Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 308
6. oldal

Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

1051 Budapest, Münnich F. 32.
képviselő: dr. Berki Zoltán
Az orvos-képző egyetemeken és a kapcsolódó egészségügyi régiókban foglalkoztatott egészségügyben, egészségügyi oktatásban és képzésben dolgozó munkavállalók érdekvédelme, érdekképviselete. ... >>

Önkormányzati Ipari Parkok Szövetsége Egyesület

(érdekképviselet)

1055 Budapest, Kossuth tér 13-15.
képviselő: Janzsó Tamás ... >>

Önkormányzatok Országos Informatikai Érdekszövetsége/Informatikai Szövetség/

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Erszébet tér 4. Pf:701/259. 13
képviselő: Benkovics László, Boros Dezsö dr., Frankó Gábor, Károlyné Torkos Matild, Kolossa Tamás, Németh Péter, Tolvaj Bertalan ... >>

Parlamenti Tudósítók Független Egyesülete

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.
képviselő: Sereg András ... >>

Pénzügyminisztériumi Szakszervezet

(érdekképviselet)

1051 Budapest, József Nádor tér 2-4.
képviselő: Kővári Gáborné
Biztosítja tagjainak az egyéni és a közös munkavállalói érdekképviseletet. ... >>

Pest Megye - Budapest Ökölvívó Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1054 Budapest, Steindl 12.
képviselő: Méhes József, Varga Ferenc
A szövetség Pest megye és Budapest területén szervezi, irányítja és ellenőrzi az ökölvívó sportágban folyó tevékenységet, népszerűsíti az amatőr ökölvívást, képviselei a sportág és tagjai érdekeit. A szövetség közreműködik a sportági szakszövetségekről szóló 1989. évi 9. törvényerejű rendeletben meghatározott állami sportfeladatok megvalósításában. ... >>

Pest Megyei Demokratikus Ifjúsági Szövetség

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Steindl I. 12.
képviselő: Derda Sándor, Kapás Mariann ... >>

Pest Megyei Diáksport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1052 Budapest, Városház utca 7.
képviselő: Egri Gyula, Lencsés Csaba
A tanuló ifjúság egészséges életmódra nevelésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, valamint a tagok képviselete érdekvédelme. ... >>

Pest megyei Építész Kamara

(érdekképviselet)

1052 Budapest, Városház u. 7.
képviselő: Dr.Hajnóczi Péter ... >>

Pest Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor utca 32.
képviselő: Obreczán Ferenc
Pest megyei gazdakörök és gazdaszövetkezetek TÉSZ-ek Családi Gazdaságok és Fiatalgazdák érdekvédelme, érdekképviselete, gazdálkodást és szakmai fejlődést segítő tevékenységük támogatása és az Európai Uniós elvárások megismertetése és összehangolása, valamint az információáramlás megteremtése és elősegítése. ... >>

Pest Megyei Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

1052 Budapest, Városház u. 7.
képviselő: Bogyó László elnök
A Szövetség összehangolja a megyei Sportági Szakszövetségeket ... >>

Pest Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1052 Budapest, Városház utca 7. fszt./7.
képviselő: Ziaja Zsolt
A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és a mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Pest Megyei Vívó Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1050 Budapest, Steindl Imre 12.
képviselő: Danis János ... >>

Pirotechnikusok Érdekvédelmi Szövetsége

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Alkotmány utca 10. I./4.
képviselő: Rázsó Sándor
a pirotechnikusok szakmai érdekvédelmének elősegítése. ... >>

Polgárok és Polgármesterek Szövetsége az Élhető Magyarországért

(érdekképviselet,egyéb)

1055 Budapest, Markó utca 7 mf./4.
képviselő: dr. Kőrösi Imre, Kozenkai Jenő
diszkrimináció mentes jogegyenlőség, jog- és közbiztonság biztosítása. ... >>

Polichem KFT Szakszervezeti Alapszerve

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Kozma Ferenc 3.
képviselő: Kovács Gyula ... >>

Professzionális Küzdő- és Önvédelmi Sportok Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1051 Budapest, Vörösmarty tér 1. II.em.202.
képviselő: Nagy János, Tóth László ... >>

Professzionális Piackutatók Társasága

(oktatási,érdekképviselet)

1052 Budapest, Vitkovics Mihály utca 9.
képviselő: dr. Lendvay Judit
szakmai, gazdasági, érdekképviseleti tevékenység (az Egyesület tagjainak Alapszabály szerinti képviselete, szervezett, szakszerű érdekvédelme), másodlagos céljai egyrészről az oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás), másrészről a kutatási tevékenység. Konkrétan:
az egyesület tagjai érdekeinek szervezett, szakszerű védelme, a nyilvánosság, illetve a szakmai nyilvánosság előtti közös érdek képviselete;
a szakma általános érdeklődésére számot tartó új kutatási módszerek ismertetése, illetve ezek kultúrájának terjesztése;
a piackutató szakma általános módszertani fejlődésének elősegítése;
a szakmai utánpótlás, a szakmai képzés elősegítése;
a kérdezőbiztosok kiválasztási, képzési és ellenőrzési irányelveinek a kidolgozása;
együttműködés más szakmai szervezetekkel;
az egész szakmát érintő jogszabályok egységes értelmezése, illetve adott esetben közös fellépés a megfelelő szerveknél;
a piackutató szakma általános jó hírnevének javítása, a kutatás funkciójának és jelentőségének hangsúlyozása;
olyan kezdeményezések, jelenség, gyakorlat, illetve piaci szereplők elleni fellépés, amelyek a piackutatás hírnevét, erkölcsi hitelét veszélyeztetik (piacőr funkció). ... >>

Recski Kényszermunkatábor, Internálótáborok, Kitelepítőtáborok, Szovjet kényszer munkatáborokba hurcolt Volt Politikai Rabjainak és Elítéltek Érdekképviselete.

(érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor u. 36. V.em.
képviselő: dr. Körösmezey László, Krasznay Béla
A Recski Kényszermunkatábor létesítésével, az internálásokkal, kitelepítettekkel, Szovjetunióba hurcolásokkal, elítéltekkel és ehhez kapcsolódó deportálás jellegű kényszerintézkedésekkel elkövetett törvénytelenségek feltárása és mindennemű hatásának felszámolása. Az áldozatok teljes körű rehabilitálásának elérése. Biztosítékok megteremtése annak érdekében, hogy hasonló törvénytelenségek ne ismétlődhessenek meg. ... >>

Rendezvény Vendéglátók Országos Szövetsége Egyesület

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

1056 Budapest, Váci utca 78-80.
képviselő: Páli János
Az Egyesület fő feladata, célja: a magyarországi rendezvények vendéglátóinak, élelmiszer kereskedőinek összefogása, koordinálása, szakmai és gazdasági érdekképviselete. Az egyesület egyéb feladatai: a magyarországi és a határainkon túl élő magyarság, valamint a hazánkban élő nemzetiségek gasztronómiai kultúrájának felkutatása, és megőrzése. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzése és foglalkoztatásának elősegítése, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Reneszánsz Tanárok Céhe

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Szemere utca 10.
képviselő: Simonfalvi László
Tagjai számára információ gyűjtése és átadása. A tanárok és diákok érdekvédelme. A Reneszánsz Tanárok Céhe felvállalja az ILS Teacher Training and Development College tanárainak minősítését. ... >>

SALUS Alapítvány

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1053 Budapest, Magyar utca 36.
képviselő: Harsányi Ilona, Vargyas Katalin
A SALUS Egészségügyi Jogvédelmi Társadalmi Szervezetnek a betegek érdekvédelmét felvállaló tevékenységének segítése. ... >>

Sapientia Öregdiák Szövetség

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: László Ilona
A szellemiség társadalmi szintű érvényesülésének elősegítése, a főiskolához való kötődés tudatosítása, a főiskola szellemiségének ébrentartása a már végzettek és térben, időben távol kerültek körében, az öregdiákok számára találkozási lehetőség megteremtése, a különböző karokon, szakokon végzettek számára az interdiszciplinaritásból adódó megközelítések pl. egy-egy aktuális kérdés többoldalú megvilágítása, a legszélesebb értelemben vett jelenlétre való ösztönzés a társadalomban, illetve közéletben, a főiskola számára szellemi, társadalmi, illetve anyagi támogatás biztosítása. ... >>

Sportos Életformáért Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1052 Budapest, Aranykéz 6.
képviselő: Schachinger László ... >>

Stabilitás Nyugdíj- és Egészségpénztári Szövetség

(érdekképviselet)

1051 Budapest, Mérleg u. 4.
képviselő: Bába Julianna, dr. Juhász Istvánné ... >>

Szakszervezetek Ifjúsági Mozgalma

(érdekképviselet)

1053 Budapest, Ferenczy István u. 28. V.em.4.
képviselő: Rónavári László ... >>

Szerencsejátékosok Országos Érdekvédelmi Közhasznú Egyesülete

(egészségügyi,érdekképviselet)

1054 Budapest, Zoltán utca 13.
képviselő: Petrovics Nóra
A szerencsejáték kényszeres folytatásával hátrányos helyzetbe került csoportok társadalmi esélyegyenlőségének, állampolgári jogai érvényesülésének civil kontroll keretében történő elősegítése. ... >>

Szindróma Plusz Baleseti Károsultak Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

1055 Budapest, Balaton utca 16.
képviselő: Prof.dr. Tanka Dezső, Tanka Dóra titkár
Baleseti károsultak segítése, képviselete, kártérítési és jogi segítségnyújtás biztosítása. ... >>

Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor u. 32.
képviselő: Kónya Gusztávné ... >>

Szőlő és Bor Terméktanács

(érdekképviselet)

1050 Budapest, Akadémia 1-3.
képviselő: Herpay Balázs dr., Sümegi József dr. ... >>

Szövetség a Jövőért Mozgalom

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány utca 15. 3./2.
képviselő: dr. Gráner Gyula, dr. Szili Katalin
Az Egyesület célja olyan - politikai pártoktól független - közösségek létrehozása, ahol mód és lehetőség nyílik a közélet helyi és tágabb kérdéseinek megvitatására, közös értékek kialakítására. Az Egyesület olyan politikai kultúrát akar megteremteni, amely a közélet iránt érdeklődő emberek számára egyénenként is az élet kiteljesedését jelentheti, elindulást egy nyitottabb, élhetőbb társadalom felé vezető úton. Olyan személyek összefogását, akiknek az életvitelében alapvetően meghatározóak a kisebb és tágabb közösségekhez, a családhoz és a nemzethez való tartozás, a közösségek értékeinek megőrzése és átörökítése, a társadalmi, természeti és gazdasági környezet harmóniájának megteremtése, a fenntartható fejlődés biztosítása. ... >>

Szövetség az Energiahatékonyságért

(érdekképviselet)

1052 Budapest, Károly körút 24.
képviselő: Vas József
A Szövetség célja az energiatakarékosság és az energiahatékonyság növelésének elősegítése a környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő- en. A Szövetség kiemelt feladatának tartja, hogy elsősorban az ön- kormányzatok, a lakosság és a gazdálkodó szervek számára olyan ajánlásokat, koncepciókat és terveket dolgozzon ki, amelyek komplexen - a tervezéstől, a pénzügyi finanszírozás lehetőségeinek bemutatásán keresztül a kivitelezésig összehangoltan - tartalmazzák egy-egy város (település, lakóközösség, társasház stb.) energiata- karékos rendszerének kialakítását (átalakítását). A Szövetség elő- segíti az energiatakarékosságban érdekelt szervek összefogását, a tagok szakmai hírnevének védelmét. Mindezek érdekében nemzetközi kapcsolatrendszert épít ki. ... >>

Szövetség az Országos Civil Érdekképviseletért Egyesület

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Alkotmány u. 15. fszt. 1/a.
képviselő: Dr.Bíró Endre, Pócs Margit, Sebestyén István, Szakál Tibor, Tóth Hortenzia
Az Országos Civil érdekképviselet 2003. április 2-án konszenzussal elfogadott rendszerének részletes kidolgozása, társadalmi egyeztetés és megalakításának elősegítése. Az elfogadott országos civil érdekképviseleti modell legfőbb alapelvei: alulról szerveződő választás, a civil nonprofit szerveződések helyi és ágazati együttműködését ösztönző működés, kistérségi-megyei-országos szintek, testületi szerveződés mellett országos szintű tagozati rendszer, folyamatos bővülés lehetőségét megtartó nyitott és befogadó jelleg, kistérségi szinten a jogi személyiség nélküli szerveződések részvételének lehetősége, az együttműködők képviseletét csak az érdekképviseletre korlátozó és ezt sem a kizárólagosság igényével ellátó érdekérvényesítés kialakítása. ... >>

Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete

(érdekképviselet,egyéb)

1054 Budapest, Báthory u. 10.
képviselő: Szarvas-Ballér Judit elnök
A tankönyvkiadók és tankönyvforgalmazók tevékenységének segítése, fejlesztése, összehangolása, ellenörzése. A Magyarországon élő nem- zeti és etnikai kisebbséghez tartozók, továbbá a külföldön élő ma- gyar kisebbségek tankönyvkiadásának és ellátásának segítése. A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. tv. 10.par. /1/bek szerinti feladatok teljesítésével, illetve tagjai érdekvédelmének ellátása. ... >>

Társadalmi Szolidaritás Szabad Szakszervezet

(érdekképviselet)

1052 Budapest, Semmelweis utca 5.
képviselő: Szucsák János
megteremteni a TSZSZSZ-hez tartozó munkavállalók, nyugdíjasok, tanulók és munkanélküliek érdekvédelmének, érdekképviseletének, érdekérvényesítésének egységét. ... >>

Tartalékgazdálkodási Közhasznu Társaság Szakszervezete

(érdekképviselet)

1053 Budapest, Vámház krt. 2.
képviselő: Rozmán gyula, Rózsa János ... >>

Teleház Szövetségek Európai Uniója

(oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány utca 15/ A.
képviselő: Gáspár Mátyás
Az információs társadalom eszközeihez helyi kisközösségi hozzáférést biztosító teleházak egyes országokban alakult szövetségeinek egy szervezetbe tömörítése, ezáltal tapasztalatcsere és az információ-áramlás elősegítése, a közösségek fejlesztése (ideértve különösen a hátrányos helyzetű közösségek esélyegyenlőségének megteremtését), valamint a teleház-szövetségek érdekeinek hatékonyabb érvényesítése nemzeti és nemzetközi fórumok előtt. A szövetség célja továbbá, hogy az információs társadalom eszközeit a kisközösségekben hozzáférhetővé tegye, és ezzel elősegítse a kisközösségek tudományos, ismeretterjesztő és kulturális életének fejlődését, az euroatlanti integrációról szóló ismeretek széles körű elsajátítását. ... >>

Televíziós Asszisztensek Kamarája

(érdekképviselet)

1050 Budapest, Vigyázó Ferenc 5.
képviselő: Zánki Pil Zsuzsa ... >>

Televíziós Dolgozók Szakszervezete (TVDSZ) Nyugdíjas Alapítvány

(érdekképviselet)

1054 Budapest, Szabadság tér 17.
képviselő: Csiszér Ferenc
A TVDSZ nyugdíjas tagjainak többirányú, elsősorban szociális támogatása. ... >>

Televíziósok és Filmkészítők Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1056 Budapest, Irányi utca 25. fszt./11.
képviselő: Ruttner Ernő
A munkavállalói érdekek feltárása, egyeztetése és érvényesítése a tagság tudtával, támogatásával, a közvélemény beavatásával a nyilvánosság előtt munkánk olyan erkölcsi és anyagi elismertetése, amely nemzetközi összehasonlításban is megállja a helyét, állandó jelleggel részt venni a szakmai területünket érintő döntési folyamatokban, a közös szakszervezeti vagyon kezelése, szolgáltatások biztosítása a tagság számára. ... >>

Turisztikai Tanácsadók Szövetsége

(oktatási,érdekképviselet)

1055 Budapest, Szent István körút 11.
képviselő: dr. Puczkó László
A turisztikai tanácsadók összefogása, a turisztikai tanácsadás fejlesztése minőségi szakmai követelmények felállításával a szakma védelme, a tagok érdekképviselete, oktatás, kpzés, rendezvényszervezés. ... >>

Ügyészek Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

1055 Budapest, Markó 27.
képviselő: dr. Máriánné dr.Molnár Mária, dr. Misi Mária, Dr. Venczl László, Dr.Szinay István, Székelyné dr.Riba Katalin
A hivatalvezetéssel együttműködve képviselje a tagság kollektív és egyéni anyagi, egzisztenciális, szakmai érdekeinek védelmét az ügyészi szervezeten belül, más társadalmi vagy állami szervek előtt. ... >>

Ügyészségi Dolgozók Országos Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1055 Budapest, Markó 16.
képviselő: Dr.Bicskey Ildikó
Elsődlegesen a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek képviselete és megvédése, továbbá az, hogy a tagjait anyagi, szociális és kulturális valamint az élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és köteletettségeikről, illetve szakmai továbbképzési lehetőségeikről tájékoztassa, e területen támogassa, illetve képviselje őket a munkaviszonyt érintő körben. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal