Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 303
5. oldal

Mosolygós Bölcsisekért Alapítvány

(oktatási)

1035 Budapest, Szentendrei út 16. VIII.em./47.
képviselő: Kissné Négyökrű Ildikó Éva
Az 1035 Budapest, Váradi u. 9-11. alatti Bölcsőde nevelési munkájának elősegítése, a nevelés és oktatás színvonalának emelése, a neveléshez, oktatáshoz, képességfejlesztéshez és ismeretterjesztéshez szükséges tárgyi eszközök biztosítása, bővítése, valamint a bölcsődei elhelyezés időszaka alatt a bölcsődések elhelyezési körülményeinek javítása. A bölcsődében elhelyezett gyermekek és családjuk egészséges életmódra nevelése. Az 1035 Budapest, Váradi u. 9-11. alatti Bölcsőde épületének, udvarának és közvetlen környezetének megóvása, karbantartása, bővítése. ... >>

Nagyok a Kicsikért Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

1031 Budapest, Malomkerék utca 6. IV./10.
képviselő: Dajkáné Máté Judit
Gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi, művelődési, diák- és szabadidősport szervezése. ... >>

Napsugár Kanóc utcai Óvoda Óvodásait Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1030 Budapest, Kanóc 3.
képviselő: Cser Gabriella
A Budapest, III.kerületi Kanóc u.3.szám alatti Napköziotthonos Óvoda óvodásainak jobb ellátása érdekében támogatás nyújtása. ... >>

NAPSUGÁR Kelta Vendéglátó Szakiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Zipernowsky Károly u. 4.
képviselő: Horváth Józsefné
Az iskola működési feltételeinek, fejlesztése elképzelései megvalósításának támogatása. ... >>

Napsugárka Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1032 Budapest, Solymár utca 12-14.
képviselő: Horváthné Vislóczki Judit
Az óbudai lakótelepen működő, Budapest III. kerület, Solymár u.12-14. és Törzs u. 2. alati Napköziotthunos Óvoda (2008-tól Szín-Kör-Játék Óvoda) támogatása. ... >>

Négy Mancs-Alapítvány az Állatvédelemért

(oktatási,környezetvédelmi)

1034 Budapest, Bécsi út 120. 4.
képviselő: Helmut Dungler, Josef Pfabigan
-Az állatok bántalmazással, kínzással, valamint mindenfajta kegyetlenkedéssel szembeni védelme, mind a jelenben, mind a jövőre nézve.
-A nyilvánosság tájékoztatása céljából, az emberiség állatokkal szembeni etikai felelősségének hangsúlyozása érdekében nyilvános kampányok, rendezvények szervezése.
-A bajba jutott, segítségre szoruló állatok megsegítésére vonatkozó projektek kidolgozása,
-Tájékoztató jellegű, valamint tudományos rendezvények szervezése.
-Az állatvédelem oktatásba történő beillesztése. ... >>

Német Nemzetiségiek Szövetsége Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1034 Budapest, San Marco u.12-18.
képviselő: Dr. Forstreuter Jánosné, Jolanda Freishmuth, László Tünde
Magyarországi németek kulturális szoci- ális, hagyományőrző tevékenységének, nyelvoktatásnak, htárányos helyzetű idősek, mozgássérült, világtalan gyer- mekek lelki és anyagi megsegytése, lakáshoz juttatás támogatása, külföldi kapcsolatok ápolása. ... >>

Német-Magyar Képző Központ Egyesület

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Pais D. 1-3.
képviselő: Borosné Huber Mária ügyvezető elnök, Gabriel A. Brennauer elnök
A gazdaság és társadalom igényének megfelelő képzés biztosítása. Ezen belül részletesebben:
- A fiatalok és felnőttek szakmai képzését megvalósító szakképzési központok létrehozása, működtetése;
- Az üzemekkel és munkavállalói intézményekkel közösen, a speciális követelményeknek megfelelő szakmai képzési anyag elkészítése, kidolgozása, hogy a képzés tovább- és átképzés e követelményeknek megfeleljen;
- A szakmai tanfolyamok (képzési formák) modellszerű fejlesztése
- Üzemek, szakképző iskolák, egyéb szakképzési és továbbképzési intézmények, valamint állami szervek részére tanácsadás nyújtás a szakmai képzés és továbbképzés területén;
- Szakmai továbbképzési rendezvények kigondolása és lebonyolítása;
- A vállalatoknál a fenntartható fejlődést és a foglalkoztatást gátló problémák feltárása, humán kutatási és fejlesztési tevékenység végzése, főként kísérleti megoldási koncepciók, innovatív képzési programok kidolgozása és megvalósítása révén. ... >>

Nemzeti Értékteremtő Párt

(oktatási,egyéb)

1035 Budapest, Szentendrei út 22. I./4.
képviselő: Lucza János alelnök, Sztojkovics Gabriella alelnök, Szűcs Nikolett elnök
A nemzeti társadalmi erőforrásainak gyarapítása. A tehetség, az innováció, az értékteremtés támogatása. ... >>

"Népszabadság-Ringier" Újságiró Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1034 Budapest, Bécsi út 122-124.
képviselő: dr. Bayer József, dr. Gálik Mihály, dr. Gönczöl Katalin, Kozák Márton
A sajtóoktatás támogatása, szervezése, valamint a célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. Az alapítvány céljai megvalósítására oktatási szervezetet létesíthet, támogathat, illetve iskola fenntartói tevékenységet végezhet. ... >>

Neptunus Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1031 Budapest, Rozsgonyi Piroska utca 2/ B.
képviselő: Domokos Dóra, Faraga Szilvia, Kiss Judit
Tagjai és a közeli lakótelepek, valamint iskolák, gyermekek sporttevékenységének biztosítása. ... >>

NEST - Új Európai Iskola Alapítvány az Elméleti Biológiáért és Ökológiáért

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Hollós Korvin Lajos u. 5.I/8.
képviselő: Papp László
A magyarországi elméleti biológiai kutatások nemzetközi szintű művelésének, fejlesztésének segítése és támogatása. ... >>

"Nyitott szív, szerető gondoskodás" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1032 Budapest, Nagyszombat út 1. 4./1.
képviselő: dr. Koltai Dénes
Gyermekek és fiatalok védelme, megóvása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 197. évi XXXI. tv. szerint. Szociális és egészségügyi, családügyi, kisebbségi intézmények, szervezetek, rendezvények támogatása. Határon túli magyar szervezetek, személyek támogatása. Oktatási, közoktatási célok támogatása. Sportszervezetek, sportrendezvények támogatása. Kulturális szervezetek, események, rendezvények támogatása. Környezetvédelmi szervezetek, események, rendezvények támogatása. Sajtó támogatása. Dél-Dunántúli Régió, Pécs támogatása. ... >>

Obsitos Sport Egyesület

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1039 Budapest, Juhász Gyula utca 9. IX./82.
képviselő: Dénes Kálmán, Füzesi Ottó, Szabó László
Tömegsport oktatása, szervezése, támogatása. Versenysportok szervezése, részvétel a versenyeken. Együttműködés a magyar sportszervezetekkel, szövetségekkel. ... >>

ÓBUDA AEROBIC és KARATE SE

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Mécsvirág utca 21100/4.
képviselő: Nándori Éva
A lakosság egészségének megőrzése céljából csoportos és egyéni testreszabott edzésterveket állít össze és biztosítja az edzéseken való részvételt; A szabadidő kulturális eltöltésének érdekében olyan tömegsport rendezvényeket szervez, amelyeken bárki részt vehet. Különös figyelmet fordít a gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítésére, a számukra speciális foglalkozások összeállításával; Alapvető céljának tartja, hogy a sport segítségével a mozgásában hátrányos helyzetű gyermekek életminősége javuljon. Közreműködik abban, hogy a tehetséges fiatalok olyan felkészítést kapjanak, hogy versenysportban is eredményesen szerepeljenek, különféle versenyeken (diákolimpia, utánpótlás versenyek, kerületi és területi bajnokságok) indulhassanak. ... >>

Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1035 Budapest, Szellő 9-11.
képviselő: Faragóné Bircsák Márta/ elnök, Riskó István/ alelnök
A III.kerület Szellő u.9-11. sz. alatti enyhe értelmi fogyatékos gyerekeket nevelő-oktató Általános Iskola támogatása. ... >>

Óbuda Hangtár Alapítvány

(oktatási)

1032 Budapest, Kiscelli u. 20.XI.em.
képviselő: Borbély Béla
-Az ország egyik legnagyobb hanggyűjteményének megőrzése és megóvása. -A hanggyűjtemény anyagának rendszerezése és gyarapítása, hanggyűjtemény anyagához-kutatási, ismeretterjesztési, oktatási és információ terjesztési céllal- hozzáférés, felhasználás és propagálás. -Az óbudai rádióállomás kialakításához hanganyag biztosítása. ... >>

Óbuda-Békásmegyer Sport Közalapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1033 Budapest, Rádl árok u. 1.
képviselő: Dr.Török Ottó
Óbuda-Békásmegyer sportéletének átfogó és folyamatos, nyílt pályázati rendszerben történő támogatása, a munkaviszonyban és a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, Budapest III. kerületi iskolai sportjának, szabadidősportjának és versenysportjának segítése. ... >>

Óbudai Bölcsisekért Alapítvány

(oktatási)

1035 Budapest, Szél utca 23-25.
képviselő: Németh Mária, Palaczkiné Lakatos Melinda, Tárnoki Erzsébet
elsősorban az Óbudai Egyesített Bölcsődék keretében működtetett bölcsődékben ellátott gyermekek szakmai és tárgyi színvonalának emelése.
Másodsorban a bölcsődékben ellátott gyermekek családjainak mentálhigiénés támogatása. ... >>

Óbudai Cigány Sportbarátok Közhaszú Egyesülete

(sport,oktatási,kulturális)

1032 Budapest, Szőlő utca 78.
képviselő: Gómann Zoltán
Az egyesület általános célja a cigány emberek sport, valamint oktatási és kulturális tevékenységének előmozdítása. Az egyesület ellátja tagságának sportolási, valamint oktatási és kulturális érdekeinek védelmét. Támogatja az óbudai polgárok rendszeres testmozgását, továbbá tanulási, továbbtanulási és átképzési törekvéseit, valamint művészeti és hagyományőrző tevékenységét. ... >>

Óbudai Gimnázium Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1033 Budapest, Szentlélek tér 10.
képviselő: Fuszek Róbert
Rendszeres testedzés, sportolás lehetőségének biztosítása az iskola diákjai számára. Az iskolán belüli és az iskolák közötti versenylehetőségek szervezése, bonyolítása. A tagok versenyeztetése elsősorban a labdajátékok, atlétika, úszás, asztalitenisz, sakk sportágakban. Turisztikai és természtjáró programok tervezése, szervezése. ... >>

Óbudai Ifjúsági Sport és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
képviselő: Moravcsik Zoltán
működési területén található gyermekek, fiatalok, egyetemisták közösséggé szervezése, egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenységeken keresztül.
Hasonló érdeklődési körű vidéki, határon túli magyar fiatalokkal kapcsolattartás, szociális tevékenység, a tevékenységi körbe tartozó tudományos tevékenység, kutatás.
A sport szeretetére nevelés, drogprevenció, versenyek szervezésével. Óbuda lakosságának rendszeres sportolásra ösztönzése.
Segítséget nyújtani a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához.
A civil társadalom összefogását erősítve együttműködik hasonló helyi, országos, sport-, egészségvédő, mozgalmakkal, nőszervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel nevelés, képességfejlesztés.
Utánpótlási nevelés a nevelési és oktatási intézményekkel, önkormányzattal és a többi magyarországi önkormányzatokkal kötött megállapodások, iránymutatások alapján oktatás, ismeretterjesztés.
Ifjúsági, diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése.
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása az óbudai sportolási lehetőségek kedvezményes áron történő elérhetőségének biztosításán keresztül. ... >>

Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1037 Budapest, Remetehegyi út 35. 1./1.
képviselő: Győri-Dani Zsolt, Kerényiné Magyar Éva, Nádori Pálné Hornok Klára
Kézilabda sportágban az utánpótlás nevelésében történő közreműködés az 5-18 éves korosztályba tartozó gyermekek bevonásával. Kézilabda sportágban az 5-18 éves gyermekek korosztályos- és utánpótlás versenyeztetése. ... >>

Óbudai Múzeum Közalapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Pintér Endre, Gyimesi László
A főváros III.kerületének helytörténeti múzeuma, az Óbudai Múzeum ellátandó közfeladatának (9231/könyvtári tevékenység, 9232/múzeumi tevékenység, kiállítások), múzeumi tevékenységének részleges átvétele, ennek keretében a meglévő helytörténeti, játéktörténei gyűjteményének Kun Zsigmond népművészeti és Földes Andor zenetörténeti hagyatékának és egyéb magángyűjtemények, hagyatéki anyagoknak a védelme, fejlesztése, menedzselése. A múzeumnak jelenleg helyt adó, állami tulajdonban lévő Zichy Kastély műemléki megóvása, kulturális funkciójának újraélesztése, erő- sítése, továbbá előkerült régészeti emlékek védelme. A helytörténeti értékek mentését, védelmét, népszerűsítését szolgáló polgári kezdeményezések támogatása. A kerület kiemelkedő személyiségei, díszpolgárok, tudósok, művészek szellemi hagyatékának szaktudományos feldolgozásához, megismertetéséhez segítség nyújtása. ... >>

Óbudai Waldorf Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Csikóvár utca 12.
képviselő: Nagy József
Egy Waldorf pedagógiai rendszerű óvoda létrehozásának, működtetésének elősegítése és támogatása. ... >>

Okosító Alapítvány

(oktatási,szociális)

1038 Budapest, Perje utca 2.
képviselő: Lőrinczy Ildikó
Esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban, hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek javítása. ... >>

Okosodó Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1034 Budapest, Tímár u. 32. I.em.11.
képviselő: Bánkuti Zsuzsa
Az egyesület célja általános és középiskolás gyermekek számára rendszeres tanulmányi segítséget nyújtani, valamint elősegíteni és szervező munkával hozzájárulni az Egyesület tagjainak kulturális és művelődési lehetőségeinek szélesítéséhez. ... >>

Oktatási Vezetők Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet)

1038 Budapest, Donát utca 44.
képviselő: Somogyi László
A közoktatási területén dolgozó vezeték érdekképviselete, érdekvédelme, ... >>

OKTÓBER 23 BIZOTTSÁG Alapítvány az Ember Jogaiért

(oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Rozália utca 39/ C.
képviselő: Szabó Imre
Az emberi és kisebbségi jogok védelme, tudományos kutatása, oktatása, illetve ezek érdekében az emberi és kisebbségi jogok védelmének, tudományos kutatásának, oktatásának támogatása. ... >>

"Oltvány közi Mesekert Óvoda" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Rókavár utca 16.
képviselő: Béres Csenge
az 1121 Budapest, Oltvány köz 1. szám alatti Mesekert Óvoda működtetése. ... >>

Országos Középiskolások Érdekképviselete

(intézményi,oktatási)

1038 Budapest, Virág u. 25/D.4.
képviselő: Mórocz János ... >>

Örökmozgó Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Tüzér utca 7.
képviselő: Dóczy Anna, Kolumbán Erika, Pulay Márk Ágoston
A központi idegrendszeri sérült (Cerebral paresis, Parkinson és parkinsonizmus, Sklerosis Multiplex, Hemiplégia, stroke) felnőttek és gyermekek esetmenedzselése, szolgáltatások nyújtása az egészségügy és a szociális ellátórendszer határterületén.

A központi idegrendszeri sérült fiatalok iskolán túli rehabilitációjának segítése, főként a szociális integráció céljából, megfelelő munkahely keresés segítése, a nem formális tanulás által. Országos és nemzetközi ifjúsági találkozók szervezése.

A krónikus, mozgáskorlátozottsággal járó betegségben szenvedő felnőttek és gyermekek teljes körű (egyéni és csoportos) rehabilitációjának elősegítése, a lakóhelyükhöz közeli terápiás lehetőségek megszervezése, a betegek személyre szabott, képességeinek megfelelően az egészséget támogató, illetve megtartó közösségek felkutatása, azokkal való szoros kapcsolattartás (társadalmi, civil és karitatív szervezetek, szerveződések, a szociális ellátórendszer intézményei, stb.)

Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását.

Az egyesület különös figyelmet fordít arra, hogy a szociálisan és anyagilag is hátrányos személyekről gondoskodjon.
A mozgássérültek integrációjának segítése az összes tevékenységi kör kapcsán. ... >>

Összedolgozási Képesség Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1037 Budapest, Patakvölgyi lejtő 20813/3.hrsz.
képviselő: Nagy-Baló András
Segíteni a nevelő-oktató tevékenységet, hogy a felnövekvő ifjúságban az összedolgozási képesség és az egészséges életmódra való igény magas szinten kifejlődhessen. ... >>

Összhang Iskolafenntartó és Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1036 Budapest, Mókus u. 2.
képviselő: Hana György
A zenei művelődés feltételeinek megteremtése, az Andor Ilona Ének- Zene Tagozatos Általános Iskola és Gimnázium diákjainak zenei ren- dezvényeken, versenyeken való részvételének biztosítása; az iskola oktatási segédeszköz állományának fejlesztése, az intenzív nyelvok- tatás feltételeinek megteremtése, folyamatos finanszírozása; a Kodály módszeren alapuló ének-zene oktatás-nevelés hagyományainak ápolása; az iskola kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákjainak, pe- dagógusainak jutalmazása. ... >>

Pais úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Lukács György út 16. IV/13.
képviselő: Bogár Józsefné
Az alapítvány céljaként tűzte ki, hogy a társadalom széles rétegei számára megismerhetővé és befogadhatóvá váljanak a Pais úti Napköziotthonos Óvodában érvényesülő, az óvodai nevelés alapjául szolgáló, gyermekközpontú szellemiség, a művészeti nevelést megfogalmazó elvek és módszerek. Az alapítvány célja továbbá, hogy a Pais úti Napköziotthonos Óvodába járó gyermekek fizikai, szellemi és a Helyi Pedagógiai Program alapján történő fejlesztéséhez szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez segítséget nyújtson. ... >>

Pálkövei Vizi Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1037 Budapest, Mátyáshegyi út 49.
képviselő: Gyarmathy Józsefné
A létesítendő vitorlás kikötő telepítésének és üzemeltetésének felügyelete, teniszklub létesítése vagy fallabda pálya létesítése. Tagjai népszerűsítik a sporttevékenységben való részvételt és a sporton keresztül az egészségmegőrzést segíti elő. A vitorlás-, csónak-, vízitúra sporthorgászati és szabadidősport fellendítése, fejlesztése.
Részvétel a vitorlástársadalom munkájában. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Ifjúsági vitorlázósport népzserűsítése, támogatása. Természetvédelem környezetvédelem Pálkövén. Szakemberképzés, oktatás. Az egyesület tagjainak az egyesület tevékenységével összefüggő képviselete. Pálköve kiemelt üdülőhelyi sportéletének képviselete - élve a Balaton adta lehetőségekkel - ezért főleg a vízi sportban. A közösségi élet kibontakoztatása.. ... >>

Pannon-Híd Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 102.
képviselő: Dr. Horváth Gábor / tag + elnök, Dr. Péntek Irén / elnök + tag, Lékai Attila / tag + elnök
A szabadidősport- tevékenység és mindennemű testmozgás népszerüsítése; szervezett versenyek és rendezvények, valamint az ezeken történő részvétel támogatása; Oktatási intézmények támogatása anyagi, technikai feltételek mgteremtése és javítása, műszaki - technikai berendezések beszerzése érdekében; A nyelvtanulás segítése tanulók kiutazásához töténő hozzájárulás útján, nyelvi képzésben való részvétel támogatása; A betegségek leküzdésést, gyógyítását célzó kezdeményezések, programok események, gyógyító intézmények támogatása; A Kárpát-medencei magyarság helyes önértékelésének előmozdítása, a magyarságtudat erősítése, ehhez kapcsolódóan rendezvények szervezése, támogatása. ... >>

Papír - Írószer Szakmai Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1037 Budapest, Szőlőkert köz 9.
képviselő: Horváth László, Korenné Vass Enikő, Madarász Sarolta, Mészárovics Imre, Vadászy Pál
A papír-írószer, irodaszer számítástechnikai kellékanyag és irodabútor szakmában résztvevő gyártók és kereskedők szakmai érdekképviseletének ellátása; szakmai fórumának szervezése, bonyolítása. Szakmai oktatás, szakmai továbbképzés szervezése. Az egyesület tagjai üzletmenete részére fontos szakmai információk beszerzése és átadása a tagok részére. Szakmai védjegy kidolgozása. Szakmai szabványok kidolgozása és jóváhagyása. Szakmai etikai kódex kidolgozása. ... >>

Pedagógiai Szakértők Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet)

1038 Budapest, Lukács Gy. utca 20. VI/20
képviselő: Tompa Ferenc, Úr Gézáné
A pedagógiai szakértők, érettségi és vizsgaelnökök érdekképviselete, szakértői megbízások felvállalása, a közoktatási intézmények ellenőrzési, mérési feladatainak ellátása, az euroatlanti integráció elősegítése. ... >>

PMI Budapest, Magyar Tagozat

(oktatási,egyéb)

1039 Budapest, Fodros köz 5.
képviselő: Szalay Imre
A projekt menedzseri szakma és gyakorlat támogatása. - A projekt menedzseri szakma képzésének és szakmai fejlődésének elősegítése. - A projekt menedzseri gyakorlat implementálásának elősegítése a vállalati, közigazgatási és egyéb szférában. - Információs hálózat kiépítése a projekt menedzseri szakmát gyakorlók számára. - A magyarországi tapasztalatok prezentálása nemzetközi fórumokon. - Kapcsolat tartás a PMI-vel. ... >>

Pók - Kaptár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
képviselő: Tamon István
Az Arató Emil Általános Iskola tárgyi feltételeinek javítása, az iskola épülete karbantartásának, felújításának és bővítésének támogatása. Az oktatás és az egészségeséletmódra nevelés eszközszükséglete kielégítésének elősegítése, valamint a célok elérhetőségét biztosító anyagi források bővítése. Az Arató Emil Általános Iskola tanulói szellemi és testi fejlődésének elősegítése, az oktatás - különösen a nyelvoktatás - és a tanórán kívüli tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztése. ... >>

Pöttömfalva Óvodai Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Hévízi út 13. II./6.
képviselő: Ferenczné Gulyás Ilona
A 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7. szám alatt található óvoda nevelési céljainak támogatása, valamint a feladatai megoldásához szükséges anyagi- és személyi feltételek javítása. Az óvoda környezetének egészségessebbé tétele, szépítése, a kül- és beltéri játszóeszközök lecserélése, új EU szabványnak megfelelő játékok beszerzése, az udvar fejlesztése. ... >>

Prím Zeneiskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1033 Budapest, Kálvin köz 4.
képviselő: Bánk Judit, Watz Ervin
A óvodáskorú gyermekek zenei nevelésének megteremtése, korcsoportjuknak megfelelő módszerek kidolgozása, zenei oktatásuk folyamatosságának biztosítása iskolai tanulmányuk befejezéséig. ... >>

Pro-Ma Future (Jövő a máért) Oktatási, Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1032 Budapest, Bécsi u. 217. I/3.
képviselő: Jakab Zsolt
A roma Fiatalok továbbtanulása terén az esélyegyenlőség megteremtése, a roma nyelv magasszintű, igényes használata, a Bibliai értékek képviselete a kultúrában, a gyermeknevelés, a fiatalok orientálásának biblia elvek alapján történő megvalósítása a társadalomban. A roma fiatalok továbbtanulását felvilágosító munkával, információs, szervezeti, anyagi és egyéb úton elősegíti. Ennek keretében tanoda létrehozását, működését támogatja, szervezeti, elősegíti, az érettségi vizsgára való felkészülést. ... >>

Pro-Radiológia Alapítvány

(oktatási)

1031 Budapest, Rozália utca 31.
képviselő: dr. Balázs György, dr. Forrai Gábor
A radiológia fejlődésének és oktatásának támogatása. ... >>

Professional English Alapítvány

(oktatási)

1033 Budapest, Tavasz utca 3.
képviselő: Tölgyesi Zsuzsanna
Magyar szakemberek idegennyelvi képzésének elősegítése. ... >>

Prosperity Club

(oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Harrer Pál utca 24. 5./29.
képviselő: Bénecz Zoltán Miklós, dr. Pataki Norbert András, Sut Gábor
A kulturális kapcsolatok erősítése a nemzetközi illetve a magyar üzleti élet résztvevői között. A társadalmi szervezet fő céljai közé tartozik, hogy tevékenysége során előadások, konferenciák, külföldi szakmai tapasztalatcserék szervezésével, ismeretterjesztő kiadványok terjesztésével egy állandó fórumot biztosítson az eltérő kulturális identitású üzletemberek számára. Információs adatbázis létrehozásával illetve felvilágosítás nyújtásával elősegíti a sokszor gyökeresen eltérő üzleti szokások és jogszabályi háttér megismerését. A társadalmi szervezet célul tűzte ki azt is, hogy korrekt, naprakész és használható információk nyújtásával, szakmai tanfolyamok, továbbképzések szervezésével megkönnyítse a fiatal értelmiségek végzettségének a külföldön való elismertetést. A társadalmi szervezet anyagi források rendelkezésre bocsátásával támogatni kívánja az üzleti szokásokat kutató szakembereket. A társadalmi szervezet működése során együttműködik az azonos orientáltságú nemzetközi társadalmi szervezetekkel is.
... >>

Provektor Oktatást és Átképzést Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1032 Budapest, Szőlő köz 9. 1./1.
képviselő: Bereczky Ákosné, Reményi Tiborné, Takács Péter Pál dr.
A fejlett műszaki technológiák alkalmazásához szükséges ismeretanyag megszerzésének támogatása, elsősorban iskolásorú és pályakezdő fiatalok, illetve idősebb munkavállalók körében és ezzel az elhelyezkedési esélyek növelése. ... >>

Publika Magyar Könyvtári Kör /Publika Hungarian Library Group/

(intézményi,oktatási)

1032 Budapest, Bécsi út 193.
képviselő: Billédi Ferencné dr. elnök ... >>

PULZUS KUPA Alapítvány

(sport,oktatási)

1031 Budapest, Emőd utca 30.
képviselő: dr. Babindák Elvira
Szabadidős-sportok, strand-röplabda, kispályás labdarúgás és lábtenisz, szabadidős sportágak népszerűsítése. Közösségfejlesztés, utánpótás-nevelés. Egészséges, mozgásban gazdag életmódra történő nevelés tudományos, illetve ismeretterjesztő tevékenységgel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal