Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 368
3. oldal

"EX LIBRIS" Könyvtári Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Bajza utca 18.
képviselő: Keömley Eszter
könyvtár működtetése és könyvtári szakmai szolgáltatások nyújtása ... >>

Fasang Árpád Közhasznú Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 10.
képviselő: Nógrády László
Néhai Fasang Árpád szellemiségének tovább vitele a pedagóguskórus-mozgalom értékeinek megőrzése, továbbfejlesztése, hagyományainak ápolása; s pedagóguskórus-vezetők támogatása. ... >>

Fasori Kicsinyek Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Gorkij fasor 28.
képviselő: Bösz Gábor, Csendom János, Király Katalin, Tihanyi Györgyi ... >>

Fej és Írás Kulturális Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 27. fszt. 2.
képviselő: Gál Gyula
Igényes írásművek megjelentetésének, állástalan, hátrányos helyzetű újságírók és sajtómunkások menedzselésének, továbbképzésének, tehetséges fiatalok képzésének támogatása, szervezése. ... >>

"Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért" Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 5.
képviselő: alelnök Jagasics Gergő, elnök Szappanos Nikolett
A magyar egyetemista, főiskolás és középiskolás korosztály intellektuális fejlődésének segítése, különös tekintettel a tudásalapú társadalom, a magyar szellemi hagyományok, a magyar kultúra és az egyetemes szellemiség kihívásaira. ... >>

Fényes Imre Alapítvány

(kulturális,szociális)

1062 Budapest, Andrássy út 87-89.
képviselő: Baranyi Károly
A magyar származású tudósok, és művészek özveegyeinek és árváinak anyagi támogatása. ... >>

Festészetet Kedvelők Köre Magyar Zsidó Egyesület

(kulturális)

1065 Budapest, Révay utca 16.
képviselő: Nógrádi Péter
Hozzájárulás a Magyarországon élő zsidók számára indentitásuk pozitív megéléséhez. ... >>

Fiatal Filmkészítők Egyesülete

(intézményi,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1065 Budapest, Nagymező u. 8. IV. 1.
képviselő: Vámos Zoltán
A filmes szakmában ill. a filmes szakmáért tenni akarókat (művészeket, egyéneket és közösségeket, iskolákat, pedagógusokat, igazgatókat, stb.) munkájukban, feladataik ellátásában, érdekeik védelmében támogatni, segíteni. Erősíteni a filmes szakmák közötti együttműködést, fejleszteni más külső intézményekkel (klubokkal, Tv-vel, Mozikkal, egyetemekkel, önkormányzatokkal, külföldi és belföldi partnerekkel, stb.) való kapcsolatokat. Az alakotás szakmai színvonalát elősegíteni. Az Egyesület a (független) fiatal filmeseket érintő kérdésekben érdekvédelmet folytat, egységes, szakmai, testületi álláspontot alakít ki, s azt képviseli. ... >>

Fiatal Magyarország Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 87-89.
képviselő: Ódor László Dr.
A fiatalok iskolai képzésének, továbbá iskolarendszeren kívüli képzésének, önképzésének támogatása. ... >>

Fidelitas

(kulturális)

1062 Budapest, Lendvay 28.
képviselő: Ágh Péter
Az ifjúságot közvetve, vagy közvetlenül érintő kérdésekről vallott nézetek, vélemények képviselete. Részvétel az ifjúsági közéletben országos és helyi szinten egyaránt, különös hangsúlyt fektetve a fiatalok jogaira és érdekképviseletére,valamint a rendszerváltoztatás vívmányainak megőrzésére, különös tekintettel a szólás-, gyülekezés- és a véleménynyilvánítás értékeire. Közösségi életet élni a demokratikus politikai és a polgári létforma jegyében, felkészítve ezzel a fiatal generációkat, az új nemzedéket a politikai jogok teljességével rendelkező állampolgári létre. Alulról szerveződő közösségek életre hívása által szerepet játszani egy sokszínű polgári társadalom kialakulásában és működésében. Kapcsolattartás a nemzetközi ifjúsági szervezetekkel, különös tekintettel a határon túli magyar ifjúsági szervezetekre. Az új nemzedék képviseletében való politizálás, az Európa szellemi-kulturális alapját jelentő kereszténység és a szabad európai nemzetek közös történelmi hagyományainak szellemében. Véleménynyílvánítás az Európai Unió fiataljait, polgárait érintő kérdésekben és részvétel a közösségi döntések kialakításában. Fontos kérdésnek tartja a határon túli magyar fiatalok jelenét és jövőjét, ezért aktívan együttműködik a határon túli magyar fiatalok által létrehozott közéleti szervezetekkel, segíti azok munkáját. ... >>

Filmművészek és Filmalkalmazottak Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Duló Károly
munkavállalói érdekek kifejezése és érvényre juttatása. ... >>

FinnAgora Magyarország, Alapítvány a Finn-Magyar Kapcsolatok Fejlődéséért

(kulturális)

1068 Budapest, Dózsa György út 84/a.
képviselő: Gáti Tamás /kettő együtt, Hanna-Leena Helavouri elnök, Marjatta Manni-Hamalainen/kettő e., Mikko Lohikoski / kettő együtt
A finn-magyar kulturális, tudományos, gazdasági, technológiai és civil együttműködés elősegítése, Finnország, a finn kultúra és gazdaság magyarországi megismertetése, valamint együttműködési hálózatok kiépítése az említett területeken Finnország és Magyarország között. ... >>

FMK Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 112.
képviselő: Lökös Ildikó
A Fiatal Művészek Klubjának támogatása. ... >>

Fogjunk Össze a Városért Egyesület

(kulturális,egyéb)

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 6.
képviselő: Tarlós István
annak elősegítése, hogy Magyarország fővárosának sorsát minden magát magyarnak valló polgár fontosnak érezze, figyelemmel kísérje, és lehetősége szerint segítse. Az Egyesület célja nemzetünk legnagyobb városának erősítése, fejlesztése és fővárosunk hagyományos értékei iránt elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása. ... >>

Főnix Alkotó Közösség Egyesület

(kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 32.
képviselő: Kneisz Eszter, Kozsuharov Ognjan ... >>

Förderverein für Deutschsprachiges Laientheater Ungarn (Egyesület a Magyarországi Német Nyelvű Amatőr Színjátszásért

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Lendvay u. 22.
képviselő: Faragó Tímea
A német nyelvű színjátszás támogatása, a német nyelvű színjátszás hagyományainak megőrzését, ápolását és fejlesztését a magyarországi németek anyanyelvi hagyományait szem előtt tartva, a magyarországi német színjátszás minőségének fejlesztését, a színházi kltúra terjesztését, a német nyelvű színjátszás magyarországi elterjedésének segítését, országos és nemzetközi kapcsolatok szervezését, tagjai érdekeinek érvényesítését, határokon átnyúló kulturális rendezvények szervezésével a népek közötti feszültségek enyhítését az egyes színjátszó csoportok munkájának egymással történő megismertetését, az információ- és tapasztalatcsere biztosítását, képzések és továbbképzések támogatását, szervezését, színjátszó fesztiválok koordinálását,, a német nyelvű színjátszással kapcsolatos anyagok gyűjtését, rendezését, könyvtár létrehozását, internetes web- oldal létrehozását, informácíókkal való feltöltését, aktualizálását. ... >>

Fővárosi Kántorátus Alapítvány

(kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty u. 35.
képviselő: dr. Fehér Judit, Harsányi Mária
Budapest templomaiban megszólaló liturgikus magas művészi színvonalú egyházi zene támogatása. ... >>

GÁBOR és RÓNAI Család Irodalmi, Képzőművészeti és Fotográfiai Gyűjteménye Alapítvány

(kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 40.II.2.
képviselő: Bodnár János
A Rónai és Gábor család által létrehozott irodalmi, képzőművészeti és fotográfiai gyűjtemény egyben tartása, rendszerezése, szakszerű gondozása, karbantartása és széleskörű bemutatása, megismertetése, elsősorban kiállítások rendezésével és a gyűjtemény, illetve egyes részeinek nyomtatott formában történő megjelenítésével. ... >>

Giacomo Puccini Társaság

(kulturális)

1068 Budapest, Benczúr 4.
képviselő: Vértes László Dr., ... >>

Gondolkodó Független Kulturális Fórum

(kulturális)

1066 Budapest, Ó u. 40.
képviselő: Baki lászló, Broder Ferenc, Juhász Károly ... >>

"Grande École" Alma Mater Énekkar Egyesület

(kulturális)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
képviselő: Erdei Péter, Kocsis Zoltán, Kutnyánszky Csaba
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem keretei között működő énekkar támogatása , anyagi és működési keretei megteremtésének elősegítése. ... >>

"Grande École" Alma Mater Zenekar Egyesület

(kulturális)

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.
képviselő: dr. Sándor Miklós titkár, Fazekas Gergely alelnök, Kocsis Zoltán elnök
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem keretei között Működő zenekar támogatása, anyagi és működési keretei megteremtésének elősegítése. ... >>

GYERE Rekreációs és Sporttevékenységgel Gyemekeinkért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 61. 2./9.
képviselő: Somogyi János
Az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjában írt és az ott használt számozással jelölt alábbi tevékenységek: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Természetvédelem, állatvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. Az alapítvány a gyermekek egészségéért, egészségvédelmének előmozdításáért jön létre. ... >>

Gyerekprogramok a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1066 Budapest, Teréz körút 38. 1./132.
képviselő: Temesi Attila
Közintézmények, ezen belül kiemelten bölcsődék, óvodák, iskolák szabadidős- és sportrendezvényei megrendezésének támogatása és finanszírozása. Az alapítvány céljának megvalósulása érdekében kiemelten: nyílt - és gyermeknapok szervezése és finanszírozása; gyermekműsorok szervezése és finanszírozása; kulturális célú, ismeretterjesztő, valamint sporttáborok támogatása; lehetőségéhez képest bekapcsolódik a természetjáró egyesületek szervezési tevékenységébe; sérült és nem sérült gyerekek közös programjainak szervezése és támogatása. ... >>

Gyermek-Oktatás-Jövő Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1068 Budapest, Benczúr u. 39/b.
képviselő: Ungár Ervin
Támogatást nyújtani azon oktatási intézmények, szakmai, szellemi, önkormányzati közösségek és egyéni kezdeményezések részére, amelyek a korszerű oktatási módszerek és eszközök magyarországi elterjesztésével hozzájárulnak a 0-16 éves gyermekek mozgás- és értelemfejlesztéséhez, illetve javítanak a magyar közoktatás nehéz helyzetén. ... >>

Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete

(kulturális)

1062 Budapest, Bajza u. 18.
képviselő: Rényi Krisztina
A maga sajátos eszközveivel elősegíti a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom eredeti műveinek a megszületését, az értékes művek elismerését. ... >>

Hallgatói Szolgáltatók Országos Szövetsége Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1066 Budapest, Teréz körtér 34.
képviselő: elnök Kisfalvi Gábor
A hallgatók esélyegyenlőségének növelése, a magyar felsőoktatási reformtörekvések támogatása és az egységes európai felsőoktatási tér kialakításának elősegítése, a tagszervezetekkel tevékenyen együttműködve a magyar felsőoktatás minden hallgatója felé magas szakmai színvonalon nyújtott, a felmerülő igények kielégítésére képes és általánosan elérhető szolgáltatási struktúra épüljön ki -különös tekintettel- az információs, a tanácsadó, a munka világában történő belépést segítő, a kulturális, illetve szabadidős és sport tevékenységekre, valamint az egyéb, hallgatók felsőoktatási beilleszkedését és életkörülményeit segítő és komfortérzetüket javító kiegészítő szolgáltatásokra, a tagszervezetek eddigi együttműködésének megerősítése, új együttműködő és támogató partnerek bevonása, illetve a felsőoktatás valamennyi szereplőjével történő konstruktív párbeszéd megindítása. ... >>

Hári-hegyi Hagyományőrző Baráti Egylet

(kulturális,egyéb)

1061 Budapest, Andrásy út 49. I/4.
képviselő: dr. Hodula Attila
A baráti egylet a kötelezettségei mértékében és lehetőségei szerint összegyűjti és megőrzi Somogy Megye, ezen belül a Nagyszakácsi - elsősorban Nagyszakácsi- Hári Hegy (lakott külterület) - valamint Nagykovácsi és környéke népművészeti eszközeit, a népi hanyományokat, játékokat, különösen a népi ételek főzésének hagyományait. ... >>

Héber Oktatási és Kulturális Központ Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1065 Budapest, Lovag utca 5.
képviselő: Eran El-Bar, Nurit Davidson, Yoel David
Zsidó identitású közösségek, szervezetek támogatása; az ifjúság és az idősebb generáció identitástudatának elősegítése; az idősebb generáció szociális támogatásának kiszélesítése, szociális helyzetének javítása; a zsidó vallás és a kulturális hagyományok ápolásának elősegítése, megismertetése az érdeklődő bármilyen vallású emberekkel; Izrael Államával sokoldalú kulturális, oktatási és ifjúsági kapcsolat kialakítása, fenntartása. ... >>

Hevesi Endre Alapítvány

(kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty utca 47/a.
képviselő: Herczeg János, Nagy József
Díjban, jutalomban illetve ösztöndíjban illetve életműdíjban részesíteni minden év április 30-án, Hevesi Endre születésének évfordulóján 3 újságírót, akik az előző évben a tudomány és a technika új lehetőségeinek, eredményeinek népszerű ismertetésének érdekébe. a legtöbbet tették, illetve e tárgyban a legérdekesebb, de közérthető magyarsággal fogalmazott cikkeket írtak. ... >>

HITELES TÁJÉKOZTATÁSÉRT Tömegkommunikációs Alapítvány

(kulturális)

1062 Budapest, Aradi utca 64.
képviselő: Papp János
Az állampolgárok tájékoztatása érdekében tömegkommunikációs tevékenység végzése; a magyar közélet tisztaságát, a hiteles tájékoztatást elősegítő kiadványok megjelentetésének, közvélemény általi megismerésének anyagi támogatása. ... >>

Hivatásos Ír Sztepp Táncművészek Egyesülete

(kulturális)

1061 Budapest, Andrássy út 27.
képviselő: El-Sakka Olivér
az ír sztepptánc népszerűsítése és megismertetése Magyarországon és Európában;
az ír sztepptáncművészet mellett egyéb táncműfajok népszerűsítése;
az ír kultúra támogatása és népszerűsítése Magyarországon
az Irish Dance Experience ír sztepptánc show működtetése Magyarországon;
az ír és a magyar kultúra kapcsolatainak kialakítása és ápolása;
az ír és egyéb táncműfajok ötvözése;
az autentikus ír sztepptánc tanítása:
a magyar táncművészet támogatása;
az ír sztepptánc integrálása a magyar táncművészetbe;
a magyar és az ír táncművészeti célkitűzések megvalósításának segítése Magyarországon és Európában. ... >>

Holland-Magyar Kereskedelmi Egyesület

(kulturális)

1068 Budapest, Dózsa György út 84 /B.
képviselő: Eric Robert Ellerkamp, Hendrikus Adrianus Antonie van der Hoeven, Jankovich Ilona, Kibédi-Makfalvi-Varga Lóránt Sándor, Martin Adema, Matheus Karel Josephus Maria Adriaans, Matieu Joseph Cornelus van Alphen, Michiel Egeler, Paul Anton Stolk
A Hollandia és Magyarország közötti kereskedelmi kapcsolatok tanulmányozása és a kereskedelmi érdekek védelme. A kereskedelemmel kapcsolatos statisztikai és egyéb információk, ismeretek gyűjtése és terjesztése. A Hollandia és Magyarország közt meglévő vagy létesítendő kereskedelmi és kulturális kapcsolatok fejlődésének elősegítése. A két nép közötti kereskedelmi árucsere elősegítése. Minden olyan tevékenység, amely a fenti célok eléréséhez és a holland-magyar kereskedelmi és kulturális kapcsolatok bővítéséhez vagy ápolásához tartozik, vagy ahhoz vezet. Holland és magyar szervezetek és személyek közötti informális hálózat fenntartása és fejlesztése; valamint a fenti célok elérése érdekében felvilágosító, tájékoztató, marketing és promóciós tevékenység végzése, bekapcsolódás tájékoztatási és kulturális programokba, kapcsolattartás érdekképviseleti és társadalmi szervekkel, közintézményekkel és közigazgatási szervekkel. ... >>

Homoródjánosfalva Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 57. 2./1/a.
képviselő: dr. László Ildikó
Homoródjánosfalva, valamint a szomszédos települések közösségeihez tartozó és területükön élő gyermekek, fiatalok, felnőttek, öregek kulturális, oktatási, művelődési, szociális, hitéleti támogatása. ... >>

HUNGAROART Művészeti Alapítvány

(kulturális)

1062 Budapest, Bajza 60.
képviselő: Benza György ... >>

Indiai Pálmalevél Kéziratok Kutatószövetsége Magyarországi Közhasznú Egyesülete

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1066 Budapest, Teréz körút 36.
képviselő: Oszter Tamás
Magyarország és az Európai Unió állampolgárai mentálhigiénés prevenciója, fizikai és lelki állapotának jelentős mértékű javítása,;
a fenti célt szolgáló új, hatékonyabb szellemi eszközök kutatása, fejlesztése és integrációja több ezer éves bevált eszközökkel és módszerekkel;
az indiai kultúra, életmód és vallások megismertetése Magyarországon;
az indiai-magyar kulturális, tudományos, ismeretterjesztési kapcsolatok ápolása, szélesítése;
Magyarország és India számos non-profit szervezetei együttműködésének erősítése,
Magyarország szellemi és kulturális értékeinek megismertetése, a hazánkról kialakult kedvezőtlen kép javítása világszerte;
az Unesco által is elismert és védett Indiai pálmalevél kéziratok felkutatása, tanulmányozása;
az egység, és az egységtudat létrejöttének elősegítése
a nemzetben és
az emberekben;
a hit, a szeretet, az együttérzés, a társadalmi hozzájárulás és egységtudat fontosságának terjesztése, segíteni a nemzetben ezeknek az erősödését, elmélyülését;
az igény felkeltése az egészséges életmódra pozitív példák bemutatásával, terjesztésével. ... >>

Info-Kép Magyarország Alapítvány

(kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy Zs. u. 45.
képviselő: Dr. Krammer Balázs, Jónásné Forgács Mária titkár
A társadalom minden tagját érintő hétköznapi digitális kihívásokra történő felkészülés elősegítése. ... >>

Író Gergely Alapítvány

(kulturális)

1066 Budapest, Teréz krt. 4. II/4.
képviselő: Nádasi László
Az ifjúság számára lehetőség biztosítása kulturális- tudományos- és társadalmi közéleti tevékenység végzésére, illetve a szabadidő hasznos eltöltésére. ... >>

Írók Alapítványa

(kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Mezey Katalin
Pályázat útján megjelenő új magyar szépirodalmi művek kiadásának támogatása. ... >>

"ISZTOKI" Orosz-Magyar Egyesület

(sport,kulturális)

1067 Budapest, Csengery utca 61. III/1.
képviselő: Levitin Jakov
Az orosz-magyar baráti kapcsolatok ápolása, fejlesztése. A két nép közötti kulturális, sport, valamint gazdasági kapcsolatok kiépítése, gondozása, fejlesztése az állampolgárok és családok közötti baráti kapcsolatok útján. ... >>

Izraeli Diákok Magyarországi Szervezete Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1066 Budapest, Lovag utca 5.
képviselő: Hadas Miremberg, Lea Liat Kosteliz, Matan Eli Siterman
Izraeli diákok társadalmi esélyegyenlőségének, jogaik érvényesíthetőségének biztosítása, elsődlegesen a képzés, oktatás, szakmai nevelés területén; izraeli diákok szakmai támogatása, képzésének elősegítése; izraeli hagyományőrző tevékenység, az izraeli kultúra ápolása. ... >>

Jachad (Együtt) Magyarország Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

1061 Budapest, Paulay E. utca 1.
képviselő: Bartha Attila, Cseh Viktor
Az egyesület a zsidó fiatalok között végzett oktató, ismeretterjesztő munkát a szociális egyenlőség, a nemzeti öntudat, a zsidó kultúra, hagyomány megőrzése, a társadalmi egyenlőség, a demokrácia, a diszkrimináció elutasítása, a kultúrák közötti párbeszéd, az egyetemes emberi jogok, a humanista eszmék elvei alapján, fontosnak tartva a hasonló magyar és külföldi szervezetekkel történő párbeszédet, kapcsolatot és együttműködést.
Az egyesület gondot fordít a közösségi életre és az egyéni fejlődésre, illetve ezek szellemi megújulására. ... >>

Jakov Ignjatovic Alapítvány

(kulturális)

1065 Budapest, Nagymező u. 49. utca 49.
képviselő: Dragomir Dujmov
A magyarországi szerb irodalmi, művészeti és kulturális örökség és hagyomány gondozása. ... >>

Jane Haining Angol Nyelvi Emlékverseny Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Vörösmarty u.49. (Ált.Iskola)
képviselő: Márkus Gábor, Nagyné Olajos Gabriella
Jane Haining életművének a Holocaust során végzett áldozatos embermentő tevékenységének bemutatása, megismertetése, a versenyen résztvevő tanulók felkészítése, nevelése. Angol nyelvi verseny évenkénti megrendezése a budapesti általános iskolák, valamint a Magyarországi Református Egyház által fenntartott iskolák 8. osztályos tanulói számára. Konferencia szervezése, oktatási segédanyagok kiadása. ... >>

Japán Kulturális és Oktatási Alapítvány

(oktatási,kulturális)

1063 Budapest, Bajza u. 58.
képviselő: Dúzs Miklós
A japán kultúra és harcművészetek tanulmányozása, népszerűsítése, oktatása, az ezekkel kapcsolatos tanulmányok támogatása, a fiatalok hasznos szabadidő eltöltése, mozgáskultúrájuk és szépérzékük fej- lesztésében való részvétel. ... >>

Játék Céh Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

1062 Budapest, Podmaniczky utca 85. I/4.
képviselő: Bánóczi Lídia, Gera Klára, Hellenbach Gabriella
szellemi műhely létrehozása, mely a népi és kézműves hagyományok megőrzését, kutatását, tovább élését és az egyedi tervezésű, magas színvonalú kézműves kivitelezésű, természetes anyagokból készült tárgyak népszerűsítését tekinti fő feladatának. ... >>

JÁTÉKOVI Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Lendvay u. 24.
képviselő: Zavecné Komáromi Katalin
A Terézvárosi Önkormányzati Óvoda nevelési-oktatási céljainak kialakításában való közreműködés, a különdöző óvodai programok megvalósításának segítése, szociális, kulturális támogatás biztosítása. ... >>

Jeet Man Do Harcművész Egyesület

(kulturális)

1066 Budapest, Teréz krt.6.
képviselő: Garamvölgyi Mihály ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal