Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 303
4. oldal

Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány

(oktatási)

1035 Budapest, Vihar 8.
képviselő: Horváth József
A Kolping mozgalom támogatása. ... >>

Kontakt Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1035 Budapest, Váradi u. 17. VIII.48.
képviselő: Bánhidyné Dr. Szlovák Éva, Dr. Kupa Mihály, Dr. Szilágyi Klára
A humán tudományok és a modern kommunikációs eszközök kapcsolatát és működését támogató kutatások és ezek fejlesztése. Az egyéni életminőség és a közösség szerveződését és működését elősegítő szakemberek (tanácsadók, szervezők, választott tisztségviselők) részére szakmai fórumok teremtése, továbbképzések, konferenciák szervezése, tananyagok, segédanyagok, kézikönyvek készítése, írott és elektronikus úton történő forgalmazása. ... >>

Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1031 Budapest, Vízimolnár utca 8. 4/38.
képviselő: Péter Edit
Önkéntes programok tervezése és szervezése egészségügyi és szociális intézmények részére; A fizikai, lelki és spirituális támasz, illetve segítségnyújtás képzése önkéntes segítők Hospice szellemű munkája által a gyógykezelés, illetve ápolás céljából egészségügyi intézményekben tartózkodó betegek és családtagjaik számára; A program feladatának érzi az egészségügyi dolgozók munkájának segítését is; Megfelelő képzések szervezése az önkéntes szolgálathoz csatlakozó segítők, illetve a fogadó egészségügyi és szociális intézmények részére; A kórházi önkéntes mozgalom céljainak megvalósításához szükséges nyomtatott irodalom szerkesztése, kiadása és terjesztése; Önsegítő csoportok ... >>

Környezettudatos Társadalomért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Vörösvári út 3. IX./50.
képviselő: Hajnal Krisztina Patrícia
Hozzájárulni a társadalmi környezettudatosság kialakításához, a társadalmi, környezeti felelősség tudatának erősítéséhez, ezen keresztül az élet minőségének javításához. A fenti célok elérése érdekében az alapítvány ismeretterjesztő és tudományos programokat, rendezvényeket szervez, nyomtatott és elektronikus kiadványokat szerkeszt, kutatásokat támogat a környezetvédelmi, szociális, kulturális és kisebbségeket érintő területeken. Az alapítvány a kitűzött feladatok megvalósításának érdekében felkutatja a szükséges eszközöket, valamint támogatások igénybevételének és nyújtásának lehetőségeit. ... >>

Köszi , Köszönet a Szél utcai Oviban Eltöltött Évekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Szél u. 23-25.
képviselő: Arany Jánosné
A Szél-utcai óvoda tárgyi, személyi feltételeinek támogatása. ... >>

KROKO Gyermek Stúdió Képességfejlesztő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Bivalyos utca 3.
képviselő: Dankóné Kapuvári Ágnes
Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a gyermekek iskolai rendszerű oktatáson kívüli képzéséhez, hogy ezúton segítséget nyújtson számukra képességeik fejlesztésében, ismereteik kiszélesítésében, műveltségük elmélyítésében és így elősegítse az életben való sikeres helytállásukat. ... >>

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1037 Budapest, Erdőalja útja 43/A.
képviselő: dr. Huszák Gáborné, Pásztor Olívia
Előmozdítani a környezet védelmét, a környezeti minőség javítását, a környezetet érő hulladékterhelés csökkentését és a társadalom fejlődésének fenntartható pályán tartását. Előmozdítani a természetes anyagok felhasználásának csökkentését és a hulladék képződését, különösen a vállalatok által leamortizált vagy magánszemélyek által használt, de további felhasználásra még alkalmas eszközök gyűjtésével és újrafelhasználásával. ... >>

Kutyák a Harmadik Évezredben Kinológiai Egyesület

(oktatási)

1033 Budapest, Hévízi utca 5/a. fszt./3.
képviselő: Hornig Rudolf
A hazai kutyatartási kultúra megreformálása, kiképzési technikák fejlesztése. ... >>

Kwizda Lovas Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

1039 Budapest, Mária utca 5.
képviselő: Németh József
tagjai részére rendszeres sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása a lovassport területén. Az Egyesület versenyzőinek versenyeztetése, sporttevékenységük támogatása, szervezése (versenyek költségeinek viselése, edzőtáborok finanszírozása); a sportolási körülmények (felszerelések, létesítmények) és a személyi feltételek biztosítása.
Az Egyesület célja továbbá a lovassport (díjlovaglás, díjugratás és egyéb) oktatása már fiatal kortól a lehető legmagasabb szakmai színvonalon; a lovassportok terén az utánpótlás kiképzése; ismeretterjesztés; tagjai részére segítségnyújtás a szabadidő hasznos, az egészség megőrzését is szolgáló módon történő eltöltéséhez; az egészséges életmódra nevelés; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása. ... >>

Labirintus Alapítvány a Harmónikusan Fejlődő, Kiegyensúlyozott Gyermekekért

(oktatási,szociális)

1038 Budapest, Templom utca 24.
képviselő: Kocsor Judit
Az Óbudai Nevelési Tanácsadó mentálhigiénés tevékenységének alaptevékenységen túli bővítése az idegrendszeri érést és személyiségfejlődést elősegítő amerikai Ayres-féle, szenzoros-integrációs módszer bevezetésével és egyéb tevékenységekkel. A gyermekek egészséges fejlődésének segítéséhez egészségfejlesztési-oktató-felvilágosító programokat dolgoz ki, hajt végre. Nevelési tanácsadással segíti a szülőket, szakembereket. A gyermekkori zavarok prevencióját, diagnosztizálását és speciális terápiáját végzi, illetve támogatja. Segíti az oktatási rendszerbe nehezen beilleszkedő értelmiség elmaradott, autisztikus roma gyermekek integrációját. Gyermekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet végez. ... >>

Lakatos Menyhért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1039 Budapest, Füst Milán utca 22. 2./7.
képviselő: "Szakcsi" Lakatos Béla, Balázs Mária, dr. Iványi Gábor, Lakatos Éva, Lakatos Ilona
Felvállalja a cigány gyermekek és fiatalok tehetséggondozásának ügyét és támogatását az oktatásban, a művészetek, a tudomány és a sport területén, társadalmi esélyegyenlőségének, szociális biztonságának elősegítését, kedvező munkaerő-piaci tehetőségeinek megalapozását, érdekképviseletük ellátását, közösségtudatuk elősegítését. Az alapítvány magáénak érzi a szociálisan hátrányos helyzetű egyének és családok, az idősek sorsa javításának ügyét is. ... >>

Last Minute Mediációs Egyesület (LAMME)

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Bécsi út 67.
képviselő: dr. Lengyelné Cseke Rita
Nagy Zsóka mediációs módszerével azonnali segítséget nyújtani az Egyesület működési területén a családi és párkapcsolati válság kezelésében, egyéb vitás kérdések rendezésében, lelki krízishelyzetben lévő családoknak. Az alkalmazott mediációs módszer és az ezzel elérhető eredmények megismertetése a szélesebb nyilvánossággal, továbbá kutatások, elemzések végzése a mediációs módszer alkalmazásával, alkalmazhatóságával kapcsolatban. Továbbképzési, illetve szakmai fórumok (műhelyek) létrehozása, működtetése. ... >>

Legátus Alapítvány

(oktatási)

1034 Budapest, Seregély 17.
képviselő: Borosné Szűts Ildikó
Tehetséges gyermekek, diákok és egyetemi hallgatók külföldi és hazai taníttatásának támogatása. Az idegen nyelvismeret megszerzésének ösztönzése, fiatalok szakmai képzésének támogatása, diplomás szakemberek posztgraduális tanulmányainak segítése. ... >>

Legenda Közművelődési Egyesület

(oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Vizimolnár utca 6. V./49.
képviselő: Fehérné Bozsics Mária, Koltai Gábor, Rácz Attila
Tudományos, ismeretterjesztő, kulturális, művészeti és egyéb szabadidős tevékenységek, programok, együttműködési lehetőségek biztosítása, az ehhez szükséges, vagy ezzel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása, illetve azok cseréjének lehetővé tétele, rendezvény és konferenciaszervezés. ... >>

Lehetőség 2004 Egyesület

(oktatási)

1037 Budapest, Zay u. 5.
képviselő: Kárpáti György, Kobza Miklós
Közreműködés a felsőoktatási intézmények hallgatóinak oktatásában, képességeinek fejlesztésében és az ismeretek terjesztésében. ... >>

LÉLEKHÍD EGYESÜLET

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Orbán Balázs utca 35. fszt./1.
képviselő: Greskó Anikó
Az egyesület célkitűzéseinek megfelelő, szellemi alkotások és egyéb termékek (pl. könyvek, lélekkártya, meditációs és relaxációs hanganyagok), művészeti alkotások támogatása. Dr. Czeizel Beatrix és Gresko Anikó által kidolgozott Antares-kód asztrológiai kiegészítő program továbbfejlesztése, terjesztése és oktatása. ... >>

Magyar Alapítványi, Egyesületi és Magánoktatási Intézmények Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1035 Budapest, Szentendrei út 9.
képviselő: Bak Zsófia, Dr. Sipos Mihály, Horn György
Az alapítványi és magániskolai hagyományok fejlesztése és ápolása, a külföldi modern tapasztalatok megismerése és adaptálása.
Az állami, önkormányzati oktatáson kívüli oktátási, nevelési tevékenység jogi és anyagi elismertetésének hatékony képviselete, az egyenlőség, az egyenjogúság és az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtésére;
a nem állami, nem önkormányzati oktatási, nevelési tevékenység hazai és nemzetközi tekintélyének, társadalmi és erkölcsi elismerésének szervezett előmozdítása; az egyesületnek etikai kódexe van;
a meghatározott feltételek mellett jogi, gazdasági, pedagógiai és egyéb szakmai támogatás nyújtása a jelenlegi és jövőbeni tagoknak;
szolidaritási alap létrehozása és fenntartása tagjai működésének hitelnyújtással és esetleg más alkalmas módon történő elősegítésére. ... >>

Magyar Allstyle-Jitsu és Kobudo Harcművészeti Szervezet

(sport,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Hímző u. 10. II/10.
képviselő: Keskeny Ervin, Pavlicsek Zsolt
A Magyar Allstyle-Jitsu és Kobudo és Kobudo Harcművészeti Szervezet az Allstyle-Jitsu és Kobudo harcművészeti metódusok magyarországi gyakorlásával, oktatásával foglalkozó társadalmi szervezet, mely kizárólagos joggal képviseli Magyarországon az "Allstyle-Jitsu International" nevű nemzetközi harcművészeti szervezetet; Szervezi a gyermek és ifjúsági szabadidősport rendezvényeit, önvédelmi és küzdősportok oktatását és minden tömegsporti megmozdulást, megkedvelteti a harcművészeti felfogást és életstílust; Biztosítja az életmód-kultúra fejlesztését, segítséget ad az egészséges élet megvalósításához a szellemi képességek fejlesztésével, ismeretanyag és szemléletbeli képzésekkel, programok szervezésével. ... >>

Magyar Biogáz Egyesület

(oktatási)

1037 Budapest, Bécsi út 269.
képviselő: Dr.Kovács Kornél
Egy szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű környezetvédelem és energiagazdálkodás szempontjából fontos biogáz termelés és hasznosítás tudományos, műszaki és gazdasági kérdéseinek bemutatást, kutatását, oktatását. ... >>

Magyar Biztonságtudományi Társaság

(oktatási,egyéb)

1035 Budapest, Vörösvári út 17. II.em. 3.
képviselő: Nagy Tibor dr.
A biztonság, és a vele kapcsolatos kutatás, fejlesztés és oktatás. ... >>

Magyar Cserkész Iskolakooperáció

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Kerék 28.
képviselő: Bárdos István, Budaváry Julian, Rácz Zsuzsanna ... >>

Magyar Egyetemi és Főiskolai Sajtó Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: elnök Hornyák Tibor
a tagok gazdasági és szakmai érdekeinek védelme és kifejezésének elősegítése; az egyetemi újságírás hagyományainak megőrzése; hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése lapokkal, szerkesztőségekkel, kiadókkal és még hasonló szervezetekkel; a hálózati újságírás tereinek bővítése; az egyetemi és főiskolai lapok és munkatársaik érdekvédelme, szakmai etikai felügyelete; az egyesület és tagjai érdekeinek és jó hírnevének védelme; segítségnyújtás a pályakezdésben; a lapok közötti együttműködés elősegítése; a tagok közreműködésével naprakész hírháló működtetése és ennek informatikai hátterének biztosítása; az "Év Írása" pályázat meghirdetése és lebonyolítása minden évben; 24 órás lapkészítő verseny szervezése valamely egyetemen, vagy főiskolán hagyományteremtő jelleggel; kapcsolattartás az országos oktatáspolitika szereplőivel, megfelelő háttéranyagok összeállítása a témában; tematikus mellékletek, műsorok indítása és működtetése a magyarországi médiákban; kapcsolatfelvétel a határon túli fiatal magyar értelmiségnek szóló médiumokkal; valamint integrálódásuk elősegítése a Magyarországon működő felsőoktatási médiában; a megfelelő nyilvánosság érdekében rendszeres sajtótájékoztatók, sajtóbeszélgetések szervezése vidéken és a fővárosban.
A nyilvántartásban már szereplő célokon túl az egyesület további célja:
hogy elősegítse az ifjúság ? és médiakultúra-nevelést, valamint a felsőoktatási média kialakítását és fejlődését, hogy annak véleményformáló, közösséget erősítő szerepe kibontakozzon.
Célja még olyan kiemelkedően tehetséges hallgatók felkutatása, akik anyagi és egyéb hátrányos helyzetük miatt önerőből nem képesek tehetségük, képességeik fejlesztésére, kamatoztatására, továbbá ezen személyek erkölcsi és anyagi támogatása, tehetségük kibontakozásának elősegítése, valamint fiatal, tehetséges újságírók felkutatása, tehetségük gondozása ... >>

Magyar Jégkorong Utánpótlásért Alapítvány

(sport,oktatási)

1037 Budapest, Királylaki út 47.
képviselő: Dömötör Róbert, Dr. Bene Gyula, Dr. Vereczkey Zoltán, Géczi Gábor, Joós Zoltán
Az alapítvány célja, hogy a magyar jégkorongsport területén - különös tekintettel az utánpótlásra - elősegítse annak fejlődését, az utánpótlás bázisának kialakulását és működését, tehetségek felkutatását és gondozását; lehetőséget teremtsen utánpótlás csapatok infrastrukturális és technikai hátterének megteremtése és biztosítására, ezzel összefüggésben a szakembergárda és egyéb humán erőforrás szükséglet megteremtésére és fejlesztésére, tágabb értelemben a jégkorongsport gyeremek és fiatalkorúak közötti népszerűsítésére, versenysport, egészségmegőrzés és nevelés céljából. ... >>

Magyar Képzési és Kommunikációs Közhasznú Egyesület

(oktatási)

1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B. épület 5. emelet
képviselő: alelnök Balogh Tibor, alelnök Bender Zília, Farkas Péter - elnök
A Magyar Képzési és Kommunikációs Egyesület fő feladata, hogy támogassa a hazai és európai kommunikáció, képzés és média területén létrejövő tudományos és alkalmazott munkákat, illetve projekteket. Az egyesület e célkitűzéseknek megfelelően segíti az alapvető és alkalmazott projektek megvalósulását, felvállalva a szakemberek, tudományos kutatók és a felhasználók közötti közvetítés szerepét is. Az egyesület előmozdítja a kommunikáció, képzés és média tárgykörében a hazai és nemzetközi együttműködést, kutatást és képességfejlesztést. Az egyesület szándéka, hogy segítséget nyújtson Magyarország, az Európai Unió és azok polgárai közötti párbeszéd kiépítésében, ismeretterjesztéssel ösztönözze az aktív és participatyv polgárság kialakítását az európai etikai értékek hazai megszilárdítása érdekében. A célkitűzések elérése érdekében az egyesület szoros együttműködésben dolgozik az európai kommunikációm, képzés és média területén tevékenykedő társadalmi, tudományos és gazdálkodó szervezetekkel, kutatókkal, szakemberekkel és szakértőkkel. ... >>

Magyar Kerámia Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1034 Budapest, Bécsi út 120.
képviselő: dr. Simon Attila alelnök, dr. Szabó Miklós elnök, Hideg Gábor alelnök
A magyar kerámiaipar érdekvédelme, érdekérvényesítése kormányzati szinten, az EU szakmai szövetségében. Együttműködés az építőanyagipari és más jelentős szakmai szövetségekkel.

Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozását követően a szövetség feladata: - a környezet védelmét biztosító technológiák kidolgozása; - energiahatékony technológiák és gazdálkodási módszerek elterjesztése; - kis- és középválalkozások versenyhelyzetének megőrzését szolgáló törvényi és gazdasági szabályozására javaslatok kidolgozása; - kerámiaipari vállalkozások versenyképességének és a foglalkoztatottság megőrzésének és növelésének érdekében végzendő információs tevékenység, továbbá a vállalkozások segítése tanácsadói szolgáltatással; - kerámiaipari vállalkozások nemzetközi versenypotenciáljának növelése céljából a Nemzeti Fejlesztési Tervek által nyújtott lehetőségek kihasználására a pályázati lehetőségekről információs, valamint pályázati tanácsadó szolgáltatás működtetése; - termék minőségi követelményrendszerének továbbfejlesztése céljából közreműködés a szabályok kidolgozásában, fejlesztésében, valamint a termékminőség piaci elismerésének megfelelő szabályozásra irányuló javaslatok kidolgozásában; - termék gyártási és felhasználási technológiák szakmai oktatásának, továbbképzésének szervezése. ... >>

Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1035 Budapest, Vihar u. 8.
képviselő: Szabó János
A nemzetközi Kolping Mozgalom keretében a Nyugat Európában már nagy hagyományokkal rendelkező családi üdülő bázisok magyarországi létrehozásának és működtetésének elősegítése a nemzetközi szolidalítás szellemében, támaszkodva a magyarországi Kolping mozgalom keretében létesített és fenntartott intézményekre. A fiatalok, a családok az idősek, a hátrányos helyzetűek kedvező árú üdültetésének képzésének, oktatásának támogatása, biztosítása. A családok szabadságának közös eltöltésének lehetővé tétele, üdülésük, egészséges és kényelmes elszállásuk útján. * Az alapítvány tulajdonában álló Alsópáhok, Fő út 120. szám alatti ingatlanon lévő Kolping Családi Hotel, szabadidős - ,oktató - és Egészségügyi Centrum működtetése, a Kolping mozgalom céljainak szolgálata. * Kulturális és szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a családok együttes közreműködésére. Ifjúsági találkozók, nemzetközi találkozók, sportesemények és konferenciák rendezése. ... >>

Magyar Kolping Szövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1035 Budapest, Vihar 8.
képviselő: Laczhegyi László
Kolping Adolf szellemének átadása a Kolping család egyesületeknek. A Kolping család egyesületek katolikus társadalmi tanítása szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában közreműködni. Egyben a szervezet, mint egyházi jogi személy egyházi iskolafenntartóként és szociális intézmény fenntartóként közfeladatot is ellát. ... >>

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Miklós u. 32.
képviselő: Sashalmi László
A 16. életévét betöltött, általános iskolai végzettséggel rendelkező fiatalok részére piacképes szakképzettség megszerzésének elősegítése. ... >>

Magyar Művészeti Akadémia Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1034 Budapest, Kecske u. 25.
képviselő: Dr. Kováts Flórián állandó, Dr.Kováts Flórián tart.hely
A magyar művészeti élet, az akadémiai tevékenység, művészeti képzés, oktatás, továbbképzés és az ezekhez kapcsolódó további tevékenységek nagyobb - elsősorban anyagi - támogatása. ... >>

Magyar Oktatási Tájékoztatásért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Vihar u. 2/b.
képviselő: Szenes Nikolette
A közoktatással és felsőoktatással kapcsolatos közérdekű informá- ciók összegyűjtése, rendszerezése, megismertetése. Ebből a célból regionális központok és adatbázis létrehozatala, az összegyűjtött közérdekű onformációk térítésmentes megjelentetése a sajtóban, az Internet-en, az Európai Únió tagállami oktatási rendszerének meg- ismertetése a hazai és határontúli érdeklődőkkel és viszont. Az ezekkel összefüggő rendezvények, képzések szervezése, kiadványok lefordítása és mindezek támogatása. ... >>

Magyar Spin-off és Start-up Egyesület

(oktatási)

1031 Budapest, Záhony utca 7. N. 1./11.
képviselő: dr. Bágyi István
A "spin-off jelenség" magyarországi meghonosodásának elősegítése. A tagvállalkozások fejlődését elősegítő szakmai fórum biztosítása, közös tanulási folyamat kialakítása. A tudományos eredményeket felmutató kutatók üzleti életben való érvényesüléséhez való hozzájárulás, kutatás/fejlesztés eredményeik hasznosítása érdekében. A fiatal generációk látókörének bővítése a tudás és a gazdasági/üzleti élet terén. A magyar társadalom tudomány iránti érdeklődésének erősítése, ismeretterjesztés. Hozzájárulás Magyarország versenyképességének növeléséhez. ... >>

Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület

(oktatási)

1037 Budapest, Orbán Balázs út 33. I./4.
képviselő: Török Iván
A Carl Rogers által kidolgozott, személyközpontú pszichoterápia és pszichológiai ?tanácsadás?,tudományos igényű képviselete Magyarországon Ennek megfelelően szakmai információáramlás előmozdítása, a tudományos tevékenység és publicisztika fokozása a pszichoterápiás képzési és továbbképzési modellek alkalmazása és továbbfejlesztése, a személyközpontú és mentálhigiénés alapkészségek fejlesztése, oktatása az egyetemi és posztgraduális képzés keretében (orvosok, pszichológusok, teológusok, pedagógusok, szociális munkások stb. részére), módszerspecifikus, szupervíziós lehetőségek szervezése és biztosítása, tudományos kutató munka végzése, szervezése, facilitása, a személyközpontú módszer alkalmazásának fejlesztése a határterületeken, különös tekintettel a mentálhigiénére, a személyközpontú pszichoterápiával foglalkozó kollégák szakmai érdekképviselete, a pszichoterápia és a mentálhigiéné területen az országos szintű feladatok megoldásában való részvétel és az egészségmegőrzés előmozdítása. ... >>

Magyar Színházi Videóarchívum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Mécsvirág u. 10.
képviselő: Buzásy Éva
A lehetséges legtöbb magyar színházi előadás archiválása profi digitális videófelvételeken. A felvételek megőrzése, oktatási és kutatási célokra való felhasználása. ... >>

Magyar-Európai Fejlesztésekért az Információtechnológiában Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Graphisoft Park 2., Záhony utca 7.
képviselő: Drajkó László
össztársadalmi információ- és kommunikációtechnológiai (IKT) fejlesztési célok érdekében harmonizálja és képviseli az IKT -iparági, a civil, az oktatási és kormányzati szereplők szükségleteit és igényeit. ... >>

Magyarországi Modern Kína-Kutatások Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Folyondár utca 13/B. I/6
képviselő: dr. Inotai András
A modern Kína-kutatások folytatása, megszervezése, eredményeinek közzététele Magyarországon. Hozzájárulás a szakmai és társadalmi özvélemény Kínával kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez. Magyar-kínai kutatási együttműködés erősítésének elősegítése, a XXI. század kihívásainak megfelelően. Az Európai Uniós és a kelet-közép-európai modern Kínai-kutatásokban való részvétel támogatása. A modern Kínával foglalkozó fiatal magyar szakembergárda képzésének támogatása. ... >>

Magyarországi Montessori Egyesület

(oktatási)

1039 Budapest, Juhász Gyula utca 9. X./95.
képviselő: Bozsogi Jánosné, Stefán Mariann
A Montessori nevelési módszer hazai megismertetése, a módszer korszerűsítése a módszert alkalmazó és azt alkalmazni kívánó szakemberek tömörítése, szakmai igényeik képviselete, szakmai érdekeik védelme, alap- és továbbképzésük megszervezése. ... >>

Manager Képzés Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1036 Budapest, Lajos utca 103.
képviselő: Dr. Trethon Ferenc
A hazai manager képzés elősegitése. ... >>

"MEDpont" Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1036 Budapest, Kiskorona utca 4. VI./33.
képviselő: dr. Fehérvári Tibor
elősegíteni az egészségvédelem problémáinak és eredményeinek bemutatását. ... >>

Megérted Alapítvány, Részképesség Fejlesztő Oktatási, Nevelési és Módszertani Továbbképző Központ

(oktatási)

1038 Budapest, Temes utca 11. G/3.
képviselő: Ballai László, Erdős Gáborné, Ronkay László
Részképességzavar fejlesztő központ és oktatási intézmény létrehozása és működtetése, továbbképzés, kutatás. ... >>

"Memeke" Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1031 Budapest, Rozália utca 10.
képviselő: Dr. Szécsi Gábor, Guptáné Felföldi Gabriella
A Tápai Klára (1918-) és Felföldi Sándor (1909-1992) leszármazottai által létrehozott közhasznú egyesület céljai:
A családok, mint a társadalom alapvető és meghatározó elemeinek tagjai közötti kapcsolatok kiépítése, ápolása és a családi szolidaritás, a családokhoz tartozás érzésének erősítése.
A Tápai-Felföldi család tagjai közötti kapcsolatok és szolidaritás erősítése.
A közös gyökerek, a családi tudat, a közösségi szellem és az összetartozás érzésének ápolása révén a családi és nemzeti önazonosság erősítése.
Közreműködés olyan egészségügyi, szociális, oktatási, vagy egyéb élethelyzetek megoldásában, amelyekkel a családok tagjai szembe kerülnek, illetőleg kerülhetnek és amelyek megoldására anyagi, vagy egyéb okokból külső segítség nélkül nem képesek. ... >>

Mérnökök Az Egészségügyért - Az Emberért, A Holnapért Társadalmi Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1036 Budapest, Evező u. 1. I/2.
képviselő: Lőrinczi Ferenc
Az egészségügy területén dolgozó mérnökök, műszaki szakemberek továbbképzése, az egészségügyi technika ismereteinek terjesztése, a gyógyítás eredményességének biztosítása érdekében. ... >>

Meseforrás- Dósa utcai Óvodásokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1031 Budapest, Dósa 4.
képviselő: Katona Mária
Az óvoda szemléltető játékeszközeinek, könyvtárának bővítése és beszerzése, az óvoda audovizuális eszközökkel való felszerelése. Gyermekkirándulások és hagyományőrző ünnepek költségeinek fedezése.
Esztétikus környezet és egészséges életmódot biztosító eszközök beszerzése. ... >>

Metaökonómia Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1035 Budapest, Raktár u. 44.
képviselő: Dr. Botos Katalin
Az Európai Unióhoz való csatlakozás során az ezzel kapcsolatos ismeretek széles körű terjesztése; az Európai Unió joganyagának és szabályrendszerének megismertetése, konferenciák, oktatási programok, szemináriumok szervezésével; az Európai Unióval kapcso- latos könyvek, kiadványok megjelentetése. ... >>

METODIKA Oktatást Segítő Egyesület

(oktatási)

1031 Budapest, Csónakház u. 9. I/2.
képviselő: Erdei Péter, Horváth Edit, Kiss Dávid ... >>

MHMC Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Barátpatak utca 6 b.
képviselő: Szerényi Béla
A magyar hangszerkészítés és a hozzá kapcsolódó zeneoktatás, előadóművészet, zeneszerzés és közművelődési tevékenység támogatása. ... >>

"Mi szóltunk" Alapítvány a Pénzügyi Műveltségért

(oktatási)

1031 Budapest, Amfiteátrum utca 27. IX//84.
képviselő: Dévényi Csaba, Rosta Anrás János
állami gondozott fiatalok otthonteremtésének elősegítése: ezen cél megvalósulásaként anyagi eszközök finanszírozása, hiteltanácsadás, illetve hitelszerzés, ingatlan vásárláshoz történő ingyenes fizikai, ügyvédi segítségnyújtás, tanácsadás.
Állami gondozott fiatalok anyagi támogatása továbbtanulásuk érdekében, ösztöndíjak létrehozása, egzisztencia teremtése, tovább tanulásuk finanszírozása, és munkába állásukhoz történő segítség nyújtás.
Hátrányos helyzetben lévő fiatalok életpálya kezdéséhez szükséges pénzügyi tanácsadás.
Oktatási tevékenység, előadások, tanácsadások tartása a pénzügyi biztonság, és a tudatos pénzügyi műveltség megteremtéséhez, és tanfolyamok szervezése, biztosítása. ... >>

Micimackó Váradi utcai Óvoda Gyermekeit Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Váradi 9-11.
képviselő: Balatoni Katalin
Az óvoda tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása. ... >>

Miklós Téri Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1035 Budapest, Miklós tér 5.
képviselő: Illésné Doricsák Anna
A Budapest, 1035. Miklós tér 5.sz. alatti Általános Iskola és Diákotthonban tanuló és nevelkedő, alapvetően enyhén értelmi fogyatékos, neurotikus, személyiségükben súlyosan sérült, sok esetben halmozottan fogyatékos, szociálisan hátrányos helyzetű és állami gondoskodásban részesülő tanulók támogatása. ... >>

Mocorgó Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Polgár utca 5. X./55.
képviselő: Kiss Lászlóné
A testedzés, felüdülés biztosítása, a rendszeres sportolás lehetőségeinek megteremtése; tömegsport, iskolai testnevelés; iskolák és egyesületek között sport - és versenylehetőségek szervezése és bonyolítása, a versenysport utánpótlásának nevelése és a tagok versenyeztetése ( labdajáték, atlétika, úszás, sakk, szakágakban, ill. az időközben felmerülő igények szerint ); rendszeres turisztikai-, vizitúrázó-, természetjáró-, síprogramok szervezése; az ifjúság számára verseny és tömegsport lehetőségek megteremtése, sport célú utaztatás sportegyesületekkel; sporteseményekkel kacsolatos kulturális események szervezése. ... >>

Mosolygó Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Kelta u. 8.
képviselő: Dr.Nagy Lajosné dr.Formaggini Margit, Szikora Pál
Az óvodai oktatáshoz, neveléshez szükséges eszközök bővítése, játékok, óvodai szemléltető, segítő és egyéb eszközök fejlesztése, bővítése, óvodai programok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal