Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 366
1. oldal

32-es Gyalogos Kompánia Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

1055 Budapest, Markó utca 7. IV./2.
képviselő: Barabás Ákos
A magyar katonai hagyományok őrzése, a dicső elődök emlékének megőrzése, ezen célok és feladatok széles körben való megismertetése. A magyar fiatalok nemzeti öntudatra nevelése, a határon túli magyarság identitástudatának erősítése, a katonai hagyományok kutatása és ápolása. ... >>

56-os Bajtársi Alapítvány

(kulturális,szociális)

1051 Budapest, Nádor 36.VI.em.
képviselő: Németh Bálint
Az 1956-os forradalom haladó hagyományainak, eszmeiségének és emlékének megőrzése és ápolása, illetve a rászoruló 56-os forradalmárok és családtagjaik támogatása, érdekképviselete. ... >>

A Budapesti Szépművészeti Múzeum Nemzetközi Kiállításait Támogató Alapítvány

(kulturális)

1052 Budapest, Petőfi tér 3.B. II. 6.
képviselő: Bene István (-II-), dr. Baán László, Fernando Perpina-Róbert ketten együ, Hegyi Lóránt Dr. (-II-), Mojzer Miklós (ketten együtt), Rudolf Schmidtné Bartakovics Mária, Schmidt Lajos Dr. (-II-), Suzanne K.Huebner (-II-)
A Szépművészeti Múzeum által szervezett nemzetközi kiállítások megrendezésének, ismertségének és látogatottságának elősegítése, a kiállítások működési feltételeinek megteremtéséhez támogatás nyújtása, a képzőművészet szélesebb körű megismerésének elősegítése. ... >>

A GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Alkotmány utca 4. V./19.
képviselő: Stark Tamás elnök
Az alapítvány budapesti székhellyel elő kívánja segíteni, hogy a szovjet hatóságok által elhurcolt és a kényszermunkatáborokban (GULAG) elpusztult sok tízezer magyar fiatalnak méltó emléket állítsanak. A felallított EMLÉKMŰ - folyamatos állagkarbantartása, gondozása - közvetlen környezetének, a Budapest V. kerületi Honvéd terén, virágokkal való beültetése, gondozása, felügyelete. Időszakonként ünnepeken, de mindenképpen évente november 26.-án - illetve szükség szerint meghatározott időpontban - koszorúzási ünnepségek tartása, az alapítványi célkitűzések ápolása, indokolt esetben a kuratórium döntése alapján a rászoruló GULAG - os bajtársak folyamatos segítése, anyagi támogatása. ... >>

A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1055 Budapest, Szent István körút 11. IV/36.
képviselő: Ollár Tamás (kuratóriumi elnök)
A magyarországi felsőoktatási intzéményekben tanuló hallgatók szakmai, kulturális, tömegsport és egyéb közösségi tevékenységienek támogatása. Az alapítvány támogatja a felsőoktatási intézmények hallgatóiból álló önszerveződő csoportokat, melyek keretet adnak a polarizált érdeklődésű hallgatók igényeinek kielégítéséhez. Segíti a hallgatói kezdeményezésű szakmai rendezvények, bemutatók megrendezését, hozzájárul a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló rendezvények megszervezéséhez. Elősegíti a felsőoktatási sport sportági sajátosságai szerinti eszközeinek bővítését, hozzájárul működésük színvonalasabbá tételéhez. Elősegíti a hallgatói szakmai utak létrejöttét és azt, hogy minél színvonalasabb szakmai ismretekehez jussanak a résztvevő hallgatók. Pk.60128/1999/23.sz.végz.el további cél: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - kü- lönösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanulmá- nyainak folytatását.
Pk60128/1999/23. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - különösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanumányainak folytatását. ... >>

"A jövő zenéje" Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1051 Budapest, József nádor tér 8. VI./2.
képviselő: Komlós Gábor
Elősegíti a fiatal zeneművészek nevelését, oktatását, képességfejlesztését, Hozzájárul hazánk zenei-kulturális örökségének megóvásához. Jótékonysági és egyéb koncertek szervezésével népszerűsíti a minőségi, klasszikus zenét és a fiatal művészeket ... >>

A Magyar Jogi Publicisztikáért Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Szemere 10.
képviselő: Németh János dr.
A magyar jogtudományi eredményeknek, a joggyakorlat tapasztalatainak közzététele, a jogásztársadalom kultúrájának növelése. ... >>

A Protestáns Jogi Oktatásért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Királyi Pál utca 7. 2./5
képviselő: Dr. Fábián Ferenc elnök
Különösen a protestáns jogi oktatás hagyományainak ápolása, történeténk feltárása. ... >>

A Szigligeti Alkotóházért Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Báthori u.10.
képviselő: Módos Péter
A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány tulajdonában álló szigligeti alkotóház felújítása, fenntartásának támogatása, ezáltal biztosítva a művészeti alkotó munka feltételeit. ... >>

A Teljes Katolikus Liturgiáért Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1056 Budapest, Március 15. tér 2.
képviselő: Jancsó András
A Budapesti Belvárosi Templomban a teljes katolikus liturgia lehetővé tétele annak anyagi támogatásával, a Belvárosi Templomnak, mint kulturális örökségnek a megóvása, karbantartása, a műemlék védelme, a Főplébánia szociális és oktatási feladatainak anyagi támogatása. ... >>

AEnigma Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Veres Pálné u. 25.
képviselő: Badacsonyi Gergely önállóan, Földi Ágnes Fanni ketten együtt, Márvány Miklós ketten együtt
részvétel az ifjúsági kulturális és szabadidős életben, - kulturális rendezvények szervezése, - sportrendezvények, - szabadidős programok szervezése, - fiatal tehetségek felkarolása, támogatása, - együttműködés más egyesületekkel céljai megvalósítása érdekében. ... >>

AIGIS Műemlékvédelmi és Kulturális Egyesület

(kulturális,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Nagy Ignác utca 16. 5./3.
képviselő: Bassa Judit
Az épített környezet kulturális értékeinek megóvása, a lakókörnyezet történelmi képének megőrzése, műemlékvédelem. ... >>

Akadémiai Klub

(kulturális)

1051 Budapest, Roosevelt tér 9.
képviselő: Pálinkás József
A hazai tudományos és gazdasági élet meghatározó vezetői, szakemberei és kiemelkedő egyéniségei egyedi környezetben, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó, klubszerűen működő helyen találkozhassanak egymással és vendégeikkel, ezzel is elősegítve a tudomány, a kultúra és a gazdaság párbeszédét, gyümölcsöző együttműködését. ... >>

Akropolisz Belvárosi Kulturális Egyesület

(kulturális)

1053 Budapest, Veres Pálné utca 33. félemelet/3.
képviselő: Tóth Éva
Komolyzenei koncertek szervezése, lebonyolítása;- magyar zeneszerzők Olaszországban komponált vagy egyéb módon Itáliához köthető műveinek interpretálása, műsoron szerepeltetése, a művek történelmi-kulturális hátterének bemutatása; -olasz előadóművészek magyarországi fellépési lehetőségének biztosítása, melyek keretében elsősorban magyar vonatkozású darabok kerülnek előadásra. ... >>

Aladdin: Alapítvány a Diákinformatikáért

(kulturális)

1054 Budapest, Báthori 16.
képviselő: dr. Benczúr András ... >>

Alapítvány a Barokk Kálváriákért

(kulturális)

1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 14-16.
képviselő: Dr.Buza Péter /önállóan, Dr.Török József társelnök/önállóan, Dr.Varga Kálmán elnök /önállóan
A Budapesten és az országban még meglevő, főleg barokk korban keletkezett kálváriák megmentése. ... >>

Alapítvány a Koncertmuzsika Zenekarért

(kulturális)

1054 Budapest, Báthory u. 18. II.em.9.
képviselő: Dr.Perneczky László
A Koncertmuzsika Zenekar, azaz a Per La Musica Concertante Zenekar (a továbbiakban Zenekar) anyagi és erkölcsi támogatása, ennek révén a zenei műveltség terjesztése, a zenei kulturális örökség megóvása, az amatőr és hivatásos zenészek számára - életkortól függetlenül - kultúrált szereplési lehetőség biztosítása, ennek keretében zenei események, illetve a Zenekarral együttműködő művészek anyagi és erkölcsi támogatása színvonalas zenei produkciók létrehozása érde- kében. ... >>

Alapítvány Fábián Zoltán Szellemi Örökségének Ápolására, Fábián Zoltán AL.

(kulturális)

1053 Budapest, Károlyi M.16. (Petőfi Irodalmi
képviselő: Maróti István
Fábián Zoltán szellemi örökségének ápolása, művei kiadásának szellemi és anyagi támogatása. ... >>

Alpár Ignác Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.
képviselő: Herber Attila
A nyag múltú Alam Mater oktató-nevelő munkájának anyagi támogatása; A volt iskolatársak, tantestületi tagok, a tanulók szülei összetartásának, a barátság megőrzéséenk, erősítésének anyagi támogatása; Az iskola és a társadalom kapcsolata ébrentartásának, a hagyományok őrzésének, nemzeti öntudat elmélyítésének anyagi támogatása; Az iskolavezetők pedagógiai célkitűzéseivel kapcsolatban előadások tartásának, szakkörök vezetésének anyagi támogatása; Az iskolai újság szerkeztéséenk anyagi támogatása, egyéb publikációs tevékenység elősegítése; A tanulók balatonfenyvesi Eötvös táborában való részvételének anyagi támogatása; A tanulók részére kulturális, sport, kirándulás, hazai és külföldi tanulmányutak és egyéb rendezvények szervezéséenk anyagi támogatása, valamint sportpálya és üdülő létesítéséhet és fenntartásához való anyagi hozzájárulás. ... >>

Amazon Kulturális Egyesület

(intézményi,kulturális)

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. I. I//2.
képviselő: Judit Adam
kulturális programok megvalósítása
Alkalmi társulatok által létrehozott színházi produkciók hazai és nemzetközi szereplésének elősegítése, eredményes szereplésük elérése
Független színházi társulatok és alkotóműhelyek művészi munkájához szükséges körülmények megteremtése, a működésük támogatása
Új színházi produkciók, köztük bábszínházi előadások, színházi előadások, táncprodukciók létrehozásának, feltételeinek megteremtése
Színházi nevelési programok készítése és rendszeres megvalósítása
Kapcsolatok kiépítése és ápolása külföldi és belföldi színházi intézményekkel, fesztiválokkal, rendezvényszervezőkkel, színházat támogató szervezetekkel
Kulturális programok, színházi előadások szervezése Magyarország színházzal kevéssé ellátott területein
A magyar színházi kultúra hagyományainak felelevenítése és korszerű megjelenítése egyetemes jellegű produkciók létrehozásával, több művészeti ág harmonikus érvényesítésével. ... >>

AMKA Magyar Kultúra Alapítvány AMKA Hungarian Culture Foundation

(kulturális)

1055 Budapest, Szalay u. 2. I.2.
képviselő: Kerekes Ildikó
Segítség és támogatás nyujtása a magyar kultúra terjesztéséhez és fejlődéséhez. ... >>

Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány

(intézményi,kulturális)

1052 Budapest, Gerlóczy 4.
képviselő: Magács László
Anyagi, szervezési és egyéb jellegű támogatás nyújtása egy Budapesten létrehozandó angol nyelvű színház létrehozásához. ... >>

Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis utca 25.
képviselő: Gerő Péter
a magyar és nemzetközi klasszikus zenei hagyományok ápolása, koncertek és ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása magyarországi és határon túli iskolákban, kulturális intézményekben
- zenei előadó-művészeti tevékenység folytatása (hangversenyek, előadások, hangfelvételek),
- fellépési lehetőségek felkutatása, megszervezése, lebonyolítása a zenekar repertoárjának kialakítása,
- a műsorterv próbarend kialakítása, próbák szervezése,
- a zenekar működésével kapcsolatos egyéb szervezési jellegű feladatok ellátása. ... >>

Apáczai Baráti Kör

(kulturális)

1050 Budapest, Eötvös 4-6.
képviselő: Erdélyi István dr. ... >>

Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
képviselő: dr. Pfeiffer Ádám
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégiumban folyó oktatási és nevelési tevékenység hagyományos magas színvonalának fenntartása érdekében kifejtett tevékenység. Az iskolában és a kollégiumban folytatott tehetséggondozás támogatása, különös tekintettel a szociális hátrányok kompenzálására. Az iskolai hagyományápolás és hagyományterjesztés elősegítése, az iskola történetének feltárása. A tanórán kívüli kulturális és sporttevékenység támogatása. A kultúrált környezet kialakítása, a képzés és a kollégiumi elhelyezés körülményeinek javítása. A városképileg védett iskolaépület állagának megóvása, javítása. A környezeti nevelés segítése az iskolai oktató munkában. ... >>

Aradi Alma Mater Alapítvány

(kulturális)

1055 Budapest, Szent István krt.1.IV.em.10.
képviselő: Betegh János György, Dr. Fitori Péter, Jantó Zoltán László, Piroska István, Schaffhauser Dezső József
A magyar kultúra ápolása, megtartása Erdélyben, különös tekintettel az Arad környéki magyar fiatalok körében. ... >>

Aranytíz Tehetséggondozó és Készségfejlesztő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1051 Budapest, Arany János 10.
képviselő: Straub Dezső
A magyar kultúra haladó hagyományainak ápolása, népszerűsítése, tehetséges fiatal művészek támogatása. ... >>

"Ars Vitae- az Élet Művészete" Fiatal Tehetségeket Gondozó- és Bemutató Kulturális Egyesület

(oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Papnövelde u. 1. III/2.
képviselő: Bignioné dr. Vizy Beáta önállóan, Havas Judit önállóan, Kiss Ferencné önállóan
A különböző művészeti ágak fiatal képviselőinek bemutatkozási és továbbfejlődési lehetőség nyújtása.
Tehetséggondozás, mely keretében az egyes művészeti ágak fiatal képviselői elsajátíthatják mindazon ismereteket és képességeket, amelyek elősegítik a pálya kezdet nehézségeinek leküzdését.
Támogatása, elősegítése minden olyan civil kezdeményezésnek, mely a modern társadalmakban bevett művészeti meccenatúra kialakulásához vezet. ... >>

Art of Evolution Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1051 Budapest, József Attila utca 18. II./2.
képviselő: Baska Barbara
A művészképzés támogatása annak érdekében, hogy a XX. században először megjelenő műformák és művészeti technikák (fotokinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installációs-, environment és akcióművészet, új kommunikációs technikák, képzőművészeti határterületek) továbbfejlődjenek; továbbá a filmművészet új irányzatai kiteljesedjenek. ... >>

Art XXI. Alapítvány

(kulturális)

1053 Budapest, Képíró utca 8.
képviselő: Sibriczky Erzsébet, Trombitás Károly
A nemzetközi és magyar képőművészet, iparművészet állandó kapcsolatának megteremtése. ... >>

ASSERTOR-96 Alapítvány

(kulturális)

1051 Budapest, Október 6.u.17.
képviselő: Módné Katona Klára
Támogatni az önkormányzatok működésének továbbfejlesztését. ... >>

Atlantisz Alapítvány

(kulturális)

1052 Budapest, Gerlóczy u. 4.
képviselő: Markovics Gábor
Az Atlantisz Könyvkiadó Kft. kiadványainak támogatása. ... >>

Attila - Isten Ostora Alapítvány

(kulturális)

1055 Budapest, Falk M. utca 7. 4./19.
képviselő: Kertész László
A Kárpát-medencében és annak környezetében élő magyarság megmaradásáért, kulturális és gazdasági felemelkedéséért, történelmi emlékhelyeinek létrehozásáért, védelméért, ápolásáért, a magyar nemzettudat fejlesztéséért és ezen célok anyagok alapjának megteremtéséért való munkálkodás, továbbá történelmi, kulturális és földrajzi ismeretterjesztés, hagyományápolás elősegítése, támogatása. Attila király és kora történelmének népszerűsítése. Fentieken túl cél a jelenleg széttagolt nemzetrészek magyarsága összefogásának, autonómia-törekvéseinek támogatása. ... >>

Az Elpusztult és a Pusztuló Magyar Falvakért Egyesület

(kulturális)

1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (ELTE)
képviselő: Blazovich László elnök, Búzási János/elnökkel együtt, Dávidné Horváth Zsuzsanna, Dr.Horváth Imre/elnökkel együtt, Hárshegyi József Gyula, Ivancsics Imre/elnökkel együtt, Kelemen Ferenc, Kozári Józsefné dr.
A XVII.század végéig az ország területén elpusztult falvak emlékeinek ápolása, a XVIII. század végi népszámláláshoz képest 50%-nál nagyobb mértékben fogyó falvak sorsának, a pusztulás okainak feltá- rása és tanulmányozása, a pusztuló falvak demográfiai leletének elkészítése és bemutatása, a kulturális örökség megőrzése. ... >>

Balaton Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1055 Budapest, Balaton utca 10.
képviselő: Szabó Ildikó
A Balaton utcai óvodás gyermekek nevelésének támogatása. ... >>

BARADA házaspár alapítványa a református könyvkiadásért

(kulturális)

1054 Budapest, Szabadság tér 2.
képviselő: Dr.Gulyás Géza
A dunamelléki Református Egyházkerületen belüli református könyvkiadás támogatása, fejlesztése, a magyar református keresztény szellemi értékek gondozása és publikálása. ... >>

Bartók Új Sorozat Alapítvány

(kulturális)

1052 Budapest, Dák Ferenc utca 10. V./509
képviselő: Jenei Zoltán
Bartók Béla összes műveinek megjelentetése CD lemezen, továbbá ennek a kiadmánynak a népszerűsítése könyvek, ismertetők útján. ... >>

Belső Tér Belvárosi Lokálpatrióta Célokat Szolgáló és Társadalmi Feladatokat Segítő Alapítvány

(kulturális)

1054 Budapest, Nádor u.36.III.em.301.
képviselő: Fetés Gábor Zoltán
Az V. kerületi lokálpatriotizmus kialakulásának elősegítése, ill. megőrzése. ... >>

Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány

(kulturális)

1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
képviselő: Szabó Géza
A közalapítványt az alapító Belváros-Lipótváros Önkormányzatának közigazgatási területén meglévő egyházi épületek rehabilitációjának érdekében hozza létre. ... >>

BELVÁROSI ARANY-KERESZT Egyesület

(kulturális)

1051 Budapest, Október 6. utca 19. fszt./11.
képviselő: Sántha Dávid
A kereszténydemokrata értékrend és szellemiség megerősítése, a helyi közösségek fejlesztése, a hagyományos értékek, valamint a kereszténydemokrata értékrend iránt fogékony elkötelezett állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása. ... >>

Belvárosi Kereszténydemokrata Egyesület

(kulturális)

1053 Budapest, Veres Pálné utca 16.
képviselő: Simon Tamás ... >>

Belvárosi Kisgazda Polgári Egyesület

(kulturális)

1056 Budapest, Irányi u. 12. III. em. 2.
képviselő: Dr. Bartal Sándor
A belváros polgárainak összefogása, a belváros kulturális hagyomá- nyainak ápolása a Kisgazda szellemiség szerint. ... >>

Belvárosi Konzervatív Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1051 Budapest, Semmelweis utca 1-3. 2./221.
képviselő: Donáth Lehel
az egyesület kulturális, társadalmi, történelmi és irodalmi hagyományait feltáró, közreadó és ápoló érdekvédelmi és érdek képviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület elsősorban konzervatív hagyományőrző és ápoló kulturális rendezvényeket szervező, multimédia termékeket kiadó céllal jön létre. ... >>

Belvárosi Lokálpatrióta Egyesület

(kulturális)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 13.
képviselő: Schneider Mihály
a fiatal generáció tagjai közéleti szerepvállalásának elősegítése ... >>

Belvárosi Művészek Társasága

(kulturális)

1051 Budapest, József nádor tér 9.
képviselő: Kovács Péter Balázs ... >>

Belvárosi Németek Egyesülete

(kulturális)

1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
képviselő: Hambuch Henrik ... >>

Belvárosi Tanoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 7. fszt./1/a.
képviselő: Győrik Edit, Szebényi Csilla
A középiskolát megkezdett, de azt be nem fejező 15-22 éves fiatalok tanulmányainak lehetőség szerinti befejeztetése, és ennek propagálása. ... >>

Belvárosi Vegyeskar Művészeti és Kulturális Egyesület

(kulturális)

1051 Budapest, Arany J. utca 27.
képviselő: Komka Béla alelnök, Szabó Zoltán Tibor elnök
A tagok által alapított vegyeskar működésének koordinálása; az ének-művészet népszerűsítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal