Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 303
2. oldal

Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5.
képviselő: Tálosi Tamás
Diákok egészséges életvitelének és oktatásának elősegítése a közoktatási intézményekben tanuló iskolatejjel történő ellátásával.
Az alapítvány másodlagos célul tűzi ki a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyegyenlőségének biztosítását és beilleszkedésük elősegítését az információs társadalomba. ... >>

Csalogány Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1034 Budapest, San Marco utca 48-50.
képviselő: Aladi Kálmán Zsoltné
Az óvodások és a tanulók oktatásával, nevelésével, képzésével kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek biztosítása. ... >>

Csengettyű Alapítvány a Zeneoktatás Támogatására

(oktatási)

1036 Budapest, Lajos utca 142. I. 2.
képviselő: Fábián Zoltán
A gyermek-, ifjúsági- és a felnőtt zenei oktatás, valamint a zenei szakképzés támogatása. ... >>

Csibészke Családi Napközi Alapítvány

(oktatási)

1039 Budapest, Pünkősdfürdő utca 2. I./4.
képviselő: Prevics Borbála
Családi napközi otthon keretében a gyermekek napközbeni nevelése, képességfejlesztése, ellátása, az egészségmegőrzés szokásainak kialakítása. ... >>

Csillaghegy Az Ovisokért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Hunyadi 10.
képviselő: Rikker Tiborné
Óvodáskorú gyermekek magasszintű testi és szellemi fejlődésének elősegítése ... >>

Csillaghegy betegeiért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1038 Budapest, Vasút sor 1.
képviselő: dr. Telegdy Margit
Természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bevonásával hozzájárulni a lakosság betegség megelőző, gyógyító tevékenységének anyagi alapjai megteremtéséhez. A népbetegségek kockázati tényezőinek szűrése a lakosság körében. Szűréshez szükséges tárgyi eszközök széles körű használatának elősegítése. A rizikó szűrésekre szükséges technikai feltételek javítása. Egészség megelőző programok kidolgozása és oktatása. A Budapest III. kerület Vasút sor 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelő ellátási színvonalának emelése, korszerűsítése az alapító okiratban megjelölt célfeladatok jobb ellátása érdekében. ... >>

Csillaghegyi Bölcsőde- és Óvodaépítést támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Lángliliom utca 3.
képviselő: dr. Tósoky Balázs
Csillaghegyen, illetve közvetlen környezetében egy új korszerű bölcsőde- és óvoda létrehozásának elősegítése; támogatók felkutatása; és a már létrejött intézmény működtetésének és fejlesztésének támogatása. ... >>

Csillaghegyi Mozgás és Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1038 Budapest, Mező utca 10. II./6.
képviselő: Kelen Balázs
Tagjai és a vele kapcsolatban álló iskolák tanulói, lakóközösségek és érdeklődők részére a rendszeres testedzés, sportolás lehetőségének biztosítása; a szabadidősport terjesztése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Csillaghegyi Waldorf Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Ezüsthegy utca 76.
képviselő: Bogár Vera, Gyenes Zsuzsa elnök, Seres György, Soltész Ágnes, Trifonov András
A gyermeknevelés megújulása érdekében helyi kezdeményezéssel és öntevékeny, aktív közreműködéssel "Waldorf" pedagógiai rendszerű intézmények alapítása, ehhez a szellemi-, anyagi és társadalmi feltételek megteremtése, működésük megszervezése és - külső segítséggel, források biztosításával - a Waldorf pedagógiai intézmények fenntartása, illetve mindezek elősegítése. A Waldorf pedagógiai alapelveinek megismertetésében és alkalmazásában való közreműködés. A Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése és bevezetése hagyományos intézményekbe, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A Waldorf pedagógia szemléletének megismertetése a hagyományos módszerrel oktató intézményekben. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység, gyermekfelügyelet. ... >>

Csillagrendszer Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Verhovina u. 4.
képviselő: Gajzágóné Bényei Mária
Egyesítse a legkorszerűbb technikai, tudományos ismereteket, oktatási módszereket. Tevékenységével széles körben elősegítse az ipar, a kereskedelem, illetve a fogyasztók európai integrációs folyamatokban elvárt fejlődését mind tartalmában és mind minőségében. Munkánk során fokozott hangsúlyt kívánunk fektetni a már említett tényezők társadalmi kultúránkban történő megfelelő beillesztésére, mely által elérhetjük, hogy célcsoportjaink számára az Európai Unió természetes működési közeggé és élettérré váljon. ... >>

Csöppnyi Esély Óvodai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Bárczi Géza u. 1.
képviselő: Gólyáné Kaszás Erzsébet
Gyermek és ifjúságvédelmi, művelődési és szabadidősport szervezése, valamint a Budapest, III.ker. Bárczi Géza u. 1. sz. alatt Napközi- otthonos Óvoda gyermekei jobb ellátásáért. ... >>

Czabán Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Vörösvári út 93./Czabán Samu Á
képviselő: Földvári Györgyné, Szabóné Varga Erzsébet, Takács Lászlóné
A Czabán Samu Általános Iskolában folyó tanítás, nevelés színvonalas körülményeinek biztosítása. ... >>

Darazsak TSE.

(sport,oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Keszkenő utca 19. II//8.
képviselő: Zsimala-Tóth Kata
A tagság és környezete részére sportolási lehetőség megteremtése, szakmai, kulturális képzésének támogatása. ... >>

Derűs Évekért Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1039 Budapest, Zipernowsky utca 1-3.
képviselő: Müller Istvánné sz. Illés Anna
A Derűs Alkony Gondozóházban a munka-, és szociális körülményeinek javítása, továbbá a bentlakó időskorúak támogatása annak érdekében, hogy az ellátásukhoz szükséges tárgyi feltételek biztosítva legyenek; korszerű ellátási módszerek kerüljenek alkalmazásra; fizikai erejük és életkedvük megőrzése érdekében kirándulásokon és egyéb kulturális rendezvényeken vehessenek részt; dolgozók támogatása annak érdekében, hogy részt vehessenek modellkísérletek kidolgozásában, szakmai továbbképzéseken és tanulmányutakon. ... >>

Diákok a Keresztény Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Nagybátonyi út 4.
képviselő: Németh Sándorné ... >>

Diákönkormányzatok Országos Konferenciájáért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1032 Budapest, Érc utca 1. fszt./2.
képviselő: Sági Imre
Elsődlegesen kulturális rendezvények szervezése, emellett egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (reforméletmód népszerűsítése). Oktatási és művelődési kutatási együttműködések szervezése. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek ?és ifjúsági érdekképviselet, tudományos eredmények közzétételének, azok megvitatásának színteret adó tudományos konferenciák, előadások, valamint más tudományos rendezvények szervezése, lebonyolítása. Továbbképzés, szakmai ismeretterjesztés. Képességek, készségek fejlesztése (pl.tréningek keretében). Hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Hagyományos és elektronikus kiadványok, tájékoztatók megjelentetése. ... >>

Diamond Sportegyesület és Harcművészeti Iskola

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Búza 20.
képviselő: Ébend Gábor
A rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása, közérdekű oktatási tevékenységével a környezet formálása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Együttműködhet működési területének állami, társadalmi és gazdasági szerveivel. A sportegyesület nemzetközi tevékenységet is folytathat. ... >>

Digitálisan Arhivált Tudás Alapítvány - DATA

(intézményi,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Szentendrei út 89-93.
képviselő: Pátkai Marcell Dávid
Naprakész információ és tudás közvetítése, mely mindenki számára elérhetővé teszi a tájékoztatást, az életen át tartó tanulást. Kulturális és tudományos javak létrejöttének támogatása és terjesztése minél szélesebb körben. A tudomány szeretete. Felvilágosult, okos és jól informált emberideál megteremtése. Célunk, hogy technológiailag korszerűsítsük a hazai információáramlást és oktatást. A társadalmi felelősségtudat, ökológiai szolidaritás gondolatának terjesztése. Az alapítvány arra hivatott, hogy a kommunikációt, a politikai és tudományos tájékozottságot, a kultúra és az emberi tudás megismerését támogassa. Nemzetközi összeköttetést teremt a tudományos szférában itthon és a határon túli magyarság számára is elérhetővé teszi a kultúrát anyanyelvünkön. A program azt célozza, hogy az egyetemisták és mások részt vehessenek online (egyetemi) órákon és a kutatók és megosszák, összevessék tapasztalataikat. Az előadások közvetítésének célja az is, hogy a középiskolások megismerjék, hogy a különböző tudományok diszciplínáit hogyan dolgozzák fel s különböző oktatási intézmények. Szeretnénk, ha az emberek könnyen megtalálnál a számukra szükséges információkat. Az információáramlás megkönnyítésével segítjük a magánszemélyek (civil szervezetek) - gazdálkodó szervezetek - tudomány - állam négyszögének mind hatékonyabb együttműködését. Szeretnénk elérni az európai integrációs az oktatás terén és a tudományos szférában. ... >>

Dózsa György utcai Általános Iskolát Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Dózsa György 42.
képviselő: Gyurisné Horváth Ildikó
A Dózsa György utcai Általános Iskola oktató-nevelői munkája feltételeinek javítása, a tanulók korszerű művelődésének elősegítése. ... >>

Dr. Bak Géza Közhasznú Alapítvány az Emésztőszervi Betegekért

(egészségügyi,oktatási)

1032 Budapest, Bécsi út 132
képviselő: dr. Demeter Pál
Az emésztőszervi betegek magasabb színvonalú ellátásának, a gasztroenterológiai kutatás támogatásának, szakmai továbbképzéseknek az elősegítése. ... >>

"Dr. Földes Istvánné" Nephrológiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Jutas utca 80.
képviselő: dr. Árkossy Ottó
a Közép-magyarországi vesebetegek gyógyításának segítése, személyi és tárgyi feltételeinek javítása.
A vesebetegek betegellátásának, életminőségének javítása, a művese - kezelt betegek tájékoztatása, felvilágosítása, gondozásának elősegítése,
a vesebetegek gyógyításához modern gyógyító eszközök beszerzése, gépi berendezések bővítése, korszerűsítése,
a személyzet oktatása vesebetegek gyógyításának minőségi ellátásához
a vesegyógyászati tudományos kutatás támogatása,
a rendőrség állománya javára folyó betegellátás színvonalának emelése érdekében a műszaki - technikai ellátottság fejlesztése, a gyógyító - megelőző tevékenység javításához szükséges feltételek továbbfejlesztésének a támogatása,
népszerűsíti az egészséges életmódot és segít megelőzni és visszaszorítani a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztását , esélyt teremt arra , hogy a fiatalok képessé válhassanak a drogok visszautasítására ... >>

Dunaholding Alapítvány

(oktatási)

1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5.
képviselő: Pertl Gábor
A szakmai tudás, az egészséges élet, a kultúra és a szociális szféra gondjainak megoldására irányuló törekvések támogatása. ... >>

EGYMÁSÉRT EGY-MÁSÉRT Egészséges és Művelt Emberekért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1039 Budapest, Madzsar József u. 41. III. 11.
képviselő: Földesi-Szabó László
Az alapítvány célja az egészségügyi és oktatási intézmények támogatása, pénzbeli és dologi adományok beszerzése, gyűjtése, raktározása és eljuttatása a rászorulókhoz. Az Alapítvány célja közhasznú tevékenység - a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló tevékenységek. ... >>

Együtt Oktatási Alapítvány

(oktatási,szociális)

1031 Budapest, Silvanus sétány 5. III.10.
képviselő: Kőbányai István
A hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának oktatási tevékenységgel történő elősegítése. ... >>

Együttműködés Ifjúsági Egyesület

(oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Kunigunda u. 35.
képviselő: Grünstein Szabolcs
Az Egyesület a magyarországi és határon túli fiatalok közötti kapcsolattartás elősegítése, fejlesztését elősegítő programok szervezésével, kiadványok megjelentetésével. Az egyesület célja a Kárpát-medenceifiatalok közötti kapcsolatok erősítése, hozzájárulva ezzel e népek valódi megbékéléséhez. Az egyesület célja a magyarországi képzési lehetőségekről, ifjúsági és kulturális programokra vonatkozó tájékoztatása biztosítása Magyarországon és határon túli magyarlakta vidéken, valamint nagyobb számú fiatal bekapcsolása ezen programokba. ... >>

"EKOTIK" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1031 Budapest, Nánási út 38. fszt./1.
képviselő: Ranka-Csehek Katalin
A fogyasztók felvilágosításán és választásaik tudatosításán keresztüli küzdelem az árutermelésben és a javak forgalmazásában dolgozó alkalmazottak emberi jogainak védelme érdekében; Az alapítvány elsődleges tevékenységéhez kapcsolódóan a munka világa területén egészségvédelmi és betegségmegelőző tevékenységet is kifejt, melynek keretében felméréseket és elemzéseket készít, illetve készíttet. Az alapítvány egyéb közhasznú tevékenységéhez kapcsolódóan tudományos rendezvényeket, előadásokat, tanfolyamokat szervez és támogat, illetve tudományos szakemberek, kutatók munkáját támogatja, részükre ösztöndíjakat adományoz, a témában kutatásokat kezdeményez és támogat. Az alapítvány elsődleges tevékenységéhez áttételesen kapcsolódó környezetvédelmi tevékenységet is kifejt, melynek keretében felméréseket és elemzéseket készít, illetve készíttet. Az alapítvány fogyasztóvédelmi tevékenységet is kifejt, melynek keretében felméréseket és elemzéseket készít, illetve készíttet. ... >>

Élesdi Művésztelep Egyesület

(oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Jeles u. 54.
képviselő: Bodoni Dombi Zsolt ketten együtt, Bugovits Anikó ketten együtt, Szász Sándor ketten együtt
Az Egyesület alapvetően, kulturális céllal jött létre, az Élesdi Művésztelepet alkotó művészek határokon átívelő alkotó munkájának összefogására. E cél érdekében felvállalja, hogy segíti a társművészetek együttműködését, alkotótáborok, kiállítások szervezése mellett erősíti a nemzetközi kapcsolattartást és szakmai fórumokat rendez. Működteti a művésztelepet és az annak otthont adó épület megépítéséhez támogatást szervez. Ezáltal lehetőséget nyújt előadások szervezéséhez, kiadványok megjelentetéséhez és terjesztéséhez fiatal művészek képzéséhez, továbbképzéséhez. ... >>

Élj tovább! Közlekedésbiztonsági Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1033 Budapest, Laktanya utca 2.
képviselő: Berkes Gábor
Az Egyesület elsődleges célja a kerékpárosok, segédmotorosok, motorosok közlekedésbiztonsági érdekeinek védelme, szerepvállalás az őket érintő közlekedési, jogszabályi, gazdasági és etikai kérdésekben. Ezen célkitűzés elérésének érdekében véleményt kíván formálni és részt kíván venni az oktatásuk fejlesztésében és korszerűsítésében, a tanulóvezetők jogainak és érdekeinek védelmében, a közlekedésükre vonatkozó előírások kidolgozásában és jobbításában. Az egyesület működése során képzéssel, továbbképzéssel, szakmai tanácsadással, reklámtevékenységgel, a médiában, interneten, közösségi rendezvényeken történő figyelemfelhívással óhajtja segíteni a közlekedésbiztonság javulását és fokozását. ... >>

Ember a Városban Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Bogdáni út 1.
képviselő: Belinskaya Daria Alexandre, Ort Attila Ákos
Annak elősegítése, hogy a városi és regionális gazdasági fejlődés hosszútávon fenntartható és környezettudatos módon valósuljon meg. Az ember és a város kapcsolatát meghatározó környezeti nevelés mellett ismeretterjesztő, oktató, nevelő, képességfejlesztő tevékenységgel ösztönözni a várostervezésben, építészetben és településfejlesztésben történő ökologikus szemléletű fejlődést, bővíteni a lakosság ismereteit, elősegíteni és támogatni a fenntartható viselkedésformák elterjedését. ... >>

Emberekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Erdőalja út 54.
képviselő: Dr. Gruber Tibor
A fiatal és felnőtt állampolgárok egészséges életre való nevelése, egészségének megőrzése, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, egyéni és társadalmi szinten jelentkező szociális és egészségügyi problémák feltárása, megoldása, ennek kapcsán az egyén ismereteinek bővítése, azok elmélyítését szolgáló törekvések segítése, melynek során céljának megvalósítása érdekében az alapítvány szükség szerint együttműködik társadalmi és egyházi szervezetekkel.
A kultúra széleskörű terjesztése, kulturális programok, sport- és szabadidős tevékenységek, rendezvények szervezése; Gyermek- és ifjúságvédelmi programok szervezése, gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének szervezése, támogatása, gyermekek létbiztonságának megteremtése, egészséges fejlődésének elősegítése. Az alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezésévhez, tartásához, kiadványok, információ-hordozók előállításához, forgalmazásához, oktatók szakmai munkája színvonalának emeléséhez, a szükséges technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez, a társadalom perifériáján elhelyezkedő, hátrányos helyzetű, mentálisan sérült fiatal és felnőtt állampolgárok deviáns magatartási jegyeinek és asszimilációs problémáinak leküzdéséhez azok megoldásához, valamint a társadalom különböző rétegei helyzetének javítása érdekében végzett emberbaráti, karitatív tevékenység megvalósításához történő segítségnyújtás, ennek érdekében - lehetőség szerint - új munkahelyek létesítése, ill. már meglévők fenntartása, fejlesztése, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése.
Az alapítvány támogatja a céljaival összhangban működő szervezetek, illetve magánszemélyek ilyen, vagy hasonló jellegű tevékenységét. ... >>

ÉMI Értünk és Mindenkiért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1037 Budapest, Jutas köz 17.
képviselő: Szegner László, Szénási János
Anyagi lehetőséget és hátteret biztosítani a fiatalokkal való foglalkozás személyi és tárgyi feltételeinek javításához (ismeretterjesztő, továbbképző tanfolyamok szervezése, megfelelő helyszínek és előadók biztosítása stb.); zenei és más kulturális események megrendezéséhez, a személyi és tárgyi feltételek megteremtéséhez; olyan táborok szervezéséhez, melyek keretében a fiatalok fejleszthetik magyarságtudatukat és nemzeti örökségünkre vonatkozó ismeretüket; kapcsolatteremtéshez más helység- és országbeli vallási és kulturális csoportokkal (baráti és cseretalálkozók szervezése); rászoruló fiatalok alkalmankénti vagy rendszeres szociális segítéséhez (ideértve a tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatását); rászoruló idősek, betegek és nagycsaládosok alkalmankénti segítéséhez, pénzbeli vagy tárgyiasult juttatással való támogatásához; rendezvények, ifjúsági versenyek támogatásához; Óbuda kulturális örökségét képező, kápolnák műemléki felújításához, fenntartásához és megóvásához; az alapítványi célok megvalósításához szükséges nyomtatványok és egyéb kiadványok beszerzéséhez, esetleges elkészítéséhez és kiadásához; nélkülözhetetlen élelmiszerek, háztartási, ruházati és egyéb árucikkek olcsó beszerzését elősegítő akciók szervezéséhez; életviteli és érdekvédelmi tanácsadáshoz; alapítványi célok megvalósulást elősegítő tevékenység támogatása (más közhasznú szervezetek programjainak támogatása, ha az elősegíti az alapítványi célok megvalósítását). ... >>

Erdei Iskola Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: Kurucz Lászlóné elnök, Nagyné Mussó Judit, Somfai Balázsné alelnök
Szervezetileg egyesíteni azokat a nevelési-oktatási intézményeket, amelyek működésük szerves részeként a szorgalmi időben természeti környezetben, rendszeresen, a természeti környezetet ismertető és nevelési folyamatokat valósítanak meg.
Szervezett keretet biztosítani a természetvédelemmel, a környezeti neveléssel, a fenntartható fejlődést népszerűsítő, illetve a helyi természeti és ember-alkotta kultúrák védelmével és ápolásával foglalkozó egyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Erdőalja Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Erdőalja 5.
képviselő: Dr.Schmidtné Szimon Judit
Erdőalja úti Általános Iskolában folyó oktató-nevelő munka korszerűsítésének elősegítése. ... >>

Értékesítők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1037 Budapest, Kunigunda utca 15.
képviselő: Andor László
A Magyar Köztársaság területén értékesítő tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megítélésének elérése, illeve elősegítése. ... >>

"Esély a minőségi életre" Alapítvány

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Szél utca 3-5.
képviselő: Rohonczi Edit
Az Európa Tanács lisszaboni ülésén (2000. márciusában) az állam-és kormányfők azt a stratégiai célt tűzték ki az Európai Unió elé, hogy váljék a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává. E stratégia megvalósításában kulcsfontosságú tényező az oktatási és képzési rendszerek adaptációja és élethosszig tartó tanulásnak megfelelően; a foglalkoztathatóság és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása a tudásba és kompetenciákba történő befektetés által; a mindenki számára elérhető információs társadalom megteremtése és a mobilitás erősítése. A hazai foglalkoztatás alacsony színvonala, a foglalkoztatottság javításának általános szükségessége az ország számára kiemelten fontos feladatává emeli a munkaerő állomány aktivizálását, fejlesztését, a társadalom hátrányos helyzetű rétegeinek segítését. ... >>

Eszter-lánc a Gyermekek Európai Színvonalú Gyógyításáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1036 Budapest, Bécsi út 57-59. I. 7.
képviselő: Vasné Tolmár Gabriella Katalin
Európai Színvonalon működtetett teljeskörű csecsemő- és gyer- mekellátás, amely az alábbiakat foglalja magában: - csecsemő és gyermek fekvő- és járóbeteg ellátás - csecsemő és gyermek egészséges ellátás - egészséges és beteg újszülött ellátás - bölcsödei ellátás beteg gyermekek részére -óvodai ellátás beteg gyermekek részére ... >>

Esztétikum Kulturális, Művészeti és Oktatási Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Kalászi út 5-7.
képviselő: Baksai Krisztina
A magyar művészek, a művészeti, kulturális és oktatási tevékenységek támogatása.A tradicionális keleti harci művészetek támogatása. A tradicionális keleti kultúrával kapcsolatos ismeretterjesztő, szervező, oktató, kulturális, oktatási és sporttevékenység anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Európai Kínai Kulturális Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1039 Budapest, Jókai utca 17.
képviselő: Sharon Lai
Később csatlakozó szervezeteire támaszkodva: kulturális tevékenység, népművészet, ezen belül a kínai kultúra megismerése, a magyar-kínai kulturális és baráti kapcsolatok elősegítése, oktatási és művészeti tevékenység támogatása és segítése, a kínai és a magyar nyelvoktatásban való kiemelkedő segítségnyújtás - a kommunikáció és az emberi kapcsolatok kialakítása érdekében; művészeti és kulturális jellegű oktatások segítése és támogatás. Nemzetközi-tevékenység; nemzetközi kulturális, baráti és humán-, valamint művészeti vonatkozású cserekapcsolatok kialakítása, erősítése; művészeti, tanulmányi és kutatói ösztöndíjak; érdekképviseleti jogi-, társadalmi-, és kulturális területeken ... >>

Európai Kultúrák Találkozása Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1038 Budapest, Dózsa György út 2. fszt. 2.
képviselő: Dr. Gyenes Miklós Gábor
A magyarországi kisebbségek és a többségi társadalom kulturális és egyéb igényeinek (oktatás, szocializálódás) integrálása. Fiatal tehetségek felkutatása, támogatása. Oktatási tevékenység. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Exemplum Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: Landgráf Katalin
A kulturális, művészeti, néprajzi, oktatási intézmények egyesületek számítógépes információs rendszer kialakításának, továbbfejlesztésének támogatása, és a kulturális, elsősorban az országos jellegű, valamint a kulturális terület korszerű gazdálkodását elősegítő sajtótermékek megjelenésének támogatása. ... >>

EZRA - Kemény és Schnabel Segítség Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Laborc u. 2/a.
képviselő: Schnabel György
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon tehetséges, 12-30 és közötti fiatalok művészeti ismereteinek (ének-zene, képzőművészet, stb.) és szakmai tudásának (nyelvismeret, szaktárgyi ismeretek, stb.) bővítéséhez és fejlesztéséhez, oly módon, hogy támogatja a fiataloknak izraeli (szak)tanfolyamokon történő részvételét, pl. a dologi kiadások (utazási költségek, stb. átvállalásával. ... >>

Faterpolo Ifjúsági Egészségmegőrző Vízilabda Sportegyesület

(sport,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Viharhegyi dűlő 16498 hrsz.
képviselő: Dr. Kardkovács Kolos
Az egyesület tagjai felismerve az úszás és a vízilabda sport egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, valamint egészségügyi rehabilitációs hatását, továbbá a nevelésben, oktatásban, képességfejlesztésben, a gyermek- és ifjúságvédelemben betöltött személyiségfejlesztő szerepét, a tömegsport közösségteremtő és megtartó erejét is figyelembe véve, e célok megvalósítása érdekében sportegyesületet hoznak létre. ... >>

Felsőfokú Vízisportért Alapítvány

(sport,oktatási)

1031 Budapest, Kadosa utca 59. III./7.
képviselő: Rónaszéki István
Az alapítvány elsődleges értéknek tekinti a főváros gyermek-, és ifjúsági sportéletének - különösen az úszás, műugrás, műúszás, bú- várúszás, szinkronúszás, vizilabda, valamint az evezős vizisportok - támogatását, a nevelés, az oktatás és a képességfejlesztés figye- lembevételével. Az alapítvány célja a vizisport kultúra magas szintre /felsőfokra/ fejlesztése, Budapest, főváros vizisportjának egységesen magas színvonalra emelése. Céljainak megvalósítása érde- kében az alapítvány alapvető céljának tekinti a gyermek-, diák-, tömeg- és ifjúsági úszásoktatás támogatását, sportolási feltételei- nek javítását, sporteszközök, sportfelszerelések beszerzését, ver- senyek, rendezvények szervezését és lebonyolítását. Az alapítvány céljai elérése érdekében rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezését, szakirodalmi feldolgozások készítését, kiadását, nyil- vánosságra hozatalát és más szervezetek és személyek támogatását vállalja. ... >>

FLESS Vívóiskola és Sportklub

(intézményi,sport,oktatási)

1038 Budapest, Óbor köz 11.
képviselő: Kolczonay István
A vívósport népszerűsítése, a vívás oktatása minden érdeklődő számára. ... >>

Földből Lettél Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1038 Budapest, Hegesztő u.8.
képviselő: Sárdi Gáborné Somogyi Mária
Somogyi József szobrászművész emlékének, művészeti hagyatékának ápolása, Somogyi József szobrászművész munkásságáról készült album kiadása, kiállítások szervezése és támogatása, Somogyi József szobrászművész viaszba és plasztelinba mintázott szobrainak kiöntése, a Képzőművészeti Főiskola hallgatóinak támogatása (díj, vagy ösztöndíj, gyakorlati munkák, stb.) ... >>

Független Ökológiai Központ Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1035 Budapest, Miklós tér 1.sz.
képviselő: Csonka András, dr. Vida Gábor, Dr.Vásárhelyi Tamás
A közép és kelet-európai környezet és természetvédelem támogatása. Oktatás, nevelés, kutatás fejlesztése, támogatása. ... >>

Függő Színpad Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Nánási út 37-39.
képviselő: Orbán Sándor, Valla Ervin
Az alapítvány célja tehetséges alkotó és előadóművészek felkutatása, képességeik fejlesztése, kibontakoztatása; fejlődésük, közönség elé jutásuk elősegítése és támogatása. Ezen célokkal kapcsolatos szolgáltatásokat az alapítvány ingyen, illetőleg az igénybevételükkel kapcsolatban felmerülő rezsiköltségek megtérítése ellenében nyújtja ... >>

Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola Távoktatási Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Bécsi út 324.
képviselő: dr. Szilágyi Tivadar, Dr.Szelezsán János, Havass Miklós
A Gábor Dénes Informatikai Főiskola szervezeti, jogi, gazdasági és szellemi alapjainak a megteremtése. ... >>

Gárdos Mariska Általános Iskolát Támogató Társadalmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1030 Budapest, Váradi 15/b.
képviselő: Hanyec Anikó elnök, Kriskáné Farkas Ildikó, Pintérné Kuzma Hajnalka, Szénási Eleonóra, Zsunyi Zita ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal