Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest V. ker természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 52
1. oldal

A Magyar Vadért! Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1054 Budapest, Honvéd 8.IV.em.3.
képviselő: Cseke (Csekő) Sándor
Támogatást nyújtani a vadon élő állatvilág, a magyar vad élőhelyének megóvására és fejlesztésére. Elősegíteni a természet védelmét, támogatni a vadásztársaságok, a vadászok szakmai érdekvédelmét és a magyar vadászati kultúrát. ... >>

Aranyidő - Magyar Időskorúak és Nyugdíjasok Egyesülete

(természetvédelem)

1051 Budapest, Arany J. u. 7.
képviselő: Hegedűs Péter, Semmelweis Ferenc
Alkotmányos úton, demokratikus egyesületbe tömöríteni a nyugdíjas természetes személyeket, akik általában az időskorúak, elsősorban a nyugdíjasok sorsának, jobb életminőségének érdekében kívánnak élni. ... >>

Belvárosi Demokrata Unió Alapítvány

(természetvédelem,szociális)

1051 Budapest, Sas u. 1.
képviselő: Baska József
A polgári demokratikus és humanitárius eszmék terjesztése elsősorban a fiatalok testi, szellemi nevelésén, a hátrányos helyzetűek és idősek megsegítésén, az épített és természeti környezet megvédésén keresztül. ... >>

Belvárosi Természetbarát Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

1056 Budapest, Március 15. tér 2.
képviselő: Bánki Péter, Fekete Dániel, Máté Viktória
Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Budapesti Tájfutók Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia 3.
képviselő: Bugár József
A Szövetség célja Budapesten a tájékozódási futó sport, továbbá ezzel kapcsolatban a természet- és állatvédelem mint közhasznú tevékenységek népszerűsítése, fejlesztése, szervezése, irányítása, ezen tevékenységek jogi, technikai és anyagi feltételeinek biztosí tása. Ellenőrzi a sportágban folyó tevékenységet, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit, részt vesz a sportszakmai színvonal fejlesztésében. ... >>

Budapesti Természetbarát Kör

(természetvédelem)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: Balla Zoltán ... >>

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

1053 Budapest, Curia u. 3.
képviselő: dr. Vanek Zsuzsanna, Tötösné Gados Zsuzsanna
A természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Budapesti Városvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

1053 Budapest, Kossuth L. utca 14-16.
képviselő: Götz Eszter titkár, Ráday Mihály / elnök
a főváros történelmi, építészeti, természeti értékei feltárásának, gyarapításának és megóvásának elősegítése. ... >>

Derűs Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális)

1051 Budapest, József Attila utca 16. I./5.
képviselő: Gajdosné Garami Judit
Segítse az óvodás gyermekek nevelését, képességfejlesztését, valamint az ismeretterjesztést; a mozgásszegény környezetben élő városi gyermekek mozgásfejlesztése, egészséges életmódra nevelése; az esélyegyenlőség megteremtése, a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek felzárkóztatása; személyiségfejlesztés a játéktevékenységeken valamint a környezet és a természetvédelem ismeretén, szeretetén keresztül. ... >>

Egymásért Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális)

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 5. fszt.
képviselő: Ripp Gézáné
Idős emberek, nyugdíjasok segítése, érdekeik védelme, a rászorulóknak anyagi, természetbeni segítségnyújtás, betegek látogatása; - idősek klubjának létrehozása, működtetése; - közösség teremtés a belvárosi lakosság életminőségének javításához; - kulturális rendezvények, a különböző korosztályok kapcsolatának előmozdítása; - környezet- és egészségvédő társadalmi tevékenység szervezése; - jogi-, egészségügyi tanácsadás, felvilágosítás. ... >>

El Kazovszkij Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

1051 Budapest, Dorottya utca 11.
képviselő: Siklós Péter
A Kossuth díjas művész, El Kazovszkij életművének non-profit alapú hazai és külföldi megismertetése, El Kazovszkij munkásságával kapcsolatos kutatások támogatása. A nemzetközi kortársművészet magyarországi megjelentetésének elősegítése. A hazai vizuális kultúra színvonalának javítása. Annak elősegítése, hogy a hazai művészeti élet a nemzetközi művészeti életbe kapcsolódjon, a hazai művészeti élet nemzetközi művészeti kapcsolatainak előmozdítása és elmélyítése. Az autentikus, tradicionális, templomi, illetve népi, a művészeti formákat hűen magtartó, magas színvonalon bemutató indokínai, indonéziai, indiai, illetve sri-lankai művészet magyarországi megjelenésének elősegítése, támogatása. A magyarországi természeti és építészeti kulturális örökség védelme. Az állatvédelem és a környezetvédelem támogatása. ... >>

Európai Környezettudományi Akadémia Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

1055 Budapest, Honvéd tér 10/ A.
képviselő: dr. Gellérthegyi István
Az egyesület elsődleges célja, hogy tudományos társaságként ?akadémiaként? a hazai környezetvédelem Nyugat-európai színvonalra emelése érdekében előmozdítsa a magyar társadalom környezettudatos magatartásának kialakítását, a környezetvédelmi szakemberek együttműködését, továbbá kutatási, illetve oktatási tevékenységeket végezzen különösen az alábbi területeken: A környezeti kultúra fejlesztése Magyarországon. A környezet állapota megőrzésének, illetőleg javításának egyik legfontosabb előfeltétele az egész társadalom tudatos törekvése a környezetszennyezés, környezetkárosítás megelőzésére. A környezeti kultúra fejlesztéséhez az egyesület mindenekelőtt oktatási, képzési, illetve ismeretterjesztő programok szervezésével kíván hozzájárulni mind a felnőtt, mind pedig az ifjúsági oktatás területén.
A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos tudományos kutatások fejlesztése. Az egyesület célja a környezetvédelmi szakemberek közötti információcsere és az együttműködés kialakítása, illetve a környezetvédelem jelentőségének ismertetése érdekében a lakosság megfelelő információkkal történő ellátása, ezzel kapcsolatban különböző tanfolyamok, előadások szervezése, a környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások, egyéb tudományos tevékenységek támogatása.
A környezet- és természetbarát magyar gazdaságszerkezet jelentőségének terjesztése. A magyar gazdaság szerkezete nagy mértékű változásokon megy át, amelynek egyik jellemzője, hogy a környezetvédelem és természetvédelem szempontjai háttérbe szorulnak a rövid távú gazdasági érdekek mögött. Erre tekintettel a környezettudatos vállalati magatartás, illetve módszertanának kialakítása és széles körben való megismertetése érdekében az egyesület célja különböző, a gazdasági fejlesztés és a környezettudatosság együttes érvényesülésének biztosításával kapcsolatos kiadványok készítése, illetve terjesztése, továbbá különböző tanfolyamok szervezése e témában.
A környezetvédelmi ipar fejlesztésének egyik fontos elmeként az egyesület célja a környezetvédelmi termékeket előállító, illetve környezetvédelmi szolgáltatásokat nyújtóiparágak előtérbe kerülése érdekében tanácsadás, kutatások, tudományos tevékenységek elősegítése, a legkorszerűbb technológiákkal kapcsolatos ismeretek széles körben történő terjesztése.
A környezet-egészségügyi kutatások fejlesztése, eredményeinek lakosság körében történő terjesztése. A környezetvédelem előtérbe kerülésével a lakosság egészsége és a környezet és természet szennyezése közti kapcsolat vizsgálata egyre jelentősebbé válik. Az egyesület célja a legfontosabb környezet-egészségügyi problémák áttekintése, a lakosság megfelelő tájékoztatása, a környezet és az egészség együttes megőrzésének érdekében szakmai tanácsadás nyújtása.
A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás további közelítése az Európai Unió jogi szabályozásához. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás folyamatában ideiglenesen lezárásra került ugyan a környezetvédelem fejezete, azonban még számos feladat vár elvégzésre ... >>

Fóti Boglárka Alapítvány

(természetvédelem)

1052 Budapest, Haris köz 5. II. 1.
képviselő: Petrányi Gergely
Az alapítvány fő célja a magyarországi és nemzetközi környezetvédelmi és természetvédelmi célok megvalósítása, az állami és civil kezdeményekések munkájának támogatása, tevékenységükben való aktív részvétel, kiemelten rovartani kutatások támogatása. Ennek keretében környezetvédelmi programok, természetvédelmi kezelési tervek készítése, természetvédelmi alapkutatások és ismeretterjesztés támogatása, kiállítások szervezése, kutatóutak és kiadványok, propaganda költségek finanszírozása. ... >>

Friedrich Hayek Közpolitikai Intézetért Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

1055 Budapest, Szent István körút 17. IV./7.
képviselő: dr. Vági Zoltán, Gere Ádám
elsődlegesen a klasszikus liberális filozófiák, gazdaságfilozófiák, társadalomtudományi és természettudományi értékek képviselete és megismertetése Magyarországon. Friedrich August von Hayek, valamint más jelentős liberális gondolkodók szellemi hagyatékának, nézetrendszerének és munkásságának ápolását, minél szélesebb körben történő megismertetését. Egy olyan szellemi műhely (?think tank?) létrehozása, mely egy - Friedrich Hayekről elnevezett - intézet (Friedrich Hayek Közpolitikai Intézet) formájában és szervezeti keretei között kíván működni az alapítványi célok megvalósítása érdekében. ... >>

GAIA Evezős Túraklub

(sport,természetvédelem)

1056 Budapest, Belgrád rakpart 12. III./2.
képviselő: Máté Péter dr.
családi-közösségi együttsportolás, természetjárás biztosítása. ... >>

Hármashalom Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1054 Budapest, Zoltán utca 11. 3./12.
képviselő: dr. Simon Attila István
A határon túl élő magyar nemzeti közösségek nemzeti, kulturális és szellemi életének, tevékenységének segítését, ezzel is hatékony részt vállalva identitásuk megőrzésében. A magyar nemzeti tudat és összetartozás-tudat ápolását és kiteljesítését. Egyéni és csoportos cserelátogatások, tanulmányutak szervezését, támogatását. A Kárpát- medencében élő magyar nemzetrészek kölcsönös megismertetését egymással. A keresztény értékek megőrzését. Az EU-n kívüli országok társadalmainak oktatási, kulturális és szociális támogatására kiírt pályázatok elkészítésében való közreműködést, segítségnyújtást. A határon túl élő nemzeti közösségek oktatási - nevelési típusú tevékenységének anyagi és természetbeni támogatását. A nemzeti kultúra ápolását és kultúra egyes hordozóinak bemutatását, megőrzését. ... >>

Johannita Segítő Szolgálat

(természetvédelem,szociális)

1056 Budapest, Váci 62-64. fsz/5.
képviselő: Bánfi Péter, dr. Koszó Péter, Lorx Ádám, Porcsalmy László, Szemerey Tamás
A Segítő Szolgálat célja, hogy a preambulumban foglaltaknak megfelelő tevékenységet lásson el, a hasonló célkitűzésű egyházi és világi szervezetekkel és természetes személyekkel együttműködve a rászorulók hatékony segítése érdekében. A Segítő Szolgálat feladatának tekinti, hogy a szociális elszegényedés enyhítése érdekében lelki és anyagi segítséget nyújtson az arra rászorulóknak. ... >>

Katolikus Szülők Országos Szövetsége

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet)

1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8.
képviselő: dr. Csákay Zoltán elnök
Erkölcsi, érdekképviseleti, szervezési és anyagi támogatást nyújtani minden olyan szülői közösségnek, természetes és jogi személynek, akik/amelyek az óvodás és iskolás korú gyermekei katolikus eszme- és értékrend alapján álló taníttatását, neveltetését kívánják és szorgalmazzák.
A keresztény nevelés elsődleges meghatározója a család. A Szövetség elősegíti a katolikus családok megismerkedését és a szülőknek egymás segítségére közösségekké formálódását. Segíteni kívánja a szülők katolikus önképzését, különös tekintettel a családi nevelés kérdéseire.
A Szövetség mozgósítja a katolikus szülőket a nevelési, oktatási intézmények /egyházi, önkormányzati/egyesületi, alapítványi, stb./ minden olyan pozitív tevékenységének társadalmi támogatására, amely a katolikus értékrendbe beilleszthető és az ifjúság javát szolgálja.
A Szövetség figyelemmel kíséri az oktatással, neveléssel, illetve a családokat érintő szociálpolitikával kapcsolatos központi kormányzati intézkedéséket, döntéseket előkészítő társadalmi vitákat, a fontos információkat továbbítja a helyi egyesületei, illetve tagjai felé, a társadalmi vitákban szükség szerint képviseli a katolikus szülők érdekeit.
A Szövetség törekszik arra, hogy a katolikus szülőknek az oktatással, neveléssel kapcsolatos álláspontját a társadalom minél szélesebb körben, torzítás nélkül megismerje és megismertesse. ... >>

Kopernikusz Innovációs Egyesület

(természetvédelem)

1056 Budapest, Váci utca 81. 4.
képviselő: Alessandro Farina
Az Egyesület célja és feladata, hogy - jövedelemszerzési cél nélkül - tagjait, valamint a magyarországi szervezeteket, természetes személyeket ismeretterjesztéssel támogassa abban, hogy hozzájáruljanak a harmadik évezred kutatási feladatainak és célkitűzéseinek a megvalósításához. Az Egyesület célja továbbá, hogy - összhangban az Európai Unió regionális politikai alapelveivel és a regionális fejlesztés nemzeti stratégiájával -segítse az elmaradott térségekben működő szervezetek felkészítését a bekövetkezendő EU tagságra. ... >>

KORALL Természetbarát Buvár Club

(sport,természetvédelem)

1050 Budapest, Engels tér 4.
képviselő: Szirtes György ... >>

"LÁTOMÁS-Egy jobb jövőért" Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12.
képviselő: dr. Horváth Lajos
Az alapítvány a magyar társadalom testi és szellemi állapotának fejlesztését tűzi ki célul, oly módon, hogy az emberek spirituális, lelki, szellemi képességeinek fejlesztésével a mentálhigénés problémák leküzdéséhez nyújt segítséget. Fő célul tűzi ki az alapítvány, hogy a rászorulókat és az érdeklődőket összefogja annak érdekében, hogy egészséges, mértékletes és társadalmilag elfogadott életmóddal, az egyes egyének életútja ismét pozitív irányba forduljon. További célja az alapítványnak a magyar társadalom spirituális útjának segítése, fejlesztése és támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-egészségmegőrzés, betegségmegelőzés,
-tudományos tevékenység, kutatás,
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-természetvédelem, állatvédelem, ... >>

Lélektől Lélekig Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,szociális)

1050 Budapest, Sas 25.
képviselő: Miklós Pál
A társadalom perifériájára szorult, marginalizálódott beteg emberek ingyenes gyógyítása, rekreációjának biztosítása elsősorban természetgyógyász eszközökkel. Magányos, elszegényedett, idős emberek segítése, rászoruló nagycsaládosok támogatása. ... >>

Lutheránia Egyházzenei Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.
képviselő: Herényi István /ketten együtt/, Kertész Csaba /ketten együtt/, Martos Katalin /ketten együtt/, Urbin Judit /ketten együtt/
A Lutheránia anyagi támogatása, a Lutheránia tagjai képzésének és továbbképzésének, valamint szolgálatainak anyagi és természetbeni támogatása. Egyházi zeneműveknek az alapító templomában történő előadásának anyagi és természetbeni támogatása. Az előző pontban megnevezett helyszínen az istentiszteletek liturgikus rendjébe illesztett zeneművek megszólaltatásának anyagi és természetbeni támogatása. Eddig ismeretlen egyházzenei művek felkutatásának, tanulmányozásának, megtanulásának és egyházi liturgikus keretek között történő előadásának anyagi és természetbeni támogatása, egyházzenei művek oktatását, kutatását, tanulmányozását, megtanulását, adaptálását és egyházi liturgikus keretek között történő előadását segítő, illetve az oktatásban résztvevő és az előadásban közreműködő zeneművészek anyagi támogatása, az alapító temploma hangszerei javításának, karbantartásának, felújításának és új hangszerek beszerzésének anyagi támogatása, a magyarországi Bach /Johann Sebastian Bach és az ő családi köréhez tartozó zeneszerzők/ kutatások támogatása. Az évente megrendezésre kerülő "Bach-Hét" elnevezésű "nonprofit" zenei rendezvény anyagi és természetbeni támogatása. ... >>

Maderspach Családért és Rokon Nemzetségekért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

1055 Budapest, Stollár Béla u. 12/b.
képviselő: Hagyárossyné Maderspach Kinga
A Maderspach család és rokon nemzetségek (továbbiakban: Család) korai történelmi, reformkori és 1848-49-hez kapcsolódó, valamint későbbi, napjainkig terjedő történelmi, ipartörténeti, természettu- dományi, művészettörténeti jelentőségének, a magyar műszaki-értel- miség kibontakozásában betöltött szerepének kutatása, széles körben ismertté tétele. A Család nevezetes, közmegbecsülésben álló személyiségeinek emléket állítani (emléktábla, szobor, könyvkiadás, történelmi film stb.), kiemelve a Család nőtagjainak történelmi áldozatvállalását. A Család tulajdonában meglévő tárgyi emlékek, írott dokumentumok, művészettörténeti értékek (továbbiakban: hagyaték) felkutatása, megőrzése, azok forrásértékű feldolgozása, olyan formában, hogy szakembereknek történelmi, ipartörténeti, művészettörténeti kutatá- sokhoz hozzáférhetők legyenek. A hagyaték közzététele, terjesztése adathordozókon (könyv, CD, film, fotó stb.) forrásgyűjtemény létre- hozása. A Családi hagyaték feldolgozásával, megismertetésével kap- csolatos kutatómunka anyagi támogatása, a későbbiekben ösztöndíj, emlékplakett stb. alapítás lehetőségének megteremtése. Az ifjúság megismertetése a Család történelmi szerepével, a Család kiemelkedő személyiségeinek tettein keresztül a magyar nemzeti ér- zés, hazaszeretet, erkölcsi tartás, hűség, hagyománytisztelet ér- tékrendjét erősíteni. A Család tagjait támogatni az elődök szellemi hagyományainak megőr- zésében, fenntartásában, továbbvitelében. ... >>

Magyar Madármentők Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1055 Budapest, Falk Miksa utca 30. III//2.
képviselő: Nagy Lajos
a hazai vadon élő, védett és fokozottan védett állat- és növényfajok védelmével, gyógyításával/kezelésével, ideiglenes és hosszú távú tartásával, tenyésztésével/termesztésével kapcsolatos tevékenységeket támogassa, ezen igényeket képviselje, az ezekkel összefüggő tudományos, kutatási, oktatási, ismeretterjesztő, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi törekvések színvonalát, társadalmi és szakmai elismertségét emelje. ... >>

Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége

(természetvédelem,egészségügyi,érdekképviselet)

1051 Budapest, Nádor 36.
képviselő: dr. Ertl Tibor
A magyar egészségügy, orvos és fogorvos, valamint az azokhoz közvetlenül kapcsolódó természet- és társadalomtudományok fejlődésének előmozdítása, a szövetséget alkotó autonóm tagegyesületek közös érdekeinek képviselete, egységes megjelenés biztosítása a közös törekvések szolgálatában, a tudományos és szakmai műveltség terjesztése és védelme, a tudományos és szakmai tevékenység fejlesztése, eredményei gyakorlati alkalmazásának elősegítése. Az egyesület célja továbbá az egészségügyet és a magyar orvos társadalmat érintő jogalkotó munka segítése, a közös szakmai érdekek nemzetközi és hazai képviselete, összefogása, egységes véleményalkotás és ezek képviselete a hazai és nemzetközi szervezetekben, a Szövetség és a Szövetséget alkotó társaságok érdekei érvényesítésének előmozdítása. A tagegyesületek/társaságok tevékenységének szövetségi szintű segítése és összehangolása, a közös problémák kezelése, azok megoldásának elősegítése, a tagegyesületek együttműködésének segítése, az információáramlás és eszmecsere biztosítása. ... >>

Magyar Pedagógiai Társaság

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Petőfi S. utca 3.
képviselő: dr. Benedek András, Trencsényi László
A pedagógiai elmélet és gyakorlat művelőinek, az oktatásügy szakembereinek, az egész életen át tartó tanulás jegyében a neveléssel, oktatással és képzéssel foglalkozó szervezeteknek, intézményeknek önkéntes, autonóm szakmai-tudományos egyesülése, természetes és jogi személyek közhasznú szervezete. Társadalmi úton aktívan szolgálja a nevelés elméletének és gyakorlatának fejlesztését, a pedagógia érdekeinek védelmét. A hazai nevelés progresszív hagyományainak maradandó értékeinek őrzését és ápolását. A pedagógia új eredményeinek közkinccsé tételét, a nevelés kiemelkedő szerepének társadalmi elismerését. ... >>

Magyarországi Kárpát Egyesület

(sport,természetvédelem)

1054 Budapest, Alkotmány 16.fsz.29.
képviselő: Jeszenszky Géza, Lehotzky Gyula ügyvezető alelnök
A Kárpátok és a Kárpát-medence történetének, tájegységeinek és kultúrájának megismertetése; a természetben való sportos, aktív túrázás - annak verseny- és szabadidős formái, valamint ágazati - iránt megnyilvánuló igények komplex kielégítése; az épített és természeti környezet védelme. ... >>

MNC Magyar Népfőiskolai Collégium

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

1052 Budapest, Semmelweis utca 1-3. 2./24.
képviselő: Dr. Kis Boáz, Horkay László
Összefogni mindazokat, akik felelősséget éreznek a magyar szellemi, lelki és gazdasági felemelkedésért, akik alapelvként vallják a szeresd felebarátodat, mint temagadat parancsát. Munkálni akarja a hazafias érzés és tudat teljes kibontakozását, s ebben segítséget ad a határon túli és inneni hasonlóan gondolkodóknak, legyen az szervezet vagy természetes személy. Célja továbbá, szervezetet és keretet biztosítani a keresztyén népfőiskolák sajátos jellegének, az ilyen ismeretek elsajátítására. ... >>

MTA Titkárság Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

1051 Budapest, Nádor u.7.
képviselő: Sávolyi Márta
A sport jellegű aktív szabadidős természetjárás, túrázás elősegítése, az erre irányuló igények felkeltése és elterjesztése. Az aktív környezet és természetvédelemre nevelés. A hazai és a környező országok természeti tájegységeinek, azok növény- és állatvilágának, népművészetének, kultúrtörténeti helyeinek megismerésével a nemzeti és a közös európai értékek megbecsülésének elősegítése. ... >>

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

(természetvédelem,érdekképviselet)

1055 Budapest, Kossuth L. 6-8.
képviselő: Dr. Gagyi Pálffy András, dr. Veres Gábor Elemér
A szövetség célja a reálértelmiség továbbfejlesztése, az autonóm tagegyesületek közös szakmai-tudományos fejlődésének előmozdítása, közös érdekeik képviselete, a műveltség terjesztése és a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának segítése. ... >>

Napfényes Élet Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

1056 Budapest, Belgrád rakpart 26. magasföldszint/1.
képviselő: Szili Zsuzsanna
Az emberek testi, lelki és szellemi harmóniájának elősegítése, a természetes életmód, étrend és egészség megőrzése, a környezet és természet védelme. Mindezek érdekében előadások szervezése, azokról hanganyagok, videofelvételek készítése és terjesztése, a különféle vallások és vallástörténeti irányzatok tanításainak ismertetése és terjesztése. ... >>

NIKÉ Sportot és Aktív Életmódot Támogató Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási)

1054 Budapest, Tüköry utca 3.
képviselő: Balázs Zoltán
Az Alapítvány célja a Gödöllő sportéletének, valamint ehhez kapcsolódó tevékenységeinek segítése, a sportolás vonzerejének növelése, a gödöllői sportélet fellendítése és elősegítése, az élsport támogatása, ennek érdekében sportlétesítmények hasznosítása, fejlesztése. Az alapítvány kizárólag az ingyenes szolgáltatást nyújtó amatőr sportképzést és sporttevékenységet támogatja.
Az alapítvány elsődleges céljai:
testnevelés oktatás segítése;
verseny és szabadidősport tevékenységének támogatása;
sportegyesület szakosztályaiban folyó sporttevékenység támogatása;
a sport utánpótlás nevelésének támogatása;
minőségi szakmai sportképzés támogatása;
a természetbarát és túramozgalom segítése.
gyermek és felnőtt tömegsport támogatása
oktatási intézményekkel való együttműködés segítése. ... >>

PALACE FIT Hévízi Turizmusfejlesztő és Idegenforgalmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1056 Budapest, Váci u. 79.
képviselő: Kiss Zoltán Antal
Magyarországi, ezen belül a hévízi idegenforgalom fejlesztése, természeti, kulturális értékeinek fenntartása. ... >>

Pest Megyei Természetbarát Szövetség

(természetvédelem,érdekképviselet,környezetvédelmi)

1052 Budapest, Városház utca 7. fszt./7.
képviselő: Ziaja Zsolt
A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, a természet védelmét és a mindezekhez szükséges feltételek biztosítását. ... >>

Professzionális Fordítók, Tolmácsok és Fordító Irodák Magyarországi Egyesülete

(természetvédelem,oktatási)

1054 Budapest, Hold u. 15.
képviselő: B.Lawani Alex ketten együtt, Boros Ferenc ketten együtt, Pásztor Eszter önállóan
A minőségi követelmények elsődlegességét követő fordítok, tolmácsok és fordítóirodák szakmai- és érdekképviselete, a fordítói és tolmácsolási (továbbiakban nyelvi közvetítés) feladatokat megoldó természetes személyek, vállalkozások, egyesületek, egyéb szakmai szervezetek, oktatási és képzési intézmények, kormányhivatalok, közigazgaztási szervek közötti kommunikáció elősegítése annak érdekében, hogy a nyelvi közvetítés elismertsége, rangja, társadalmi megbecsültsége emelkedjen. Az egyesület a minőségi követelmények köözpontba állításával kívánja szolgálni, hogy tagjai a szakma elismert és társadalmilag is megbecsült tagjai legyenek. ... >>

PROMOTRANS Magyarország Alapítvány

(természetvédelem)

1056 Budapest, Molnár u. 15.
képviselő: Rónai Péter
a közúti fuvarozás, logisztikai tevékenység és az ehhez kapcsolódó, vagy hasonló természetű tevékenységek társadalmi és szakmai támogatása. ... >>

Somvirág Alapítvány a Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

1055 Budapest, Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola : Somogyi Béla utca 9-15.
képviselő: Varga Sándor
Oktatási tevékenység; támogatási tevékenyég, azaz azoknak a gyermekeknek és ifjaknak, pedagógusoknak és szülőknek az erkölcsi és anyagi támogatás, akik az átlagosnál többet tesznek a Somogyi Béla utcai Általános Iskoláért; kommunikációs nevelés és képzés; társadalmi , történelmi nevelés és képzés; természettudományos nevelés és képzés; technikai nevelés és képzés; esztétikai nevelés és képzés; a szomatikus nevelés és képzés; szociálisan rászoruló tanulók anyagi támogatása. ... >>

"Space for Earth" (Világűr a Föld jövőjéért) Nemzetközi Államvezetés-tudományi Kutató- és Vezetőképző Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

1055 Budapest, Kossuth tér 6-8.
képviselő: dr. Sunyál Ottó
hogy a Nemzetközi Államvezetés-tudományi Kutató- és Vezetőképző Intézet (non-profit jogi személy) keretintézet létrehozásával a társadalomtudományok, műszaki- és természettudományok területén, oktatási, kutatási, fejlesztési és tudományos nemzetközi kapcsolatok lehetőségét kiaknázva, Magyarország központú, de több ország oktatási és kutatási intézeteivel karöltve, új típusú tudományos rendszert hozzon létre. ... >>

Szövetség a Jövőért Mozgalom

(természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

1054 Budapest, Alkotmány utca 15. 3./2.
képviselő: dr. Gráner Gyula, dr. Szili Katalin
Az Egyesület célja olyan - politikai pártoktól független - közösségek létrehozása, ahol mód és lehetőség nyílik a közélet helyi és tágabb kérdéseinek megvitatására, közös értékek kialakítására. Az Egyesület olyan politikai kultúrát akar megteremteni, amely a közélet iránt érdeklődő emberek számára egyénenként is az élet kiteljesedését jelentheti, elindulást egy nyitottabb, élhetőbb társadalom felé vezető úton. Olyan személyek összefogását, akiknek az életvitelében alapvetően meghatározóak a kisebb és tágabb közösségekhez, a családhoz és a nemzethez való tartozás, a közösségek értékeinek megőrzése és átörökítése, a társadalmi, természeti és gazdasági környezet harmóniájának megteremtése, a fenntartható fejlődés biztosítása. ... >>

Természetbúvár Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

1051 Budapest, Október 6. u. 7.fsz. 20-21.
képviselő: Dr.Simon Tibor
Az ember és a természet viszonyának jobbítása. A környezetkímélő, környezetbarát életmód ökológiai megalapozása. A környezeti nevelés ( ismeretterjesztés, szemléletformálás ) eszköztárának gazdagítása. A felnövekvő korosztályok természetismeretének gyarapításában, a környezeti értékek megőrzése iránti felelősségérzetük erősítésében meghatározó szerepet betöltő tanulmányi versenyek szakmai, erkölcsi és- lehetőség szerinti- anyagi támogatása. a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra minél szélesebb körű meghonosításának ösztönzése. Hazánk egyik legnagyobb múltú ismeretterjesztő folyóiratának, az 1935-ben alapított és 1989-ban megszüntetett BÚVÁR-nak a megmentése, újjáteremtése és megőrzése a jövő számára. ... >>

Természetbúvár Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

1051 Budapest, Október 6. utca 7.
képviselő: Czimber Gyula dr., Garancsy Mihály, Székely Tamás
Elsősorban a természeti értékek felelős gondozása, a felnövekvő nemzedék környezeti nevelése, a lakosság ökológiai szemléletének megalapozása. Ennek érdekében az Egyesület latba veti erejét, tekintélyét a természet és az ember szoros összetartozásának, egymásrautaltságának felismeréséért, a kor követelményeinek megfelelő környezeti kultúra minél szélesebb körű meghonosításáért, a fenntartható fejlődés alapelveinek megismertetéséért és elfogadtatásáért, a környezetkímélő, környezetbarát életmód lehetőségeinek vonzóvá tételéért, a helyi, elsősorban a vidéki környezet- és természetvédelmi civil csoportok, körök munkájának felkarolásáért, szakmai támogatásáért.
Magyarország természeti környezeti állapotának megőrzéséért és fejlesztéséért, a közös felelősségérzet igényeinek felébresztéséért és vállalásáért. Helyi és regionális szinten a környezetet fenyegető veszélyek feltárásáért- a civil társadalom önszerveződésének megerősítésével- cselekvően vesz részt azok felszámolásában. A szomszédos országok magyarlakta településein- különösen a felnövekvő nemzedék soraiban-az ökológiai szemlélet és szoros összetartozásuk elmélyítéséért és a határokon átnyúló környezeti rendszerek megőrzéséért. A növekvő korosztályok környezeti ismereteinek gyarapításában különösen hasznos szerepet betöltő Kitaibel Pál középiskolai, valamint Herman Ottó, a Kaán Károly és más általános iskolai biológiai, természetismeretei országos tanulmányi versenyek vonzerejének növeléséért, sikeres előkészítéséért és lebonyolításáért. Közreműködik a TermészetBÚVÁR mecénási körének kibővítésében, a lap folyamatos megjelentetésének elősegítésében.
... >>

VADHAJTÁS - EXTRÉM SPORT ÉS TERMÉSZETBARÁT Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi)

1051 Budapest, Hercegprímás utca 4. 2./9.
képviselő: Varga Gábor Miklós
Az egészségmegőrzésre irányuló kezdeményezések indítása. A Gyermekek és a fiatalok egészséges életmódra nevelése, a rendszeres testmozgás és sportolás körükben való népszerűsítés. A szabadban való testmozgás és sportolás népszerűsítése. A természeti környezet megóvására irányuló kezdeményezések indítása. Állatvédelmi akció-programok indítása. A nem olimpiai, szabad stílusú sportágak népszerűsítése. Az extrém mountain-bike sportág népszerűsítése. ... >>

Vita Natura Alapítvány

(természetvédelem)

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22. I.21.
képviselő: Dr.Sarkadi Ádám, Mester Erika
Az egészséges és természetes életmód terjesztéséhez, gyakorlásához történő hozzájárulás, természetgyógyászati tevékenység támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal