Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest IX. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 30
1. oldal

"AEGONOSOK EGYMÁSÉRT ÉS MÁSOKÉRT" Szakszervezeti Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 1.
képviselő: Kovács Éva
a munkavállalók, vállalkozók és családtagjaik, szakszervezeti tagok, stb. szellemi életének, művelődésének, a kultúra bármely területének az épített és természeti értékek védelmének, valamint a humán szolgáltatások javításának támogatása. ... >>

AQUAZONA Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 129.
képviselő: Fodor Szabolcs
a fiatalok egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a természetes mozgás népszerűsítése, a gyermek, ifjúsági és felnőtt sport feltételeinek javítása, a versenysport hazai és nemzetközi sikereinek előmozdítása érdekében az alapítvány támogatja:
a.) az úszás és az úszósport népszerűsítését,
b.) hazai úszóversenyek szervezését, lebonyolítását,
c.) gyermek és felnőtt úszótanfolyamok szervezését,
d.) az úszótanfolyamokat szervező szakemberek díjazását,
e.) az óvodai-, diák-és tömegsportot,
f.) nyári úszótáborok szervezését,
g.) a fogyatékkal élők rehabilitációját és versenyeztetését,
h.) a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek úszóoktatását és versenyeztetését,
i.) az utánpótláskorú és felnőtt úszóversenyzők sportolásához szükséges tárgyi feltételeinek biztosítását,
j.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztály kiemelkedő eredményeket elért utánpótláskorú és felnőtt versenyzőinek jutalmazását, illetve felkészülési juttatásban való részesítését,
k.) a Ferencvárosi Torna Club úszócsapatainak hazai és nemzetközi edzőtáborozását és versenyeztetését,
l.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek menedzselését,
m.) az eredményesebb sportolás miatt iskolai tanulmányaikat magántanulóként folytató versenyzők korrepetálását,
n.) az egyetemi éveiket külföldön töltő versenyzőket,
o.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya szakembereinek munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosítását, illetve a szakemberek hazai és külföldi továbbképzését,
p.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakembereinek jutalmazását,
q.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya versenyzőinek és szakembereinek esetenkénti rendkívüli sportsegélyben való részesítését,
r.) a Ferencvárosi Torna Club úszó szakosztálya hazai és külföldi kapcsolatainak ápolását, fejlesztését,
s.) az alapítvány célját elősegítő szervező tevékenység anyagi elismerését. ... >>

Aranyszamár Színház Közművelődési Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1098 Budapest, Epreserdő utca 12/4. 3/13
képviselő: elnök Érsek-Csanádi Gyöngyi
Az ifjúság irodalomra, művészetekre, kézművességre való oktatása;
- a tagok kulturális, művészeti tevékenységének segítése maradandó értékek létrehozásához, ezek hanghordozón való terjesztése;
- kézművesség támogatása és népszerűsítése;
- hagyományőrző és művészeti profilú ifjúsági és felnőtt táborok szervezése;
- az egészség, az épített és természeti környezet védelme országos és helyi szinten;
- tömegsport jellegű tevékenységek szervezése és irányítása (túrázás, kerékpározás, triatlon, sakk, asztalitenisz, teke, stb.);
- kiadói tevékenység. ... >>

Az Egységes Környezetvédelemért Országos Egyesület

(természetvédelem)

1095 Budapest, Soroksári út 20/B. V.1.
képviselő: Budizsa Péterné Göblyös Györgyi
A környezet és a természet, az élővilág - benne az ember életének, egészségének védelme -, az épített környezet állapotának javítása, megóvása, az egészséges emberi környezet biztosítása, megóvása, településfejlesztés. ... >>

Bakáts Tériek Football és Kulturális Egyesülete

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1097 Budapest, Drégely u. 7. fszt. 7.
képviselő: Babics Krisztián
A Bakáts tér környékén élő, valamint a Bakáts téri Általános Iskolában tanult fiatalok összefogása a sport- kulturális, valamint a természet- és környezetvédelmi célok megvalósítására. Ezen célokat közösen megvalósított öntevékeny programokkal, önműveléssel és sportrendezvényeken való részvétellel kívánják megvalósítani. ... >>

Budapesti Egyesült Segítségnyújtók Támogató Egyesülete

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,egyéb)

1091 Budapest, Hurok u. 7. II.1.
képviselő: Kovács Krisztián
* Egyéni és tömeges katasztrófák, elemi és természeti károk körülményei között keletkező sérültek mentése; * katasztrófákban való vagy rendkívüli körülményekben speciális, kutyása, barlangi, vizi, hegyi, búvár, műszaki, árvízi, földrengés, rom, állat és életmentés ellátása; olletve életvédelem és vagyonvédelem tárgyi feltételeinek biztosítása, * tűzoltás, baleseti műszaki mentés, vízből és tűzből való mentés, elsősegélynyújtás, * rendkívüli és katasztrófa körülmények között alkalmazható modern eljárások és eszközök népszerűsítése, támogatása * kutya és kutyavetető oktatás * eltünt személyek keresésében való közreműködők támogatása * beteg gyermekek és felnőtt életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése E cél érdekében felválalja a katasztrófa elhárítás, életmentés, gyógyító,- egészségügyi és rehabilitációs tevékenység EU követelményrendszerhez igazodva történő segítését, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatását, továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató képzés, előadás szervezését. ... >>

Budapesti Egyesült Segítségnyújtók Társasága Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1091 Budapest, Hurok u. 7.II/1.
képviselő: Somodi Attila
Egyéni és tömeges katasztrófák, elemi és természeti károk körülményei között keletkező sérültek, illetve a mentésükben résztvevők támogatása. Katasztrófában való, vagy rendkívüli körülményekben speciális, kutyás, barlangi, vízi, hegyi, búvár, műszaki, árvízi, rom, állat és életmentés - ellátás -, illetve életvédelem és vagyonvédelem tárgyi feltételeinek biztosítása. Tűzoltás, baleseti műszaki mentés, vízból és tűzből való mentés, elsősegélynyújtás biztosításának anyagi támogatása. Rendkívüli és katasztrófa körülmények között alkalmazható modern eljárások és eszközök népszerűsítése, támogatása. Kutya és kutyavezető oktatás támogatása. Eltűnt személyek keresésében való közreműködők támogatása. Beteg gyerekek és felnőttek életmentő orvosi műszeres hátterének fejlesztése. Különböző jellegű felajánlások esetén a rászorultabbak támogatása (természetes személyek, szociális intézmények, állami nevelőintézetek, tanintézmények, idősek otthon stb.). Katasztrófa elhárítás, életmentés, gyógyító-, egészségügyi és rehabilitációs tevékenység EU követelményrendszerhez igazodva történő segítése, és ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

"COOP SEGÉLY" a bajba jutottak megsegítéséért alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11/c.
képviselő: dr. Kemény Dénes, dr. Üveges László, Pálné Soltész Vera, Pap Lajos, Umheiser István
az árvizek és egyéb természeti csapások miatt károsultak, vagy egyéb - önhibájukon kívül - bajba jutott, szociálisan rászoruló személyek érdekében folytatott szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása;
- az árvizek, belvizek és egyéb természeti csapások által megrongálódott épületek, építmények, műemlékek helyreállítása;
- a hátrányos helyzetű csoportok, személyek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az a-c. pontban megjelölt célokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. ... >>

Csudiföld Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

1092 Budapest, Ráday utak 31/B. 5./6.
képviselő: Sándor Judit Anita
A Csudiföld Alapítvány elsődleges célja a tudatos környezet- és egészségvédelemre nevelés, a környezet- és egészségvédelem módszereinek megismertetése és megszerettetése, fontosságának elmélyítése az emberekben, széleskörű információszolgáltatás. Rávezetés az egészség felé vezető útra, a népbetegségek megelőzése és visszaszorítása, valamint a testi és lelki harmónia megteremtése. A környezetvédelem területén területén cél a környezettudatos gondolkodás kialakítása, a környezetvédelem feladatainak, illetve a környezetszennyezés hatásainak bemutatása, továbbá az ehhez sorosan kapcsolódó fogalmak (globális felmelegedés, fenntartható fejlődés, örökségvédelem, világörökség) széleskörű megismertetése. Részvétel természeti értékeink, világörökségeink, környezetkímélő gyakorlati példák népszerűsítésében, a környezetvédelem hazai helyzetének feltérképezésében, a környezetvédelmi jogi szabályozás megismertetésében. ... >>

Diverziti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

1091 Budapest, Üllői út 53/b. 1./16.
képviselő: Zmeskál Zoltán Gábor
kulturális, tudományos, természetvédelmi és környezetvédelmi ismeretek terjesztése minden körben (elsősorban az ifjúság körében) különböző előadások, kiadványok,programok,rendezvények,összejövetelek,kirándulások létrehozásával és szervezésével.
Tudományos kutatásokban való részvétel, együttműködés, illetve önálló kutatások lebonyolítása elsősorban környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos témakörben.
Hazai, külföldi és nemzetközi kulturális, ifjúsági és környezetvédelmi szervezetekkel, tudományos intézményekkel való együttműködés és kapcsolattartás.
A kulturális és biológiai sokszínűséggel kapcsolatos kiadványok, könyvek, filmek, zenék, programok, fesztiválok, információk bemutatása, ezek támogatása, népszerűsítése.
Globális környezetvédelmi, társadalmi problémák bemutatása, ismertetése, megoldásainak tanulmányozása és az erre irányuló kísérletek bemutatása, kipróbálása, valamint lehetséges átültetése a gyakorlatba.
Magyarország és annak régióinak, természeti és kulturális értékeinek megismertetése, népszerűsítése a külföldiek és itthoniak körében egyaránt.
Ökoturizmus népszerűsítése, lehetőségeinek bemutatása, illetve az ebben tevékenykedő szervezetekkel való együttműködés.
Tevékenységünk során szerzett tapasztalatok megjelenítése általunk készített kiadványokban, előadásokban, fényképeken, illetve ezek nyilvános bemutatása, terjesztése.
Ifjúsági képzések és oktatási programok létrehozása elsősorban fiatalok részére környezetvédelmi problémákkal és a kulturális sokszínűséggel kapcsolatban.
Az egyesület tagjainak felkészítése programokon, belföldi és külföldi konferenciákon, rendezvényeken.
Hagyományőrző, tradicionális programok szervezése.
Környezetvédelmi tanácsadás.
Elsősorban fiatalok által indított, a tevékenységi körünkhöz kapcsolódó kezdeményezések támogatása, népszerűsítése.
Pályázatírás tevékenységünkhöz kapcsolódó témakörökben.
Kiadványaink és hozzá kapcsolódó anyagok fordítása.
Tanácsadás a civil szektornak a hatékony internetes kommunikációról, szervezeten belül és szervezetek között, valamint szabad szoftverek használatával kapcsolatban. ... >>

Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1096 Budapest, Mester 60-62.
képviselő: Dózsa Györgyné, Vonnák László
A természetjárás különböző iskolai szakágainak anyagi támogatása. ... >>

Ferencvárosi Szabadidő és Horgász Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1092 Budapest, Bakáts tér 14.
képviselő: dr. Oszvári István
Az egyesület célja az, hogy tagjaival megismertesse a hazai és országhatáron kívüli tájakat, természeti értékeket, a hazai, az országhatáron kívüli horgászvizeket, a különböző horgásztechnikákat, a tágabb és szűkebb környezetünkben élő halfajokat. Tagjai számára biztosítsa az aktív pihenés élményét. ... >>

FŐNIX Speciális Mentők Alapítványa

(természetvédelem,oktatási)

1098 Budapest, Dési Hubert u. 5. 1.lhp. II.6.
képviselő: Bessenyei Péter
Elsősorban a Magyar Köztársaság területén bejövetkezett szükséghelyzet vagy természeti katasztrófa, baleset vízi, légi barlangi mentésben való részvétel. Megfelelő anyagi alapot biztosítani az aktív mentők részére rendszeres tréningeken, gyakorlatokon, továbbképzéseken való részvétel céljából. ... >>

Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1092 Budapest, Kinizsi utca 22.
képviselő: Hegedűs Péter
alkotmányos úton demokratikus politikai szervezetbe tömöríteni mindazon magyar állampolgárokat, akik a független Magyar Köztársaságban az ember természetes és elidegeníthetetlen jogai alapján félelemtől és nélkülözéstől mentesen, a keresztény erkölcsi törvények követelményei szerint, a nemzeti hagyományokat és a magántulajdon elveit tiszteletben tartva kívánnak élni. ... >>

Határ-Érték Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

1091 Budapest, Üllői út 21. II./10.
képviselő: Rogl Zsófia
a fiatalok társadalomba való beilleszkedésének elősegítése szociális- és sportprogramokkal, képességeik kibontakoztatására és fejlesztésére ösztönzés anyagi és más módon történő támogatással, társadalommal kapcsolatos ismereteik bővítése, környezet-tudatosságuk, az épített és a természetes környezet iránti felelősség-érzet növelése és életminőségük javítása anyagi segítségnyújtással és információk szolgáltatásával. Az Egyesület kiemelt célja a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, egészséges szocializációjának elősegítése és életminőségük javítása. ... >>

HÉJ Hagyomány és Jövő Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1096 Budapest, Haller u. 62/II.
képviselő: Incze Zsolt
A hazai épített és természetes környezet hagyományai fenntartásának, bemutatásának és a jövő számára való megőrzésének elősegítése. Támogat minden olyan kezeményezést, amely ezen eredmények felhasználását segíti elő, kulturális örökségünk megóvása érdekében. ... >>

Holdpalota Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1098 Budapest, Dési Huber utca 10/2. 3./2.
képviselő: Tóth Edina
Az esélyegyenlőség megvalósításának támogatása, elsősorban a család- és gyermekvédelem oldaláról, ezen belül:
Családi napközik létrehozása, működtetése
Gyermeküket nevelő nők munka világába való visszatérésének segítése
A nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, készségeik erősítése, fejlesztése képzésekkel
Gyermekek és nagycsaládosok szabadidős foglalkozásainak szervezése, illetve üdülési tevékenységének segítése
Kisgyermekek, ezen belül sérült vagy beteg gyermekek támogatása, fejlesztése
Párkapcsolati tanácsadás, családterápiai foglalkozások szervezése
Családbarát munkahelyek népszerűsítése
Fiatalok kultúrához való jutásának és kulturális fejlődésének elősegítése
Idősek kultúrához való jutásának támogatása
A foglalkoztatottság és a munkaerő megtartó képességének növelése, ezen belül:
Munkanélküliség megelőzése diplomások körében, a munkaerő-piaci kereslet-kínálat egyensúlyba hozására való törekvés a koordináció növelésével
A munkaerőpiac keresletének megfelelő készségek erősítése, fejlesztése az egyénben
Nők vállalkozóvá válásának segítése
A fiatalok, pályakezdők és munkaerőpiacról kiszoruló személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése
Fiatal munkavállalók földrajzi és szakmai mobilitásának segítése az EU tagállamain belül a szakmai gyakorlat- és tapasztalatszerzés érdekében
Olyan foglalkoztatási formák keresése, amely hosszú távon biztosít jövedelmet a munkavállalónak, pl. részmunkaidős foglalkoztatás, távmunka, önfoglalkoztatás
Foglalkoztatási, munkaerő-piaci célú kutatások elősegítése
A környezettudatos magatartás és életmód terjesztése, oktatása programokkal, táborokkal
Tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, fogyasztóvédelem
Természetes és biotermékek népszerűsítése. ... >>

Humana Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

1093 Budapest, Ráday utca 54. II./6.
képviselő: Kertész Anna
természetes személyek, társadalmi szervezetek, a gazdasági élet szereplőinek összefogásával megismertetni az emberi és állampolgári jogokat szélesebb körben a fiatalokkal, a közös gondolkodás és cselekvés által elősegíteni körükben a társadalmi felelősségvállalást. ... >>

József Attila Lakótelepi Öregfiúk Sport és Kulturális Klubja

(sport,természetvédelem,kulturális)

1098 Budapest, Toronyház u. 17/b.
képviselő: Janda Győző
A József Attila lakótelepen élő idősek és fiatalok összefogása sport-kulturális, valamint természet- és környezetvédelmi célok megvalósítására. Ezen célokat közösen megvalósított öntevékeny programokkal, kulturális és sportrendezvényeken való részvétellel kívánják megvalósítani. ... >>

Jövő Innovációiért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1095 Budapest, Soroksári út 56. II/14.
képviselő: Dóczi Tamás
pályázatok lebonyolítása és ösztöndíjrendszer kialakítása, működtetése az innovációt előmozdító kutatók támogatása érdekében; kutatások elősegítése, tanulmányutak szervezése, illetve a kutatáshoz szükséges anyagi háttér biztosítása; ismeretterjesztés a műszaki-, a természet-, a társadalom- és nyelvtudományok területén előadások (kutatási eredmények nyilvános prezentációja) szervezésével; magas színvonalú szellemi műhely létrehozása, ahol fiatal kutatók érdeklődési körüknek megfelelő témakörökben végezhetnek tudományos munkát; a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztésének támogatása, különös tekintettel az alapítvány által támogatásban részesített kutatók részére kutatási infrastruktúra biztosításával. ... >>

Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Sport Alapítvány

(sport,természetvédelem)

1097 Budapest, Gyáli 30/b.
képviselő: Pálfalvi Gyuláné
Csepel-Szigetszentmiklós Kavicsbányató környezetvédelmének a támogatása. ... >>

Kulcs az emberi értékekhez Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,szociális)

1095 Budapest, Telepy utca 9/C. 2./6.
képviselő: Káplár Éva
Gyermekek és felnőttek egészséges, harmonikus testi és szellemi fejlődésének elősegítése és a természetes mozgás népszerűsítése.
- Magyar és nemzeti kulturális értékek megismertetése, népszerűsítése és kulturális identitás támogatása, fejlesztése.
- Természeti környezet megismertetése, védelme, védett természeti értékek megóvása, társadalom környezeti szemléletének formálása. ... >>

Magyar Higiénikusok Társasága

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1097 Budapest, Gyáli 2-6.
képviselő: Dr. Páldy Anna
A magyar higiéne - a közegészségügy, népegészségügy - valamint a hozzákapcsolódó természet- és társadalomtudományok fejlődésének előmozdítása, szakmai érdekeinek hazai és nemzetközi képvselete, a tudományos műveltség terjesztése, a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának segítése és összehangolása. ... >>

Magyar Természetvédők Szövetsége

(természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1091 Budapest, Üllői út 91/b. III.em.21.
képviselő: Cselószki Tamás, dr. Farkas István Tamás, Dr. Ilosvay György, Dr. Schmuck Erzsébet
a Magyar Természetvédők Szövetségébe tömörülő magánszemélyek, közösségek és jogi személyek általános célja a természet egészének védelme a
a) tagok természet és környezetvédelmi (ideértve az állatvédelmi- és géntechnológiai feladatokat is) tevékenységének orientálásán, összehangolásán keresztül,
b) a tagoknak, tagszervezeteknek és más civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatások és a tagszervezetek civil érdekképviselete által,
c) szükséges közös fellépéssel a hatékony információ és tapasztalatcsere megszervezésénél,
d) hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakításával és ápolásával a természet és természetes élet feltételeinek megóvása érdekében,
e) lakosság ökológiai szemléletformálásával és fogyasztóvédelmével; továbbá környezeti oktatásával, nevelésével,
f) az euroatlanti integrációs folyamatban a környezet- és természetvédelmi feladatok elősegítése,
g) területfejlesztési célok elősegítése. ... >>

Pénzügyőr Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

1093 Budapest, Mátyás utca 16.
képviselő: dr. Nagy János
Sportvadászat, természetvédelem, vadgazdálkodás. ... >>

"Távol az Otthontól" Alapítvány

(természetvédelem)

1095 Budapest, Boráros tér 6.
képviselő: Klementné Csuhány Zsuzsanna
Azon külföldiek számára (beleértve a menekültektől kezdve a határon túlról érkezett magyarokig mindenkit nemzetiségre, nemre, fajra, felekezetre vonatkozó megkülönböztetés nélkül) segítséget nyújtani, akik kénytelenek voltak hazájukat háborúk, emberi jogok megsértése, természeti katasztrófák stb. miatt elhagyni, olyan események miatt, amelyben olykor akár egész családjukat vagy otthonukat veszítették el, próbálnak új életet kezdeni, de erre kevés lehetőségük van nyelvtudás és helyi tapasztalatok nélkül. Ebben az átmeneti állapotban szeretne az alapítvány az ő nehéz sorsukon enyhíteni, életminőségük javításához hozzájárulni. ... >>

Természet az Egészséges Gyermekekért Alapítvány

(természetvédelem)

1094 Budapest, Angyal u. 35. fszt. 1.
képviselő: Kigyóssy László
A ferencvárosi 6-14 éves korú gyermekek egészségmegóvása. ... >>

TISZTA ÉRINTÉS Bobby MacLaughlin KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egészségügyi)

1092 Budapest, Bakáts tér 6. fsz.
képviselő: Tömör Erzsébet
az alapítvány tartós, közérdekű célja: az emberek testi, lelki és szellemi egészségének megőrzése és helyreállítása. Az alapítvány célja a Bobby MacLaughlin által kidolgozott Muscle Effect Therapy (MET) nem- konvencionális gyógyító és természetgyógyászati terápia, valamint társterápiák akkreditálásának elősegítése, valamint új terápiás lehetőségek megismertetése, ezen a területen tudományos kutatások végzése. ... >>

Vodafone Magyarország Társadalmi Esélyegyenlőségért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
képviselő: Borosné Szűts Ildikó
Beteg és fogyatékos gyerekek és családjuk gyógyulásának, valamint a társadalomba való beilleszkedésük elősegítésének anyagi, illetve természetbeni juttatás, (gyógyszer, gyógyászati segédeszközök stb.) támogatás nyújtása. ... >>
1. oldal