Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 256
1. oldal

44-es BÁZIS Kulturális- és Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Mester utca 40-44.
képviselő: Kovács Balázs
Az egyesület célja elsősorban a Magyar AirSoft mint sport támogatását tekinti céljának, alapvetően mint sport propagáló céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja, hogy segít a fiatalok számára szabadidő megszervezésében, továbbá a lakosság számára a kulturális és verseny szervezésében, az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. ... >>

A Dekoratőr Szakma Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1097 Budapest, Illatos út 2-4.
képviselő: Sándor Miklós
A Kirakatrendező és Dekoratőr Iskola növendékei képzésének támogatása. ... >>

A Diák Támogatásáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Molnár Ferenc
A diákok - mindenekelőtt a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatói -, színvonalas ismeretterjesztő és kutató munkájának anyagi és erkölcsi, valamint kulturális és közösségi életének támogatása. ... >>

A felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 33. D. 2../10.
képviselő: Hajdu István Csongor
A felsőoktatás és munkaerőpiac közötti kapcsolat erősítése, annak támogatása és elősegítése, hogy a felsőfokú képzések minél inkább feleljenek meg a munkaerőpiac igényeinek. A felsőfokú képzések részeként vagy azt kiegészítve, szakmai gyakorlat keretében a hallgatók ismerjék meg a leendő szakmájukat, a munka világát. A hallgatók a képzések keretében elsajátított ismereteket minél nagyobb mértékben tudják hasznosítani választott szakmájukban. A hallgatók szociális helyzete ne befolyásolja a munkaerőpiacra történő kilépésüket. A munkáltatók minél teljesebb képet kapjanak a felsősokú tanulmányikat befejezők tudásáról, felkészültségéről, preferenciáiról. ... >>

A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Erkel utca 10.
képviselő: Csontos Jánosné
A "Kicsi Bocs" Óvoda (1092 Budapest, Erkel u. 10.) eredményes, korszerű fejlesztő-oktató-nevelő munkájának támogatása. ... >>

A Magyar Epidemiológia Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási)

1096 Budapest, Gyáli út 2-6.
képviselő: Dr.Melles Márta
Az epidemiológiai munka személyi és tárgyi feltételeinek javítáa, így különösen: - epidemiológiai információs kiadványok megjelentetésének támogatása - szakmai oktatás, konferencia, képzés, továbbképzés szervezése, lebonyolítása - epidemiológiai kutatások, vizsgálatok szervezése, azok anyagi támogatása - az alapítvány céljaival összefüggő nemzetközi kapcsolatok kiépítése, fejlesztése - szakmai pályázatok kiírása és díjkitűzése. ... >>

A Református Iskolákért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Ráday 28.
képviselő: Karsa Lászlóné
A Dunamelléki Református Egyházkerülethez tartozó nevelési-oktatási intézmények (ezek száma 1994. augusztus 30-án összesen 31 db, de ami a későbbiekben változhat) munkájának támogatása. ... >>

A Teljesség Felé - Művészetek az Emberért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 16-18 VI./10
képviselő: Bajna Erzsébet, Hoppál Dorottya, Mihályi Gabriella
A müvészet új útjainak kutatása, illetve az erre irányuló tevékenységek széleskörü támogatása. A gyakorlati oktatásban felhasználható módszerek, programok kidolgozásának segitése. ... >>

Ady Endre Sajtó Alapítvány

(oktatási)

1092 Budapest, Ráday u. 32. I.em. 3.
képviselő: Győri Béla
Az új, hiteles, korszerű magyar újságírás személyi feltételeinek megteremtése, a fiatal tehetségek támogatása, az úttörő kezdeményezések felkarolása. ... >>

AFSC Magyarország Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1093 Budapest, Lónyai u. 54.
képviselő: Eva Sobotka együtt, James Whooley együtt, Michael Simmons
Az alapítvány célja, hogy támogatást nyújtson a Roma fiatalok is- kolai sikerességéhez és hogy hozzájáruljon a komplex politikai, gazasági és szociális kérdések regionális megértéséhez az alábbia- kon keresztül: -Iskolai előadások a Roma nyelvről, kultúráról és történelemről -Tutoriális és egyéni képzési programok az iskola befejezése u- tán. -Egy tananyag és tankönyvmodell kidolgozása Roma témában. -Konferenciák és műhelyek szervezése szervezetek és magánsze- mélyek számára, akik ezen a területen tevékenykednek. -Támogatás olyan helyi Roma szervezetek számára, amelyek a Roma fiatalok iskolai teljesítményének javítását segítik elő. -Minden más alkalmas módon. Az alapítvány tevékenységét önálló jogi személyként végzi, de ennek során együttműködik az Amerikai Egyesült Államokban, Philadelphia- ban (Pennsylvania) működő American Friends Service Committee-vel. ... >>

AIESEC Közgazdasági Alapítvány

(oktatási)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Jakobsen Ákos, Vojtek Endre
A magyar közgazdászhallgatók széleskörű szakmai képzésének, nemzetközi tapasztalatszerzésének és a nemzetközi szakmai közéletben való szereplésének lehetővé tétele. A közgazdász hallgatókon kívül a felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatása. ... >>

AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete

(oktatási,egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Czinger Erik, Debreczeni Kinga, Kavasinszky Dóra, Keresztesi Luca Éva, Magyar Melinda, Nagy Ágnes, Tamási Péter
Tevékenyen részt venni széles látókörű, modern szemléletű szakemberek képzésében, amellyel hozzá kíván járulni a magyar gazdaság és társadalom fejlődéséhez. Szorosabb kapcsolatot kiépíteni az elmélet és gyakorlat, a diákok és szakemberek között, hazai és nemzetközi szinten. Támogatni és ösztönözni a nemzetközi megértést és együttműködést a különböző társadalmi, gazdasági rendszerű tagországok között. Elősegíteni, hogy a diákok jobban megértsék a társadalom és a gazdaság aktuális problémáit. Elősegíteni, hogy a magyar vállalatok és intézmények olyan, gyorsan beilleszkedő, modern szemléletű, fiatal munkatársakat foglalkoztassanak, akik már pályájuk kezdetén értékes hazai és külföldi tapasztalatokkal rendelkeznek. ... >>

Alapítvány a Gyermekek Sokoldalú Fejlesztéséért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

1096 Budapest, Thaly Kálmán 38.
képviselő: Zsoldos Andrásné
Az óvodás korú gyermekek differenciált lehetőségeinek megteremtése különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. ... >>

Alapítvány a Jövő Gyermekeiért

(intézményi,oktatási)

1098 Budapest, Epreserdő utca 2.
képviselő: Weinber Hajnalka
Hozzájárulni a gyermekek óvodai szintű oktatásához és neveléséhez, elősegíteni a gyermekek egészséges fejlődését, és ezúton segítséget nyújtani számukra képességeik fejlesztésében, ismereteik kiszélesítésében, műveltségük elmélyítésében, elősegítve ezzel az életben való későbbi sikeres helytállásukat. ... >>

Alapítvány a Közgazdász Tanárképzésért

(oktatási,egyéb)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Dr. Szirmai Péter
A közgazdász tanárképzés támogatása. ... >>

Alapítvány a Kultúrált Kereskedőért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Ifjúmunkás 31.
képviselő: Jarmila Hebelková Jara
Az iskolában folyó kereskedelmi eladó-képzés színvonalának emelése. ... >>

Alapítvány a Marketing Oktatás Fejlesztéséért

(oktatási)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Kupcsik Szilvia
A magyar felsőoktatásban a marketing képzés színvonalának emelése. ... >>

Alapítvány a Molnár Ferenc Általános Iskoláért

(intézményi,oktatási,szociális)

1095 Budapest, Mester u. 19.
képviselő: Török Alfréd
A Molnár Ferenc Általános Iskola nevelő - oktató munkájának támogatása, a magas szintű oktatási és pedagógiai tevékenység elősegítése, a kiemelkedő tanulmányi eredmények támogatása, a hátrányos helyzetű diákok esélyegyenlőségének megteremtése, az egészséges életmódra nevelés, a nyelvtanulás ösztönzése, a kiemelkedő pedagógusi tevékenység ösztönzése és elismerése. ... >>

Alapítvány a Művészetek Oktatásáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1095 Budapest, Boráros tér 7.
képviselő: Rosta Árpád
Művészeti oktatás végző intézményekben az iskola működését segítő kiadások, a diákok számára ösztöndíj, kirándulások, kultúrális kiadványainak és a tanárok szakmai képzésének támogatása. Cél kibővült: Tandijmentes és ingyenes oktatás szervezése, résztvevők számára ösztöndíj biztosítása. Művészeti események,rendezvények szervezése. A művészetoktatás fejlesztése céljából kutatások támogatása. Fiatalok egész- ségének megóvása, pályaalkalmasság fenntartása. Alap-és középfokú művészeti iskola lét- rehozásával és működtetésével, illetve a művészeti oktatást végző intézmények- ben az oktatás fedezésével, illetve tá- mogatásával. ... >>

Alapítvány az Agrárközgazdász Képzésért

(oktatási)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Ferenczi Tibor dr.
Az agrárközgazdász-képzés támogatása. ... >>

Albert Flórián Labdarúgó Utánpótlás Gólkirály Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: id. Albert Flórián
Albert Flórián hírnevének megőrzése, ezen keresztül is a magyar labdarúgó kultúra, valamint történet emlékeinek az ápolása. Magyarország sportolni vágyó fiataljainak egészséges életmódra nevelése; a magyar labdarúgó sport hagyományainak megőrzése, a sportág felvirágoztatása, népszerűsítése. A labdarúgó sport számára utánpótlás nevelés támogatása országos szinten. A tehetséges fiatal labdarúgó játékosok kiválasztása, tehetséggondozása, támogatása. ... >>

Alma Mater Lónyay Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1097 Budapest, Lónyay u. 33-35.
képviselő: Madarász Imréné dr.
Elsődlegesen - de nem kizárólagosan - a magyar református lakosság körében nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység kulturális örökség megóvása, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Álomvilág az autista gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1094 Budapest, Tompa utca 14. fszt./1.
képviselő: Szabadi Imre
Az autista gyermekek szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének elő- segítése. A rendelkezésre álló pénzeszközöktől függően az alapítvány támogat- ni kívánja az iskolai képzésből kikerülő, már nem tanköteles autis- ta fiatalok szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének elősegítését is. ... >>

ANANKÉ Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
képviselő: dr. Bujdosó László
A járványügyi biztonság megteremtése érdekében a kutatás-fejlesztés, a frissen keletkezett tudományos kutatási eredmények közvetlen hasznosítása. A fertőző és nem fertőző betegségek prevenciójában és kezelésében felhasználható új és hagyományos rendszerek fejlesztése, különös tekintettel a gyerek populációt érintő népegészségügyi problémákra. A járványügyi biztonság érdekében figyelembe vett, kiemelt fontosságú és kiemelt biztonsági rendszereket igénylő oltóanyagok fejlesztése, különös tekintettel a tűmentes bejuttatási módszerekre. Az alapítvány elősegíti (különösen az alapellátásban dolgozó orvosok szakmai továbbképzésének támogatásával, szakmai konferenciák szervezésével, szakmai pályázatok és ösztöndíjak meghirdetésével), hogy az általa támogatott kutatások során kifejlesztett tűmentes oltási eljárások az egészségügyi alapellátásban és a gyermek gyógyintézetekben széles körben elterjedhessenek. ... >>

Angyal 7 Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1094 Budapest, Angyal utca 7. alagsor.
képviselő: dr. Benkő Attila
A Budapest, Ferencváros sportéletének támogatása, különösen a harcművészetek környékbeliekkel történő megismertetése, erre történő oktatása, s ezáltal az emberek egészséges életmódra nevelése. ... >>

Anyakönyvvezetők, Népesség-nyilvántartók és Okmányügyintézők Országos Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
képviselő: dr. Ugróczky Mária
Az anyakönyvezéssel, népesség-nyilvántartással, okmányügyintézéssel és állampolgársági ügyekkel kapcsolatos ismeretek előmozdítása, terjesztése. Tudományos kutatás és tevékenység végzése az előbbi pontban felsorolt jogterületeken. Előadások, tanfolyamok, képzések, továbbképzések, gyakorlatok szerzése, konferenciák, előadások tartása. Publikációk, szakfolyóiratok, szakkönyvek, szakmai segédletek kiadása, együttműködés ezeknek a kiadásában más azonos célú szervezetekkel. Állásfoglalások, szakvélemények készítése, az anyakönyvi igazgatás, népességnyilvántartás, okmányügyintézés és az állampolgárság területén felmerülő ügyekben. Kulturális tájékoztatók, szakanyagok megjelentetése az anyakönyvi események színvonalas lebonyolítása érdekében. Az európai közösség jog és tagállamok jogainak és jogalkalmazásának tanulmányozása és megismerése. Együttműködés más országok azonos célú társadalmi szervezeteivel. ... >>

Apáthy István Alapítvány

(oktatási)

1094 Budapest, Tüzoltó u. 58.
képviselő: Dr. Nemeskéri Ágnes
A gyakorlati anatonómia, szövettan és fejlődésbiológia oktatásának fejlesztésével Apáthy István tudós emlékének ápolása, szellemi hagyatékának gondozása. ... >>

AQUAZONA Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Fodor Szabolcs
a fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása érdekében az alapítvány támogatja:
a.) az úszás és az úszósport népszerűsítését,
b.) hazai úszóversenyek szervezését, lebonyolítását,
c.) gyermek és felnőtt úszótanfolyamok szervezését,
d.) az úszótanfolyamokat szervező szakemberek díjazását,
e.) az óvodai-, diák-és tömegsportot,
f.) nyári úszótáborok szervezését,
g.) a fogyatékkal élők rehabilitációját és versenyeztetését,
h.) a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek úszóoktatását és versenyeztetését,
i.) az utánpótláskorú és felnőtt úszóversenyzők sportolásához szükséges tárgyi feltételeinek biztosítását,
j.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztály kiemelkedő eredményeket elért utánpótláskorú és felnőtt versenyzőinek jutalmazását, illetve felkészülési juttatásban való részesítését,
k.) a Ferencvárosi Torna Club úszócsapatainak hazai és nemzetközi edzőtáborozását és versenyeztetését,
l.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek menedzselését,
m.) az eredményesebb sportolás miatt iskolai tanulmányaikat magántanulóként folytató versenyzők korrepetálását,
n.) az egyetemi éveiket külföldön töltő versenyzőket,
o.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya szakembereinek munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosítását, illetve a szakemberek hazai és külföldi továbbképzését,
p.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereinek jutalmazását,
q.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek és szakembereinek esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítését,
r.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya hazai és külföldi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését,
s.) az alapítvány célját elősegítő szervező tevékenység anyagi elismerését. ... >>

Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Epreserdő utca 12/4. 3/13
képviselő: elnök Érsek-Csanádi Gyöngyi
Az ifjúság irodalomra, művészetekre, kézművességre való oktatása;
- a tagok kulturális, művészeti tevékenységének segítése maradandó értékek létrehozásához, ezek hanghordozón való terjesztése;
- kézművesség támogatása és népszerűsítése;
- hagyományőrző és művészeti profilú ifjúsági és felnőtt táborok szervezése;
- az egészség, az épített és természeti környezet védelme országos és helyi szinten;
- tömegsport jellegű tevékenységek szervezése és irányítása (túrázás, kerékpározás, triatlon, sakk, asztalitenisz, teke, stb.);
- kiadói tevékenység. ... >>

Ars Európa Művészetoktatási Alapítvány

(oktatási,szociális,kulturális)

1093 Budapest, Bakáts utca 5. 3./6.
képviselő: Sajgál Judit
A hátrányos helyzetű fiatalok művészeti képzésének, oktatásának elősegítése. ... >>

Artmentor Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1092 Budapest, Ráday utca 31. K FilmesHáz
képviselő: Kabdebó György
Közcélú, nem profit-orientált célú ismeretterjesztő, oktató, dokumentum, animációs és kísérleti filmek és egyéb analóg és digitális hordozón készülő médiumok (továbbiakban: non-fiction médiumok) létrejöttének és terjesztésének támogatása. Bármely hazai vagy külföldi alkotóműhelyben készült non-fiction médiumok népszerűsítése egy évente megrendezendő non-fiction fesztivál (továbbiakban: Fesztivál) keretében, annak színvonalas megrendezése, a szakmai és közönség-értékelés, a megméretés lehetőségének megteremtése, valamint a forgalmazás elősegítése érdekében. Továbbá célunk a Fesztivál nemzetközivé fejlesztése, hogy betekintést adjunk az alkotók világában végbemenő szakmai folyamatokba, hogy saját eredményeinket nemzetközi összehasonlításban is értékelhessük. ... >>

Asztmasuli.hu Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1091 Budapest, Üllői út 121.
képviselő: dr. Stéger Gabriella
Az asztmás gyermekek és szüleik részére a betegséggel kapcsolatos tudnivalók átadása, ennek érdekében minden korosztálynak szóló weblap működtetése. ... >>

Az ifjúságért, a jövőért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

1092 Budapest, Ferenc krt. 36. III.em. 23.
képviselő: Németh Tamás
Azoknak a gyermekeknek,fiataloknak a segítése, akiknek a tanulása félresiklott és családi körülményeik miatt a felzárkózáshoz szükséges anyagi feltételek biztosítani nem tudják; azoknak a fiataloknak a segítése, akik egyedül nem tudnak felkészülni a felvételi vizsgákra, illetve már bekerültek valamilyen felsőoktatási intézménybe, de tanulási nehézségekkel küzdenek; azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, köztük pályakezdő fiataloknak is a segítse, akiknek személyiségi, beilleszkedési, tanulási problémáik vannak; egy olyan pedagógus csapatot létrehozni, ahol fő szempont a gyerek és nyitottak, fogékonyak az újra, hajlandóak maguk is fejlődni, pozitívan gondolkodnak, pedagógiai kutatómunkát végeznek; olyan nyári pótvizsgás táborok szervezése, ahol a gyerekek jó levegőn tiszta környezetben, nyaralva tanulhatnak; olyan iskola létrehozása, ahol pedagógusok tanítanak, a gyerek a legfontosabb, a tantárgyi koncentráció a gyakorlatban is megvalósul, a gyerekeket az életre és továbbtanulásra egyaránt felkészítik és ahol mindenki jól érzi magát. ... >>

Bakáts Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Bakáts tér 12.
képviselő: Szász Balázsné
A Fővárosi Bakáts téri Általános Iskola diákjainak támogatása. ... >>

Bakáts Tériek Football és Kulturális Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Drégely u. 7. fszt. 7.
képviselő: Babics Krisztián
A Bakáts tér környékén élő, valamint a Bakáts téri Általános Iskolában tanult fiatalok összefogása a sport- kulturális, valamint a természet- és környezetvédelmi célok megvalósítására. Ezen célokat közösen megvalósított öntevékeny programokkal, önműveléssel és sportrendezvényeken való részvétellel kívánják megvalósítani. ... >>

"Bartolák Mihály" Fiatalokkal a Jövőért Alapítvány

(oktatási)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11.
képviselő: dr. Rédei István
Tehetséges fiatalok oktatásának, tanulmányainak, képzésének, továbbképzésének elősegítése, ennek érdekében ösztöndíjak adományozása, pályázatok kiírása. A fiatalok számára bel- és külföldi szakmai tanulmányutak költségeihez való hozzájárulás. ... >>

Belső Értékeinket Kibontakoztató Egyesület

(oktatási)

1098 Budapest, Napfény u. 6. III.lh. II.9.
képviselő: Bulkai Tamás, Fried Zsófia
Az egyének oktatása, hogy felismerjék, tudatosítsák és megéljék az alapvető, belülről fakadó univerzális értékeket. ... >>

Biztosítási Oktatási Intézet fejlesztési Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1096 Budapest, Balázs Béla u. 18.
képviselő: Heit Gábor, Katona Béla
Az alapítvány célul tűzi ki, hogy hosszútávon a Biztosítási Oktatási Intézet Szakképző Iskola fejlesztéséhez szükséges forrásokat összegyűjti, folyamatosan ellenőrzi az iskola működését. Az iskola az Országos Képzési Jegyzékben szereplő biztosítási képesítések, ezen belül közép és felsőfokú biztosítási szakmai képesítést nyújtó egy illetve két évfolyamos képzési programok, szakmai tanfolyamok és tréningek szervezésével foglalkozik, távoktatásos levelező hallgatók részére. A programok a pénzügyminiszter által jóváhagyott követelmény rendszerre épülnek. _ a felnőtt korosztály szakmai orientálásában, a biztosítási szakember utánpótlás megteremtésében, a biztosítási szakmai presztizsének megőrzésében, a biztosítási kultúra terjesztésében. - A magyar és a külföldi biztosítási piac követelményeinek össze- hangolásában. ... >>

Bojzafa Önképző Diákegylet Közhasznú Egyesület

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Kinizsi u. 16.
képviselő: Dudás Rita, Vígh Péter
A középiskolás korosztály (14 évestől 19 éves korig) részére tar- talmas szünidei programok szervezése. ... >>

Borzsák Református Iskola Alap Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1092 Budapest, Ráday 28.
képviselő: Borzsák István ifj., Gulyás László, Madarász Imréné Dr., Ritoók Zsigmond dr., Takaró Tamás
A budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium tehetséges, rászoruló és arra érdemes tanulóinak támogatása. A monori iskolák tehetséges, rászoruló és arra érdemes tanulói részére a tanulmányuk elvégzéséhez nyújtandó támogatás. ... >>

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának "deák" Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa

(oktatási)

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviselő: dr. Pogány Gábor
A Ferencvárosban lakó tehetséges, de anyagi okokból tanulmányait folytatni nem tudó gyermekek és fiatalok tanulmányainak támogatása, életfeltételeinek javítása, jövőjük megalapozása, társadalmi helyzetük jobbítása. ... >>

Budapesti Egyesült Segítségnyújtók Támogató Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1091 Budapest, Hurok u. 7. II.1.
képviselő: Kovács Krisztián
* Egyéni és tömeges katasztrófák, elemi és természeti károk körülményei között keletkező sérültek mentése; * katasztrófákban való vagy rendkívüli körülményekben speciális, kutyása, barlangi, vizi, hegyi, búvár, műszaki, árvízi, földrengés, rom, állat és életmentés ellátása; olletve életvédelem és vagyonvédelem tárgyi feltételeinek biztosítása, * tűzoltás, baleseti műszaki mentés, vízből és tűzből való mentés, elsősegélynyújtás, * rendkívüli és katasztrófa körülmények között alkalmazható modern eljárások és eszközök népszerűsítése, támogatása * kutya és kutyavetető oktatás * eltünt személyek keresésében való közreműködők támogatása * beteg gyermekek és felnőtt életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése E cél érdekében felválalja a katasztrófa elhárítás, életmentés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység EU követelményrendszerhez igazodva történő segítését, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezését. ... >>

Budapesti Egyesült Segítségnyújtók Társasága Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1091 Budapest, Hurok u. 7.II/1.
képviselő: Somodi Attila
Egyéni és tömeges katasztrófák, elemi és természeti károk körülményei között keletkező sérültek, illetve a mentésükben résztvevők támogatása. Katasztrófában való, vagy rendkívüli körülményekben speciális, kutyás, barlangi, vízi, hegyi, búvár, műszaki, árvízi, rom, állat és életmentés - ellátás -, illetve életvédelem és vagyonvédelem tárgyi feltételeinek biztosítása. Tűzoltás, baleseti műszaki mentés, vízból és tűzből való mentés, elsősegélynyújtás biztosításának anyagi támogatása. Rendkívüli és katasztrófa körülmények között alkalmazható modern eljárások és eszközök népszerűsítése, támogatása. Kutya és kutyavezető oktatás támogatása. Eltűnt személyek keresésében való közreműködők támogatása. Beteg gyerekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése. Különböző jellegű felajánlások esetén a rászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthon stb.). Katasztrófa elhárítás, életmentés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Alapítvány

(oktatási)

1093 Budapest, Fővám-tér 8.
képviselő: Dr. Szabó Ferenc
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem fejlesztésének, a nyelvoktatásnak, a hallgatók szakmai gyakorlatának, tudományos munkáinak, az egyetemi tankönyvkiadásnak, kutatási tevékenységeinek támogatása. ... >>

Budapesti Méhész Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1094 Budapest, Viola utca 50.
képviselő: Simon Péter elnök, Szabó György elnökségi tag
A szervezet célja: a budapesti és környéki méhészek összefogása, érdekeik védelme, képviselete. Méhészettel kapcsolatos információk nyújtása. Folyamatos képzés a méhészeti tevékenység hatékonysága érdekében. Fórumok tartása, az aktuális kérdések megvitatásával, új szakmai módszerek kidolgozása, a gyakorlati alkalmazás támogatása. ... >>

Budapesti Politechnikum Alapítvány

(intézményi,oktatási)

1096 Budapest, Vendel utca 3.
képviselő: dr. Marosvári Péter, Orosz Hajnalka, Pál Tamás
A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola (1096 Budapest Vendel u. 3. ) támogatása és fenntartása. ... >>

Budapesti Tudomány és Gyakorlat Beszédkör

(intézményi,oktatási)

1093 Budapest, Fővám tér 8.
képviselő: Krug Armin
Német minták közvetítésével elősegíteni az egyetemek és főiskolák valamennyi fakultásán és létesítményében a magasszintű kutatást és oktatást. ... >>

Buddhapada Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Börzsöny u. 11.
képviselő: Farkas Pál /kettő együtt, Jelen János / önállóan, Porosz Tibor /kettő együtt
A buddhizmus eszméjének és tanainak magyarországi meghonosítása, a magyarországi buddhista közösségek és intézmények, a buddhizmust gyakorló vagy azzal szimpatizálló magánszemélyek támogatása; buddhista szertartások, közös meditációk, rendezvények szervezése, támogatása; buddhista nevelés oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés e téren ösztöndíjak alapítása, ösztöndíjasok cseréje más buddhista közösségekkel; a buddhizmussal kapcsolatos kutatások és tanulmányok támogatása; buddhista kiadványok megjelentetése, könyvtár folyóirattár, információs bázis kialakítása. ... >>

CROMO Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1097 Budapest, Vágóhíd utca 40.
képviselő: Simon Ildikó
A pályakezdő fiatalok, első munkába lépők, mint hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó személyek támogatása. ... >>

Daganatkutatás és -Diagnosztika Alapítvány

(oktatási)

1091 Budapest, Üllői út 93.
képviselő: dr. Sobel Mátyásné dr. Schaff Zsuzsa
A daganatkutatás fejlesztése, a kutatás-fejlesztés és a kutatók támogatása, a diagnosztika fejlesztése. A daganatkutatással kapcsolatos eredmények közzétételének elősegítése, a daganatkutatással kapcsolatos posztgraduális- és felnőttoktatás támogatása; szűrővizsgálatok és prognosztikai vizsgálatok fejlesztésének támogatása; nemzetközi együttműködések fejlesztése, elősegítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal