Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

Csudiföld Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1092 Budapest, Ráday utak 31/B. 5./6.
képviselő: Sándor Judit Anita
A Csudiföld Alapítvány elsődleges célja a tudatos környezet- és egészségvédelemre nevelés, a környezet- és egészségvédelem módszereinek megismertetése és megszerettetése, fontosságának elmélyítése az emberekben, széleskörű információszolgáltatás. Rávezetés az egészség felé vezető útra, a népbetegségek megelőzése és visszaszorítása, valamint a testi és lelki harmónia megteremtése. A környezetvédelem területén területén cél a környezettudatos gondolkodás kialakítása, a környezetvédelem feladatainak, illetve a környezetszennyezés hatásainak bemutatása, továbbá az ehhez sorosan kapcsolódó fogalmak (globális felmelegedés, fenntartható fejlődés, örökségvédelem, világörökség) széleskörű megismertetése. Részvétel természeti értékeink, világörökségeink, környezetkímélő gyakorlati példák népszerűsítésében, a környezetvédelem hazai helyzetének feltérképezésében, a környezetvédelmi jogi szabályozás megismertetésében. ... >>

Diverziti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1091 Budapest, Üllői út 53/b. 1./16.
képviselő: Zmeskál Zoltán Gábor
kulturális, tudományos, természetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek terjesztése minden körben (elsősorban az ifjúság körében) különböző előadások, kiadványok,programok,rendezvények,összejövetelek,kirándulások létrehozásával és szervezésével.
Tudományos kutatásokban való részvétel, együttműködés, illetve önálló kutatások lebonyolítása elsősorban környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos témakörben.
Hazai, külföldi és nemzetközi kulturális, ifjúsági és környezetvédelmi szervezetekkel, tudományos intézményekkel való együttműködés és kapcsolattartás.
A kulturális és biológiai sokszínűséggel kapcsolatos kiadványok, könyvek, filmek, zenék, programok, fesztiválok, információk bemutatása, ezek támogatása, népszerűsítése.
Globális környezetvédelmi, társadalmi problémák bemutatása, ismertetése, megoldásainak tanulmányozása és az erre irányuló kísérletek bemutatása, kipróbálása, valamint lehetséges átültetése a gyakorlatba.
Magyarország és annak régióinak, természeti és kulturális értékeinek megismertetése, népszerűsítése a külföldiek és itthoniak körében egyaránt.
Ökoturizmus népszerűsítése, lehetőségeinek bemutatása, illetve az ebben tevékenykedő szervezetekkel való együttműködés.
Tevékenységünk során szerzett tapasztalatok megjelenítése általunk készített kiadványokban, előadásokban, fényképeken, illetve ezek nyilvános bemutatása, terjesztése.
Ifjúsági képzések és oktatási programok létrehozása elsősorban fiatalok részére környezetvédelmi problémákkal és a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban.
Az egyesület tagjainak felkészítése programokon, belföldi és külföldi konferenciákon, rendezvényeken.
Hagyományőrző, tradicionális programok szervezése.
Környezetvédelmi tanácsadás.
Elsősorban fiatalok által indított, a tevékenységi körünkhöz kapcsolódó kezdeményezések támogatása, népszerűsítése.
Pályázatírás tevékenységünkhöz kapcsolódó témakörökben.
Kiadványaink és hozzá kapcsolódó anyagok fordítása.
Tanácsadás a civil szektornak a hatékony internetes kommunikációról, szervezeten belül és szervezetek között, valamint szabad szoftverek használatával kapcsolatban. ... >>

Ferencváros Tűzvédelméért Alapítvány

(tűzoltó,környezetvédelmi)

1097 Budapest, Vágóhíd u.11-13.
képviselő: Mezei József
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság IX.kerületi Parancsnokságának illetékességi területén végzett alaptevékenység (tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés, tűzvizsgálat) szinvonalának emelése. ... >>

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1092 Budapest, Knézits u. 4.
képviselő: Dr. Horváth Dávid, Dr. Szíjártó Csaba László
A ferencvárosi kutyatartók és a kutyát nem tartók közötti távolság csökkentése; A kutyatartás könnyítése a IX. kerületben ( olyan parkok kialakítása, melyek alkalmasak arra, hogy ott a kutyák póráz nélkül szabadon engedhetők legyenek, a kutyatartásra vonatkozó önkormányzati rendeletben megfogalmazott feltételek javítása, az indokolt szigorítások támogatása és a kutyatartókkal történő megismertetése, önkéntes betartásuk elősegítése, az indokolatlan szigorítások módosításának kezdeményezése az önkormányzatnál); A köztisztaság biztosításának elősegítése (frekventált helyeken kutyabélsár gyűjtő zacskók elhelyezése és ingyenes igénybevételi lehetőségük biztosítása a kutyatartók részére, pozitív kampány folytatása példamutatással, hirdetőtáblák elhelyezésével, újságcikkekkel a zacskók használatának érdekében); A kutyatartók tájékoztatása a kutyatartás közegészségügyi és környezeti kívánalmairól (újságcikkek megjelentetése, előadások szervezése).
- kutyakiképzés a Ferencvárosi Kutyakiképző Iskolában,
- kerületi állatvédelmi célok erősítése,
- szegényebb kutyatartók eltartási költségeinek átvállalása. ... >>

Környezettudományi Központ Alapítvány

(környezetvédelmi)

1094 Budapest, Angyal u. 15/b. fszt. 4-5.
képviselő: dr. Éri Vilma, Lencsés József
A környezetvédelem, valamint a gazdasági, társadalmi fejlődés támogatása. ... >>

Lakótelepen Élők Környezetéért és Jogaiért Egyesület

(környezetvédelmi)

1098 Budapest, Dési Huber utca 13. I. IV./3.
képviselő: Papp Viktor
közreműködés a környezeti management, környezetvédelmi jog, környezetgazdaság és környezetvédelmi igazgatás kérdései területén a szakmai színvonal, a tevékenység eredményességének és hatékonyságának a növelésében. ... >>

Magyar Természetvédők Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1091 Budapest, Üllői út 91/b. III.em.21.
képviselő: Cselószki Tamás, dr. Farkas István Tamás, Dr. Ilosvay György, Dr. Schmuck Erzsébet
a Magyar Természetvédők Szövetségébe tömörülő magánszemélyek, közösségek és jogi személyek általános célja a természet egészének védelme a
a) tagok természet és környezetvédelmi (ideértve az állatvédelmi- és géntechnológiai feladatokat is) tevékenységének orientálásán, összehangolásán keresztül,
b) a tagoknak, tagszervezeteknek és más civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatások és a tagszervezetek civil érdekképviselete által,
c) szükséges közös fellépéssel a hatékony információ és tapasztalatcsere megszervezésénél,
d) hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakításával és ápolásával a természet és természetes élet feltételeinek megóvása érdekében,
e) lakosság ökológiai szemléletformálásával és fogyasztóvédelmével; továbbá környezeti oktatásával, nevelésével,
f) az euroatlanti integrációs folyamatban a környezet- és természetvédelmi feladatok elősegítése,
g) területfejlesztési célok elősegítése. ... >>

Magyarország Erdőiért Egyesület

(környezetvédelmi)

1098 Budapest, Epreserdő 36.
képviselő: Sipos András dr. ... >>

Zöld Szem Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1097 Budapest, Lónyai utca 28. IV./1.
képviselő: dr. Örömy Zoltán, Regőczi Miklós
az állampolgárok környezetóvó és a környezet alakító felelősségérzetének fejlesztése, a fogyasztói szokások alakítása, a fenntarthatóság elvének megfelelően. ... >>
1. oldal