Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VI. ker sport civil szervezetek


Találatok száma: 115
1. oldal

Alapítvány az Amerikai Sportokért

(sport)

1065 Budapest, Nagymező utca 3. 1./1.
képviselő: Szilczer András
Az amerikai sportok népszerűsítésének, ismertségének növelése, a sportágak magyarországi fejlesztése. ... >>

ARANYCSAPAT a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány

(sport)

1062 Budapest, Andrássy út 23. I.emelet
képviselő: Kű Lajos
A határon túl élő magyar nemzetiségű fiatalok számára sportrendezvények szervezésének, az egészséges életmód elterjedésének az elősegítése. ... >>

Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete

(sport,oktatási,érdekképviselet)

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
képviselő: Csanádi József, Pápis László, Rabi Ferenc, Varga Éva
Tevékenysége a bányászati, energetikai és más szakterületekhez tartozó munkahelyi és területi szakszervezeti tagjainak - aktív munkavállalók, nyugdíjasok, oktatási intézmények nappali tagozatán tanulók, jogfenntartók, munkanélkülivé váltak, külföldön munkát vállalók, illetve Magyarországon munkát vállaló külföldi állampolgárok - érdekvédelmére, érdekképviseletére, jóléti és szociális ellátására, üdültetésére, sport- és tömegsporttevékenységére, valamint oktatására és képzésére irányul, és önsegélyező tevékenységet is ellát. ... >>

Bihacker Autósport Egyesület "Fa."

(sport,oktatási)

1066 Budapest, Lovag u. 18. fsz. 5.
képviselő: Szabó Róbert
Az autóversenyzés elősegítése e térségben, ami magában foglalja autósport versenyek rendezését, hozzákapcsolódó sportbírók képzését, a versenyzők összefogását és versenyeztetését. A sportág érdekében reklámozási tevékenységet végez. ... >>

BROKERNET JÖVŐ ALAPÍTVÁNY

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

1068 Budapest, Benczúr utca 44..
képviselő: Kósa Erika
Az alapító meggyőződése, hogy a magyar társadalomnak feladata és az eljövendő nemzedékeknek érdeke a meglévő értékek megőrzése a legfiatalabb generáción keresztül. Az alapítvány feladatai közé kell, hogy tartozzon ezen értékmegőrzés elősegítése. Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A természeti értékek és területek, tájak, valamint azok természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének általános védelme, megismerésének és fenntartható használatának elősegítése, továbbá a társadalom egészséges, esztétikus természet iránti igényének kielégítése. A természetvédelem hagyományainak megóvása, eredményeinek továbbfejlesztsée, a természeti értékek és területek kiemelt oltalma, a meglévő értékek megőrzése, fenntartása és fejlesztése a legfiatalabb generáción keresztül. A kulturális tevékenység, a művészeti (irodalmi, képzőművészeti, előadó-művészeti tevékenység, stb.) alkotások, a sport támogatásával szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését. A pénz, tőkepiaci ismeretekre történő nevelés, oktatás, a pénz, a tőkepiaci műveltség gyarapítását elősegítő termékek színvonalas közvetítése. Az egészségmegőrzés elősegítése, véradások szervezése. Karitatív tevékenység. Pályázatok kezdeményezése. Tudományos, szakmai konferenciák szervezése. Írásos anyagok kiadása, terjesztése. Rendezvények szervezésének támogatása. ... >>

Budapest Jiu-do Club

(sport,oktatási,kulturális)

1064 Budapest, Eötvös utca 34. 1./11.
képviselő: dr. Jóvér Béla Sándor
A jiu-do ? a hagyományos, a harcművészet, küzdősport és életfilozófia szerves egységeként felfogott judo ? művelése és népszerűsítése. Gyakorlati önvédelem oktatás, az egészséges életmódra ösztönzés és a Távol-Kelet kulturális, filozófiai értékeinek megmutatása, átadása. Rendszeres edzések, edzőtáborok és egyéb szabadidős sportrendezvények szervezése. Korlátozott ideig tartó önvédelem tanfolyamok megtartása. Részvétel más harcművészeti stílusokkal közös szemináriumokon. Bemutatókkal való részvétel különféle sportrendezvényeken. A judo és általában a távol-keleti harcművészeti ? a budo ? technikáinak, történetének, filozófiájának bemutatása. Folyóirat szerkesztése és megjelentetése (Budapest Jiu-do Club Híradó). Internetes honlap üzemeltetése. ... >>

Budapesti Asztali Labdarúgó Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

1066 Budapest, Jókai utca 21.
képviselő: Horváth Imre
Az egyesület elsősorban Budapest területén szervezi a szakosztályaiban folyó sporttevékenységet, valamint országszerte megvalósítja közhasznú programjait. Sporttevékenységén belül a versenysport, a szabadidősport, az iskolai és diáksport, a fogyatékossport és a szeniorsport területét, fontosságát tekintve egyenrangúan kezeli. Célja olyan közösségek létrehozása, ahol alapvető érték az életminőséget javító, szenvedélybetegségeket kerülő, illetve azt megelőző, valamint rendszeres fizikai aktivitást folytató és környezetére is szemléletformáló hatást gyakorló egészségmagatartás. Szoros kapcsolatot kíván ápolni a szervezett gombfoci tevékenységet folytató, illetve azokat támogató határon túli magyar szervezetekkel. A versenyszerű gombfoci minél szélesebb körű elismertetése, illetve magas színvonalú művelése érdelében sporttudományi kutatások folytatása, publikálása. ... >>

Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége

(sport,kulturális)

1062 Budapest, Aradi u. 66.
képviselő: Lőrinczy Milán
Zenés, táncos estek, előadások, szakmai tanfolyamok, sportrendezvények és különböző szakkörök szervezése, illetve támogatása. Továbbá kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>

Budapesti Kéményseprő Sportkör

(sport)

1060 Budapest, Eötvös 21.
képviselő: Werb István ... >>

Budapesti Művész SK.

(sport,kulturális)

1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
képviselő: Tahi Tóth László
A művészek és a művészeti intézmények dolgozóinak rendszeres sportolását, testedzését, felüdülését biztosítani, az ilyen igények felkeltése, az erre való lehetőségek megteremtése, valamint a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Cotton Club Sportegyesület

(sport)

1066 Budapest, Jókai utca 26.
képviselő: Páhn György
Sporttevékenység. ... >>

Cross Country Club Siklórepülő Egyesület

(sport)

1064 Budapest, Podmaniczky 81.I.em.
képviselő: Simonics Péter ... >>

Daniló Sportegyesület Budapest

(sport)

1062 Budapest, Lehel 5. III.e.33.
képviselő: Landi Istvánné, Seregei János dr., Wagner Pálné ... >>

DINAMIKUS Ifjúság Sporegyesület

(sport)

1068 Budapest, Király u. 108.
képviselő: Kovács Dénes ... >>

dr. Schulte Strathaus Alapítvány a Beteg Magyar Gyermekek Reménységéért

(sport,egészségügyi)

1062 Budapest, Andrássy út 100.
képviselő: Lambert Zoltán
Azon súlyos beteg magyar gyermekek gyógykezelésének támogatása, akik kedvezőtlen szociális-, családi-, illetve pénzügyi körülményeik miatt nem részesülhetnek állapotuknak megfelelő orvosi-, rehabilitációs-, vagy egyéb egészségügyi ellátásban. Az alapítvány különös célja a beteg gyermekek külföldi gyógykezeléséhez szükséges pénzügyi segítség biztosítása. ... >>

Egyesült Baráti Futball Club

(sport)

1065 Budapest, Podmaniczky 65.IV.410.
képviselő: Mátyás Attila
Tagjai számára sportolási lehetőséget biztosítson szervezett keretek között és pártoló tagok segítségével az ehhez megfelelő anyagi segítséget megteremtse. Ennek keretében az egyesület elsődleges célja: - tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása, - a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, - hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Eötvös József Ifjúsági Egyesület

(sport,kulturális)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 8. III./12.
képviselő: Kecskés Balázs, Nádasi László
Zenés, táncos estek, előadások, újságírói, idegenvezetői, számítástechnikai tanfolyamok, sportrendezvények és különböző szakkörök szervezése, illetve támogatása. ... >>

Építők Betonút Sportclub

(sport)

1060 Budapest, Népköztársaság 9.
képviselő: Liebhauser László ... >>

Every Body Fitness Club Egyesület

(sport)

1067 Budapest, Eötvös 12.
képviselő: Beviz Ákos ... >>

EVERYDANCE Táncsport Egyesület

(sport,kulturális)

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 33. III//9.
képviselő: Szaka Krisztina
a tánc, mint kultúrális és sporttevékenység minél szélesebb körben valóelterjesztése, népszerűsítése. ... >>

Fantasztikus Nap Jótékonysági Sport Egyesület

(sport)

1068 Budapest, Dózsa Gy. 84/c.
képviselő: Matyasovszky Antal ... >>

Flipp Top Flipper Club

(sport)

1062 Budapest, Székely Bertalan 9.
képviselő: Agócs Krisztina ... >>

Földvár Yacht Club

(sport,egyéb)

1061 Budapest, Andrássy út 5.
képviselő: ifj. Krizsanovich Péter
A tagok sportolási és pihenési lehetőségeinek elősegítése. ... >>

Fővárosi Pénzügyőr Lövészklub

(sport)

1063 Budapest, Szív utca 53.
képviselő: Dr. Mózs Elek, Pintér László
A sportág népszerűsítése, minél szélesebb körben való megismertetése, rendszeres lövészeti lehetőség, versenylehetőség biztosítása, a verseny- és szabadidős sporttal foglalkozó tagok számára. ... >>

"Fuss a Rákkutatásért!" Alapítvány

(sport)

1062 Budapest, Váci út 3.
képviselő: dr. Farshad Khazei elnök, Lukács Csilla, Michael Carlston, Paul Tonelli
A magyarországi rákkutatás és gyógyítás támogatása, sportesemények szervezésével kíván támogatókat szerezni. ... >>

Független Emberek Egyesülete

(sport,egyéb)

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 6. II/6.
képviselő: Kámán Tibor, Pistár Péter
Az Egyesület célja segítség nyújtása azok számára, akik környezetükben nem találnak méltó társra, azomban a szervezet nem kifejezetten társközvetítő céllal jön létre. Az egyesület célul tűzi ki az egészséges életmód népszerűsítését a tagok között, a sportolás különböző formáinak támogatásával, azonban a szervezet nem sportszervezet, s elsődlegesen nem végez vállalkozási tevékenységet. Célunk az egymással való törődés, egy emberközpontúbb világ kialakításában való közreműködés. ... >>

GENERALI a biztonságért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

1066 Budapest, Teréz krt.42-44.
képviselő: dr. Szabady Csaba, Kalmár László
Betegségmegelőző, sürgősségi betegellátást valamint mentési tevékenységet, és betegszállítást segítő, gyógyító, szociális támogatások nyújtása, valamint az egészséges életmódra nevelés támogatása. Gyermek-, és ifjúságvédelmi tevékenységek támogatása és népszerűsítése. A közrend, közbiztonság és közlekedésbiztonság, a vagyonbiztonság és a környezet védelme. Tanulmányok folytatásához ösztöndíj nyújtása. Diák- és szabadidősport támogatása. ... >>

GEO Sport Egyesület

(sport,oktatási)

1064 Budapest, Aradi utca 17.
képviselő: Baranyi Zsanett, Csuba Róbert, Horváth László
az egyesület célja tagjai és Pest megyei sporttevékenységének biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék:
tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása,
a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása,
a sportegyesülettel kapcsolatban levő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése,
sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

GYERE Rekreációs és Sporttevékenységgel Gyemekeinkért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

1062 Budapest, Andrássy út 61. 2./9.
képviselő: Somogyi János
Az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontjában írt és az ott használt számozással jelölt alábbi tevékenységek: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység. Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Kulturális örökség megóvása. Természetvédelem, állatvédelem. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető ? szolgáltatások. Az alapítvány a gyermekek egészségéért, egészségvédelmének előmozdításáért jön létre. ... >>

Gyerekprogramok a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

1066 Budapest, Teréz körút 38. 1./132.
képviselő: Temesi Attila
Közintézmények, ezen belül kiemelten bölcsődék, óvodák, iskolák szabadidős- és sportrendezvényei megrendezésének támogatása és finanszírozása. Az alapítvány céljának megvalósulása érdekében kiemelten: nyílt - és gyermeknapok szervezése és finanszírozása; gyermekműsorok szervezése és finanszírozása; kulturális célú, ismeretterjesztő, valamint sporttáborok támogatása; lehetőségéhez képest bekapcsolódik a természetjáró egyesületek szervezési tevékenységébe; sérült és nem sérült gyerekek közös programjainak szervezése és támogatása. ... >>

Hallgatói Szolgáltatók Országos Szövetsége Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

1066 Budapest, Teréz körtér 34.
képviselő: elnök Kisfalvi Gábor
A hallgatók esélyegyenlőségének növelése, a magyar felsőoktatási reformtörekvések támogatása és az egységes európai felsőoktatási tér kialakításának elősegítése, a tagszervezetekkel tevékenyen együttműködve a magyar felsőoktatás minden hallgatója felé magas szakmai színvonalon nyújtott, a felmerülő igények kielégítésére képes és általánosan elérhető szolgáltatási struktúra épüljön ki -különös tekintettel- az információs, a tanácsadó, a munka világában történő belépést segítő, a kulturális, illetve szabadidős és sport tevékenységekre, valamint az egyéb, hallgatók felsőoktatási beilleszkedését és életkörülményeit segítő és komfortérzetüket javító kiegészítő szolgáltatásokra, a tagszervezetek eddigi együttműködésének megerősítése, új együttműködő és támogató partnerek bevonása, illetve a felsőoktatás valamennyi szereplőjével történő konstruktív párbeszéd megindítása. ... >>

Hegyfüggő Sport Egyesület

(sport)

1063 Budapest, Szív utca 18. III./22.
képviselő: Rigler Miklós
Sport tevékenység elősegítése érdekében a tagjai rendszeres aktív sporttevékenységének szervezése és a sporttevékenység feltételeinek megteremtése, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása, hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. ... >>

Honi Kerékpározásért Alapítvány

(sport)

1065 Budapest, Bajcsy-Zs.út 31.
képviselő: Szentpéteri Ádám dr. ... >>

Hungar Hotels Béke Sportegyesület

(sport)

1060 Budapest, Lenin krt.
képviselő: Szentgyörgyi Róbert ... >>

Húsipari szociális, egészségügyi és képzési Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.
képviselő: kuratóriumi elnök Tóth Ferenc
A húsiparban dolgozók, a nyugdíjasok és azok családtagjai részére szociális alap biztosítása, és ezen belül az érintettek szociális segítése. Gyermek- és ifjúságvédelem. Szabadidősport szervezése, támogatása, a dolgozók oktatása, továbbképzése, átképzése, szakképzése megvalósítása. ... >>

"ISZTOKI" Orosz-Magyar Egyesület

(sport,kulturális)

1067 Budapest, Csengery utca 61. III/1.
képviselő: Levitin Jakov
Az orosz-magyar baráti kapcsolatok ápolása, fejlesztése. A két nép közötti kulturális, sport, valamint gazdasági kapcsolatok kiépítése, gondozása, fejlesztése az állampolgárok és családok közötti baráti kapcsolatok útján. ... >>

Karika Sportegyesület

(sport)

1062 Budapest, Podmaniczky utca 89.
képviselő: Tóth Gábor
A rendes sportolás, testedzés és versenyzés lehetőségeinek biztosítása. A hazai és nemzetközi sporteseményeken való részvétel lehetőségeinek megteremtése. A hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása ... >>

KELLER GYULA Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

1063 Budapest, Munkácsy M.u.26. Kölcsey F.G.
képviselő: Somfai Csaba, Szentpéteri Judit
Minden évben az iskolai focicsapatban legtöbbet teljesitő játékos jutalmazása. Minden évben az iskoláért folyamatosan sokat tevékenykedő tanár jutalmazása. ... >>

KEMEN Club Hungary Lövész Sportegyesület

(sport)

1062 Budapest, Lehel u. 3/b.
képviselő: Csuha Pál ... >>

Kibic Közhasznú Egyesület

(sport)

1067 Budapest, Podmaniczky utca 35. III./17.
képviselő: Szetei Zsolt Miklós
a bridzs sportéletének fejlesztése, támogatása. ... >>

Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE.

(sport)

1063 Budapest, Munkácsy M. 26.
képviselő: Somfai Csaba ... >>

Lánchíd Futball Club

(sport)

1063 Budapest, Kmety Gy.u.17.
képviselő: Magyarics András ... >>

Lateiner Egyesület

(sport)

1060 Budapest, Szegfű u. 6.
képviselő: Dr. Tímár György ... >>

Maccabi Torna és Sport Alapítvány

(sport)

1061 Budapest, Paulai Ede utca 1
képviselő: Horváth József
Az alapítvány célja a zsidó fiatalok sportolási lehetőségeinek szélesítése, a zsidó tömegsport megteremtése korosztálytól függetlenül, valamint a Budapest VIII. kerülete lakosságának egészséges életmódja elősegítése elsősorban a torna sportágra lehetőséget biztosító létesítmények fejlesztésével, sportrendezvények támogatásával. ... >>

Maccabi Vívó és Atlétikai Klub

(sport)

1061 Budapest, Paulay Ede utca 1.
képviselő: Jusztin Ádám
A MACCABI Vívó és Atlétikai Klub a magyarországi zsidó fiatalok önkéntes testnevelési és sportszerve. Széleskörű és az anyagi lehetőségekhez mérten színvonalas sportolási, testedzési, felüdülési lehetőséget biztosít a sportklub tagjai, pártoló tagjai részére. Sportversenyeket, mérkőzéseket, túrákat rendez, edzéseket tart, melyekhez biztosítja a részvételi lehetőségeket, mindezeken keresztül segíti a társadalmi öntevékenységnek, valamint a közösségi életnek a kibontakozását. Létesítményeket, sportszereket, felszereléseket biztosít a sportegyesület szakmai és pedagógiai tevékenységében résztvevők számára. Klubdélutánok, társas összejövetelek, előadások és egyéb közös megmozdulások szervezésével, lebonyolításával járul hozzá a magyarországi zsidó fiatalok erkölcsi neveléséhez. ... >>

MAG-AM SE

(sport)

1060 Budapest, Dózsa Gy. 84/a.
képviselő: Lányi Péter dr. ... >>

Magyar Aikikai Aikido Kultúra Szövetség

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

1063 Budapest, Szív utca 44. V./31.
képviselő: dr. Pasqualetti Gergő, Karászi Sándor
A magyar Aikikai Aikido szervezetek összefogása, érdekvédelme, nemzeti és nemzetközi fórumokon való képviselete, ellenőrzése; Egységes vizsgaszabályzat kialakítása és érvényesítése; Nemzeti és nemzetközi edzőtáborok szervezése, nemzetközi mesterek meghívása; Szövetségi internetes honlap kialakítása és rendszeres frissítése, gondozása; időszakos hírlevél megteremtése és szerkesztése; Az aikido tanuláa lehetőségének megteremtése mozgássérültek, fogyatékosok számára; Instruktorok képzése, utánpótlás-nevelés; Az egészség megőrzése, a testedzésben gazdagabb tiszta, drogmentes életmód kialakítása és megtertása; Az aikido gyakorlás infrastrukturális hátterének fejlesztése. ... >>

Magyar Állami Operaház HE.

(sport)

1060 Budapest, Népköztársaság 22.
képviselő: Rab Pál ... >>

Magyar Amatőr Muaythai Sportági Országos Szakszövetség

(sport,érdekképviselet)

1066 Budapest, Jókai 18.
képviselő: Moró Endre
a Magyar Muaythai (Thaibox) szakágban folyó tevékenység szervezése. ... >>

MAGYAR BARZOI KLUB (MABAR)

(sport,egyéb)

1068 Budapest, Benczúr utca 48. I./4.
képviselő: Gaál László
A fajta (orosz agár) hozzáértő gondozása és sportoltatása, a tenyésztés tanácsadás jeleggű irányítása, a tartók és tenyésztők összefogása, hogy e nagy genetikai értékű állomány minősége továbbra is tartható legyen, fajtamentés, állatvédelem. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal