Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 119
1. oldal

23.sz. Állami Építőipari Vállalat Jóléti-Szociális Alapítvány

(kulturális,szociális)

1036 Budapest, Pacsirta mező utca 3-11. A. II. 1/8
képviselő: Horváth Imre
A vállalatnál dolgozók és nyugdíjasai jóléti-, kulturális- és szociális igényeinek szolgálata. ... >>

A Jövő Záloga Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1038 Budapest, Pusztakúti köz 8. A
képviselő: Dr. Börcsök Imre
A magyar állampolgárok és a Magyarországon élő külföldi állampolgárok, valamint a határokon túli magyarok ? közöttük a gyermekek és a hátrányos helyzetű nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó személyek ? nevelésének és oktatásának, továbbá kulturális és sporttevékenységének támogatása;
A családsegítés, az időskorúak gondozásának előmozdítása, valamint az egészségmegőrzés elősegítése. ... >>

A Nők Világa Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1036 Budapest, Lajos utca 93-99 D/6/3.
képviselő: Soltész Krisztina Beáta
A Nők Világa Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű célja a lelki bántalmazás ellen fellépés, a méltóságteljes életért való küzdelem elősegítése.

Ezen belül is:
1. A társadalom széles rétegeiben a figyelem felkeltése a lelki bántalmazás veszélyeire és következményeire.
2. A lelki bántalmazás módszereinek ismertetése előadások és írásos ismertetőanyagok formájában azzal a céllal, hogy a bántalmazottak felismerjék és tudatosítsák helyzetüket, hiszen csak ekkor képesek tenni ellene.
3. A lelkileg bántalmazottak (elsősorban nők) segítése, egyéni vagy csoportos személyiségfejlesztése, melynek során védettebbé válhatnak a lelki bántalmazással, illetve annak következményeivel szemben.
4. Mivel a lelki bántalmazást sok esetben fizikai bántalmazás követi, célunk a családon belüli erőszak megelőzése, a családon belüli erőszak ellen való küzdelem. ... >>

Alapítvány a Szerény Anyagi Lehetőségekkel Rendelkező Szülők Beteg Gyermekeiért

(egészségügyi,szociális)

1039 Budapest, Gyűrű utca 26. III//11.
képviselő: Schick Józsefné
Segélyalap létrehozása a szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező szülők örökletes okból vagy szerzetten avagy baleset miatt tartósan beteg gyermekeinek segélyezésére és gyógykezeltetésére. ... >>

Alapítvány a Zápor utcai Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális)

1030 Budapest, Zápor 90.
képviselő: Dobrovits Béla
Az iskola működési feltételeinek javítása, hozzájárulás a létesítmények állagának megóvásához, felszereltségének javításához. ... >>

Amari Kris Cigány Szervezet

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1036 Budapest, Lajos u. 104. 2.ép.fszt.3.
képviselő: Szécsi Magdolna / Elnök
Szervezni és segíteni kívánja a cigány képzőművészetet és alkotó tevékenységet. Segíteni kívánja tevékenységük népszerűsítését, kiállításokat szervez, propagandaanyagokat jelentet meg.
- Lehetőség szerint ösztöndíjban részesít fiatal cigány művészeket, középiskolásokat, főiskolásokat, egyetemistákat. ... >>

Aranyág Mozgássérült Gyermekeket Támogató Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1038 Budapest, Mező u. 12.
képviselő: Donáth László
Beteg, mozgássérült gyermekek egészségi állapotának javítása, gyógyításának támogatása. ... >>

Árpád Gimnázium Vén Diák Alapítvány

(szociális)

1039 Budapest, Juhász Gyula 32.
képviselő: Hárshegyi Frigyes, Horváth László, Szabó Károly
Az Árpád Gimnáziumban régebben tanított nyugdíjas tanárok és a nehéz körülmények között élő volt diákok támogatása. ... >>

Árpádházi Szent Erzsébet Oltalma Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1038 Budapest, Donát utca 24.
képviselő: Abendschein Gáborné
Az alapítvány célul tűzte ki elesett embertársainak, a hajléktalanok, az idősek, a betegek, a nagycsaládosok és a társadalom perifériájára szorult emberek megsegítését. ... >>

Bajbanjó Szülői Egyesület a Születési Károsodott Gyermekekért

(szociális)

1039 Budapest, Medgyesi Ferenc u. 3.
képviselő: Dr. Torgyán Sándor ... >>

BICE-BÓCA Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért

(szociális)

1032 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Czeglédiné Kovács Ágnes, Nász Margit
A gyermekek és fiatalok támogatása. ... >>

Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Erdőalja u. 174/B.
képviselő: Dr.Nagy László Gyula elnök, Lakatos Katalin titkár
Központi idegrendszeri sérült, megkésett pszichomotoros fejlődésmenetet mutató, értelmi sérült, mozgássérült, autista, halmozottan sérült pszichoorganikus szindrómás gyermekek számára állapotmegőrző, rehabilitáló, tornatermi valamint fejlesztő programok létrehozása és megvalósítása. ... >>

Cool Tej az Iskoláknak Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5.
képviselő: Tálosi Tamás
Diákok egészséges életvitelének és oktatásának elősegítése a közoktatási intézményekben tanuló iskolatejjel történő ellátásával.
Az alapítvány másodlagos célul tűzi ki a hátrányos helyzetű fiatalok és felnőttek esélyegyenlőségének biztosítását és beilleszkedésük elősegítését az információs társadalomba. ... >>

Család, Ifjúság és Bioetika Intézet Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Kiscelli köz 5. c.
képviselő: Jákfalvy-Dragán Edit, Nyéky Kálmán Gyula
A családok és a fiatalok támogatása, bioetikai ismeretek terjesztése. ... >>

Családőr Egyesület

(közbiztonság,szociális)

1034 Budapest, Zápor utca 14. B.
képviselő: Balázs Gyula
a társadalomban egyre erőteljesebben jelen levő családon belüli erőszakkal szembeni fellépés törvényes keretek közötti támogatása. ... >>

Cselekvő Szeretet Egyesület

(szociális)

1039 Budapest, Petőfi u. 9/b.
képviselő: Dr. Csókay András, Dr. Nagy László, Dr. Pataki Gergely ... >>

Csillaghegyi Jézus Szíve Alapítvány

(szociális)

1039 Budapest, Lehel 14.
képviselő: Turny Tiborné
A csillaghegyi római katolikus közösség újjászerveződésének és a vallás erkölcsi és társadalmi válságleküzdésére irányuló tevékenység támogatása. ... >>

Derűs Évekért Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1039 Budapest, Zipernowsky utca 1-3.
képviselő: Müller Istvánné sz. Illés Anna
A Derűs Alkony Gondozóházban a munka-, és szociális körülményeinek javítása, továbbá a bentlakó időskorúak támogatása annak érdekében, hogy az ellátásukhoz szükséges tárgyi feltételek biztosítva legyenek; korszerű ellátási módszerek kerüljenek alkalmazásra; fizikai erejük és életkedvük megőrzése érdekében kirándulásokon és egyéb kulturális rendezvényeken vehessenek részt; dolgozók támogatása annak érdekében, hogy részt vehessenek modellkísérletek kidolgozásában, szakmai továbbképzéseken és tanulmányutakon. ... >>

"Dr. Földes Istvánné" Nephrológiai Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Jutas utca 80.
képviselő: dr. Árkossy Ottó
a Közép-magyarországi vesebetegek gyógyításának segítése, személyi és tárgyi feltételeinek javítása.
A vesebetegek betegellátásának, életminőségének javítása, a művese - kezelt betegek tájékoztatása, felvilágosítása, gondozásának elősegítése,
a vesebetegek gyógyításához modern gyógyító eszközök beszerzése, gépi berendezések bővítése, korszerűsítése,
a személyzet oktatása vesebetegek gyógyításának minőségi ellátásához
a vesegyógyászati tudományos kutatás támogatása,
a rendőrség állománya javára folyó betegellátás színvonalának emelése érdekében a műszaki - technikai ellátottság fejlesztése, a gyógyító - megelőző tevékenység javításához szükséges feltételek továbbfejlesztésének a támogatása,
népszerűsíti az egészséges életmódot és segít megelőzni és visszaszorítani a kábítószer és más egészségre ártalmas élvezeti szerek fogyasztását , esélyt teremt arra , hogy a fiatalok képessé válhassanak a drogok visszautasítására ... >>

Egolúció Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1038 Budapest, Rókavár u. 24.
képviselő: Dunai Örs
A lakosság egészséges életmódra nevelése, a mozgáskultúra fej- lesztése, valamint mentális zavarokban szenvedő személyek rehabili- tációs célzatú segítése speciális természeti és környezeti feltéte- lek között, kölönös tekintettel az alábbiakra: -Szenvedélybetegek, beteg emberek rehabilitációs jellegű sze- mélyiségfejlesztése és közösségi foglalkoztatása -Szervezetfejlesztés és csapatépítés -Az ezzel a témával kapcsolatos kutatások támogatása, illetve szakirodalmak beszerzése -Tudományos konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvétel -Eszközök, műszerek beszerzése -Kutatási és tanulmányi ösztöndíjak nyújtása -Személyiségfejlesztő tréningek megvalósítása -Konferencia és tanulmányutak szervezése. ... >>

Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete

(sport,szociális,kulturális)

1038 Budapest, Vasút sor 10.
képviselő: Kecskés Balázs
Zenés, táncos esték, előadások, szakmai tanfolyamok, sportrendezvények és különböző szakkörök szervezése, illetve támogatása. Továbbá kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Ezen védelmet, és képviseletet oly módon kívánjuk gyakorolni, hogy tagjainkon keresztül, az egyetemi élet szereplőivel folyamatosan kapcsolatot tartva az egyetemista, és a fiatal értelmiségi csoportok problémáira, az őket foglalkoztató kérdésekre válaszokat adunk. ... >>

Együtt az Óbudai Gimnáziumért Alapítvány

(szociális)

1033 Budapest, Szentlélek tér 10.
képviselő: Greminger Gabriella
Az Óbudai Gimnázium dolgozóinak, diákjainak támogatása tekintettel szociális helyzetükre és a gimnázium jó hírnevének öregbítése érdekében végzett teékenységükre. ... >>

Együtt Oktatási Alapítvány

(oktatási,szociális)

1031 Budapest, Silvanus sétány 5. III.10.
képviselő: Kőbányai István
A hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatásának oktatási tevékenységgel történő elősegítése. ... >>

Emberekért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Erdőalja út 54.
képviselő: Dr. Gruber Tibor
A fiatal és felnőtt állampolgárok egészséges életre való nevelése, egészségének megőrzése, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése, egyéni és társadalmi szinten jelentkező szociális és egészségügyi problémák feltárása, megoldása, ennek kapcsán az egyén ismereteinek bővítése, azok elmélyítését szolgáló törekvések segítése, melynek során céljának megvalósítása érdekében az alapítvány szükség szerint együttműködik társadalmi és egyházi szervezetekkel.
A kultúra széleskörű terjesztése, kulturális programok, sport- és szabadidős tevékenységek, rendezvények szervezése; Gyermek- és ifjúságvédelmi programok szervezése, gyermekek és fiatalok iskolán kívüli nevelésének, művelődésének szervezése, támogatása, gyermekek létbiztonságának megteremtése, egészséges fejlődésének elősegítése. Az alapítvány rendeltetésével és céljaival összefüggő előadások, programok szervezésévhez, tartásához, kiadványok, információ-hordozók előállításához, forgalmazásához, oktatók szakmai munkája színvonalának emeléséhez, a szükséges technikai eszközök megteremtéséhez, bővítéséhez, a társadalom perifériáján elhelyezkedő, hátrányos helyzetű, mentálisan sérült fiatal és felnőtt állampolgárok deviáns magatartási jegyeinek és asszimilációs problémáinak leküzdéséhez azok megoldásához, valamint a társadalom különböző rétegei helyzetének javítása érdekében végzett emberbaráti, karitatív tevékenység megvalósításához történő segítségnyújtás, ennek érdekében - lehetőség szerint - új munkahelyek létesítése, ill. már meglévők fenntartása, fejlesztése, a hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése.
Az alapítvány támogatja a céljaival összhangban működő szervezetek, illetve magánszemélyek ilyen, vagy hasonló jellegű tevékenységét. ... >>

"Esély a minőségi életre" Alapítvány

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Szél utca 3-5.
képviselő: Rohonczi Edit
Az Európa Tanács lisszaboni ülésén (2000. márciusában) az állam-és kormányfők azt a stratégiai célt tűzték ki az Európai Unió elé, hogy váljék a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdaságává. E stratégia megvalósításában kulcsfontosságú tényező az oktatási és képzési rendszerek adaptációja és élethosszig tartó tanulásnak megfelelően; a foglalkoztathatóság és a társadalmi beilleszkedés előmozdítása a tudásba és kompetenciákba történő befektetés által; a mindenki számára elérhető információs társadalom megteremtése és a mobilitás erősítése. A hazai foglalkoztatás alacsony színvonala, a foglalkoztatottság javításának általános szükségessége az ország számára kiemelten fontos feladatává emeli a munkaerő állomány aktivizálását, fejlesztését, a társadalom hátrányos helyzetű rétegeinek segítését. ... >>

Euroart Kézműves Hagyományőrző Alapítvány

(szociális,kulturális)

1039 Budapest, Batthyány u. 24.
képviselő: Bíró István
A Magyar Köztársaságban még működő kézműves szakmák fenntartásának segítése, a kihaló félben lévő szakmák fennmaradásának elősegítése, további működésük támogatása, ismertségük fokozása. A fémműves díszítő, művészi munkákat készítő szakemberek támogatása, rászorultság esetén segély nyújtása. Ösztöndíjak odaítélése, hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének elősegítésére pályázatok kiírása. Szakmai versenyek rendezése, és ezzel a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítése. Műszaki fejlesztések támogatása, Alapítványi Díj létesítése és odaítélése olyan tevékenységek elismeréséért, melyek az Alapítványi célok elérésére jelentős eredményt hoznak, vagy hozhatnak. Együttműködik - és kapcsolatot tart más hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel. ... >>

Európai Kultúrák Találkozása Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1038 Budapest, Dózsa György út 2. fszt. 2.
képviselő: Dr. Gyenes Miklós Gábor
A magyarországi kisebbségek és a többségi társadalom kulturális és egyéb igényeinek (oktatás, szocializálódás) integrálása. Fiatal tehetségek felkutatása, támogatása. Oktatási tevékenység. Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Felzárkózás a III. Évezredbe Közhasznú Egyesület

(kulturális,szociális)

1038 Budapest, Csernák Antal u. 86.
képviselő: Bodrogvölgyi Sándor Gyula
A roma gyermekek társadalmi felzárkóztatása, az óbudai roma polgárok kulturális törekvéseinek elősegítése. ... >>

"Flóra" Értelmi Fogyatékosokért Alapítvány

(szociális)

1033 Budapest, Benedek Elek u. 1-3.
képviselő: Studniczkyné Eszenyi Erzsébet
A saját otthonukban élő, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékos fiatalok és felnőttek támogatása. ... >>

Fonák Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Gyógyszergyár u. 62.fsz. 1.
képviselő: Juhászné Tóth Zsuzsanna
A főváros mozgássérült lakosságának, elsősorban asztalitenisz és tájékozódási futás támogatása. ... >>

Gárdos Mariska Általános Iskolát Támogató Társadalmi Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1030 Budapest, Váradi 15/b.
képviselő: Hanyec Anikó elnök, Kriskáné Farkas Ildikó, Pintérné Kuzma Hajnalka, Szénási Eleonóra, Zsunyi Zita ... >>

Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Észak 12.
képviselő: Dr. Bartha Elektra, Pizágné Fehér Anikó
Mozgássérült csecsemők és kisgyermekek komplex rehabilitációs kezelésének segítése. A bíróság elrendeli az alapítvány céljának pontosítását az alábbiak szerint:
A mozgássérült csecsemők, kisgyermekek komplex rehabilitációs kezelése, prevenciója, fejlesztése, uszodai foglalkozások, játékos tornagyakorlatok és egyéb technikák segítségével a szülők aktív közreműködését is felhasználva. Az alapítvány külön súlyt helyez a születési sérülés következtében kialakult központi és perifériás idegrendszeri károsodottakra, azok számára nyújtott pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátása, úgy mint: gyógypedagógiai tanácsadás korai fejlesztés és gondozás; fejlesztő felkészítés, logopédiai terápia, nevelési tanácsadás, beszéd-mozgás-értelmi képességeket vizsgáló szakértői feladatok elvégzése. Kisgyermekeknek és szüleiknek egyéni- pár- és családterápiában való részvétel biztosítása. Biztosítja a céljával kapcsolatos felnőttképzések, konzultációk hátterét. Támogatja a rehabilitációs munka során felhasználható készségfejlesztő játékok és eszközök kifejlesztését. ... >>

Gördülő Tánccsoport Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

1032 Budapest, San Marco u. 76.
képviselő: Dr.Hegedűs Lajos
A mozgáskorlátozott emberek rehabilitációjának elősegítése, esélyegyenlőségük támogatása, elsősorban a Gördülő Tánccsoport kulturális műsora bemutatásának támogatásával, a próbákkal, fellépésekkel felmerülő kiadások fedezésével, műsora továbbfejlesztésével, segíti a kerekesszékes tánc művészi produkcióvá válását, a mozgáskorlátozottak életkörülményeinek javítását a produkciójuk jövedelemszerző tevékenységgé válásával, a szabadidős, kulturális és sporttevékenységük elősegítésével. ... >>

Gyermekeinkért 91 Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Bokor utca 2-4.
képviselő: Béres Katalin, Golarits Éva, Hörömpő Krisztina
A SOTE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika és más gyermekintézmények támogatása. Szociálisan és más módon hátrányos helyzetű beteg gyermekek anyagi megsegítése, gyógyítási-, oktatási-, kutatási tevékenységek támogatása, az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek javítása, gyógyszerek, gyógyító, oktatási, informatikai eszközök beszerzésének támogatása. ... >>

Gyermekek a Művészetért és Hagyományért Alapítvány

(szociális,kulturális)

1039 Budapest, Medgyessy Ferenc 2-4.
képviselő: Herpai Mária, Turcsánné Horváth Annamária
A hátrányos helyzetű lakótelepi gyermekek részére a 17 éve hagyományként működő művészeti és népművészeti -balett, néptánc, népzene, népi mesterségek- tevékenységek gyakorlásának és magasabb szintű folytatásának biztosítása. ... >>

Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa

(egészségügyi,szociális)

1037 Budapest, Domoszló útja 43.
képviselő: Dr.Zajkás Gábor, Fadgyas Gábor
A fiatalok, beleértve a határainkon túl élő fiatalság, egészségügyi, higiénés ismereteinek kiszélesítése, elmélyítése, az egészségmegőrző, betegségmegelőző ismeretterjesztés módszereinek kialakítása; az egészséges életmód elsajátításának elősegítése, ismeretterjesztés a dohányzás, az alkohol -és a drogfogyasztás káros határainak megismertetésére, az egészség megőrzés komplex kultúrájának alkalmazására. ... >>

Harmónia Alapitvány

(szociális)

1039 Budapest, Királyok utja 200.I/6. út 3.
képviselő: Kecskés Erzsébet ... >>

Hegedűs István Alapítvány

(oktatási,szociális)

1032 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Borsos Sándorné, Baross Katalin
Tehetséges mozgássérültek tanulmányainak támogatása. ... >>

HELP Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Alapítvány

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1035 Budapest, Kiskorona u.14.
képviselő: Dr. Szeles Géza
Gyermek és fiatalkorúak védelme, érdekvédelme, a társadalom perifériájára szorult, illetve szenvedélybeteg fiatalok segítése, továbbá a bűnmegelőzés és a Humanitás Ifjúságvédelmi Egyesület támogatása. ... >>

Hittel Békásmegyerért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Templom u. 5.

A hittantanítás segítése a szociálisan hátrányos helyzetű családok, a határon túli magyar diákok cseretáborozásának a támogtaása, az óvodai és iskolai nevelés segítése. ... >>

Holcim Hungária Otthon Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Montevideó utca 2 C.
képviselő: Fegyverneky Sándor elnök, Hegedüs József kuratóriumi tag, Vörös Ferenc kuratóriumi tag
Otthonteremtésre alkalma épületek létesítésének, felújításának támogatása.
Éltekörülményeik, a magyarországi lakosok állapotának javítása.
Mindenki számára elérhető otthont célzó kezdeményezések ösztönzése.
Hátrányos helyzetben lévő családok, vagy családalapítás előtt álló fiatalok otthonteremtését segítő programok támogatása,
Esélyegyenlőtlenségek csökkentése. ... >>

Holnapért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1032 Budapest, Bécsi u. 134.
képviselő: Farkas Istvánné dr.
Az iskola pedagógiai célkitűzéseinek és hátrányos helyzetű tanulóinak támogatása. ... >>

Információs Társadalomért Alapítvány

(kulturális,szociális)

1037 Budapest, Táborhegyi út 18. D. I./5.
képviselő: Cselovszki Róbert, Rácz Tibor, Székely Iván, Szekfű Balázs
A magyarországi informatika fejlesztésének támogatása mellett támogatni az informatikai tevékenységgel kapcsolatos tudományos tevékenységet és kutatást és az ezekkel foglalkozó információs központok segítése. Támogatni a magyarországi infrastruktúra fejlesztését, ezen belül különös tekintettel a magyarországi számítógép felhasználás elterjesztésére. Támogatni az önszerveződő helyi közösségeket, önkormányzatokat, különös tekintettel az önszerveződő helyi közösségek és önkormányzatok informatikai struktúrájának kiépítésére. Támogatni a helyi kulturális élet fejlesztését, különös tekintettel a helyi kulturális közösségek informatikai rendszerének fejlesztésére. Segíteni a helyi közösségeknek ismertségük növelésében, különös tekintettel a helyi közösségek ismertségének informatikai eszközökkel történő fejlesztésére. Az informatika segítségével közreműködni a munkanélküliség csökkentésében. Támogatni a környezetvédelmi gondolkodás elterjedését az informatika segítségével. Különböző, az információs társadalom kialakítását elősegítő tanulmányok, kutatások támogatása. Segíteni a különböző tárgyú információk széles körű terjesztését, információs központok létrehozását. ... >>

INTER HUMÁN Alapítvány

(intézményi,szociális)

1035 Budapest, Szentendrei út 16. V./29.
képviselő: Konyhás Mihály, Kovács Renáta
Idősellátás keretében idősek otthona üzemeltetése. ... >>

Inter Regiones Alapítvány

(szociális)

1039 Budapest, Öszike 7. II.em.11.
képviselő: Bognár Vilmos, Bognár Vilmos ... >>

Interart Alapítvány

(szociális,kulturális)

1031 Budapest, Ányos u. 8. II.em.6.
képviselő: Kalmár János
Hátrányos helyzetű országos művészeink és nemzetközi művészeti tevékenységeknek a támogatása. ... >>

Jelen Lét Darnel Tréning Elvégzését Támogató Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1031 Budapest, Apát u. 22.
képviselő: Bacsó Lajos
A DARNEL Személyiségfejlesztő Tréning elvégzésének biztosítása min- den olyan személy részére, aki a részvételi díj befizetésére önerejéből nem képes. Az Alapítvány elsődlegesen kábítószeresek, alkoholisták, hajlékta- lanok és szabadságvesztés büntetésüket töltők, illetve szabadság- vesztésből frissen szabadultak részére biztosítja a DARNEL Szemé- lyiségfejlesztő Tréning elvégzését, hogy ezáltal az érintettek gyó- gyulását és társadalomba való visszailleszkedését elősegítse. ... >>

Jólét Önsegélyező Egyesület

(szociális)

1035 Budapest, Raktár u. 39-41.
képviselő: Ludvigné Várkonyi Katalin, Szendy Ilona ... >>

Kelj fel és járj!Alapítvány a Mozgáskorlátozott Gyermekek Támogatásáért

(egészségügyi,szociális)

1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 53/A.
képviselő: Burkus József, Szendi Horváth Éva
Olyan könnyű- és középsúlyosan mozgássérült gyermekek mozgásrehabilitációjában segíteni, akiknek acsaládjuk a kezeléshez szükséges speciális gyógyászati segédeszközhöz nem tudnak Magyar- országon hozzájutni, mivel ezek az eszközök hazánkban egyetlen kór- házban sem találhatók meg. Az alapítvány célja továbbá: hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Florida Államban, Tampa városában található SHRINERS Hospitalsal olyan kapcsolatot alaktson ki, amelynek eredményeképpen magyar származású ,egészségügyileg rászoruló gyermekek folyamatos rehabilitációját, elősegítse,hogy minél előbb beilleszkedjenek a normál társadalomba, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a sérült gyerekek leküzdhessék a negetív társadalmi egzisztenciális megkülönböztetéseket. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal