Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 176
1. oldal

21. sz. Építők Sportkör

(sport)

1052 Budapest, Apáczai Cs. J. 7.
képviselő: Littmann Róbert ... >>

A Csend Világa Fekete-Fehér Kockákon Alapítvány

(sport,oktatási)

1055 Budapest, Néphadsereg 10.
képviselő: Barta Gyuláné
A hallássérültek sakkozása szinvonalának emelése, a fiatal magyar sakktehetségek felkutatása, oktatása, versenyeztetése és menedzselése a hallássérültek között. ... >>

A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1055 Budapest, Szent István körút 11. IV/36.
képviselő: Ollár Tamás (kuratóriumi elnök)
A magyarországi felsőoktatási intzéményekben tanuló hallgatók szakmai, kulturális, tömegsport és egyéb közösségi tevékenységienek támogatása. Az alapítvány támogatja a felsőoktatási intézmények hallgatóiból álló önszerveződő csoportokat, melyek keretet adnak a polarizált érdeklődésű hallgatók igényeinek kielégítéséhez. Segíti a hallgatói kezdeményezésű szakmai rendezvények, bemutatók megrendezését, hozzájárul a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló rendezvények megszervezéséhez. Elősegíti a felsőoktatási sport sportági sajátosságai szerinti eszközeinek bővítését, hozzájárul működésük színvonalasabbá tételéhez. Elősegíti a hallgatói szakmai utak létrejöttét és azt, hogy minél színvonalasabb szakmai ismretekehez jussanak a résztvevő hallgatók. Pk.60128/1999/23.sz.végz.el további cél: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - kü- lönösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanulmá- nyainak folytatását.
Pk60128/1999/23. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - különösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanumányainak folytatását. ... >>

A József Attila Utcai Óvodás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1051 Budapest, József Attila u. 18.
képviselő: Blahóné Csikós Márta
A József Attila utcai óvodás gyermekek testi, lelki fejlődésének elősegítése, idegen nyelvek óvodás korban való elsajátításának elősegítésével, sportolás az egészséges életmódra nevelés érdekében, valamint a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésével való megismertetés. ... >>

"A Magyar Teniszért" Alapítvány

(sport,oktatási)

1054 Budapest, Akadémia utca 16.
képviselő: Dr. Ruttner Zoltán
A magyar tenisz fellendítése, a 11-14 éves tehetséges gyerekek kiválasztása és sportbeli fejlődésének támogatása, adottságaik maximális kibontakoztatásának elősegítése, a magyar teniszsport utánpótlásának biztosítása, a gyermekek tanulmányi előmenetelének elősegítése. ... >>

A Női Vízilabda Utánpótlásáért Alapítvány

(sport)

1056 Budapest, Havas u. 2. I/7/a.
képviselő: Konrád Mária, Szarkáné Kis Aranka
A magyar női vizilabdasport utánpótlás támogatása, színvonalának emelése, működési feltételeinek javítása. ... >>

Adóhivatali Dolgozók Jóléti, Egészségmegőrző és Szabadidő Alapítványa

(sport)

1054 Budapest, Széchenyi 2.
képviselő: Kiss Csongor
Az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal dolgozói egészséges életmódja kialakitásának /üdülés, sport stb.../ elősegitése. ... >>

Adria Vitorlázó Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

1052 Budapest, Piarista köz 1.
képviselő: Urbán József
A szabadidő-sport népszerűsítése és támogatása a középiskolás diákság körében, különös tekintettel a vitorlázásra. ... >>

AEnigma Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Veres Pálné u. 25.
képviselő: Badacsonyi Gergely önállóan, Földi Ágnes Fanni ketten együtt, Márvány Miklós ketten együtt
részvétel az ifjúsági kulturális és szabadidős életben, - kulturális rendezvények szervezése, - sportrendezvények, - szabadidős programok szervezése, - fiatal tehetségek felkarolása, támogatása, - együttműködés más egyesületekkel céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Alapítvány a Fiatal Pszichiáter és/vagy Neurológus Szakorvosok és ezen Szakterület Tudományos Munkásságának Támogatására dr. Schaffer Károly Emlékére

(sport,egészségügyi)

1053 Budapest, Kálvin tér 4. 3./10.
képviselő: dr. Zakar Andrásné dr. Constantinovits Györgyi
Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint a tudományos tevékenység, a kutatás, a neurológia és pszichiátria szakterület szakmai színvonalának erősítése, egyetemes és nemzeti szakmai örökségének ápolása, továbbfejlesztése, az annak érdekében magas színvonalú szakmai munka elismertetése. ... >>

Állami Fejlesztési Intézet Sportkör

(sport)

1055 Budapest, Deák F. 5.
képviselő: Barát Stefánia ... >>

Alpár Ignác Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.
képviselő: Herber Attila
A nyag múltú Alam Mater oktató-nevelő munkájának anyagi támogatása; A volt iskolatársak, tantestületi tagok, a tanulók szülei összetartásának, a barátság megőrzéséenk, erősítésének anyagi támogatása; Az iskola és a társadalom kapcsolata ébrentartásának, a hagyományok őrzésének, nemzeti öntudat elmélyítésének anyagi támogatása; Az iskolavezetők pedagógiai célkitűzéseivel kapcsolatban előadások tartásának, szakkörök vezetésének anyagi támogatása; Az iskolai újság szerkeztéséenk anyagi támogatása, egyéb publikációs tevékenység elősegítése; A tanulók balatonfenyvesi Eötvös táborában való részvételének anyagi támogatása; A tanulók részére kulturális, sport, kirándulás, hazai és külföldi tanulmányutak és egyéb rendezvények szervezéséenk anyagi támogatása, valamint sportpálya és üdülő létesítéséhet és fenntartásához való anyagi hozzájárulás. ... >>

Angyalvár Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(sport,szociális)

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 3. III./29.
képviselő: Bathó Ildikó
Adományok begyűjtése és szétosztása a rászorulóknak belföldön és külföldön; adományforrások felkutatása, megszerzése, szállítása, tárolása, és szétosztása; rászorulók felkutatása, a jogosultság megállapítása, szétosztás megszervezése; határon túli magyarok támogatása; ruházati cikkek, könyvek, játékok, sporteszközök, híradástechnikai cikkek és különböző berendezések begyűjtése és szétosztása. Olyan intézmények létrehozása és üzemeltetése ,ami támaszt nyújt a családoknak, gyermekeknek, az ifjúságnak és a felnőtteknek az életükben adódó problémák megoldásában és feladataik elvégzésében; Olyan ház létrehozása és üzemeltetése, ahol a célcsoport tagjai éjjel-nappal segítséget és szabadidő eltöltési lehetőséget találnak. Közhasznú intézmények és alapítványok közötti kommunikáció, információ és tapasztalatcsere elősegítése. Társadalom működésének feltérképetése és aktuális társadalmi problémák megoldásának elősegítése. (tapasztalat import) ... >>

Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1053 Budapest, Papnövelde utca 4-6.
képviselő: dr. Pfeiffer Ádám
Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégiumban folyó oktatási és nevelési tevékenység hagyományos magas színvonalának fenntartása érdekében kifejtett tevékenység. Az iskolában és a kollégiumban folytatott tehetséggondozás támogatása, különös tekintettel a szociális hátrányok kompenzálására. Az iskolai hagyományápolás és hagyományterjesztés elősegítése, az iskola történetének feltárása. A tanórán kívüli kulturális és sporttevékenység támogatása. A kultúrált környezet kialakítása, a képzés és a kollégiumi elhelyezés körülményeinek javítása. A városképileg védett iskolaépület állagának megóvása, javítása. A környezeti nevelés segítése az iskolai oktató munkában. ... >>

Aréna Sport Club

(sport)

1050 Budapest, Mérleg 10.
képviselő: Lakos György ... >>

Az Egészségügyben Dolgozók Szabadidő Egyesülete

(sport,egészségügyi)

1050 Budapest, Nádor 32.
képviselő: Kerkovits Gyula dr., Király Istvánné ... >>

Az Értől az Óceánig-64 Mezőn Alapítvány

(sport)

1055 Budapest, Falk Miksa u.10.
képviselő: Dr. Horváth István
A magyar ifjúsági sakkozás és ezáltal az egész magyar sakksport színvonalának emelése. ... >>

Ázsia Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

1053 Budapest, Magyar utca 8. fszt./1.
képviselő: Kertész-Farkas Csaba, Konrád Sándor, Mrsán Marcell
a Közép- és Kelet-európai országok és Ázsia közötti kapcsolatok ápolása és fejlesztése; az együttműködés és a tapasztalatcsere előmozdítása a kultúra, a tudományok, a technika, az oktatás és a sport terén. ... >>

Béke Horgász Egyesület

(sport)

1052 Budapest, Galamb u. 3.
képviselő: Kecskés József
Az egyesület tagjainak kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport, valamint a kulturált pihenés népszerűsítése. ... >>

Belkereskedelmi Minisztérium Sportköre

(sport)

1050 Budapest, Vigadó 6.
képviselő: Rákosi Zoltán ... >>

Belvárosi Asztalitenisz Egyesület

(sport,érdekképviselet)

1054 Budapest, Garibaldi utca 5. 3./1/B.
képviselő: dr. Fekete Sándorné
Budapest V. ker. Önkormányzatával együttműködve, korhatárra tekintet nélkül, széles tömegeket vonzó sportágat kíván a belvárosi lakók és munkavállalók számára népszerűsíteni és elérhetővé tenni, valamint az Asztalitenisz Szövetség által rendezett bajnokság különböző szintjein való részvétellel a "Belváros" fogalmat megjeleníteni. ... >>

Belvárosi Női Labdarúgó Club

(sport)

1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 54.
képviselő: Hevesi Tamás elnök
Az egyesület működési területén segíti, koordinálja, irányítja és szervezi a tagság sporttevékenységét és népszerűsíti azt, elsősorban a női labdarúgás területén. A sportszervezet keretében a sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet biztosítja a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenysége folytatásához szükséges feltétleket. ... >>

Belvárosi Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1056 Budapest, Március 15. tér 2.
képviselő: Bánki Péter, Fekete Dániel, Máté Viktória
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Bolgár Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális)

1054 Budapest, Podmaniczky tér 4. I.15.
képviselő: Fikó Nacsó, Ivanova Ilieva Teodóra, Szalay Anna
A magyarországi bolgár kisebbség kulturális hagyományainak megőrzése és ápolása, különösen a fiatalok körében; a magyarországi bolgár kisebbség képviselete; a magyarországi bolgár kisebbség fiataljainak identitás megőrzésének elősegítése a bolgár kultúra, folklór (néptánc, népzene) és népi szokások megismerése és megismertetése; a balkáni népek történelmének, kulturális örökségének, hagyományainak, művészetének megismerése és népszerűsítése; a Magyarországon élő bolgár fiatalok kulturális életének és sporttevékenységének megszervezése és irányítása. ... >>

BSE Kosárlabda Szakosztálya Baráti Köre

(sport)

1052 Budapest, Városház 9-11.
képviselő: Lukácsi Tamás dr., Sági Lajos ... >>

Budapest Celtic Football Club

(sport)

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 72.
képviselő: Jhon Smith ... >>

Budapest Rangers Sport Egyesület

(sport)

1054 Budapest, Akadémia u. 14. I/18.
képviselő: Árvai Dániel
A bandy sportágban kifejtett sporttevékenység folytatása. ... >>

Budapest Tájfutó Sportjáért Alapítvány

(sport)

1053 Budapest, Curia u.3.
képviselő: Csipi Erzsébet titkár, Deseő László elnök
A budapesti tájfutó diáksport támogatása. ... >>

Budapesti Amatőr Box Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1050 Budapest, Curia 3.
képviselő: Dr. Laczkó János
Szervezi, irányítja és ellenőrzi Budapest Területén az amatőr ökölvívó sportágban folyó tevékenységet, népszerűsíti az ökölvívást, képviseli a sportág és tagjai érdekeit. ... >>

Budapesti Asztalitenisz Szövetség

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Tímár János
A sportágának területi és helyi fejlesztése, a sportág hagyományainak megőrzése, területi és helyi versenyrendszerének szervezése, a működési területén levő sportszervezetek tevékenységének összehangolása, utánpótlás nevelésének elősegítése, a tehetséggondozás kiteljesítése. ... >>

Budapesti Atlétikai Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: Korompai Péter ... >>

Budapesti Diáksport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: Varga András
Az alap és középfokú tanuló ifjúság egészséges életmódra nevelése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, valamint a tagok hazai és nemzetközi képviselete és érdekvédelme. ... >>

Budapesti Eötvös József Gimnázium Baráti Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

1050 Budapest, Reáltanoda 7.
képviselő: Karsai Károly
A gimnázium oktató-nevelő programjának erkölcsi és anyagi támotatá- sa, az iskola vezetőinek pedagógiai célkitűzéseit segítő programok szervezése és támogatása; a volt iskolatársak, tantestületi tagok és a tanulók szüleinek összetartása, a barátság megőrzése; az isko- lai újság és évkönyv szerkesztésének támogatása, egyéb publikációs tevékenység elősegítése, a tanulók balatonfenyvesi Eötvös táborban való részvételének támogatása, a tanulók részére kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, sportpálya és üdülő létesítése és fenntartása, az iskola és a társadalom kapcsolatának ébrentartása, a haladó hagyományok őrzése. ... >>

Budapesti Íjász Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: Varga József
Az íjász verseny- és szabadidősport népszerűsítése, fejlesztése. A szervezet támogatja, szervezi, jogosultságának mértékéig irányítja és ellenőrzi a tagszervezeteiben folyó tevékenységet. Elősegíti a sportág működését, közreműködik a fejlesztési program kialakításában és gondoskodik annak megvalósításáról. ... >>

Budapesti Kézilabda Sportalapítvány

(sport)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Grundman Béla
A sport támogatása. ... >>

Budapesti Kézilabda Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Demény Gyula, Puja Pál
A szövetség Budapest területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a kézilabda sportágban folyó tevékenységet, közreműködik a sportági feladatok ellátásában. ... >>

Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia u.3.
képviselő: Cziffra Mihály, Kocsis Nándor
A kosárlabda sport területi és helyi irányítása, fejlesztése és népszerűsítése, területi és helyi versenyrendszerének szervezése, a sportág utánpótlás ? nevelésének elősegítése, a tehetségek gondozása. ... >>

Budapesti Labdarúgó Játékvezetői Sportalapítvány

(sport,oktatási)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Bajkai János
A fővárosi labdarúgó játékvezetők képzése és továbbképzése színnvonalának fenntartása. ... >>

Budapesti Labdarúgó Szövetség Életmű Alapítvány

(sport,érdekképviselet,szociális)

1053 Budapest, Curia utca 3. félemelet/4.
képviselő: László Zoltán
Az alapítvány célja a Budapest labdarúgásért több évtizede dolgozó, 70. életévüket betöltött sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése, támogatása. Az alapítvány tevékenységével elősegíti azt a folyamatot, hogy minél többen sportoljanak, a labdarúgásban mind többen vállaljanak tevékeny szerepet, és ezzel hosszú távon biztosítva legyen a megfelelő sportszakember-utánpótlás. ... >>

Budapesti Modellező Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Csikár Imre, Szécsi Imre
Budapest és régiójában a modellező sport szervezése. ... >>

Budapesti Rádióamatőr Szövetség

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: Matzon Jenő
Összefogni, szervezni tagjainak rádiózással összefüggő szabadidős tevékenységét. A műszaki- és rádióforgalmi ismeretek terjesztésével, oktatásával elősegíteni a kulturált rádiózást, a rádiózással kapcsolatos írott és íratlan szabályok betartását és sportrendezvények lebonyolítását. ... >>

Budapesti Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: Dr. Balázs Csaba, Tóth András
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, az ilyen irányú igények felkeltése, tagjai nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, Gondoskodik bázisszerve dolgozóinak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. ... >>

Budapesti Sportszövetségek Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia utca 3.
képviselő: dr. Freyer Tamás
A BSPSZ célja, hogy a fővárosi sport, mint közhasznú tevékenységnek ( a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. tv. 26. §. c/14. pontja) népszerűsítése, fejlesztése, fejlődésének elősegítése - elsősorban a Fővárosi önkormányzattal történő együttműködéssel megvalósuló szervezése- valamint a fővárosi sportszövetségek hazai és nemzetközi kapcsolatokban való képviselete. A BSPSZ a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a BSPSZ tagságán kívül bármely más harmadik személy is igénybe veheti. ... >>

Budapesti Szabadidősport Egyesület

(sport)

1055 Budapest, Honvéd utca 40. fsz./5.
képviselő: Pavetits Bálint
Szabadidősport szervezése. ... >>

Budapesti Szabadidősport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: Kovács Károly ... >>

Budapesti Tájfutók Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Bugár József
A Szövetség célja Budapesten a tájékozódási futó sport, továbbá ezzel kapcsolatban a természet- és állatvédelem mint közhasznú tevékenységek népszerűsítése, fejlesztése, szervezése, irányítása, ezen tevékenységek jogi, technikai és anyagi feltételeinek biztosí tása. Ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, részt vesz a sportszakmai színvonal fejlesztésében. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal