Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 92
2. oldal

Kultúra és Segélyegylet Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 28.
képviselő: dr. Szőke Péter, Fazekas Claudia
Gyermekek, hátrányos helyzetűek szociális támogatása. A rászorulók, betegek, mozgássérültek és szellemi fogyatékosok megsegítését szolgáló tevékenység előmozdítása és közvetlen végzése. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók emberi felemelkedését és társadalmi beilleszkedését szolgáló kezdeményezések megfogalmazása, végrehajtása és felkarolása. A nemzedékek közti párbeszéd és jobb együttélés ösztönzése, építve arra a különösen becses értékekre, amelyet az idős emberek jelenléte jelent a társadalomban és azokra az energiákra, amelyek az ő életükben rejlenek. A nemzetközi szolidaritás előmozdítása a fejlődés, a népek közötti béke és együttműködés érdekében konkrét kezdeményezések és programok által. Az ökumenizmus és a vallások közti párbeszéd ösztönzése. Az oktatás, a nevelés és a művelődés támogatása. A menekültek és a bevándorlók megsegítése, befogadásuk és beilleszkedésük elősegítése és általában egy megbékélésre és együttérzésre épülő társadalom létrejötte a valódi emberi haladás és kibontakozás érdekében. ... >>

"LÁTOMÁS-Egy jobb jövőért" Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
képviselő: dr. Horváth Lajos
Az alapítvány a magyar társadalom testi és szellemi állapotának fejlesztését tűzi ki célul, oly módon, hogy az emberek spirituális, lelki, szellemi képességeinek fejlesztésével a mentálhigénés problémák leküzdéséhez nyújt segítséget. Fő célul tűzi ki az alapítvány, hogy a rászorulókat és az érdeklődőket összefogja annak érdekében, hogy egészséges, mértékletes és társadalmilag elfogadott életmóddal, az egyes egyének életútja ismét pozitív irányba forduljon. További célja az alapítványnak a magyar társadalom spirituális útjának segítése, fejlesztése és támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-természetvédelem, állatvédelem, ... >>

Lélektől Lélekig Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1050 Budapest, Sas 25.
képviselő: Miklós Pál
A társadalom perifériájára szorult, marginalizálódott beteg emberek ingyenes gyógyítása, rekreációjának biztosítása elsősorban természetgyógyász eszközökkel. Magányos, elszegényedett, idős emberek segítése, rászoruló nagycsaládosok támogatása. ... >>

Levendula Alapítvány

(egészségügyi)

1054 Budapest, Széchenyi utca 1 a II/29
képviselő: Lérántné Deák Zsuzsanna
A beteg gyermekek életkörülményeinek és gyógyulási lehetőségeinek javítása. ... >>

Magyar Börtönegészségügyi Társaság

(egészségügyi,oktatási)

1054 Budapest, Steidl Imre u. 8.
képviselő: Dr. Barna Ildikó, dr. Harsányi Kornélia
oktatás , továbbképzés támogatása ... >>

Magyar Egészségügyi Társaság

(egészségügyi)

1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3.
képviselő: Prof.dr. Süveges Ildikó
az összmagyar népesség egészségvédelmi érdekeinek a képviselete. ... >>

Magyar Gyógyszerutilizációs Társaság

(egészségügyi)

1051 Budapest, Zrinyi u. 3.
képviselő: Dr. Soós Gyöngyvér ... >>

Magyar Országos Egészségorientációs Expanziós Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1051 Budapest, Bajcsy Zs. u. 20. III/11.
képviselő: Dankó Renáta
Kórházak,egészségügyi intézmények fejlesztésével kapcsolatos konzultációk szervezése. Az egészsééges életmóddal kapcsolatos prevenciós jellegű programok, szűrővizsgálatok, kiadványok készítésének támogatása. Az egészségügyi intézmények felszereltségének a korszerűsítése korszerű orvosi műszerek és felszerelések adományozása útján. ... >>

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor 36.
képviselő: dr. Ertl Tibor
A magyar egészségügy, orvos és fogorvos, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományok fejlődésének előmozdítása, a szövetséget alkotó autonóm tagegyesületek közös érdekeinek képviselete, egységes megjelenés biztosítása a közös törekvések szolgálatában, a tudományos és szakmai műveltség terjesztése és védelme, a tudományos és szakmai tevékenység fejlesztése, eredményei gyakorlati alkalmazásának elősegítése. Az egyesület célja továbbá az egészségügyet és a magyar orvos társadalmat érintő jogalkotó munka segítése, a közös szakmai érdekek nemzetközi és hazai képviselete, összefogása, egységes véleményalkotás és ezek képviselete a hazai és nemzetközi szervezetekben, a Szövetség és a Szövetséget alkotó társaságok érdekei érvényesítésének előmozdítása. A tagegyesületek/társaságok tevékenységének szövetségi szintű segítése és összehangolása, a közös problémák kezelése, azok megoldásának elősegítése, a tagegyesületek együttműködésének segítése, az információáramlás és eszmecsere biztosítása. ... >>

Magyar Sebészet a Kórosan Kövér Betegekért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1054 Budapest, Garibaldi u. 1.
képviselő: Dr.Bende János
A kórosan kövér betegek modern kezelése, amibe beletartozik a sebészeti műtéti és minden konzervatív és invazív belgyógyászati kezelés. Ezen területek művelése a bonyolult diagnosztika a kiterjesztett műtétek, vagy a konzervatív, illetve az invazív belgyógyászati, endoscopos beavatkozások, amelyek a betegek életminőségét javítják, a korábbi normális, vagy ahhoz közeli testsúly és egészségi állapot visszaállítását célozzák. A kóros kövérség megszüntetésével kapcsolatos tudományos kutatások költségeinek fedezése. A kövér betegek gyógyításához használatos anyagok (gyűrűk, ballonok, új gyógyszerek), speciális eszközök, műszerek beszerzése. Pályázati és adományozók által juttatott anyagi eszközökkel el akarja érni, hogy azok számára is beültethető legyen a fogyást elősegítő eszköz, akik ezt megfizetni nem képesek, oly módon, hogy részben vagy egészben téríti a műtét és az eszközök költségeit. Segíti a kóros kövérség kezelésével foglalkozó orvosok szakismeretének gyarapítását, teszi ezt szaklapok előfizetésével, szakkönyvek vásárlásával, konferenciákon való részvétel támogatásával, illetve szakmai szimpoziumok, konferenciák szervezésével. A gyógyítás mellett oktatási tevékenységet is folytat. A kóros köverség modern kezelésének interdisciplinális lehetőségét szakorvosoknak, szakorvosjelölteknek, residenseknek és a társszakmák képviselőinek oktatja igény szerint egyetemi graduális és postgraduális képzés keretén belül is. ... >>

Magyar Soros Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Október 6. utca 12.
képviselő: dr. Koncz E. Katalin, dr. Sándor Miklós, Rév István
A magyar tudomány, a kultúra, oktatásügy, egészségügy, gazdasági innováció támogatása, illetve a demokratikus közélet és társadalmi autonómia fejlesztésének támogatása. ... >>

Magyar Tetoválók Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

1052 Budapest, Váci u 17. I/2. em.4.
képviselő: Farkas Károly, Horányi Krisztián, Király István
A tetováló és testékszerész kultúra fejlesztése, megismertetése és terjesztése országosan. E tevékenység szakmai tisztaságának, a társadalmi és egyéni elvárásoknak megfelelő körülményeinek elősegítése és azok fenntartása iránti egységes fellépés lehetőségének megteremtése. A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és egyéb rendelkezésekben meghatározott egészségügyi és betegségmegelőzési feltételek megismertetése és betartásának elősegítése. A szakmai képzés és továbbképzés alapfeltételeinek megteremtése. ... >>

Magyar Tudományos Egyesület a Nemzetközi Fejlesztésért és Együttműködésért hungarian Academic Development Association for International Cooperation

(egészségügyi,kulturális)

1051 Budapest, Nádor u. 15.
képviselő: Teszler B. István
Feldolgozni, rendszerezni és széles körben népszerűsíteni a következő tudományterületek hazai kutatási eredményeit: agrártudomány, környezetvádelem (azon belül különösen: fenntartható fejlődés és megújuló energia), népegészségügy, humán erőforrás fejlesztés, szervezetfejlesztés, civil társadalom, kisebbségi érdekképviselet, önkormányzatok működése, regionális együttműködés, külpolitika és biztonságpolitika, valamint politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok elemzése. Újraéleszteni a magyar és európai fejlesztési együttműködés legjobb hagyományait és elősegíteni a sikeres fejlesztési szerepvállaláshoz szükséges közgondolkodást. feldolgozni a fejlesztési tevékenység során szükséges helyi, célrégiókra vonatkozó tapasztalatokat és integrálni azokat a hazai és európai gyakorlatban. ... >>

Magyar Vöröskereszt

(egészségügyi,szociális)

1051 Budapest, Arany J. 31.
képviselő: Habsburg György, Selymes Erik főigazgató
az élet és egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés, a szociális gondok enyhítése, a betegségek megelőzése, a fegyveres konfliktusok, katasztrófák áldozatainak megsegítése, a Genfi Egyezményekből adódó feladatokban való közreműködés, a nemzetközi humanitárius jog, a Vöröskereszt alapelveinek terjesztése, a társadalmi szolidaritásra nevelés. ... >>

Magyarországi 4H Alapítvány

(egészségügyi)

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
képviselő: Bényei SÁndor, Dr. Stefanovits Pál
A gyermek és ifjúsági korosztály 4H program keretében együttműködő közösségeinek és tagjainak segítése. ... >>

Med-Ipari Alapítvány

(egészségügyi)

1051 Budapest, Október 6. utca 22. II./15/a.
képviselő: dr. Kutassy Kálmán
Az egészségügyi iparban tevékenykedő szakemberek illetve bármely a " non profit humán szolgáltatások " szakmáiban dolgozók, továbbá tanulók gyes-en lévők és nyugdíjasok megélhetésének megkönnyítése. ... >>

Mentőöv Gyermekinkért 2002 Alapítvány

(intézményi,egészségügyi)

1054 Budapest, Zoltán utca 13. 1./6.
képviselő: Gegő Gáborné
Az országos hatáskörű onkológiai központok műszerparkjának és fejlesztésének támogatása. - Az életmentéshez elengedhetetlen életmentő műszerek vásárlása, nehéz helyzetben lévő kórházak, azon belül az intenzív osztályok támogatása annak érdekében, hogy gyógyításhoz szükséges feltételek és eszközök minél szélesebb körben rendelkezésre álljanak - Sürgősségi betegellátás támogatása - Gyermek intenzív osztályok támogatása anyagi és tárgyi eszközökkel - A magyarországi rákkutatás fejlesztésének támogatása - Időszaki kiadványok megjelentetése figyelemfelhívás, illetőleg tájékoztatás céljából - Magyarországi rehabilitációs központok támogatása - Család nélkül intézetben élő illetve hátrányos szociális helyzetű gyermekek támogatása - Beteg kisgyermeket nevelő családok támogatása, otthoni gondozásukhoz szükséges eszközök biztosítása ... >>

MOTESZ A doktorandusz (PhD.) képzésért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

1051 Budapest, Nádor u. 36.
képviselő: Dr. Szollár Ljos
Az orvostudományi egyetemek doktori iskoláinak doktori programjában résztvevő, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő doktoranduszainak a fokozatszerzésre irányuló tudományos munkájának anyagi támogatása. ... >>

Nádass József Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1050 Budapest, Báthory 10.
képviselő: Vasy Géza
Mozgássérült, mozgásban korlátozott, beteg írók támogatása. ... >>

Napfény a Beteg Gyermekekért, Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1054 Budapest, Honvéd utca 8. I./2.
képviselő: Gömöri János
Súlyosan vagy krónikusan beteg, fogyatékos gyermekek támogatása, szociálisan hátrányos helyzetű személyek támogatása, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,a gyógyító tevékenység, illetve az egészségügyi rehabilitációs tevékenység érdekében hazai kórházak, egészségügyi intézmények modern orvosi technológiájához szükséges műszerek, eszközök beszerzése. ... >>

Napfényes Élet Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. magasföldszint/1.
képviselő: Szili Zsuzsanna
Az emberek testi, lelki és szellemi harmóniájának elősegítése, a természetes életmód, étrend és egészség megőrzése, a környezet és természet védelme. Mindezek érdekében előadások szervezése, azokról hanganyagok, videofelvételek készítése és terjesztése, a különféle vallások és vallástörténeti irányzatok tanításainak ismertetése és terjesztése. ... >>

Nyolc Lépés a Civilizációs Betegségek Megelőzéséért és Gyógyításáért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1051 Budapest, Nádor utca 19.
képviselő: Végh József
A civilizációs betegségek megelőzése, valamint az ilyen betegségekben szenvedők magasabb színvonalú ellátásának elősegítése és támogatása. ... >>

Oktatási és Egészségügyi Humán Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1054 Budapest, Alkotmány u. 15.
képviselő: Farkas Károly
A szakmunkásképzés, szakmaszerzés, szakmai továbbképzés, nyelvtanítás, nyelvtanulás, tehetséggondozás, rekreáció támogatása, az egészségnevelés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, különösen a fiatalok támogatása útján, és daganatos megbetegedések megelőzésével, kezelésével kapcsolatos tevékenységek támogatása. ... >>

Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1051 Budapest, Münnich F. 32.
képviselő: dr. Berki Zoltán
Az orvos-képző egyetemeken és a kapcsolódó egészségügyi régiókban foglalkoztatott egészségügyben, egészségügyi oktatásban és képzésben dolgozó munkavállalók érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

OTP Fáy András Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1051 Budapest, Nádor 16.
képviselő: Dr.Vízi E. Szilveszter
Országos jelentőségű kulturális és tudományos egészségügyi, oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport, illetve környezetvédelmi támogatások nyújtása. ... >>

Revital Halálközeli Állapotokat és Megváltozott Tudatállapotokat Kutató Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

1053 Budapest, Ferenciek tere 4. I.em. 1.
képviselő: Dr. Liptay-Wágner András
A halálközeli állapotba került emberek felkutatása, pszichés támogatása, szükség esetén speciális gyógyító pszichoterápia kezdeményezése, a halálközeli állapotok kezelése kultúrájának kialakítása, ezzel kapcsolatos oktatás és tudományos tevékenység támogatása.
A klinikai halált és egyéb megváltozott tudatállapotokat átélt személyek tapasztalatainak és az utóhatásként fellépő jelenségeknek, mint pl. telepatikus és intuitív képességek, testen kívüli tapasztalatok, valamint más transzperszonális jelenségek kutatása. ... >>

SALUS Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1053 Budapest, Magyar utca 36.
képviselő: Harsányi Ilona, Vargyas Katalin
A SALUS Egészségügyi Jogvédelmi Társadalmi Szervezetnek a betegek érdekvédelmét felvállaló tevékenységének segítése. ... >>

Simor Pál Rákkutató Alapítvány

(egészségügyi)

1052 Budapest, Nádor u. 7.
képviselő: Dr. Lapis Károly
A rák kutatása és gyógyítása terén jelentős eredményeket elérő tudományos és gyakorlati tevékenység elősegítése és dijazása, különös tekintettel a hasnyálmirigyrák megelőzésére és gyógyítására. ... >>

Szent István Szeretet és Egészségügyi Alapítvány

(egészségügyi)

1053 Budapest, Képíró utca 8.
képviselő: Dr. Szilágyi Tibor, Sibriczki Erzsébet, Trombitás Károly
Az egészséges életmód védelme, fejlesztése, megvalósításának anyagi elősegítése. ... >>

Szent Jánosról Elnevezett Jeruzsálemi Ispotályos Lovagrend Magyar Tagozata

(egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

1056 Budapest, Váci u. 62-64.
képviselő: Bánffy Miklós, Lorx Ádám, Tomcsányi István
A Johannita Rend emberbaráti tevékenységet folytat. Hivatásának a gyengék, elesettek, magányosok, szellemi és testi rászorultak keresztény szellemben való erkölcsi és anyagi támogatását tekinti, a betegápolás, szegénygondozás, szellemi képzés és a kulturális öntudat előmozdítása révén ... >>

Szerencsejátékosok Országos Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1054 Budapest, Zoltán utca 13.
képviselő: Petrovics Nóra
A szerencsejáték kényszeres folytatásával hátrányos helyzetbe került csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, állampolgári jogai érvényesülésének civil kontroll keretében történő elősegítése. ... >>

TÁKISZ- Segély Alapítvány

(egészségügyi)

1052 Budapest, Semmelweis 13.
képviselő: Földi Zoltán
Súlyos beteg vagy üzemi, egyéb baleset folytán tartósan keresőképtelenné váló, illetve elhunyt, a Magyar Államkincstár és annak területi szervezeteiben (a 2002. előtti TÁKISZ utódszervezeteiben ) dolgozók gyermekekinek támogatása, segítése. ... >>

Táplálkozással az Egészségért Egyesület Élelmiszergyártók és Forgalmazók az egészséges táplálkozásért

(egészségügyi)

1055 Budapest, Balassi Bálint u. 7.
képviselő: Ábrahám Attila
Az egészséges táplálkozáshoz nélkülözhetetlen élelmiszerek gyártóinak és forgalmazóinak összefogása a magyar lakosság táplálkozással összefüggő egészségi állapotának javítása és betegségmegelőzési ösztönzés érdekében. ... >>

VADHAJTÁS - EXTRÉM SPORT ÉS TERMÉSZETBARÁT Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

1051 Budapest, Hercegprímás utca 4. 2./9.
képviselő: Varga Gábor Miklós
Az egészségmegőrzésre irányuló kezdeményezések indítása. A Gyermekek és a fiatalok egészséges életmódra nevelése, a rendszeres testmozgás és sportolás körükben való népszerűsítés. A szabadban való testmozgás és sportolás népszerűsítése. A természeti környezet megóvására irányuló kezdeményezések indítása. Állatvédelmi akció-programok indítása. A nem olimpiai, szabad stílusú sportágak népszerűsítése. Az extrém mountain-bike sportág népszerűsítése. ... >>

"Valóságunk Alakítása Napról-napra" Alapítvány a tudatos társadalomért

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 4. III./1.
képviselő: Barna Tamás, Lantos Gabriella Katalin kuratóriumi elnök
Feltárja és segítse a kortárs művészet és a civil szervezetek közös céljait, lehetőséget biztosítson a ma művészeinek arra, hogy alkotásaikat megismertessék a nagyközönséggel. Egyedülálló szellemi műhelyként a kortárs művészet, a kommunikáció, a társadalomtudományok, a design progresszív szellemiségű szakembereit összefogja, média produkciókat és tudományos kutatáson alapuló oktatási és kulturális célú produkciókat hozzon létre. Olyan produkciók létrehozása és támogatása, melyek célja a társadalom figyelmének felhívása olyan kérdésekre, mint a gyermek- és ifjúságvédelem, a felnövekvő generációk egészséges életmódra nevelése, illetve a fiatalkorban szükséges betegségmegelőzés, a társadalom hátrányos helyzetű csoportjainak esélyegyenlősége, az emberi és állampolgári jogok védelme, vagy a környezetvédelem. ... >>

Veér András Alapítvány

(egészségügyi)

1053 Budapest, Vámház körút 4.
képviselő: dr. Bagdy Emőke
olyan személyek támogatása, akik tevékenységükkel akár közvetlenül, akár közvetve a
társadalom, illetve annak egy meghatározott része lelki egészségét pozitív módon alakítják, illetve a lelki egészség témakörében felvilágosító tevékenységet folytatnak.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetem IV. éves orvostanhallgatója által a medicina, a magatartástudomány, az orvosi pszichológia, orvosi szociológia, vagy a TDK - munkában elsajátított tárgykörben - megalkotott önálló tudományos munka, illetve megjelent publikáció elismerése. ... >>

VITA LONGA Alapítvány

(egészségügyi)

1052 Budapest, Tanács krt. 6. AGROBANK RT.
képviselő: Varga Lászlóné ... >>

VITAL Természetgyógyászati Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1056 Budapest, Váci 84.IV.em.6.
képviselő: Havas Tiborné, Kiss Istvánné
A természetgyógyászat elterjedésének támogatása az egészségmegőrzésben. ... >>

Vörösrózsa Társadalompolitikai Kutató és Segélyező Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1051 Budapest, Október 6. utca 24. IV./3.
képviselő: Bicskei Sándor, Schinkasek Zoltán, Tamás László önállóan
a.) A Magyar Köztársaság társadalmi, politikai, gazdasági viszonyai fejlődése elősegítésének kutatása, az ezzel kapcsolatos tanulmányok készítésének szakmai, tudományos és anyagi támogatása.

b.) Magyar állampolgárok, ezen belül is kiemelten Budapest, XIV. kerület - Zugló, és Budapest Főváros lakosai részére, a jogi képviseletre és okirat szerkesztésre, ki nem terjedő módon ingyenes jogi tanácsadás és felvilágosítás nyújtása heti rendszerességgel, a rászorultság külön eljárásban történő vizsgálata nélkül, ezzel is elősegítve a jogszabályok által kiépített a Jogi Segítségnyújtó Szolgálatok a ?népügyvédi?, áldozatvédelmi és fogyasztóvédelmi intézményrendszerek működését.

c.) A megelőző alpontban megjelöltek részére a népegészségügyet szolgáló alapszűrések szervezésének elősegítése, végzése, elsősorban úgymint általános egészségi állapot megőrzésének érdekében nyújtott, kezelésre és ellátásra ki nem terjedő orvosi tanácsadás, felvilágosító előadások szervezése, alkalmi jellegű vércukor, vérnyomásszintek ellenőrzése, alkalmi allergológiai felmérések szervezésének elősegítése.

d.) Mindezen tevékenységek gyakorlati realizálása érdekében az alapítvány céljai megvalósítását elősegítő önkéntes aktivista hálózat szervezése, munkájának koordinálása, elősegítése. ... >>

Zsigmond Diabetes Alapítvány

(egészségügyi)

1051 Budapest, Nádor 7.
képviselő: dr. Magyar Kálmán, dr. Tóth Miklós
A cukorbetegség gyógyítását elősegítő kutatási tevékenység támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal