Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker szociális civil szervezetek


Találatok száma: 100
1. oldal

3Híd Alapítvány a baleseti sérültekért

(egészségügyi,szociális)

1053 Budapest, Magyar u. 3. I/2.
képviselő: Dr.Katonáné Kunos Márta, Dr.Papp Imre
A közlekedési balesetekben megsérült, súlyos maradandó egészségügyi károsodást szenvedett személyek részére, illetőleg a közlekedési balsesetekben életüket vesztett személyek hozzátartozói részére támogatás nyújtása. ... >>

56-os Bajtársi Alapítvány

(kulturális,szociális)

1051 Budapest, Nádor 36.VI.em.
képviselő: Németh Bálint
Az 1956-os forradalom haladó hagyományainak, eszmeiségének és emlékének megőrzése és ápolása, illetve a rászoruló 56-os forradalmárok és családtagjaik támogatása, érdekképviselete. ... >>

A HÖOK a Hallgatókért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

1055 Budapest, Szent István körút 11. IV/36.
képviselő: Ollár Tamás (kuratóriumi elnök)
A magyarországi felsőoktatási intzéményekben tanuló hallgatók szakmai, kulturális, tömegsport és egyéb közösségi tevékenységienek támogatása. Az alapítvány támogatja a felsőoktatási intézmények hallgatóiból álló önszerveződő csoportokat, melyek keretet adnak a polarizált érdeklődésű hallgatók igényeinek kielégítéséhez. Segíti a hallgatói kezdeményezésű szakmai rendezvények, bemutatók megrendezését, hozzájárul a szabadidő kulturált eltöltését szolgáló rendezvények megszervezéséhez. Elősegíti a felsőoktatási sport sportági sajátosságai szerinti eszközeinek bővítését, hozzájárul működésük színvonalasabbá tételéhez. Elősegíti a hallgatói szakmai utak létrejöttét és azt, hogy minél színvonalasabb szakmai ismretekehez jussanak a résztvevő hallgatók. Pk.60128/1999/23.sz.végz.el további cél: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - kü- lönösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanulmá- nyainak folytatását.
Pk60128/1999/23. sz. végzéssel célkiegészítés: Az alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű és szociálisan rászoruló - különösen az állami gondozásban felnevelt, árva vagy félárva - hallgatók tanumányainak folytatását. ... >>

AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. I/8.
képviselő: Bozsoki Róbert
A halmozottan hátrányos helyzetű emberek, állami gonozottak, fogyatékosok, cigányok, hajléktalanok, betegek, szegények életének javítása, társadalmi integrációjának segítése, a személyt körülölelő, lehetőség szerint legteljesebb, feltételrendszer pozitív irányú hatásmechanizmusával. A velük foglalkozó szakemberek munkájának támogatása. A hitélet segítése, a vallásos élet értékeinek felmutaása, pozitív életforma alakító hatásainak alkalmazása, elsősorban a célcsoport boldogulásáért. ... >>

Alapítvány a Közegészségügyi Szakszervezeti Dolgozókért

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1051 Budapest, Nádor u. 32.
képviselő: Guba Anikó
A közegészségügyi dolgozók szakszervezeti tagjai egészségének a megőrzése, valamint az egzisztenciájukhoz szükséges szellemi erőnlét megőrzésének a segítése. ... >>

All Nations Lions Club

(szociális)

1055 Budapest, Bihari utca 15. I./6.
képviselő: Otto Franz, Swinnen Jan, Tál Teréz
Ösztönözni a közösségi érdeklődésű embereket társadalmunk anyagi juttatás nélküli szolgálatára. ... >>

Ama Adósságból Munkahely Alapítvány

(szociális)

1055 Budapest, Szent István körút 11.
képviselő: Bácskai-Lauró István
A foglalkoztatottak megtartása és új munkahelyek teremtése. ... >>

Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1051 Budapest, Szent István tér 11.
képviselő: Rajki Zsuzsa
Tartósan, vagy váratlan esemény miatt segítségre szorulók, elsősor- ban gyermekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmé- nyek vagy szervezetek pártfogása, támogatása. Egészségügyi vagy szociális állapotuk miatt hátrányos helyzetbe került személyek - elsősorban gyermekek - támogatása Magyarországon. ... >>

Amiche dellItalia Egyesület

(egészségügyi,szociális)

1052 Budapest, Haris köz 6. 3./2.
képviselő: Guadalupi Marinella képviselő, Poptean Ines főtitkár
karitatív tevékenységek végzése rászoruló gyermekek, betegek illetve intézmények segítése.
- Magyarországon élő olasz állampolgárok találkozóinak előmozdítása egymás, valamint az ország, az olasz kultúra jobb megismerése és magyarországi megismertetése, elismertetése céljából. ... >>

Angyalvár Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

(sport,szociális)

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 3. III./29.
képviselő: Bathó Ildikó
Adományok begyűjtése és szétosztása a rászorulóknak belföldön és külföldön; adományforrások felkutatása, megszerzése, szállítása, tárolása, és szétosztása; rászorulók felkutatása, a jogosultság megállapítása, szétosztás megszervezése; határon túli magyarok támogatása; ruházati cikkek, könyvek, játékok, sporteszközök, híradástechnikai cikkek és különböző berendezések begyűjtése és szétosztása. Olyan intézmények létrehozása és üzemeltetése ,ami támaszt nyújt a családoknak, gyermekeknek, az ifjúságnak és a felnőtteknek az életükben adódó problémák megoldásában és feladataik elvégzésében; Olyan ház létrehozása és üzemeltetése, ahol a célcsoport tagjai éjjel-nappal segítséget és szabadidő eltöltési lehetőséget találnak. Közhasznú intézmények és alapítványok közötti kommunikáció, információ és tapasztalatcsere elősegítése. Társadalom működésének feltérképetése és aktuális társadalmi problémák megoldásának elősegítése. (tapasztalat import) ... >>

Balaton Bölcsőde Alapítvány

(oktatási,szociális)

1055 Budapest, Balaton utca 10.
képviselő: Juhászné Lupás Erzsébet
Támogassa és segítse a Balaton utcai bölcsődébe járó gyerekek gondozását, nevelését, képességfejlesztését; mozgásszegény környezetben élő belvárosi kisgyermekek mozgásfejlesztése; esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett kisgyermek felzárkóztatása; személyiségfejlesztés játéktevékenységeken keresztül. ... >>

Belváros - Lipótvárosi Mozgássérültek Egyesülete

(szociális)

1055 Budapest, Falk Miksa u. 15.
képviselő: Thury Györgyné ... >>

Belvárosi Demokrata Unió Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1051 Budapest, Sas u. 1.
képviselő: Baska József
A polgári demokratikus és humanitárius eszmék terjesztése elsősorban a fiatalok testi, szellemi nevelésén, a hátrányos helyzetűek és idősek megsegítésén, az épített és természeti környezet megvédésén keresztül. ... >>

Brit Nők Budapesti Egyesülete

(szociális)

1051 Budapest, Harmincad u. 6.
képviselő: Greenhalgh Clarinda Jane (elnök), Penelope Millar elnök, Saul Alison Mary (alelnök) ... >>

Budapesti Labdarúgó Szövetség Életmű Alapítvány

(sport,érdekképviselet,szociális)

1053 Budapest, Curia utca 3. félemelet/4.
képviselő: László Zoltán
Az alapítvány célja a Budapest labdarúgásért több évtizede dolgozó, 70. életévüket betöltött sportszakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülése, támogatása. Az alapítvány tevékenységével elősegíti azt a folyamatot, hogy minél többen sportoljanak, a labdarúgásban mind többen vállaljanak tevékeny szerepet, és ezzel hosszú távon biztosítva legyen a megfelelő sportszakember-utánpótlás. ... >>

"Cives pro Universitate Scientiarum Eötvösiana" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12.
képviselő: Cseszregi Tamás
Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem jelenlegi, leendő és egykori polgárainak, így különösen hallgatóinak, oktatóinak, kutatóinak, valamint ezek szervezeteinek támogatásával elősegíteni az Egyetemen folyó minőségi képzést, tehetséggondozást, oktatói és kutatói utánpótlás nevelést, valamint a hallgatói és oktatói mobilitást, a hallgatói esélyegyenlőség növelését. Az alapítvány célja továbbá a hallgatók közéleti szerepvállalásának, az egyetem közösségi életében való aktív részvételének, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelésének elősegítése. ... >>

Családdal a Társadalomért az Életért Alapítvány

(szociális)

1051 Budapest, Münnich Ferenc 9.
képviselő: Éliás Sára dr.
A nagycsaládos életforma vonzóvá tétele. ... >>

Derűs Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

1051 Budapest, József Attila utca 16. I./5.
képviselő: Gajdosné Garami Judit
Segítse az óvodás gyermekek nevelését, képességfejlesztését, valamint az ismeretterjesztést; a mozgásszegény környezetben élő városi gyermekek mozgásfejlesztése, egészséges életmódra nevelése; az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felzárkóztatása; személyiségfejlesztés a játéktevékenységeken valamint a környezet és a természetvédelem ismeretén, szeretetén keresztül. ... >>

Dévai Szent Ferenc Alapítvány

(szociális)

1053 Budapest, Vámház krt. 8. I.em. 4.
képviselő: Vásárhelyi Tamás
Elsősorban az erdélyi ferencesek által fenntartott gyermekvédel- mi intézmények támogatása. ... >>

Dévény Anna Alapítvány

(szociális)

1051 Budapest, Október 6.u.24.
képviselő: dr. Banai János, dr. Hágelmayer Istvánné / önállóan, dr. Neuwirth Magdolna
Az egészséges életmód iránti igény felkeltése, mozgássérült gyermekek, felnőttek fejlesztése, rehabilitációja. ... >>

Dolgozókat Segítő Program Alapítvány

(szociális)

1052 Budapest, Városház utca 3-5.
képviselő: Végh Attila
Magyarországon munkából élő embere munkahatékonyságának javítása, a hatékonyságot bármely módon negatívan befolyásoló események megoldásának elősegítése. ... >>

Dr. Ladányi Sándor Emlékalapítvány

(szociális)

1054 Budapest, Szemere 8.
képviselő: Országos Ügyvédi Tanács Elnöke ... >>

Egészségügyi, Szociális és Közszolgálati Dolgozókért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,szociális)

1051 Budapest, Nádor 32.
képviselő: Fülöp Gáborné
Az egészségügyben dolgozók egészségügyi, szociális, üdültetési, érdekvédelmi, átképzési és szolidaritási támogatása. ... >>

Egység a Különféleségben Közhasznú Alapítvány

(oktatási,szociális)

1053 Budapest, Ferenciek tere 3. 2./4.
képviselő: Barbara Mannig, Selyem Gyöngyi
A Magyarországon élő kisebbségeket, illetve a hátrányos helyzetű csoportokat kívánja támogatni. Az alapítvány célja egy együttműködő társadalom megteremtése, oktatási-nevelési, társadalomfejlesztési programok szervezése mind a fiatalok, mind a felnőttek számára, különös tekintettel a magyarországi kisebbségek és hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatására, a társadalomba való beilleszkedésének elősegítésére. ... >>

Elek Tiszteletbeli Konzuli Alapítvány

(szociális)

1051 Budapest, József Nádor tér 9.
képviselő: Elek István
A Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuljai tevékenységének támogatása. ... >>

ÉletReForma Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 60.
képviselő: Balogh Károly István
Az alapítvány az egészséges életmódra nevelést, az egészségfejlesztést kifejtő vagy ezzel a céllal működő jogi és magánszemélyek tevékenységét, a hasonló szándékkal szerveződő szervezetek és magánszemélyek kezdeményezését kívánja támogatni és ösztönözni.
Az alapítvány fel kívánja karolni azokat a személyeket, akik segítségre szorulnak a társadalomban való helytállásuk tekintetében. Különös tekintettel fordul a hátrányos helyzetű egyének, közösségek egészségfejlesztése, habilitációja,reszocializációja felé. Az Alapítvány hozzá kíván járulni az emberek életminőségének javulásához, tevékenységeivel olyan közösségek kialakítására törekszik, ahol az egyének olyan képességekkel vérteződhetnek fel, amelyekkel jobb minőségű életet élhetnek, és a problémáikat hatékonyabban oldhatják meg. Az alapítvány a szabad akaraton és az egyéni döntés szabadságán alapuló, az egyéni önkifejezést mindenben segítő, nyitott társadalom eléréséért tevékenykedik. ... >>

Emlékezünk-Gondoskodunk Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1051 Budapest, Vigadó utca 2.
képviselő: dr. Farkas Dominika, dr. Pintér Aurél, Kerekesné Gajdár Mária
dr. Markovits Zoltán emlékének megfelelő megőrzése,
- dr. Markovits Zoltán félárván maradt Karolina nevű gyermeke részére az anyagi esélyegyenlőség biztosítása azáltal, hogy az alapítvány a tanulmányainak elvégzéséhez, egészségügyi ellátásához, illetve esetleges hátrányos élethelyzetbe kerülése esetén részére anyagi támogatást nyújt. ... >>

EMMAUSZ Alapítvány Oktatási, Művelődési Célokra

(oktatási,szociális,kulturális)

1052 Budapest, Haris köz 2.
képviselő: Zöldy Pál
A felnőttképzés, különösen a keresztény felnőttképzés részére rendezvények, tanfolyamok, továbbképzések, tréningek szervezése.
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése (nők, gyermekek, fiatalok, fogyatékosok, fogva tartottak, idősek, határon túli magyarok).
Felnőttképzési helyek kialakításának és fenntartásának támogatása, saját felnőttképzési hely(ek) működtetése.
Esélyegyenlőségi programok tervezése, megvalósítása, nyomon követése.
A képzési/oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatainak erősítése.
Oktatási, gazdasági, foglakoztatási és szociális partnerek együttműködésének bővítése, támogatása.
Képzési és foglalkoztatási program roma származású fiataloknak és felnőtteknek.
Nemzeti és európai uniós humánerőforrásfejlesztési programokhoz kapcsolódó tanácsadás és menedzsment feladatok ellátása.
Művészeti tevékenységek (nevelés, oktatás és kulturális programok). ... >>

Értem,érted,értünk Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet,szociális)

1051 Budapest, Nádor utca 4.
képviselő: dr. Bognár László, Korbély Lászlóné, Körössy Tibor, Oláh-Gránic Katalin, Papp Zoltán, Terjéki László
Elősegiteni a Belügyi Dolgozók Szakszervezete tagjai és családtagjai szociális helyzetének javitását, valamint a tagok oktatásban részesülő gyermekeinek anyagi támogatását. ... >>

Észak-magyarországi Integrátor Alapítvány

(szociális,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 4.
képviselő: Dr. Kocziszky György
A hátrányos helyzetű Észak-magyarországi régió (Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, valamint Nógrád megye) településeinek, civil szervezeteinek, gazdasági társaságainak együttműködésben rejlő régiófejlesztési lehetőségek feltérképezése és becsatornázása. ... >>

EU-DROM Roma EU-integrációt Elősegítő Egyesület

(oktatási,szociális)

1051 Budapest, Hercegprímás út 4. 2//9.
képviselő: Molnár Lajos, Varga Gábor Miklós
Roma kisebbségek és szervezeteik esélyegyenlőségének elősegítése az európai uniós integrációban. Más magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása az EU-integrációban. Hátrányos helyzetűek esélyegyenlőségének segítése képzéssel. Munkanélküliek reszocializációja, revitalizációja és reintegrációja. Az emberi alkotó potenciál, az egyéniség önkifejezési formáinak fejlesztése. A nyitottság, a kölcsönös megértés és tolerancia terjesztése nemzeti, regionális és nemzetközi szinten.


A kormányzati területpolitika kialakításában a civil érdekek, valamint a hazai romaság érdekeinek hatékony érvényesítése. A területi szinteken működő területfejlesztési munkaszervezetek munkájának segítése, a civil érdekképviselet biztosítása. A területfejlesztési munkaszervezetekkel kapcsolatban álló civil partnerek kapacitásépítésének segítése. ... >>

Euration Európai Együttműködési Alapítvány

(szociális)

1051 Budapest, Vörösmarty tér. 2. IV/3.
képviselő: Izikné dr. Hedri Gabriella
Gazdasági és pénzügyi kapcsolatok bővítése. ... >>

Express Money Alapítvány a Magyar Ifjúságért

(szociális)

1050 Budapest, Városháza 5-7.
képviselő: Bessenyei Erika dr. ... >>

Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkoztatásáért Országos Közalapítvány

(oktatási,szociális)

1054 Budapest, Bátori u. 10.
képviselő: Tóth Egon
A Magyar Köztársaság Alkotmánya 67.par-ának /1/ bekezdésében meghatározott, a gyermek megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre és gondozásra való jog érvényesülése, az 1991. évi LXIV. törvénnyel kihirdetett Gyermek jogairól szóló New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 23. cikk 2. pontjában található a fogyatékos gyermek különleges gondozásához való joga megvalósítása, továbbá a közoktatásról szóló törvény 95. par-a /1/ bekezdésének a. és g. pontjában szabályozott, a fogyatékos gyermekek, tanulók ellátásában közreműködő intézményrendszer tervszerű fejlesztése, valamint d. pontjában előírt, a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását szolgáló pedagógiai programok, megoldások, eljárások kifejlesztése közfeladatok végrehajtásának segítése útján, a közoktatásról szóló törvény 119. par-ának /2/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos gyermekek és tanulók személyiségének kibontakoztatása, szellemi és fizikai tehetségének és képességeinek kifejlesztése, ezáltal esélyegyenlőségük növelése. ... >>

Francia - Magyar Konsortium Alapítvány

(szociális)

1051 Budapest, Podmaniczky tér 4.
képviselő: Várkonyi Szilvia ... >>

Gondoskodó Kezek Alapítvány

(szociális)

1055 Budapest, Markó 1/b.
képviselő: Kenderessy Zoltánné ... >>

Hadigondozottak Közalapítványa

(egészségügyi,szociális)

1055 Budapest, Balaton u.5-7.
képviselő: Szikszainé Dr.Bérces Anna
A hadigondozottakról való állami, alanyi jogú gondoskodás megvalósítása, a jogosultak ellátásának megvalósítása és a kedvezmények realizálása, továbbá a hadirokkantak egészségügyi segédeszközökkel való ellátásának biztosítása. ... >>

Hajlék Értelmi Fogyatékosokat Segítő Alapítvány

(szociális)

1051 Budapest, Október 6. u. 22.
képviselő: Tóth Mártonné
A családban élő értelmi fogyatékosok részére napközi otthonos elhelyezés házi gondozás megszervezése, átmeneti és állandó otthonok megteremtése, új foglalkoztatási lehetőség biztosítása. ... >>

Határvonal Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

1053 Budapest, Károlyi M.u. 14/a.
képviselő: Hága Antónai
A szenvedélybetegek rehabilitációjának elősegítése a rehabilitációt végző egészségügyi szervezetek anyagi támogatásával is. ... >>

Hifa- Hungária Segítség Mindenkinek Egyesület

(intézményi,oktatási,szociális)

1055 Budapest, Honvéd u. 40.
képviselő: Béni Csaba, Dovigyelné Lelovics Sarolta, Pintér Ilona elnök, Török Iván
Árva, félárva és szegénysorsú gyermekek és fiatalkorúak általános iskolai oktatásának támogatása, szociális intézmények segítése. ... >>

Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség

(szociális,érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor u. 36. V.em.
képviselő: Bocskay T. József
A világszövetség célja az emberi és állampolgári jogok védelme, az elesett, vagy kivégzett bajtársak emlékének megőrzése, az öreg és rokkant bajtársakról való gondoskodás, segélyezés, jogi segítség nyújtása. Az 1956-os szabadságharc évfordulójának méltó megünneplése, emléktáblák, emlékművek állítása, javaslattevés utcák, terek, középületek elnevezése elesett hősökről. ... >>

Igazolt Szabadságharcosok Kegyeleti Alapítvány

(szociális,kulturális)

1051 Budapest, Nádor u. 36. V.em.
képviselő: Varga József
Az elesett vagy kivégzett bajtársaik emlékének megőrzése, jeltelen sírok felkutatása, emléktáblák, emlékművek állítása, temetési, kegyeleti kiadásaikhoz hozzájárulás. Magatehetelen vagy rokkant bajtársaikról való gondoskodás, segélyezésük, az emberi és állampolgári jogok védelme. ... >>

Interbridge Alapítvány

(szociális)

1055 Budapest, Néphadsereg 10.
képviselő: Szakali J. Tamás
Mennekültek és menekültügyi szervek támogatása, más országokból Magyarországon át kivándorlók és kivándorolási szervek segítése. ... >>

JÁRDASZIGET Alapítvány

(szociális)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 17. IV./3.
képviselő: Margitay Ágnes
A közúti közlekedés baleseti sérültjeinek támogatása. ... >>

Johannita Segítő Szolgálat

(természetvédelem,szociális)

1056 Budapest, Váci 62-64. fsz/5.
képviselő: Bánfi Péter, dr. Koszó Péter, Lorx Ádám, Porcsalmy László, Szemerey Tamás
A Segítő Szolgálat célja, hogy a preambulumban foglaltaknak megfelelő tevékenységet lásson el, a hasonló célkitűzésű egyházi és világi szervezetekkel és természetes személyekkel együttműködve a rászorulók hatékony segítése érdekében. A Segítő Szolgálat feladatának tekinti, hogy a szociális elszegényedés enyhítése érdekében lelki és anyagi segítséget nyújtson az arra rászorulóknak. ... >>

JÓTETT (Micve) Karitatív Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

1056 Budapest, Duna u. 3.III.1.
képviselő: Orbánné Vastag zsuzsanna
A szegény zsidó személyek megsegítése, valamint a zsidó intézmények támogatása, amelyek ezeket a személyeket ellátják. A magyarországi, valamint külföldi állampolgárságú rászorult emberek megsegítése, életkörülményeinek javítása. A rászorultak felkutatása és teljeskörű megsegítése. Kórházak, idősotthonok, napköziotthonok, kubbok támogatása, rászorultakat segítő, karitatív tevékenység kifejtése. Kapcsolattartás a Magyarországon és külföldön működő hasonló tevékenységet kifejtő, valamint a Holocaust emlékének ébrentartására alakult szervezetekkel és intézményekkel. A segítségnyújtás fő módja az adományok eljuttatása a rászorultakhoz. ... >>

Jótündér Gyermek Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 60. III/11.
képviselő: Masevela Kielo
bölcsődék, óvodák, iskolák, gyermekotthonok, egészségügyi és gyermekintézmények, kórházak egészségügyi ellátásának fejlesztése, az ott élők életkörülményeinek javítása, illetve katasztrófa sújtotta csoportok és egyének segítése. ... >>

KIWANIS Club Budapest

(kulturális,szociális)

1051 Budapest, BM Duna Palota Zrinyi u.5.
képviselő: Nagy Zoltán
A tagok együttműködésükkel, személyes közreműködésükkel, példamutató életvitelükkel, klubéletükkel elősegítsék az emberi kapcsolatok teljesebbé tételét, a tagok személyiségének erkölcsi alapon történő kibontakoztatását az egyenjogúság, a tisztelet és a kölcsönös tolerancia alapján, hogy önzetlen emberbaráti segítséget nyújtsanak a rászorulóknak ? elsősorban a gyermekeknek ? mind anyagi, mind erkölcsi, szociális és kulturális vonatkozásban. ... >>

Kultúra és Segélyegylet Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 28.
képviselő: dr. Szőke Péter, Fazekas Claudia
Gyermekek, hátrányos helyzetűek szociális támogatása. A rászorulók, betegek, mozgássérültek és szellemi fogyatékosok megsegítését szolgáló tevékenység előmozdítása és közvetlen végzése. A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók emberi felemelkedését és társadalmi beilleszkedését szolgáló kezdeményezések megfogalmazása, végrehajtása és felkarolása. A nemzedékek közti párbeszéd és jobb együttélés ösztönzése, építve arra a különösen becses értékekre, amelyet az idős emberek jelenléte jelent a társadalomban és azokra az energiákra, amelyek az ő életükben rejlenek. A nemzetközi szolidaritás előmozdítása a fejlődés, a népek közötti béke és együttműködés érdekében konkrét kezdeményezések és programok által. Az ökumenizmus és a vallások közti párbeszéd ösztönzése. Az oktatás, a nevelés és a művelődés támogatása. A menekültek és a bevándorlók megsegítése, befogadásuk és beilleszkedésük elősegítése és általában egy megbékélésre és együttérzésre épülő társadalom létrejötte a valódi emberi haladás és kibontakozás érdekében. ... >>

Lélektől Lélekig Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1050 Budapest, Sas 25.
képviselő: Miklós Pál
A társadalom perifériájára szorult, marginalizálódott beteg emberek ingyenes gyógyítása, rekreációjának biztosítása elsősorban természetgyógyász eszközökkel. Magányos, elszegényedett, idős emberek segítése, rászoruló nagycsaládosok támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal