Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 92
1. oldal

3Híd Alapítvány a baleseti sérültekért

(egészségügyi,szociális)

1053 Budapest, Magyar u. 3. I/2.
képviselő: Dr.Katonáné Kunos Márta, Dr.Papp Imre
A közlekedési balesetekben megsérült, súlyos maradandó egészségügyi károsodást szenvedett személyek részére, illetőleg a közlekedési balsesetekben életüket vesztett személyek hozzátartozói részére támogatás nyújtása. ... >>

"A Gyermekkori Egészségügyi Vészhelyzetek Megelőzéséért és Elkerüléséért" Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1055 Budapest, Honvéd utca 38. I./4.
képviselő: Geszti László, Turcsán Ferenc
Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekkori egészségügyi vészhelyzetek ( hirtelen kialakuló, súlyos, potenciálisan életveszélyes helyzetek) elhárítására, kezelése során a veszélyeztetett gyerekek szüleinek, a velük foglalkozó nevelőknek illetve maguknak a gyerekeknek, nem utolsó sorban ezen helyzetek megelőzése érdekében. ... >>

A Jövőért, a Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1055 Budapest, Balassi B.19.
képviselő: Éliás András Dr., Frenkl Róbert Dr., Szepesi András Dr.
A Magyarországon nem megfelelően, vagy nehezen gyógyítható gyermekek gyógykezelésének támogatása. ... >>

A Teljesség Fénye Alapítvány

(egészségügyi)

1056 Budapest, Váci u.45.fsz.5.
képviselő: Bodrogi Molnár Árpád
Az egészséges életmód kialakításának elősegítése, speciális gerincnyújtó torna bevezetése és népszerűsítése útján. ... >>

A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány

(egészségügyi)

1054 Budapest, Steindl I. u. 11.III/1.
képviselő: Dr.Feszthammer Artúrné
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinikáján működő Gyermek Habilitációs Csoport végtaghiányos gyermekekkel kapcsolatos munkájának támogatása. ... >>

AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. I/8.
képviselő: Bozsoki Róbert
A halmozottan hátrányos helyzetű emberek, állami gonozottak, fogyatékosok, cigányok, hajléktalanok, betegek, szegények életének javítása, társadalmi integrációjának segítése, a személyt körülölelő, lehetőség szerint legteljesebb, feltételrendszer pozitív irányú hatásmechanizmusával. A velük foglalkozó szakemberek munkájának támogatása. A hitélet segítése, a vallásos élet értékeinek felmutaása, pozitív életforma alakító hatásainak alkalmazása, elsősorban a célcsoport boldogulásáért. ... >>

Aktív Szülés Program Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1054 Budapest, Zoltán u. 18.
képviselő: Sallakné Kovács Andrea
A gyermekvállalással, a szülésre felkészüléssel, a szüléssel és a szülés utáni állapotokkal kapcsolatosan felmerülő kérdések megoldásában, az ezekben részes felnőttek és gyerekek sgítésében, támogatásában, továbbá az ezzel kapcsolatos tudományos kutatásban és szakemberképzésben a felmerülő igények nemzetközi színvonalú kielégítéséhez méltó és szakszerű formában hozzájáruljon. ... >>

Alapítvány a Fiatal Pszichiáter és/vagy Neurológus Szakorvosok és ezen Szakterület Tudományos Munkásságának Támogatására dr. Schaffer Károly Emlékére

(sport,egészségügyi)

1053 Budapest, Kálvin tér 4. 3./10.
képviselő: dr. Zakar Andrásné dr. Constantinovits Györgyi
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint a tudományos tevékenység, a kutatás, a neurológia és pszichiátria szakterület szakmai színvonalának erősítése, egyetemes és nemzeti szakmai örökségének ápolása, továbbfejlesztése, az annak érdekében magas színvonalú szakmai munka elismertetése. ... >>

Alapítvány a Gerincbetegségek Megelözésére

(egészségügyi)

1051 Budapest, Guszev 3.
képviselő: Vizkelety Tibor dr. ... >>

Alapítvány a Közegészségügyi Szakszervezeti Dolgozókért

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1051 Budapest, Nádor u. 32.
képviselő: Guba Anikó
A közegészségügyi dolgozók szakszervezeti tagjai egészségének a megőrzése, valamint az egzisztenciájukhoz szükséges szellemi erőnlét megőrzésének a segítése. ... >>

Alapítvány az egészséges településekért

(egészségügyi)

1055 Budapest, Szalay u. 4.
képviselő: dr Dobrev Klára elnök
Az ország egészségi állapotának, életminőségének javítása. E célból olyan programok összegyűjtése és koordinálása, melyek segíthetnek az egyéneknek, és a közösségeknek az egészségesebb életmód kialakításában. ... >>

Alapítványi Összefogás az Atópiás Gyermekekért

(egészségügyi)

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 10. I./1.
képviselő: Nagymáté Éva
Az atópiás betegségben szenvedő betegek, családtagjaik segítése, az orvostudomány atópiás betegségekre vonatkozó ismeretanyagának bővítése, és a felhalmozott tudás társadalmi szintű érvényesítése. ... >>

Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1051 Budapest, Szent István tér 11.
képviselő: Rajki Zsuzsa
Tartósan, vagy váratlan esemény miatt segítségre szorulók, elsősor- ban gyermekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmé- nyek vagy szervezetek pártfogása, támogatása. Egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe került személyek - elsősorban gyermekek - támogatása Magyarországon. ... >>

Amiche dellItalia Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.
képviselő: Guadalupi Marinella képviselő, Poptean Ines főtitkár
karitatív tevékenységek végzése rászoruló gyermekek, betegek illetve intézmények segítése.
- Magyarországon élő olasz állampolgárok találkozóinak előmozdítása egymás, valamint az ország, az olasz kultúra jobb megismerése és magyarországi megismertetése, elismertetése céljából. ... >>

Az Egészségügyben Dolgozók Szabadidő Egyesülete

(sport,egészségügyi)

1050 Budapest, Nádor 32.
képviselő: Kerkovits Gyula dr., Király Istvánné ... >>

Baba-Barát 2006. Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1055 Budapest, Szt. István körút 17. II./10.
képviselő: dr. Mericli Metin, dr. Vermes Gábor
a társadalom és az egyén közös érdekeinek a kielégítése céljából az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés, különös tekintettel a szülési szövődmények, a szülés utáni depresszió kialakulásának megelőzésére. ... >>

Belváros Lipótváros Lakosainak Egészségéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Hercegprímás út 16.
képviselő: Dr. Birtalan Lajos
A hazai járóbeteg ellátás egészségügyi színvonalának folyamatos emelése érdekében a járóbeteg ellátás fejlesztése és javítása; mindazon szakemberek támogatása, akik munkájukkal és eredményeikkel emelik a hazai járóbeteg ellátás és az ezzel összefüggő egészségügyi szakterületek szakmai színvonlát; a járóbeteg ellátás nemzetközi eredményei magas színvovalú oktatásának támogatása, és a Belváros- Lipótváros lakosainak egészségvédelme és megőrzése, a betegségek megelőzésének ... >>

Belvárosi- és Délbudai Infarctus Alapítvány

(egészségügyi)

1051 Budapest, Hercegprímás utca 11.
képviselő: dr. Major Judit, Szigeti Éva dr.
Az infarctusok átesett betegek gyógyításának támogatása. ... >>

Betegjogi, Ellátottjogi, és Gyermekjogi Közalapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Akadémia u. 3.
képviselő: Dr.Csehák Judit
Ellátja a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők (a továbbiakban: képviselők) foglalkoztatásával összefüggő feladatokat a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett. E cél megvalósítása érdekében: irányítja, szervezi és ellenőrzi a képviselők szakmai munkáját;a képviselők részére megszervezi a jogszabályokban előírt képzéseket és továbbképzéseket; biztosítja a képviselők működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. ... >>

Budapesti Közép-Európai Egyetem Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Nádor u. 9.
képviselő: Dr. Detrekői Ákos
A Közép-Európai Egyetem létrehozása és fenntartása, továbbá kutatási és oktatás tevékenység végzése, beleértve a külső oktatás (external teaching) végzését, támogatását is, valamint a hallgatók, munkatársak és más érdekeltek egészségügyi ellátása, illetve ennek támogatása különös tekintettel a járóbeteg ellátására. ... >>

Dr. Domby Sámuel Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
képviselő: Fenesi Teréz
Mindenekelött a magyar nemzet egészségi állapotának javítása, az egészségügyi ellátásban, a prevencióban résztvevők képzésének, továbbképzésének elősegítése. A Magyar Egészségügyi Társaság támogatása feladatainak megoldásában. Az egészségügy hiányosságainak ismeretében, a hiányosságok feltárásban, azok megszüntetésében részt venni kívánó orvosokat, egészségügyi szakembereket szervezetileg összefogja. Szakmai ismereteiket az egészséges életmódra nevelés terén hasznosítja. Az alapítvány működése során továbbképző előadásokat, tanfolyamokat szervez a Kárpátmedencében élő szakemberek számára. Együttműködik a hasonló célok megvalósítását segítő hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal. Különös gondot fordít a határon túl dolgozó egészségügyi szakemberek otthoni képzésére. ... >>

Egészségügyben Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége

(egészségügyi,érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor utca 32.
képviselő: Dr. Berki Zoltán
A tagszervezetek tagságának érdekképviselete és érdekvédelme. Ennek érdekében e szervezetek megbízásából proramot alakít ki az össztagságot érintő bér, foglalkoztatás, szociális és kultúrpolitika területén, amely alapján e területeket érintő tevékenységet ellátja. ... >>

Egészségügyben és Szociális Területen Dolgozók Függ. Keresztény Szakszerv.

(egészségügyi,érdekképviselet)

1051 Budapest, Arany J. 17.
képviselő: Gáspár István dr., Pajer Lászlóné, Sárai Jánosné ... >>

Egészségügyi Média Szövetség Egyesület

(egészségügyi,érdekképviselet)

1052 Budapest, Semmelweis utca 19. félemelet/7.
képviselő: Póos Péter
a médiapiac egészségügyi szegmensében tevékenységet végző szereplők szakmai érdekképviseletének ellátása, ezen szereplők, továbbá az egészségügy társadalmi elismertségének előmozdítása, általános működési környezetének javítása. ... >>

Egészségügyi Revizorok Egyesülete

(egészségügyi)

1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
képviselő: Czakó Imre
Egészségügyi és szociális ellátás területén a pénzügyi és ellenőrzési rendszerek korszerűsítése útján az ellátottak érdekeinek védelme. ... >>

Egészségügyi, Szociális és Közszolgálati Dolgozókért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1051 Budapest, Nádor 32.
képviselő: Fülöp Gáborné
Az egészségügyben dolgozók egészségügyi, szociális, üdültetési, érdekvédelmi, átképzési és szolidaritási támogatása. ... >>

EGYENSÚLY Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

1055 Budapest, Bihari János utca 20.
képviselő: dr. Bánfi Andrea
A magyar egészségügyi helyzet és az ifjúság helyzetének javítása. ... >>

Egyesület a 3. Évezred Ifjúságáért

(egészségügyi)

1056 Budapest, Váci 47/b.
képviselő: Tarjáni Imre ... >>

Egymásért Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 5. fszt.
képviselő: Ripp Gézáné
Idős emberek, nyugdíjasok segítése, érdekeik védelme, a rászorulóknak anyagi, természetbeni segítségnyújtás, betegek látogatása; - idősek klubjának létrehozása, működtetése; - közösség teremtés a belvárosi lakosság életminőségének javításához; - kulturális rendezvények, a különböző korosztályok kapcsolatának előmozdítása; - környezet- és egészségvédő társadalmi tevékenység szervezése; - jogi-, egészségügyi tanácsadás, felvilágosítás. ... >>

Életerő Egyesület

(egészségügyi)

1055 Budapest, Néphadsereg 5.
képviselő: Bánhidi László ... >>

ÉletReForma Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 60.
képviselő: Balogh Károly István
Az alapítvány az egészséges életmódra nevelést, az egészségfejlesztést kifejtő vagy ezzel a céllal működő jogi és magánszemélyek tevékenységét, a hasonló szándékkal szerveződő szervezetek és magánszemélyek kezdeményezését kívánja támogatni és ösztönözni.
Az alapítvány fel kívánja karolni azokat a személyeket, akik segítségre szorulnak a társadalomban való helytállásuk tekintetében. Különös tekintettel fordul a hátrányos helyzetű egyének, közösségek egészségfejlesztése, habilitációja,reszocializációja felé. Az Alapítvány hozzá kíván járulni az emberek életminőségének javulásához, tevékenységeivel olyan közösségek kialakítására törekszik, ahol az egyének olyan képességekkel vérteződhetnek fel, amelyekkel jobb minőségű életet élhetnek, és a problémáikat hatékonyabban oldhatják meg. Az alapítvány a szabad akaraton és az egyéni döntés szabadságán alapuló, az egyéni önkifejezést mindenben segítő, nyitott társadalom eléréséért tevékenykedik. ... >>

Emlékezünk-Gondoskodunk Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1051 Budapest, Vigadó utca 2.
képviselő: dr. Farkas Dominika, dr. Pintér Aurél, Kerekesné Gajdár Mária
dr. Markovits Zoltán emlékének megfelelő megőrzése,
- dr. Markovits Zoltán félárván maradt Karolina nevű gyermeke részére az anyagi esélyegyenlőség biztosítása azáltal, hogy az alapítvány a tanulmányainak elvégzéséhez, egészségügyi ellátásához, illetve esetleges hátrányos élethelyzetbe kerülése esetén részére anyagi támogatást nyújt. ... >>

Európai Környezettudományi Akadémia Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1055 Budapest, Honvéd tér 10/ A.
képviselő: dr. Gellérthegyi István
Az egyesület elsődleges célja, hogy tudományos társaságként ?akadémiaként? a hazai környezetvédelem Nyugat-európai színvonalra emelése érdekében előmozdítsa a magyar társadalom környezettudatos magatartásának kialakítását, a környezetvédelmi szakemberek együttműködését, továbbá kutatási, illetve oktatási tevékenységeket végezzen különösen az alábbi területeken: A környezeti kultúra fejlesztése Magyarországon. A környezet állapota megőrzésének, illetőleg javításának egyik legfontosabb előfeltétele az egész társadalom tudatos törekvése a környezetszennyezés, környezetkárosítás megelőzésére. A környezeti kultúra fejlesztéséhez az egyesület mindenekelőtt oktatási, képzési, illetve ismeretterjesztő programok szervezésével kíván hozzájárulni mind a felnőtt, mind pedig az ifjúsági oktatás területén.
A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tudományos kutatások fejlesztése. Az egyesület célja a környezetvédelmi szakemberek közötti információcsere és az együttműködés kialakítása, illetve a környezetvédelem jelentőségének ismertetése érdekében a lakosság megfelelő információkkal történő ellátása, ezzel kapcsolatban különböző tanfolyamok, előadások szervezése, a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások, egyéb tudományos tevékenységek támogatása.
A környezet- és természetbarát magyar gazdaságszerkezet jelentőségének terjesztése. A magyar gazdaság szerkezete nagy mértékű változásokon megy át, amelynek egyik jellemzője, hogy a környezetvédelem és természetvédelem szempontjai háttérbe szorulnak a rövid távú gazdasági érdekek mögött. Erre tekintettel a környezettudatos vállalati magatartás, illetve módszertanának kialakítása és széles körben való megismertetése érdekében az egyesület célja különböző, a gazdasági fejlesztés és a környezettudatosság együttes érvényesülésének biztosításával kapcsolatos kiadványok készítése, illetve terjesztése, továbbá különböző tanfolyamok szervezése e témában.
A környezetvédelmi ipar fejlesztésének egyik fontos elmeként az egyesület célja a környezetvédelmi termékeket előállító, illetve környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtóiparágak előtérbe kerülése érdekében tanácsadás, kutatások, tudományos tevékenységek elősegítése, a legkorszerűbb technológiákkal kapcsolatos ismeretek széles körben történő terjesztése.
A környezet-egészségügyi kutatások fejlesztése, eredményeinek lakosság körében történő terjesztése. A környezetvédelem előtérbe kerülésével a lakosság egészsége és a környezet és természet szennyezése közti kapcsolat vizsgálata egyre jelentősebbé válik. Az egyesület célja a legfontosabb környezet-egészségügyi problémák áttekintése, a lakosság megfelelő tájékoztatása, a környezet és az egészség együttes megőrzésének érdekében szakmai tanácsadás nyújtása.
A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás további közelítése az Európai Unió jogi szabályozásához. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás folyamatában ideiglenesen lezárásra került ugyan a környezetvédelem fejezete, azonban még számos feladat vár elvégzésre ... >>

F-Group Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

1054 Budapest, Alkotmány utca 4.
képviselő: Szabó Tibor
gyermek- és ifjúsági kórházak, gyógyító intézmények, ezt támogató alapítványok és közhasznú szervezetek tevékenységének, üzemelésének, beszerzéseinek támogatása. Sérült vagy beteg gyermek- és ifjúsági sportolók gyógyításának, rehabilitációjának és ezzel összefüggő sportorvosi felügyeletének elősegítése, ilyen célú intézmények és szervezetek támogatása. Sportiskolák, utánpótlásnevelő központok, illetve iskolák sportcélú tevékenységének támogatása. ... >>

Fekete János Alapítvány

(egészségügyi)

1053 Budapest, Henszlmann u.5.
képviselő: Horváth Gábor, Popovits Jánosné Dr.
Az örökletes betegségek elleni küzdelem támogatása. ... >>

"Fordulópont" Mentális Egészségért Alapítvány

(egészségügyi)

1054 Budapest, Vadász utca 32. fszt./5.
képviselő: dr. Csanády Katalin
A psychiátriai betegségek megelőzése és kezelése szakmai hátterének biztosítása. ... >>

GALOIS Egyesület

(egészségügyi)

1053 Budapest, Kálvin tér 3.
képviselő: Pogáts Lajos ... >>

Hadigondozottak Közalapítványa

(egészségügyi,szociális)

1055 Budapest, Balaton u.5-7.
képviselő: Szikszainé Dr.Bérces Anna
A hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodás megvalósítása, a jogosultak ellátásának megvalósítása és a kedvezmények realizálása, továbbá a hadirokkantak egészségügyi segédeszközökkel való ellátásának biztosítása. ... >>

Határvonal Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1053 Budapest, Károlyi M.u. 14/a.
képviselő: Hága Antónai
A szenvedélybetegek rehabilitációjának elősegítése a rehabilitációt végző egészségügyi szervezetek anyagi támogatásával is. ... >>

Helicobacter pylori és Dyspepsia Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1055 Budapest, Szalay u. 5/B. fsz.2.
képviselő: Dr.Simon László
A Helicobacte pylori alap- és kilnikai kutatások hazai támogatása, az ilyen céllal benyújtott pályázatok elbírálása. A dyspepsia tünetcsoporttal kapcsolatos alap- és klinikai kutatások hazai támogatása, az ilyen céllal benyújtott pályázatok elbírálása. Együttműködés támogatása az European Helicobacter Pylori Group és az Austrian Helicobacter Pylori Foundation vezetőivel és tagjaival, közös kutatások elősegítése és támogatása. A Helicobacter pylori és dyspepsia tünetcsoporttal kapcsolatos oktatás és továbbképzés támogatása. ... >>

Hipertermiával és új terápiás módszerekkel a rák ellen Alapítvány

(egészségügyi)

1054 Budapest, Vécsey u. 4. III/2.
képviselő: Dr.Ábrahám Lajos
Daganatos megbetegedésben szenvedő betegek hipertermiás kezelésének támogatása állapotjavulásuk, illetve életminőségük megőrzése érdekében. Új terápiás eljárások támogatása. ... >>

Humánpolitika.com Közhasznú Egyesület a Mozgásszegény Életmód Ellen

(egészségügyi)

1050 Budapest, Károlyi Mihály utca 11. A. 3./2.
képviselő: Makrai Fanni, Mihalik Zsuzsa, Schneider Balázs
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rekreációs tevékenység; mozgásszervi megbetegedések megakadályozása és rehabilitása. ... >>

Illés Krónikái Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

1055 Budapest, Balassi B.7.
képviselő: Mónus Barnabás
Magyarországon és Kelet-Közép Európa magyar nyelvű területein élő, vagy ide menekülő, Izraelbe történő továbbutazásukig a térségben tartózkodó zsidó közösségek szociális, egészségügyi, kultúrális, hitéleti szellemi támogatása és érdekképviselete, kiemelt törődést tanusítva a Holocaust túlélői iránt. Az időskoruak szociális gondozása, a feléjük irányuló egészségmegörző, betegségmegelőző, gyógyitó, egészségügyi rehabilitációs tevékenységek támogatása valamint a kulturális tevékenysé végzése ... >>

Ivicsics Borbáláért Alapítvány

(egészségügyi)

1052 Budapest, Párisi 2.
képviselő: Facsádi Gábor dr. ... >>

JÓTETT (Micve) Karitatív Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1056 Budapest, Duna u. 3.III.1.
képviselő: Orbánné Vastag zsuzsanna
A szegény zsidó személyek megsegítése, valamint a zsidó intézmények támogatása, amelyek ezeket a személyeket ellátják. A magyarországi, valamint külföldi állampolgárságú rászorult emberek megsegítése, életkörülményeinek javítása. A rászorultak felkutatása és teljeskörű megsegítése. Kórházak, idősotthonok, napköziotthonok, kubbok támogatása, rászorultakat segítő, karitatív tevékenység kifejtése. Kapcsolattartás a Magyarországon és külföldön működő hasonló tevékenységet kifejtő, valamint a Holocaust emlékének ébrentartására alakult szervezetekkel és intézményekkel. A segítségnyújtás fő módja az adományok eljuttatása a rászorultakhoz. ... >>

Jótündér Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 60. III/11.
képviselő: Masevela Kielo
bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők életkörülményeinek javítása, illetve katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. ... >>

KATEDRA Egészségügyi és Oktatássegítő Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Hercegprímás u. 19.III.em.36.
képviselő: Nemes József
Hazai és határon túli magyar ajkú iskoláskorú gyermekek egészséges testi és lelki fejlődésének elősegítése. Az iskolai pedagógiai munka elősegítése és szakmai színvonalának a gyermekek érdekében történő támogatása, a pedagógusok magasabb szakmai színvonalának eléréséhez szükséges eszközök, berendezések és bútorok biztosítása útján. Hazai és határon túli magyar ajkú területen működő egészségügyi intézmények támogatása bútorokkal és egyéb más orvosi eszközökkel. ... >>

Közegészségügyi Szakszervezet

(egészségügyi,érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor utca 32.
képviselő: dr. Csernus Éva, dr. Ócsai Lajos ... >>

Közép-Európai Improvizációs Színházi Műhely Egyesület

(intézményi,egészségügyi)

1051 Budapest, Hercegprímás utca 10. II./10.
képviselő: dr. Parádi József
Közép-Európában a régió lakossága lelki egészségvédelmének megerősítése, a kultúrák egymással történő megismertetése, közelítése, a kultúraközi kommunikáció elősegítése, a hatékonyabb önérvényesítés, a kreativitás, a tolerancia, az asszertivitás képességének növelése az improvizáció, a playback színház, a pszichodráma és más dramatikus, illetve alternatív színházi (csoport) módszerek segítségével. ... >>
1. oldal 2. oldal