Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 132
1. oldal

A Dekoratőr Szakma Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1097 Budapest, Illatos út 2-4.
képviselő: Sándor Miklós
A Kirakatrendező és Dekoratőr Iskola növendékei képzésének támogatása. ... >>

A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Erkel utca 10.
képviselő: Csontos Jánosné
A "Kicsi Bocs" Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) eredményes, korszerű fejlesztő-oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

A Református Iskolákért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Ráday 28.
képviselő: Karsa Lászlóné
A Dunamelléki Református Egyházkerülethez tartozó nevelési-oktatási intézmények (ezek száma 1994. augusztus 30-án összesen 31 db, de ami a későbbiekben változhat) munkájának támogatása. ... >>

AFSC Magyarország Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1093 Budapest, Lónyai u. 54.
képviselő: Eva Sobotka együtt, James Whooley együtt, Michael Simmons
Az alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson a Roma fiatalok is- kolai sikerességéhez és hogy hozzájáruljon a komplex politikai, gazasági és szociális kérdések regionális megértéséhez az alábbia- kon keresztül: -Iskolai előadások a Roma nyelvről, kultúráról és történelemről -Tutoriális és egyéni képzési programok az iskola befejezése u- tán. -Egy tananyag és tankönyvmodell kidolgozása Roma témában. -Konferenciák és műhelyek szervezése szervezetek és magánsze- mélyek számára, akik ezen a területen tevékenykednek. -Támogatás olyan helyi Roma szervezetek számára, amelyek a Roma fiatalok iskolai teljesítményének javítását segítik elő. -Minden más alkalmas módon. Az alapítvány tevékenységét önálló jogi személyként végzi, de ennek során együttműködik az Amerikai Egyesült Államokban, Philadelphia- ban (Pennsylvania) működő American Friends Service Committee-vel. ... >>

Alapítvány a Gyermekek Sokoldalú Fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1096 Budapest, Thaly Kálmán 38.
képviselő: Zsoldos Andrásné
Az óvodás korú gyermekek differenciált lehetőségeinek megteremtése különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. ... >>

Alapítvány a Jövő Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

1098 Budapest, Epreserdő utca 2.
képviselő: Weinber Hajnalka
Hozzájárulni a gyermekek óvodai szintű oktatásához és neveléséhez, elősegíteni a gyermekek egészséges fejlődését, és ezúton segítséget nyújtani számukra képességeik fejlesztésében, ismereteik kiszélesítésében, műveltségük elmélyítésében, elősegítve ezzel az életben való későbbi sikeres helytállásukat. ... >>

Alapítvány a Kultúrált Kereskedőért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Ifjúmunkás 31.
képviselő: Jarmila Hebelková Jara
Az iskolában folyó kereskedelmi eladó-képzés színvonalának emelése. ... >>

Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális)

1095 Budapest, Mester u. 19.
képviselő: Török Alfréd
A Molnár Ferenc Általános Iskola nevelő - oktató munkájának támogatása, a magas szintű oktatási és pedagógiai tevékenység elősegítése, a kiemelkedő tanulmányi eredmények támogatása, a hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének megteremtése, az egészséges életmódra nevelés, a nyelvtanulás ösztönzése, a kiemelkedő pedagógusi tevékenység ösztönzése és elismerése. ... >>

Alapítvány a Művészetek Oktatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Boráros tér 7.
képviselő: Rosta Árpád
Művészeti oktatás végző intézményekben az iskola működését segítő kiadások, a diákok számára ösztöndíj, kirándulások, kultúrális kiadványainak és a tanárok szakmai képzésének támogatása. Cél kibővült: Tandijmentes és ingyenes oktatás szervezése, résztvevők számára ösztöndíj biztosítása. Művészeti események,rendezvények szervezése. A művészetoktatás fejlesztése céljából kutatások támogatása. Fiatalok egész- ségének megóvása, pályaalkalmasság fenntartása. Alap-és középfokú művészeti iskola lét- rehozásával és működtetésével, illetve a művészeti oktatást végző intézmények- ben az oktatás fedezésével, illetve tá- mogatásával. ... >>

Alapítvány a Pseudocrouppos Gyermekekért

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
képviselő: Benczédi Balázs, Dr. Faggyas Attila elnök, Dr. Szűcs Andrea Kinga, Molnár Tivadar, Palik Lászlóné Marsi Anikó
A Fővárosi Szent László Kórházban ápolt Pseudeoroupps gyermekekért a legmodernebb kezelési elvek bevezetése a gyermekek ellátásának támogatása. ... >>

Alapítvány a Társadalomelméleti Kollégiumért

(intézményi,egyéb)

1092 Budapest, Ráday 43-45.
képviselő: Magi István
A Társadalomelméleti Kollégium szakmai - tudományos munkájának támogatása. ... >>

Álomvilág az autista gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1094 Budapest, Tompa utca 14. fszt./1.
képviselő: Szabadi Imre
Az autista gyermekek szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének elő- segítése. A rendelkezésre álló pénzeszközöktől függően az alapítvány támogat- ni kívánja az iskolai képzésből kikerülő, már nem tanköteles autis- ta fiatalok szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének elősegítését is. ... >>

AQUAZONA Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Fodor Szabolcs
a fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása érdekében az alapítvány támogatja:
a.) az úszás és az úszósport népszerűsítését,
b.) hazai úszóversenyek szervezését, lebonyolítását,
c.) gyermek és felnőtt úszótanfolyamok szervezését,
d.) az úszótanfolyamokat szervező szakemberek díjazását,
e.) az óvodai-, diák-és tömegsportot,
f.) nyári úszótáborok szervezését,
g.) a fogyatékkal élők rehabilitációját és versenyeztetését,
h.) a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek úszóoktatását és versenyeztetését,
i.) az utánpótláskorú és felnőtt úszóversenyzők sportolásához szükséges tárgyi feltételeinek biztosítását,
j.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztály kiemelkedő eredményeket elért utánpótláskorú és felnőtt versenyzőinek jutalmazását, illetve felkészülési juttatásban való részesítését,
k.) a Ferencvárosi Torna Club úszócsapatainak hazai és nemzetközi edzőtáborozását és versenyeztetését,
l.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek menedzselését,
m.) az eredményesebb sportolás miatt iskolai tanulmányaikat magántanulóként folytató versenyzők korrepetálását,
n.) az egyetemi éveiket külföldön töltő versenyzőket,
o.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya szakembereinek munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosítását, illetve a szakemberek hazai és külföldi továbbképzését,
p.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereinek jutalmazását,
q.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek és szakembereinek esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítését,
r.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya hazai és külföldi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését,
s.) az alapítvány célját elősegítő szervező tevékenység anyagi elismerését. ... >>

Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Epreserdő utca 12/4. 3/13
képviselő: elnök Érsek-Csanádi Gyöngyi
Az ifjúság irodalomra, művészetekre, kézművességre való oktatása;
- a tagok kulturális, művészeti tevékenységének segítése maradandó értékek létrehozásához, ezek hanghordozón való terjesztése;
- kézművesség támogatása és népszerűsítése;
- hagyományőrző és művészeti profilú ifjúsági és felnőtt táborok szervezése;
- az egészség, az épített és természeti környezet védelme országos és helyi szinten;
- tömegsport jellegű tevékenységek szervezése és irányítása (túrázás, kerékpározás, triatlon, sakk, asztalitenisz, teke, stb.);
- kiadói tevékenység. ... >>

Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1092 Budapest, Ferenc krt. 36. III.em. 23.
képviselő: Németh Tamás
Azoknak a gyermekeknek,fiataloknak a segítése, akiknek a tanulása félresiklott és családi körülményeik miatt a felzárkózáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítani nem tudják; azoknak a fiataloknak a segítése, akik egyedül nem tudnak felkészülni a felvételi vizsgákra, illetve már bekerültek valamilyen felsőoktatási intézménybe, de tanulási nehézségekkel küzdenek; azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, köztük pályakezdő fiataloknak is a segítse, akiknek személyiségi, beilleszkedési, tanulási problémáik vannak; egy olyan pedagógus csapatot létrehozni, ahol fő szempont a gyerek és nyitottak, fogékonyak az újra, hajlandóak maguk is fejlődni, pozitívan gondolkodnak, pedagógiai kutatómunkát végeznek; olyan nyári pótvizsgás táborok szervezése, ahol a gyerekek jó levegőn tiszta környezetben, nyaralva tanulhatnak; olyan iskola létrehozása, ahol pedagógusok tanítanak, a gyerek a legfontosabb, a tantárgyi koncentráció a gyakorlatban is megvalósul, a gyerekeket az életre és továbbtanulásra egyaránt felkészítik és ahol mindenki jól érzi magát. ... >>

Bakáts Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Bakáts tér 12.
képviselő: Szász Balázsné
A Fővárosi Bakáts téri Általános Iskola diákjainak támogatása. ... >>

Bakáts Tériek Football és Kulturális Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Drégely u. 7. fszt. 7.
képviselő: Babics Krisztián
A Bakáts tér környékén élő, valamint a Bakáts téri Általános Iskolában tanult fiatalok összefogása a sport- kulturális, valamint a természet- és környezetvédelmi célok megvalósítására. Ezen célokat közösen megvalósított öntevékeny programokkal, önműveléssel és sportrendezvényeken való részvétellel kívánják megvalósítani. ... >>

Biztosítási Oktatási Intézet fejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1096 Budapest, Balázs Béla u. 18.
képviselő: Heit Gábor, Katona Béla
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy hosszútávon a Biztosítási Oktatási Intézet Szakképző Iskola fejlesztéséhez szükséges forrásokat összegyűjti, folyamatosan ellenőrzi az iskola működését. Az iskola az Országos Képzési Jegyzékben szereplő biztosítási képesítések, ezen belül közép és felsőfokú biztosítási szakmai képesítést nyújtó egy illetve két évfolyamos képzési programok, szakmai tanfolyamok és tréningek szervezésével foglalkozik, távoktatásos levelező hallgatók részére. A programok a pénzügyminiszter által jóváhagyott követelmény rendszerre épülnek. _ a felnőtt korosztály szakmai orientálásában, a biztosítási szakember utánpótlás megteremtésében, a biztosítási szakmai presztizsének megőrzésében, a biztosítási kultúra terjesztésében. - A magyar és a külföldi biztosítási piac követelményeinek össze- hangolásában. ... >>

Bojzafa Önképző Diákegylet Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Kinizsi u. 16.
képviselő: Dudás Rita, Vígh Péter
A középiskolás korosztály (14 évestől 19 éves korig) részére tar- talmas szünidei programok szervezése. ... >>

Borzsák Református Iskola Alap Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Ráday 28.
képviselő: Borzsák István ifj., Gulyás László, Madarász Imréné Dr., Ritoók Zsigmond dr., Takaró Tamás
A budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium tehetséges, rászoruló és arra érdemes tanulóinak támogatása. A monori iskolák tehetséges, rászoruló és arra érdemes tanulói részére a tanulmányuk elvégzéséhez nyújtandó támogatás. ... >>

Budapesti Egyesült Segítségnyújtók Társasága Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1091 Budapest, Hurok u. 7.II/1.
képviselő: Somodi Attila
Egyéni és tömeges katasztrófák, elemi és természeti károk körülményei között keletkező sérültek, illetve a mentésükben résztvevők támogatása. Katasztrófában való, vagy rendkívüli körülményekben speciális, kutyás, barlangi, vízi, hegyi, búvár, műszaki, árvízi, rom, állat és életmentés - ellátás -, illetve életvédelem és vagyonvédelem tárgyi feltételeinek biztosítása. Tűzoltás, baleseti műszaki mentés, vízból és tűzből való mentés, elsősegélynyújtás biztosításának anyagi támogatása. Rendkívüli és katasztrófa körülmények között alkalmazható modern eljárások és eszközök népszerűsítése, támogatása. Kutya és kutyavezető oktatás támogatása. Eltűnt személyek keresésében való közreműködők támogatása. Beteg gyerekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése. Különböző jellegű felajánlások esetén a rászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthon stb.). Katasztrófa elhárítás, életmentés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Budapesti Politechnikum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1096 Budapest, Vendel utca 3.
képviselő: dr. Marosvári Péter, Orosz Hajnalka, Pál Tamás
A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest Vendel u. 3. ) támogatása és fenntartása. ... >>

Budapesti Tudomány és Gyakorlat Beszédkör

(intézményi,oktatási)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Krug Armin
Német minták közvetítésével elősegíteni az egyetemek és főiskolák valamennyi fakultásán és létesítményében a magasszintű kutatást és oktatást. ... >>

Buddhapada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
képviselő: Farkas Pál /kettő együtt, Jelen János / önállóan, Porosz Tibor /kettő együtt
A buddhizmus eszméjének és tanainak magyarországi meghonosítása, a magyarországi buddhista közösségek és intézmények, a buddhizmust gyakorló vagy azzal szimpatizálló magánszemélyek támogatása; buddhista szertartások, közös meditációk, rendezvények szervezése, támogatása; buddhista nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés e téren ösztöndíjak alapítása, ösztöndíjasok cseréje más buddhista közösségekkel; a buddhizmussal kapcsolatos kutatások és tanulmányok támogatása; buddhista kiadványok megjelentetése, könyvtár folyóirattár, információs bázis kialakítása. ... >>

Civil Művek Közművelődési Egyesület

(intézményi,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 69. III./1.
képviselő: Takács Mária
maradandó kulturális és művészeti értékek létrehozása, melynek érdekében az Egyesület létrehozza és működteti a Civil Film nevű stúdiót, létrehozza és működteti a Civil Színházi Műhelyt;
- segíti és támogatja kortárs irodalmi és képzőművészeti alkotások létrejöttét, azoknak minél szélesebb körben történő megismertetését, melynek érdekében létrehozza és működteti a Civil Galériát. ... >>

Egészségforrás Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1092 Budapest, Ráday u. 37. III.em 1.
képviselő: Dr. Réger Mihály
Egy nem kórház jellegű rehabilitációs intézet létrehozása rákbetegek számára. ... >>

Együtt a Sikerért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Mester 23.
képviselő: Daróczi Lajos dr., Sajtiné Bácskai Erzsébet, Szabóné Pálfi Ágnes
A Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola oktatási feltételeinek javítása, nyelvtanulás, külföldi tanulmányutak és egyéb iskolai kezdeményezések, programok támogatása. ... >>

Endoped Alapítvány az Endokrin Beteg Gyermekekért

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
képviselő: Simándi Magdolna
Az endokrin, ezen belül a CAH (congenitalis adrenalis hiperplasia) betegségben szenvedő gyerekek gyógyításának, betegségeik megismerésének támogatása. A gyermekek ellátása érdekében segítségnyújtás abban, hogy az erre a betegségre szakosodott orvosok (endrokrinológusok, sebészek) a lehető legkorszerűbb irodatechnikai, számítástechnikai, telekommunikációs, informatikai, szállító, laboratóriumi és orvosi eszközöket, laboratóriumi vegyszereket, gyógyszereket, bútorokat, gépeket és segédanyagokat megvásárolhassák (anyagi háttér biztosítása). Tekintettel arra, hogy a betegség igen ritka, így a specialistákon kívül az orvosok felkészültsége nem megfelelő, az ismeretek hiánya pedig a gyermekek életébe kerülhet, ezért az alapítvány feladata a magyarországi kórházakban és körzetekben dolgozó gyermekorvosok képzésének megszervezése (szakértői díj megfizetéssel). A tárgyban kiemelkedő eredményeket elért orvosok és a témával foglalkozni kívánók munkájának segítése (anyagi támogatás, ösztöndíj, költségtérítés biztosításával). A témakörhöz kötődő konferenciákra való bel- és külföldi utazás, szállás, étkezés költségeinek előteremtése. A hazai és külföldi szaksajtó, szakkönyvek, folyóiratok, filmek, tanulmányok stb. elérhetőségének, a megszervezett ismeretek publikációs lehetőségek, valamint a képzéshez szükséges segédeszközök, tájékoztató anyagok legyártásának, megvásárlásának biztosítása. ... >>

Epres Alapítvány az Óvodás Gyermekek Neveléséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
képviselő: Szundyné Ihász Erzsébet
Az óvodás gyermekek óvodai nevelésének a támogatása. ... >>

Essca Magyarország Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1093 Budapest, Czuczor utca 6.
képviselő: Catherine Leblanc, dr. Michael Andrew GRAY
Európai tipusu közgazdasági vállalatirányítási szakemberképzés biztosítására iskola létrehozása,támogatása felnőtt (folyamatos) képzés nyújtásával. ... >>

Európa és Kultúra Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Bakáts tér 2.
képviselő: Horváth Tiborné sz:Kovácsy Lenke
Az alapítvány célul tűzi ki kultúránk terjesztését, a kultúráltság fejlesztését, mint Európához tartozásunk legfőbb zálogát. Az alapítvány fenti célját elsődlegesen úgy kívánja megvalósítani, hogy támogatja azokat a képzési formákat, amelyek hozzájárulnak a kulturális ismeretek terjesztéséhez, a színházról, a képzőművészetről, a filmről, a zenéről és az építészetről. Az önkifejezésnek, a személyiség kibontakozásának egyik leghatékonyabb módja a beszéd. A beszédkészség fejlesztése önálló oktatásban vagy más oktatási forma keretében szintén a támogatás célzott területe. A képzési formák lehetnek végzettséget adók vagy népszerűsítő előadássorozatok. Az alapítvány lehetőségei szerint segíteni kívánja a kulturális értékeket bemutató filmek gyártását, készítését. ... >>

EVK Szakkollégium

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Kinizsi u. 2-6.
képviselő: Kujbus Gergő, Papp Zsolt, Pozsgai Tamás
A korszerű gazdasági ismeretek terjesztése a tagok és az egyetemi hallgatóság felé az egyetemi évek alatt. A tagok egyetemen elsajátított elméleti tudásának kiegészítése a gyakorlati tevékenységekhez szükséges ismeretekkel.
Ösztönzés és lehetőség biztosítása a tagok számára, hogy a szervezet profilját meghatározó tudományos igényű kutatásokat végezzenek a tudásalapú társadalom megteremtése céljából az egyetemi oktatással összhangban. A tagok számára annak biztosítása, hogy a gazdasági szereplőknél a gyakorlati életben sajátítsák el a szükséges ismereteket. A szakkollégium közösségi életének fejlesztése és védelme. ... >>

Fáy András Szakközépiskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1095 Budapest, Mester 60-62.
képviselő: Pletser József
Az iskola szakmai színvonalának javítása, az ezzel kapcsolatos tárgyi és személyi feltételek biztosításának támogatása. ... >>

Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1096 Budapest, Mester 60-62.
képviselő: Dózsa Györgyné, Vonnák László
A természetjárás különböző iskolai szakágainak anyagi támogatása. ... >>

Féner Oszkár Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1095 Budapest, Mester 60-62.
képviselő: Pletser József
A Fáy András Közlekedésgépészeti Szakközépiskola kiemelkedő diákközösségi munkát tanusító és kitűnő eredményt elért diákjainak jutalmazása Féner Oszkár emlékére. ... >>

Ferencvárosi Cseperedők Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1092 Budapest, Ráday utca 46.
képviselő: Tóth Gabriella
Óvodáskorúnál fiatalabb gyermekek tevékenységének és képességeinek kibontakoztatása, valamint egészségének megóvása érdekében oktatási, képességfejlesztési illetve betegségmegelőző tevékenység végzése. Az alapítvány célja továbbá, hogy a bölcsőde minél rugalmasabban tudjon igazodni a változó szükségletekhez, célokat szolgáljon; más nevelési igényű hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését elősegítő felszerelések pótlása, eszközfejlesztés; szülői igényekhez igazodó szolgáltatások segítése és e körben közhasznú tevékenység folytatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 18.
képviselő: Lukács Emilia
Kezdeményező szerepvállalás a dinamikusan fejlődő Budapest IX. kerülete- Ferencváros- múltjába és jelenébe kalauzoló szolgáltatásokban, Ferencváros helytörténeti emlékeinek széles körben való megismertetésében. Ferencváros múltjának jelenének bemutatásában a kerület, Budapest, valamint az ország lakossága, illetve a külföld előtt. A helytörténeti-helyismereti tevékenységek összehangolásával hozzájárulni Ferencváros jó hírének növeléséhez, szellemi vonzerejének erősítéséhez, további szépüléséhez és élhetőbbé tételéhez. Különleges figyelemmel fordulni a helyi közösségek- ezen belül kiemelten az iskolák és közösségi létesítmények-felé, partneri együttműködés megvalósítása az állam és a magán szektor, valamint a civil, illetve önkéntes szervezetek bevonásával. ... >>

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1092 Budapest, Knézits u. 4.
képviselő: Dr. Horváth Dávid, Dr. Szíjártó Csaba László
A ferencvárosi kutyatartók és a kutyát nem tartók közötti távolság csökkentése; A kutyatartás könnyítése a IX. kerületben ( olyan parkok kialakítása, melyek alkalmasak arra, hogy ott a kutyák póráz nélkül szabadon engedhetők legyenek, a kutyatartásra vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételek javítása, az indokolt szigorítások támogatása és a kutyatartókkal történő megismertetése, önkéntes betartásuk elősegítése, az indokolatlan szigorítások módosításának kezdeményezése az önkormányzatnál); A köztisztaság biztosításának elősegítése (frekventált helyeken kutyabélsár gyűjtő zacskók elhelyezése és ingyenes igénybevételi lehetőségük biztosítása a kutyatartók részére, pozitív kampány folytatása példamutatással, hirdetőtáblák elhelyezésével, újságcikkekkel a zacskók használatának érdekében); A kutyatartók tájékoztatása a kutyatartás közegészségügyi és környezeti kívánalmairól (újságcikkek megjelentetése, előadások szervezése).
- kutyakiképzés a Ferencvárosi Kutyakiképző Iskolában,
- kerületi állatvédelmi célok erősítése,
- szegényebb kutyatartók eltartási költségeinek átvállalása. ... >>

Ferencvárosi Torna Club

(intézményi,sport,oktatási)

1091 Budapest, Üllői 129.
képviselő: Dr. Kocsis Máté, Kubatov Gábor
A magyar testnevelési és sportmozgalom segítése, az általános testkultúra javítása és az iskolai, az amatőr és a tömegsport sporttevékenységén keresztüli segítése, minőségi sporteredmények elérése, a hazai és nemzetközi élmezőnyhöz tartozó sportolók kiválasztása és versenyeztetése, tagjai részére a felkészüléshez és versenyzéshez, illetőleg a minőségi sporteredmények eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése és folyamatos fejlesztése, az általa választott sportágakban az utánpótlás folyamatos kiválasztása és nevelése. ... >>

FÉSZEKLAKÓK Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1097 Budapest IX., Vágóhíd u. 35.
képviselő: Kékesi Istvánné, Patakiné Bellincs Erzsébet, Szőke Kinga Anikó
Segítséget nyújtson az óvodáskorú gyermekek harmonikus személyiség fejlesztéséhez szükséges lehetőségek megteremtésében, különös fi- gyelemmel kísérve a nehéz körülmények között élő, illetve az átla- gostól eltérően fejlődő gyermekekre. Támogassa az egészséges életmód kialakulásának lehetőségét és az arra való nevelést, a gyermekek testkultúrájának fejlődését. Biztosítsa az eredményes oktató, fejlesztő, nevelő munkához szüksé- ges korszerű tárgyi eszközöket és személyi feltételeket. Támogassa a gyermekek esztétikai érzékének fejlesztését változatos programok, különfoglalkozások (ahhoz szükséges eszközök) biztosítá- sával; az óvoda és környezete esztétikus berendezéseihez biztosí- tott eszközökkel. Támogassa az óvodákban a nyelvoktatás feltételeinek megteremtését. Támogassa e szakterületen dolgozók képzését, továbbképzését. ... >>

Filozófia Gyakorlati Iskolája Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1095 Budapest, Boráros tér 6. I./2.
képviselő: Váradi-Beöthy Miklós Pongrác
Lehetőséget kíván adni a magyar társadalom tagjai számára, egyebek mellett kiállítások, rendezvények, tanfolyamok, workshopok, média-megjelenések támogatásával a filozófia tanulására és gyakorlására. ... >>

Főnix MMI Színházi és Művészeti Műhely Közhasznú Egyesület

(intézményi,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 53. I./1.
képviselő: Bicskei Kiss László
Színházművészeti Műhely működtetése és folyamatos fenntartása. ... >>

Fővárosi István Kórház SE.

(intézményi,egészségügyi)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1.
képviselő: Kocsis Éva, Martz József dr. ... >>

Fővárosi Önkormányzat Szent István Kórház Ápolói Alapítványa

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. Sz. Istv. Kh.
képviselő: Bozóki Mária titkár, Dr. Regöly-Mérei János elnök, Juhász Csilla tag, Megallai Sándorné tag, Tóth Mihályné tag
A betegellátás tárgyi és személyi feltételeinek javítása, az ápolás szakmai szinvonalának emelése. Az ápolás gyakorlati és elméleti oktatása, szakmai továbbképzések, oktatás szinvonalának emelése. Az ápolás oktatás fejlesztésében tevékenyen résztvevő dolgozók munkaképességének megőrzése és javítása. Az alapívány tevékenységéhez kapcsolódó szellemi alkotások létrehozásának támogatása. ... >>

Fővárosi Szent László Kórház Csontvelő Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1097 Budapest, Gyáli út 5-7.
képviselő: dr. Kriván Gergely
Segítse a László Kórházi csontvelő transzplantáció beindítását, fejlesztését, továbbá az immunhiány állapotokkal kapcsolatos kutató, szervező és gyógyító munkát. ... >>

FTC Teke és Akrobatikus Torna Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1096 Budapest, Lenhossék utca 41.
képviselő: Szenczi Judit
A fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a felnőttek egészségmegőrzése, a mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása érdekében az alapítvány támogatja: a teke és akrobatikus torna sportágak népszerűsítését, teke és akrobatikus torna versenyek szervezését, lebonyolítását, e sportágakban szabadidősportot, tömegsportot. A Ferencvárosi Torna Cluba egyesületben végzett teke és akrobatikus torna kapcsán a sportpályák karbantartását, kezelését, tisztítását, létesítménykezelést, sporteszközök beszerzését, az egyéb tárgyi feltételek biztosítását, edzőtáborokat. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan az ehhez szükséges oktatási nevelési tevékenységét. A teke és akrobatikus torna sportágak területén végzett utánpótlásnevelést, az iskoláskorú, illetve tanuló sportolók iskolázásának támogatás. A tekések, akrobatikus torna sportolók ösztöndíjait, jó tanuló, jó sportoló díjakat, kiemelkedő eredményeket elért, utánpótláskorú és felnőtt versenyzőinek jutalmazását, illetve felkészülési juttatásban való részesítését. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan a rekreációs sportolást. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan az edzők, sportszakemberek tevékenységének segítését, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereinek jutalmazását, az edzők oktatását. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan versenyzők és szakemberek esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítését. A teke és akrobatikus torna sportágakhoz kapcsolódóan a hazai és külföldi kapcsolatok ápolását, fejlesztését. A teke és egyéb sportágak vonatkozásában mozgássérültek, fogyatékossággal élő emberek rekreációja. Az alapítvány célját elősegítő szervező tevékenység anyagi elismerését. ... >>

Független Iskolafenntartók Érdekvédelmi Szövetsége Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1091 Budapest, Hurok utca 11.
képviselő: Kunné Szörényi Katalin
A nem állami, nem önkormányzati, nem egyházi közoktatási intézmények fenntartói sajátos érdekeinek képviselete, tapasztalatcseréhez fórum biztosítása, erőforrások allokálása. ... >>

Haladjunk a Korral Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1098 Budapest, Toronyház 21.
képviselő: Budavári Beáta
A Vajda János Általános Iskola és Gimnázium oktató-nevelő munkájának támogatása. Az iskola vévváltozása miatt megváltozott a cél (4.sz. végzés): A Vajda János Újreál Gimnázium oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

Hátrányos Helyzetű Labdarugók a Magyar Labdarugásért Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 91. I//13.
képviselő: Sándor László
A hátrányos helyzetű és roma származású gyermekek támogatása, sporttevékenységük és sportoktatásuk (kifejezetten a labdarúgás területén) elősegítése, fejlesztése által. Az Egyesület a sport nevelő és egészségfejlesztő hatása révén javítani kívánja a hátrányos helyzetű és roma gyerekek iskolai előmenetelét, fejlődését, valamint elő kívánja segíteni szociális hátrányaik csökkentését és társadalmi esélyegyenlőségük megteremtését. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal