Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Budapest VIII. ker egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 166
1. oldal

3F - Független Fogyasztóvédelmi Fórum Közhasznú Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

1081 Budapest, Köztársaság tér 2. fsz./10.
képviselő: Hunya Éva
A fogyasztók speciális érdekeinek védelmére létrejövő, nem profit-orientált, politikamentes szakmai szervezet jogi keretek között történő működtetése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatások igénybevevőinek érdekvédelme, jogérvényesítésük elősegítése;
A kereskedelmi és egyéb szolgáltatók és szolgáltatások minőségének monitorozása, a preventív intézkedések elősegítése, támogatása;
A nemzetközi ajánlások magyarországi adaptációjának támogatása és megvalósítása valamennyi érintett féllel együttműködve;
Megfelelő együttműködés kiépítése az illetékes hatóságokkal és szakmai szervezetekkel;
Szakmai kapcsolatok létrehozása, fenntartása más nemzetközi, hasonló tevékenységű társadalmi szervezetekkel, egyesületekkel;
A fogyasztói érdekek sérelme esetén a jogérvényesítés lehetőségeivel kapcsolatos objektív ismeretek terjesztése. ... >>

A Cigányság Európai Polgárosodásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

1081 Budapest, Bezerédi utca 4. 3./5.
képviselő: Varga József
Esélyegyenlőség megteremtése érdekében támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok társadalmi felzárkózását, kiemelten a hazai cigányságra tekintettel. Ösztönözze és elősegítse a hátrányos helyzetűek iskolai és iskolán kívüli oktatásban történő részvételének esélyeit. Sokoldalúan támogassa a hazai cigányság önazonosságának megőrzésére tett törekvéseit, kulturális értékeinek bemutatására tett törekvéseit. Támogassa a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok elhelyezkedési esélyeinek növelését a munkaerőpiacon. ... >>

A kárpátaljai népi faépítészeti remekművek megőrzéséért Nemzetközi Alapítvány

(egyéb)

1081 Budapest, Rákóczi u. 69. III. 52.
képviselő: Dr. Kupár Alexander
A kárpátaljai faűemlékek - remekművek megőrzését az utókor részére biztosítani. ... >>

A Magyar Médiáért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1080 Budapest, Pollack M. tér 10.
képviselő: Angelusz Róbert
A magyar tömegkommunikációban közreműködő szakemberek képzésének, valamint a tömegkommunikáció tudományos kutatásának támogatása. ... >>

A Magyar Vállalkozók és Munkaadók Pártja

(kulturális,egyéb)

1089 Budapest, Visi Imre undefined 6.
képviselő: elnök Szatmáry Kristóf, elnökhelyettes Janzsó Tamás, ügyvezető elnök Csőke Attila
Az ország és a nemzet szolgálata a politikai életben, az általános emberi-nemzeti, civil, önkormányzati és szociális értékek alapján a magyar munkaadói és vállalkozó kör gazdasági, szociális, kulturális támogatása a politika eszközeinek felhasználásával.
A Magyar Munkaadók Pártja progresszív, a magyar nemzet történelmi múltját, értékeit és hagyományait tiszteletben tartó, a demokratikus polgári társadalom megszilárdítására irányuló értékek hordozója, amely a szabadság, a rend, a felelősség, a tisztesség és a szolidaritás jegyében a magyar családok felemelkedésén keresztül a közjogot kívánja szolgálni, a vállalkozók érdekeinek érvényre juttatásával. A politika eszközeivel, az egyéni és társas magyar munkaadók méltó társadalmi szerepének erősítését, a hazai termékek és magántulajdon védelmét, a vállalkozásbarát adópolitika közgazdasági és jogi feltételrendszer megteremtését, a magyar munkaadók versenyképességének erősítésének és egyenlőségének biztosítását tekinti legfőbb céljának. ... >>

A Növényanatómia Fejlesztéséért Alapítvány

(oktatási,egyéb)

képviselő: Dr. Szőke Éva
A fiatal oktatók képzésének támogatása. ... >>

Agrár Vidékfejlesztési Szakmai Műhely - ARDW

(kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Osztály u. 12-14. A/III/8.
képviselő: Dr. Mikula Lajos elnök
Összefogja és koordinálja azoknak az ifjúsági egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek a tevékenységét, amelyek agrár szakmai tevékenységgel, kulturális és szabadidős tevékenységgel, népi hagyományőrzéssel, az euroatlanti csatlakozás kérdéseivel, környezetvédelemmel foglalkoznak, és ezekhez kapcsolódóan szervezik tagjaik tevékenységét, programjaikat. ... >>

AKTIO Jogvédelmi Egyesület

(egyéb)

1084 Budapest, Rákóczi tér 6. 5./1.
képviselő: Földesi Géza
az egyesület célja, hogy az alkotmányos alapjogok következetes érvényesítése, a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, és a jogtudatos gondolkodás elterjesztése érdekében tagjai részére jogvédő tevékenységet folytasson. Az egyesületet a tagok azzal a céllal hozták létre, hogy tevékenységével elősegítse az általános jogi ismeretek terjesztését, tudatosítsa a személyiségi és fogyasztói jogok tartalmát és érvényesülésük fontosságát. ... >>

Alapítvány az Idegtudományok Oktatásának Elősegítéséért

(oktatási,egyéb)

1085 Budapest, József krt. 85. I/8.
képviselő: Salamon Attila / áll.lh., Salamon Attila / idegl.lh.
Ösztöndíj nyújtása fiatal, tanuló orvostan- és pszichológus hallgatóknak, illetve szakvizsgákra készülőknek. Jegyzet és tankönyv kiadásának támogatása. Nemzetközi cserekapcsolatok támogatása, konferenciák, tanulmányutak költségeinek viselése. ... >>

Alfa Oktatási Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

1086 Budapest, Erdélyi utca 12. III.18.
képviselő: Magyar Eszter
A hazai középiskolai oktatás fejlesztése, elsősorban a nem hagyományos tanórai tevékenységekre koncentrálva, ennek keretében az oktatással, neveléssel kapcsolatos szervező munka végzése és támogatása. Tanulmányi és kutatási ösztöndíjak, támogatások nyújtása ezzel is javítva a rászorulók és az oktatásban dolgozók körülményein. ... >>

Andrássy Egyetem Budapest Alumni Egyesület

(egyéb)

1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.
képviselő: Sánta Zsófia
Az Andrássy Egyetem Budapest diákjainak és egykori diákjainak összefogása. ... >>

Apponyi Albert Külügyi Kör

(oktatási,egyéb)

1085 Budapest, Mária utak 56. IV./1.
képviselő: Dr. Gyalog Cecília Éva
Ifjúság külügyek iránt érdeklődő tagjainak ismeretbővítése, a közéletben jártas, a magyar nemzetről felelősen gondolkozó fiatalok képzése. ... >>

Aratás Teljes Evangéliumi Keresztény Egyház

(egyéb)

1084 Budapest, Mátyás tér 9. 4./4.
képviselő: Botos Géza elnöhelyettes, Suha László elnök ... >>

Átfogó Zöld Megoldások:Ultimate Green Solution Egyesület

(oktatási,egyéb)

1083 Budapest, Szigony utca 10. III./13.
képviselő: Dr. Hussaini Madawaki Umar
mezőgazdasági szakterületen belüli képzés, oktatás és szakmai gyakorlat szervezése.
-Új mezőgazdasági technológiák kutatása, fejlesztése.
-Mezőgazdaság szakterületén belüli információcsere az afrikai országok és Magyarország kutatói, termelői, farmerei között.
-Kapcsolattartás, kapcsolatépítés a magyar és afrikai egyetemek, egyetemisták között. ... >>

Baloldali Egység Mozgalom

(egyéb)

1080 Budapest, Baross 61.
képviselő: Udvarhelyi László ... >>

Bánki Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1081 Budapest, Népszínház 8.
képviselő: Palásti Kovács Béla dr., Temesy Tiborné
A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán folyó képzés fejlesztéséhez való hozzájárulás. ... >>

Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/ b.
képviselő: Udvardi Endre
A békefenntartás módozatainak napjaink válságkezelő tevékenységében betöltött szerepének kutatása, ajánlások megfogalmazása. A békefenntartás alapelveinek népszerűsítése különböző oktatási formákban és intézményekben, előadások, bemutatók tartása, szakanyagok készítése. Hagyományápolás és bajtársiasság: a nemzeti és katonai ünnepek méltó megünneplése; a fontosabb békefenntartással kapcsolatos eseményekről, ENSZ évfordulókról történő megemlékezés; az egyesület tagjaival a különböző munkacsoportokban végzett közös feladatok, megemlékezések, évfordulók kapcsán a bajtársiasság szellemének fenntartása és erősítése. Szociális tevékenység: a békefenntartásban részt vett, nehezebb körülmények között élő nyugállományúak segítése; a missziós feladataik teljesítése során életüket vesztett bajtársak emlékének ápolása. Információ-szolgáltatás, tanácsadás és szakanyagok készítése. ... >>

Belső- Józsefvárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

1086 Budapest, Dankó u. 32.
képviselő: Náni Ferenc
közbiztonságvédelem ... >>

Béri Balog Ádám Alapítvány az Önkéntes Tartalékos Katonákért

(oktatási,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/ B.
képviselő: Bakó István
Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkező fiatalok nevelésének, oktatásának, képességei fejlesztésének egészsége megőrzésének, a katasztrófa - elhárításra való felkészülésnek, s az abban való részvételnek a rendelkezésre álló eszközökkel való támogatása. ... >>

Bólyai Pedagógiai Alapitvány

(egyéb)

1082 Budapest, Baross út 48. III./5.
képviselő: elnök Zárug Péter Farkas ... >>

"BREAK DANCE + ELECTRIC BOOGIE" Táncművészeti Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

1086 Budapest, Orczy út 41.
képviselő: Semperger András
A Break Dance - Electric Boogie és más modern táncok tanítása, a tánc népszerűsítése, oktatásának megszervezése, a tánc feltételeinek biztosítása.
A klubok létrehozása, feltételeinek biztosítása, táncközösségek támogatása, megszervezése.
A táncklubok működéséhez történő szervezési, jogi és anyagi hozzájárulás.
Táncversenyek megszervezése, támogatása, táncosok egyéni felkészítése, továbbképzése, reklám és média támogatás szervezése. ... >>

Budapesti Keresztyény Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

1080 Budapest, Salétrom 5.
képviselő: Magassy Éva
Összegyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust megváltójuknak és Istenüknek tekintik a Szentírás szerint, az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben, és az Ő országát terjesztik a fiatalok között. ... >>

Cartellnet Közhasznú Egyesület

(egyéb)

1085 Budapest, József körút 81. IV.em./1.
képviselő: Dudás József, Kajdi Lajosné, Kerekes Tibor
Fogyasztóvédelem: széleskörű partnerhálózat kiépítésén keresztül a vásárlók számára kedvezőbb árak és egyéb feltételek, valamint minőségi szolgáltatás biztosítása. ... >>

Civil Fórum

(egyéb)

1081 Budapest, Népszínház utca 27. I./6.
képviselő: Hanti Vilmos
A magyarországi civil szervezetek együttműködésének elősegítése. ... >>

Civilpálya Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

1081 Budapest, Szerdahelyi utca 10. II./1.
képviselő: Gedeon Tímea
a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának, stratégiai tervezésének, kapacitásfejlesztésének, szakmai fejlődésének humán erőforrás fejlesztésének segítése.
Az egyesület hozzájárul egy vagy több, egymással együttműködő civil szervezet kellőképpen átgondolt, kiérlelt, a szervezet/ek hosszú távú eredményes működését megalapozó közép és/vagy hosszú távú stratégiájának elkészítéséhez.
Az egyesület különös gondot fordít a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok civil szervezeteinek támogatására. ... >>

Collegium Esztergom Egyesület

(egyéb)

1083 Budapest, Práter utca 50 /a
képviselő: Roska Tamás
A 21. század elejének embere egy sor újszerű kérdéssel találja magát szemben, egy sok tekintetben új korszak előjeleit lehet felfedezni. Drámai események, lehetőségek és kihívások alakulnak ki, a gondolkodás, a szolidaritás és a konfliktusok új formákat öltenek, a Föld egységes tereppé válik, kialakul egy internet segítette ?nooszféra?. Ezen jelenségek multidiszciplináris feldolgozására, értelmezésére és tudományos eszmecserére alakul az Egyesület.
Az Egyesület célja, hogy a fenti gondolati keretben és szervezeti háttérintézményi hálózat támogatásával, a tudományos vizsgálódások mélyebb szintjén keresnek válaszokat - többek között ? olyan kérdésekre, mint például: Ki az ember?; Hogyan alakul s hogyan kellene alakuljon az emberiség jövője?; Melyek a korlátai és lehetőségei felelősen gondolkodó emberek csoportjainak ... >>

Csoportanalitikus és Kiképző Társaság

(egyéb)

1081 Budapest, Köztársaság tér 6.
képviselő: Ormay Tom
A csoportanalízisnek, mint pszichoanalízisből, szociálpszichológiából, a csoportdinamikából, a szociológiából származó elméleteket integráló pszichoterápiás módszerek a nemzetközi sztendereknek megfelelő, szakszerű, hiteles képviselete. ... >>

Deák Ferenc Jogtudományi Ismeretterjesztő Egyesület

(oktatási,egyéb)

1080 Budapest, Bródy Sándor 16.
képviselő: Molnár Gyula dr., Petrik Ferenc dr. ... >>

Demokratikus Roma Szervezet

(oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1084 Budapest, József utca 33. III/32.
képviselő: Szűcs Gyula
Jog-, kisebbség- és érdekvédő, ismeretterjesztő, oktató, hagyományőrző tevékenység végzése. ... >>

Dr. Bárdos József Károly Alapítvány

(oktatási,egyéb)

1083 Budapest, Bókay J. u. 53. SOTE I.sz.
képviselő: Dr. Bókay János
Olyan fiatal, pályakezdő orvosok szakmai továbbképzésének, kutatómunkájának támogatása, akik egyetemi tanulmányaik, korábbi szakmai és tudományos előmenetelük, addigi pályájuk során tanúsított humanista orvosi magatartásuk alapján arra érdemesek ... >>

Dr. Emich János és hitvese, Békeffy Zsófia alapítványa a Budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium Tanulóiért

(egyéb)

1083 Budapest, Jázmin u. 10.
képviselő: Asztalos Gáborné
A Budapesti Lónyai Utcai Református Gimnázium tanulói közül 2 - ha a kamatösszeg lehetővé teszi, több - arra rászoruló és arra érdemes, jól tanuló, jó magaviseletű, vallásos, szegény családból származó, nehéz anyagi helyzetben lévő, illetve árva, vagy félárva diák támogatása, segélyezése évente egyszer, a tanévzáró ünnepség alkalmával. ... >>

Dr. Fehér János Emlékére Alapítvány

(egyéb)

1088 Budapest, Szentkirályi út 46.
képviselő: Dr. Lengyel Gabriella, Dr. Rácz Károly
A belgyógyászat - különösen a hepatológia szabad gyökös és immunológiai vonatkozásai témakör - kutatásának elősegítése, támogatása, illetve ösztönzése. Fiatal oktatók és hallgatók kutatási tevékenységeinek támogatása; szociálisan rászorult hallgatók támogatása. ... >>

Dr. Földvári Ferenc Alapítvány

(egyéb)

1085 Budapest, Mária 41.
képviselő: Pónyai Györgyné dr. Temesvári Erzsébet
A bőrgyógyászat és venerológia területén kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtók tevékenységének díj odaítélésével történő elismerése. ... >>

EGY Egészség Önkéntes Nyugdíjpénztár

(egyéb)

1089 Budapest, Elnök utca 1.
képviselő: Dankóné Salzmann Judit IT tag, dr. Béza Dániel IT elnök, dr. Diószegi György ügyvezető, dr. Szilágyi András IT tag ... >>

Egység Mozgalom Alapítvány

(egyéb)

1083 Budapest, Práter u. 52. II.em. 1.
képviselő: Fornosi Klára
A fekete migránsok társadalmi beilleszkedésének megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, elősegítve ezzel a fajok közötti tolerancia kialakítását, az idegenekkel szemben megnyilvánuló társadalmi ellenszenv csökkentését. ... >>

Életfa Kárpát-medence Összefogás

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

1082 Budapest, Vajdahunyad utca 15. félem./1.
képviselő: Borbély Györgyné Bíró Ildikó, Hardy F. Gábor, Varga Norbert
a) Az azonos értékrendet képviselő civil szervezetek és személyek összefogása, legyen a szervezet vagy személy határon innen vagy túl b) A civil szervezetek- és tagjaiknak érdekvédelme; c) Alapítványok, egyesületek megalakulásának elősegítése; d) Nemzeti-, kulturális értékek védelme. ... >>

Életstílus Alapítvány

(egyéb)

1083 Budapest, Balassa u. 6.
képviselő: Túry Ferenc dr.
A harmonikus emberi viselkedés fejlesztésére, a társas viselkedés zavarainak befolyásolására szolgált kutatások támogatása. ... >>

ÉLJ ÉS DOLGOZZ MAGYARORSZÁGON Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1089 Budapest, Baross u. 131.
képviselő: Gergely Ferenc
A Magyarországon legálisan élni és dolgozni kívánó külföldiek- elsősorban a határon túli Magyarság - számára elősegítse és szervezze a megfelelő munkavállalási-, tartózkodási- és bevándorlási eljárásokhoz szükséges tájékoztatást, megadva azt a nélkülözhetetlen technikai segítséget, amely lehetővé teszi, illetve megkönnyíti számukra, hogy eredményesen járhassanak el az érintett hatóságok elötti eljárásban. ... >>

"Ember és környezete" Oktatási és Fejlesztési Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

1085 Budapest, Mária utca 13. III/5.
képviselő: Dr. Szabó Antal
Országosan a nem iskolai rendszerű felnőttképzés elősegítése, valamint az emberi erőforrás, gazdálkodás és szervezetfejlesztés, illetve tanácsadási-kutatási és szakértői tevékenységek segítségével a hazai vállalatok, civil szervezetek fejlődésének támogatása. Továbbá Magyaroszágon a környezettudatos gondolkodásának kialakításának elősegítése, valamint "emberhez méltó" egészséges környezet létrehozása mentális és fizikális szinten egyaránt. ... >>

Energia Szabályozók Regionális Egyesülete

(egyéb)

1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
képviselő: dr. Szörényi Gábor
A tagországokban az országos energiaszabályozás fejlesztése. ... >>

Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b.
képviselő: dr. Tömösváry Zsigmond
A korszerű felderítés feladatainak, módszereinek kutatása és feldolgozása, ajánlások, javaslatok megfogalmazása. A nemzeti katonai és azon belül a felderítő hagyományok ápolása: a bajtársiasságon alapuló összetartozás érzésének fenntartása, elmélyítése, hagyományápoló kulturális rendezvények lebonyolítása, illetve azok szervezésében való közreműködés. A felderítés magyarországi történetének kutatása, feldolgozása: a felderítés írott és tárgyi emlékeinek gyűjtése, megóvása, a kutatási eredmények rendszerezése, megjelenítése és közreadása. Szociális tevékenység, az idősebb, mozgásukban korlátozott, nehezebb körülmények között élő, a felderítés területéről nyugállományba helyezettek szociális körülményeinek javítása. ... >>

Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatásmódszertani Egyesület

(oktatási,egyéb)

1081 Budapest, Népszínház utca 8.
képviselő: Dr. Bencsik Attila elnök, Nagy István, Neszveda József társelnök ... >>

Fiatal Gazdák - az Agrárium Jövője Alapítvány

(kulturális,egyéb)

1087 Budapest, Osztály utca 12-14. /A. III./8.
képviselő: Dr. Mikula Lajos
a magyar mezőgazdaságban a generáció-váltás, fiatal gazdák szakmai szervezetei fejlődésének, fejlesztésének, működésének elősegítése, a nemzetközi, különös tekintettel az európai integrációs szervezetekkel fennálló kapcsolatok erősítése és a magyar mezőgazdasági hagyományok megőrzése. ... >>

Fiatal Levéltárososk Egyesülete

(egyéb)

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8. I//156.
képviselő: Balázs Gábor elnök, Körmendi Tamás Jenő alelnök, Szende László alelnök
A pályakezdő levéltárosok és levéltári dolgozókszakmai fejlődésének, tapasztalatszerzésének segítése. ... >>

Fiatalok Európáért Közhasznú Alapítvány

(egyéb)

1084 Budapest, Nagyfuvaros u. 20. II.19.
képviselő: Dr. Kupai Mihály
Euróatlanti integráció elősegítése, fiatalok felkészítése, szinvonalasabb szakmai fejlődés elősegítése, tudományos tevékenység kutatói támogatása. ... >>

FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete

(egyéb)

1088 Budapest, Bródy Sándor u. 14.
képviselő: Kabdebó György
Az egyesület célja az érintett jogosultak érdekeinek védelme, ezen belül különösen az, hogy tevékenységének kifejtése útján az Szjt. valamint a kapcsolódó jogszabályok keretei között, a feladatkörébe tartozó közös jogkezelést folytasson a filmszerzők és jogutódai, valamint a független előállítók és más érintett jogosultak érdekében.
Az egyesület célja, hogy együttműködjön a szerzői és szomszédos jogok kezelését végző egyéb hazai és külföldi szervezetekkel. Az egyesület célja továbbá a filmszerző tagjai részére szakmai, jogi érdekképviseletként elősegítse a mozgókép szakmai jogfejlődését, célul tűzve ki a filmszerzők u.n. elsődleges jogai tekintetében a joggyakorlás módjának törvényi és szerződéses feltételeinek megteremtését, amelynek keretében az Egyesület megbízás alapján elláthatja valamennyi eddig alkotott vagy ezután alkotandó bel-és külföldi filmalkotás és más audióvizuális mű ( továbbiakban: filmalkotás ) bel- és külföldi felhasználásra vonatkozó egyedi szerződések közvetítését, a megbízók, vagy- ha erre a megbízás feljogosítja ? saját nevében felhasználási szerződés kötését, a megbízókat kötelező nyilatkozat megtételét, a felhasználásért járó díjról saját nevében számlát bocsáthat ki, és a díjat átveheti. Az e tevékenységgel elért eredményt ( bevételt) az Egyesület jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot alapíthat. Egy ilyen megbízás, vagy társaság alapítás esetén a követendő eljárást SzMSz-ben kell szabályozni. Az egyesület nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
... >>

Fővárosi Csatornázási Művek Részvénytársaság Horgász Egyesülete

(sport,egyéb)

1087 Budapest, Kerepesi út 21.
képviselő: Regenbach János
Szabadidő sport. (Horgászat) ... >>

Fujianiak Magyarországi Egyesülete

(egyéb)

1085 Budapest, Kőbányai út 21-23.
képviselő: Zheng Chunsheng
A Magyarországon élő, Fujian tartományból származó kínai állampolgárok szakmai, erkölcsi és anyagi segítése, érdekeik képviselete, beilleszkedésük támogatása. ... >>

Hajnal István Társadalomtörténeti Alapítvány

(egyéb)

1086 Budapest, Múzeum körút 6-8.
képviselő: Halmos Károly
A közép-európai társadalomtörténet eredményeinek külföldön, az egyetemes társadalomtörténet belföldön történő megismertetésének támogatása. Fiatal történészek szakmai indulásának segítése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal