Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 212
3. oldal

Központi Oltáregyesület

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 77.
képviselő: Versegi Beáta Mária
Az oltáregyesületi hagyományok (szentségimádás, szegény templomok segítése) felélesztése , megőrzése és továbbvitele. ... >>

Krétakör Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1093 Budapest, Gönczy Pál utca 2. II/5.
képviselő: Gulyás Márton
Színházi és egyéb művészeti produkciók létrehozása és folyamatos műsoron tartása. Fiatal művészek alkotói munkájának ösztönzése. Alkotóművészeti közösségek fenntartása. Kulturális funkciójú létesítmény támogatása. Szakmai rendezvények lebonyolítása. Oktatási, továbbképzési programok támogatása. Nemzetközi kulturális és humánpolitikai kapcsolatok létesítése.
Akraditált térítéses oktatás, mely a színházszakmai továbbképzés folytatását, bonyolítását segíti elő szervezett keretek között. ... >>

Kulcs az emberi értékekhez Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,szociális)

1095 Budapest, Telepy utca 9/C. 2./6.
képviselő: Káplár Éva
Gyermekek és felnőttek egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése és a természetes mozgás népszerűsítése.
- Magyar és nemzeti kulturális értékek megismertetése, népszerűsítése és kulturális identitás támogatása, fejlesztése.
- Természeti környezet megismertetése, védelme, védett természeti értékek megóvása, társadalom környezeti szemléletének formálása. ... >>

Kultusz Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 197. E.lh. IV./2.
képviselő: Lukács Gábor, Udvardi Balázs
Kultúraközvetítés, ismeretterjesztés. Kulturális értékek létrehozása. Művészeti tevékenység és kulturális értékek létrehozásának támogatása. Kulturális ismeretterjesztő periodikák kiadása. Együttműködés a kultúra területén dolgozó non-profit és szakmai szervezetekkel. ... >>

Leövey Gimnáziumért Alapítvány

(kulturális)

1096 Budapest, Vendel 1.
képviselő: Duffek Valéria
A budapesti Leöwey Klára Gimnázium tanulói szellemi-testi fejlődésének elősegítése, az oktató-nevelő munka tárgyi-személyi feltételeinek támogatása. ... >>

Létforrás Ifjúságvédelmi Alapítvány

(szociális,kulturális,érdekképviselet)

1097 Budapest, Külső Mester u.84.
képviselő: Dr. Pál László, Gajda Imre
A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok, volt állami gondozottak szociális, kultúrális érdekvédelmi képviselete, a társadalomba való beilleszkedésük segítése. ... >>

Liberális Demokrata Egyesület

(kulturális)

1094 Budapest, Liliom utca 48. II./4.
képviselő: Koncz Imre
Az emberi jogok védelme és az esélyegyenlőség támogatása.
A szabadelvű gondolkodók munkásságának megismertetése érdekében előadásokat és egyéb rendezvényeket szervez.
A szabadelvű értékrend támogatása.
Egyéni és kollektív érdekérvényesítés elősegítése mindennemű társadalmi megkülönböztetéssel szemben.
A polgári tudatosság fejlesztése az állami bürokráciával szemben.
A környezetvédelmi tudatosság fejlesztése.
Elősegíti és támogatja az Egyesület tagjainak közéleti, társadalmi szereplését. ... >>

Liberálisok a Városért Egyesület

(kulturális)

1094 Budapest, Ferenc tér 1. 4./1.
képviselő: John Emese Orsolya, Merker Dávid, Szabadai Viktor
A liberális értékek képviselete elsősorban a fiatalság körében, valamint a liberális várospolitika támogatása. ... >>

Lilliput Egyesület

(kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 115/ B. 1./8.
képviselő: Benedek Szabolcs titkár, Pregunné Puskás Gyöngyi alelnök, Szávai Géza elnök
Szellemi műhelyek létrehozása és működtetése a korszerű és sokoldalú gyermeki műveltség megalapozására: a gyermekirodalom, a játék , a kreativitás és kulturális tájékozódás olyan rendezvény ? és kiadványsorozatainak megteremtése, amelyek széles körben, a technikai fejlődés felkínálta újabb médiumok, például az Internet szintjén is hozzáférhetőek a gyermekek számára, ugyanakkor olyan tapasztalatcserék szervezése, programok és segédeszközök megalkotása, támogatása, amelyek a gyerekekkel foglalkozó felnőttek, szülők és szakemberek tájékozódását segítik a gyermekek világának és a gyermekkultúrának a problémáiról. ... >>

LOGOSZ ("Értelem") Közoktatási, Művészetpártoló, Kulturális és Tájékoztatási Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Bokréta utca 25. IV//3.
képviselő: Dobos Istvánné
Segítséget nyújtani a működési területen folyó művészpedagógiai és alkotói tevékenység tárgyi és személyi feltételrendszerének fej- lesztéséhez. ... >>

Lóti-Futi Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Balázs Béla 1.
képviselő: Végh Edit
A Budapest, IX., Balázs Béla 1.sz. alatti Napkűziotthonos Óvodában a gyermekek egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése. ... >>

Ludwig Múzeum Baráti Köre Egyesület

(kulturális)

1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.
képviselő: dr. Keller Adrienn
A Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum gyüjteménye és működése iránt érdeklődők összefogása annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak az intézmény fejlesztéséhez és a közönség részére nyújtott szolgáltatásai bővítéséhez. ... >>

MAGYAR - ÁZSIAI Gazdasági és Kulturális Együttműködésért Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 15. I./14.
képviselő: Darázs György, Könnyid László
az ázsiai-magyar kulturális, tudományos, turisztikai és filozófiai értékek közvetítése. ... >>

Magyar Észak-Dél Társaság

(kulturális)

1090 Budapest, Kinizsi 1-7.
képviselő: Kollár Zoltán dr. ... >>

Magyar Fordítóház Alapítvány

(kulturális)

1094 Budapest, Tűzoltó u. 5.
képviselő: Rácz Péter
A magyar irodalom idegennyelvű megismertetése és nemzeti kultúránk nemzetközi bemutatása érdekében Magyar Fordítóház létrehozása, működtetése. ... >>

Magyar Grafikai Műhely Alapítvány

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday u. 31.
képviselő: Dr. Schannen Miklós / kettő együtt, Körmendi Anna / kettő együtt, Marcsó József / kettő együtt, Szunai Miklós / kettő együtt, Vásárhelyi Antal /elnök önállóan
A magyar grafika és kortárs grafikusművészek támogatása. ... >>

Magyar Közoktatási és Szakképzési Szakszervezet

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1094 Budapest, Liliom u. 34. III. 5.
képviselő: Tóth József
Tagjai, valamint a foglalkoztatottak gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek érvényesítése, átfogó képviselete, védelme és e célok eléréséhez szükséges feladatok összehangolt megoldása. ... >>

Magyar Monte Grappa Baráti Kör Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Kinizsi utca 31. 2./12/B.
képviselő: Dinnyés László
Az egyesület célja az első világháborúban Olaszországban elhunyt és a Monte Grappa hegy tetején lévő katonai temetőben eltemetett mintegy 10 ezer magyar hősi halott emlékének ápolása, az első világháborús eddig ismeretlen magyar dokumentumok gyűjtése és publikálása, az egyesület célja elérése érdekében kapcsolatot kíván tartani a Monte Grappa hegyén működő, első világháborús halottak emlékének megőrzésén munkálkodó olasz Hegyivadászokkal is. Az egyesület céljai közé tartozik az első világháború olasz frontján magyar katonák által vívott, így különösen a monte grappai harcokra vonatkozó történelmi adatok kutatása, a mindeddig ismeretlen részletek feltárása, az ott harcoló magyar csapatok viselt dolgainak, az elesett hősi halottak személyi adatainak felkutatása, feldolgozása. ... >>

Magyar Mozgókép Rendezők Céhe

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 31. k
képviselő: Sós Mária
a nemzeti film és televíziós gyártás fenntartása és felvirágoztatása. ... >>

Magyar Munka Magyar Érték Alapítvány

(kulturális)

1093 Budapest, Közraktár utca 28.
képviselő: Monszpart Sarolta
a magyar értékek megóvása az élet minden területén (munka, kultúra, környezet, piac) ... >>

Magyar Műfordítók Egyesülete

(kulturális)

1093 Budapest, Ráday u. 27.
képviselő: Géher István, Halasi Zoltán, Lackfi János, Mesterházi Mónika, Nádor Lídia
Képviselni és érvényesíteni kívánja a műfordító szakma érdekeit, küzdeni kíván a műfordítás méltó anyagi és erkölcsi megbescsüléséért, elő kívánja segíteni a minőségi műfordítások védelmét, információcserét kíván biztosítani a műfordító szakma művelői között, szervezeti kapcsolatokat kíván létesíteni a könyvszakma és az irodalmi kulturális élet meghatározó szervezeteivel és szereplőivel, együtt kíván működni a műfordító szakma más országokbeli és nemzetközi szervezeteivel, tevékeny részt kíván vállalni a műfordítók munkáját előmozdító hazai és nemzetközi források felkutatásában és felhasználásában, mindezzel a magyar irodalom és kultúra további gazdagodásához kíván hozzájárulni. ... >>

Magyar Népfőiskolai Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Ipar utca 13. I./5.
képviselő: Andrássy István, Simkó Attila, Vida Imre
Az átalakuló magyar társadalom művelődési, kulturális, gazdasági, etikai fejlődését kívánja elősegíteni az oktatás, nevelés és szervezés révén. A lokális társadalmi problémák felderítésére és azok szervezett feloldására törekszik elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtásával. A népfőiskolai mozgalom elterjesztése, szervezése a népfőiskolák segítségével szellemi és anyagi alapot teremteni a reformálódó humanista és piacgazdálkodó demokratikus társadalomnak. ... >>

Magyar Nyelven a Tudományért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1093 Budapest, Fövám tér 8.
képviselő: Árva Vince
Nem magyar állampolgárságú, de magyarul beszélő külföldön tanuló középiskolások, egyetemisták és főiskolások, valamint nem Magyarországon végzett fiatal szakemberek körében elősegítseni azt, hogy szakmájukban is ki tudják magukat magyarul fejezni. ... >>

Magyar Producerek Szövetsége Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1092 Budapest, Ráday utak 31/k. b.
képviselő: Kálomista Gábor/elnök, Kántor László/ alelnök, Mikulás Ferenc alelnök
A magyar producerek érdekképviselete Magyarországon és külföldön. ... >>

Magyar Református Pasztorálpszichológiai Lelkigondozói és Szupervízori Közhasznú Egyesület

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday u. 28.
képviselő: Dr.Kocsev Miklós
Összefogni és támogatni a Református Egyházban és a Református Egyház megbízásásból különböző munkaterületeken végzett lelkigondozói és szupervízori munkát. ... >>

Magyar Rézkarcoló és Litográfus Művészek Egyesülete

(kulturális)

1092 Budapest, Ráday u. 31/K.
képviselő: Vásárhelyi Antal ... >>

Magyar Vállalkozói Szalon

(oktatási,kulturális)

1096 Budapest, Vaskapu u. 37.
képviselő: Illés Tamás
Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hazánk euroatlanti integrációjának elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Magyar-Arab Kapcsolatok Fejlesztése Alapítvány

(kulturális)

1090 Budapest, Kinizsi 1-7.
képviselő: Rostoványi Zsolt dr. ... >>

Magyarországi Bolgárok Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Vágóhíd 62.
képviselő: Kalicov Vladimír, Tanev Dimiter
A társadalmi szervezet célja: A magyarországi bolgárok tömörítése; A magyarországi bolgár kisebbség képviselete; A tagság általános érdekeinek védelme; Az óhazával való kapcsolat megőrzése és ápolása; A bolgár-magyar kapcsolatok ápolása és fejlesztése; A magyarországi és a bulgáriai honfitársak szükség szerinti anyagi támogatása; A tagság anyanyelvű művelődésének elősegítése a budapesti bolgár iskola és egyéb oktatási intézmények keretén belül; A bolgár kultúra és a nemzeti hagyományok ápolása. Bolgár nemzeti és népi ünnepek megünneplése; A magyarországi bolgárok kulturális hagyományainak megőrzése és ápolása, tradicionális ünnepeiknek a megünneplése; A magyarországi bolgárok identitás megőrzésének és anyanyelv ápolásának elősegítése, A Művelődési Ház fenntartása és működtetése; Öntevékeny hagyományőrző csoportok működtetése; Könyvtár fenntartása, működtetése és gyarapítása; Magyarországi bolgár emlékhelyek ápolása és lehetőség szerinti karbantartása; Az egyesület életéről szóló és egyéb bolgár- és magyar nyelvű kiadványok megjelentetése; Bolgár és magyar állami, helyi önkormányzati és társadalmi intézményekkel, egyesületekkel való kapcsolattartás; kisebbségi szervezetekkel való együttműködés; Külföldön élő bolgárokat összefogó szervezetekben való részvétel. ... >>

Magyarországi Interaktív Videó Központ

(kulturális)

1090 Budapest, Könyves Kálmán krt. 13.
képviselő: Kovács Gyözö ... >>

Magyarországi Ukrán Nemzeti Kisebbségekért Kulturális Alapítvány

(kulturális)

1094 Budapest, Angyal utca 24.
képviselő: Baloghné Rózsa Júlia
A magyarországi ukrán nemzeti kisebbség kulturális tevékenységének elősegítése; az évenként megrendezendő Sevcsenko napok támogatása; Szeged kulturális életében szerepet játszó nemzeti kisebbségek, határon átnyúló magyar-ukrán kulturális kapcsolatok elősegítése; Kárpátalja és Magyarország kulturális kapcsolatának elősegítése. ... >>

Másként Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 11-13. I.14/a.
képviselő: Buzna Erzsébet
Az érzelmi analfabétizmus felszámolása, az érzelmi inteklligencia fejlesztése elsősorban a gyermekek és az ifjúság körében és az érzelmi diagnosztika módszeregyüttes széleskörű megismertetése felvilágosító előadások, tanfolyamok, ismeretterjesztő kiadványok a média segítségével. Segítő foglalkozásúak, pedagógusok és egészségügyi dolgozók képzése. Egészséges életmódra, az egyetemes emberi értékekre való oktatás, az általános műveltség színvonalának emelése és a magyar kulturális értékek ápolása nemre, korra és vallási hovatartozásra való megkülönböztetés nélkül. ... >>

Masters Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Csengettyű utca 17. III./14.
képviselő: Lauferné Sárdi Cintia, Sárdi Adrián, Zsigmond Szilvia
A sport népszerűsítése, megismertetése minél több fiatallal;
Rendszeres testedzés és sportolási lehetőség, valamint az egészségjavítást célzó sporttevékenység biztosítása;
Az egyesület kiemelt figyelmet kíván fordítani a táncsportra, valamint táncművészeti tevékenységek folytatására, oktatására, elterjesztésére;
Célja a fiatal tehetségek segítése, támogatása, oktatása, képességeik fejlesztése valamint az utánpótlás nevelés;
A szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportrendezvények, versenyek, díjkiosztó ünnepségek, kulturális programok szervezése, lebonyolítása;
Tagjainak részvételi lehetőség biztosítása rendezvényein;
Kapcsolatok kialakítása és fenntartása más hazai és külföldi sportszervezetekkel, valamint nevelési, oktatási és kulturális intézményekkel;
Sportági bajnoki; illetve, kuparendszerben kiírt sporteseményeken való részvétel biztosítása, támogatása;
Közreműködés a sport szakembereinek képzésében, oktatásában;
Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a sportegyesületet anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek, valamint mindazok számára, akik szolgáltatásait igénybe kívánják venni;
Bemutató képzések szervezése, megrendezése;
Kiadványok megjelentetése és terjesztése;
Fejlesztő edzések szervezése, rendezése;
A sportot népszerűsítő és az egyesület munkáját bemutató internet honlap működtetése;
Valamennyi tevékenységi területén tanácsadás nyújtása;
A sporttánc és táncművészet területén tevékenykedő szervezetek támogatása;
Az egyesületi élet alapjait képző közösségi élet kibontakozásának elősegítése;
Csapatmezek, fellépő ruhák, sportszerek készítése készíttetése, illetve tagjainak,
támogatottjainak, valamint szolgáltatásait igénybe vevőknek a sportoláshoz, tanuláshoz, kulturális tevékenység végzéséhez szükséges eszközök biztosítása. ... >>

MEDÁLIÁK Művészeti, Kulturális és Oktatási Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Napfény utca 27. fsz. 3.
képviselő: Zambrzyckiné Mezei Erzsébet
Táboroztatás, kiadványok készítése, kulturális rendezvények szervezése, művészeti és nyelvi kurzus tartása. Felnőttoktatás, művészeti oktatás, alkotó és előadó tevékenység; performance-oktatás, pedagógiai szakértés, kiállítás szervezés, alkotó és előadó művészeti tevékenység: performance-ok, színházi előadások szervezése, lebonyolítása, filmkészítés, a z.adam társulat működtetése. ... >>

MEDER - Fiatal Alkotók Csoportja Egyesület

(kulturális)

1096 Budapest, Lónyay u. 13/B. I/13.
képviselő: Hatházi László elnöks.tag együttes, Németh József elnöks.tag együttes, Varga Eszter Ildikó elnök önállóan
Tagjai kulturális tevékenységet, ezen belül művészeti tevékenységet végezzenek, s az egyesület azt elősegítse, támogassa különösképpen: Fiatal művészek részére műterem biztosításának elősegítése. Kiállítási lehetőségek megteremtése, elősegítése (kiállítások, szabadtéri tárlatok és egyéb kulturális rendezvények szervezése, illetőleg kiállító helyiségek, területek használati jogának ideiglenes, vagy végleges megszerzése útján). Fiatal művészek érdekképviselete. A művészet iránt érdeklődő közönség közötti kommunikáció elősegítése, a művészetek vonzóvá tétele szélesebb közönség részére. Kapcsolattartás külföldi művészekkel és művészeti szervezetekkel, cserekapcsolatok szervezése, stb. ... >>

Mézeskalács Óvoda Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 25.
képviselő: Gavlik Adrienn
A Budapest, IX.Ifjúmunkás u. 25. szám alatti Napköziotthonos Óvoda tárgyi feltételeinek javítása, működésének támogatása,korszerű eszközök beszerzése.Az óvodások képességfejlesztése, kulturális tevékenység és kulturális örökség megóvása. Tehetséggondozás lehetőségeinek megteremtése, egészségmegőrzése, az egészséges életmódra nevelés biztosítása. Az ételallergiás, a PKU-s cukorbeteg gyermekek ellátásának biztosítása az óvodapedagógusok és technikai személyzet továbbképzésének biztosítása. ... >>

Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Diákjainak Orsz. Szöv.

(intézményi,oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Knézits utca 5-7.
képviselő: Dr. Koháry Erzsébet, Müllerné Laczkó Edit
Kulturális,oktatási,szociális tevékenység ... >>

MUSIC FORUM Közhasznú Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1093 Budapest, Lónyay utca 41.
képviselő: Gőz László
A jelenkori magyar zeneművészet dokumentálása, fejlődésének elősegítése, a magyar zeneművészeti képzés hagyományainak ápolása, a magyar zeneművészet nemzetközi hírneve terjesztésének elősegítése, a magyar zeneművészet tehetségei kinevelésének támogatása, már fénylő tehetségek támogatása, a zenészek és zenei szakemberek szakmai továbbképzésének támogatása, a fenti célok elérése érdekében tevékenységet végző személyek és non-profit szervezetek támogatása. ... >>

Music Mayday Magyarország Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utak 33. C. 5./9.
képviselő: Hayo de Vries, Takács Viktória, Tomory Ibolya, Tóth Barnabás
Fiatalok kreatív és művészeti önkifejezési formáinak fejlesztése, olyan kortárs művészeti programjaik fejlesztése és támogatása, amelyben megmutathatják tehetségüket helyi, regionális és nemzetközi szinteken. Kultúrismereti, multikulturális ismeretterjesztő, oktatási programok szervezése, az afrikai fejlődő országok fiataljai művészeti tevékenységének segítése. ... >>

MUSICALVARÁZS Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1096 Budapest, Haller utca 27.
képviselő: dr. Szekeres Géza
Az alapítvány célul tűzte ki, hogy gazdagítani kívánja az iskolán kívüli művelődés és a képzés lehetőségeit. Célja a fiatalok ösztönzése a szabadidő kreatív eltöltésére, helyes életvitelre való nevelése, beszédtechnikai, színészmesterség, ének, tánc, zeneelméleti képzések lebonyolításával, prózai és zenés darabok bemutatásával segíteni az általános műveltség színvonalának emelkedését. hagyományőrzés keretében a magyar drámairodalom darabjainak bemutatása, pedagógiai hasznosítása. Fiatal tehetségek, szerzők felkutatása, darabjaik bemutatása. Fogyatékkal élő gyermekintézményekkel való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és együttműködés, tapasztalataik hasznosítása, társintézményekkel való koprodukció. Külhoni magyar ajkú hasonló kezdeményezések csereprodukciója. ... >>

Műbarátok Országos Egyesülete

(kulturális)

1092 Budapest, Kinizsi 22.
képviselő: Gömör Béla ... >>

Műszaki Oktatási Egyesület

(oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Timót utca 3-5.
képviselő: Murányi Pál dr., Vas Rezső
Az oktatás műszaki-pedagógiai színvonalának megtartása, hagyományainak ápolása, korszerűsítése, fejlesztése, valamint hazai és nemzetközi elismertségének megtartása, további erősítése. ... >>

NA-NE Galéria Alapítvány

(kulturális)

1093 Budapest, Lónyai 41.
képviselő: Bachmann Gábor ... >>

Német Baráti Egyesület

(kulturális)

1090 Budapest, Bokréta utca 24-26. I/13.
képviselő: Schmidt Nándor
A nemzeti identitástudat megőrzése, a nyelvi és kulturális gyökerek ápolása. ... >>

Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

1097 Budapest, Vágóhíd u. 11-13.
képviselő: Barna János, dr. Hartay Magdolna, dr. Kun József elnök, Dr.Császár Józsefné ügyvezető elnök, Gráfjódiné Varga Gabriella, Győriné Nagy Margit, Horváth Attila, Imrefi József, Pintér Géza, Szabó Lajos, Szabó Sándorné, Tímár Zoltán, Vargáné Kelemen Mária
A rendvédelmi, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (ÖTM), valamint a volt Belügyminisztérium (BM) és az új Belügyminisztérium (BM) dolgozók és nyugdíjasaik, valamint családtagjaik részére budapesti, illetve országos szintű társadalmi-, kulturális-, és sportrendezvények, egészségmegőrző programok, nyári táborok szervezése a szociálisan rászorulók anyagi támogatása. ... >>

Nemzetközi Neurolingvisztikus Programozás Alapítvány

(kulturális)

1094 Budapest, Ferenc tér 1.IV.em.6.
képviselő: Jakoby Judit, Murányi Péter, Rácz Edit
A neurolingvisztikus programozás (NLP) tudományának segítése, szociális, kultúrális és környezetvédő munka támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal