Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest III. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 43
1. oldal

Alapítvány a Magyar Természettudományos Oktatásért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft park)
képviselő: Kroó Róbert
A magyarországi középiskolai természettudományos oktatás támogatása. ... >>

Állatok Otthont keresnek vad-, házi- és haszonállatok természetes életmódját támogató, közhasznú alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1035 Budapest, Raktáru.39-41.IV.ép.III.lh.f43
képviselő: Oláh Edit
A természetes életmódjukban megzavart, egészséges és beteg állatok támogatása, életkörülményeiknek, gyógyításuknak segítése és tárgyi eszközökkel, állatmenhely (otthon) fenntartása. Létrehoz egy, az állatvédelemmel kapcsolatos informatikai adatbázist és annak megszervezi minden érdeklődő hozzáférési lehetőségét országos és nemzetközi szinten. Az állatvédelemmel kapcsolatban súlyt helyez a bajbajutott emberek állatainak megsegítésére és ezen tevékenysége során igyekszik más sérült, beteg emberek foglalkoztatását elősegíteni és ennek révén ezen személyek rehabilitációját megvalósítani. ... >>

Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület

(sport,természetvédelem)

1031 Budapest, Vitorla utca 13. 3.em./7.
képviselő: Krieger István, Vörösváry Csaba
Sport és szabadidős tevékenység. ... >>

Csillaghegy betegeiért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1038 Budapest, Vasút sor 1.
képviselő: dr. Telegdy Margit
Természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bevonásával hozzájárulni a lakosság betegség megelőző, gyógyító tevékenységének anyagi alapjai megteremtéséhez. A népbetegségek kockázati tényezőinek szűrése a lakosság körében. Szűréshez szükséges tárgyi eszközök széles körű használatának elősegítése. A rizikó szűrésekre szükséges technikai feltételek javítása. Egészség megelőző programok kidolgozása és oktatása. A Budapest III. kerület Vasút sor 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú háziorvosi rendelő ellátási színvonalának emelése, korszerűsítése az alapító okiratban megjelölt célfeladatok jobb ellátása érdekében. ... >>

Csillagrendszer Egyesület

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1037 Budapest, Verhovina u. 4.
képviselő: Gajzágóné Bényei Mária
Egyesítse a legkorszerűbb technikai, tudományos ismereteket, oktatási módszereket. Tevékenységével széles körben elősegítse az ipar, a kereskedelem, illetve a fogyasztók európai integrációs folyamatokban elvárt fejlődését mind tartalmában és mind minőségében. Munkánk során fokozott hangsúlyt kívánunk fektetni a már említett tényezők társadalmi kultúránkban történő megfelelő beillesztésére, mely által elérhetjük, hogy célcsoportjaink számára az Európai Unió természetes működési közeggé és élettérré váljon. ... >>

Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem)

1031 Budapest, Boglya u. 1. II/7.
képviselő: Szappanos László
Az egyesület létrehozásával Alapítók elsődleges célja, hogy népszerűsítse a túra- és szabadidős kerékpározást, különös hangsúlyt fektetve annak egészségmegőrzésben betöltött meghatározó szerepére. Az egyesület az egészségmegőrző-életmód, a környezet- és természetvédelem népszerűsítése, a közlekedésbiztonság fejlesztése, a közlekedéskultúra terjesztése érdekében felvilágosító, nevelő tevékenységet szervez, valamint fenti témakörben ajánlásokat dolgoz ki. Az egyesület ápolja és fejleszti a túra- és szabadidősport kerékpározással összefüggő nemzetközi kapcsolatokat. ... >>

Egészség és Környezet Nyíregyháza Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1036 Budapest, Kiskorona utca 3.
képviselő: Seres Mária
Levegő tisztaságának biztosítása. Vizek, erdők, állatok védelme, emberek gyógyítása. Káros radioaktív sugárzás és vegyi mérgeződés elleni védelem. Védett természeti területek gondozása, különleges rendeltetésű erdők és területek gondozása. Egészségkárosító tényezők mérése, vizsgálata, elemzése. Szennyvíz és hulladékkezelés, köztisztasági szolgáltatás. Állat és növényi kertek bemutatása. Továbbá az alapítvány alapító okiratában foglaltak szerint. ... >>

Egészségért Nordic Walking Egyesület

(sport,természetvédelem)

1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
képviselő: Mezei Rudolf
Közhasznú szervezetként előmozdítani a modern egészségvédelem, az egészséges életmód hazai terjesztését a természetes eszközökkel, táplálékkal, táplálék kiegészítőkkel és rendszeres sporttal. A nordic walking sportág népszerűsítése, fejlesztése, hazai és nemzetközi érdekképviselete, és ennek érdekében a nordic walkinggal foglalkozó társadalmi szervezetek összefogása, munkájuk összehangolása, szakmai irányítása. ... >>

Egolúció Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1038 Budapest, Rókavár u. 24.
képviselő: Dunai Örs
A lakosság egészséges életmódra nevelése, a mozgáskultúra fej- lesztése, valamint mentális zavarokban szenvedő személyek rehabili- tációs célzatú segítése speciális természeti és környezeti feltéte- lek között, kölönös tekintettel az alábbiakra: -Szenvedélybetegek, beteg emberek rehabilitációs jellegű sze- mélyiségfejlesztése és közösségi foglalkoztatása -Szervezetfejlesztés és csapatépítés -Az ezzel a témával kapcsolatos kutatások támogatása, illetve szakirodalmak beszerzése -Tudományos konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való részvétel -Eszközök, műszerek beszerzése -Kutatási és tanulmányi ösztöndíjak nyújtása -Személyiségfejlesztő tréningek megvalósítása -Konferencia és tanulmányutak szervezése. ... >>

Erdei Iskola Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1035 Budapest, Miklós tér 1.
képviselő: Kurucz Lászlóné elnök, Nagyné Mussó Judit, Somfai Balázsné alelnök
Szervezetileg egyesíteni azokat a nevelési-oktatási intézményeket, amelyek működésük szerves részeként a szorgalmi időben természeti környezetben, rendszeresen, a természeti környezetet ismertető és nevelési folyamatokat valósítanak meg.
Szervezett keretet biztosítani a természetvédelemmel, a környezeti neveléssel, a fenntartható fejlődést népszerűsítő, illetve a helyi természeti és ember-alkotta kultúrák védelmével és ápolásával foglalkozó egyesületekkel, szervezetekkel. ... >>

Fórumosok Baráti Köre Vadásztársaság

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1039 Budapest, Berzsenyi Dániel út 68.
képviselő: Vida Gábor
A jogszabályok megtartásával, az erdő- és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és természetvédelem előírásainak tiszteletben tartásával, valamint a magyar vadászati kultúrával és hagyományok keretein belül tagjai részére vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Független Ökológiai Központ Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1035 Budapest, Miklós tér 1.sz.
képviselő: Csonka András, dr. Vida Gábor, Dr.Vásárhelyi Tamás
A közép és kelet-európai környezet és természetvédelem támogatása. Oktatás, nevelés, kutatás fejlesztése, támogatása. ... >>

Guckler Károly Természetvédelmi Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Fő tér 3.
képviselő: Lorberer Árpád dr.
Óbuda-Békásmegyer pusztuló - és ezért védelemre szoruló - természeti értékeinek, a kerület természeti múltját őrző területeinek megóvása és lehetőségek szerinti rehabilitálása. ... >>

Hungarikum Ünnep Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1034 Budapest, Kecske utca 25.
képviselő: Lezsák Sándor István
Nemzeti értékeink - természeti, szellemi, anyagi, egyéni, közösségi, civil és vállalkozói alkotói - kiemelt értékeink, a Hugarikumok helyi, megyei, regionális, országos, Kárpát-medencei és a magyar diaszpóra szintű felkutatása, gyűjtése, minősítése, helyi, hazai és nemzetközi megbecsülésének, köztudatba, forgalomba juttatásának előmozdítása. ... >>

Kék Duna Sport, Egészségvédő és Kulturális Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális)

1031 Budapest, Örlő u. 21.
képviselő: Gáll Mihály
A gyermek ifjúsági és felnőtt szabadidős és verseny vizisportok, valamint a természetjárás minél szélesebb körben történő elterjesz- tése és megteremtése. ... >>

Kós Károly Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1034 Budapest, Kecske utca 25
képviselő: Ertsey Attila
Az európai és a magyar kultúra legjobb hagyományainak, szellemi és erkölcsi értékrendjének harmonizálása a korszerű szellemtudományos szemlélet eredményeivel, mindezek gyökereinek és eredményeinek feltárása, megismertetése és terjesztése önálló tevékenység kifejtésével a Kós Károly Egyesüléssel való szoros együttműködéssel, az Egyesülés ilyen természetű erőfeszítéseinek támogatása, s ehhez - intézmények, gazdálkodó szervezetek, vállalatok, társaságok és magánszemélyek csatlakozásának, anyagi erejük mozgósításának lehetővé tételével - pénzügyi támogatások szervezése, szerzése. ... >>

Közpark Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1037 Budapest, Széphegy utca 5.
képviselő: Éder Zoltán Mihály
a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén és annak közvetlen környezetében lévő beépített és be nem épített területek műemlékeinek, környezetének és természetének védelme, ár- és belvízvédelem. ... >>

KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási)

1037 Budapest, Erdőalja útja 43/A.
képviselő: dr. Huszák Gáborné, Pásztor Olívia
Előmozdítani a környezet védelmét, a környezeti minőség javítását, a környezetet érő hulladékterhelés csökkentését és a társadalom fejlődésének fenntartható pályán tartását. Előmozdítani a természetes anyagok felhasználásának csökkentését és a hulladék képződését, különösen a vállalatok által leamortizált vagy magánszemélyek által használt, de további felhasználásra még alkalmas eszközök gyűjtésével és újrafelhasználásával. ... >>

Légforgalmi zaj elleni III. kerületi Környezetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1033 Budapest, Főt tér 3.
képviselő: Puskás Péter
Elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy az élethez és az egészséghez való jog a legalapvetőbb emberi jog, és csak ezen jog tiszteletben tartásával érvényesíthető minden további emberi jog.
Elősegíti mindazon törekvések megvalósítását, amelyek célja, hogy az emberi tevékenységek hatásai a természet teherbíró képességének határain belül maradjanak, illetve arra a szintre szoruljanak vissza.
Törekszik ?az okozó fizessen!? elv gyakorlati megvalósításának elősegítésére, azaz arra, hogy a környezet, a természet használatát és a benne okozott károkat, azok megelőzésének, illetve felszámolásának költségeit teljes egészében azok használói, illetve okozói fizessék meg.
A III. Kerület Óbuda-Békásmegyer a légiforgalmi zaj által okozott problémáinak feltárása, nyilvánosságra hozatala, orvoslásának elősegítése. ... >>

Legyetek Jók Alapítvány az Óbudai Ifjúságért

(természetvédelem,kulturális)

1032 Budapest, Bécsi út 175.
képviselő: Gyarmati Éva, Jákli Ildikó
Az Óbudán élő 8-26 év közötti fiatalok szellemi, lelki és kulturális nevelése, ismereteik bővítése, amelynek során az ifjúság elsajátíthatja a környezet, természet- és állatvédelem alapvető tudásanyagát, megismerheti a magyar népi hagyományok és népi kultúra értekeit, valamint elsajátíthatja a közösségi viselkedés és illem szabályait. ... >>

Magyar Land Rover Egyesület

(természetvédelem)

1039 Budapest, Királyok útja 178/C.
képviselő: Csörgő László, Gerő András
Lad Rover tulajdonosok összefogása, autós túrák szervezése, a természet- és környezetvédelmi érdekek maximális figyelembevételével. ... >>

Magyar Natural Testépítő és Fitness Egyesület

(sport,természetvédelem)

1037 Budapest, Kunigunda útja 60.
képviselő: Mezeiné Károvics Éva
Előmozdítani a modern egészségvédelem, az egészséges életmód hazai terjesztését, különösen a természetes eszközökkel, táplálékkal, táplálék kiegészítőkkel és rendszeres sporttal. ... >>

Magyar Szerkezetépítő Vállalkozók Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1037 Budapest, Kunigunda utca 78.
képviselő: Popszt Károly
Különböző létesítmények, objektumok tartószerkezeteinek építésével, összeszerelésével, előállításával, szervezésével foglalkozó gazdálkodó szervezetek, természetes és jogi személyek érdekképviselete. ... >>

McCANN-ERICKSON Ezer Hang Alapítvány

(természetvédelem)

1037 Budapest, Montevideo u. 10.
képviselő: Kollár Csaba
Az emberek gondolkodásmódját megváltoztatva elősegítse a szabadabb és boldogabb együttélést, kizárva ezzel a mindennapjainkat jellemző közönyösséget, érdektelenséget és elősegítse egy felszabadultabb, nyitittabb társadalom létrejöttét. Az alapítvány további célja, hogy a társadalom széles körét érintő társadalmi folyamatok, - események vagy természeti katasztrófák által okozott egyéni és közösségi krízishelyzetek hatását, a felmerült problémák és a vonatkozó közösségi feladatok széleskörű propagálásával, társadalmi összefogásra irányuló felhívásokkal, rendezvényekkel, támogatási kampányok szervezésével és bonyolításával enyhítse. ... >>

Mocorgó Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1033 Budapest, Polgár utca 5. X./55.
képviselő: Kiss Lászlóné
A testedzés, felüdülés biztosítása, a rendszeres sportolás lehetőségeinek megteremtése; tömegsport, iskolai testnevelés; iskolák és egyesületek között sport - és versenylehetőségek szervezése és bonyolítása, a versenysport utánpótlásának nevelése és a tagok versenyeztetése ( labdajáték, atlétika, úszás, sakk, szakágakban, ill. az időközben felmerülő igények szerint ); rendszeres turisztikai-, vizitúrázó-, természetjáró-, síprogramok szervezése; az ifjúság számára verseny és tömegsport lehetőségek megteremtése, sport célú utaztatás sportegyesületekkel; sporteseményekkel kacsolatos kulturális események szervezése. ... >>

Óbudáért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1030 Budapest, Fő tér 3.
képviselő: Fogel József, Tarlós István
Óbuda-Békásmegyer kiemelkedően eredményes oktatói munkájának elismerése, Óbuda-Békásmegyer épített és természeti környezete védelmének támogatása. ... >>

Óbudai Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1031 Budapest, Rozgonyi Piroska u. 28.
képviselő: Horváth Pál
A lakosság sportjának, szabadidős és versenysport tevékenységének szervezése, koordinálása, népszerűsítése a programjain keresztül. Az egészséges életmódra nevelés, a természetvédelem, az ifjúság számára elérhető programok szervezése. A természetben űzhető szabadidősport. ... >>

Örökmozgó Közhasznú Egyesület

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

1038 Budapest, Tüzér utca 7.
képviselő: Dóczy Anna, Kolumbán Erika, Pulay Márk Ágoston
A központi idegrendszeri sérült (Cerebral paresis, Parkinson és parkinsonizmus, Sklerosis Multiplex, Hemiplégia, stroke) felnőttek és gyermekek esetmenedzselése, szolgáltatások nyújtása az egészségügy és a szociális ellátórendszer határterületén.

A központi idegrendszeri sérült fiatalok iskolán túli rehabilitációjának segítése, főként a szociális integráció céljából, megfelelő munkahely keresés segítése, a nem formális tanulás által. Országos és nemzetközi ifjúsági találkozók szervezése.

A krónikus, mozgáskorlátozottsággal járó betegségben szenvedő felnőttek és gyermekek teljes körű (egyéni és csoportos) rehabilitációjának elősegítése, a lakóhelyükhöz közeli terápiás lehetőségek megszervezése, a betegek személyre szabott, képességeinek megfelelően az egészséget támogató, illetve megtartó közösségek felkutatása, azokkal való szoros kapcsolattartás (társadalmi, civil és karitatív szervezetek, szerveződések, a szociális ellátórendszer intézményei, stb.)

Az egyesület együttműködik minden olyan hazai és külföldi egyesülettel, állami, önkormányzati, gazdálkodó és társadalmi szervezettel, természetes személlyel, amelyek (akik) segítik céljai megvalósítását.

Az egyesület különös figyelmet fordít arra, hogy a szociálisan és anyagilag is hátrányos személyekről gondoskodjon.
A mozgássérültek integrációjának segítése az összes tevékenységi kör kapcsán. ... >>

Pálkövei Vizi Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

1037 Budapest, Mátyáshegyi út 49.
képviselő: Gyarmathy Józsefné
A létesítendő vitorlás kikötő telepítésének és üzemeltetésének felügyelete, teniszklub létesítése vagy fallabda pálya létesítése. Tagjai népszerűsítik a sporttevékenységben való részvételt és a sporton keresztül az egészségmegőrzést segíti elő. A vitorlás-, csónak-, vízitúra sporthorgászati és szabadidősport fellendítése, fejlesztése.
Részvétel a vitorlástársadalom munkájában. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Ifjúsági vitorlázósport népzserűsítése, támogatása. Természetvédelem környezetvédelem Pálkövén. Szakemberképzés, oktatás. Az egyesület tagjainak az egyesület tevékenységével összefüggő képviselete. Pálköve kiemelt üdülőhelyi sportéletének képviselete - élve a Balaton adta lehetőségekkel - ezért főleg a vízi sportban. A közösségi élet kibontakoztatása.. ... >>

Rómaifürdő Telepegyesület

(természetvédelem,egyéb)

1031 Budapest, Rozgonyi P. utca 18/B.
képviselő: Ébert Ágoston
A Szentendrei út - Kalász út - Duna part - Kardos utca - Palicsi utca - Monostori út által határolt kertvárosi-értékvédelmi lakóterület környezetvédelme, természeti adottságainak-szépségének, infrastruktúrájának fenntartása-fejlesztése, kulturált, békés élet biztosítása. ... >>

Segítő Kéz 2010. Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1033 Budapest, Hévízi út 5/A. 1./1.
képviselő: Csatári Zoltán
Hozzájáruljon a beteg, sérült és fogyatékossággal élő emberek rehabilitációjának és gyógyításának elősegítéséhez, és élhető környezetük megteremtéséhez. A társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak, illetve egyéneinek természetbeni és lelki támogatást nyújtson, és elősegítse a jótékonyság fejlődését a magyar társadalomban. Hozzájáruljon a családok egységének óvásához, testi-lelki egészségük védelméhez, az egyedül élők felkészítéséhez a párválasztásra, házaséletre, illetve a társadalmi konfliktuskezeléshez és lelkigondozáshoz. ... >>

Siklórepülő Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1037 Budapest, Toboz út 7.
képviselő: Kardos István, Zsolnay Péter
A szövetséghez közvetlenül vagy tagszervezeti tagságon keresztül csatlakozó természetes személyek számára biztosítani:

siklóernyős és a sárkányrepülő tevékenység folytatásához szükséges jogszabályi és szakmai követelmények teljesítését,
a siklórepülő légijárművek egyéni üzembentartásának feltételeit,
a jogi és szakmai ismeretek megszerzését, továbbfejlesztését,
többszintű siklóernyős és a sárkányrepülő képzést,
az érdekvédelmi és szakmai képviseletet. ... >>

Szakmai Egyesület Műemlékeinkért

(természetvédelem,kulturális)

1031 Budapest, Váci Mihály tér 3.
képviselő: Baráth Ágnes, Egyed Ágnes, Villányi László
4.1. a magyarországi műemlékek és kulturális örökség védelme, megóvása, együttműködésben a magyarországi költségvetési intézményekkel, civil szervezetekkel, természetes és jogi személyekkel.
4.2. A fenti általános céllal összhangban az Egyesület célja elsődlegesen (Nádasladány Nádasdy -kastély, Füzérradvány Károlyi-Kastély, Pécel Ráday-kastély, Tata Eszterházy-kastély, Tuzsér Lónyai-kastély, Budanyék Rom-kert, Sirok népi ház és Vár, Dísz tér De La Motte-Beer palota, Pécs Jakováli Hasszán Dzsámi, Idrisz baba türbe.) -továbbiakban felsorolt műemlékegyüttesek helyreállításának elősegítése, és a hely szellemével összhangban álló, annak múltjához kapcsolódó hasznosítási koncepció kidolgozása, közreműködés a műemlékegyüttes végső hasznosításában.
Célja továbbá, hogy közreműködjön a felsorolt műemlékegyüttesek látogatottságának fellendítésében, az érdeklődés felkeltése és folyamatos fenntartása különböző színvonalas rendezvényekkel. Ennek során a régió látogatottságának fellendítésében, a turizmus fejlesztésében is részt kíván venni. Az Egyesület célja, hogy a felsorolt műemlékegyüttesek környezete méltó módon kerüljön kialakításra, messzemenőkig szem előtt tartva környezet-, és természetvédelem követelményeit. ... >>

Teljesítménytúrázók Társasága

(sport,természetvédelem,kulturális)

1035 Budapest, Raktár u. 6.V.28.
képviselő: Pinkert László
A természetben való sportjellegű, aktív túrázás népszerűsítése, a teljesítménytúrázás megismertetése és megszerettetése, a természeti környezeti értékek megismertetése, azok védelmének aktív elősegítése, a turista kultúra hagyományainak ápolása. ... >>

Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1039 Budapest, Aradi 20.
képviselő: Bérczi Szaniszló
Ökológiai szemléletformálás, oktatás, erre való felkészítés. ... >>

Természetfilm. hu Tudományos Filmműhely Egyesület

(természetvédelem,oktatási)

1031 Budapest, Nánási út 2/A. I./23.
képviselő: Molnár Attila Dávid
Tudományos ismeretterjesztés, tudományos filmek készítése. ... >>

Természetfotó Alapítvány

(természetvédelem)

1032 Budapest, Szőlő köz 7.
képviselő: Bárdos Deák Péter
A lakosság környezetvédelmi tudata fejlesztésének a támogatása. ... >>

Tiszavidék Környezetvédő és Természetbarát Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1038 Budapest, Hegycsúcs utca 3.
képviselő: dr. Andics László, dr. Edelényi Béla, Drubek Judit
A tiszavidék természeti szépségének, ökológiájának megőrzése, aktív és propaganda tevékenység a környezet megóvása érdekében, a környezetet károsító emberi magatartások megelőzése, a bekövetkezett károk helyreállítása érdekében a szabadidő kultúrált eltöltésének elősegítése, működési területén, a Tiszavidék tájegységbe a bel- és külföldi turzimus minőségi feltételeinek javítása, a szükséges infrasturktúrális létesítmények létrehozása és fejlesztése, ingyenes, bárki által igénybe vehető.
A Tiszavidéki vízi- sportokban résztvevők, a szabadidejüket a vízen és a vízpartokon töltő emberek személyi- és műszaki biztonságának fokozása, önkéntes műszaki- és vizimenetőegységek létrehozásával, és fenntartásával, önkéntesek toborzásával és kiképzésével, a dologi költségeket meghaladóan ingyenesen és bárki által igénybe vehető módon. Együttműködés a hasonló célokért munkálkodó állami-, önkormányzati-, vállalkozói- és más civil szervezetekkel. ... >>

Tiszta Fény az Egészségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1034 Budapest, Bécsi út 126-128. I/106.
képviselő: Cser Zoltán
A természettudományokon belül, különösen az orvostudomány területén - az alternatív orvosi kutatások támogatása, a betegellátás segítése. Természettudományos kutatásokon alapuló alternatív terápiakutatás végzése, az alternatív orvosi kutatással és betegellátással foglalkozó, illetőleg más hasonló célkitűzéssel működő alapítványokkal, társadalmi és egyéb szervezetekkel e téren való szoros együttműködés kialakítása. Ennek érdekében az Alapítvány segíti az alternatív gyógyászati, és terápiás eljárások kutatását pályázatok kiírásával, előadások, konferenciák szervezésével, kutatóműhelyek, orvosok, és kutatók támogatásával, orvosi eszközök és műszerek beszerzésével, iletőleg az azok beszerzéséhez szükséges segítség biztosításával tevékenykedik. Segítséget nyújt továbbá az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő betegek ellátásában, kezelésében, gyógyításában, szociális helyzetük javításában. Támogatja a tudomány (orvostudomány) mai állása szerint gyógyíthatatlannak minősülő betegségek alternatív orvosi kezelését. A betegek otthoni látogatásával szervezi és elősegíti a betegekkel való rendszeres orvosi, szociális és segítői kapcsolattartást. Ennek során fő célkitűzésének tekinti az egészségmegőrzést, a betegségmegelőzést, a gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatását, valamint a sürgős segítségre szorulók ellátását, elsősegélyben részesítését, és mentését. Különös figyelmet igyekszik fordítani a rendkívüli természeti és egyéb körülmények (katasztrófák) bekövetkezése esetén felmerülő problémák megoldásához szükséges emberi erőforrások felderítésére, adott esetben kép- zésére, ilyen tudással rendelkező szakemberekkel való kapcsolat felvételére és a velük való együttműködésre az esetlegesen szükségessé váló mentés és katasztrófaelhárítás során. ... >>

Varázsceruza Gyermeknevelő, Képesség- és Személyiségfejlesztő Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1039 Budapest, Halász Gábor u. 5.
képviselő: Radványi Pál
Az óvodás életkorú gyermekek harmonikus testi és lelki fejlődésének előzmozdítása. Alapvető célja a szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés előmozdítása. Az érzelmi, nevelési folyamatok magas szintű vezérlésével a gyermek életkorához, egyéni fejlődési üteméhez, igényeihez igazodó személyiségfejlesztés. A sikeres iskolai beilleszkedés érdekében a testi, szociális és értelmi érettség kialakításának előmozdítása. A fentieken túlmenően az alapítvány foglalkozni kíván egyéni képességfejlesztéssel, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve. Az egyes gyermekek kiemelkedő képességeinek kiaknázása, továbbfejlesztése, tehetséggondozás, valamint a valamely területen fejletlenebb gyerekek felzákóztatása is fontos cél. Az alapítvány elő szeretné mozdítani sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, problémájára - aktívan közreműködve - saját megoldást találó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerekek nevelését. Az alapítvány célja továbbá az egyéniség, de a másság elfogadása képességének kialakítása is gyermekekben. ... >>

Zöld Kereszt Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális)

1037 Budapest, Bécsi út 183. IV./1.
képviselő: Nyitray Bence
A természetben való sport jellegű tevékenységek megismertetése, megszerettetése, a sport igen széleskörű formáinak bemutatása, megismertetése, gyakorlásuk elősegítése. Az egyesület továbbá a fiatalok lelki, szellemi és fizikai épségét, egészségét kívánja erősíteni a drog elleni küzdelemben oly módon, hogy a sport áldásos lelki, szellemi és fizikai hatásait alternatív utat mutat a drogmentes önmegvalósítás elérésében. A természeti és környezeti értékek megismertetése, azok védelmének aktív elősegítése a fiatal korosztály ez irányú nevelésének fontosságát szem előtt tartva. Mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségének megteremtése nemcsak a sportban, hanem a mindennapi életükben egyaránt. ... >>
1. oldal