Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 124
1. oldal

1956-os Magyarok Világszövetsége

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Koppány u. 5-11.
képviselő: Dr. Kelecsényi Erzsébet, Kálmán Csaba, Trencsényi László, Wittner Mária ... >>

56-os Munkástanácsok

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Koppány u. 5/11.
képviselő: Bogdány Károly ... >>

AEGON Magyarország Cégcsoport Szakszervezete

(érdekképviselet)

1091 Budapest, Üllői út 1.
képviselő: Simon Erzsébet ... >>

"AEGONOSOK EGYMÁSÉRT ÉS MÁSOKÉRT" Szakszervezeti Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 1.
képviselő: Kovács Éva
a munkavállalók, vállalkozók és családtagjaik, szakszervezeti tagok, stb. szellemi életének, művelődésének, a kultúra bármely területének az épített és természeti értékek védelmének, valamint a humán szolgáltatások javításának támogatása. ... >>

Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.
képviselő: Dr.Zs.Szőke Zoltán
A szövetség tagszervezetei és azok tagjai, tulajdonosai érdekeinek védelme; gazdasági tevékenységük közös anyagi eszközökkel történő előmozdítása, továbbá nemzetközi kapcsolatok ápolása. ... >>

ANILIN Munkavállalók Érdekképviselete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Gubacsi út 10/a.
képviselő: Berecz Ednréné ... >>

Baromfi Termék Tanács a Baromfi- és Tojástermelők Szövetsége

(érdekképviselet)

1094 Budapest, Páva utca 8.
képviselő: dr. Csorbai Attila
A baromfi- és tojástermelés, termékértékesítés szervezettebbé tétele, az alávetésen alapuló önszabályozás, belső érdekegyeztetés és külső érdekképviselet. ... >>

Bethánia C. E. Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1094 Budapest, Angyal u. 30.
képviselő: Bacskai Bálint, Miklóssy József
Elsőrendű feladatának a lélekmentést tekinti, ezért a teljes és tiszta evangélium hirdetésével, szóban és írásban való bizonyosságtétellel, igehirdetéssel és más lehetséges tiszta eszközzel igyekszik minél több embert a Jézus Krisztusba vetett hitre juttatni. Egyházakhoz kapcsolódó felekezetközi szervezetként hitéleti tevékenység szervezése és végzése. ... >>

BKV ZRt. Nyugdíjasok Szakszervezete

(érdekképviselet)

1091 Budapest, Üllői út 197.
képviselő: Magyar József, Nyíri Antal
a BKV Zrt. és jogutód szervezeteinek, nyugdíjasainak érdekképviselete, érdekvédelme. ... >>

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

(érdekképviselet)

1094 Budapest, Angyal u.1-3.
képviselő: Kassai Ferenc
a mérnöki tevékenység jogszerűségének biztosítása és szakmai színvonalának javítása érdekében az 1996. LVIII. törvény 3.§(1) bekezdésében írt közfeladatok ellátása. ... >>

Budapesti Méhész Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1094 Budapest, Viola utca 50.
képviselő: Simon Péter elnök, Szabó György elnökségi tag
A szervezet célja: a budapesti és környéki méhészek összefogása, érdekeik védelme, képviselete. Méhészettel kapcsolatos információk nyújtása. Folyamatos képzés a méhészeti tevékenység hatékonysága érdekében. Fórumok tartása, az aktuális kérdések megvitatásával, új szakmai módszerek kidolgozása, a gyakorlati alkalmazás támogatása. ... >>

Budapesti Vegyiművek Vegyész Szakszervezete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Illatos út 19-23.
képviselő: Németh István ... >>

Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos Embereknek Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért Egyesület

(szociális,érdekképviselet)

1093 Budapest, Lónyai utca 19.
képviselő: Vizvári Csilla
A CÉHálózat Egyesület fő célja tagjainak szervezett, szakszerű érdekvédelme és érdekképviselete. Célja a Magyarországon működő, fogyatékos emberek számára szociális szolgáltatást nyújtó és/vagy a fogyatékos embereket foglalkoztató, foglalkoztatást elősegítő civil, illetve non-profit szervezetek számára olyan hálózat működtetése, amely a szolgáltatás nyújtás terén a szektorsemlegesség elvének hatékonyabb érvényre juttatását, a szolgáltatók hírnevének védelmét, szakmai és működési hátterük megerősítését biztosítja. ... >>

COMEX Munkavállalók Fuggetlen Szakszervezete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Bárd 2.
képviselő: Nagy Károly, Péter Gábor, Zsiga György ... >>

Corvin közi Bajtársi Közösség

(érdekképviselet,egyéb)

1097 Budapest, Koppányi u. 5-11.
képviselő: Trencsényi László, Wittner Mária
A Corvin-köznek, mint történelmi emlékhelynek a védelme, a Bajtársak, az elesetteknek, a megtorlás áldozatainak, az elhunyt bajtársak rokonainak érdekvédelme, archívum létrehozása, múzeum üzemeltetése. ... >>

Corvinus Kultúráért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Hegedűs Attila/ elnök
A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói kulturális, szakmapolitikai és ifjúsági életének szervezése, támogatása. Segítségnyújtás a hallgatók szakmai tudásának fejlesztéséhez, kiteljesítéséhez. ... >>

DIABETESZ JUNIOR Magyar Cukorbeteg Gyermekekért és Fiatalokért Országos Szövetség

(egészségügyi,érdekképviselet,egyéb)

1092 Budapest, Hőgyes Endre utca 15.
képviselő: Keller Richárd
A cukorbeteg kiskorú gyermekek és felnőtt korú fiatalok érdekeinek védelme, segítése és támogatása, megtanítása betegségével való együttélésre, a társadalom teljes értékű tagjává történő felkészítése. ... >>

DZSUMBUJÉRT Érdekvédelmi Civil Szervezet

(szociális,érdekképviselet)

1097 Budapest, Illatos út 5, C. 2,/41/42.
képviselő: Valla Éva, Vidák Sándor
A ferencvárosi Dzsumbuj-nak nevezett területén (Bp. Illatos út 5.A.B,C épületek ) élő, a társadalom perifériájára szorult, több- szörösen hátrányos helyzetű emberek létfeltételeinek - életé és lakáskörülményeinek - javítása, érdekeinek érvényesítése a helyi önkormányzati döntések során, érdekeinek képviselete és védelme. ... >>

Egészséges Magyarországért Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

1096 Budapest, Thaly K. u. 39.
képviselő: Dr. Harsányi László
Az egészség, mint alapérték kibontakoztatásának mindenoldalú segítése, az egészséges életmód és a betegségmegelőzés ösztönzése, feltételeinek feltárása és kialakítása, az ezzel kapcsolatos korszerű ismeretek, készségek elterjesztése és fejlesztése Magyarországon. Az egészséges Magyarország megteremtésében érdekelt magánszemélyek, intézmények, vállalkozások szövetségének létrehozása. ... >>

Egészségügyi Alapellátási Rendszerfejlesztők Országos Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1092 Budapest, Kinizsi utca 21-25. II/A/1.
képviselő: Szerényi László
Az egyesületi tagok egymás közötti kommunikációjának koordinálása a hazai alapellátási egészségügyi informatika fejlődésének szolgálata. ... >>

Elvált Apák Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1096 Budapest, Haller u. 27.
képviselő: Hegedűs István dr. ... >>

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

1093 Budapest, Lónyay utca 17. I./1.
képviselő: Gyene Piroska
A Magyar Köztársaság területén élő értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása. Az ENSZ értelmi fogyatékos személyek jogairól szóló deklarációjában foglaltak megvalósítása, a Madridi Nyilatkozatban foglaltak megvalósítása. Elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységének, önrendelkezésének lehetőségeit, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakításával. Összefogni az értelmileg sérült emberek hazai szervezeteit, tevékenységüket összehangolni, érdekeiket védeni, és szükség szerint képviselni. Munkája alapján partnerként, kompetens, tárgyaló félként elismerteti a Szövetséget kormányzati erőkkel, parlamenti bizottságokkal, önkormányzati testületekkel, társadalmi szervezetek vezető szerveivel. ... >>

Fehérjeipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Illatos út 23.
képviselő: Szentiványi István elnök, Tisztaval Ferenc alelnök, Zelenkáné Török Orsolya alelnök
Szakmai, gazdasági érdek-képviseleti tevékenység (munkavállalói érdekképviselet). ... >>

Ferencvárosi Családsegítő Szakszervezete

(érdekképviselet)

1094 Budapest, Thaly Kálmán u. 32.
képviselő: Németh Mária, Újvári Róbert, Vég Edina ... >>

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1092 Budapest, Knézits u. 4.
képviselő: Dr. Horváth Dávid, Dr. Szíjártó Csaba László
A ferencvárosi kutyatartók és a kutyát nem tartók közötti távolság csökkentése; A kutyatartás könnyítése a IX. kerületben ( olyan parkok kialakítása, melyek alkalmasak arra, hogy ott a kutyák póráz nélkül szabadon engedhetők legyenek, a kutyatartásra vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételek javítása, az indokolt szigorítások támogatása és a kutyatartókkal történő megismertetése, önkéntes betartásuk elősegítése, az indokolatlan szigorítások módosításának kezdeményezése az önkormányzatnál); A köztisztaság biztosításának elősegítése (frekventált helyeken kutyabélsár gyűjtő zacskók elhelyezése és ingyenes igénybevételi lehetőségük biztosítása a kutyatartók részére, pozitív kampány folytatása példamutatással, hirdetőtáblák elhelyezésével, újságcikkekkel a zacskók használatának érdekében); A kutyatartók tájékoztatása a kutyatartás közegészségügyi és környezeti kívánalmairól (újságcikkek megjelentetése, előadások szervezése).
- kutyakiképzés a Ferencvárosi Kutyakiképző Iskolában,
- kerületi állatvédelmi célok erősítése,
- szegényebb kutyatartók eltartási költségeinek átvállalása. ... >>

Ferencvárosi Pedagógusok Szakmai és Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet)

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.
képviselő: Bánhegyi Zoltán, Flautnere István ... >>

Ferencvárosi Polgári Szövetség

(érdekképviselet)

1096 Budapest, Sobieski János utca 34.
képviselő: Krepsz János ... >>

Ferencvárosi Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

1096 Budapest, Vendel 10-16.
képviselő: Tóthné Keszler Katalin ... >>

Forgalmi és Műszaki Tömegközlekedési Dolgozók Szabad Szakszervezete

(érdekképviselet)

1098 Budapest, Üllői út 197-199.
képviselő: Ferencsik József
A munkavállalók érdekeinek képviselete, a munkaviszonyukkal kapcsolatos szabályok figyelemmel kísérése és részvétel az ilyen típusú változatok előkészítésében, véleményezésében, az érdekegyeztetésben, szükség esetén választási lehetőségek, döntési alternatívák kidolgozása. ... >>

Forgatókönyvírók és Dramaturgok Céhe

(érdekképviselet)

1092 Budapest, Ráday utca 31. K
képviselő: Kórody Ildikó, Németh Gábor
az aktív, a szakmát rendszeresen gyakorló magyar filmek és tévéfilmek íróinak, dramaturgjainak tömörítése, szakmai érdekeinek képviselete. ... >>

Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1096 Budapest, Vendel utca 11.
képviselő: Cselovszki Zsolt, Gerendai Károly, Papp Lajos elnök, Pászka Zsuzsa, Vilics Zoltán
A független biztosítási alkuszok szakmai tevékenységével kapcsolatos érdek-képviselet, amely az egyes tagok érdek-képviseletét is magába foglalja, ide értve különösen az egyes tagok harmadik személyekkel szembeni olyan igényeinek érvényesítését, amelyek az alkuszok széles körét érintő elvi szakmai kérdést vetnek fel, valamint fellépést a tisztességtelen verseny ellen. Az érdek-képviselet kiterjed a tagok képviseletének hatóságok és bíróságok elötti ellátására, amennyiben azt a jogszabály a Szövetség számára lehetővé teszi. ... >>

Független Iskolafenntartók Érdekvédelmi Szövetsége Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1091 Budapest, Hurok utca 11.
képviselő: Kunné Szörényi Katalin
A nem állami, nem önkormányzati, nem egyházi közoktatási intézmények fenntartói sajátos érdekeinek képviselete, tapasztalatcseréhez fórum biztosítása, erőforrások allokálása. ... >>

Gépészek Szakszervezete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Fék u.8.Ferencvárosi Gép.Főn.
képviselő: Kicska László, Szatmári József ... >>

Görök Nők Egyesülete

(érdekképviselet)

1094 Budapest, Ferenc tér 10.
képviselő: Maria Fountanella
A Budapesten élő görög nemzetiségű emberek erkölcsi támogatása, új környezetükbe való beilleszkedésének elősegítése. ... >>

Gyorskiszolgáló Éttermek Egyesülete

(érdekképviselet)

1097 Budapest, Gyáli út 3/b.
képviselő: Kühne Kata, Lendvai Árpád, Sümegi László ... >>

Hungarikum Kézműves Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1095 Budapest, Soroksári út 160.
képviselő: Lukács Tibor
Az egyesület célja a magyar kultúra és kézművesség kutatása, kézműipari termékek kiállítása, a magyar kézművességet bemutató rendezvények szervezése. Az egyesület támogatni kívánja a magyar kézművességgel kapcsolatos tudományos művek és ismeretterjesztő filmek gyűjteményének kialakítását, kiadványok, filmek szerkesztését és kiadását. Az egyesület a magyar kézművesség hagyományát oktatás, ismeretterjesztés és kiállítás útján mind magyar, mind nemzetközi szinten meg kívánja ismertetni az érdeklődőkkel. ... >>

Kálvária 5 Egyesület Korlátozottan Cselekvőképes Személyek Hozzátartozóinak Érdekvédelmi Szövetsége; KESZ

(érdekképviselet,szociális)

1095 Budapest, Mester u. 73.
képviselő: Molnár István
Skizofrénia vagy más hasonló súlyos pszichiátriai tünetek következtében korlátozottan cselekvőképes személyek (családi) rehabilitálása. ... >>

Karlsson Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,szociális)

1091 Budapest, Hurok u. 3. VIII./1.
képviselő: Rózsavölgyi Adél
A szociális és kulturális szempontból átmenetileg, vagy tartósan nehéz helyzetbe került személyek, csoportok segítése, rehabilitációja, a kisebbségeket ért vagy érő hátrányos megkülönböztetések csökkentése, a társadalmi előítéletek, diszkriminatív, rasszista megnyilvánulások megelőzése. Azon csoportok segítése /mentális, szociális segítés, jogvédelem, tanácsadás, rendezvények szervezése, stb./, amelyeknek, vagy amelyek tajainak hátrányos megkülönböztetésben van részük, etnikai hovatartozásuk, illetve identitásuk, vallási meggyőződésük, politikai nézeteik, kulturális preferenciáik, illetve szexuális orientációjuk miatt. A fenti csoportok érdekérvényesítő képességének fokozása, érdekvédelmi, valamint preventív tevékenység végzése, e szakterületek nemzetközi tapasztalatainak hasznosítása. A megismert porblémák és megoldási alternatíváik minél ismertebbé tétele az írott és az elektronikus sajtóban, az érdekérvényesítő munkához szükséges szakanyagok széleskörű ismertetése. Mindemellett cél a különböző szintű szociális munkás-, vagy asszisztensképzés gyakorlati oktatásának segítése, a terep-munka támogatása. ... >>

Kontinentális Repülősök Szövetsége

(érdekképviselet)

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 22-24.
képviselő: Tömböl Balázs László
A tagok érdekében érdek-képviseleti és szakmai tevékenység ellátása; a tagok szakmai, gazdasági, munkajogi-, munkavédelmi érdekeinek képviselete. ... >>

Közbeszerzési Jogászok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1092 Budapest, Kinizsi utca 21-25.
képviselő: Dr. Bűrös László
A jogi szakértelem érvényesítése a közbeszerzési eljárásban. ... >>

Középmagyarországi Technikai és Tömegsportklubok Budapesti Szövetsége

(sport,kulturális,érdekképviselet)

1091 Budapest, Üllői út 103.
képviselő: Baranyai Péter
Szervezett és tudatosan felépített módszerrel elsősorban a fiatalság, de az egyéb korosztályok igényeit is kielégíti, mindenekelőtt a sportolás és a szabadidő eltöltésének területén; továbbá részt kíván vállalni tagjai kulturális és szórakozási igényeinek kielégítésében is. Egészséges, szellemiekben, műszaki-technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett, hazáját szerető, annak építésére és védelmére kész fiatalság nevelésében való aktív közreműködés. ... >>

Közgáz Tanár - Diák Egyesület

(érdekképviselet)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Novák Gergely, Strén Gábor, Tar Zoltán ... >>

Közszolgáltatások Fogyasztóvédelmi Országos Szövetség

(érdekképviselet)

1094 Budapest, Balázs B. u. 17.
képviselő: Dr. Kopátsy Sándor, Tóth Károly ... >>

KÜLKESZ Közgazdasági Üzleti Képzők Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1095 Budapest, Mester utca 23.
képviselő: Dr. Majoros Anna
A tagszervezetek szakmai érdekeinek képviselete. A résztvevő intézmények képzési, képzésfejlesztési törekvései megvalósításának minden lehetséges módon történő segítése. ... >>

Létforrás Ifjúságvédelmi Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1097 Budapest, Külső Mester u.84.
képviselő: Dr. Pál László, Gajda Imre
A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, volt állami gondozottak szociális, kultúrális érdekvédelmi képviselete, a társadalomba való beilleszkedésük segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal