Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1036 Budapest, Perc u. 2.
képviselő: Grencsó István
A magyarországi előadóművészetek - elsősorban a progresszív tánc- és színházművészet - támogatása. ... >>

Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1030 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.
képviselő: Morvai György
Az alapítvány székheylén lévő óvoda segítése. ... >>

Varázsceruza Gyermeknevelő, Képesség- és Személyiségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1039 Budapest, Halász Gábor u. 5.
képviselő: Radványi Pál
Az óvodás életkorú gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődésének előzmozdítása. Alapvető célja a szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés előmozdítása. Az érzelmi, nevelési folyamatok magas szintű vezérlésével a gyermek életkorához, egyéni fejlődési üteméhez, igényeihez igazodó személyiségfejlesztés. A sikeres iskolai beilleszkedés érdekében a testi, szociális és értelmi érettség kialakításának előmozdítása. A fentieken túlmenően az alapítvány foglalkozni kíván egyéni képességfejlesztéssel, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve. Az egyes gyermekek kiemelkedő képességeinek kiaknázása, továbbfejlesztése, tehetséggondozás, valamint a valamely területen fejletlenebb gyerekek felzákóztatása is fontos cél. Az alapítvány elő szeretné mozdítani sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, problémájára - aktívan közreműködve - saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerekek nevelését. Az alapítvány célja továbbá az egyéniség, de a másság elfogadása képességének kialakítása is gyermekekben. ... >>

Varga István Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Hatvany Lajos u.7.
képviselő: Seres Istvánné
A "Varga István Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző" iskolában az oktatói, tanulmányi tevékenység támogatása. ... >>

Zöld Almák Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Szérüskert u. 37.
képviselő: Schlosser Tiborné Frankó Éva
Az 1033. Budapest, Szérüskert u. 37. Napköziotthonos Óvoda támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal