Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 303
6. oldal

"Rajtad is múlik" - Együtt a fővárosért Alapítvány

(oktatási)

1031 Budapest, Emőd utak 31./ A.
képviselő: Dr. Szeneczey Balázs
A magyar politikai élet, politikai kultúra, politikai rendszer bemutatása, főbb működési sajátosságainak megismertetése - Budapest főváros eddigi politikai életének sajátosságain keresztül - a magyar társadalom széles rétegei, különösen a fiatalok számára. E célokon keresztül annak elérése, hogy az országgyűlési, illetve önkormányzati választásokon a választópolgárok, a fiatal választók minél nagyobb számban vegyenek részt. ... >>

Remény Magyarországnak Alapítvány

(oktatási,szociális)

1031 Budapest, Rozália utca 38-42. D/3.
képviselő: Guy Shaw, Michael Adams, Ron Brown
Az alapítvány célja, hogy szociális, oktatási és humanitárius szolgáltatásokon keresztül a Magyarországon élők életszínvonalát javítsa. ... >>

Reménysugár az Idősekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1036 Budapest, Kiskorona utca 3.
képviselő: Szabóné Varga Valéria
Az alapítvány célja szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása. Korszerű ellátási módszerek alkalmazása. Modellkísérletek kidolgozása. Szakmai továbbképzések, tanulmányutak. Az időskorúak ellátási körülményeinek javítása. Az ellátásban dolgozók munka-, és szociális körülményeinek javítása, segélyezése. ... >>

Rika Reformpedagógiával az Integrált Képzésért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1032 Budapest, Szőlő u. 90. VIII/44.
képviselő: Boda Mária elnök
Reformpedagógiai módszerek kidolgozása és terjesztése, elsősorban az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az iskolai oktatásban. Későbbiekben ilyen céllal működő általános és középiskolai intézmény létrehozása. ... >>

Rizspalánta Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Kinizsi utca 65.
képviselő: Vincze Edit
Óvodában nevelkedő gyermekek zavartalan szellemi fejlődésének elősegítése; Speciális nyelvek, iránti fogékonyság, érdeklődés és elsajátítás feltételeinek megteremtése, elősegítése, fejlesztése, támogatása; A dyslexia, dysgrafia és más tanulási zavarok megelőzését elősegítő, igazolt nemzetközi módszerek bevezetése feltételeinek megteremtése. ... >>

Romák Reménysége Jézus Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1033 Budapest, Flórián tér 3. 1/6.
képviselő: Horváth Ottó
Isten evangéliumának terjesztése a roma emberek között Isten igéjének útján, a Biblia tanításának segítségével, a roma emberek felzárkóztatása a többségi társadalomhoz, a mélyszegénységben élő romák támogatása, segítségnyújtás a felemelkedéshez, munkába álláshoz, a roma kultúra terjesztése, a lovári nyelv oktatása, fellépés az alkohol, a kábítószer, a bűnözés káros hatásai ellen, karitatív úton az elesettek segítése, támogatás a roma emberek lakáshelyzetének javításához, a roma fiatalok testkultúrájának támogatása. ... >>

ROTARACT Alapítvány a Fogyatékos Gyermekekért és Fiatalokért

(oktatási)

1039 Budapest, Bajáki E. u. 10.
képviselő: Németh Tünde
A kiskorú fogyatékos gyermekek erkölcsi és anyagi támogatása, oktatásuk továbbfejlesztése. ... >>

SCCH Raoul Wallenberg Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Laborc u.26.
képviselő: Rikard Jonsson elnök
A Raul Wallenberg umán Szakképző Iskola és Gimnázium támogatása. ... >>

Schering Alapítvány a Sclerosis Multiplexes Betegekért

(sport,egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Szépvőlgyi út 35-37.
képviselő: Dr.Bencsik Krisztina
Egészségügyi felvilágositó, ismeretterjesztő tevékenység a sclerosis multiplexes betegek körében. ... >>

Schering Klub a Nők Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37.
képviselő: Karaszi Erika
Egészségügyi felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenység a szexuálisan érett korú nők körében, különösképpen interaktív módzserek bevezetése, klubszerű foglalkozások szervezése és lebonyolítása a családtervezés és a nők egészségvédelme érdekében, kommunikációs módszerek kidolgozása és gyakorlati alkalmazása a nők családtervezési stratégiájában, egészségszervezési programok közvetlen és közvetett szakmai, valamint financiális támogatása. ... >>

Siklórepülő Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1037 Budapest, Toboz út 7.
képviselő: Kardos István, Zsolnay Péter
A szövetséghez közvetlenül vagy tagszervezeti tagságon keresztül csatlakozó természetes személyek számára biztosítani:

siklóernyős és a sárkányrepülő tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi és szakmai követelmények teljesítését,
a siklórepülő légijárművek egyéni üzembentartásának feltételeit,
a jogi és szakmai ismeretek megszerzését, továbbfejlesztését,
többszintű siklóernyős és a sárkányrepülő képzést,
az érdekvédelmi és szakmai képviseletet. ... >>

Sófár Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Királylaki út 102/ b.
képviselő: Seres Attila
a zsidó származású magyar állampolgárok identitástudatának és érdekképviseletének elősegítése, - a zsidó kultúrkörrel kapcsolatos alkotásokhoz való hozzáférés elősegítése a határon belül és a határon kívül élő, magyar nyelven olvasó közösség számára, - az ismeretterjesztő, oktató-nevelő és tudományos munka támogatása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejelsztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

SOROPTIMIST Klub, Budapest Szociális és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1036 Budapest, Kiskorona u.7.Óbudai Társaskör
képviselő: Dr.Merényi Judit
Általános, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalok, szociálisan rászorulók, öregek, hátrányos helyzetűek, határon túli magyarok, menekültek támogatása, előtérbe helyezve a nők, fiatalok, az elesettek és sokgyermekes családok helyzetének javítása. ... >>

Spiritusz Plusz Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Folyondár utca 5. II./5.
képviselő: Dóczi János
a tanulásban, mozgásban, egyéb képességek területén akadályozott tanulók integrálásának előmozdítása, képességeik fejlesztése speciális nevelési szükségleteik alapján; a szociálisan hátrányos helyzetű nemzeti kisebbségek integrációjának elősegítése; segítség nyújtása, esély biztosítása minden olyan gyereknek, akik a normál iskolák számára elveszett, reménytelen esetnek számítanak. ... >>

SURVIVE-ALL Magyarország Alapítvány

(oktatási,szociális)

1039 Budapest, Ságvári Endre u. 17.
képviselő: Szegedi Bernadett
A SURVIVE - ALL nemzetközi szervezet egyéniségfejlesztő és csoportképző programjaira, illetve egyéb kapcsolódó programokra részvételi lehetőség biztositása tehetséges, de rossz anyagi, vagy hátrányos körülmények között élő és tanuló, megfelelő elismerésben nem részesülő diákok, egészségkárosult gyermekek, hátrányos helyzetű családok, sérült családok, egyéb a programokra körülményeik folytán rászoruló családok és egyéni résztvevők számára. ... >>

Századvég Kutatási Alapítvány

(oktatási)

1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10.
képviselő: Lánczi András
Elősegítse olyan gyakorlati szakemberek képzését, akik a politikai szervezetek működését hatékonyabbá teszik. Segítse a kisebbségek, a civil társadalom szervezeteit önszerveződéseikben, érdekeik hatékonyabb képviseletében, a fiatal, pályakezdő kutatók tudományos tevékenységét támogassa. Maga is végezzen alkalmazott politikatudományi és szakpolitikai kutatásokat és ezek eredményeit alkalmazza az oktatásban. Az alapítvány egy olyan kutatási, oktatási tevékenységet végző tudományos intézménnyé kíván válni, amely a politikához kapcsolódó elméleti alapösszefüggések kutatását és oktatását, a gyakorlati politikai készségek, képességek fejlesztését és a valóságos társadalmi folyamatok elemzését egyesítő modellt valósít majd meg. ... >>

Századvég Politikai Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1037 Budapest, Nagybátonyi utca 8-10.
képviselő: Lánczi András
A társadalomtudományi és politikai képzés támogatása. ... >>

Százszorszép Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Erdőszél köz 54.
képviselő: Harmati Magdolna
A Budapest, III.kerület Reménység u.6. sz. alatti "Százszorszép" óvoda és óvodásainak a támogatása. Továbbá a pedagógusok továbbképzésének, konferenciákon való részvételének a támogatásával. ... >>

Szent Margit Újszülött Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: Dr.Váradi Valéria elnök
A Szent Margit Kórház újszülött osztálya gyógyítási lehetőségeinek a továbbfejlesztése, a tárgyi feltételek javítása, a dolgozók to- vábbképzésének támogatása. ... >>

Szindbád-Óbudai Kulturális- és Közéleti Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Montevideó utca 3. b.
képviselő: Pappné dr. Nagy Judit
hogy a kultúrát, nevelést, oktatást, valamint képességfejlesztést, ismeretterjesztést és a turisztikát támogassa, elsősorban Óbuda kulturális életét, azon belül is kiemelten az irodalmi életet színesebbé, változatosabbá tegye, rendezvények, konferenciák, képzések szervezésével, könyvkiadás támogatásával, folyóirat megjelentetésével, Óbuda turisztikai és gasztronómiai képének megismertetésével. Az alapítvány kiemelten foglalkozik Krúdy Gyula író munkásságával, életművének terjesztésével, valamint az író nevéhez kapcsolódóan honlapot tart fenn és üzemeltet. ... >>

Színek Világa Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Jablonka út 126/B.
képviselő: Szabó Judit
A gyermekek kreativitását fejlesztő, vizuális nevelését segítő oktatás, nevelés támogatása. ... >>

Színház - Zene -Tánc Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1037 Budapest, Remetehegyi 42/a.
képviselő: Zsadon Andrea
Színvonalas színházi produkciók, a színházi kultúra, tehetséges fiatal művészek, munkalehetőségek, továbbképzés támogatása. ... >>

Színház Védelmére Egyesült Játszók és Nézők Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Csobánka tér 7.
képviselő: Gelniczky Sára Flóra
A klasszikus és modern színházi kultúra ápolása, oktatása, terjesztése, népszerűsítése és védelme. ... >>

Szövetség Jobb Életért és Oktatásért Közép-Európa Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet)

1033 Budapest, Nánási út 1. /C.
képviselő: Márkus Attila
Az L.Ron Hubbard által felfedezett, kifejlesztett és kidolgozott, nem vallásos módszerek alkalmazásán keresztül az oktatás területének fejlesztése; a kábítószeresek és bűnözők rehabilitációja, illetve a kábítószerek és bűnözés terjedésének megelőzése; továbbá, elsősorban az ifjúság, másodsorban pedig általában véve Közép-Európa országainak - ide értve: Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Macedónia, Bulgária, Törökország és Horvátország - teljes társadalmi körében az erkölcsi értékek népszerűsítése. ... >>

TACTUS Sport az Egészséges Életért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1031 Budapest, Rozgonyi Piroska utca 11.
képviselő: Mayer Ferenc, Németh Roland
Különféle sportágak - kiemelten a labdarúgás és kosárlabda sportágak - fejlesztése, népszerűsítése - elsősorban a fiatalok körében-, továbbá a sportágak tömegbázisának növelése együttműködve önkormányzatokkal, hasonló célú alapítványokkal, civil szervezetekkel.
Az alapítvány további célja a sport népszerűsítésével az egészséges életmódra való nevelés.
Az alapítvány célja továbbá a gyermekek, fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosítása, valamint a rendszeres mozgás, az egészséges életmód szemléletének terjesztése.
Edzőképzés elősegítése.
Iskolákban felvilágosító, oktató előadások megtartása különféle sportágak - kiemelten a labdarúgás sport - népszerűsítése érdekében.
Amatőr labdarúgó események, tornák, tehetség kiválasztó rendezvények, "sportág választó napok" szervezése. ... >>

Tájékozott Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Domoszló u. 17-19.
képviselő: Dr.Kovácsné Skriba Judit
1./ A fiatalok tájékozottságának elősegítése, különös tekintettel az EU csatlakozásra; 2./ Nyelvtanulás támogatása, külföldi szakmai gyakorlat megszervezése, támogatása; 3./ Fiatalok számára ingyenes vagy kedvezményes hozzájutás különböző kommunikációs eszközökhöz (Internet, könyv, CD, sajtó, mobiltelefon); 4./ A fiatalok kulturális és szabadidős programjainak támogatása; 5./ Közép- és felsőfokú iskola, oktatási intézmények működésének támogatása; 6./ Szakiskolai, középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók tandíj támogatása; 7./ Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, tehetséggondozás; 8./ Fiatalok pályaválasztásának segítése, képzési- és karrier-tanácsadás; 9./ A több szakmára felkészítő oktatási programok, rendszerek támogatása; 10./ Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban résztvevők segítése, az oktatás tárgyi feltételeinek a javítása; 11./ A fenti célok megvalósítását segítő pedagógiai és szakmai programok kidolgozásának, megvalósításának és megjelentetésének támogatása; 12./ A fiatalok kulturális és szabadidős programjainak támogatása; ... >>

Takeda Ryu Maroto-Ha Magyarország Kulturális és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Szérűskert u. 33.
képviselő: Brandenburg Gyula
A Takeda Ruy Maroto-Ha elnevezésű japán harcmozgás ("Sportág") magyarországi népszerűsítése, terjesztése, oktatása előadások keretében. ... >>

Találkozások Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Raktár u. 56. III/34.
képviselő: Aszalós Péter, Bereményi Réka, Lénárt Viktor
Az egyesület célja, hogy a pszichodráma és egyéb módszerek szakértőinek közreműködésével segítse a társadalom peremére jutottak, a társadalom szociális rendszeréről leszakadók integrációját. Különösen fontos területnek tartja az egyesület a mentálhigiénés oktatást és képzést. A szociálisan rászorulók, hátrányos helyzetűek, fogyatékosok segítése, valamint a család- és gyermekvédelem központi szerepet játszik az egyesület tevékenységében. Az egyesület elősegíti a pszichodramatikus technikák iránt érdeklődők képzését, előadásokat és műhelymunkát, koncerteket, kiállításokat szervez és támogat a pszichodráma módszertani és szellemi örökségének támogatására és megóvására. Támogatja a pszichodrámával kapcsolatos tudományos ismeretterjesztést és életviteli tanácsadást. ... >>

Tanulj és Sportolj Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1035 Budapest, Kerék 18-20.
képviselő: Bezák Béláné, Kocsisné Hodosi Eszter
A Kerék utcai Általános Iskola támogatása. ... >>

TAPSI-FÜLES FC Alapítvány

(sport,oktatási)

1039 Budapest, Hadrianus utca 5. 10./99.
képviselő: Horvát Ervin
Magas szintű gyermek labdarúgás-oktatás révén a versenysport részére utánpótlás nevelése, tehetség gondozása, versenyeztetése, táboroztatása, a szabadidősport lehetőségeinek bővítése. ... >>

Taverna Oktatási Alapítvány

(oktatási)

1036 Budapest, Molnár utca 28.
képviselő: dr. Ladvenszky Levente, dr. Tóth Edina, Szemrád Gábor
A Taverna Oktatási Központ támogatása. ... >>

Tegyünk többet értük Zipernowsky Károly Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1039 Budapest, Sarkadi utca 6. 9./27.
képviselő: Loór Veronika
Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, idegen nyelv tanítása, ökoszemléletű oktatás, nevelés, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, új oktatási módszerek támogatása, hazai és külföldi diákcsere, nehéz körülmények között élő, jól tanuló diákok segítése. ... >>

Tehetséges Gyermekek Továbbtanulásáért Alapítvány

(oktatási)

1038 Budapest, Kőbánya utca 58.
képviselő: Dr. Bottlik Szabolcs
Tehetséges gyermekek továbbtanulásának támogatása. ... >>

TeKincsRám Alapítvány

(oktatási,szociális)

1037 Budapest, Laborc utca 2.
képviselő: Czakó Valéria elnök
A hátrányos helyzetű, átlagos, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek hatékonyabb és színvonalasabb nevelésének, oktatásának, foglalkoztatásának az elősegítése. ... >>

Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Aradi 20.
képviselő: Bérczi Szaniszló
Ökológiai szemléletformálás, oktatás, erre való felkészítés. ... >>

Természetfilm. hu Tudományos Filmműhely Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1031 Budapest, Nánási út 2/A. I./23.
képviselő: Molnár Attila Dávid
Tudományos ismeretterjesztés, tudományos filmek készítése. ... >>

Tiéd a Jövő Alapítvány

(oktatási)

1039 Budapest, Kelta utca 2.
képviselő: Dr.Cserjési Ferencné
A közép-és felsőfokú oktatás támogatása. ... >>

Tiszavidék Környezetvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1038 Budapest, Hegycsúcs utca 3.
képviselő: dr. Andics László, dr. Edelényi Béla, Drubek Judit
A tiszavidék természeti szépségének, ökológiájának megőrzése, aktív és propaganda tevékenység a környezet megóvása érdekében, a környezetet károsító emberi magatartások megelőzése, a bekövetkezett károk helyreállítása érdekében a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése, működési területén, a Tiszavidék tájegységbe a bel- és külföldi turzimus minőségi feltételeinek javítása, a szükséges infrasturktúrális létesítmények létrehozása és fejlesztése, ingyenes, bárki által igénybe vehető.
A Tiszavidéki vízi- sportokban résztvevők, a szabadidejüket a vízen és a vízpartokon töltő emberek személyi- és műszaki biztonságának fokozása, önkéntes műszaki- és vizimenetőegységek létrehozásával, és fenntartásával, önkéntesek toborzásával és kiképzésével, a dologi költségeket meghaladóan ingyenesen és bárki által igénybe vehető módon. Együttműködés a hasonló célokért munkálkodó állami-, önkormányzati-, vállalkozói- és más civil szervezetekkel. ... >>

TÖRPIKE a Vidám Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1039 Budapest, Czetz János u. 62-64.
képviselő: Nagy Mária Katalin
Tevékenysége a 3-7 éves gyermekek harmonikus fejlődésének elősegítésére és támogatására irányul. Gyermekek szociális, emocionális és mentális fejlődésének biztosítása. Sporteszközök, játékok beszerzése. Gyermektáborok szervezése. Óvónők továbbképzésének támogatása. Szakmai tanulmányutak szervezése és támogatása, szakemberek képzése. ... >>

Tűzmadár Alapítvány a Minőségi Életért

(egészségügyi,oktatási)

1037 Budapest, Perényi út 28.
képviselő: Rohánszky Magda
Az alapítvány célja a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők testi, és lelki rehabilitációja, pszichoszociális támogatása, az életbe való visszailleszkedés segítése. Ezen kereten belül a betegségekkel küzdők és hozzátartozóik számára fejlesztő és tanácsadó programok biztosítása: a gyógyult illetve tünetmentes betegek elhelyezésének, átképzésének segítése, az ezt szolgáló lehetőségek megteremtése.

... >>

Tűztövis Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2.
képviselő: Jávori Ildikó
A pszichoorganikus szindrómában (a továbbiakban POS) szenvedő gyermekek logopédiai, pszichológiai szűrésének megszervezése és anyagi támogatása. - A POS-ban szenvedő, tanulási, teljesítmény-és beilleszkedési za- varral küzdő gyermekek oktatásának megszervezése, oktatásuk, ta- nulmányi felzárkóztatásuk és társadalmi beilleszkedésük támogatá- sa és segítése. - Tanfolyamok szervezése és tanácsadás a POS gyermekek családtagjai részére az otthoni körülmények között alkalmazandó terápiás mód- szerekről, valamint a családok részére terápiás eszközök biztosí- tása. - Az alapfokú iskolai tananyagok elsajátítására képes, de fogyaté- kosnak minősített gyermekek érdekvédelmének segítése és támogatá- sa. - A pszichoorganikus szindrómával kapcsolatos szakirodalmi művek alkotásának támogatása. ... >>

Universum Taekwondo Team Harcművészeti és Kulturális Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1034 Budapest, Selmeci utca 26. IV./12.
képviselő: Lányi Tamás
* Versenyzők részére a felkészülés és versenyfeltételek biztosítása * Az egyesület keretei között a versenyszerű sportmozgalom irányítása és biztosítása * Az egészséges életmód, a kultúrált szabadidő eltöltésének megszervezése * A tagok Taekvandó-val kapcsolatos szabadidő programjainak megszervezése * Küzdősportok népszerűsítése, fiatal tehetségek felkarolása * A működési területén tevékenységének propagálása, sportvetélkedők, rendezvények szervezése, lebonyolítása * Együttműködés a területét érintő gazdálkodó és társadalmi szervezetekkel a sporttevékenységgel kapcsolatban ... >>

Útravaló Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Szél u. 3-5.
képviselő: Szuchy Zsuzsanna elnök
A munkaerő foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség mérséklése. E célból képzési programok beindítása. Kapcsolat létesítése a munkanélküliek és a munkaerőpiac között. Fenti célú kutatások támogatása. ... >>

Üzleti Érték Megőrző Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

1038 Budapest, Ibolya utca 11.
képviselő: Tóth József
Az alapítvány célja a ÉrMe Gondolatiság kimunkálása és annak folyamatos elvi filozófiai fejlesztése. ( Az ÉrMe Gondolatiság annak az alapkérdésnek a megválaszolására irányul, hogy keresztény értékrenddel és nemzetközi elköteleződéssel hogyan lehet sikeresen és eredményesen részt venni az üzleti életben. ... >>

Vackor Óvodásokat Támogató Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1030 Budapest, Árpád fejedelem útja 60.
képviselő: Morvai György
Az alapítvány székheylén lévő óvoda segítése. ... >>

Varázsceruza Gyermeknevelő, Képesség- és Személyiségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1039 Budapest, Halász Gábor u. 5.
képviselő: Radványi Pál
Az óvodás életkorú gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődésének előzmozdítása. Alapvető célja a szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés előmozdítása. Az érzelmi, nevelési folyamatok magas szintű vezérlésével a gyermek életkorához, egyéni fejlődési üteméhez, igényeihez igazodó személyiségfejlesztés. A sikeres iskolai beilleszkedés érdekében a testi, szociális és értelmi érettség kialakításának előmozdítása. A fentieken túlmenően az alapítvány foglalkozni kíván egyéni képességfejlesztéssel, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve. Az egyes gyermekek kiemelkedő képességeinek kiaknázása, továbbfejlesztése, tehetséggondozás, valamint a valamely területen fejletlenebb gyerekek felzákóztatása is fontos cél. Az alapítvány elő szeretné mozdítani sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, problémájára - aktívan közreműködve - saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerekek nevelését. Az alapítvány célja továbbá az egyéniség, de a másság elfogadása képességének kialakítása is gyermekekben. ... >>

Varga István Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1039 Budapest, Hatvany Lajos u.7.
képviselő: Seres Istvánné
A "Varga István Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakmunkásképző" iskolában az oktatói, tanulmányi tevékenység támogatása. ... >>

Vásárhelyi György Karakán Kajak Alapítvány

(sport,oktatási)

1031 Budapest, Nánási út 83.
képviselő: Szirai Péterné
Kajak-kenu, úszás és sí sportágakban a fiatalok alapképzésének támogatása. ... >>

Vérképzési Rendellenességek Gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1031 Budapest, Vitorla u. 11. IV/9.
képviselő: Dr. Pecze Károly
A vérképzési rendellenességben szenvedő betegek kezelésének támogatása. A jelentős testi és lelki megterhelést jelentő kezelés idején az életminőség javítása. ... >>

Viktor-i Sportegyesület

(sport,oktatási)

1038 Budapest, Kőrös utca 44.
képviselő: Stelczer Viktor
a magyarországi lovassport-oktatás, képzés támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal