Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker környezetvédelmi civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

A Magyar Vadért! Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1054 Budapest, Honvéd 8.IV.em.3.
képviselő: Cseke (Csekő) Sándor
Támogatást nyújtani a vadon élő állatvilág, a magyar vad élőhelyének megóvására és fejlesztésére. Elősegíteni a természet védelmét, támogatni a vadásztársaságok, a vadászok szakmai érdekvédelmét és a magyar vadászati kultúrát. ... >>

AIGIS Műemlékvédelmi és Kulturális Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Nagy Ignác utca 16. 5./3.
képviselő: Bassa Judit
Az épített környezet kulturális értékeinek megóvása, a lakókörnyezet történelmi képének megőrzése, műemlékvédelem. ... >>

Belvárosi Környezetvédelmi Egyesület

(környezetvédelmi)

1053 Budapest, Ferenczy I 28.
képviselő: Boór Erzsébet, Czencz Lászlóné, Frankné Sziráky Anna, Papp Erzsébet, Szalma Béla dr., Szendrey Jenőné ... >>

Budapesti Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1053 Budapest, Kossuth L. utca 14-16.
képviselő: Götz Eszter titkár, Ráday Mihály / elnök
a főváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának, gyarapításának és megóvásának elősegítése. ... >>

Duna Charta Egyesület

(környezetvédelmi)

1052 Budapest, Deák tér 3.
képviselő: Bárdos Deák Péter, Czakó Gábor Csaba önálló, Karátson Gábor önálló
A Duna vízgyűjtő területének megóvása és a szellemi környezet- védelem. ... >>

Duna Településszövetség

(kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1054 Budapest, Vadász u. 29.
képviselő: Molnár Gyula elnök, Nagy Gáborné/alelnök kettő együtt, Ronyecz Péter ügyvezető alelnök, Schrick István/alelnök kettő együtt
A Duna-menti települések, valamint a Duna térség ökológiai, kulturális és településfejlesztési érdekeinek az összehangolása. ... >>

"Egy tiszta levegőjű bolygóért" közhasznú alapítvány

(környezetvédelmi)

1052 Budapest, Bécsi út 1-3 V./3.
képviselő: kuratóriumi elnök Németh Zoltán
A Föld bolygó, különös tekintettel Magyarország levegőszennyezettségének megállítása és a káros folyamat visszafordítása,
olyan módszerek és alkalmazások támogatása, melyek a kitűzött cél megvalósítását támogatják, különösen a gépjárművek károsanyag kibocsátásának csökkentése területén. ... >>

Észak-magyarországi Integrátor Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 4.
képviselő: Dr. Kocziszky György
A hátrányos helyzetű Észak-magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, valamint Nógrád megye) településeinek, civil szervezeteinek, gazdasági társaságainak együttműködésben rejlő régiófejlesztési lehetőségek feltérképezése és becsatornázása. ... >>

Lomb Alapítvány

(környezetvédelmi)

1050 Budapest, Városház 9-11
képviselő: Bubla Gyula, Radnóczi Péter ... >>

Magyar Környezetvédelmi Társaság Közhasznú Egyesület

(környezetvédelmi)

1051 Budapest, Sas u. 6.
képviselő: Gordos Dénes önálló, Pozsgai András együtt, Tóth György István együtt ... >>

Magyar Madármentők Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. III//2.
képviselő: Nagy Lajos
a hazai vadon élő, védett és fokozottan védett állat- és növényfajok védelmével, gyógyításával/kezelésével, ideiglenes és hosszú távú tartásával, tenyésztésével/termesztésével kapcsolatos tevékenységeket támogassa, ezen igényeket képviselje, az ezekkel összefüggő tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztő, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi törekvések színvonalát, társadalmi és szakmai elismertségét emelje. ... >>

Magyar Pointer Club

(környezetvédelmi)

1055 Budapest, Markó u. 7.
képviselő: Gyárfás Marianne ... >>

Mentsük meg Bánkot Alapítvány

(környezetvédelmi)

1054 Budapest, Alkotmány 15. IV.em. 1.
képviselő: Túry Endréné dr.
Bánk önálló működésének támogatása, a tó vízminőségének helyreállítása, a nemzetiség fennmaradási lehetőségének megteremtése. ... >>

MOS-GUARD Moszkvai Őrkutyások Klubja

(környezetvédelmi)

1054 Budapest, Zoltán u. 6.
képviselő: Dr. Fejes Eleonóra ... >>

Pest Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1052 Budapest, Városház utca 7. fszt./7.
képviselő: Ziaja Zsolt
A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és a mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Természetbúvár Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1051 Budapest, Október 6. utca 7.
képviselő: Czimber Gyula dr., Garancsy Mihály, Székely Tamás
Elsősorban a természeti értékek felelős gondozása, a felnövekvő nemzedék környezeti nevelése, a lakosság ökológiai szemléletének megalapozása. Ennek érdekében az Egyesület latba veti erejét, tekintélyét a természet és az ember szoros összetartozásának, egymásrautaltságának felismeréséért, a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra minél szélesebb körű meghonosításáért, a fenntartható fejlődés alapelveinek megismertetéséért és elfogadtatásáért, a környezetkímélő, környezetbarát életmód lehetőségeinek vonzóvá tételéért, a helyi, elsősorban a vidéki környezet- és természetvédelmi civil csoportok, körök munkájának felkarolásáért, szakmai támogatásáért.
Magyarország természeti környezeti állapotának megőrzéséért és fejlesztéséért, a közös felelősségérzet igényeinek felébresztéséért és vállalásáért. Helyi és regionális szinten a környezetet fenyegető veszélyek feltárásáért- a civil társadalom önszerveződésének megerősítésével- cselekvően vesz részt azok felszámolásában. A szomszédos országok magyarlakta településein- különösen a felnövekvő nemzedék soraiban-az ökológiai szemlélet és szoros összetartozásuk elmélyítéséért és a határokon átnyúló környezeti rendszerek megőrzéséért. A növekvő korosztályok környezeti ismereteinek gyarapításában különösen hasznos szerepet betöltő Kitaibel Pál középiskolai, valamint Herman Ottó, a Kaán Károly és más általános iskolai biológiai, természetismeretei országos tanulmányi versenyek vonzerejének növeléséért, sikeres előkészítéséért és lebonyolításáért. Közreműködik a TermészetBÚVÁR mecénási körének kibővítésében, a lap folyamatos megjelentetésének elősegítésében.
... >>

Városi Biciklizés Barátai Egyesület

(sport,környezetvédelmi)

1053 Budapest, Curia u. 3. II/1.
képviselő: Dévai Attila
A mindennapi kerékpározás, mint környezetbarát közlekedési mód népszerűsítése, az egészséges életmód fejlesztése és az amatőr kerékpársport támogatása tagjainkon keresztül, valamint hozzájárulás egy kerékpárosok, gyalogosok, mozgásukban korlátozottak számára barátságos légkör megteremtéséhez a fővárosban és az országban. ... >>

Zöld Erdőkért Környezetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Nagy Ignác utca 16. III/3.
képviselő: dr. Sebesi Csaba
minden olyan kezdeményezés, tevékenység, program támogatása, amely a természet és az emberi környezet védelmét, valamint a környezeti kultúra fejlesztését szolgálja. ... >>

Zöld Városért Alapítvány

(környezetvédelmi)

1051 Budapest, Nádor utca 19. I./8.
képviselő: Kiss Attila
A fővárosban, valamint más magyarországi városokban a zöldterületek növelése, fák és cserjék ültetésével. A tiszta ivóvíz terjesztése intézményekben. ... >>

Zöldlánc Alapítvány

(oktatási,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Bihari utca 20.
képviselő: dr. Vajda Zsuzsanna, Rékasi János, Simonyi Borbála
Az alapítvány célja a hazai ökológiai problémák tudatosítása, illetve megoldásuknak elősegítése. Az ökológiai gondolkodás, illetve szempontok megjelenésének elősegítése a különböző társadalmi, gazdasági, szociális, esélyegyenlőségi, oktatási, önkormányzati szintű, regionális, nemzetközi problémák kezelése. Hazai és nemzetközi együttműködés elősegítése az ökológiai problémák felismerése, illetve problémák megoldása. A környezettudatos magatartás elterjedésének elősegítése. A helyi, országos és nemzetközi döntéshozatali mechanizmusokban a környezetvédelem, és tágabb értelemben az ökológia szempontja megjelenésének biztosítása. ... >>
1. oldal