Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 163
1. oldal

56-os Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1051 Budapest, Nádor u.36.
képviselő: Fazekas János László
Érdekképviseleti tevékenység. ... >>

A Magyar Biztosításügyért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1052 Budapest, Deák F.10.
képviselő: Trunkó Barnabás dr.
A magyar biztosítási oktatás támogatása, oktatási és kutatási intézet kialakítása, müködtetése. ... >>

A Teljes Katolikus Liturgiáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1056 Budapest, Március 15. tér 2.
képviselő: Jancsó András
A Budapesti Belvárosi Templomban a teljes katolikus liturgia lehetővé tétele annak anyagi támogatásával, a Belvárosi Templomnak, mint kulturális örökségnek a megóvása, karbantartása, a műemlék védelme, a Főplébánia szociális és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

A Vidék Társadalmi Felemelkedéséért Alapítvány

(egyéb)

1054 Budapest, Széchenyi rkp.19.
képviselő: Szabó János dr., Szabó János dr., Szabó János dr., Szabó János dr.
A politikai demokrácia intézményrendszere kiszélesítésének a magán- tulajdonon alapuló árutermelő gazdaság kiépítésének a népesség mű- veltségi színvonala emelésének támogatása. ... >>

Adria Önsegélyező Pénztár

(egyéb)

1052 Budapest, Váci utca 11/B. 4./51.
képviselő: dr. Klára András végelszámoló ... >>

AGICOA Magyarország Filmelőállítók Jogkezelő Egyesülete

(egyéb)

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
képviselő: Helmut Koszuszeck
A filmelőállítókat megillető üres hordozó jogdíjjal és vezetékes továbbközvetítési joggal kapcsolatos jogvédelem, közös jogkezelés. ... >>

Ahead Global Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1055 Budapest, Szalay utca 2.
képviselő: Butsi Zoltán elnök, Petre Gyöngyi ügyvezető
a magyarországi kis- és középvállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése. ... >>

Alapítvány a Gazdasági Szakjogokért

(egyéb)

1056 Budapest, Irányi utca 8- V./9.
képviselő: dr. Szilágyi Pál Béla
Az alapítvány célja a gazdasági szakjogokkal így elsősorban a versenyjoggal és a munkajoggal ? kapcsolatos magyar nemzetiségű és komoly kutatási valamint szakmai potenciállal bíró fiatal kutatók támogatása a szakmai előmenetelük és a magyar humánerőforrás fejlesztése érdekében. Az alapítvány továbbá ahhoz kívánja hozzásegíteni az áltata támogatott kutatókat, hogy a tudásukat és képességeiket Magyarország érdekében kamatoztathassák a jövőben? ... >>

Alapítvány a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért

(egyéb)

1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.
képviselő: dr. Kövér László Csaba
Az Alapítók az Alapítványt a hazai és a nemzetközi közvélemény magyar nemzeti kisebbségi kérdésekkel kapcsolatos ismeretei elmélyítése, a nemzeti kisebbségek jogainak európai politikai kultúrán belüli kiterjesztésének támogatása és a nemzeti kisebbségi közösségeknek az európai folyamatokba történő bekapcsolódásának elősegítése érdekében kívánják létrehozni. Az Alapítvány e célok megvalósítása érdekében állandó brüsszeli irodát hoz létre és működtet. Az Alapítvány brüsszeli irodájának tevékenysége a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Állandó Bizottsága által elfogadott állásfoglalásokban meghatározott célok és törekvések megvalósítását szolgálja. ... >>

Alapítvány a Magyarországi Németajkú Református Gyülekezetért

(egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány u.15.
képviselő: Kahulits Andrea
A németajkú református egyházi élet biztosításának támogatása. ... >>

Alapítvány a Választásokért

(oktatási,egyéb)

1051 Budapest, Nádor utca 2.
képviselő: Dr.Máthé Gábor
Az országgyűlési önkormányzat képviselői, valamint polgármesteri választás, továbbá népszavazási szakértők, nemzetközi választási rendszerek szakértői képzésének támogatása. ... >>

Alkusz Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

1050 Budapest, Deák F. 5.
képviselő: Kelemen János, Lantos Csaba, Petrahai Ferenc ... >>

Almafa-Új Demokratikus Koalíció

(egyéb)

1054 Budapest, Széchenyi utca 12. fszt.
képviselő: dr. Bégány Attila
a demokratikus értékeket valló állampolgárok politikai képviselete. ... >>

Ázsia Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1053 Budapest, Magyar utca 8. fszt./1.
képviselő: Kertész-Farkas Csaba, Konrád Sándor, Mrsán Marcell
a Közép- és Kelet-európai országok és Ázsia közötti kapcsolatok ápolása és fejlesztése; az együttműködés és a tapasztalatcsere előmozdítása a kultúra, a tudományok, a technika, az oktatás és a sport terén. ... >>

Belváros-Lipótváros Közlekedésbiztonsági Társaság

(egyéb)

1052 Budapest, Váci u. 36.
képviselő: Holló Sándor, Nagy László, Stromajer Géza ... >>

Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1052 Budapest, Piarista köz 1. 5.
képviselő: Balogh László, dr. Molnár György, Horváth Béla, Magyar András
A Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány célja az, hogy a fiatal magyar értelmiség szakmai továbbképzését támogassa külföldi egyetemi tanulmányok, illetve gyakorlati képzés formájában, valamint elősegítse a nemzetközi megértést és együttműködést az oktatás és a kultúra révén. ... >>

CAMENAS Alapítvány a Jövő Művészeiért

(kulturális,egyéb)

1053 Budapest, Ferenciek tere 3.
képviselő: Tímár Tamás
Művészeti tanulmányokat végző fiatalok munkájának segítése, támogatása. ... >>

CD Egyesület a Hazai Befektetési Kultúráért

(egyéb)

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. X.em.1031.
képviselő: Dr.Bata István, Nagy Csaba, Streimann Norbert ... >>

Civil AIDS Fórum

(egyéb)

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. II.14.
képviselő: dr. Forrai Judit, Mocsonaki László, Pásztor Timót
Az egyesület célja a HIV/AIDS és hozzá kapcsolódó területeken működő civil szervezetek működésének, együttműködésének elősegítése, hatékony HIV-AIDS stratégia létrehozásának, megvalósításának elősegítése,- szakmai és társadalmi érdekérvényesítés útján. A HIV-AIDS-hez kapcsolódó diszkrimináció és stimatizáció csökkentése. ... >>

Cumulus Alapítvány

(egyéb)

1056 Budapest, Nyáry Pál 5. III.em.3/a.
képviselő: Soltész Nagy László, Szilágyi Dénes ... >>

Dávid Ferenc Egylet

(kulturális,egyéb)

1055 Budapest, Nagy Ignác 2-4.
képviselő: Szente-Iványi Ildikó
Az unitárius keresztény hit és a lelkiismereti szabadság, valamint az ebbi kettőből adódó erkölcsi magatartás gyakorlása és továbbfejlesztése. Tudományos és társadalmi kérdések megvitatása unitárius hit szemszögéből, foglalkozás az irodalommal, művészettel és zenével. Ifjúsági tagozat megszervezése, bekapcsolása az egyház életébe és minden lehetséges és rendelkezésre álló eszközzel való támogatása. A testvéri érzés és szeretet ápolása az unitáriusok, valamint a különböző felekzetekhez, vagy világnézetez és nemzetiséghez tartozó emberek között. ... >>

Demokrata Klub

(egyéb)

1051 Budapest, Sas u. 25.
képviselő: Bencsik András, Seszták Ágnes, Vajda Tünde ... >>

Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány

(egyéb)

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 1. IV/40.
képviselő: Pálvölgyi Péter, Thomas Donovan
A non-profit szervezetek jövőjét alapvetően meghatározó kapcsolatrendszer fejlesztése, az önkormányzatokkal, gazdasági szervezetekkel és a szektoron belül. ... >>

DIGITALFILM Filmalkotók Magyarországi Digitális Jogkezelő Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16.
képviselő: dr. Sár Csaba, Erkel András
Filmjogosultaknak az un. on-line, digitlis felhasználásokkal kapcsolatos jogvédelme, közös jogkezelés. Ezen belül a hazai és egyetemes film, illetve audiovizuális kultúrának a különböző digitális, illetve on-line felhasználások, valamint az alkotókkal kötött megfilmesítési szerződések létrejötte időpontjában ismeretlennek számító új típusú felhasználások terén szükséges jogvédelme. Az egyesület célja az ilyen felhasználások esetében a korszerű, a szerzői jogosultak által kontrollálható jogosítási keretek kialakításának elősegítése, továbbá a hazai és külföldi filmalkotások és más audiovizuális művek korszerű, a szerzői jogosultak által kontrollálható keretek között megvalósuló, minél nagyobb mértékű és minél magasabb színvonalú felhasználásainak ösztönzése, különös tekintettel az oktatási, a tudományos ismeretterjesztési, illetve művelődési célú felhasználásokra. Az egyesület célul tűzi ki a digitális, illetve on-line film és audiovizuális kultúra fejlesztését, valamint az audiovizuális területen a szerzői ogi tudatosság erősítését, támogatását. Az egyesület elsődleges és konkrét célja a filmalkotások digitális, online (internetes típusú) hozzáférésese-lehívásos, illetve az alkotókkal kötött megfilmesítési szerződések létrejötte időpontjában ismeretlennek számító, új típusú felhasználásaival, terjesztésével kapcsolatban az érintett filmalkotók, illetve szerzői jogosultak jogainak védelme, vagyoni jogaik közös jogkezelés, illeve a tagság egyedi megbízás alapján történő gyakorlása, a filmalkotásokhoz, a film- és audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos szerzői jogokhoz kötődő kulturális, oktatási tevékenység és mindezzel kapcsolatos tanácsadás. ... >>

Discover America Hungary Egyesület

(kulturális,egyéb)

1051 Budapest, Szent István tér 11.
képviselő: dr. Walkó Miklós
Magyarország és az Egyesült Államok közti turizmus fejlesztése, a két ország állampolgárai utaztatásának díjmentes információval történő elősegítése, támogatása. A két nemzet állampolgárai számára lehetőséget biztosítson arra, hogy a turizmus segítségével egymás kulturális és egyéb értékeit közvetlenül, személyes látogatások során megismerhessék, azokról közvetlen benyomást szerezzenek. ... >>

Dr. Hegedűs Zoltán Alapítvány

(egyéb)

1051 Budapest, Nádor u.7.
képviselő: dr. Faigel Gyula
A fizikai tudomány fejlesztésére, a MTA Fizikai Bizottsága munkájának támogatása. ... >>

Dr. Ketter László Alapítvány

(egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány 9-11.
képviselő: Kádas Lajos dr., Sahin-Tóth Gyula dr. ... >>

Dr. Vathy Ákos Alapítvány

(egyéb)

1055 Budapest, Markó u. 27. II.28.
képviselő: dr. Surányi József
A bírói hivatás azon gyakorlóinak anyagi és erkölcsi elismerése, akik szakmai tevékenységükkel és példa értékű emberi tulajdonságaikkal hozzájárulnak a Dr. Vathy Ákos által vallott és megvalósított szakmai és emberi értékek megőrzéséhez. ... >>

Egyesület a szervezett gazdasági bűnözés elleni hatékonyabb fellépésért

(egyéb)

1055 Budapest, Markó u. 16.
képviselő: Dr.Tóth Éva, Dr.Várhegyi Éva ... >>

Együtt Fehérvízért Egyesület

(egyéb)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 12.
képviselő: dr. Szuper Géza
Fehérvíz település létének és fejlődésének elősegítése. Annak érdekében szervezi tagságát, hogy ezen közös cél érdekében mindenki képességeihez és körülményeihez képest segítse a közösség fejlődését. Fontos cél a település történetének megismerése, kutatása. ... >>

eKut, Alapítvány a Volt Kutató Diákokért

(intézményi,oktatási,egyéb)

1054 Budapest, Szemere utca 21. III./1.
képviselő: Böde Csaba, Korcsmáros Tamás, Végh Eszter Mária
a volt középiskolás kutató diákok támogatása, továbbá a tehetségek képessség-és készségbeli, szakmai és tudományos fejlődésének támogatása. ... >>

Építészet-Biológiai Egyesület

(egyéb)

1051 Budapest, Nádor u. 23. fszt.4.
képviselő: Cserveny Ferenc ... >>

Etika és Gazdaság Budapest Egyesület - Universitatis Budapestinensis Schola de Negotiis Grendis

(sport,kulturális,egyéb)

1052 Budapest, Gerlóczy u. 5.
képviselő: Alessandro Balli alelnök!, Dr.Giuseppe Caracciolo !, Elio Baccilieri, Francesco Salzarulo alelnök !, Juhász Márta !, További rendelkezés a célleírásban!
A közjó szolgálata, kulturális és társadalmi értékek kinyilvánításán, megvalósításán és terjesztésén keresztül. ... >>

Europa Authentica - Kutatócsoport az Európai Civilizációért

(egyéb)

1050 Budapest, Akadémia utca 14. II./28.
képviselő: Szőnyi Tibor ... >>

Európai Alapítvány a tudományért és a kutatásért

(oktatási,egyéb)

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. /jobb lph/ III./22.
képviselő: Dirk Stephan Biener
tehetséges, elhivatott személyek tudományos képzésének, továbbképzésének támogatása ... >>

"Európai Gépjárműbűnözés Elleni Szövetség" Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1051 Budapest, Báthory utca 24.
képviselő: Nagy László elnök
gépjárműbűnözés megelőzése iránti európai szintű összefogás kialakítása. ... >>

Európai Választási Szakértők Egyesülete

(egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
képviselő: Dr. Tóth Zoltán
hatékony és átlátható választási rendszerek kifejlődésének további népszerűsítése. ... >>

Eutéka Európai Uniós Téjékoztató és Szolgáltató Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány utca 15. I//A.
képviselő: Toldi Beáta, Tóth Istvánné sz. Mayer Hortenzia
Közszolgálati funkció ellátása, elősegíteni a hazai lakosság EU-tudatos gondolkozásának és cselekvésének kialakulását, ennek érdekében az Európai Unióval kapcsolatos, szakmailag megalapozott ismereteinek interaktív és pártsemleges módon történő terjesztése a lakosság széles körében, ideértve a Magyarországon az Európai Parlamentbe választott képviselők, illetve az Európai Parlament és más európai uniós intézmények munkájáról szóló tájékoztatást. Az egyesület e tevékenységét részben elektronikus úton, a számítógépes világháló (internet) segítségével, részben a tájékoztatás hagyományos eszközeivel végzi. ... >>

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület a Bűnözés Áldozatainak Támogatására

(egyéb)

1055 Budapest, Szt. István krt. 1.
képviselő: Fügedi László
A bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. Segítséget nyújt a bűncselekményeik rászoruló áldozatainak, akiknek büntetendő cselekményekkel sérelmet vagy kárt okoztak. Kiáll és fellép a sértettek jogainak védelmében. Együttműködik az áldozattá válás megelőzésére, valamint a sértettek jogainak védelme érdekében a magyar és más nemzetek állami, társadalmi szerveivel, valamint nemzetközi szervekkel, szervezetekkel. ... >>

Fiatal Adóhivatali Dolgozók Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.
képviselő: dr. Lőrincz László, dr. Maczkó Tibor, Kovács Tamás, Lőrincz Róbert, Tóth József
tevékenységének középpontjában a fiatal és újonnan belépő adóhivatali dolgozók számára szakmai, kulturális, szabadidős és sporttevékenységek szervezése áll. Folyamatos cél annak az elősegítése, hogy az adóhatóságnál dolgozók egymás iránt, valamint az adóhatóság iránt elkötelezettebbek legyenek, továbbá az újonnan belépők beilleszkedését segítve hozzájáruljon az adóhatóság, mint munkahely közösségformáló erejéhez. Kiemelt cél továbbá a fiatalok (egyetemisták, főiskolások) körében az adózási alapismeretek megismertetése, az adótudatosság megerősödésének elősegítése. ... >>

Fiatal Értelmiségiek Nappali Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 17.
képviselő: Várossy Tamás
Az európai fiatalok, elsősorban az egyetemisták és a főiskolások kapcsolatát és együttműködését támogassa. Közös európai rendezvényeken keresztül fokozza a magyar hallgatók nemzetközi aktívitását. Más európai szervezetekkel kapcsolatok ápolása, párbeszéd kialakítása. A közvéleményt a "közös európai ház" gondolatának irányába befolyásolja. Előmozdítsa a magyar hallgatók hazai és nemzetközi szintű fellépését. A tehetséges fiatalok alkotóművészetének bemutatása, népszerűsítése. ... >>

Fiatal Protokollosok Társasága Egyesület

(egyéb)

1055 Budapest, Szalay utca 2. I./2.
képviselő: dr. Bíró Ildikó Judit
A magyar protokollos és rendezvényszervező szakma elismertetése, népszerűsítése, továbbfejlesztése; a fiatal protokollosok és rendezvényszervezők érdekképviselete. ... >>

Fiatalok az Összefogásért Egyesület

(egyéb)

1052 Budapest, Kristóf tér 8. II/1.
képviselő: Erdei Margit elnök, Madár Zita alenök, Mátyás Attila alelnök
A nemzetközi anyaszervezet céljainak honi képviselete. ... >>

Finkey Ferenc Bünügyi Reform Társaság

(egyéb)

1050 Budapest, Egyetem tér 1-3.
képviselő: Kövér Ágnes dr. ... >>

FIONA - Fiatal Nőkért Alapítvány

(egyéb)

1051 Budapest, Sas utca 5. 3./11.
képviselő: Borbíró Fanni, Fülöp Regina
A nők és férfiak társadalmi egyenlőségének elősegítése a teljesebb demokrácia elérésének érdekében; kiemelten a fiatal lányok és nők öntudatosságának, jogismeretének növelése, a fiatal korosztály érzékenységének növelése a nők és férfiak társadalmi egyenlősége, valamint a társadalomban jelen lévő nemi egyenlőtlenségek megváltoztatásában való szerepvállalás iránt. Az Alapítvány további célja működésének anyagi, dologi feltételeinek biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal