Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 125
3. oldal

"SOTE" III.sz. Sebészeti Klinika Munkacsoportjának "Pólya Jenő Alapítványa"

(egészségügyi)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Dr. Papp Géza, Dr. Telek Géza
Semmelweis Orvostudományi Egyetem III.sz. Sebészeti Klinikáján kezelt betegek gyógyítása-ellátási körülményeinek javítása. ... >>

Szárnyaló Szellem Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1093 Budapest, Közraktár u. 12/A
képviselő: Aczél Katalin Klára
A holisztikus pedagógia alapján álló önismereti és kommunikációs tréningek, tanfolyfolyamok és más oktatási és képzési formák folytatása nem iskolarendszerű oktatás keretében.A tanítást és tanulást segítő új módszerek terjesztése, hazai alkalmazása. ... >>

Szembetegek Országos Egyesülete

(egészségügyi)

1098 Budapest, Dési Huber u. 23. I/2.
képviselő: Ferencz Zsuzsa, Németh Tamás ... >>

Szent Erzsébet Gyermekalapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1091 Budapest, Haller utca 88. 2./16.
képviselő: Ocsovai Lászlóné
Az egészségügyi intézmények, kórházak, szakszolgálatok, sürgősségi osztályok műszer, és eszközparkjának fejlesztéséhez, javításához, bővítéséhez való segítségnyújtás abból a célból, hogy ezen intézmények rendelkezésére álljon mindaz a technikai háttér, mely az azonnali életmentést szolgálja. ... >>

Szent István Kórház Égési és Plasztikai Sebészeti Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Árvainé Takács Sára ketten együtt, Dr. Erdős Judit ketten együtt, Dr. Falus György ketten együtt, Dr. Mészáros Gábor önállóan, Dr. Várnainé Sipos Erika ketten egy
plasztikai rekonstrukciós betegek és égett betegek gyógykezelése; az égési sérülések megelőzése; nevelés, oktatás, felvilágosítás; égett sérültek és plasztikai sebészeti betegek rehabilitációja; szakemberek továbbképzési támogatása; az égési és plasztikai sebészeti osztály működési feltételeinek javítása. ... >>

Szent István Kórház és Intézményeiért és Betegeiért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Dr. Mészáros Gábor
A Szent István Kórházban kezelt és járóbeteg ellátásban részesült betegek, valamint az intézmény dolgozóinak és hozzátartozóinak a betegségmegelőző, gyógyító tevékenységéhez való hozzájárulás segítése. ... >>

Szent Kristóf a Hátrányos Helyzetű Családokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 121. 1./5.
képviselő: Kulcsár Ferencné
Szociálisan hátrányos helyzetű családok, gyermekek, anyagi támogatása, erkölcsi segítése, a család értékeinek megerősítése érdekében, valamint egészségügyi intézmények, kórházak támogatása. ... >>

Szent László Kórház Dolgozóinak Szakszervezete

(intézményi,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet)

1097 Budapest, Gyáli 5-7.
képviselő: Szinger Lászlóné
Elsősorban a Szent László Kórházban dolgozók - ideértve a közalkalmazotti jogviszonyban állókat és a nyugdíjasokat - érdekeinek feltárása, képviseleteés védelme, kulturális támogatása és segélyezése. Tevékenységét elsősorban tagjai érdekében fejti ki, de feladatának tekinti a működési területén foglalkoztatott többi dolgozó érdekeinek felvállalását is. ... >>

Szent László Kórház Fül-orr-gége Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli u. 5-7.
képviselő: Dr.Rásonyi-Kovács Péter
A Fővárosi Szent László Kórház betegellátása színvonalának emelése. ... >>

Szent László Kórház Gyógyszertár Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
képviselő: Lajti Jánosné
A Fővárosi Szt. László Kórház Intézet gyógyszertárában a tárgyi, szakmai, informatikai feltételek, és a tudományos munka feltételeinek javítása, a minél jobb, biztonságosabb, magasabb szintű munkavégzés érdekében. ... >>

Szent László Kórház Hospice Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
képviselő: Kicska Edit
A Fővárosi Szent László Kórház Hospice részlegén ápolt betegek ellátásában minél jobb személyi és tárgyi feltételek biztosítása.Otthoni hospice ellátás és otthoni szakápolás. ... >>

Szent Rafael Caritas Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 145.
képviselő: Mészáros Margit
A hajléktalanok, szenvedélybetegek, más szenvedők és családtagjaik személyiséggyógyító gondozásának az elősegítése. ... >>

Szervátültetettek Oszágos Szabadidő Sport Turisztikai és Környezetvédelmi Egyesülete

(sport,egészségügyi,szociális,kulturális)

1095 Budapest, Tinódi u. 2. I.4/a.
képviselő: Székelyné Burja Ilonka
Sporttevékenység szervezése, mégpedig az egyesületi tagok sájátos helyzetéből adódóan - mivel a tagok hátrányos helyzetűek - elsősorban a transzplantáltak rehabilitációja, orvosilag ellenőrzőtt testedzése és ez által a betegség-megelőzés, a felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a kulturális és közösségi élet kibontakoztatása a legfontosabb célkitűzés. Az egyesület sporttevékenysége: szabadidősport, és turisztika tevékenység mellett versenyszerű sporttevékenységre is lehetőséget biztosít az egyesület, a tagség igényei szerint. Az egyesület által végzett sporttevékenységekre is lehetőséget biztosít az egyesület, a tagság igénye szerint. ... >>

Szív Barát Gyermekalapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1091 Budapest, Haller utca 88. 2./17.
képviselő: Németh Etelka
egészségügyi intézmények, kórházak, szakszolgálatok, sürgősségi osztályok műszer, és eszközparkjának fejlesztéséhez, javításához, bővítéséhez való segítségnyújtás abból a célból, hogy ezen intézmények rendelkezésére álljon mindaz a technikai háttér, mely az azonnali életmentést szolgálja. Kiemelt célja az alapítványnak a csecsemő és gyermekkori szívbetegségek időbeni felismerése, megelőzése, gyógyítása, valamint hogy támogassa a hátrányos helyzetű, illetve rászoruló emberek gyógyulását. ... >>

Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1091 Budapest, Üllői út 155.
képviselő: Nagy Károly
A 0-3 éves korú, magyar állampolgárságú, súlyos, veleszületett szívbetegségben szenvedő gyermekek kórházi ellátási színvonalának az emelése.
Minden magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon kezelt, szívrendellenességben szenvedő gyermek kórházi ellátási színvonalának emelése, műtéti és túlélési esélyeik javítása, testi és lelki rehabilitációja, valamint a rejtett szívbetegségek feltárásának elősegítése. ... >>

Szívünk Szerint Egészségesebben Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1092 Budapest, Ráday utca 55. 1./11.
képviselő: dr. Kalina Ákos, Juhász Péter
Megállapítható, hogy az ország gazdaságának átalakulásával együttjáró nehéz helyzet, az államadóság terhei növekvő, az államháztartás deficitjének csökkentésére irányuló törekvések egyaránt azzal a következménnyel járnak, hogy mind a központi, mind pedig a helyi önkormányzati költségvetés lehetőségei behatárolják a kórházak, klinikák és egyéb, a betegellátással foglalkozó intézmények fenntartásának finanszírozására hivatott összegek nagyságát. Az egészségügy területén fellépő forráshiány a gyógyító megelőző tevékenység a kor követelményeinek megfelelő színvonalú végzését veszélyezteti. Az Alapító felismerve azon tényt, hogy a civil szféra és társadalmi összefogás és segítőkészség hiányában az egészségügy területén fokozott problémák léphetnek fel, az intézmények működése elnehezül, a gyógyító megelőző szolgáltatások betegek általi igénybevétele egyre nehezebbé válik, és ez azzal a veszéllyel jár, hogy a rendelkezésre álló egészségügyi szolgáltatás terjedelme és színvonala is csökkenhet. ... >>

Tábornok az Egészségért Alapítvány

(egészségügyi)

1095 Budapest, Mester 7.
képviselő: Dr. Czibolya Péter, Fejes Antal dr./ketten együtt, Szabó János/ketten együtt
A Vám- és Pénzügyőrség dolgozóinak magasabb szintű egészségügyi ellátásának támogatása. ... >>

TISZTA ÉRINTÉS Bobby MacLaughlin KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi)

1092 Budapest, Bakáts tér 6. fsz.
képviselő: Tömör Erzsébet
az alapítvány tartós, közérdekű célja: az emberek testi, lelki és szellemi egészségének megőrzése és helyreállítása. Az alapítvány célja a Bobby MacLaughlin által kidolgozott Muscle Effect Therapy (MET) nem- konvencionális gyógyító és természetgyógyászati terápia, valamint társterápiák akkreditálásának elősegítése, valamint új terápiás lehetőségek megismertetése, ezen a területen tudományos kutatások végzése. ... >>

Tornai Vértőfű Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 6. IV. 4./14.
képviselő: Kajkoova Henrieta
A hátrányos szociális és társadalmi helyzetben levők ? különösen a határon túl kisebbségben élők ? és a fizikailag hátrányos helyzetűek: sérültek, fogyatékosok, testi, szellemi állapotának tudatos fejlesztése, nevelése és támogatása: a tudatos testi és lelki egészség megőrzése és növelése, szellemi képességek kibontakoztatása: az egészséges és kiegyensúlyozott, tudatos életvezetés, életszemlélet kialakítása. ... >>

Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Tinódi u. 2. I.4.
képviselő: Böcskei Virág, Szalamanov Georginé
Anyagi eszközök biztosításán túlmenően megfelelő szervezeti keretek, szervezési lehetőségek, információs rendszerek kialakításában és működtetésében való közreműködés, amelynek célja a meglévő szervezési problémák áthidalásán keresztül - az előszűrés, a vesebetegek előgondozásának, a transzplantáltak utógondozásának elősegítése a transzplantáltak rehabilitációja, -orvosilag ellenőrzött testedzési lehetőségeik előteremtése, nemzetközi versenyeken, illetve a Világjátékokon való részvétel feltételrendszerének kialakítása, a résztvevők támogatása. Felüdülési, üdülési lehetőségek feltételeinek elősegítése, egyéb kulturális és pihenési lehetőségek biztosítása itthon és a világ más országaiban egyaránt. Aktív közreműködés a vesebetegek szűrési, kezelési lehetőségeinek megteremtéseiben, ezen betegség, illetve az egyéb szervek átültetésének műtéti megoldása ( transzplantáció ) feltételrendszerének kialakításában, kiszélesítésében. A transzplantáció minden lehetséges módon való propagálása és az erre a célra alakuló szervezetek támogatása. ... >>

Tumor Leukaemias Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1094 Budapest, Tűzoltó 7-9.
képviselő: dr. Szende Béla
A tumoros és leukaemiás gyerekek kórházi környezetének javítása, rehabilitációjának elősegítése. ... >>

Tumor Leukémia Munkacsoport Tagjai Továbbképzéséért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1094 Budapest, Tűzoltó 7-9.
képviselő: Dr.Ágfalvi Rózsa, Koós Rozália dr.
Az Országos Csecsemő és Gyermekegészségügyi Intézet tumor-leukémia munkacsoport orvos, asszisztens, pszychológus, pedagógus és ápolónővér tagjai továbbképzésének támogatása. ... >>

Tündöklő Fénysugár Alapítvány

(egészségügyi)

1095 Budapest, Gát 6.
képviselő: Demkó István
Ferencváros enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekei rehabilitációjának segítése. ... >>

VIRIBUS UNITIS Idegsebészeti Alapítvány

(egészségügyi)

1093 Budapest, Közraktár utca 22.
képviselő: Nyári István dr.
Idegsebészeti vizsgáló eljárások fejlesztésének támogatása. ... >>

Vodafone Magyarország Társadalmi Esélyegyenlőségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
képviselő: Borosné Szűts Ildikó
Beteg és fogyatékos gyerekek és családjuk gyógyulásának, valamint a társadalomba való beilleszkedésük elősegítésének anyagi, illetve természetbeni juttatás, (gyógyszer, gyógyászati segédeszközök stb.) támogatás nyújtása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal