Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 119
2. oldal

Keresztény út Országos Közhasznú Egyesület

(szociális)

1036 Budapest, Pacsirtamező utca 36. 3./7.
képviselő: Horváth Mátyás elnök
A kereszténység terjesztése az ország lakossága körében és a kisebbségben élő romák felzárkóztatása, a cigányság általános társadalmi felemelkedésének segítése. A cigányság kultúrájának megőrzése és megismertetése. ... >>

Király Tamás Tetraplegia Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Kiscsillag utca 8.
képviselő: Király Mónika
az alapítvány nevében megjelölt fogyatékkal élő személy életvitelének, életminőségének jobbítása, fogyatékosságából eredő hátrányok kompenzálása, állapotának gyógyító tevékenységgel történő esetleges javítása, rehabilitációs tevékenységgel történő támogatása, testközeli és egyéb gyógyászati segédeszközök szükség szerinti biztosítása, személyi segítés támogatása. ... >>

Kiscellisek a Kiscellisekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1034 Budapest, Tímár u. 16.
képviselő: Kovács Judit
A tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók támogatása, esélyegyenlőségük biztosítása a továbbtanulásban. ... >>

Klauzál Lions Klub

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1032 Budapest, Kiscelli u. 4. III.em. 7.
képviselő: dr. Kárpáti Katalin, Radnainé dr. Fogarasi Katalin elnök, Szickné Tóth Kornélia, Varga Gábor
A testi, szociális vagy más módon hátrányos helyzetű emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása. Családsegítés és időskorúak gondozása. A fiatalok oktatásával, nevelésével, képességfejlesztésével összefüggő, az ismeretterjesztéssel kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Korszerű Technikával a Mozgáskorlátozott Emberekért Alapítvány

(szociális)

1032 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Rádai Sándor
A mozgáskorlátozott emberek sokoldalú rehabilitácja. Társadalmi beilleszkedésük műszaki, technikai feltételeinek javítása. ... >>

Kövi Szüz Mária Szociális, Karitatív és Ifjúságvédelmi Alapítvány

(szociális)

1033 Budapest, Szentendrei 69.
képviselő: Dr. Botos József
A Kövi Szűz Mária Plébánia keretében működő szociális, karitatív, ifjúságvédelmi hitoktató és egyéb munkacsoportok tevékenységének támogatása. ... >>

Központi Bányászati Fejlesztési Intézet Nyugdíjasaiért Alapítvány

(szociális)

1037 Budapest, Mikoviny S.2-4.
képviselő: Ajtay László, Erdélyi Ferenc
A Központi Bányászati Fejlesztési Intézettől - mint volt munkáltató - nyugdíjba vonultak életkörülményeinek javítása, a rászorultság elvén segítése, támogatása, közösségi célú rendezvények lebonyolításához pénzügyi alapok megteremtése, biztosítása. ... >>

Labirintus Alapítvány a Harmónikusan Fejlődő, Kiegyensúlyozott Gyermekekért

(oktatási,szociális)

1038 Budapest, Templom utca 24.
képviselő: Kocsor Judit
Az Óbudai Nevelési Tanácsadó mentálhigiénés tevékenységének alaptevékenységen túli bővítése az idegrendszeri érést és személyiségfejlődést elősegítő amerikai Ayres-féle, szenzoros-integrációs módszer bevezetésével és egyéb tevékenységekkel. A gyermekek egészséges fejlődésének segítéséhez egészségfejlesztési-oktató-felvilágosító programokat dolgoz ki, hajt végre. Nevelési tanácsadással segíti a szülőket, szakembereket. A gyermekkori zavarok prevencióját, diagnosztizálását és speciális terápiáját végzi, illetve támogatja. Segíti az oktatási rendszerbe nehezen beilleszkedő értelmiség elmaradott, autisztikus roma gyermekek integrációját. Gyermekvédelmi és érdekképviseleti tevékenységet végez. ... >>

Lakatos Menyhért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1039 Budapest, Füst Milán utca 22. 2./7.
képviselő: "Szakcsi" Lakatos Béla, Balázs Mária, dr. Iványi Gábor, Lakatos Éva, Lakatos Ilona
Felvállalja a cigány gyermekek és fiatalok tehetséggondozásának ügyét és támogatását az oktatásban, a művészetek, a tudomány és a sport területén, társadalmi esélyegyenlőségének, szociális biztonságának elősegítését, kedvező munkaerő-piaci tehetőségeinek megalapozását, érdekképviseletük ellátását, közösségtudatuk elősegítését. Az alapítvány magáénak érzi a szociálisan hátrányos helyzetű egyének és családok, az idősek sorsa javításának ügyét is. ... >>

Lásd Meg a Fényt Alapítvány

(szociális)

1032 Budapest, Kiscelli u. 4. III.em.7.
képviselő: dr. Simon Gyuláné
A látáskárosultak társadalmi beilleszkedésének elősegítése. A mozgáskorlátozottak társadalmi beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Last Minute Mediációs Egyesület (LAMME)

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Bécsi út 67.
képviselő: dr. Lengyelné Cseke Rita
Nagy Zsóka mediációs módszerével azonnali segítséget nyújtani az Egyesület működési területén a családi és párkapcsolati válság kezelésében, egyéb vitás kérdések rendezésében, lelki krízishelyzetben lévő családoknak. Az alkalmazott mediációs módszer és az ezzel elérhető eredmények megismertetése a szélesebb nyilvánossággal, továbbá kutatások, elemzések végzése a mediációs módszer alkalmazásával, alkalmazhatóságával kapcsolatban. Továbbképzési, illetve szakmai fórumok (műhelyek) létrehozása, működtetése. ... >>

Magyar Demokratikus Unió

(szociális,egyéb)

1036 Budapest, Lajos utca 51. II./16.
képviselő: Urbán-Szabó László
Az eddigi politikailag inaktív, társadalmilag és anyagilag hátrányos helyzetű rétegek megszólítása. ... >>

Magyar Kolping Családi Üdülési Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1035 Budapest, Vihar u. 8.
képviselő: Szabó János
A nemzetközi Kolping Mozgalom keretében a Nyugat Európában már nagy hagyományokkal rendelkező családi üdülő bázisok magyarországi létrehozásának és működtetésének elősegítése a nemzetközi szolidalítás szellemében, támaszkodva a magyarországi Kolping mozgalom keretében létesített és fenntartott intézményekre. A fiatalok, a családok az idősek, a hátrányos helyzetűek kedvező árú üdültetésének képzésének, oktatásának támogatása, biztosítása. A családok szabadságának közös eltöltésének lehetővé tétele, üdülésük, egészséges és kényelmes elszállásuk útján. * Az alapítvány tulajdonában álló Alsópáhok, Fő út 120. szám alatti ingatlanon lévő Kolping Családi Hotel, szabadidős - ,oktató - és Egészségügyi Centrum működtetése, a Kolping mozgalom céljainak szolgálata. * Kulturális és szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a családok együttes közreműködésére. Ifjúsági találkozók, nemzetközi találkozók, sportesemények és konferenciák rendezése. ... >>

Magyar Kolping Szövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1035 Budapest, Vihar 8.
képviselő: Laczhegyi László
Kolping Adolf szellemének átadása a Kolping család egyesületeknek. A Kolping család egyesületek katolikus társadalmi tanítása szerint folytatott tevékenysége által a közjót szolgálni, valamint az egyház és a társadalom folyamatos megújulásában közreműködni. Egyben a szervezet, mint egyházi jogi személy egyházi iskolafenntartóként és szociális intézmény fenntartóként közfeladatot is ellát. ... >>

Magyar Mountainboard Egyesület

(sport,szociális)

1033 Budapest, Huszti út 34.
képviselő: Pelyhe Ádám
A terepgördeszka extrémsport népszerűsítése és megismertetése a fiatal korosztály körében. Az egészséges életmód és a testmozgás népszerűsítése. Hátrányos helyzetű fiatalok sportolási lehetőségeinek bővítése. ... >>

Magyar Oktatási Tájékoztatásért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Vihar u. 2/b.
képviselő: Szenes Nikolette
A közoktatással és felsőoktatással kapcsolatos közérdekű informá- ciók összegyűjtése, rendszerezése, megismertetése. Ebből a célból regionális központok és adatbázis létrehozatala, az összegyűjtött közérdekű onformációk térítésmentes megjelentetése a sajtóban, az Internet-en, az Európai Únió tagállami oktatási rendszerének meg- ismertetése a hazai és határontúli érdeklődőkkel és viszont. Az ezekkel összefüggő rendezvények, képzések szervezése, kiadványok lefordítása és mindezek támogatása. ... >>

Magyar Pszichoonkológiai Társaság Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1037 Budapest, Perényi utca 28.
képviselő: Rohánszky Magdolna elnök
Összefogni és támogatni a daganatos betegek pszichológiai, pszichoszociális problémával foglalkozó szakemberek munkáját az alapszabály II. fejezete szerint ... >>

Magyar Szalézi Munkatársak Egyesülete

(szociális)

1032 Budapest, Bécsi út 173.
képviselő: Ónodi Gábor
magyarországi szalézi munkatársak munkájának országos szintű koordinálása;
- a szalézi munkatársak regionális és világszervezeteivel való kapcsolattartás, a magyarországi munkatársak képviselete; ... >>

Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség

(szociális,érdekképviselet)

1037 Budapest, Montevideo utca 16. B.
képviselő: dr. Bártfai Béla igazgató, Kék Mónika igazgatóhelyettes
a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 1993. évi XLIX. törvényben és a földgáz biztonsági készletezésről szóló 2006. évi XXVI. törvényben meghatározott mértékű biztonsági készlet létrehozása, és fenntartásának biztosítása, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtése. ... >>

Magyar Tinnitus Egyesület

(szociális)

1031 Budapest, Nánási út 2. C. III./64.
képviselő: Dr. Szalai László, Dr. Várkonyi Tibor, Kiss Zoltánné
Rendszeres fórum biztosítása a fülzúgásban szenvedők részére. ... >>

Másik Kéz Alapítvány

(szociális)

1039 Budapest, Madzsar J. 33.
képviselő: Draskóczi Gábor, Éliás Éva, Iványi Gábor
Hátrányos helyzetü családok támogatása. ... >>

"Memeke" Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1031 Budapest, Rozália utca 10.
képviselő: Dr. Szécsi Gábor, Guptáné Felföldi Gabriella
A Tápai Klára (1918-) és Felföldi Sándor (1909-1992) leszármazottai által létrehozott közhasznú egyesület céljai:
A családok, mint a társadalom alapvető és meghatározó elemeinek tagjai közötti kapcsolatok kiépítése, ápolása és a családi szolidaritás, a családokhoz tartozás érzésének erősítése.
A Tápai-Felföldi család tagjai közötti kapcsolatok és szolidaritás erősítése.
A közös gyökerek, a családi tudat, a közösségi szellem és az összetartozás érzésének ápolása révén a családi és nemzeti önazonosság erősítése.
Közreműködés olyan egészségügyi, szociális, oktatási, vagy egyéb élethelyzetek megoldásában, amelyekkel a családok tagjai szembe kerülnek, illetőleg kerülhetnek és amelyek megoldására anyagi, vagy egyéb okokból külső segítség nélkül nem képesek. ... >>

Miklós Téri Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1035 Budapest, Miklós tér 5.
képviselő: Illésné Doricsák Anna
A Budapest, 1035. Miklós tér 5.sz. alatti Általános Iskola és Diákotthonban tanuló és nevelkedő, alapvetően enyhén értelmi fogyatékos, neurotikus, személyiségükben súlyosan sérült, sok esetben halmozottan fogyatékos, szociálisan hátrányos helyzetű és állami gondoskodásban részesülő tanulók támogatása. ... >>

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

(egészségügyi,szociális,érdekképviselet)

1032 Budapest, San Marco 76.
képviselő: Dr. Hegedűs Lajos
A mozgáskorlátozott emberek egyenjogú és teljes körű társadalmi beilleszkedésének igényével indokolt érdekek képviselete, érvényesítése, védelme. A mozgáskorlátozott emberek hazai szervezeteinek összefogása, tevékenységük segítése, összehangolása, közösségi érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete. A MEOSZ egyesületi tagságától függetlenül és a kizárólagosság igényétől mentesen törekszik valamennyi magyar mozgáskorlátozott személy érdekeinek védelmére, és nyújtja részükre közhasznú szolgáltatásait. A MEOSZ szolgáltatásaiból bárki részesülhet, tagszervezetei és azok tagjai számára a MEOSZ előre, meghatározott feltételek szerint a szolgáltatások igénybevétele során kedvezményt nyújthat. ... >>

Német Nemzetiségiek Szövetsége Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

1034 Budapest, San Marco u.12-18.
képviselő: Dr. Forstreuter Jánosné, Jolanda Freishmuth, László Tünde
Magyarországi németek kulturális szoci- ális, hagyományőrző tevékenységének, nyelvoktatásnak, htárányos helyzetű idősek, mozgássérült, világtalan gyer- mekek lelki és anyagi megsegytése, lakáshoz juttatás támogatása, külföldi kapcsolatok ápolása. ... >>

Nueva Aurora Új Hajnal Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1032 Budapest, Selmeci u. 3. fszt.2.
képviselő: Keresztes Edit
A szenvedélybetegek ( alkohol, drog ) leépült fizikai állapotának helyreállítása, testi - lelki egyensúlyuk szakemberek bevonásával, fül akupunktúrás addiktológiai tevékenységgel, csoportterápiával, kreatív foglalkoztatással és sporttal. ... >>

"Nyitott szív, szerető gondoskodás" Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1032 Budapest, Nagyszombat út 1. 4./1.
képviselő: dr. Koltai Dénes
Gyermekek és fiatalok védelme, megóvása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 197. évi XXXI. tv. szerint. Szociális és egészségügyi, családügyi, kisebbségi intézmények, szervezetek, rendezvények támogatása. Határon túli magyar szervezetek, személyek támogatása. Oktatási, közoktatási célok támogatása. Sportszervezetek, sportrendezvények támogatása. Kulturális szervezetek, események, rendezvények támogatása. Környezetvédelmi szervezetek, események, rendezvények támogatása. Sajtó támogatása. Dél-Dunántúli Régió, Pécs támogatása. ... >>

ÓBUDA AEROBIC és KARATE SE

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Mécsvirág utca 21100/4.
képviselő: Nándori Éva
A lakosság egészségének megőrzése céljából csoportos és egyéni testreszabott edzésterveket állít össze és biztosítja az edzéseken való részvételt; A szabadidő kulturális eltöltésének érdekében olyan tömegsport rendezvényeket szervez, amelyeken bárki részt vehet. Különös figyelmet fordít a gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítésére, a számukra speciális foglalkozások összeállításával; Alapvető céljának tartja, hogy a sport segítségével a mozgásában hátrányos helyzetű gyermekek életminősége javuljon. Közreműködik abban, hogy a tehetséges fiatalok olyan felkészítést kapjanak, hogy versenysportban is eredményesen szerepeljenek, különféle versenyeken (diákolimpia, utánpótlás versenyek, kerületi és területi bajnokságok) indulhassanak. ... >>

Óbuda-hegyvidéki Szentháromság Alapítvány

(kulturális,szociális)

1032 Budapest, Vörösvári út 110.
képviselő: Szénási János, Tavas Gellért
Az Óbuda-hegyvidék Szentháromság plébánia tevékenységét segítő kulturális, szociális és nevelői feladatok támogatása. ... >>

Óbudai Gimnáziumért Alapítvány

(szociális)

1033 Budapest, Szentlélek tér 10.
képviselő: dr. Gabai János (Gimn. igazgató)
A pedagógus gyermekek támogatása. ... >>

Óbudai Ifjúságért Egyesület

(szociális)

1036 Budapest, Lajos u. 125. IV.22.
képviselő: Rotharidesz Frigyes ... >>

Óbudai Ifjúsági Sport és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,érdekképviselet,egyéb)

1037 Budapest, Kunigunda útja 35.
képviselő: Moravcsik Zoltán
működési területén található gyermekek, fiatalok, egyetemisták közösséggé szervezése, egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenységeken keresztül.
Hasonló érdeklődési körű vidéki, határon túli magyar fiatalokkal kapcsolattartás, szociális tevékenység, a tevékenységi körbe tartozó tudományos tevékenység, kutatás.
A sport szeretetére nevelés, drogprevenció, versenyek szervezésével. Óbuda lakosságának rendszeres sportolásra ösztönzése.
Segítséget nyújtani a környezeti nevelési, iskolai programok megvalósításához.
A civil társadalom összefogását erősítve együttműködik hasonló helyi, országos, sport-, egészségvédő, mozgalmakkal, nőszervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel nevelés, képességfejlesztés.
Utánpótlási nevelés a nevelési és oktatási intézményekkel, önkormányzattal és a többi magyarországi önkormányzatokkal kötött megállapodások, iránymutatások alapján oktatás, ismeretterjesztés.
Ifjúsági, diáksport fejlesztése, sportolási igények kielégítése.
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felkészülés, a szabadidő helyes eltöltésének biztosítása az óbudai sportolási lehetőségek kedvezményes áron történő elérhetőségének biztosításán keresztül. ... >>

Óbudai Otthon Segítünk Alapítvány

(szociális)

1039 Budapest, Zrínyi utca 15 II/5.
képviselő: Csire Jánosné Gábor Etelka, Dr. Tarján Gézáné
A gyermekek, a szülők, a nők lelki és testi egészségének megőrzése és javítása, a helyi társadalom kohéziójának erősítése. ... >>

Okosító Alapítvány

(oktatási,szociális)

1038 Budapest, Perje utca 2.
képviselő: Lőrinczy Ildikó
Esélyegyenlőség biztosítása az oktatásban, hátrányos helyzetűek tanulási lehetőségeinek javítása. ... >>

Olajfa Egyesület

(szociális)

1037 Budapest, Bécsi út 291/ B. fsz./2.
képviselő: Dombrádi Ágnes, Fodor Erika, Hirschl Marianna
Annak elősegítése, hogy a Magyar Köztársaság területén a burkolatok megbízható minőségben, a mindenkori műszaki-, tudományos és technikai ismereteknek, érvényes szabványoknak, rendeleteknek, szabályozóknak megfelelően készüljenek. ... >>

Önmagadért Alapítvány

(egészségügyi,szociális,egyéb)

1031 Budapest, Nánási út 2. A.ép. 4.em./61.
képviselő: Horváth Ágnes
A prevenció keretében az alapítvány célja az egészségtudatos életmód szemléletének kialakítása; a segítségnyújtás keretében az alapítvány célja a betegséggel, életvezetési problémákkal küzdő emberek segítése, melynek során az Alapítvány a hozzá fordulókat gyógyulásukban, életvezetési problémáik leküzdésében különböző eszközökkel támogatja, különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre; a folyamatkövetés keretében az Alapítvány célja a már gyógyult emberek egészséges életmódjának és életvezetésének segítése, követése, melynek során az Alapítványhoz fordulók minőségileg emberhez méltóbb, egészség-tudatos életet élhetnek testi - lelki- szellemi értelemben egyaránt. ... >>

Örökmozgó Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Tüzér utca 7.
képviselő: Dóczy Anna, Kolumbán Erika, Pulay Márk Ágoston
A központi idegrendszeri sérült (Cerebral paresis, Parkinson és parkinsonizmus, Sklerosis Multiplex, Hemiplégia, stroke) felnőttek és gyermekek esetmenedzselése, szolgáltatások nyújtása az egészségügy és a szociális ellátórendszer határterületén.

A központi idegrendszeri sérült fiatalok iskolán túli rehabilitációjának segítése, főként a szociális integráció céljából, megfelelő munkahely keresés segítése, a nem formális tanulás által. Országos és nemzetközi ifjúsági találkozók szervezése.

A krónikus, mozgáskorlátozottsággal járó betegségben szenvedő felnőttek és gyermekek teljes körű (egyéni és csoportos) rehabilitációjának elősegítése, a lakóhelyükhöz közeli terápiás lehetőségek megszervezése, a betegek személyre szabott, képességeinek megfelelően az egészséget támogató, illetve megtartó közösségek felkutatása, azokkal való szoros kapcsolattartás (társadalmi, civil és karitatív szervezetek, szerveződések, a szociális ellátórendszer intézményei, stb.)

Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását.

Az egyesület különös figyelmet fordít arra, hogy a szociálisan és anyagilag is hátrányos személyekről gondoskodjon.
A mozgássérültek integrációjának segítése az összes tevékenységi kör kapcsán. ... >>

Összefogás a Kórházi Dolgozókért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális,szociális)

1032 Budapest, Bécsi út 132.
képviselő: dr. Haris Ágnes
A kórházi dolgozók és hozzátartozóik életkörülményeinek javítása, a munkakörülmények és a munkahelyi légkör javítása, kulturális és szellemi fejlődésük elősegítése. ... >>

Összefogás Óbudáért Egyesület

(szociális,kulturális)

1033 Budapest, Szérűskert utca 9. III/12.
képviselő: Csikósné Mányi Júlia
Óbuda-Békásmegyer lakosságának közös érdekképviselete, különös tekintettel a szociálisan hátrányos helyzetű személyekre,
- Együttműködés kialakítása a kerületben hasonló tevékenységet ellátó civil szervezetekkel, állami szervekkel, valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával és annak intézményeivel,
- Folyóiratok, kiadványok kiadása,
- Környezetvédelmi akciók szervezése, a környezet állapotával kapcsolatos adatok megszerzése és tanácsadás,
- Kulturális és közösségi programok szervezése,
- A kerületi szociálisan rászorultak és nagycsaládosok megsegítése,
- Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése a hasonló tevékenységet végző egyesületekkel, alapítványokkal és társadalmi szervezetekkel. ... >>

PENÚÉL Idősotthon Alapítvány

(szociális)

1038 Budapest, Mező utca 12.
képviselő: Donáth László
a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség részére idősotthon felépítésének támogatása, és az idősotthon működtetése Békásmegyeren, az Egyházközség 1038 Budapest, Mező u. 12. szám alatti ingatlanán. ... >>

Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány (Rövid neve: PM Mesterség Alapítvány)

(szociális)

1038 Budapest, Mező 11. II./6.
képviselő: Karas László
A project menedzsment mesterség hazai társadalmi ismertségének és elismertségének növelése népszerűsítő fórumokon, kiadványokon, nemzetközileg akkreditált International Project Managemen Association (IPMA) projectmenedzseri minősítő vizsgáztatáson és tanúsításon, továbbá a IPMA Nemzetközi Projekt Menedzsment Díj (International Project Management Award) odaítélésében való rész- vételen keresztül. ... >>

REDIVIVUS Egyesület

(szociális)

1039 Budapest, Bajtárs 37.
képviselő: Nincs Megadva !!!!! ... >>

Remény Magyarországnak Alapítvány

(oktatási,szociális)

1031 Budapest, Rozália utca 38-42. D/3.
képviselő: Guy Shaw, Michael Adams, Ron Brown
Az alapítvány célja, hogy szociális, oktatási és humanitárius szolgáltatásokon keresztül a Magyarországon élők életszínvonalát javítsa. ... >>

Reménysugár az Idősekért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1036 Budapest, Kiskorona utca 3.
képviselő: Szabóné Varga Valéria
Az alapítvány célja szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. Az ellátáshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása. Korszerű ellátási módszerek alkalmazása. Modellkísérletek kidolgozása. Szakmai továbbképzések, tanulmányutak. Az időskorúak ellátási körülményeinek javítása. Az ellátásban dolgozók munka-, és szociális körülményeinek javítása, segélyezése. ... >>

Rómaifürdői Karitász Alapítvány

(szociális)

1031 Budapest, Zaránd u. 35.
képviselő: Dr. Fekete Ferencné
Rómaifürdő területén élő rászorultak, magáramaradottak, hátrányos helyzetben lévők és szükséget szenvedők, elhagyatottak megsegítése. ... >>

Romák Reménysége Jézus Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1033 Budapest, Flórián tér 3. 1/6.
képviselő: Horváth Ottó
Isten evangéliumának terjesztése a roma emberek között Isten igéjének útján, a Biblia tanításának segítségével, a roma emberek felzárkóztatása a többségi társadalomhoz, a mélyszegénységben élő romák támogatása, segítségnyújtás a felemelkedéshez, munkába álláshoz, a roma kultúra terjesztése, a lovári nyelv oktatása, fellépés az alkohol, a kábítószer, a bűnözés káros hatásai ellen, karitatív úton az elesettek segítése, támogatás a roma emberek lakáshelyzetének javításához, a roma fiatalok testkultúrájának támogatása. ... >>

Rotary Club Budapest

(szociális)

1036 Budapest, Árpád fejedelem u. 94.
képviselő: dr. Turmezey Tibor László
Kölcsönös segítségnyújtás és szolgálatkészség a mindennapi életben. ... >>

Round Table Hungary Alapítvány

(szociális)

1034 Budapest, Zápor u. 16/B.
képviselő: Nagy Kristóf Zsolt ... >>

Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület

(szociális)

1032 Budapest, San Marco u. 76.
képviselő: Gáspár Zsuzsanna ... >>

Segítő Kéz 2010. Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1033 Budapest, Hévízi út 5/A. 1./1.
képviselő: Csatári Zoltán
Hozzájáruljon a beteg, sérült és fogyatékossággal élő emberek rehabilitációjának és gyógyításának elősegítéséhez, és élhető környezetük megteremtéséhez. A társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak, illetve egyéneinek természetbeni és lelki támogatást nyújtson, és elősegítse a jótékonyság fejlődését a magyar társadalomban. Hozzájáruljon a családok egységének óvásához, testi-lelki egészségük védelméhez, az egyedül élők felkészítéséhez a párválasztásra, házaséletre, illetve a társadalmi konfliktuskezeléshez és lelkigondozáshoz. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal