Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 269
1. oldal

23.sz. Állami Építőipari Vállalat Jóléti-Szociális Alapítvány

(kulturális,szociális)

1036 Budapest, Pacsirta mező utca 3-11. A. II. 1/8
képviselő: Horváth Imre
A vállalatnál dolgozók és nyugdíjasai jóléti-, kulturális- és szociális igényeinek szolgálata. ... >>

A Jövő Záloga Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1038 Budapest, Pusztakúti köz 8. A
képviselő: Dr. Börcsök Imre
A magyar állampolgárok és a Magyarországon élő külföldi állampolgárok, valamint a határokon túli magyarok ? közöttük a gyermekek és a hátrányos helyzetű nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó személyek ? nevelésének és oktatásának, továbbá kulturális és sporttevékenységének támogatása;
A családsegítés, az időskorúak gondozásának előmozdítása, valamint az egészségmegőrzés elősegítése. ... >>

A Magyar Műszaki Könyvkiadásért Alapítvány

(kulturális)

1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
képviselő: Csikós-Nagy István/ketten együtt, Dr.Biszterszky Elemér/ketten együtt, Dr.Katona András/ketten együtt, Dr.Ripka Gábor/ketten együtt, Dr.Topár József/ketten együtt
A magyar műszaki könyvkiadás támogatása. ... >>

A Szakképzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Szentendrei út 4. VII.em.36.
képviselő: Dr. Horányi István, Dr.Sztanó Imre
Magyarország gazdaságának gyorsabb ütemű fejlődését pénzügyi- számviteli- banki iskolarendszerű és tanfolyami oktatás megvalósításával elősegíteni. ... >>

"Ábel a székelyföldi gyermekekért" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Kazal utca 4.
képviselő: Kelemen Levente
A magyar kultúra, oktatás, közösségtudat, örökség megóvása és támogatása, valamint a szociálisan rászoruló fiatalok, idősek támogatása. ... >>

Agóra Tudományos Társaság

(oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Dráva u. 9.X.42.
képviselő: Dalos Györgyné
A társadalom-. történet-, közgazdaságtudományi, szociológiai, politológiai, filozófiai, jogi, informatikai és vonatkozó interdiszciplináris kutatások támogatása és összehangolása. Tudományos konferenciák, tanácskozások, előadások szervezése, a hazai és nemzetközi társadalomtudományi kapcsolatok és hagyományok ápolása, társadalomtudományi kiadványok megjelentetése. Oktatás, tudományos tanácsadás. ... >>

Akadémiai Szólisták Kamarazenekar Kulturális Egyesülete

(kulturális)

1031 Budapest, Huszti u. 23.
képviselő: Kőrös Csaba Zoltán, Rajncsák István ... >>

Alapítvány a Csángóföldi Magyarfalu Településért

(kulturális)

1036 Budapest, Bécsi út 83.
képviselő: Eötvös György
Az Arinti (Magyarfalu) csángómagyarság népi hagyományainak, nyelvének, kulturális örökségének támogatása és a faluban élő gyermekek kulturális fejlődésének segítése. ... >>

Alapítvány a Keve utcai Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1030 Budapest, Keve 41.
képviselő: Szumega Rudolf
Az iskola működési feltételeinek javítása. ... >>

Alapítvány a Márton Áron Szakkollégium Hallgatóiért

(intézményi,kulturális)

1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
képviselő: Ambrus Sándor, Dörfler Zsolt
A magyar kulturális, közgazdasági, jogi, illetve egyéb ismeretek terjesztése a magyarországi és a határon túli magyar diákság körében a társadalom érdekének szolgálatában. ... >>

ALAPÍTVÁNY A MUSTÁRMAG ÓVODÁÉRT

(intézményi,oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Ezüsthegy u.70.
képviselő: Ligeti Ágota
A Budapest, III.kerület Ezüsthegy u. 70.szám alatt lévő "Mustármag Keresztény Óvoda" támogatása, elsősorban tárgyi eszközök beszerzé- séhez, felújításához való hozzájárulással, a gyermekek szellemi és testi fejlődését segítő foglalkozások, programok elősegítésével. ... >>

ALTER Alapítvány a Nagyváradi Ady Endre Líceumért

(sport,oktatási,kulturális)

1034 Budapest, Pacsirtamező 42-44.II.em.16.
képviselő: Baumgartner Szilvia
Elsősorban a nagyváradi magyar tannyelvű Ady Endre Líceum támogatása, továbbá a Líceum, valamint más oktatási, egyházi, kulturális, szociális és sportintézmény együttműködésének segítése. ... >>

Altofen Alapítvány

(kulturális)

1037 Budapest, Farkastorki 21-23.
képviselő: Badinszky Ernö ... >>

AMADEUS Művészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1036 Budapest, Bécsi út 52. 2./7.
képviselő: Dr. Balogh Péter, dr. Nagy Bálint
A kiemelkedően tehetséges magyar komolyzenei előadóművészek és képzőművészek képzésének és pályakezdésének támogatása. ... >>

Amari Kris Cigány Szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1036 Budapest, Lajos u. 104. 2.ép.fszt.3.
képviselő: Szécsi Magdolna / Elnök
Szervezni és segíteni kívánja a cigány képzőművészetet és alkotó tevékenységet. Segíteni kívánja tevékenységük népszerűsítését, kiállításokat szervez, propagandaanyagokat jelentet meg.
- Lehetőség szerint ösztöndíjban részesít fiatal cigány művészeket, középiskolásokat, főiskolásokat, egyetemistákat. ... >>

Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Közraktár utca 4-6.
képviselő: Dr. Pörzse Gábor
Az antalli hagyományokban testet öltő szellemiség ápolása, az oktatás, kutatás, kiadás eszközrendszerén keresztül. ... >>

Aquincum Művészeti Együttes

(kulturális)

1037 Budapest, Kunigunda 35.
képviselő: Szirma Ferencné ... >>

AQUINCUM Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális)

1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.
képviselő: Fodor Béláné ... >>

Aquincum Studió

(kulturális)

1034 Budapest, Vizimolnár 6.
képviselő: Gönczi Péter, Szabó István ... >>

Aranypatkó Lovas Egylet

(sport,kulturális)

1031 Budapest, Aranyhegyi út 18.
képviselő: Partics Katalin
A magyar lovas sport fejlődésének segítése, a magyar lovas hagyományok ápolása, lovaskultúra megismertetése, szabadidős lovaglási lehetőségek, lovasterápia biztosítása. ... >>

ARCO Kamarazenei Alapítvány

(kulturális)

1036 Budapest, Lajos u. 105.
képviselő: Dr. Victor András
Az ARCO Kamarazenekar tevékenységének támogatása. ... >>

Argentin - Magyar Kulturális Kapcsolatok Alapítvány

(kulturális)

1033 Budapest, Harrer Pál 16. VIII. 45.
képviselő: Ernesto Arenson ... >>

Árnyékkötők Alapítvány

(kulturális)

1034 Budapest, Tímár 17. fsz. 3.
képviselő: Szász János
Az Árnyékkötők electrographic Art c. művészeti folyóirat rendeszeres megjelentetése. ... >>

Ars Hungária Kulturális Egyesület

(kulturális)

1034 Budapest, Szőlő utca 33. IV./4.
képviselő: Szlávik Attila
A keresztény kultúra és művészetek népszerűsítése ... >>

Atlantis - Studió Alapítvány

(kulturális)

1036 Budapest, Kiskorona 20.
képviselő: Csizek Gabriella ... >>

Átmánanda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Ékszer utca 3.
képviselő: Szandrik László
Segítséget és támogatást nyújtson a gyermekek óvodai, iskolai gondozásával és nevelésével, illetve szabadidős programok szervezésével, nyújtásával, napközis felügyelettel foglalkozó intézményeknek (a továbbiakban együttesen: Intézmények). Az alapítvány céljául tűzi ki az egészséges életmódra nevelésnek, a szabadidő kulturált eltöltésének, a közösségi programoknak a támogatását, biztosítását, az Alapítvány kitüntetett célja fentiek mellett az is, hogy elősegítse a hazai jógaoktatás általános színvonalának emelését, a jógakultúra társadalmi elfogadottságának növelését, és a jógakultúrával kapcsolatos ismeretterjesztő munkát. ... >>

Baráthosi-Imaoka-Illyés-Bacskulin Magyar-Japán-Turáni Egyesület

(kulturális)

1034 Budapest, Bécsi út 88-90. I. 2./79.
képviselő: Szabó Lóránt
A magyar-japán-turáni őstörténet közös vonatkozásainak kutatása és népszerűsítése. ... >>

BÁRDOSI KÜZDŐSPORT AKADÉMIA Sportegyesület

(sport,kulturális)

1039 Budapest, Bálint György utca 19. III./9.
képviselő: Bárdosi Sándor István
a különböző tradicionális, valamint modern harcművészeti ágak - utóbbi tekintetében ide értve az ún. "kevert harcművészet"-i stílusokat is-, továbbá birkózás, valamint ökölvívás, mint küzdősport verseny- és szabadidősport tevékenységek népszerűsítése, fejlesztése, szervezett segítése,
-tagjainak a sporttevékenység folytatásához szükséges eszközök beszerzéséhez anyagi hozzájárulás, valamint erkölcsi támogatás nyújtása,
- versenyeket rendez, továbbá az azokkal kapcsolatos rendezvényeket szervez és bonyolít, egyúttal terjeszti azt a filozófiát, amelyet a jelölt küzdősportok, illetve harcművészetek, mint sportágak és mint életmód meghatároz,
- más, elsődlegesen sporttal foglalkozó szervezetek és a sportegyesület közötti együttműködés szervezése, illetve külföldi és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartás. ... >>

Bécsi úti Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Bécsi út 375.
képviselő: Divinyi Lászlóné, Kádár Péter, Pricz Istvánné, Sedyó János, Szappanos László
A Bécsi Úti Általános Iskola diákjainak testi,szellemi fejlődésének, szabadidejük szinvonala- sabb eltöltésének segítése,az iskola taneszközökkel éssporteszközökkel való jobb biztosítása. ... >>

Békásmegyeri Montessori Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Juhász Gyula utca 50. IV./15.
képviselő: Békési Tiborné, Bencsik Lászlóné elnök, Molnár ILdikó, Szágosné Herdó Krisztina, Varga Jánosné
Az alapítvány segíti a Gyermeksziget Montessori Óvodát abban, hogy a társadalmi igényeknek megfelelő körülmények között nevelhesse az óvodába járó gyermekeket testi és lelki egészségük magasabb szintű kibontakoztatásában. ... >>

Békásmegyeri Szent József Alapítvány

(kulturális)

1038 Budapest, Templom 18.
képviselő: Varga Gábor
A Budapest, III.kerületi Szent József egyházközséghez tartozó templom és plébánia épületeinek és berendezési tárgyainak, köztéri feszületeinek és szobrainak restaurálása és karbantartása, valamint az egyházközség szociális, ifjúságnevelési és kultúrális céljainak megvalósítása. ... >>

Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
képviselő: Dr. Béres Józsefné
Betegségmeglőző gyógyÍtó, tudományos, kutatási környezetvédelmi, műemlékvé- delmi, kulturális, oktatási, diák és tömegsport, öregek, hátrányos helyze- tűek, menekültek támogatása. Szakember- képzés, rendezvények támogatása. ... >>

Béres Egészség Hungarikum Alapítvány Közhasznú Szervezet

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.
képviselő: Dr. Béres Józsefné önállóan, Dr. Kónya Csaba önállóan, Hubay Andrea elnök önállóan
A magyar lakosság egészségi színvonalának emelése, azaz az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés érdekében tudományos, kutatási, oktatási, környezetvédelmi, kulturális, tömegsport célok megvalósítása, valamint a határon túli magyarok e célokkal öszhangban álló megsegítése, illetve e célokkal kapcsolatos információs feladatok ellátása. ... >>

Biztonsági Klub

(kulturális)

1033 Budapest, Kórház 9.
képviselő: Frank György, Szalánczy Béla, Tömpe József ... >>

BME Közlekedésmérnök Hallgatók Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

1034 Budapest, San Marco utca 28-30. fszt./2.
képviselő: Szakály András elnök
Hagyományőrzés, hagyományápolás keretében feleleveníteni és élővé tenni az ősmagyar és sztyeppei történelmi íjászhagyományokat; a magyar (kárpát-medencei) történelem, ezen belül elsődlegesen a honfoglalás-kori életmód, történelem, kultúra hazai ápolása, bemutatása, annak megismertetése, terjesztése, kutatása és ápolása, érdeklődés felkeltése; kirándulások szervezése magyar történelmi helyszínekre; kulturális és sporttevékenység végzése. ... >>

Boldog Aki Énekel Alapítvány

(kulturális)

1039 Budapest, Boglár u. 6.V.30.
képviselő: Erdős Ákos
Kulturális. ... >>

Boldog Salamon Kör

(kulturális)

1038 Budapest, Templom u. 38.
képviselő: Czakóné Simon Éva, Cserta Gáborné, Gallai Máté
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a magyar kultúra légszélesebb értelemben vett bemutatását, gyarapítását. Ápolja és népszerűsíti a középkori keresztény magyar és egyetemes kultúrát, Boldog Salamon magyar király emlékét és tiszteletét, a középkori lovas és íjász testgyakorlást, a magyar képzőművészet és kézművesség megőrzött és élő hagyományait, a hét szabad művészet valamennyi ágát, különös tekintettel az irodalomra, a képzőművészetre és a zenére, valamint a filmre és a modern elektronikus médiumokra. ... >>

Bossányi Katalin Emlékalapítvány

(kulturális)

1036 Budapest, Lajos utca 118-120
képviselő: dr. Gergely Pál, Vámos Tibor
Bossányi Katalin emlékének megőrzése és ápolása, a tisztesség és felkészült újságírói munka értékének társadalmi, szakmai megbecsülése. ... >>

Braunhaxler Óbudai Német Hagyományokat Ápoló Egyesület

(kulturális)

1032 Budapest, Szőlő u.72 fsz.
képviselő: Tauner Tibor, Wittinger László ... >>

Brettschneider Alapítvány

(kulturális)

1034 Budapest, Kecske u. 24/C.
képviselő: Szabó Anna
A kallódó művészek felkarolása, pártolása. ... >>

Budaházy Családkutató és Hagyományápoló Alapítvány

(kulturális)

1037 Budapest, Góbé u. 15.
képviselő: Budaházy Miklós
Családfakutatás, családtörténeti kutatómunka támogatása. ... >>

BUDAKE ROM Kulturális és Szabadidős Egyesület

(kulturális)

1032 Budapest, Szőlő u. 78.
képviselő: Musa Zoltán ... >>

Budapesti Budo és Mozgásművészeti Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Raktár utca 52.
képviselő: Ziegler Csaba
Elsődlegesen tagjainak sportolási és más mozgáskultúrához kötődő tevékenységének elősegítése, szervezése. Az egyesület céljainak elérését a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenységek kifejtésével kívánja elősegíteni. Így a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül különösen 14. alpontban szereplő sporttal kapcsolatos tevékenységekkel kíván hozzájárulni a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosításához, a sportos életmód népszerűsítéséhez, a sport iránti igény felkeltéséhez, az egyesület tagjainak neveléséhez, a közösségi élet kibontakoztatásához. Az egyesület lehetőséget biztosít az egyesületi tagok és más személyek rendszeres testedzésére, sportolására, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelés és sporttevékenységét. ... >>

Budapesti Egyetemi Lelkészség Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Kórház u. 37.
képviselő: Szűcs Balázs
Hitbuzgalmi, vallási és kulturális rendezvények szervezése, a katolikus egyetemi és főiskolás ifjúság támogatása és a Budapesti Egyetemi Lelkészség működőképességének segítése. ... >>

Budapesti Kamarazenei Egyesület

(kulturális)

1036 Budapest, Kiskorona 7.
képviselő: Bánfalvi Béla ... >>

Budapesti Székely Kör

(kulturális)

1032 Budapest, Bécsi út 225. VIII.47.
képviselő: Beke György, Ferencz Vilmos, Forró Magdolna, Kator Tamás
A kör célja a közösséghez tartozó egyént is megnyomorító közösségi halál elkerülése: a közösségi élet, az együvétartozás tudatának fejlesztése a székely sajátosság megőrzése. A szervezet célja továbbá egymás megismerése, közösségi ünnepek kezdeményezése, hagyományos népi események, mulatságok tartása, népi együttesek és szakkörök létrehozásának elősegítése, tanfolyamok tartása, kiállítások, valamint tudományos, irodalmi előadások szervezése, a székelyekkel foglalkozó írások közreadásának szorgalmazása, a székely gyermekekkel való foglalkozás, az áttelepült székelyek beilleszkedésének elősegítése, tanácsadó és tájékoztató iroda létrehozása, a szülőföldön élő székelység életkörülményeinek javítása, időszakos kiadmány létrehozása, Székely ház létesítése. ... >>

Budapesti Vonósok Alapítványa

(kulturális)

1036 Budapest, Kiskorona 7.
képviselő: dr. Bárdos Péter
A magyar zenei kultúra terjesztése, a zenekar működési feltételeinek, tevékenységének támogatása. ... >>

Cassandra Táncművészeti és Sportegyesület

(sport,kulturális)

1039 Budapest, Juhász Gyula utca 52. IV./13.
képviselő: Takács Zsuzsanna
Versenyeztetési és versenyzési tevékenység a táncművészet és sporttánc területén. A művészeti és sporttáncok népszerűsítése. ... >>

CHEF (R) Hungary Testi és Lelki Egészséget, Nevelést és Oktatást Támogató A.

(intézményi,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Harrer Pál 14.
képviselő: Carl Nickerson dr., Királyné dr. Dévai Margit, Therese Destito Peterson
Iskolai és közösségi testi és lelki egészség és nevelés, valamint minőségi életszemlélet népszerűsítése. ... >>

Civil Kulturális Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1031 Budapest, Ányos utca 11.
képviselő: Balázs Ferenc
A társadalmi és tudományos haladás elősegítése a demokratizmus, pluralizmus, a hozzáértés és a nyíltság elvei alapján. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal