Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 303
3. oldal

GÁT Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Váradi út 15/b.
képviselő: Balogh Katalin, Hajdú Zoltánné ügyintéző, Klein Anita, Magony Ibolya, Szabó Rajner Tímea, Szabó Tibor Imréné, Viski Júlia
A Gárdos Mariska Általános Iskola alaptevékenységén kívül oktató-nevelő munkavégzéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek költségeinek a biztosítása. ... >>

Gazdaságtudományi, Vezetéselméleti és Érdekképviseleti Egyesület

(oktatási)

1033 Budapest, Selyem utca 4. fszt./4.
képviselő: Knapek László, Kristóf Péter, Zemplényi Zoltán
Az egyesület célja, hogy közreműködjön a társadalom tagjai oktatásában, képességeik fejlesztésében, az ismeretek terjesztésében, különösen a gazdasági élet szereplői részére történő szakmai ( így gazdálkodási, szervezés- és vezetéstudományi) tanácsadás és érdekeiket képviselő tevékenység (érdekegyeztetés, érdekfeltárás, érdekképviselet biztosítása) kifejtése útján. Az egyesület célja továbbá, hogy ezúton segítse az Európai Unió állampolgáraival, társadalmával és gazdasági szereplőivel történő mind szélesebb együttműködést és kapcsolattartását, továbbá hogy e körben kutatás-fejlesztési, oktatási illetve közművelődési tevékenységek végzéséhez szakmai és anyagi jellegű támogatást nyújtson. ... >>

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Észak 12.
képviselő: Dr. Bartha Elektra, Pizágné Fehér Anikó
Mozgássérült csecsemők és kisgyermekek komplex rehabilitációs kezelésének segítése. A bíróság elrendeli az alapítvány céljának pontosítását az alábbiak szerint:
A mozgássérült csecsemők, kisgyermekek komplex rehabilitációs kezelése, prevenciója, fejlesztése, uszodai foglalkozások, játékos tornagyakorlatok és egyéb technikák segítségével a szülők aktív közreműködését is felhasználva. Az alapítvány külön súlyt helyez a születési sérülés következtében kialakult központi és perifériás idegrendszeri károsodottakra, azok számára nyújtott pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, úgy mint: gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés, logopédiai terápia, nevelési tanácsadás, beszéd-mozgás-értelmi képességeket vizsgáló szakértői feladatok elvégzése. Kisgyermekeknek és szüleiknek egyéni- pár- és családterápiában való részvétel biztosítása. Biztosítja a céljával kapcsolatos felnőttképzések, konzultációk hátterét. Támogatja a rehabilitációs munka során felhasználható készségfejlesztő játékok és eszközök kifejlesztését. ... >>

Graphisoft Alapítvány a Magyar Matematika Oktatásért

(oktatási)

1031 Budapest, Graphisoft park 1. /Záhony u./
képviselő: Holics László, Sparing László, Váncsa István
A magyarországi matematika oktatás támogatása. ... >>

Gyerekszemekkel a Viziorgona úti Lakótelep Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Viziorgona u.2.
képviselő: Hicsák Sándorné
A Viziorgona úti Napköziotthonos Óvodában gondozott gyermekek oktatásának, készségeik fejlesztésének elősegítése. ... >>

Gyermek-Allergológiai Oktatási, Módszertani és Referencia Központ Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Bikor utca 17-21. II.
képviselő: Kósa Lajos Dr., Zsigmond Györgyi Dr.
A gyermek-allergológia területén a szakemberképzés, a szaktudomány fejlődésének elősegítése, a betegek támogatása, gyógyításuk elősegítése. ... >>

Gyermek-és Ifjúsági Önvédelmi Alapítvány

(oktatási)

1039 Budapest, Bálint György u. 5.
képviselő: Häfner Viktória, Rehák György, Tölgyesy Csaba
A gyermek- és ifjúsági önvédelmi képzés támogatása. ... >>

Gyermekeinkért 91 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Bokor utca 2-4.
képviselő: Béres Katalin, Golarits Éva, Hörömpő Krisztina
A SOTE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika és más gyermekintézmények támogatása. Szociálisan és más módon hátrányos helyzetű beteg gyermekek anyagi megsegítése, gyógyítási-, oktatási-, kutatási tevékenységek támogatása, az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek javítása, gyógyszerek, gyógyító, oktatási, informatikai eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Gyermekkönyvszerzők és Illusztrátorok Egyesülete

(intézményi,oktatási)

1034 Budapest, San Marco u. 12-18. II./1.
képviselő: Sándor Csilla
A gyermekkönyveket érintő gyakorlati és elméleti kérdésekkel törté- nő foglalkozás; A hazai minőségi gyermekkönyvkiadással kapcsolatos problémák megvitatása; folyamatos együttműködés könyvkiadókkal és könyvkereskedőkkel; a hazai és nemzetközi gyermekirodalmi kutatások kezdeményezése, pedagógusok és könyvtárosok ösztönzése a minőségi gyermekkönyvek népszerűsítésére; nemzetközi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és tapasztalatcsere; A gyermekkönyvszerzők és illusztrátorok munkájának segítése díjak, ösztöndíjak, tanulmányutak formájában. ... >>

Gyógyhatású Termékek Előállítóinak és Forgalmazóinak Egyesülete

(oktatási)

1034 Budapest, Tímár u. 21.
képviselő: Tóth Zoltán
A gyógyhatású termékek, valamint a gyógynövény vertikumhoz tartozó termékek gyártóinak és forgalmazóinak érdekképviselete, a gyógyhatású termékek hasznosságának népszerűsítése, részvétel a kapcsolódó oktatási és kutatási tevékenységben. Együttműködés a céllal összefüggő állami, szakmai, érdekképviseleti szervekkel és szervezetekkel. ... >>

Gyógyszerészek a Földért Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1034 Budapest, San Marco utca 28-30. fszt.14.
képviselő: Horváth Péterné
A közforgalmú gyógyszertárakban keletkező veszélyes hulladékok begyűjtésének és megsemmisítésének megszervezése, az ehhez szükséges pénzügyi források megteremtése. A gyógyszerészi tevékenység során keletkező papírhulladék szelektív összegyűjtésének és újrahasznosítására történő átadásának megszervezése. Támogatja környezetünk terhelésének csökkentését szolgáló termékek és csomagoló anyagok növekvő számban történő alkalmazásának elterjesztését. Pénzzel és tárgyi eszközökkel támogatja azokat a közforgalmú gyógyszergyárakat, amelyek a gyógyszerellátási tevékenységük során környezetkímélő eljárásokat kívánnak alkalmazni. Szervezi és összehangolja a közforgalmú gyógyszertárak környezetvédelemre irányuló erőfeszítéseit. Szakmai segítséget nyújt a közforgalmú gyógyszertáraknak annak érdekében, hogy a környezetet kímélő eljárásokat minél szélesebb körben alkalmazzák. A gyógyszerészi hivatás lehetőségeinek felhasználásával elősegíti a lakosság minél szélesebb köreinek környezetvédelemmel kapcsolatos ismereteinek fejlesztését. Támogatja a magyarországi egyetemek gyógyszerésztudományi karainak környezetvédelmi oktatását. ... >>

Halaska Motorsport Club Egyesület

(sport,oktatási)

1037 Budapest, Remetehegyi út 96/B.
képviselő: Halaska László, Ifj. Balla Zoltán, Inotainé Miklós Erika
Az egyesület célja a magyar motorsport népszerűsítése; fiatal te- hetségek felfedezése, menedzselése; a motorsport iránt érdeklődő emberek ezen technikai sportba történő bevonása; a versenyzők, igazolt sportolók elméleti és gyakorlati oktatása, edzése, verse- nyeztetése. ... >>

Halász Ferenc Alapítvány

(oktatási)

1034 Budapest, Pacsirtamező utca 38. I/3.
képviselő: Szabadi Vilmos
A magyar felsőoktatás színvonalának emelése Halász Ferenc munkásságának szellemében. ... >>

HAPPY FACE Oktatási, Nevelési Egyesület

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Nimród utca 4.
képviselő: Demcsákné Szőke Erika
Különböző nehézségekkel küzdő gyermekek egészséges környezetbe való integrálása, valamint egészséges óvodás és iskoláskorú gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése. ... >>

Hármashatárhegyi Szabadidő és Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Hármashatárhegyi út 1.
képviselő: Fabók Gabriella, Sáfár László
Az egyesület arra törekszik, hogy az általa végzett oktatási és nevelési tevékenységgel a szabadidő kultúrált eltöltésére ösztönözze a fiatalokat. ... >>

Három Pont Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Királylaki út 134/A.
képviselő: Óhegyiné Tímár Mónika
Az alapítvány nevelési elveinek megfelelő óvodák támogatása. ... >>

Hegedűs István Alapítvány

(oktatási,szociális)

1032 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Borsos Sándorné, Baross Katalin
Tehetséges mozgássérültek tanulmányainak támogatása. ... >>

Hétpettyes Katica Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Márton u. 48.
képviselő: Mike Árpádné
A gyermekek oktatása, nevelése, gyermekek napközbeni ellátása, felügyelete és az oktatás-nevelés színvonalának elősegítése. ... >>

Hétszínvirág Békásmegyeri Lakótelep Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Medgyesy F. 1.
képviselő: Vályi Attiláné
Az óvodai oktatás tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Híd Önmagunkhoz Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Máramaros út 4/B.
képviselő: Gaál Miklós
Mentálhigiénés módszerek tanulmányozása, megismertetése, terjesztése és népszerűsítése, az Osho (1931-1990) keleti egzisztencialista filozófus által kifejlesztett és rendszerezett, a keleti meditációt a nyugati pszichoterápiával ötvöző stresszoldó és tudatosságfejlesztő módszerek és technikák terjesztése és oktatása, az Osho-féle meditációs rendszerrel kapcsolatos tudományos, ismeretterjesztő és oktató tevékenység anyagi feltételeinek biztosítása, az Osho-féle mentálhigiénés módszerek és technikák tanulmányozása és oktatása céljára szolgáló információs, oktatási és tudományos ismeretterjesztő központ létrehozása Magyarországon. ... >>

Hittel Békásmegyerért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Templom u. 5.

A hittantanítás segítése a szociálisan hátrányos helyzetű családok, a határon túli magyar diákok cseretáborozásának a támogtaása, az óvodai és iskolai nevelés segítése. ... >>

Holnapért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1032 Budapest, Bécsi u. 134.
képviselő: Farkas Istvánné dr.
Az iskola pedagógiai célkitűzéseinek és hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása. ... >>

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

(oktatási)

1039 Budapest, Szent János 16.
képviselő: Dr. Nagy Endre, Magony Szilvia (együttesen), Murányi István (önállóan)
Idegenforgalmi szakemberképzés, át- és továbbképzés elősegítése. ... >>

Humanisztikus Alapítvány a Bárczi Géza Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Bárczi Géza 2.
képviselő: Csákiné Kiss Ilona
A Bárczi Géza u-i Általános Iskola oktató- nevelő munkájának támogatása. ... >>

IAA Alapítvány a Fiatalokért

(oktatási,egyéb)

1036 Budapest, Lajos utca 80.
képviselő: Dr. Egri Gábor, Dr. Takács Györgyné, Viszkeiné Kaminszky Adrienne
Tehetséges, fiatal kommunikációs szakemberek gyakorlati képzésének elősegítése. ... >>

Ifjúsági Médiakultúráért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1032 Budapest, Szőlő utca 74. X./58.
képviselő: Kisfalvi Gábor
Elősegíti a magyarországi és határon túli felsőoktatási médiában tevékenységet végzők szakmai munkájának fejlődését, továbbá a kábítószerfogyasztás visszaszorításának elősegítése és az egységes életmód népszerűsítése a felsőoktatási média segítségével. ... >>

Integra Sportegyesület

(sport,oktatási)

1031 Budapest, Vízimolnár u. 14. I.5.
képviselő: Güttler Károly
Aerobik, kézilabda, labdarúgás, lovaglás, műlovaglás, szabadidősport, úszás sportágakban, illetve a fogyatékosok sportjában különböző sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Iskolánkért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Gyógyszergyár 22-24.
képviselő: Dr.Bihariné Lukács Ágnes
A Gyógyszergyár u. 22-24.sz. alatti iskola személyi és tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Járművezető- Szakoktatók és Képző Szervek Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1039 Budapest, Szent János utca 16.
képviselő: Faragó Zoltán, Németh György, Ostyánszki Attila
A gépjárművezető - képző szervek (autósiskolák) és szakemberek (szakoktatók) összefogása. ... >>

"Játéktér" Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Kiscsillag utca 16.
képviselő: Juhász Péter
Az alapítók jelen alapítvány létrehozásával támogatni és elősegíteni kívánják: Színművészek és kapcsolódó művészeti ágak művészeinek képzését, továbbképzését; tehetséges fiatal művészek bemutatkozását és kibontakozását; színházi és más színművészeti vagy ahhoz kapcsolódó előadott, vagy rögzített, illetve sokszorosított produkciók, alkotások létrehozását, beleértve filmművészeti, zeneművészeti, televíziós, díszlettervezési, jelmeztervezési alkotásokat, és más a színház világához kapcsolódó művészeti produktumokat. ... >>

Jazz Oktatási és Kutatási Alapítványa

(oktatási)

1034 Budapest, Szomolnok utca 5. III./2.
képviselő: Körmendi Jánosné
A jazz története és elmélete oktatásának elősegítése, különös tekintettel a jazz magyarországi vonatkozásaira, a hangszeres képzés elősegítése, mindennemű jazzkutatás támogatása, az elért eredmények publikálása. ... >>

Jogismeret Alapítvány

(oktatási)

1031 Budapest, Kazal u. 20.
képviselő: dr. Virág-Karsai Orsolya
Az emberi és állampolgári jogok ismeretének fejlesztése, nonprofit szervezetek létesítésével és működtetésével kapcsolatos jogi ismeretek bővítése a civil szervezetek és tagjaik körében, a társadalomismereti és jogi ismeretek képességének fejlesztése a közoktatásban, az ezekre irányuló kutatómunka és az ezekkel foglalkozók támogatása. ... >>

Kalimpa Kulturális Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1036 Budapest, Lajos utca 118-120. C. 3./10.
képviselő: Medgyesi Anna
Színházi nevelési csoport létrehozása és működtetése, alternatív színházi/bábszínházi műhely létrehozása és működtetése, ehhez kapcsolódóan színházművészeti, képzőművészeti és zenei produkciók létrehozása és ezek reklámozása, a tagok színházi, pedagógiai képzési lehetőségeinek biztosítása, drámapedagógiai csoportok oktatása. ... >>

Kastély Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Bécsi út 236.
képviselő: Baloghné Horváth Mária
Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Napköziotthonos Óvoda (1037 Bp. Bécsi út 236.) támogatása. ... >>

Kék Delfin Vízisport Alapítvány

(sport,oktatási)

1032 Budapest, Szőlő u. 90.
képviselő: Molnár Eszter
A Fővárosi gyermeke-, és ifjúsági vizisport életének - igy különösen az úszás, műugrás, műúszás, búvárúszás, szinkronúszás, vizilabda, valamint az evezős vizisportok- támogatása. Ennek érdekében a gyermek-, és ifjúsági úszásoktatás támogatása, a korosztály sportolási feltételeinek javitása, sporteszközök beszerzése, versenyek, rendezvények szervezése és lebonyolitása. ... >>

Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonban Lakókért Alapítvány

(oktatási)

1031 Budapest, Vizimolnár utca 8. 4./38.
képviselő: Németh Bálint
Önkéntes programok tervezése és szervezése elsősorban gyermekjóléti intézetekben és lakásotthonokban. ... >>

Képkapu Kulturális és Művészeti Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Bálint Gyula u. 16. IX.em. 27.
képviselő: Dr. Gergely Klára elnökhelyettes, Gonda Lajosné, Gonda Rudolf elnök
Fiatal tehetséges művészek, elsősorban írók, filmesek, fotósok támogatása, kiadványok publikálása, információszolgáltatás, kulturális és művészeti rendezvények szervezése. ... >>

Kerekecske Óvodai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Kerék 12-14.
képviselő: Szabó Sándorné ... >>

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány

(oktatási)

1039 Budapest, József Attila u. 28.
képviselő: Theisz Gábor
Elsődlegesen a Budapest III. kerületi fiatalok missziós célú támogatása, a keresztény értékrend átadása. ... >>

Kínai Kulturális Örökség Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Jókai utca 17.
képviselő: Ji Hong Lian, Li Li Feng, Qiao Wei, Wen Jun Ying, Zhang Li Zhu
A kínai kulturális örökség megőrzésének és a hagyományőrzés elősegítése a Magyarországon élő kínaiak körében.
Az ötezer éves folyamatos történelemmel rendelkező Kína sokrétű kultúrájának megismertetésének elősegítése az eziránt nyitott magyar emberekkel.
Magyar kultúra megismertetésének elősegítése a kínai emberekkel.
A kínai nyelvet tanuló magyar diákok és a magyar nyelet tanuló kínai diákok nyelvtanulásának elősegítése.
A kínai táncművészet és a hangszeres zeneoktatás iránt érdeklődő tanulók ezirányú tanulmányainak elősegítése.
A magyar-kínai művészeti és kulturális jellegű oktatásokkal foglalkozó magyarországi intézmények munkájának segítése.
Kínával valamint Magyarországgal kapcsolatos kulturális és tudományos kutatások elősegítése. ... >>

Kincsesház - Pszichoorganikus Szindrómában Szenvedő Gyermekeket Segítő Alapítvány

(oktatási)

1037 Budapest, Laborc u. 2.
képviselő: Rab András
A pszichoorganikus szindrómában szenvedő gyermekek támogatása. Pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgálat alapítása a közoktatásból kiszoruló gyermekek pedagógiai integrációját elősegítő programok átadható adaptációs programmá fejlesztése érdekében. Az intézmények alapításával hozzájárulás a közoktatás elkülönítő gyakorlatának megszüntetéséhez. ... >>

Kiscellisek a Kiscellisekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1034 Budapest, Tímár u. 16.
képviselő: Kovács Judit
A tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók támogatása, esélyegyenlőségük biztosítása a továbbtanulásban. ... >>

Kisközösség Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Emőd 12.
képviselő: Barabás Hunorné
Keresztény szellemű óvoda létrehozásának támogatása. ... >>

Kittenberger Kálmán Emlékét Ápoló komplex Környezetvédelmi Oktatási és Egészség- nevelési Alapítvány

(oktatási)

1036 Budapest, Kassák Lajos utca 93-99.
képviselő: Barcs Endre, Forgács Gábor, Földi Katalin, Kardos Tatjana, Szekér László
A Környezetevédelmi tevékenység széleskörű támogatása. ... >>

Klauzál Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1032 Budapest, Kiscelli u. 4. III.em. 7.
képviselő: dr. Kárpáti Katalin, Radnainé dr. Fogarasi Katalin elnök, Szickné Tóth Kornélia, Varga Gábor
A testi, szociális vagy más módon hátrányos helyzetű emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. Családsegítés és időskorúak gondozása. A fiatalok oktatásával, nevelésével, képességfejlesztésével összefüggő, az ismeretterjesztéssel kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Klinikai Pszichológiáért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Bécsi út 324. V.ép.
képviselő: Dr.Márkus Attila, Ladányi Klára
Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhigiéniai, egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A lelki betegségek megelőzésére alkalmas módszerek kutatása, fejlesztése, oktatása. Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés. Nemzetközi kapcsolatok tartása, hasonló célú külföldi és nemzetközi intézményekkel, egyetemekkel, főiskolákkal. a./ Alkalmazott lélektani, klinikai és mentálhgigiéniai, valamint egészségpszichológiai képzés, továbbképzés, szakirányú specifikus diplomaadó képzés. A munka és a képzés középpontjában a lelki betegségek megelőzése, az ere alkalmas módszerek oktatása, fejlesztése, kutatása és alkalmazása áll. b./ Szakkiadványok megjelentetése, népszerű tudományos ismeretterjesztés, népszerűsítő előadások tartása. c./ Dolgozni, képezni, kutatni. d./ Nemzetközi kapcsolatok tartása a hasonló célú külföldi, illetve nemzetközi intézményekkel. (Amszterdam: prof.Alfred Lange; Amszterdam: Egészségügyi Főiskola és Szociális Munkaképzés: Inse Stapert, Nijmegen: Louis van Kessel; Strassburg: Susanne Stanisiere) e./ A határon túli magyar nyelvű felsőfokú (egyetemi és főiskolai) lélektani, illetve alkalmazott pszichológiai képzések elősegítése. f./ Pályázatokon vesz részt céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Klubhálózat Óbuda Alapítvány

(oktatási)

1034 Budapest, Szőlő utca 21.
képviselő: Bendő Dániel
A 15-30 éves fiatalok társadalmi szocializációjának, az értelmiségképzésnek, a közösségi élet fejlesztésének az elősegítése Budapest III. kerületében. ... >>

Kolczonay Vívó Akadémia

(sport,oktatási)

1039 Budapest, Család utca 42.
képviselő: Kolczonay Gábor
A vívás népszerűsítése, tehetségek kutatása, versenyeztetése, versenyeztetés ... >>

Kollégium a Jövőért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1037 Budapest, Laborc u. 39/a.
képviselő: Szabó Gábor
Iskolai tananyagon kívüli oktatás támogatása, szabadidős és diáksport támogatása, diákok nyári táborozásának, üdültetésének elősegítése, és az ifjúság állampolgári jogai védelmének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal