Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IV. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 61
1. oldal

1000 Mester Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1044 Budapest, Tomori u 8.
képviselő: Pintér Attiláné elnök
Enyhe értelmi fogyatékos és hátrányos helyzetű fiatalok szakmai képzésének, támogatásának, rehabilitációjának, munkábaállásának elősegítése,nevelésük, oktatásuk javítása, ösztöndíjak juttatása, speciális szakiskola működtetése szakemberek ösztöndíjban való részesítése. ... >>

A Lélek Művészete Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 26.
képviselő: Gáti Imréné
Alkotóház éa alkotóműhely létrehozása, működtetése hátrányos helyzetű emberekért. ... >>

A Mi Gyermekünk, a Mi Jövőnk Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1041 Budapest, Bőrfestő utca 1.
képviselő: Tóth Istvánné
Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, képességfejlesztésének támogatása, az óvodai környezet esztétikusabbá tételének elősegítése. ... >>

"Az Értelem Szikrái" Alapítvány

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1046 Budapest, Tungsram utca 3.
képviselő: Kissné Ludányi Éva
Testi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve egyébként egészségügyi vagy lelki problémákkal küzdő gyermekek és családtagjaik segítése, határon túli magyarok segítése és kulturális rendezvények szervezése. ... >>

Bánka Kristóf Alapítvány

(szociális)

1043 Budapest, Megyeri út 13.
képviselő: Bánka Gyula
néhai Bánka Kristóf emlékére az arra rászorulóknak szociális támogatás és segítség nyújtása. ... >>

Boldog Családi Életért Egyesület

(szociális)

1046 Budapest, Szőnyi István utca 42.
képviselő: Szabó Zsolt
A családok testi és lelki egészségének megőrzése és fejlesztése. ... >>

Budapest Royal Lions Klub

(szociális)

1042 Budapest, Király utca 9.
képviselő: Dánfalvi Géza
Jószolgálati tevékenység folytatása, segítségnyújtás biztosítása a rászorulóknak. ... >>

Chinoin Szociális és Jóléti Alapítvány

(szociális)

1045 Budapest, Tó u. 1-5.
képviselő: Hegyi György
A Chinoin dolgozóinak és közvetlen családtagjainak a szociális biztonság érdekében történő támogatása. ... >>

Cri Du Chat Baráti Társaság

(szociális)

1046 Budapest, Külső-Szilágyi út 8. I./2.
képviselő: Bencsikné Mayer Mónika
Cri du chat szindrómával született gyermekek és családjaik közösségének szervezése, a családok támogatása, társadalmi integrációjuk segítése, sajátos szükségleteik kielégítésének elősegítése. ... >>

Csendes Otthon Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

1047 Budapest, Baross u.100.
képviselő: Horváth Mária, Szenczi Lajosné sz.Tulezi Erzsébet
A Fővárosi Önkormányzat IV. Idősek Otthona (1047 Budapest, Baross u. 100., továbbiakban: Idősek Otthona) által gondozottak az otthonban lakók (továbbiakban: gondozottak) ellátási-gondozási színvonalának emelése, életkörülményeinek, környezetének javítását szolgáló mindennemű támogatás biztosítása. A gondozottak ellátása, ápolása, gondozása érdekében végzett minden olyan szociális tevékenység támogatása, ami az idősek javát szolgálja.
-A gondozottak részére, vagy javukat szolgáló eszközök, így különösen ruhanemű, kényelmi eszközök, orvosi műszerek, foglalkoztatási eszközök beszerzése.
- Kulturális programok kiadásainak fedezése. Az Idősek Otthona házi rendezvényeinek, intézményi programjainak, ünnepeinek segítése, támogatása.
- Szakmai továbbtanulás elősegítése, a szakmai ellátó munka színvonalának emelése, magas színvonalú szakmai munka jutalmazása. A költségvetés kereteibe nem férő státuszok finanszírozása.
- Szakmai kapcsolatok erősítése, bővítése érdekében konferenciák, továbbképzések, szakmai előadások szervezése, lebonyolítása, intézményi kirándulások szervezése, amennyiben azok az idősek javát szolgálják.
-Az Idősek Otthonában gondozottak kulturális szabadidő - eltöltésének biztosítása, kirándulások szervezése. Szabadidős rendezvényeken, kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása.
- A gondozottak lakóhelyéül szolgáló Idősek Otthona helyiségeinek, bútorzatának és felszerelésének javítása, esztétikus lakókörnyezet létrehozása. Az Idősek Otthona tárgyi berendezéseinek fejlesztése, pótlása. ... >>

Csengő Alapítvány a Pozsonyi úti Német Tagozatos Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1043 Budapest, Pozsonyi út 1.
képviselő: Opauszki Viktória
Az iskola oktatási-nevelési feltételeinek európai színvonalra emelése, a hátrányos helyzetű tanulók segítése, szabadidős foglalkozások támogatása, a német kultúra hagyományainak megismertetése. ... >>

Csillagkapu Alapítvány

(szociális)

1046 Budapest, Damjanich u. 18.
képviselő: Veress Richárd
A hátrányos helyzetben lévő gyermekek támogatása, segítése. Az alapítvány célja, hogy kiküszöbölje azt a hátrányt, amelyet a család hiánya, vagy a család nem megfelelő anyagi vagy szellemi körülménye okoz ezen gyermekek számára. ... >>

Detre Júlia Emlékalapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1046 Budapest, Erkel Gyula utca 26.
képviselő: dr. Mészáros Judit
Néhai Detre Júlia emékének ápolása érdekében a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara (azelőtt Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar) diplomás ápoló képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatóinak támogatása. ... >>

Drog - Stop Budapest Egyesület

(szociális)

1048 Budapest, Külső Szilágyi út 14.
képviselő: Batáry-Szepesi Anikó ... >>

Együtt az Unióban Alapítvány

(oktatási,szociális)

1047 Budapest, Baross u. 116. fszt. 3.
képviselő: Garda Istvánné
Hátrányos helyzetű, megváltozott mukaképességű, tartós munkanélküli lakosság rehabilitációs képzése, munkavállalási esélyeinek munkaerőpiaci tájékozódásulnak, és ezáltal megélhetésének, életkörülményük javítása; Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők segítése a piacképesség megtartásában; A kis- és középvállakozások, mezőgazdasági családi gazdaságok segítése a piacképesség megtartásában; A non-profit és civil szervezetek segítése céljaik megvalósításában, szolgáltató, oktatási, fejlesztő, segítő tevékenység, intézmények támogatása; Hátrányos helyzetű települések, elmaradott térségek, kistérségek felzárkoztatása. ... >>

Európa Afrikáért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1042 Budapest, Görgey Artúr utca 14.
képviselő: Szentpéteri Miklós Zoltán
Az alapítvány célja, hogy az afrikai kontinens országaiban - elsősorban Mauritániában - folyó oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, egészségügyi, szociális, valamint kulturális tevékenységek segítéséhez, támogatásához célirányos tevékenységével hozzájáruljon. ... >>

Európai Duna Akadémia

(szociális)

1041 Budapest, Szent I. tér 16. III./7.
képviselő: Tóth Szilárd
Az európai integráció fontosságának megértése, különös tekintettel az Európai Unió által meghatározott célkitűzésekre, közöttük a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének biztosítására, az ezen a téren elért eredmények és feladatok ismertetése. ... >>

Ezer Szín Kulturális és Önfejlesztő Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1043 Budapest, Tavasz utca 4.
képviselő: Dr. Gyimesiné Dobos Marianna
A hátrányos helyzetű csoportoknak lehetőséget teremtsen a művelődésre , szórakozásra , képzésre , tanulásra. ... >>

Forintos Remény Alapítvány a Budapest IV.ker. Erzsébet u. 31. szám alatti Általános Iskola és Tanulóinak Támogatására

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1041 Budapest, Erzsébet 31.
képviselő: Pál Lászlóné
Az oktatás technikai feltételeinek javítása, a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók támogatása. ... >>

Gyermekekért 2001 Drogmegelőzési Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1046 Budapest, Szabolcsi Bence tér 3.
képviselő: Remetei Miklós
A drogfogyasztás megelőzése az iskolások, a fiatalok körében, az egészséges életmódra nevelés, a kábítószer fogyasztás megelőzése, a kábítószerhez kapcsolódó bűnmegelőzés, a helyes, egészséges életmód kialakítása a sport segítségével, a szabadidő hasznos, tar- talmas eltöltése. Mindezeket az általános és középiskolák munkájá- nak támogatásával, ezeken a helyeken történő előadásokkal, beszél- getésekkel, sportrendezvényekkel, lehetőség szerinti táborozta- tással, egyéb rendezvényekkel kíván az alapítvány megvalósulni. ... >>

Hasznos Tudásért Alapítvány

(oktatási,szociális)

1043 Budapest, Aradi u. 5. I/9.
képviselő: Dr.Dóráné Kürthy Julianna, Kővári Attila, Sum Ferenc
Önhibájukon kívül az oktatásból kirekedt fiatalok nevelésének, oktatásának, illetve a pedagógia területén dolgozók szakmai képzésének a támogatása. ... >>

HERKULES ÉletErő ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

1041 Budapest, Szigeti József utca 7. VII./46.
képviselő: Kungl Attila
Az 50 éven felüli lakosság számára idős személyi egészségügyi öngondoskodási-, gerontozófiai-, gasztrozófiai-, életmód-, egészséget-, életerőt- megőrző kultúrának széles körű, interaktív hagyományteremtés, a természet alapértékeinek megőrzése.
Az egészséges időskori életerő, a hosszú életűség, a fiatalkorra jellemző állapotok megtartásának esélyeit növelni, a pszichoszociális esélyegyenlőség biztosítása, az idős alultápláltság, táplálkozási-, rosszindulatú betegségek elméleti-gyakorlati prevenciójával, terápia kiegészítésével, a munkaerő piacon történő esélyegyenlőség megteremtésével. Idős emberek mobilitás feltételeinek megteremtése, SENIORNET hálózat kiépítése.
A Gyerek-Idős MOSOLY KARITASZ tevékenységében a rászorult és beteg gyerekek, idősek részére élelmiszer-, étrend-kiegészítő-, OTC-termék-segély, vitál-komfort eszközök, kedvezményes vásárlókártya, ajándékcsekk, stb. juttatás ... >>

Hét Galamb Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1048 Budapest, Böröndös utca 12. 6./18.
képviselő: Balázs Rozália
Nemzeti kulturális örökségeink ápolása országhatárok nélkül. Folyamatos kapcsolattartás a határon túl élő magyarsággal, a nemzeti kulturális értékek és hagyományok, népművészet, néprajz kölcsönös megismerése, megőrzése és ápolása érdekében. A keresztény szellemiségben megfogalmazódott nevelési-oktatási értékrendek elsajátítása, valamint azon keresztény etikai magatartásformák megőrzése és közvetítése, amelyeken Európa felnőtt, teremtett és alkotott.

Az alapítvány kiemelten fontosnak tartja a magyar nyelv megőrzését, művelését, megóvását.

Alap-, közép- és felsőfokú művészeti oktatást kíván biztosítani színház-és filmművészet, szinkronképzés, rendezés, operatőr- és hangmérnök-képzés, képzőművészet, díszlet- és jelmeztervezés, médiakommunikációs képzés terén. Az alapítandó iskola a diákok részére tanulmányaik elvégzése után OKJ-s diplomát ad.

Az alapítvány fontosnak tartja az esélyegyenlőség biztosítását a hátrányos helyzetű, a megváltozott munkaképességű vagy részképességű határon belül és határon kívül élő tehetséges fiatalok számára. Ez történhet iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzésben.

Az alapítvány feladatának tekinti olyan művészeti és oktatási tevékenységek megszervezését, amelyek alakítják, pozitívan befolyásolják és gazdagítják, nemcsak reprodukálják a társadalom fejlődését.

Az alapítvány hangsúlyt helyez az egészséges életmódra olyan fizikai, lelki és szellemi tevékenységek alkalmazásával, amelyek megelőzik a betegséget, karbantartják a szervezetet és hosszú távon megőrzik az egészséget. ... >>

Humánum Hátrányos Helyzetűeket Támogató Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1044 Budapest, Váci út 121.
képviselő: Straubinger László
Az egyesület céljainak megfelelően a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján a következő közfeladatokat végzi Az alapokú nevelésről, oktatásról gondoskodás, az iskolai oktatásban való részvétellel drogellenes előadások, alkohol és dohányzás megelőzését szolgáló program segítségével. ... >>

Integrált Oktatást, Képességfejlesztést és Hátrányos Helyzetűek Felzárkóztatását Támogató Alapítvány

(oktatási,szociális)

1046 Budapest, Reviczky u. 40/C. fszt.2.
képviselő: Rutkai Ágnes
Az oktatásban, a felnőttképzésben, valamint a képességfejlesztésben történő európai felzárkóztatási és integrációs folyamatok elősegí- tése, az oktatási intézmények információs és kommunikációs techno- lógiával történő ellátással való segítése, valamint tartalomfej- lesztés és pedagógus-továbbképzés. Az Alapítvány különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetűek képzésére és továbbképzésére, foglal- koztatottságuk növelésére, valamint az egyes régiók kuturális és oktatási életének előmozdítására, az esélyegyenlőség megteremtésé- re. ... >>

Karmel Kiskertje Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1044 Budapest, Fóti út 35. /B.
képviselő: Tudlik Judit elnök
karmelita óvoda fenntartásának segítése, az óvoda folyamatos fejlesztésének segítése, mozgáskorlátozott, illetve egyéb testi fogyatékossággal élő gyerekekkel való foglalkozás, sérült gyerekek beilleszkedésének elősegítése az egészséges környezetbe. ... >>

"Kárpát-medencei Magyar Jégkorongért" Közhasznú Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

1048 Budapest, Csíksomlyó utca 17.
képviselő: Décsey Gergely
A Magyarországon élő jégkorongozni vágyók, és jégkorong szimpatizánsok támogatása, segítségnyújtás fiataloknak tehetségük kibontakoztatásához, sportbarátság elmélyítése, az egészséges életmód népszerűsítése. Hátrányos helyzetű fiataloknak segítségnyújtás a sport megismerésében, rendszeres játéklehetőség biztosítása. Kapcsolatok létrehozása határon túli és határon belüli jégkorong barátokkal. ... >>

KARUNA Életmód-váltó Alapítvány

(szociális)

1041 Budapest, Rózsa utca 71. 1./3.
képviselő: Berencsy Istvánné, Főr Ibolya, Kasza Miklós
A magyar társadalom egyre romló egészségi állapotának javítása, a lakosság egészségi állapotában és szociális helyzetében mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése; a lelki egészség központba állítása; egészségvédelmi és egészségnevelési programok szervezése. ... >>

KisDELFIN Sportoktató Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

1041 Budapest, Rózsa u. 54.VIII.48.
képviselő: Magyarovits Zoltán
A fiatal korosztály szabadidő - tömegsport iránti érdeklődésének felkeltése, a sportos életmód elősegítése, testileg, szellemileg sérült gyermekek és felnőttek részére sportfoglalkozások szervezése, gyógyúszással kapcsolatos információ - és tanácsadás, tanfolyamok tartása. Hátrányos helyzetű fiatalok segítése nyári, úszó és napközis táborok szervezésével is. Csoportos sportfoglalkozások szervezése különböző korosztályúak részére. Szabadidős és sporttevékenység - elsősorban úszás - szervezése, lebonyolítása. Fiatal utánpótláskorú sportolók oktatása, versenyeztetése, edzők, nevelők szakmai fejlesztése. ... >>

Lepkeháló Közhasznú Egyesület

(szociális)

1045 Budapest, Berda József utca 36. 3./22.
képviselő: Demeter Viktor
a fogyatékos embereknek - különösen a látássérültek - számára integrált munkahelyek megteremtése; az egészséges életmód népszerűsítése; az egyesülethez forduló rászorulók segítése; a fogyatékos és nem fogyatékos emberek integrációjának elősegítése. ... >>

Magyar a Magyarért Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1047 Budapest, Ambrus Zoltán utca 26. a.
képviselő: Brádi Zoltán, Mándoki Andor
Politikai mozgalmaktól, ideológiáktól független kezdeményezések és ezek támogatása, amelyek fejlesztik a világban szétszórtan élő magyarság önismeretét, saját kultúráját, egymással és Magyarországgal összekötő kapcsolatait. A fiatal független magyarországi újságírás, könyvkiadás, filmkészítés támogatása. Ösztöndíj és egyéb juttatás nyújtása a határon túli és itthoni hátrányos helyzetű fiatalok képzéséhez. A határainkon túl élő tudósok, gyakorlati szakemberek népszerűsítése, a velük való együttműködés elősegítése. A Kapu c. folyóirat szerkesztése, kiadása. Az egyetemes magyar kultúrát szolgáló szépirodalmi, ismeretterjesztő és tudományos alkotások szerkesztése, kiadásának elősegítése. ... >>

Magyar Drogrehabilitációs Sportalapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1048 Budapest, Sárpatak utca 9. 4./12.
képviselő: Zsemberi Zsolt
A sport, mint az egészséges élet része és az általa közvetített értékek minél szélesebb körben történő megismertetése, a sportélet támogatása. A szenvedélybetegség kialakulásának és terjedésének megelőzése. ... >>

Magyar Mária Rend Alapítvány

(egészségügyi,szociális,kulturális,egyéb)

1046 Budapest, Káposztásmegyeri út 23. I//5.
képviselő: Csépes Orsolya Sára, Gyulai Csaba Sándor, Horváth-Zachar Erika, Mészárosné Molnár Csilla
az alapítvány a Mária Rend céljainak elérését, működésének, tevékenységének támogatását tűzi ki célul. A rend feladatának tekinti családok, nők, férfiak, gyerekek, idősek és elesettek támogatását és gondviselését.
Részleteiben:
rászoruló, hátrányos helyzetű, csonka családok, csoportok segítése, esélyegyenlőségének elősegítése támogatással, amely lehet anyagi erőforrással, de lelki támogatás is;
Családok fontosságát, a női és férfi szerepek egyensúlyát hangsúlyozó, tudatosító és megélését elősegítő programok megvalósítása;
Családban élő, de valamilyen okból veszélyeztetett, vagy kiszolgáltatott anyák, nők támogatása, akár fizikai átmeneti szállás, munkahely keresése, akár jogi támogatás nyújtása;
Gyermekotthonok támogatását - étellel, ruházattal, és technológiai eszközökkel, gyermekek tanulási lehetőségének támogatásával, közösségi programok szervezésével;
Idős otthonok támogatása az idős, magányos emberek ellátásában, ápolásában való részvétellel;
Elesettek, hajléktalanok támogatása étel és ruhaosztással, lélekszolgálattal, munkanélküliek esetében jövedelem és állandó szállás keresésében való aktív részvétel;
Szenvedélybetegek esetén a leszokást segítő programok, összejövetelek szervezése, szakemberek bevonásával;
Föld, környezetünk védelme, amely magában foglalja az állatok védelmét, a menhelyek támogatásával, illetőleg a növényzet védelmét a nem kijelölt helyen lerakott személt összegyűjtésével. Ehhez kapcsolódóan családi programok szervezése, melynek célja a környezettudatosság megismertetése;
Minden olyan jelentősebb Szűz Máriát, Magyarország védőszentjét dicsőítő kegyhely karbantartásának, felújításának, műemlékek, szobrok, kulturális értékek védelmének támogatása. ... >>

Magyar Sakkfejlesztési Alapítvány

(oktatási,szociális)

1043 Budapest, Tél u. 24. I.4.
képviselő: Krizsány László
A sakkjáték népszerűsítése a fiatalok körében; Tehetségek felkutatása és fejlesztése, éss az ifjúsági versenysakk élénkítése; Hátrányos helyzetű diákok sakkoktatásának támogatása; A fogyatékos (mozgássérült, gyengénlátó, stb.) gyerekek körében a sakkjáték megszerettetése. ... >>

Maholnap Ifjúsági Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

1045 Budapest, Berda József u.52.
képviselő: Foki Tamás József
Tehetséges és/vagy szociálisan hátrányos helyzetű általános*-, középiskolás, illetve felsőfokú képzésben résztvevő fiatalok, illetve általuk szervezett öntevékeny jellegű csoportok szakmai, tudományos, kultúrális, művészeti, sport és egyéb tevékenységeinek támogatása. ... >>

"MINDEN-KOR MINDEN-HOL AZ EGÉSZSÉGÉRT" Sport és Életmód Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1043 Budapest, Munkásotthon utca 41. VI/26.
képviselő: Csizmadia Péter
egészségmegőrző, egészségfejlesztő és ennek szolgálatában szabadidős sporttevékenység; sport-, továbbá egészségfejlesztéssel kapcsolatos rendezvényeken való részvétel előadóként, szervezőként, üzenet közvetítőként; közreműködés szabadidős sport-, valamint egészségfejlesztéssel kapcsolatos rendezvények szervezésében, népszerűsítésében, kommunikációs munkáiban; ismeretterjesztő előadások szervezése az egészségfejlesztés és az ehhez kapcsolódó szabadidős sport népszerűsítése érdekében; hátrányos helyzetűek, különösen a testmozgásukban korlátozottak számára szabadidős sportolási lehetőség biztosítása; a testi-lelki egészségfejlesztés és az egészséges életvitel elsajátításának segítése, ezzel összefüggő ismeretterjesztő előadások szervezése, írott szakanyagok készítése; a társadalom természetvédő-, környezetvédő szemléletének formálása. ... >>

Mobilitás Egyesület

(szociális)

1047 Budapest, Deák F. u. 27.
képviselő: Bernolák Dóra ... >>

Modern Medicina a Beteg Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1043 Budapest, Berda József út 30. 5./31.
képviselő: dr. Bedők Mária
A családtervezés, a várandósság és szüléssel kapcsolatos egészségnevelő és felvilágosító munka támogatása. A csecsemő és kisgyermekek gondozásával, egészségnevelésével kapcsolatos tevékenység támogatása. A házi gyermekorvosi tevékenység ellátási színvonalát emelő, körülményeit, tárgyi feltételeit javító tevékenység támogatása. A házi gyermekorvosi, védőnői és asszisztensi munkával, illetve az ezekhez szorosan csatlakozó tevékenységekkel kapcsolatos képzés, továbbképzés támogatása. Alkohol, dohányzás és drog használat megelőzését szolgáló, szenvedélybetegségekkel kapcsolatos felvilágosító tevékenység támogatása. A serdülőkorra jellemző problémák, gondok megoldásáról, enyhítéséről szóló ismeretterjesztés támogatása. ... >>

Nádas József az Emberért Alapítvány

(szociális)

1043 Budapest, Tanoda tér 1.
képviselő: Fogarasi József dr., Margittai László, Váradi Antal
Az egyetemes emberi kultúra, a tudomány, a testnevelés és a hátrányos helyzetűek támogatása. ... >>

Nagy István Alapítvány

(oktatási,szociális)

1043 Budapest, Aradi 17.
képviselő: Bicsérdi Lászlóné
A nemesvitai árva, félárva, rossz anyagi körülmények között élő tehetséges gyerekek tanulásának támogatása. ... >>

Nap-simogató Érintés Alapítvány

(oktatási,szociális)

1046 Budapest, Külső Szilágyi út 120. II.4.
képviselő: Tóth Patkó Gizzela
Gyermek-, és felnőttkorú mozgássérült személyek életminőségének javítása, tanácsadással, oktatása alternatív módszerekkel, anyagi támogatása, társadalmi esélyegyenlőségük, rehabilitációs foglalkoztatásuk elősegítése. ... >>

Pest Megyei Cigányok Egyesülete

(szociális,kulturális)

1044 Budapest, Bezerédi utca 18.
képviselő: Jónás Anna
Pest megyében élő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (roma és nem roma) családok, munkanélküliek, gyermekek, diákok életkörülményeinek javítása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. ... >>

Pro Gastronomiae Culturae Alapítvány

(oktatási,szociális)

1043 Budapest, Mártírok u. 58.
képviselő: Tőzsér Attila
A gasztronómiai kultúra támogatása különös tekintettel a kiemelt idegenforgalmi értékkel bíró nemzeti gasztronómiára. Az alapítvány kiemelt célja a tehetséges magyar szakácsok nemzeti és nemzetközi versenyeken való részvételének, ezen keresztül a nemzetközi viszonylatban új technológiák, termékek, ismeretek átvételének támogatása, és ezáltal a magyar gasztronómiai kultúra megőrzésének elősegítése, illetve jelenlegi előkelő nemzetközi megítélésének tovább növelése. ... >>

Regnum Marianum Újpesti Egyesülete

(szociális)

1043 Budapest, Erzsébet út 25.
képviselő: Gönczöl András titkár, Ifj. Gilyén Elemér elnök
a Regnum Marianum Katolikus Közösség céljainak megvalósítása Újpesten. ... >>

S.O.S. Krízis Alapítvány

(szociális)

1047 Budapest, Perényi Zsigmond u. 39.
képviselő: Kalmár György
A Budapesten élő mentális, vagy egyéb (elemi csapás, bántalmazás, átmeneti ellehetetlenülés stb.) okokból krízis helyzetbe került, potenciálisan hajléktalan léttel fenyegetett magyar állampolgár mentális és szociális gondozása, segítése. ... >>

Siketek Országos Egyesülete

(szociális)

1041 Budapest, Rózsa u. 69. VIII./25.
képviselő: Bugyiné Gazsi Angéla ... >>

Szatmári Antal Alapítvány

(oktatási,szociális)

1041 Budapest, Venetiáner utca 26.
képviselő: László Zsuzsanna
A hátrányos helyzetű, tanulási és magatartási zavarral küzdő, speciális megsegítést igénylő és roma kisebbségű gyerekek megsegítése, esélyegyenlőségük megteremtése. Az oktatási-nevelési feltételek európai színvonalra emelése. A szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

Szomjazom Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1048 Budapest, Megyeri út 232. 2./4.
képviselő: Rácz-Marton Timea
Szenvedélybetegek lelki gondozására és munkaterápiás foglalkoztatására alakult csoportok tevékenységének, és szociális munkájának támogatása. ... >>

"Szomszédok Egymásért Káposztásmegyerért" Érdekvédő Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

1046 Budapest, Külső Szilágyi út 102. X./36.
képviselő: Hardi Emil, Sólyom János
A hátrányos helyzetű gyermekek körülményeinek jobbá tételében való segítség nyújtása, az összefogás és az együttműködés lehetőségének megteremtése a Budapest IV. kerületben működő civil szervezetek, intézmények és magánszemélyek között. ... >>

TÜNDÉRORSZÁG Cukorbeteg Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1045 Budapest, Tél u. 138.
képviselő: Zatykó Szilvia
Cukorbeteg, lisztérzékeny, tejérzékeny gyermekek ellátása, támogatása, speciális óvoda működtetése. ... >>
1. oldal 2. oldal