Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 119
3. oldal

Segíts, hogy segíthessünk Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1035 Budapest, Hunor utca 3-7. 3./3.
képviselő: Balázs Gyula együttesen, Huszárné Dobi Mercédesz önállóan, Orlik István együttesen
az alapítvány legfőbb célja, hogy a gyermekrák és a daganatos betegségek érintettjeit támogatásban részesítse, közvetítsen a családok, a gyermekklinika és a segítő szándékú magánszemélyek, cégek között. A sok esetben halálos lefolyású, hosszú időtartamú ellátást igénylő kórképek fizikai és lelki következményei nagy megterhelést rónak a betegre, családjára és a társadalomra egyaránt. Az egészségügy jelenlegi helyzetének javítása és segítése az egész ország területén. Kórházak műszerellátásának bővítése, sürgősségi ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése a gyermekegészségügy minden területén.
Szociális tevékenység mindennemű gyakorlása, sérült, hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő családok életkörülményeinek javítása, időskorúak és hajléktalanok segítése.
Csecsemő és gyermekotthonok kicsinyei fejlődésének segítése szakemberrel, berendezéssel, játékkal, illetve a készségfejlesztéshez szükséges mindennemű hozzájárulással.
TB által nem támogatott beavatkozások finanszírozása, főként gyermekeknél.
Gyermekek otthoni rehabilitációjához hozzájárulás (gyógyszerköltség átvállalása, vitaminok, kiegészítő élelmiszerek), amit az orvos előír, de a szülő nem tud fedezni. ... >>

SIZA ABANTU az Afrikai Éhezőkért Alapítvány

(szociális)

1034 Budapest, Bécsi út 63. I.em.
képviselő: Cseh Gábor
A hátrányos helyzetű, elsősorban dél-afrikai gyermekek élelmezésének támogatása, egészségi állapotuk javítása. ... >>

Sófár Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Királylaki út 102/ b.
képviselő: Seres Attila
a zsidó származású magyar állampolgárok identitástudatának és érdekképviseletének elősegítése, - a zsidó kultúrkörrel kapcsolatos alkotásokhoz való hozzáférés elősegítése a határon belül és a határon kívül élő, magyar nyelven olvasó közösség számára, - az ismeretterjesztő, oktató-nevelő és tudományos munka támogatása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejelsztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - kulturális örökség megóvása, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. ... >>

Soroptimist Club Budapest

(szociális)

1036 Budapest, Kiskorona u. 7./Óbudai Társ.K/
képviselő: Varsányi Tamásné
Kölcsönös segítségnyújtás és jószolgálati tevékenység a mindennapi életben klubtagok és klubon kívüliek részére, nemzetközi összefogással egy jobb minőségű élet elérése érdekében. ... >>

SOROPTIMIST Klub, Budapest Szociális és Kulturális Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1036 Budapest, Kiskorona u.7.Óbudai Társaskör
képviselő: Dr.Merényi Judit
Általános, középiskola, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló fiatalok, szociálisan rászorulók, öregek, hátrányos helyzetűek, határon túli magyarok, menekültek támogatása, előtérbe helyezve a nők, fiatalok, az elesettek és sokgyermekes családok helyzetének javítása. ... >>

Spiritusz Plusz Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1037 Budapest, Folyondár utca 5. II./5.
képviselő: Dóczi János
a tanulásban, mozgásban, egyéb képességek területén akadályozott tanulók integrálásának előmozdítása, képességeik fejlesztése speciális nevelési szükségleteik alapján; a szociálisan hátrányos helyzetű nemzeti kisebbségek integrációjának elősegítése; segítség nyújtása, esély biztosítása minden olyan gyereknek, akik a normál iskolák számára elveszett, reménytelen esetnek számítanak. ... >>

SURVIVE-ALL Magyarország Alapítvány

(oktatási,szociális)

1039 Budapest, Ságvári Endre u. 17.
képviselő: Szegedi Bernadett
A SURVIVE - ALL nemzetközi szervezet egyéniségfejlesztő és csoportképző programjaira, illetve egyéb kapcsolódó programokra részvételi lehetőség biztositása tehetséges, de rossz anyagi, vagy hátrányos körülmények között élő és tanuló, megfelelő elismerésben nem részesülő diákok, egészségkárosult gyermekek, hátrányos helyzetű családok, sérült családok, egyéb a programokra körülményeik folytán rászoruló családok és egyéni résztvevők számára. ... >>

Szamóca Gyermekcentrum Közhasznú Alapítvány

(szociális)

1038 Budapest, Hegyláb utca 7/A I./3.
képviselő: Szabó Mónika
a tudatos életvezetés és gyermeknevelés, valamint a gyermek- és családcentrikus életszemlélet népszerűsítése. ... >>

Tájékozott Fiatalokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1037 Budapest, Domoszló u. 17-19.
képviselő: Dr.Kovácsné Skriba Judit
1./ A fiatalok tájékozottságának elősegítése, különös tekintettel az EU csatlakozásra; 2./ Nyelvtanulás támogatása, külföldi szakmai gyakorlat megszervezése, támogatása; 3./ Fiatalok számára ingyenes vagy kedvezményes hozzájutás különböző kommunikációs eszközökhöz (Internet, könyv, CD, sajtó, mobiltelefon); 4./ A fiatalok kulturális és szabadidős programjainak támogatása; 5./ Közép- és felsőfokú iskola, oktatási intézmények működésének támogatása; 6./ Szakiskolai, középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók tandíj támogatása; 7./ Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, tehetséggondozás; 8./ Fiatalok pályaválasztásának segítése, képzési- és karrier-tanácsadás; 9./ A több szakmára felkészítő oktatási programok, rendszerek támogatása; 10./ Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban résztvevők segítése, az oktatás tárgyi feltételeinek a javítása; 11./ A fenti célok megvalósítását segítő pedagógiai és szakmai programok kidolgozásának, megvalósításának és megjelentetésének támogatása; 12./ A fiatalok kulturális és szabadidős programjainak támogatása; ... >>

Találkozások Közhasznú Egyesület

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Raktár u. 56. III/34.
képviselő: Aszalós Péter, Bereményi Réka, Lénárt Viktor
Az egyesület célja, hogy a pszichodráma és egyéb módszerek szakértőinek közreműködésével segítse a társadalom peremére jutottak, a társadalom szociális rendszeréről leszakadók integrációját. Különösen fontos területnek tartja az egyesület a mentálhigiénés oktatást és képzést. A szociálisan rászorulók, hátrányos helyzetűek, fogyatékosok segítése, valamint a család- és gyermekvédelem központi szerepet játszik az egyesület tevékenységében. Az egyesület elősegíti a pszichodramatikus technikák iránt érdeklődők képzését, előadásokat és műhelymunkát, koncerteket, kiállításokat szervez és támogat a pszichodráma módszertani és szellemi örökségének támogatására és megóvására. Támogatja a pszichodrámával kapcsolatos tudományos ismeretterjesztést és életviteli tanácsadást. ... >>

TeKincsRám Alapítvány

(oktatási,szociális)

1037 Budapest, Laborc utca 2.
képviselő: Czakó Valéria elnök
A hátrányos helyzetű, átlagos, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek hatékonyabb és színvonalasabb nevelésének, oktatásának, foglalkoztatásának az elősegítése. ... >>

Tiszta Fény Alapítvány

(szociális)

1039 Budapest, Hunyadi 45.
képviselő: Sződi Katalin
A Buddhizmus támogatása, széles körű karitatív tevékenység segítése más hasonló tevékenységet folytató egyházakkal együttműködve. ... >>

Tolókocsival a Dobogókig Alapítvány

(sport,szociális)

1036 Budapest, Galagonya u. 5.
képviselő: Okányi Andrea, Tóth Károly dr., Wessely Vilmos
Kerekesszékben élő mozgássérültek sportolásának támogatása. ... >>

Új Világ Egyesület

(kulturális,szociális)

1039 Budapest, Hollós Korvin L. u.4.VIII/72.
képviselő: Papinot Ildikó elnök, Staub Zoltán
Szociális és kulturális tevékenység. ... >>

Útravaló Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1035 Budapest, Szél u. 3-5.
képviselő: Szuchy Zsuzsanna elnök
A munkaerő foglalkoztatás elősegítése, a munkanélküliség mérséklése. E célból képzési programok beindítása. Kapcsolat létesítése a munkanélküliek és a munkaerőpiac között. Fenti célú kutatások támogatása. ... >>

Vargabetű Klub-Műhely Egyesület

(szociális)

1038 Budapest, Táncsics M. utca 24.
képviselő: Kis Gizella, Varga László
segítségnyújtás és érdekképviselet veszélyeztetett fiatalok, rászoruló felnőttek életvezetési problémájának megoldásában. ... >>

VELED-ÉRTED Egyesület

(szociális)

1031 Budapest, Huszti u. 27. fszt.
képviselő: Dr. Nándorfi Zoltán
Szociális és esélyegyenlőségi feladatok végzése. ... >>

Vidám Aktív Sportolók Alapítványa Óbudáért

(sport,szociális)

1037 Budapest, Bóbita utca 2.
képviselő: Fördős László
a) Az óbudai utánpótlás felkészítése és versenyeztetése gyermekek és fiatalok, amatőr és tömegsport tevékenységének támogatása, kiemelten támogatni ezen belül az óbudai női röplabdát és a sportot szerető fiatalokat pl.: labdarúgás, tenisz, kézilabda, vízi-sportok és kosárlabda;
b) a fővárosi tömegsport támogatása;
c) a gyermek és fiatalok egészségének megőrzése;
d) a mozgáskorlátozott és más hátrányos helyzetű fiatalok segítése;
e) egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésére való nevelés. ... >>

Zöld Kereszt Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális)

1037 Budapest, Bécsi út 183. IV./1.
képviselő: Nyitray Bence
A természetben való sport jellegű tevékenységek megismertetése, megszerettetése, a sport igen széleskörű formáinak bemutatása, megismertetése, gyakorlásuk elősegítése. Az egyesület továbbá a fiatalok lelki, szellemi és fizikai épségét, egészségét kívánja erősíteni a drog elleni küzdelemben oly módon, hogy a sport áldásos lelki, szellemi és fizikai hatásait alternatív utat mutat a drogmentes önmegvalósítás elérésében. A természeti és környezeti értékek megismertetése, azok védelmének aktív elősegítése a fiatal korosztály ez irányú nevelésének fontosságát szem előtt tartva. Mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségének megteremtése nemcsak a sportban, hanem a mindennapi életükben egyaránt. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal