Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 217
1. oldal

Agrárpedagógusok Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
képviselő: Dr. Kovács László Miklós ... >>

Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért

(egészségügyi,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Csik Ferencné
A kereskedelem érdekeinek, értékeinek védelmében munkavégzésük során pszichés vagy testi épségükben károsodást szenvedett kereskedelmi dolgozók - köztük elsősorban a szakszervezeti tagok - egészségügyi rehabilitációján elősegítése, anyagi támogatása és erkölcsi védelme. ... >>

Alapítvány a Pszichiátriai Betegek Emberi Jogaiért

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

1068 Budapest, Király utca 112. III./11.
képviselő: Boros Márton
A pszichiátriai betegek emberi jogai érvényesülésének támogatása, így különösen szerteágazó hazai és nemzetközi emberi jogi tudományos kutatások, szükségletfelmérések, monitorozások, emberi jogi és érdekvédelmi tevékenység elősegítése ennek érdekében. ... >>

Alumíniumipari Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr 45.
képviselő: Eisenberger Márton, Pad Ferenc
érdekképviselet, érdekérvényesítés ... >>

Artistaművészek Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Zsilák György
munkavállalói érdekképviseleti tevékenység ... >>

Audio Partner Klub Egyesület

(érdekképviselet)

1066 Budapest, Krúdy Gyula u. 6.
képviselő: Dr. Hankiss János, Huszti Zsolt, Tímár Dénes ... >>

Autonóm Szakszervezetek Szövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczur 45.
képviselő: Dr. Borsik János elnök Az elnök távolléte esetén az elnök által felhatalmazott társelnök látja el!
Munkavállalói érdekképviselet. ... >>

"Az 1061. Király utca 28. szám alatti lakosok Egyesülete"

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Király u. 28. II.41.
képviselő: Nyárády-Berzsenyi Győző ... >>

Baktay Ervin Asztrológiai Egyesület

(érdekképviselet)

1063 Budapest, Szondi u. 44/B. I/5.
képviselő: Bán Tamás, Dr.Janák Lajos
Az asztrológiai ismeretek rendszerezése, dokumentálása; asztrológiai dokumentumtár üzemeltetése; az asztrológiai szakszerűség védelmének biztosítása; az asztrológiai etikai szabályok rögzítése; végzett és tanuló asztrológusok érdekvédelme, etikai-szakszerűségi fegyelmének ellenőrzése; az asztrológai terjesztése. ... >>

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Csanádi József, Pápis László, Rabi Ferenc, Varga Éva
Tevékenysége a bányászati, energetikai és más szakterületekhez tartozó munkahelyi és területi szakszervezeti tagjainak - aktív munkavállalók, nyugdíjasok, oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók, jogfenntartók, munkanélkülivé váltak, külföldön munkát vállalók, illetve Magyarországon munkát vállaló külföldi állampolgárok - érdekvédelmére, érdekképviseletére, jóléti és szociális ellátására, üdültetésére, sport- és tömegsporttevékenységére, valamint oktatására és képzésére irányul, és önsegélyező tevékenységet is ellát. ... >>

Bányászokért Alapítvány

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Dr.Borodi Judit
Bányász szakszervezeti tagok segítése, támogatása, segélyezése. ... >>

Biztosítási Események Károsultjainak Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Ó utca 38. fszt./1/a
képviselő: Vízy András
biztosítási eseményekben károsultak megsegítése, érdekvédelme (az egyesület a 2003. LXXX. törvényben foglalt esetleges jogi segítségnyújtást csak a megfelelő szakhatósági engedély birtokában végzi.) ... >>

Bőrösökért Alapítvány

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza 24.
képviselő: Lajtos Tamás
Segítségnyújtás a Bőripari Dolgozók Szakszervezetének tagjai és családtagjai számára szociális és egyéb problémáik megoldásához, képzésükhöz és kulturális szükségleteik kielégítéséhez. ... >>

Budapesti Kéményseprö Ipartestület

(érdekképviselet)

1067 Budapest, Eötvös 21.
képviselő: Kocsis Attila ... >>

Budapesti Román Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

1064 Budapest, Rózsa utca 48. II./18/A.
képviselő: Földes Tamás, Roxin Anna
A magyarországi, elsősorban a budapesti románok anyanyelvének , kultúrájának , hagyományainak ápolása , nemzeti identitásának erősítése , érdekképviselete ... >>

CoachOK Szakmai Szövetség

(oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr utca 14. II/3.
képviselő: Wieszner Edit
CoachOK Szakmai Szövetség egy dinamikusan fejlődő, szakmai hitelességen alapuló, a coaching szemléletű ? megoldásorientált rendszerszemléletű ? tanácsadás különböző válfajait képviselő tagokat tömörítő szervezet, mely az alábbi célkitűzések megvalósítására alakult:
a) a coaching szemléletű tanácsadás sokszínűségének, alkalmazhatóságának széles körben való megismertetése, valamint a coaching módszertan különböző alkalmazási irányzatainak ? kiemelten is a life-, business-, executive- és healthcoachingnak- bemutatása, illetve a szakmát gyakorló szakemberek (coachok) bemutatkozásának támogatása. Szakmai szinergiák kialakítása egyfelől a coaching szemléletű tanácsadók, mint szalmájuk képviselői között, másfelől a coachok és a társadalom egyéb szereplői, hazai és külföldi gazdasági-, illetve társadalmi szervezetek tagjai között.
b) a coaching szemléletű tanácsadók szakmai érdekvédelmének ellátása; aktív szakmai fórumként való működés; az egyesülettel tagsági jogviszonyban álló coachok szakmai specializációjának bemutatása; új módszertanok megismertetésével, szakmai képzésekkel és találkozókkal a coachok szakmai tevékenységének folyamatos fejlesztése; valamint a szakma promóciós és alkalmazási hatékonyságának növelése; továbbá a coaching szakma és az egyesület tagjai szakmai hitelességének erősítése. ... >>

Családok Szövetsége a Világ Békéjéért és Egységéért

(kulturális,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza u. 54. mfszt. 2.
képviselő: Bajor Ferenc, Krebsz Tibor, Krebsz Zsuzsanna, Nagy Imre
A világbéke megteremtésének elősegítése a házasság intézményének megerősítésével.
Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységgel. ... >>

Demokrata Liga Szakszervezetek

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr u.43.
képviselő: elök Kósa Miklós
Munkavállalói érdekvédelem, érdekképviselet. ... >>

Dialógus Diákszövetség

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza 55.
képviselő: Szabó Marcell ... >>

Diplomás Nők Magyarországi Szövetsége

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Andrássy út 124.
képviselő: dr. Maróczy Józsefné
támogatni a világ diplomás nőinek együttműködését, közös feladatainak megerősítését. ... >>

Édesipari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Dótár Ilona, Drágán Maximné, Nagy Imre ... >>

Édesipari Dolgozók Szakszervezete Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Huszár Sándorné, Németh Zoltánné, Sipos Ferenc
Az édességiparban dolgozó munkavállalók, elsősorban a szakszervezeti tagok szociális helyzetének jobbítása, tehetséges de hátrányos helyzetű és ezért szociálisan rászoruló gyermekei továbbtanulásának támogatása. ... >>

ÉFÉDOSZSZ a Szakszervezeti Tagságért Alapítvány

(érdekképviselet,szociális)

1060 Budapest, Dózsa Gy. 84/a.
képviselő: Kisgyörgy Ilona, Lippai László ... >>

Egyesület a Felsőoktatásért és Kutatásért

(oktatási,érdekképviselet)

1062 Budapest, Székely Bertalan utca 3. fsz./3.
képviselő: Horváth Zalán
A hazai felsőoktatás és kutatás körülményeinek és minőségének javítása. ... >>

Egyesület a Szociális Jogokért

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr u. 23. I.em. 10.
képviselő: Dr. Zsolnay András ... >>

Egyetemes Béke Szövetsége - Vallásközi és Nemzetközi Közhasznú Egyesület

(oktatási,érdekképviselet)

1062 Budapest, Bajza utca 54 mfszt./2.
képviselő: Bálint Csilla, Krebsz Tibor
A béke ügyéért dolgozó szervezetek együttműködésének elősegítése. Az Universal Peace Federation (UPF) magyarországi szervezeteként, annak alapító irataiban meghatározott céljaival összhangban működik. ... >>

Elektronikai Munkavállalók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr utca 41.
képviselő: Zugonics Kálmán
tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete, és védelme, különös tekintettel a munkahelyi színtű érdekvédelem megvalósítására. ... >>

Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezetének Szövetsége

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Dékán Jenő
A szövetséget alkotó szakszervezetek és azok tagságának gazdasági, szociális érdekképviselete, érdekvédelme, ezen érdekek érvényesítésének elősegítése. ... >>

Élelmezésipari Szociális Alapítvány

(oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Gorkij fasor 44.
képviselő: Sóki Gyula
Az Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége tevékenységi körébe tartozó,köztük a Dunakenyér Sütőipari és Kereskedelmi Zrt. alkalmazásában álló munkavállalók, nyugdíjasok szociális támogatása, a munkavállalók, illetve nyugdíjasok gyógykezelésének, üdülésének segítése, pályakezdő szakemberek segítése, a gazdálkodási körülmények miatt bizonytalan foglalkoztatási helyzetbe került munkavállalók szak-,át- és továbbképzésének támogatása, a veszélybe került munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek létesítésre irányuló programok, illetve e programokat megvalósító szervezetek, személyek és vállalkozások támogatása., hálózatjellegű, az iparágon belüli tájékozódást elősegítő infrastruktúra létrehozása és támogatása, az élelmiszeriparban dolgozók képzésének, továbbképzésének, tapasztalat cseréjének segítése, támogatása ... >>

Élelmiszeripari Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Ványa Magdolna
A bor-, cukor-, dohány-, sör-, szesz-, hús-, tej-, üdítőital ipari szakmai területeken dolgozó munkavállalók érdekképviselete. ... >>

Élelmiszeripari Dolgozók Szociális és Üdülési Alapítványa

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: Takács Ferencné
Az alapító szakszervezet tagjainak szociális támogatása és segélyezése. ... >>

Épületfenntartók Országos Egyesülete

(érdekképviselet)

1060 Budapest, Paulay Ede 6.
képviselő: Kissomlyói György, Kuczogi László
Az épületfenntartási tevékenység eredményessége javítása, az épületállomány műszaki, esztétikai színvonalának emelése, az épített környezet megóvása, az ebben érdekelt személyek, szervezetek közös összehangolt együttműködésének elősegítése, az épületfenntartási tevékenység társadalmi, erkölcsi és anyagi elismerésének szervezett előmozdítása. ... >>

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai tér 9.
képviselő: dr. Halmágyi János, Dudás Péter, Göde József, Ivádi László
A tagság gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek feltárása, érvényesítése és védelme. ... >>

Esztergomi Gépkocsigyártók Független Szakszervezete

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr utca 41.
képviselő: Párma Zsolt
A szakszervezet célja tagjainak egyéni és kollektív érdekvédelme és érdekképviselete. A szakszervezet elsődleges feladata a munkahelyi szintű érdekvédelem. Ennek megvalósítása érdekében megkülönböztetett figyelmet szentel a dolgozók élet- és munkakörülményeit befolyásoló tényezőknek, a munkahelyi biztonság megteremtésének, valamint a munkavállalói jogok biztosításának. ... >>

Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozata

(érdekképviselet,egyéb)

1062 Budapest, Bajza utca 18.
képviselő: Martin József
Nemzetközi tevékenység folytatása. ... >>

Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete

(oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
képviselő: Dr. Kis Papp László
Munkavállalói érdekképviseleti tevékenység. Képviseli tagjai érdekeit és ellátja érdekvédelmüket. ... >>

Fiatal Filmkészítők Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező u. 8. IV. 1.
képviselő: Vámos Zoltán
A filmes szakmában ill. a filmes szakmáért tenni akarókat (művészeket, egyéneket és közösségeket, iskolákat, pedagógusokat, igazgatókat, stb.) munkájukban, feladataik ellátásában, érdekeik védelmében támogatni, segíteni. Erősíteni a filmes szakmák közötti együttműködést, fejleszteni más külső intézményekkel (klubokkal, Tv-vel, Mozikkal, egyetemekkel, önkormányzatokkal, külföldi és belföldi partnerekkel, stb.) való kapcsolatokat. Az alakotás szakmai színvonalát elősegíteni. Az Egyesület a (független) fiatal filmeseket érintő kérdésekben érdekvédelmet folytat, egységes, szakmai, testületi álláspontot alakít ki, s azt képviseli. ... >>

Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Duló Károly
munkavállalói érdekek kifejezése és érvényre juttatása. ... >>

Fogyasztói Csoportok Egyesülete

(érdekképviselet)

1067 Budapest, Podmaniczky utca 39.
képviselő: Bognár Péter
Fogyasztói csoportok (vásárlói klub) szervezése és működésére vonatkozó szerződéses feltételek jogszabályban történő szabályozásának érdekében történő társadalmi szintű fellépés. A fogyasztói csoportok (vásárlói klub) tevékenységének szabályozása céljából az illetékes állami szervekkel történő kapcsolattartás. Fogyasztói csoportok szervezésére és működésére vonatkozó szabályzatok és rendeletek előkészítés valamint azok prezentációja. A fogyasztói csoportok (vásárlói klub) szervezésével foglalkozó cégek, vállalkozások érdekképviselete. ... >>

Forgalmi és Kereskedelmi Dolgozók Szakszervezete

(érdekképviselet)

1062 Budapest, Teréz krt. 55.
képviselő: Rithovszky Zoltán ... >>

Fővárosi Közlekedési Felügyelet Szakszervezete

(érdekképviselet)

1061 Budapest, Andrássy út 8.
képviselő: Kerekes László, Opitz Imre ... >>

Fúvós Hangszerész Céh Egyesület

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

1065 Budapest, Hajós utca 9.
képviselő: Nádaskuti Gábor Péter
Szakmai képzés, továbbképzés támogatása az iskolával való szoros együttműködés keretében. A tagok egyéni és kollektív érdekeinek, valamint a szakma presztízsének képviselete, védelme. A tagok tevékenységének segítése szolgáltatások nyújtásával. Kapcsolattartás hazai és külföldi kollégákkal, cégekkel, szakmai szervezetekkel, szaklapokkal. Kiállítások, fesztiválok, koncertek, szakmai fórumok, gyárlátogatások szervezése. Szakmai kiadványok készítése és terjesztése. Más egyesületekkel való együttműködés. ... >>

Gázipari Szakszervezeti Szövetség

(érdekképviselet)

1068 Budapest, Benczúr 45. (A Vegyipar Háza)
képviselő: Daru Sándor, Varga Gyula
A munkavállalók gazdasági és szociális érdekeinek képviselete, védelme. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal