Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 104
1. oldal

25 Pénztelen Polgár

(egyéb)

1091 Budapest, Üllői út 3.
képviselő: Keszthelyi Zsolt ... >>

A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D. 2../10.
képviselő: Hajdu István Csongor
A felsőoktatás és munkaerőpiac közötti kapcsolat erősítése, annak támogatása és elősegítése, hogy a felsőfokú képzések minél inkább feleljenek meg a munkaerőpiac igényeinek. A felsőfokú képzések részeként vagy azt kiegészítve, szakmai gyakorlat keretében a hallgatók ismerjék meg a leendő szakmájukat, a munka világát. A hallgatók a képzések keretében elsajátított ismereteket minél nagyobb mértékben tudják hasznosítani választott szakmájukban. A hallgatók szociális helyzete ne befolyásolja a munkaerőpiacra történő kilépésüket. A munkáltatók minél teljesebb képet kapjanak a felsősokú tanulmányikat befejezők tudásáról, felkészültségéről, preferenciáiról. ... >>

A Magyar Faluért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1096 Budapest, Sobieski János u.17.
képviselő: Bolyki István, Dr. Elek Sándor, Dr. Kovács Pál, Dr. Papócsi László
Elősegíteni a magyar falu fennmaradását, társadalmi, gazdasági és kultúrális, építészeti fejlődését, a falusi lakosság életminőségének javítását, az ifjúság falunmaradását, a különböző korszerű falumodellek kidolgozását és megvalósítását, hozzájárulni a falu közéletének demokratikus kibontakozásához, a térségi kapcsolatok gazdagításához, a magyar vidék polgárosodásához. ... >>

A Tan Kapuja Buddhista Alapítvány

(egyéb)

1098 Budapest, Börzsönyi u. 11.
képviselő: Agócs Tamás, Birtalan Ágnes, Farkas Pál
A magyarországi buddhista közösségek és intézmények támogatása. ... >>

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

(egyéb)

1098 Budapest, Börzsöny 11.
képviselő: Mireisz László ... >>

AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Czinger Erik, Debreczeni Kinga, Kavasinszky Dóra, Keresztesi Luca Éva, Magyar Melinda, Nagy Ágnes, Tamási Péter
Tevékenyen részt venni széles látókörű, modern szemléletű szakemberek képzésében, amellyel hozzá kíván járulni a magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez. Szorosabb kapcsolatot kiépíteni az elmélet és gyakorlat, a diákok és szakemberek között, hazai és nemzetközi szinten. Támogatni és ösztönözni a nemzetközi megértést és együttműködést a különböző társadalmi, gazdasági rendszerű tagországok között. Elősegíteni, hogy a diákok jobban megértsék a társadalom és a gazdaság aktuális problémáit. Elősegíteni, hogy a magyar vállalatok és intézmények olyan, gyorsan beilleszkedő, modern szemléletű, fiatal munkatársakat foglalkoztassanak, akik már pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkeznek. ... >>

Aktív Segítség Egyesület

(egyéb)

1092 Budapest, Erkel utca 6.
képviselő: dr. Nádasdy Gábor
A szociálisan rászorulók részére különböző szolgáltatások nyújtása, különös tekintettel a jogi segítségnyújtásra. ... >>

Aktív Társadalom Alapítvány

(egyéb)

1094 Budapest, Liliom u. 8.
képviselő: Hablicsek László
Független társadalompolitikai hatások támogatása. ... >>

Alapítvány a Közgazdász Tanárképzésért

(oktatási,egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Dr. Szirmai Péter
A közgazdász tanárképzés támogatása. ... >>

Alapítvány a Magyar Repülőiparért

(egyéb)

1093 Budapest, Lónyay u. 22.
képviselő: Hideg Mihály
A magyar repülőipar EU szintre való felzárkóztatását és a jelenle- ginél szélesebb körű, területileg jobban diverzifikált és mélyebb gyártási, karbantartási, javítási és egyéb szolgáltatási tevékeny- ségek hazai meghonosítását - ez által új munkahelyek teremtését - és további bővítését kívánja elősegíteni hazánk Euroatlanti integ- rációs céljaival összhangban. Hazánk térségfejlesztési politikájá- nak figyelembevételével kezdeményezi, elősegíti és támogatja zöld- mezős beruházások létesítését is elsősorban külföldi tőke bevonása révén. ... >>

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

(intézményi,egyéb)

1092 Budapest, Ráday 43-45.
képviselő: Magi István
A Társadalomelméleti Kollégium szakmai - tudományos munkájának támogatása. ... >>

Állami Számvevőszék Nyugdíjasainak Egyesülete

(egyéb)

1097 Budapest, Lónyay utca 44.
képviselő: Divinyi Péter, dr. Hellner Károly, Sándor István
Az Állami Számvevőszék Nyugállományba vonult munkatársak összefogása nyugdíjas életük tartalmassabbá tétele érdekében. ... >>

Anyakönyvvezetők, Népesség-nyilvántartók és Okmányügyintézők Országos Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
képviselő: dr. Ugróczky Mária
Az anyakönyvezéssel, népesség-nyilvántartással, okmányügyintézéssel és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos ismeretek előmozdítása, terjesztése. Tudományos kutatás és tevékenység végzése az előbbi pontban felsorolt jogterületeken. Előadások, tanfolyamok, képzések, továbbképzések, gyakorlatok szerzése, konferenciák, előadások tartása. Publikációk, szakfolyóiratok, szakkönyvek, szakmai segédletek kiadása, együttműködés ezeknek a kiadásában más azonos célú szervezetekkel. Állásfoglalások, szakvélemények készítése, az anyakönyvi igazgatás, népességnyilvántartás, okmányügyintézés és az állampolgárság területén felmerülő ügyekben. Kulturális tájékoztatók, szakanyagok megjelentetése az anyakönyvi események színvonalas lebonyolítása érdekében. Az európai közösség jog és tagállamok jogainak és jogalkalmazásának tanulmányozása és megismerése. Együttműködés más országok azonos célú társadalmi szervezeteivel. ... >>

Aratás Nemzedéke Alapítvány

(szociális,egyéb)

1098 Budapest, Távíró u. 21. IV. em.16.
képviselő: Lucza Kinga Adél, Varga Sándor
A biblián Alapuló keresztény hit terjesztése, rászoruló gyermekek segítése; karitatív tevékenység. ... >>

ARCHEOCOMP Multidiszciplináris Régészettudományi Egyesület

(egyéb)

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
képviselő: Dr. Költő László
Az archeológia interdiszciplináris tudományainak kutatása és támogatása. ... >>

Barton Foundation Alapítvány

(egyéb)

1095 Budapest, Soroksári u.38-40.
képviselő: Dr. Jászberényi Csaba József
A szerves kémiai kutatás területén alapvetően újat alkotó kutatók, oktatók, diákok vagy kollektívák támogatása, inspirálása, illetve jutalmazása. ... >>

Biztosítási Oktatási Intézet fejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1096 Budapest, Balázs Béla u. 18.
képviselő: Heit Gábor, Katona Béla
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy hosszútávon a Biztosítási Oktatási Intézet Szakképző Iskola fejlesztéséhez szükséges forrásokat összegyűjti, folyamatosan ellenőrzi az iskola működését. Az iskola az Országos Képzési Jegyzékben szereplő biztosítási képesítések, ezen belül közép és felsőfokú biztosítási szakmai képesítést nyújtó egy illetve két évfolyamos képzési programok, szakmai tanfolyamok és tréningek szervezésével foglalkozik, távoktatásos levelező hallgatók részére. A programok a pénzügyminiszter által jóváhagyott követelmény rendszerre épülnek. _ a felnőtt korosztály szakmai orientálásában, a biztosítási szakember utánpótlás megteremtésében, a biztosítási szakmai presztizsének megőrzésében, a biztosítási kultúra terjesztésében. - A magyar és a külföldi biztosítási piac követelményeinek össze- hangolásában. ... >>

Budapesti Egyesült Segítségnyújtók Támogató Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1091 Budapest, Hurok u. 7. II.1.
képviselő: Kovács Krisztián
* Egyéni és tömeges katasztrófák, elemi és természeti károk körülményei között keletkező sérültek mentése; * katasztrófákban való vagy rendkívüli körülményekben speciális, kutyása, barlangi, vizi, hegyi, búvár, műszaki, árvízi, földrengés, rom, állat és életmentés ellátása; olletve életvédelem és vagyonvédelem tárgyi feltételeinek biztosítása, * tűzoltás, baleseti műszaki mentés, vízből és tűzből való mentés, elsősegélynyújtás, * rendkívüli és katasztrófa körülmények között alkalmazható modern eljárások és eszközök népszerűsítése, támogatása * kutya és kutyavetető oktatás * eltünt személyek keresésében való közreműködők támogatása * beteg gyermekek és felnőtt életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése E cél érdekében felválalja a katasztrófa elhárítás, életmentés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység EU követelményrendszerhez igazodva történő segítését, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezését. ... >>

Budapesti Szív Egyesület

(egészségügyi,egyéb)

1096 Budapest, Haller utca 27.
képviselő: dr. Pártos Oszkár, Endre Róbert
A szívbetegek és az állami egészségügyi szolgálat közötti kapcsolat kialakítása, a korszerű életvitelre vonatkozó ismeretek terjesztése. ... >>

CEMS Budapest Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8. 1./154.1.
képviselő: Horváth Balázs
Az európai üzleti kultúra meghonosítása Magyarországon. ... >>

Central Kártya Club Sportegyesület

(sport,egyéb)

1095 Budapest, Soroksári út 3/A.
képviselő: Soproni-Somlai Attila
Országos társadalmi szervezetként működve rendszeres szellemi sporttevékenység lehetőségének biztosítása, amely a szellemi teljesítőképesség fejlesztését, gyakorlását szolgálja. ... >>

Chin-Han kori Történelem és Kultúra Magyarországi Kutató Társasága

(kulturális,egyéb)

1096 Budapest, Ernő utca 30-34.
képviselő: Duan Huan Cheng, Zhang Guo Zhi
A kínai Chin-Han kori történelem és kulturális értékek kutatása; hozzájárulás a kapcsolódó, már elért tudományos és újonnan napvilágot látott kutatási eredmények, valamint kiemelkedő jelentőséggel bíró kulturális és művészeti értékek tudományos igényű, széles körű megismertetéséhez, bemutatásához. ... >>

Corvin közi Bajtársi Közösség

(érdekképviselet,egyéb)

1097 Budapest, Koppányi u. 5-11.
képviselő: Trencsényi László, Wittner Mária
A Corvin-köznek, mint történelmi emlékhelynek a védelme, a Bajtársak, az elesetteknek, a megtorlás áldozatainak, az elhunyt bajtársak rokonainak érdekvédelme, archívum létrehozása, múzeum üzemeltetése. ... >>

Demokratikus Magyarországért Mozgalom

(egyéb)

1093 Budapest, Dimitrov tér 8.
képviselő: Gazsó Ferenc dr. ... >>

DIABETESZ JUNIOR Magyar Cukorbeteg Gyermekekért és Fiatalokért Országos Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 15.
képviselő: Keller Richárd
A cukorbeteg kiskorú gyermekek és felnőtt korú fiatalok érdekeinek védelme, segítése és támogatása, megtanítása betegségével való együttélésre, a társadalom teljes értékű tagjává történő felkészítése. ... >>

Dr. Adorján Ferenc-Díj és Emlékérem Alapítvány

(egyéb)

1090 Budapest, Haller 29. /Országos Kardioló
képviselő: Árvay Attila dr. ... >>

Dr. KOVÁTS J. ISTVÁN Alapítvány

(egyéb)

1092 Budapest, Ráday utca 28.
képviselő: dr. Békési Sándor
Az alapítvány képviselője által a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara 1-V.- évfolyamos teológia-lelkész hallgatóknak meghirdetett pályázat alapján - az igazoltan szociálisan rászoruló, továbbá - olyan hallgatók díjazása, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el. ... >>

Egyesület a szabad és biztonságos autózásért

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Páva utca 8.
képviselő: Árpa Attila
A tagok számára megteremti a társasági élet azon színterét, ahol kulturált körülmények között cserélhetnek eszmét a szabad és biztonságos autózás feltételeiről, szabályairól, formájáról és továbbfejlesztésének lehetőségéről; autó-motor sport népszerűsítése; elősegíteni a kulturált közlekedés szabályainak megismertetését; előadás, sorozatok, vitaestek, beszámolók, oktatás szervezése; folyóirat beindítása; ifjúsági, sport, kulturális és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

Élhetőbb Lakótelepért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Nagykőrösi út 156.
képviselő: Grosz Elemér elnök, Husser Gábor alelnök
A közösségi élet és szemlélet erősítése; a lakótelepi közterületek szépítése, védelme; a környezet szebbé egészségesebbé tételének biztosítása; a lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása; önkormányzati demokratikus választásokon való részvétel, az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartásával; a helyi hagyományok és a múlt emlékeinek felkutatása, megőrzése. ... >>

Euro-atlanti Klub

(egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8. I.em. 120.
képviselő: Csáki István, Dr. Nógrádi György / elnök
elősegíteni tagjai és az érintettek részére hazánk NATO és EU tagságból fakadó feladatainak a megismertetését. ... >>

Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1098 Budapest, Epreserdő utca 16. IV. II./10.
képviselő: Keleti József, Kis Gergely
A kis- és közepes vállalatok magyar és európai uniós gazdasági szegmensének vizsgálata révén a gazdasági oktatásban résztvevő hallgatók és oktatók, valamint a gazdasági szereplők partnerei kapcsolata továbbfejlesztésének támogatása. ... >>

Európai Élelmiszerlánc Parlament

(oktatási,egyéb)

1095 Budapest, Mester utca 81.
képviselő: Dr. Búza László
Az európai élelmiszerlánc szereplőinek összefogása, az európai országok fogyasztóit és élelmiszervállalkozóit, valamint ezen szereplők érdekképviseleteit, az élelmiszerlánc felügyeleti hatóságok képviselőit, valamint az élelmiszer-, takarmány-előállítás, - forgalmazás és - ellenőrzés, illetve az ezekhez kapcsolódó tudományok, továbbá az oktatás terén dolgozókat egy szervezetbe hívja. ... >>

Európai Hallgatók Hálózatának Egyesülete

(egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Németh Annamária
Az európai fiatalok együttműködésének támogatása, a magyar hallgatók nemzetközi aktívitásának fokozása, a közvélemény befolyásolása a "közös Európai Ház" gondolatának irányába. ... >>

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

(egyéb)

1093 Budapest, Lónyay u. 24. félemelet 1.
képviselő: Dr.Törzsök Erika
A Magyar Köztársaság kisebbségpolitikájának tudományos megalapozása, a magyar kisebbségi politika szakmai képviselete nemzetközi emberi jogi és kisebbségvédelmi fórumokon, a kisebbségpolitika stratégiai céljainak megvalósítása érdekében projekteket dolgoz ki és javaslatokat fogalmaz meg. Az Európai Unió tagállamai emberi jogi és kisebbségi jogi elveinek és joggyakorlatának, kisebbségi politikájának figyelemmel kísérése, tanulmányozása. A nemzeti és etnikai, nyelvi, valamint vallási kisebbségek (a továbbiakban: kisebbségek) helyzetének, az emberi és állampolgári jogok -különös tekintettel a kisebbséghez tartozó személyek és csoportjainak jogára- érvényesülésének elemző és összehasonlító vizsgálata. A roma kisebbségre vonatkozó jogok és kisebbségi gyakorlat összehasonlító elemzése, az Európa Tanáccsal, valamint más kisebbségvédelmi intézményekkel, szervezetekkel történő kapcsolattartás, azok joggyakorlatának feldolgozása és hasznosítása. ... >>

Európai Tudományos- és Interkulturális Kapcsolatok Alapítvány (ETIKA)

(oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Páva utca 37.
képviselő: Hajdinák Zoltán, Hegyi Nóra, Ignácz Roland
Az alapítvány támogatja a szervezeti kultúrák fejlesztésére irányuló programokat, projekteket elsősorban, de nem kizárólag a következő területeken: társadalmi felelősségvállalás; minőségtudatosság; szervezeti kommunikációs és információs rendszerek fejlesztése; környezettudatosság. Az alapítvány támogatja a nemzetközi és tudományos technológiai együttműködést, az ez irányú nemzetközi pályázatokban és azok megvalósítására irányuló projektekben tanácsadói szolgáltatásokat nyújt. Az alapítvány támogatja a tudás menedzselésére irányuló, valamint a kutatás-fejlesztés és innovációs projekteket. Az alapítvány a társadalmi rendszereken belül és az azok közötti tudástranszfert lehetővé tevő és segítő hálózatépítő szolgáltatásokat nyújt. Az alapítvány támogatja a társadalmi folyamatok modellezését és kutatását célzó, társadalmi problémák megoldására irányuló projekteket. Az alapítvány támogatja a fiatal, pályakezdő, tudományos kutatást végző szakembereket, valamint a fiatal művészeket. Az alapítvány a fenti cél elérése érdekében programokat szervez, pályázatokat hirdet, felnőttképzési tevékenységet folytat, tetszőleges helyen folytatott tanulmányi és kutatási ösztöndíjakat ad és e kutatásokhoz, tanulmányokhoz kapcsolódó költségeket térít meg. ... >>

Ferencvárosi Szabadidő és Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviselő: dr. Oszvári István
Az egyesület célja az, hogy tagjaival megismertesse a hazai és országhatáron kívüli tájakat, természeti értékeket, a hazai, az országhatáron kívüli horgászvizeket, a különböző horgásztechnikákat, a tágabb és szűkebb környezetünkben élő halfajokat. Tagjai számára biztosítsa az aktív pihenés élményét. ... >>

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet

(egyéb)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/C. I//8.
képviselő: Németh Zoltán
A fogyasztói jogok érvényre juttatása, védelme, a fogyasztót ért jogsértések feltárása, kiküszöbölése. ... >>

Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1092 Budapest, Kinizsi utca 22.
képviselő: Hegedűs Péter
alkotmányos úton demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni mindazon magyar állampolgárokat, akik a független Magyar Köztársaságban az ember természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözéstől mentesen, a keresztény erkölcsi törvények követelményei szerint, a nemzeti hagyományokat és a magántulajdon elveit tiszteletben tartva kívánnak élni. ... >>

Generációk Dialógusa Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér . Bud.Közgazd.E.
képviselő: Dr. Veress József
Az egyes országok nápességi viszonyaiban bekövetkező változások szociológiai és gazdasági következnényeinek kutatása, a témához tartozó ismeretek, tudományos eredmények feltárásának, az oktatáshoz szükséges tananyag elkészítésének, oktatásának, a kutatási eredményének publikálásának támogatása. ... >>

Hippocampus Intézet Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1092 Budapest, Ráday utca 8. 2./12.
képviselő: Peternel Oszkár László, Takátsné dr. Pfeifenróth Anna
Egészségvédelemmel, gyógyítással kapcsolatos tevékenységek, kutatások folytatása, ezzel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala, ezzel kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Humana Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1093 Budapest, Ráday utca 54. II./6.
képviselő: Kertész Anna
természetes személyek, társadalmi szervezetek, a gazdasági élet szereplőinek összefogásával megismertetni az emberi és állampolgári jogokat szélesebb körben a fiatalokkal, a közös gondolkodás és cselekvés által elősegíteni körükben a társadalmi felelősségvállalást. ... >>

IX. Kerületi Polgári Társaság

(egyéb)

1093 Budapest, Mátyás u. 20.
képviselő: Óvári Gyula ... >>

Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14.
képviselő: Dóczi Tamás
pályázatok lebonyolítása és ösztöndíjrendszer kialakítása, működtetése az innovációt előmozdító kutatók támogatása érdekében; kutatások elősegítése, tanulmányutak szervezése, illetve a kutatáshoz szükséges anyagi háttér biztosítása; ismeretterjesztés a műszaki-, a természet-, a társadalom- és nyelvtudományok területén előadások (kutatási eredmények nyilvános prezentációja) szervezésével; magas színvonalú szellemi műhely létrehozása, ahol fiatal kutatók érdeklődési körüknek megfelelő témakörökben végezhetnek tudományos munkát; a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztésének támogatása, különös tekintettel az alapítvány által támogatásban részesített kutatók részére kutatási infrastruktúra biztosításával. ... >>

JÚLIA Kezdő Orvosok Továbbképzésének Előmozdítására Szolgáló Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1091 Budapest, Üllői út 93.
képviselő: Mécsné Dr. Bujdosó Györgyi
A kezdő orvosok részére a tudományos doktori fokozat megszerzéséhez szükséges szakmai és anyagi támogatás. ... >>

Kína Békés Egyesítését Előmozdító Magyarországi Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1096 Budapest, Ernő utca 30-34.
képviselő: Duan Huancheng, Qiao Wei, Zhang Guo Zhi
Kína békés újraegyesítését és egységének megteremtését előmozdító tudományos, kulturális, ismeretterjesztő rendezvények, konferenciák, előadások, kiállítások szervezése, publikációk megjelentetése, ezen tevékenységek támogatása. ... >>

Klímanagykövetség Egyesület

(sport,egyéb)

1094 Budapest, Tompa M. út 11. III/25.
képviselő: Dr. Litter Anna elnök
a szabadidő kellemes, hasznos eltöltése, sportjellegű testedzés, turizmus fejlesztése, lovastúrák, lovastáborok szervezése, az egészséges életmód, a közösségi élet kialakítása és az ehez szükséges feltételek biztosítása és egyéb az alapszabály szerint, továbbá a környezettudatos gondolkodás és szemléletmód megteremtése a társadalomban és egyéb a 2009. december 22. -én módosított alapszabály szerint ... >>

KONTAKT Kommunikációs és Kulturális Közhasznú Egyesület

(szociális,kulturális,egyéb)

1093 Budapest, Mátyás utca 9. IV./22.
képviselő: Mester Edit
A szociálisan hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációjának segítése és életminőségének javítása, különösen odafigyelve a személyközi interakciókban és kommunikációs felületek biztosításában rejlő pedagógiai lehetőségekre. ... >>

Lelkiszolgálat Háza Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1094 Budapest, Angyal u. 30.
képviselő: Tóth Balázs
A keresztyén egyházak, szervezetek, csoportok tagjai és egyének közötti missziós tevékenység, lelkimunka, továbbképzés segítése, támogatása. ... >>

Magyar Anatómusok Hisztológusok és Embryológusok Társasága

(egyéb)

1094 Budapest, Tűzoltó 58.
képviselő: dr. Antal Miklós
A makroszkópos és mikroszkópos morfológia, a fejlődéstan, hisztokémia és határterületi tudományok fejlesztése, a tagok tudományos ismeretének bővítése és a tudományág etikájának ápolása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal