Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 125
2. oldal

HÍD - Daganatos Betegeket Támogató Egyesület

(egészségügyi,kulturális,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 3.
képviselő: Szabó Erika
A daganatos megbetegedésben szenvedők részére hiánypótló rehabili- tációs szolgáltatásokat nyújtson, ennek keretében testi, lelki tá- mogatást biztosítson, elősegítse a gyógyulás pszichés folyamatát, a betegségen átesettek társadalmi beilleszkedését és ezt elősegítő információs szolgálatot működtessen. Célja továbbá, hogy a dagana- tos megbetegedések megelőzése, a daganatos betegségben szenvedőkkel kapcsolatos társadalmi szemléletváltás elősegítése érdekében a tömegkommunikáció, a kultúra és a művészet képviselőivel együttmű- ködve és minden rendelkezésre álló eszközt igénybe véve, felvilá- gosító, nevelő tevékenységet fejtsen ki, elősegítse a rizikó fakto- rok kiküszöbölését és általában széleskörű felvilágosítást nyújtson a megelőzés és az ezzel kapcsolatos szűrési tevékenység terén, mindenek előtt a felnőtt korú fiatal lakosság körében. ... >>

Holdpalota Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1098 Budapest, Dési Huber utca 10/2. 3./2.
képviselő: Tóth Edina
Az esélyegyenlőség megvalósításának támogatása, elsősorban a család- és gyermekvédelem oldaláról, ezen belül:
Családi napközik létrehozása, működtetése
Gyermeküket nevelő nők munka világába való visszatérésének segítése
A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, készségeik erősítése, fejlesztése képzésekkel
Gyermekek és nagycsaládosok szabadidős foglalkozásainak szervezése, illetve üdülési tevékenységének segítése
Kisgyermekek, ezen belül sérült vagy beteg gyermekek támogatása, fejlesztése
Párkapcsolati tanácsadás, családterápiai foglalkozások szervezése
Családbarát munkahelyek népszerűsítése
Fiatalok kultúrához való jutásának és kulturális fejlődésének elősegítése
Idősek kultúrához való jutásának támogatása
A foglalkoztatottság és a munkaerő megtartó képességének növelése, ezen belül:
Munkanélküliség megelőzése diplomások körében, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat egyensúlyba hozására való törekvés a koordináció növelésével
A munkaerőpiac keresletének megfelelő készségek erősítése, fejlesztése az egyénben
Nők vállalkozóvá válásának segítése
A fiatalok, pályakezdők és munkaerőpiacról kiszoruló személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése
Fiatal munkavállalók földrajzi és szakmai mobilitásának segítése az EU tagállamain belül a szakmai gyakorlat- és tapasztalatszerzés érdekében
Olyan foglalkoztatási formák keresése, amely hosszú távon biztosít jövedelmet a munkavállalónak, pl. részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, önfoglalkoztatás
Foglalkoztatási, munkaerő-piaci célú kutatások elősegítése
A környezettudatos magatartás és életmód terjesztése, oktatása programokkal, táborokkal
Tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, fogyasztóvédelem
Természetes és biotermékek népszerűsítése. ... >>

ILS - A Szociális Integrációért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 69. fszt. 14.
képviselő: Dr.Kéringer Csaba, Gór Csaba Gyula
Budapest területén élő hátrányos helyzetű polgárok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése az életkörülményeik javításával, az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés, a szociális tevékenység, az időskorúak gondozása, a nevelés és oktatás, a kulturális tevé- kenység és a kulturális örökség megóvása, a gyermek- és ifjúságvé- delem támogatásával. ... >>

Jó Egészség Közasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1095 Budapest, Mester u. 45-49.
képviselő: Dr. Kovács József
A ferencárosi egészségügyi színvonal emelése, a lakosság jobb és színvonalasabb felvilágosítása a különböző aktuális egészségügyi problémákról, a lakossági egészségügyi ellátás modernizálása, fejlesztése. Az alapítvány célja propagandatevékenységgel, illetve lehetőség szerint egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések beszerzésével, illetve beszerzés támogatásával kívánja megvalósítani. ... >>

Julesz Miklós Alapítvány Endokrin Kutatásokért és Továbbképzésért

(egészségügyi,oktatási)

1098 Budapest, Szentkirályi utca 46.
képviselő: dr. Rácz Károly
Az endokirnológiai kutatások és az orvostovábbképzés támogatása. ... >>

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1095 Budapest, Gát utca 25.
képviselő: Dr. Rácz József
Addiktológiai konzultáció gyakorlatának magyarországi meghonosítása és alkalmazása az ártalomcsökkentő drogpolitikai irányzat jegyében. Az Európai Unió fejlesztési terveinek támogatása, azok közvetítése Magyarország felé.
Szenvedélybetegek közösségi ellátása és szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása. ... >>

Kiemelkedően Közhasznú Magyar Szív Egyesület

(egészségügyi)

1096 Budapest, Haller u. 27.
képviselő: Dr. Szabó Péter ügyvezető elnök, Dr. Tarján Jenő elnök
Egészségmegőrzés és a betegségen átesettek rehabilitációja. ... >>

Kritikus Állapotú Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
képviselő: Dr.Újhelyi Enikő, Sági Zoltán
A Szent László Kórházban fekvő, kritikus állapotú gyermekek gyógykezelésének segítése, az ilyen jellegű eredeményesebb gyógykezelés támogatása. ... >>

Lady Viktória Lions Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,közbiztonság)

1095 Budapest, Mester u. 21.
képviselő: Asszonyi Krisztina
A nemzetközi és hazai Lions mozgalom támogatása, valamint gyermekek, felnőttek, nagycsaládosok szociális, sport, oktatási, egészségügyi célú támogatása közvetlenül vagy az őket segítő intézményeken keresztül. ... >>

Lélekkel az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D. 6./1/a.
képviselő: dr. Bikfalvi Réka, Kovács Annamária
elősegítse az egészségügyben, oktatásban, közszférában dolgozók lelki egyensúlyának támogatását, kiégésének felismerését és kezelését, ezáltal hozzájárulva a minőségi gyógyításhoz, neveléshez, ügyintézéshez;
- a közszférában dolgozók tudatos életvitelre nevelésével, lakossági, munkahelyi tájékozottságot növelő életmódprogramok kidolgozásával és alkalmazásával növelni az egészségben eltöltött életévek számát, és a minőségi munkavégzéssel töltött időt;
- lehetőséget adjon a segítők, gyógyítók, nevelők és hivatali dolgozók speciális környezethez igazított kezelésére, támogatására népbetegségnek számító megbetegedések megelőzésére, korai felismerésére, a betegségben szenvedők rehabilitációjára, ezáltal csökkentve a halálozást. ... >>

MADAUS Gasztroenterológiai Tudományos Kutatást Támogató Alapítvány

(egészségügyi)

1092 Budapest, Kinizsi utca 22. 3./7.
képviselő: dr. Tulassay Zsolt
A gasztroenterológia területén végzett tudományos tevékenység ösztönzése és támogatása. ... >>

Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Haladásért Alapítvány

(egészségügyi)

1097 Budapest, Vaskapu utca 6/b.
képviselő: Prof.dr. Szemere Pál
A magyar allergológiai és klinikai immunológia betegellátás színvonalának emelése. ... >>

Magyar Biofizikai Orvosi Társaság

(egészségügyi)

1093 Budapest, Pipa utca 4.
képviselő: Dr. Molnár György, Dr. Szántó István
a komplementer medicina - ezen belül legfőképpen a biofizikai orvoslás - tudományos alapjainak feltárása, hatékonyságának tudományos igazolása és szakmai elfogadtatása. A biofizikai orvoslás integrálása a konvencionális medicinába. Együttműködés a komplementer medicina egyéb szakterületeivel a betegségek megelőzése, felismerése, és hatékony gyógyítása érdekében. ... >>

Magyar Higiénikusok Társasága

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1097 Budapest, Gyáli 2-6.
képviselő: Dr. Páldy Anna
A magyar higiéne - a közegészségügy, népegészségügy - valamint a hozzákapcsolódó természet- és társadalomtudományok fejlődésének előmozdítása, szakmai érdekeinek hazai és nemzetközi képvselete, a tudományos műveltség terjesztése, a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának segítése és összehangolása. ... >>

Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság

(egészségügyi,egyéb)

1097 Budapest, Gyáli 5-7.
képviselő: dr. Prinz Gyula, Dr. Schneider Ferenc
A fertőző betegségek tudományágának fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése, és orvosetikai nevelése. A Társaság feladata, hogy a tudományág hazai és külföldi eredményeit ismertesse, elősegítse a tudomány eredményeinek gyakorlati felhasználását, szakmai folyóiratok szerkesztésével is elősegítse a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését belföldön és külföldön egyaránt. ... >>

MAGYAR KLINIKAI ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG

(egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
képviselő: Dr. Szántó János ... >>

Magyar Májkutatási Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1096 Budapest, Haller utca 32-40. 6./79.
képviselő: dr. Fehér János, dr. Kóbori János
A nemzetközi lehetőségek figyelembevételével gyógyszerészeti és orvostudománnyal kapcsolatos tudományos kutatások támogatása a májbetegségek kialakulásával kapcsolatosan, valamint az orvos és gyógyszerészeti tudományok legújabb módszereinek és eredményeinek felhasználására a májbetegek diagnózisának és terápiájának megállapítása céljából. Az egyesület tagjai közötti tudományos együttműködés támogatása. A támogatás konkrét formái külön szabályban rögzítve. Az egyesület tagjai között folyó, többközpontú tanulmányok koordinálása. Közös kiadványok támogatása. Oktatási és tudományos találkozók, kongresszusok és symposiumok szervezésének elősegítése, közös kiadványok, könyvek, oktató eszközök (videokazetták, CD ROM-ok) kiadása stb. Hazai és nemzetközi pályázatok benyújtása anyagi támogatásra a társaság céljainak érdekében. ... >>

Magyar Mesterséges Táplálási Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.
képviselő: Dr. Szirtesné Dr. Tomsits Erika Márta
A mesterséges (enterális és parenterális) táplálással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek gyors és széleskörű elterjesztése, alkalmazásának népszerűsítése, módszereinek és eredményeinek ismertetése. Összefoglalja a mesterséges táplálással foglakozó szakemberek, rendezvényein szervezi képzésüket és továbbképzésüket, fórumain határozza meg a mesterséges táplálás javallatait, módszereit és hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló eljárásokat. Kezdeményezi és támogatja a magas etikai követelményeknek megfelelő kísérleti és klinikai kutatásokat, és azok eredményeit közreadja. Törekszik a határterületek szakértőivel való sokirányú kapcsolat kiépítésére. Kezdeményezi és támogatja az új és vagy sajátos feladatoknak megfelelő ad hoc vagy tartós munkacsoportok megalakulását és működését. Szervezi és ellenőrzi a mesterséges táplálásra kifejlesztett anyagok klinikai kipróbálását, véleményezi azokat és részt vesz az ilyen anyagok kifejlesztésében. Kapcsolatot tart hasonló célú nemzeti és nemzetközi szervezetek társaságaival, szervezi és támogatja tagjainak egyéni és csoportos részvételét nemzetközi rendezvényeken, és fogadja a szakterülete iránti érdeklődő külföldi szakembereket. A maga egészében, vagy szekciói, ill. tagjai útján tagként részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottai útján képviselteti magát. Ellenőrzi, hogy szekciói és tagjai az e kapcsolatokat érintő jogszabályi és alapszabályi előírásokat betartják-e. Tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzét szolgáló nemzetközi és nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez. Anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására. ... >>

Magyar Mikrobiológiai Társaság

(egészségügyi,egyéb)

1097 Budapest, Gyáli 2-6.
képviselő: Dr.Minárovits János
A társaság célja elősegíteni az általános, az orvosi, az állatorvosi, a biotechnológiai, az élelmiszeripari, a fertőző betegségekkel kapcsolatos, az ipari, a járványtani, a mezőgazdasági mikrobiológiai immunológia fejlesztését, elősegíteni ezen tudományágakban elért eredmények gyakorlati felhasználását, ezek művelőinek tudományos és gyakorlati felkészültségének segítése, a tagság erkölcsi és anyagi érdekeinek érvényesítése. A cél elérése érdekében előadásokat, vitaüléseket, ankétokat, symposionokat, vándorgyűléseket, nagygyűléseket, nemzetközi konferenciákat és kongresszusokat rendez, szakfolyóiratot ad ki, pályázatokat ír ki, jutalmakat tűz ki, emlékérmeket és díjakat létesít, kapcsolatokat létesít és együttműködik nemzetközi szervezetekkel. ... >>

Magyar Munkahigiénés és Kémiai Biztonsági Tudományos Társasága

(egészségügyi,oktatási)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
képviselő: dr. Major Jenő, dr. Nagy Imre
Az egészségügy és az orvostudomány, illetve ezeken belül elsősorban a munkaegészségtan és a kémiai biztonság színvonalának állandó emelése és korszerűsítése, a tudomány gyakorlati alkalmazása. Elősegíti az országos szintű tudományos, gyakorlati, oktatási, etikai és társadalmi feladatok megoldását, valamint a hosszú távú egészségfejlesztés programjának megvalósítását. ... >>

Magyar Psoriasis Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1092 Budapest, Ráday u. 55. I.em. 9.
képviselő: Mikes György
A magyarországi psoriasisos betegek széleskörű támogatása, segíté- se, helyzetük javítása, a betegség megismertetése, betegek önszer- veződésének elősegítése, a gondozásban közreműködő szakemberek to- vábbképzésének támogatása rendezvények szervezésével, valamint a pikkelysömörrel kapcsolatos kutatások fejlesztése, psoriasis köz- pont létrehozása. ... >>

Magyar Psoriasisos Betegek Egyesülete (MPBE)

(egészségügyi)

1092 Budapest, Ráday u. 55. I/9.
képviselő: Szendi Miklós ... >>

Magyar Üzemegészségügyi Tudományos Társaság

(egészségügyi,érdekképviselet)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
képviselő: dr. Morvai Veronika
Az üzemorvostan (foglalkozás-orvostan) tudományának művelése, gyakorlatának fejlesztése, a tagok tudományos ismereteinek bővítése és orvosetikai tevékenység. ... >>

Májbetegekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
képviselő: Dr. Telegdy László
A Szent László Kórház III. sz. Hepatológiai-Gastroenterológiai Osztályának, ill. az itt gondozott krónikus májbetegek magasabb színvonalú ellátásának elősegítése.
A Szent László Kórházon kívül májbetegek gyógyítását elősegítő gyógyító helyek munkájának segítése. ... >>

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1096 Budapest, Angyal utca 36.
képviselő: Dr. Sára-Gombás Kinga, Takácsné Stalter Judit
A leukémiás és daganatos betegségben szenvedő gyermekek és családok támogatása, valamint az Erdélyben lévő Gyermekonkológiai Központok támogatása. A betegségekkel kapcsolatos kutatómunka. A szakmai színvonal elősegítését célzó, annak megőrzéséhez szükséges orvosok, nővérek továbbképzését biztosító konferenciák és szakirányú továbbképzések szervezése. A gyermekek fizikai, pszichikai terhei elviselhetőségének elősegítése. Az osztályokon lévő gyermekek szakszerű és rendszeres pszichikai terheinek enyhítése érdekében pedagógusok, gyógytornászok, pszichológusok foglalkoztatása heti rendszerességgel az igényeknek megfelelően. A leukémiás és daganatos gyermekek rehabilitációját végző táborok, otthonok szervezése, fenntartása. Otthoni egészségügyi ellátás biztosítása szakasszisztensek biztosításával. ... >>

Másként Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 11-13. I.14/a.
képviselő: Buzna Erzsébet
Az érzelmi analfabétizmus felszámolása, az érzelmi inteklligencia fejlesztése elsősorban a gyermekek és az ifjúság körében és az érzelmi diagnosztika módszeregyüttes széleskörű megismertetése felvilágosító előadások, tanfolyamok, ismeretterjesztő kiadványok a média segítségével. Segítő foglalkozásúak, pedagógusok és egészségügyi dolgozók képzése. Egészséges életmódra, az egyetemes emberi értékekre való oktatás, az általános műveltség színvonalának emelése és a magyar kulturális értékek ápolása nemre, korra és vallási hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül. ... >>

Merényi Hospice és Rehabilitációs Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 17-19.
képviselő: Dr.Vaskó Péter
A Merényi Kórház Hospice részlegén fekvő gyógyíthatatlan, daganatos betegek ápolásának, kezelésének elősegítése. ... >>

Mézeskalács Óvoda Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 25.
képviselő: Gavlik Adrienn
A Budapest, IX.Ifjúmunkás u. 25. szám alatti Napköziotthonos Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, működésének támogatása,korszerű eszközök beszerzése.Az óvodások képességfejlesztése, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása. Tehetséggondozás lehetőségeinek megteremtése, egészségmegőrzése, az egészséges életmódra nevelés biztosítása. Az ételallergiás, a PKU-s cukorbeteg gyermekek ellátásának biztosítása az óvodapedagógusok és technikai személyzet továbbképzésének biztosítása. ... >>

Misko Alapítvány

(egészségügyi)

1094 Budapest, Tompa utca 9. V./3.
képviselő: Ürögdi Barbara
Bujdosó Misko Simon DMD betegségének kezelése, gyógyíttatása, az ezekkel összefüggő kül- és belföldi utazások finanszírozása, szüleinek a kezelésekkel kapcsolatos járulékos utazási és szállás költségeinek biztosítása, a DMD betegségben szenvedő gyermekek gyógyíttatásának, terápiájának a támogatása, a DMD betegséggel kapcsolatos ismeretterjesztés, kutatások támogatása. ... >>

MORBUS CROHN Alapítvány

(egészségügyi)

1096 Budapest, Haller u. 40.
képviselő: Fehér János dr., Lengyel Gabriella dr.
Az idült bélbetegségek eredetének, klinikumának, therápiájának és megelőzési lehetőségeinek tanulmányozása. A betegségek megelőzésére és kezelésére újabb therápiás eljárások kidolgozása. ... >>

Mozgás-tér Alapítvány

(egészségügyi)

1094 Budapest, Angyal utca 30. 2./2.
képviselő: Gebhardt Tibor
A gereincvelő-sérült fiatalok rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Munkaegészségügyi Kutatásokért Alapítvány

(egészségügyi)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
képviselő: Dr.Galgóczy Gábor
A munkaegészségügyi kutatások ösztönzése. ... >>

NEM ADOM FEL Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1093 Budapest, Lónyay utca 3. 2./1.
képviselő: Dely Géza
Nemzetközi programokba való bekapcsolódás, ifjúsági csereprogramok szervezése, elsősorban hátrányos helyzetű fiatalok számára. ... >>

Nemzetközi Elsősegélynyújtási, Egészségnevelési és Rehabilitációs Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1095 Budapest, Mester u. 28. B.lph. I/5.
képviselő: Sipos Sólyom Tamás elnök
Balesetvédelmi, mentálhigiéniás és rehabilitációs munkák és oktatások érdekében, nemzetközi szervezet kiépítése. Bekapcsolódás a már működő "Emergency First Respons" rendszer munkájába. ... >>

Nyitott Ifjúsággal a Jövőért Alapítvány

(egészségügyi)

1097 Budapest, Vágóhíd u. 37.
képviselő: Kovács Györgyné sz. Soós Veronika
A gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése. ... >>

Országos Ifjúsági Vezetőképző Egyesület

(egészségügyi)

1092 Budapest, Bakáts tér 9. III./2.
képviselő: Deák Edit
Együttműködés más gyermek-, ifjúsági és családi közösségekkel, határon túli magyar gyermekek, fiatalok és családok támogatása, valamint együttműködés a fogyatékos és súlyosan beteg embereket támogató egyesületekkel és civil szervezetekkel, valamint ezek támogatása. ... >>

Országos Szövetség a Daganatos és Leukémiás Gyermekekért

(egészségügyi,érdekképviselet)

1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.
képviselő: Magyari Beck Eduárd
A civil szféra (gyermekek és szüleik) szociális és szakmai elvárásainak és a szakmai tudományos megfigyeléseken, tapasztalaton és kutatáson alapuló tevékenységének összehangolása, közös erővel való fejlesztése a minél eredményesebb betegségmegelőzés és a minőségi, hatékony egészségügyi ellátás és rehabilitáció érdekében. ... >>

Pro Chirurgia Alapítvány

(egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 5-7. (László Kórház)
képviselő: Keleti György Dr.
A hazai daganatos betegségek, gyógyítás színvonalának emelése, mindenekelőtt a máj-epeúti és hasnyálmirigy daganatos korszerű, komplex kezelésének fejlesztése. ... >>

Radnai Pál Emlékalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1091 Budapest, Üllői út 11-13.
képviselő: Benke Tamás, Huszka Jánosné, Kelemen Pál
Radnai Pál szellemiségét szem előtt tartva a papi hivatással összefüggő hivatásgondozás, kántorképzés, missziós tevékenység, ifjúságnevelés támogatása, betegek, idősek segítése, az ópusztaszeri Római Katolikus Templom és környezete fenntartásának segítése. ... >>

Rajka Ödön Bőrgyógyászati Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Dömötör András Dr.
A Fővárosi Szent István Kórház Bőrgyógyászati Osztályán a diagnosztikai és terápiás eszköztár fejlesztése, technikai feltételeinek javítása. ... >>

Rákmentes Bőrért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1091 Budapest, Üllői út 21. II./3.
képviselő: dr. Szokolai Erzsébet, Képesné dr. Vass Ilona, Mörk Leonóra
Az alapítvány célja, hogy tanácsadói, oktatási és képzési tevékenységével felhívja a figyelmet a bőrrák megelőzés, a rendszeres gyógyászati rákszűrés fontosságára. ... >>

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Magyar Tagozat

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli 3/b.
képviselő: dr. Bókay János elnök
A leukémiás gyerekek gyógyítása, kórházi tartózkodási feltételeinek javítása, valamint a gyermekek fejlődését elősegítő szervezetek és intézmények létrehozása. A leukémiás gyermekek mellett az egyéb súlyosan beteg gyermekek gyógyításának a támogatása. A jótékony célú intézmények köréből merítve a Ronald Mc Donald Ház létrehozása és működtetése. ... >>

Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1092 Budapest, Bakáts tér 10.
képviselő: Dr.Horváth László
A Kórház és Anyavédelmi Központ gyógyító-megelőző tevékenységének fejlesztése. ... >>

Segítő Jobb Egészségügyi és Humanitárius Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Tompa u.17/B.
képviselő: Kalmár László dr.
A közép- és kelet-európai térség rászorultjainak Magyarországon történő egészségügyi ellátásához, hazájukban történő gyógykezeltetéséhez való hozzájárulás, a térség orvostechnikai színvonalának, környezetvédelmének, kultúrális, oktatási színvonalának emelése. ... >>

Segítsetek Gyógyítani Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1094 Budapest, Tűzoltó utca 7-9.
képviselő: dr. Ábel-Bozsó Brigitta, dr. Jenővári Zoltán, prof. dr. Szabó András
a műtétre kerülő mozgássérült és daganatos, és egyéb megbetegedésekben szenvedő gyerekek ellátása, magasszintű műtéti biztosításának támogatása. ... >>

Shopsport Sport Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1097 Budapest, Vaskapu utca 6/a.
képviselő: Dorogi Péter, Kövics Judit, Török András
Az egyesületi szakosztályok által képviselt sportágak magyarországi népszerűsítése, illetve a sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók képzésében és versenyeztetésében.
Ennek keretében a Sportegyesület elsődleges célja:
a., tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása,
b., a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
c., hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása.
d., a sportegészségügy korszerűsítése, támogatása, a preventív szemléletmód terjedésének biztosítása egészségmegőrzés céljából.
e., az ifjúság összefogása a szabadidő értelmes, hasznos és egészséges eltöltésére, a sport eszmeiségének lelki fejlődésre gyakorolt nevelő szerepével.
f., oktatásfejlesztő, kapcsolatépítő, rendezvénytámogató célzattal kiírt hazai és nemzetközi pályázatokon való indulás, a megnyert pénzek alapítványi célokkal összhangban történő felhasználása.
g., a képviselt sportágak oktatási színvonalának emelése díjak, pályázatok révén.
h., szakmai ismeretek, nemzetközi versenytapasztalatok gyűjtése, edzői továbbképzések, fórumok szervezése, illetve támogatása.
i., környezettudatosságra való nevelés, a környezettudatos életmód, eszme szükségszerűségének hirdetése, hangoztatása.
j., a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok hasznos szabadidő tevékenységének támogatása.
k., a romák beilleszkedésének elősegítése, az ő sporton belüli kirekesztettség érzésük (lelki szegregációjuk) felszámolásával, a sport eszmeiségének és erkölcsének átélésével.
l., romák elfogadtatása sikeres roma sportolók által.
m., A fogyatékos fiatalok hasznos szabadidő tevékenységének támogatása. ... >>

SOS Együtt a beteg gyermekekért, emberekért Alapítvány

(egészségügyi,egyéb)

1096 Budapest, Haller utca 54. I./3.
képviselő: Algács Julianna
Segítségnyújtás a betegek gyógykezelésének anyagi feltételeinek megteremtésében. ... >>

SOTE II.Gyermekgyógyászati Klinika Játszóház Alapítvány ONKO-Haematológia

(egészségügyi)

1094 Budapest, Tüzoltó u. 7-9.
képviselő: Dr. Garami Miklós, Dr. Koós Rozália, Dr.Hámori Gergely, Tapodi Miklós
A leukémiás és tumoros betegségben szenvedő gyermekek szabadidejének változatos, és hasznos eltöltésének elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal