Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 212
1. oldal

44-es BÁZIS Kulturális- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Mester utca 40-44.
képviselő: Kovács Balázs
Az egyesület célja elsősorban a Magyar AirSoft mint sport támogatását tekinti céljának, alapvetően mint sport propagáló céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a fiatalok számára szabadidő megszervezésében, továbbá a lakosság számára a kulturális és verseny szervezésében, az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. ... >>

A Diák Támogatásáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Molnár Ferenc
A diákok - mindenekelőtt a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói -, színvonalas ismeretterjesztő és kutató munkájának anyagi és erkölcsi, valamint kulturális és közösségi életének támogatása. ... >>

A Magyar Faluért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1096 Budapest, Sobieski János u.17.
képviselő: Bolyki István, Dr. Elek Sándor, Dr. Kovács Pál, Dr. Papócsi László
Elősegíteni a magyar falu fennmaradását, társadalmi, gazdasági és kultúrális, építészeti fejlődését, a falusi lakosság életminőségének javítását, az ifjúság falunmaradását, a különböző korszerű falumodellek kidolgozását és megvalósítását, hozzájárulni a falu közéletének demokratikus kibontakozásához, a térségi kapcsolatok gazdagításához, a magyar vidék polgárosodásához. ... >>

A Teljesség Felé - Művészetek az Emberért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 16-18 VI./10
képviselő: Bajna Erzsébet, Hoppál Dorottya, Mihályi Gabriella
A müvészet új útjainak kutatása, illetve az erre irányuló tevékenységek széleskörü támogatása. A gyakorlati oktatásban felhasználható módszerek, programok kidolgozásának segitése. ... >>

Alapítvány a Gyermekek Sokoldalú Fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1096 Budapest, Thaly Kálmán 38.
képviselő: Zsoldos Andrásné
Az óvodás korú gyermekek differenciált lehetőségeinek megteremtése különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. ... >>

Alapítvány a Kultúrált Kereskedőért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Ifjúmunkás 31.
képviselő: Jarmila Hebelková Jara
Az iskolában folyó kereskedelmi eladó-képzés színvonalának emelése. ... >>

Alapítvány a Művészetek Oktatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Boráros tér 7.
képviselő: Rosta Árpád
Művészeti oktatás végző intézményekben az iskola működését segítő kiadások, a diákok számára ösztöndíj, kirándulások, kultúrális kiadványainak és a tanárok szakmai képzésének támogatása. Cél kibővült: Tandijmentes és ingyenes oktatás szervezése, résztvevők számára ösztöndíj biztosítása. Művészeti események,rendezvények szervezése. A művészetoktatás fejlesztése céljából kutatások támogatása. Fiatalok egész- ségének megóvása, pályaalkalmasság fenntartása. Alap-és középfokú művészeti iskola lét- rehozásával és működtetésével, illetve a művészeti oktatást végző intézmények- ben az oktatás fedezésével, illetve tá- mogatásával. ... >>

Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás Gólkirály Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: id. Albert Flórián
Albert Flórián hírnevének megőrzése, ezen keresztül is a magyar labdarúgó kultúra, valamint történet emlékeinek az ápolása. Magyarország sportolni vágyó fiataljainak egészséges életmódra nevelése; a magyar labdarúgó sport hagyományainak megőrzése, a sportág felvirágoztatása, népszerűsítése. A labdarúgó sport számára utánpótlás nevelés támogatása országos szinten. A tehetséges fiatal labdarúgó játékosok kiválasztása, tehetséggondozása, támogatása. ... >>

Alma Mater Lónyay Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1097 Budapest, Lónyay u. 33-35.
képviselő: Madarász Imréné dr.
Elsődlegesen - de nem kizárólagosan - a magyar református lakosság körében nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

ANANKÉ Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
képviselő: dr. Bujdosó László
A járványügyi biztonság megteremtése érdekében a kutatás-fejlesztés, a frissen keletkezett tudományos kutatási eredmények közvetlen hasznosítása. A fertőző és nem fertőző betegségek prevenciójában és kezelésében felhasználható új és hagyományos rendszerek fejlesztése, különös tekintettel a gyerek populációt érintő népegészségügyi problémákra. A járványügyi biztonság érdekében figyelembe vett, kiemelt fontosságú és kiemelt biztonsági rendszereket igénylő oltóanyagok fejlesztése, különös tekintettel a tűmentes bejuttatási módszerekre. Az alapítvány elősegíti (különösen az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai továbbképzésének támogatásával, szakmai konferenciák szervezésével, szakmai pályázatok és ösztöndíjak meghirdetésével), hogy az általa támogatott kutatások során kifejlesztett tűmentes oltási eljárások az egészségügyi alapellátásban és a gyermek gyógyintézetekben széles körben elterjedhessenek. ... >>

Androgyn - Alkotó Fiatalok Egyesülete

(szociális,kulturális)

1095 Budapest, Ipar utca 15-21. IV//6.
képviselő: Pap Márton, Pécsi Bertalan
Művészi tevékenységet végző fiatalok összefogása. ... >>

Angyal 7 Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Angyal utca 7. alagsor.
képviselő: dr. Benkő Attila
A Budapest, Ferencváros sportéletének támogatása, különösen a harcművészetek környékbeliekkel történő megismertetése, erre történő oktatása, s ezáltal az emberek egészséges életmódra nevelése. ... >>

Anyakönyvvezetők, Népesség-nyilvántartók és Okmányügyintézők Országos Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
képviselő: dr. Ugróczky Mária
Az anyakönyvezéssel, népesség-nyilvántartással, okmányügyintézéssel és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos ismeretek előmozdítása, terjesztése. Tudományos kutatás és tevékenység végzése az előbbi pontban felsorolt jogterületeken. Előadások, tanfolyamok, képzések, továbbképzések, gyakorlatok szerzése, konferenciák, előadások tartása. Publikációk, szakfolyóiratok, szakkönyvek, szakmai segédletek kiadása, együttműködés ezeknek a kiadásában más azonos célú szervezetekkel. Állásfoglalások, szakvélemények készítése, az anyakönyvi igazgatás, népességnyilvántartás, okmányügyintézés és az állampolgárság területén felmerülő ügyekben. Kulturális tájékoztatók, szakanyagok megjelentetése az anyakönyvi események színvonalas lebonyolítása érdekében. Az európai közösség jog és tagállamok jogainak és jogalkalmazásának tanulmányozása és megismerése. Együttműködés más országok azonos célú társadalmi szervezeteivel. ... >>

Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Epreserdő utca 12/4. 3/13
képviselő: elnök Érsek-Csanádi Gyöngyi
Az ifjúság irodalomra, művészetekre, kézművességre való oktatása;
- a tagok kulturális, művészeti tevékenységének segítése maradandó értékek létrehozásához, ezek hanghordozón való terjesztése;
- kézművesség támogatása és népszerűsítése;
- hagyományőrző és művészeti profilú ifjúsági és felnőtt táborok szervezése;
- az egészség, az épített és természeti környezet védelme országos és helyi szinten;
- tömegsport jellegű tevékenységek szervezése és irányítása (túrázás, kerékpározás, triatlon, sakk, asztalitenisz, teke, stb.);
- kiadói tevékenység. ... >>

Ars Aeterna Alapítvány

(kulturális)

1092 Budapest, Kinizsi u. 31. I.em. 6.
képviselő: Dinyés Soma
A komolyzenei élet színesítése kevéssé ismert művek világi- és egyházzenei koncerteken történő előadásával, mesterkurzusok szervezésével, hanghordozók készítésével. A zeneműveket kutatók ösztöndíjjal támogatása. ... >>

Ars Európa Művészetoktatási Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1093 Budapest, Bakáts utca 5. 3./6.
képviselő: Sajgál Judit
A hátrányos helyzetű fiatalok művészeti képzésének, oktatásának elősegítése. ... >>

Art 9 Ferencvárosi Képzőművészek Egyesülete

(kulturális)

1093 Budapest, Lónyay u. 34. II. 15.
képviselő: Kiss Zoltán
A kiemelkedő művészi tevékenységet folytató képzőművészek szakmai munkájának segítése közös és egyéni kiállítások szervezésével , alkotási lehetőségek megteremtésével. ... >>

Artmentor Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 31. K FilmesHáz
képviselő: Kabdebó György
Közcélú, nem profit-orientált célú ismeretterjesztő, oktató, dokumentum, animációs és kísérleti filmek és egyéb analóg és digitális hordozón készülő médiumok (továbbiakban: non-fiction médiumok) létrejöttének és terjesztésének támogatása. Bármely hazai vagy külföldi alkotóműhelyben készült non-fiction médiumok népszerűsítése egy évente megrendezendő non-fiction fesztivál (továbbiakban: Fesztivál) keretében, annak színvonalas megrendezése, a szakmai és közönség-értékelés, a megméretés lehetőségének megteremtése, valamint a forgalmazás elősegítése érdekében. Továbbá célunk a Fesztivál nemzetközivé fejlesztése, hogy betekintést adjunk az alkotók világában végbemenő szakmai folyamatokba, hogy saját eredményeinket nemzetközi összehasonlításban is értékelhessük. ... >>

Asimov Alapítvány

(kulturális)

1096 Budapest, Vendel utca 15-17. /B. lph. 2./6.
képviselő: Szalai Ferenc Attila
Új megközelítések megismerésén keresztül szélesítse az informatikai szakmai látókört, ihletet adjon és összehozza a közösség tagjait egymással. Rendezvényei révén elősegítse a technológusok közötti hiteles párbeszédet, az információ-és tudásmegosztást. ösztönözze az innovatív, fejlesztő tevékenységeket és az informatikai fejlesztő csapatok közötti hatékony, szakmai együttműködést. ... >>

Átrium Városkép Alapítvány

(kulturális)

1093 Budapest, Ráday u. 51.
képviselő: Georg Heczey
Az alapítvány célja, hogy támogassa mindazon építészeti és városrendezési elképzeléseket és törekvéseket, amelyek segítik Budapest városképébe illő, a főváros kulturális örökségének részét képező épületek megőrzését, felújítását, valamint a főváros környezetvédelmi érdekeivel összhangban a városi parkok és zöldterületek fejlesztését, kiépítését, bővítését szorgalmazzák. ... >>

Bakáts Tériek Football és Kulturális Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Drégely u. 7. fszt. 7.
képviselő: Babics Krisztián
A Bakáts tér környékén élő, valamint a Bakáts téri Általános Iskolában tanult fiatalok összefogása a sport- kulturális, valamint a természet- és környezetvédelmi célok megvalósítására. Ezen célokat közösen megvalósított öntevékeny programokkal, önműveléssel és sportrendezvényeken való részvétellel kívánják megvalósítani. ... >>

Bakelit Multi Art Center Alapítvány

(kulturális)

1095 Budapest, Soroksári út 164. 18.ép. I.e.
képviselő: Varga Lajos Ernő
kombinált kifejezési formák kutatása és gyakorlása az összművészetiségen keresztül, amely magában foglalja a különböző kortárs művészeti ágak együttes gyakorlásának támogatását, fejlesztését. ... >>

Bethánia C. E. Szövetség

(kulturális,érdekképviselet)

1094 Budapest, Angyal u. 30.
képviselő: Bacskai Bálint, Miklóssy József
Elsőrendű feladatának a lélekmentést tekinti, ezért a teljes és tiszta evangélium hirdetésével, szóban és írásban való bizonyosságtétellel, igehirdetéssel és más lehetséges tiszta eszközzel igyekszik minél több embert a Jézus Krisztusba vetett hitre juttatni. Egyházakhoz kapcsolódó felekezetközi szervezetként hitéleti tevékenység szervezése és végzése. ... >>

BOLYAI Klub Egyesület

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 133-135.
képviselő: Varga Tamás ... >>

Budapest Világörökségéért Alapítvány

(kulturális)

1093 Budapest, Közraktár u. 12/a. II/4.
képviselő: Bouquet László
Az alapítvány célja Budapest világörökséggé nyilvánított épületei és területei, valamint általában a főváros építészeti öröksége méltó helyreállításának és érvényesülésének az elősegítése. ... >>

Buddhapada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
képviselő: Farkas Pál /kettő együtt, Jelen János / önállóan, Porosz Tibor /kettő együtt
A buddhizmus eszméjének és tanainak magyarországi meghonosítása, a magyarországi buddhista közösségek és intézmények, a buddhizmust gyakorló vagy azzal szimpatizálló magánszemélyek támogatása; buddhista szertartások, közös meditációk, rendezvények szervezése, támogatása; buddhista nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés e téren ösztöndíjak alapítása, ösztöndíjasok cseréje más buddhista közösségekkel; a buddhizmussal kapcsolatos kutatások és tanulmányok támogatása; buddhista kiadványok megjelentetése, könyvtár folyóirattár, információs bázis kialakítása. ... >>

Chin-Han kori Történelem és Kultúra Magyarországi Kutató Társasága

(kulturális,egyéb)

1096 Budapest, Ernő utca 30-34.
képviselő: Duan Huan Cheng, Zhang Guo Zhi
A kínai Chin-Han kori történelem és kulturális értékek kutatása; hozzájárulás a kapcsolódó, már elért tudományos és újonnan napvilágot látott kutatási eredmények, valamint kiemelkedő jelentőséggel bíró kulturális és művészeti értékek tudományos igényű, széles körű megismertetéséhez, bemutatásához. ... >>

Civil Művek Közművelődési Egyesület

(intézményi,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 69. III./1.
képviselő: Takács Mária
maradandó kulturális és művészeti értékek létrehozása, melynek érdekében az Egyesület létrehozza és működteti a Civil Film nevű stúdiót, létrehozza és működteti a Civil Színházi Műhelyt;
- segíti és támogatja kortárs irodalmi és képzőművészeti alkotások létrejöttét, azoknak minél szélesebb körben történő megismertetését, melynek érdekében létrehozza és működteti a Civil Galériát. ... >>

Corvinus Kultúráért Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Hegedűs Attila/ elnök
A Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói kulturális, szakmapolitikai és ifjúsági életének szervezése, támogatása. Segítségnyújtás a hallgatók szakmai tudásának fejlesztéséhez, kiteljesítéséhez. ... >>

Csizmaország Magyar-Olasz Kulturális Egyesület

(kulturális)

1094 Budapest, Liliom utca 2-4.
képviselő: Faragó Judit Rita
Az Egyesület elsősorban a magyar-olasz kulturális kapcsolatok ápolása, bővítése céljából jött létre. Erősíteni kívánja a két ország kulturális értékeinek cseréjét az alábbiak szerint: Az Egyesület kiemelten szeretne foglalkozni az olasz kulturális örökségek hazai népszerűsítésével, különös tekintettel az olaszországi jelenlétre. ... >>

"Digitális Alkotóművészetért Civil Centrum" Oktatási, Kulturális és Tudományos Egyesület

(oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 31/B.
képviselő: Orgoványi Gábor, Pokorádi Árpád elnök, Pokorádiné dr. Czompó Zsuzsanna
digitális alkotóművészet és az alkotóművészek megismertetése, népszerűsítése;
- a digitálisan alkotó művészek, és különösen a digitálisan alkotó festőművészek összefogása, közös kiállítások szervezése;
- a digitálisan alkotó művészek együttműködésének elősegítése, bemutatókon, pályázatokon való közös részvétel megszervezése;
- a digitális képalkotási és realizálási technikák fejlesztése és új verzióinak bemutatása az alkotók körében;
- önképzés révén a digitális alkotók technikáinak fejlesztése. ... >>

Diverziti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1091 Budapest, Üllői út 53/b. 1./16.
képviselő: Zmeskál Zoltán Gábor
kulturális, tudományos, természetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek terjesztése minden körben (elsősorban az ifjúság körében) különböző előadások, kiadványok,programok,rendezvények,összejövetelek,kirándulások létrehozásával és szervezésével.
Tudományos kutatásokban való részvétel, együttműködés, illetve önálló kutatások lebonyolítása elsősorban környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos témakörben.
Hazai, külföldi és nemzetközi kulturális, ifjúsági és környezetvédelmi szervezetekkel, tudományos intézményekkel való együttműködés és kapcsolattartás.
A kulturális és biológiai sokszínűséggel kapcsolatos kiadványok, könyvek, filmek, zenék, programok, fesztiválok, információk bemutatása, ezek támogatása, népszerűsítése.
Globális környezetvédelmi, társadalmi problémák bemutatása, ismertetése, megoldásainak tanulmányozása és az erre irányuló kísérletek bemutatása, kipróbálása, valamint lehetséges átültetése a gyakorlatba.
Magyarország és annak régióinak, természeti és kulturális értékeinek megismertetése, népszerűsítése a külföldiek és itthoniak körében egyaránt.
Ökoturizmus népszerűsítése, lehetőségeinek bemutatása, illetve az ebben tevékenykedő szervezetekkel való együttműködés.
Tevékenységünk során szerzett tapasztalatok megjelenítése általunk készített kiadványokban, előadásokban, fényképeken, illetve ezek nyilvános bemutatása, terjesztése.
Ifjúsági képzések és oktatási programok létrehozása elsősorban fiatalok részére környezetvédelmi problémákkal és a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban.
Az egyesület tagjainak felkészítése programokon, belföldi és külföldi konferenciákon, rendezvényeken.
Hagyományőrző, tradicionális programok szervezése.
Környezetvédelmi tanácsadás.
Elsősorban fiatalok által indított, a tevékenységi körünkhöz kapcsolódó kezdeményezések támogatása, népszerűsítése.
Pályázatírás tevékenységünkhöz kapcsolódó témakörökben.
Kiadványaink és hozzá kapcsolódó anyagok fordítása.
Tanácsadás a civil szektornak a hatékony internetes kommunikációról, szervezeten belül és szervezetek között, valamint szabad szoftverek használatával kapcsolatban. ... >>

Egyesület a szabad és biztonságos autózásért

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Páva utca 8.
képviselő: Árpa Attila
A tagok számára megteremti a társasági élet azon színterét, ahol kulturált körülmények között cserélhetnek eszmét a szabad és biztonságos autózás feltételeiről, szabályairól, formájáról és továbbfejlesztésének lehetőségéről; autó-motor sport népszerűsítése; elősegíteni a kulturált közlekedés szabályainak megismertetését; előadás, sorozatok, vitaestek, beszámolók, oktatás szervezése; folyóirat beindítása; ifjúsági, sport, kulturális és egyéb rendezvények támogatása. ... >>

EGYÜTT A JELENÉRT Közösségi és Szociális Fejlesztés az Őrségben Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 163.fszt.7.
képviselő: Tánczos Zsuzsa
Kistérségi közösségi és szociális fejlesztés az Őrségben. Ennek érdekében az Őrségben szociális segélyezés, illetve szociális- és közösségi szolgáltatások szervezése. Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít a térségben a munkahely teremtésre, a foglalkoztatási esélyek növelésére és a területfejlesztésre. Az alapítvány célja a falusi infrastruktúra és a falusi művelődés és turizmus fejlesztése. Az alapítvány pályázatokkal segíti a faluszépítést, a helyi hagyományok ápolását, újjáélesztését, a környezetvédelmi tudatosság fejlesztését. Az alapítvány sajátos eszközeivel segíti és támogatja a biogazdálkodási ismeretek terjesztését, a testvér települési kapcsolatok fejlesztését. Az alapítvány oktatási feladatot lát el, és fejleszteni kívánja a helyi nyílvánosságot. ... >>

Együtt a Sikerért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Mester 23.
képviselő: Daróczi Lajos dr., Sajtiné Bácskai Erzsébet, Szabóné Pálfi Ágnes
A Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola oktatási feltételeinek javítása, nyelvtanulás, külföldi tanulmányutak és egyéb iskolai kezdeményezések, programok támogatása. ... >>

Élhetőbb Lakótelepért Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Nagykőrösi út 156.
képviselő: Grosz Elemér elnök, Husser Gábor alelnök
A közösségi élet és szemlélet erősítése; a lakótelepi közterületek szépítése, védelme; a környezet szebbé egészségesebbé tételének biztosítása; a lakosság művelődési, kulturális és sportolási igényei kielégítésének előmozdítása; önkormányzati demokratikus választásokon való részvétel, az alkotmányosság és a törvényesség tiszteletben tartásával; a helyi hagyományok és a múlt emlékeinek felkutatása, megőrzése. ... >>

Élő Tűzfalak Erzsébetváros Alapítvány

(kulturális)

1097 Budapest, Vaskapu utca 10-14. C. 110.
képviselő: Ocztos István
Erzsébetváros és Budapest városképének javítása, szépítése képzőművészek segítségével. Ezen célját a városban található tűzfalak helyreállításával, állagmegóvásával, hőszigetelésével olyan formán kívánja elérni, hogy a tűzfalakra képzőművészeti alkotások kerülnek. Ezzel egyszerre ad új lehetőséget és felületet a képzőművészek számára és teszi a város tűzfalait a lakók és a környezetében élők számára lakhatóbbá, komfortosabbá és esztétikusabbá. ... >>

Első Közép és Kelet-európai Együttműködés Alapítvány

(kulturális)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33/A. 1./3.
képviselő: Gulyás Balázs, Inotai András, Kodolányi Gyula
Új, nagyhatású kulturális értékek és gazdasági-politikai reálfolyamatok kölcsönös közvetítésére képes kommunikációs csatornák kiépítésének szellemi előkészítése és támogatása. ... >>

Első Pesti Szőnyeg Társaság

(kulturális)

1095 Budapest, Mester utca 8. VII.em./1/a.
képviselő: Dénes Sándor
A magyar szőnyegkultúra újraélesztése. ... >>

Epres Alapítvány az Óvodás Gyermekek Neveléséért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Epreserdő u. 10.
képviselő: Szundyné Ihász Erzsébet
Az óvodás gyermekek óvodai nevelésének a támogatása. ... >>

Esterházy János Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday 28.
képviselő: Entz Géza
A határon túli magyarság kultúrális és oktatási segítése. ... >>

ESZTERHÁZA Alapítvány

(kulturális)

1097 Budapest, Vaskapu út 1/e. I./3.
képviselő: dr. Kővári Anna, Horváth András, Páska Csaba
Az okirat bevezető mondataiban rögzített elvek alapján a Védnökök, Alapítók, továbbá Kubinszky Mihály, Örsi Károly és mások e helyszínhez kötődő és felvirágoztatását szolgáló munkásságuk hasznosítása, eredményeik széleskörű ismertetése és népszerűsítése, s ehhez kapcsolódóan művészeti, tudomámyos és egyéb szakterületekre kiterjedő-elméleti és gyakorlati- kutatások folytatása, többek között ösztöndíjak alapításával is. ... >>

Európa és Kultúra Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Bakáts tér 2.
képviselő: Horváth Tiborné sz:Kovácsy Lenke
Az alapítvány célul tűzi ki kultúránk terjesztését, a kultúráltság fejlesztését, mint Európához tartozásunk legfőbb zálogát. Az alapítvány fenti célját elsődlegesen úgy kívánja megvalósítani, hogy támogatja azokat a képzési formákat, amelyek hozzájárulnak a kulturális ismeretek terjesztéséhez, a színházról, a képzőművészetről, a filmről, a zenéről és az építészetről. Az önkifejezésnek, a személyiség kibontakozásának egyik leghatékonyabb módja a beszéd. A beszédkészség fejlesztése önálló oktatásban vagy más oktatási forma keretében szintén a támogatás célzott területe. A képzési formák lehetnek végzettséget adók vagy népszerűsítő előadássorozatok. Az alapítvány lehetőségei szerint segíteni kívánja a kulturális értékeket bemutató filmek gyártását, készítését. ... >>

Európai Értékek Magyar hagyományok Ifjúsági Egyesület

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 151. II/24.
képviselő: Borsányi Attila
Az ifjúság közéleti mozgásterének és aktivitásának növelése. ... >>

Európai Ifjúságért 2002 Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 89/a.
képviselő: Ruzsics Milán
A közép- és felsőfokú oktatási intézmények hallgatói részére rendszeres továbbképzés szervezése az Európai Unió alappilléreinek megismertetésére. A magyar hagyományok és a modern oktatás, nevelési megoldásai ötvözésével a személyiségfejlesztés, vállalkozásképesség, a civil érdekképviselet fejlesztése, a kommunikációs készség javítása, konferenciák szervezése, elektronikus újság létrehozása, a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. ... >>

Európai Tudományos- és Interkulturális Kapcsolatok Alapítvány (ETIKA)

(oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Páva utca 37.
képviselő: Hajdinák Zoltán, Hegyi Nóra, Ignácz Roland
Az alapítvány támogatja a szervezeti kultúrák fejlesztésére irányuló programokat, projekteket elsősorban, de nem kizárólag a következő területeken: társadalmi felelősségvállalás; minőségtudatosság; szervezeti kommunikációs és információs rendszerek fejlesztése; környezettudatosság. Az alapítvány támogatja a nemzetközi és tudományos technológiai együttműködést, az ez irányú nemzetközi pályázatokban és azok megvalósítására irányuló projektekben tanácsadói szolgáltatásokat nyújt. Az alapítvány támogatja a tudás menedzselésére irányuló, valamint a kutatás-fejlesztés és innovációs projekteket. Az alapítvány a társadalmi rendszereken belül és az azok közötti tudástranszfert lehetővé tevő és segítő hálózatépítő szolgáltatásokat nyújt. Az alapítvány támogatja a társadalmi folyamatok modellezését és kutatását célzó, társadalmi problémák megoldására irányuló projekteket. Az alapítvány támogatja a fiatal, pályakezdő, tudományos kutatást végző szakembereket, valamint a fiatal művészeket. Az alapítvány a fenti cél elérése érdekében programokat szervez, pályázatokat hirdet, felnőttképzési tevékenységet folytat, tetszőleges helyen folytatott tanulmányi és kutatási ösztöndíjakat ad és e kutatásokhoz, tanulmányokhoz kapcsolódó költségeket térít meg. ... >>

Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 17. 1./14.
képviselő: Bogáti Ildikó
Az esélyegyenlőség javítása. A faji, etnikai, társadalmi és egyéb megkülönböztetések megszüntetése a különféle kultúrák találkozásának elősegítésével.
Az élővilág megóvására a közvetlen, illetve tágabb értelemben vett környezetünk védelmére való nevelés.
Az egészséges életmódra való ösztönzés, egészségmegőrzés.
A fiatalok különféle művészeti ágak iránti érdeklődésének felkeltése, kulturális örökségünk megóvására nevelés. ... >>

Ezüst Út Kulturális Egyesület

(kulturális)

1095 Budapest, Tinódi utca 2.
képviselő: Székely György
Meg kívánja őrizni és gyakorolni a magyarság népi és művi kultúráját, szellemiségét. Kutatja és tudatosítja (ős) történelmünket. Kiállítások művészi alkotások, tanulmányok, létrejöttéhez és bemutatásához, publikálásához segítséget nyújt. Koordinálja szervezetének kereti között működő szekciók munkáját. Segíti műhelyek létrejöttét, támogatja munkájukat. ... >>

Ferencváros Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány

(sport,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Rakonczay András
Az alapítvány elsődleges célja a Ferencvárosi Torna Club, mint az ország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező sportszervezete labdarúgó szakosztályának keretében zajló labdarúgó utánpótlás-nevelés anyagi feltételeinek megteremtése és biztosítása. ... >>

Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület

(kulturális)

1094 Budapest, Viola utca 7. 1./6.
képviselő: Bánsághi Tamás
Hagyományőrzés, ismeretterjesztés, támogatás, nemzetközi és cserekapcsolatok, szakmai érdekképviselet. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal